Journal Articles

Open Access

Hypoxia‑inducible factors in hepatocellular carcinoma (Review)

Yang Guo, Zunqiang Xiao, Liu Yang, Yuling Gao, Qiaojuan Zhu, Linjun Hu, Dongsheng Huang, Qiuran Xu

Pages: 3-15 Published online on: 01 November 2019
Open Access

Transcriptome analysis of dog oral melanoma and its oncogenic analogy with human melanoma

Md. Mahfuzur Rahman, Yu‑Chang Lai, Al Asmaul Husna, Hui‑Wen Chen, Yuiko Tanaka, Hiroaki Kawaguchi, Hitoshi Hatai, Noriaki Miyoshi, Takayuki Nakagawa, Ryuji Fukushima, Naoki Miura

Pages: 16-30 Published online on: 25 October 2019
Open Access

Association of iRhom1 and iRhom2 expression with prognosis in patients with cervical cancer and possible signaling pathways

Qin Xu, Chuanben Chen, Bin Liu, Yibin Lin, Peng Zheng, Dongmei Zhou, Yunqing Xie, Ya Lin, Ciren Guo, Jing Liu, Li Li

Pages: 41-54 Published online on: 25 October 2019
Open Access

LncRNA ROR1‑AS1 high expression and its prognostic significance in liver cancer

Ze Zhang, Shouqian Wang, Fan Yang, Zihui Meng, Yahui Liu

Pages: 55-74 Published online on: 04 November 2019
Open Access

CHST15 promotes the proliferation of TE‑1 cells via multiple pathways in esophageal cancer

Xin Wang, Guowei Cheng, Tao Zhang, Lei Deng, Kunpeng Xu, Xin Xu, Wenqing Wang, Zongmei Zhou, Qinfu Feng, Dongfu Chen, Nan Bi, Luhua Wang

Pages: 75-86 Published online on: 30 October 2019

Identification of novel diagnostic and prognostic biomarkers for hepatocellular carcinoma

Fang Wang, Junqiang Dong, Yonggao Zhang, Songwei Yue, Hua Guo, Pan Liang, Yue Zhou, Yijuan Wei, Wenlong Zhai, Jianbo Gao

Pages: 87-98 Published online on: 22 November 2019
Open Access

Integrative analysis of mRNA and miRNA expression profiles reveals seven potential diagnostic biomarkers for non‑small cell lung cancer

Jie Zhang, Dong Li, Yueming Zhang, Zongli Ding, Yulong Zheng, Song Chen, Yufeng Wan

Pages: 99-112 Published online on: 13 November 2019
Open Access

Homoharringtonine promotes BCR‑ABL degradation through the p62‑mediated autophagy pathway

Su Li, Zhilei Bo, Ying Jiang, Xianmin Song, Chun Wang, Yin Tong

Pages: 113-120 Published online on: 20 November 2019
Open Access

Progesterone induces cell apoptosis via the CACNA2D3/Ca2+/p38 MAPK pathway in endometrial cancer

Xiangnan Kong, Min Li, Kai Shao, Yinrong Yang, Qian Wang, Meijuan Cai

Pages: 121-132 Published online on: 31 October 2019
Open Access

Identification of potential hub genes related to the progression and prognosis of hepatocellular carcinoma through integrated bioinformatics analysis

Xiudao Song, Rao Du, Huan Gui, Mi Zhou, Wen Zhong, Chenmei Mao, Jin Ma

Pages: 133-146 Published online on: 06 November 2019
Open Access

ACSL4 suppresses glioma cells proliferation via activating ferroptosis

Jing Cheng, Yan‑Qin Fan, Bao‑Hui Liu, Han Zhou, Jun‑Min Wang, Qian‑Xue Chen

Pages: 147-158 Published online on: 27 November 2019
Open Access

Cholinergic α5 nicotinic receptor is involved in the proliferation and invasion of human prostate cancer cells

Jin‑Chun Qi, Wen‑Yong Xue, Yan‑Ping Zhang, Chang‑Bao Qu, Bao‑Sai Lu, Yue‑Wei Yin, Kai‑Long Liu, Dong‑Bin Wang, Wei Li, Zong‑Mao Zhao

Pages: 159-168 Published online on: 20 November 2019
Open Access

Osteosarcoma growth suppression by riluzole delivery via iron oxide nanocage in nude mice

Marian Raghubir, Chowdhury Nowshin Rahman, Justin Fang, Hiroshi Matsui, Shahana Sultana Mahajan

Pages: 169-176 Published online on: 28 November 2019
Open Access

Preliminary clinical results for PET/MR compared with PET/CT in patients with nasopharyngeal carcinoma

Yong Cheng, Le Bai, Jingjie Shang, Yongjin Tang, Xueying Ling, Bin Guo, Jian Gong, Lu Wang, Hao Xu

Pages: 177-187 Published online on: 30 October 2019
Open Access

Increased RLIP76 expression in IDH1 wild‑type glioblastoma multiforme is associated with worse prognosis

Qi Wang, Lei Zhang, Yong Cui, Chi Zhang, Huairui Chen, Juan Gu, Jun Qian, Chun Luo

Pages: 188-200 Published online on: 30 October 2019
Open Access

Clinicopathological features and diagnostic methods of ALK fusion‑positive non‑small cell lung cancer in Korea

Won Chul Chang, Han Kyeom Kim, Bong Kyung Shin

Pages: 218-228 Published online on: 04 November 2019
Open Access

Novel lncRNA PSMG3‑AS1 functions as a miR‑143‑3p sponge to increase the proliferation and migration of breast cancer cells

Yue Cui, Yuhua Fan, Guangcai Zhao, Qibing Zhang, Ying Bao, Yuanri Cui, Zengjie Ye, Guoyou Chen, Xianji Piao, Fang Guo, Jinghao Wang, Yuhua Bai, Dejun Yu

Pages: 229-239 Published online on: 25 October 2019
Open Access

Differentially expressed microRNAs in exosomes of patients with breast cancer revealed by next‑generation sequencing

Heming Wu, Qiuming Wang, Hua Zhong, Liang Li, Qunji Zhang, Qingyan Huang, Zhikang Yu

Pages: 240-250 Published online on: 06 November 2019

Gastric cancer cells alter the immunosuppressive function of neutrophils

Soichiro Hiramatsu, Hiroaki Tanaka, Junya Nishimura, Yoshihito Yamakoshi, Chie Sakimura, Tatsuro Tamura, Takahiro Toyokawa, Kazuya Muguruma, Masakazu Yashiro, Kosei Hirakawa, Masaichi Ohira

Pages: 251-259 Published online on: 20 November 2019

Emodin and AZT synergistically inhibit the proliferation and induce the apoptosis of leukemia K562 cells through the EGR1 and the Wnt/β‑catenin pathway

Wenjuan Ma, Fang Liu, Lingyan Yuan, Chuan Zhao, Che Chen

Pages: 260-269 Published online on: 19 November 2019

De‑O‑acylated lipooligosaccharide of E. coli B reduces the number of metastatic foci via downregulation of myeloid cell activity

Jagoda Mierzejewska, Agnieszka Szczygieł, Natalia Anger‑Góra, Joanna Rossowska, Joanna Jarosz, Joanna Wietrzyk, Marta Kaszowska, Anna Maciejewska, Wojciech Jachymek, Tomasz Niedziela, Jolanta Lukasiewicz, Czesław Lugowski, Janusz Boratyński, Elżbieta Pajtasz‑Piasecka

Pages: 270-281 Published online on: 08 November 2019

Anticancer effects of NSC‑631570 (Ukrain) in head and neck cancer cells: In vitro analysis of growth, invasion, angiogenesis and gene expression

Ruth Herrmann, Joseph Skaf, Jeanette Roller, Christine Polednik, Ulrike Holzgrabe, Marianne Schmidt

Pages: 282-295 Published online on: 25 November 2019

Novel evidence indicates the presence and replication of hepatitis B virus in breast cancer tissue

Bo Qin, Kaitao Zhao, Jianguo Wei, Xin Wang, Minjun Xu, Juan Lang, Honggang Sun, Ketao Jin

Pages: 296-305 Published online on: 30 October 2019

The cyclin‑dependent kinase pathway involving CDK1 is a potential therapeutic target for cholangiocarcinoma

Minako Yamamura, Yasunori Sato, Kenta Takahashi, Motoko Sasaki, Kenichi Harada

Pages: 306-317 Published online on: 08 November 2019

Targeting bromodomain protein ANCCA/ATAD2 enhances the efficacy of DNA‑damaging chemotherapy agents and radiation

Zhijian Duan, Nicolas P. Andrews, Christopher Z. Chen, Ming Fan, Junjian Wang, Jing Shen, Jian‑Jian Li, Hong‑Wu Chen

Pages: 318-327 Published online on: 27 November 2019

Interaction of arsenic trioxide and etoposide in Ewing sarcoma cell lines

Julia E. Lenz, Rosa Riester, Sabine B. Schleicher, Rupert Handgretinger, Karen A. Boehme, Frank Traub

Pages: 337-345 Published online on: 20 November 2019

LQB‑118 compound inhibits migration and induces cell death in glioblastoma cells

Paula Sabbo Bernardo, Gustavo Henrique C. Guimarães, Fernanda Costas C. De Faria, Gabriel M. Da Cunha Longo, Giselle P. De Faria Lopes, Chaquip Daher Netto, Paulo R.R. Costa, Raquel C. Maia

Pages: 346-357 Published online on: 06 November 2019

miR‑26a inhibits ovarian cancer cell proliferation, migration and invasion by targeting TCF12

Sainan Gao, Tingting Bian, Min Su, Yifei Liu, Yuquan Zhang

Pages: 368-374 Published online on: 26 November 2019
Journal Cover

January-2020
Volume 43 Issue 1

Print ISSN: 1021-335X
Online ISSN: 1791-2431

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image