Journal Articles

Open Access

O-GlcNAcylation in immunity and inflammation: An intricate system (Review)

Yu Li, Mingzheng Xie, Lili Men, Jianling Du

Pages: 363-374 Published online on: 11 June 2019
Open Access

The association of female and male infertility with telomere length (Review)

Eleni Vasilopoulos, Persefoni Fragkiadaki, Charikleia Kalliora, Domniki Fragou, Anca Oana Docea, Elena Vakonaki, Dimitris Tsoukalas, Daniela Calina, Ana Maria Buga, George Georgiadis, Charalampos Mamoulakis, Antonios Makrigiannakis, Demetrios A. Spandidos, Aristidis Tsatsakis

Pages: 375-389 Published online on: 31 May 2019
Open Access

Screening of differentially expressed genes and identification of NUF2 as a prognostic marker in breast cancer

Wenjie Xu, Yizhen Wang, Yanan Wang, Shanmei Lv, Xiuping Xu, Xuejun Dong

Pages: 390-404 Published online on: 11 June 2019
Open Access

Hydroxysafflor Yellow A mitigated myocardial ischemia/reperfusion injury by inhibiting the activation of the JAK2/STAT1 pathway

Donglai Zhou, Tingting Ding, Bin Ni, Yunyan Jing, Shanxin Liu

Pages: 405-416 Published online on: 05 June 2019
Open Access

Role of TXNIP/NLRP3 in sepsis-induced myocardial dysfunction

Chun Yang, Wan Xia, Xiaolin Liu, Jian Lin, Aiping Wu

Pages: 417-426 Published online on: 06 June 2019
Open Access

HMGA2 regulates acute myeloid leukemia progression and sensitivity to daunorubicin via Wnt/β-catenin signaling

Shuo Yang, Yueli Gu, Genjie Wang, Qingzhu Hu, Shuxia Chen, Yong Wang, Mingfeng Zhao

Pages: 427-436 Published online on: 05 June 2019
Open Access

Quinalizarin, a specific CK2 inhibitor, can reduce icotinib resistance in human lung adenocarcinoma cell lines

Ke Li, Fangzheng Zhou, Yu Zhou, Sheng Zhang, Qianwen Li, Zhenyu Li, Li Liu, Gang Wu, Rui Meng

Pages: 437-446 Published online on: 30 May 2019
Open Access

Effects of transcription factor EB on oxidative stress and apoptosis induced by high glucose in podocytes

Yingli Kang, Ying Li, Tao Zhang, Yanqing Chi, Maodong Liu

Pages: 447-456 Published online on: 24 May 2019
Open Access

Protective effects of salvianolic acid B against hydrogen peroxide‑induced apoptosis of human umbilical vein endothelial cells and underlying mechanisms

Shan Gao, Shiqin Li, Qin Li, Fuyong Zhang, Mengqi Sun, Zilin Wan, Shurong Wang

Pages: 457-468 Published online on: 31 May 2019
Open Access

Erythropoietin suppresses hepatic steatosis and obesity by inhibiting endoplasmic reticulum stress and upregulating fibroblast growth factor 21

Ting Hong, Zhijuan Ge, Bingjie Zhang, Ran Meng, Dalong Zhu, Yan Bi

Pages: 469-478 Published online on: 28 May 2019
Open Access

Sevoflurane alleviates LPS‑induced acute lung injury via the microRNA‑27a‑3p/TLR4/MyD88/NF‑κB signaling pathway

Yunfei Wang, Xiaoran Zhang, Jianmin Tian, Guoze Liu, Xiaofang Li, Dan Shen

Pages: 479-490 Published online on: 30 May 2019
Open Access

Rap1 regulates hepatic stellate cell migration through the modulation of RhoA activity in response to TGF‑β1

Mi‑Young Moon, Hee‑Jun Kim, Mo‑Jong Kim, Sunho Uhm, Ji‑Won Park, Ki‑Tae Suk, Jae‑Bong Park, Dong‑Jun Kim, Sung‑Eun Kim

Pages: 491-502 Published online on: 30 May 2019
Open Access

Tetramethylpyrazine protects retinal ganglion cells against H2O2‑induced damage via the microRNA‑182/mitochondrial pathway

Xinmin Li, Qiuli Wang, Yanfan Ren, Xiaomin Wang, Huaxu Cheng, Hua Yang, Baojun Wang

Pages: 503-512 Published online on: 29 May 2019
Open Access

Molecular characterization of alterations in the intestinal microbiota of patients with grade 3 hypertension

Nosheen Mushtaq, Safdar Hussain, Siruo Zhang, Lu Yuan, Huan Li, Shakir Ullah, Yan Wang, Jiru Xu

Pages: 513-522 Published online on: 06 June 2019
Open Access

T7 peptide cytotoxicity in human hepatocellular carcinoma cells is mediated by suppression of autophagy

Feng Liu, Fuhai Wang, Xiaofeng Dong, Peng Xiu, Pengfei Sun, Zhongchao Li, Xuetao Shi, Jingtao Zhong

Pages: 523-534 Published online on: 06 June 2019
Open Access

Investigating the regulatory role of ORMDL3 in airway barrier dysfunction using in vivo and in vitro models

Ruixue Yang, Min Tan, Jianya Xu, Xia Zhao

Pages: 535-548 Published online on: 06 June 2019
Open Access

Exogenous H2S mitigates myocardial fibrosis in diabetic rats through suppression of the canonical Wnt pathway

Rui Yang, Qiang Jia, Shan‑Feng Ma, Ya Wang, Shomaila Mehmood, Yan Chen

Pages: 549-558 Published online on: 10 June 2019
Open Access

Anti‑photoaging effect of fermented agricultural by‑products on ultraviolet B‑irradiated hairless mouse skin

Sun‑Il Choi, Tae‑Dong Jung, Bong‑Yeon Cho, Seung‑Hyun Choi, Wan‑Sup Sim, Xionggao Han, Sang Jong Lee, Young‑Cheul Kim, Ok‑Hwan Lee

Pages: 559-568 Published online on: 12 June 2019
Open Access

MicroRNA-141 ameliorates alcoholic hepatitis‑induced intestinal injury and intestinal endotoxemia partially via a TLR4-dependent mechanism

Wei‑He Qian, Yuan‑Yuan Liu, Xiang Li, Yan Pan

Pages: 569-581 Published online on: 30 May 2019
Open Access

Zoledronic acid inhibits osteoclast differentiation and function through the regulation of NF-κB and JNK signalling pathways

Xiao‑Lin Huang, Lie‑Yu Huang, Yu‑Ting Cheng, Fang Li, Qian Zhou, Chao Wu, Qian‑Hui Shi, Zhi‑Zhong Guan, Jian Liao, Wei Hong

Pages: 582-592 Published online on: 23 May 2019
Open Access

miR‑381 functions as a tumor suppressor by targeting ETS1 in pancreatic cancer

Guanen Qiao, Jing Li, Jun Wang, Zhaoyang Wang, Wei Bian

Pages: 593-607 Published online on: 23 May 2019
Open Access

A microRNA‑24‑to‑secretagogin regulatory pathway mediates cholesterol‑induced inhibition of insulin secretion

Jing Yang, Yuncheng Lv, Zhibo Zhao, Wu Li, Sunmin Xiang, Lingzhi Zhou, Anbo Gao, Bin Yan, Lingling Ou, Hong Ling, Xinhua Xiao, Jianghua Liu

Pages: 608-616 Published online on: 31 May 2019
Open Access

Long non-coding RNA XIST promotes extracellular matrix degradation by functioning as a competing endogenous RNA of miR-1277-5p in osteoarthritis

Tao Wang, Yize Liu, Yong Wang, Xuyang Huang, Wei Zhao, Zhonghai Zhao

Pages: 630-642 Published online on: 12 June 2019
Open Access

Effects of miR‑340 overexpression and knockdown on the proliferation and metastasis of NSCLC cell lines

Xidan Zhu, Gang Tian, Jing Quan, Peng He, Jinbo Liu

Pages: 643-651 Published online on: 29 May 2019
Open Access

Strontium promotes osteogenic differentiation by activating autophagy via the the AMPK/mTOR signaling pathway in MC3T3‑E1 cells

You Cheng, Lunhui Huang, Yichao Wang, Qianyu Huo, Yanhong Shao, Huijing Bao, Zhaoyang Li, Yunde Liu, Xue Li

Pages: 652-660 Published online on: 30 May 2019
Open Access

Botulinum toxin type A prevents the phenotypic transformation of fibroblasts induced by TGF‑β1 via the PTEN/PI3K/Akt signaling pathway

Xue Zhang, Dong Lan, Shuhua Ning, Hongxia Jia, Sisi Yu

Pages: 661-671 Published online on: 31 May 2019
Open Access

Curcumin‑loaded PEG‑PDLLA nanoparticles for attenuating palmitate‑induced oxidative stress and cardiomyocyte apoptosis through AMPK pathway

Jingyi Zhang, Ying Wang, Cuiyu Bao, Tao Liu, Shuai Li, Jiaxi Huang, Ying Wan, Jing Li

Pages: 672-682 Published online on: 05 June 2019
Open Access

Celecoxib inhibits the epithelial-to-mesenchymal transition in bladder cancer via the miRNA-145/TGFBR2/Smad3 axis

Xiaoqiang Liu, Yanlong Wu, Zhengtao Zhou, Mingchuan Huang, Wen Deng, Yibing Wang, Xiaochen Zhou, Luyao Chen, Yu Li, Tao Zeng, Gongxian Wang, Bin Fu

Pages: 683-693 Published online on: 12 June 2019

miR‑128 is upregulated in epilepsy and promotes apoptosis through the SIRT1 cascade

De‑Zhe Chen, Wei‑Wei Wang, Yan‑Ling Chen, Xia‑Feng Yang, Min Zhao, Yan‑Yan Yang

Pages: 694-704 Published online on: 30 May 2019

Excess fructose and fatty acids trigger a model of non‑alcoholic fatty liver disease progression in vitro: Protective effect of the flavonoid silybin

Elena Grasselli, Francesca Baldini, Giulia Vecchione, Paulo J. Oliveira, Vilma A. Sardão, Adriana Voci, Piero Portincasa, Laura Vergani

Pages: 705-712 Published online on: 06 June 2019

Structural characterization and immune regulation of a novel polysaccharide from Maerkang Lactarius deliciosus Gray

Siyuan Su, Xiang Ding, Lei Fu, Yiling Hou

Pages: 713-724 Published online on: 30 May 2019

Protective effect of nicorandil on collapse‑induced lung injury in rabbits by inhibiting apoptosis

Chunguang Wang, Honggang Ke, Xingguo Xu, Junjie Chen, Dongyun Sun, Fuhai Ji

Pages: 725-736 Published online on: 06 June 2019

Resveratrol‑loaded nanoparticles inhibit enterovirus 71 replication through the oxidative stress‑mediated ERS/autophagy pathway

Na Du, Xiao‑Hua Li, Wan‑Guo Bao, Bin Wang, Guang Xu, Feng Wang

Pages: 737-749 Published online on: 28 May 2019

Autophagy protects nucleus pulposus cells from cyclic mechanical tension‑induced apoptosis

Minghui Yang, Chencheng Feng, Yang Zhang, Chang Liu, Bin Li, Qi Zhu, Bo Huang, Yue Zhou

Pages: 750-758 Published online on: 28 May 2019

Enterovirus 71 VP1 promotes mouse Schwann cell autophagy via ER stress‑mediated PMP22 upregulation

Peiqing Li, Sida Yang, Dandan Hu, Dan Wei, Jing Lu, Huanying Zheng, Shushan Nie, Guangming Liu, Haomei Yang

Pages: 759-767 Published online on: 30 May 2019
Open Access

[Corrigendum] Analysis of a nanoparticle‑enriched fraction of plasma reveals miRNA candidates for Down syndrome pathogenesis

Alessandro Salvi, Marika Vezzoli, Sara Busatto, Lucia Paolini, Teresa Faranda, Edoardo Abeni, Maria Caracausi, Francesca Antonaros, Allison Piovesan, Chiara Locatelli, Guido Cocchi, Gualtiero Alvisi, Giuseppina De Petro, Doris Ricotta, Paolo Bergese, Annalisa Radeghieri

Pages: 768-768 Published online on: 30 May 2019
Journal Cover

August 2019
Volume 44 Issue 2

Print ISSN: 1107-3756
Online ISSN: 1791-244X

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image