Journal Articles

Article Open Access

Combination of resveratrol and green tea epigallocatechin gallate induces synergistic apoptosis and inhibits tumor growth in vivo in head and neck cancer models

A.R.M. Ruhul Amin, Dongsheng Wang, Sreenivas Nannapaneni, Rajan Lamichhane, Zhuo Georgia Chen, Dong M. Shin

Article Number: 87 Published online on: 31 March 2021
Article Open Access

PRIMA‑1met induces autophagy in colorectal cancer cells through upregulation of the mTOR/AMPK‑ULK1‑Vps34 signaling cascade

Xiao-Lan Li, Jianbiao Zhou, Chen-Jing Xia, Han Min, Zhong-Kai Lu, Zhi-Rong Chen

Article Number: 86 Published online on: 31 March 2021
Article Open Access

Knockdown of PNO1 inhibits esophageal cancer progression

Guowen Wang, Qicai Li, Chuankui Li, Guixin Duan, Haiwei Sang, Haijun Dong, Yifan Yang, Chang Ma, Tao Tao

Article Number: 85 Published online on: 31 March 2021
Article Open Access

Role of hsa‑miR‑105 during the pathogenesis of paclitaxel resistance and its clinical implication in ovarian cancer

Mao Li, Shun Zhang, Yuan Ma, Yang Yang, Ruifang An

Article Number: 84 Published online on: 31 March 2021
Article

Targeting the Vav1/miR‑29b axis as a potential approach for treating selected molecular subtypes of triple‑negative breast cancer

Silvia Grassilli, Federica Vezzali, Stefano Cairo, Federica Brugnoli, Stefano Volinia, Monica De Mattei, Jean-Gabriel Judde, Valeria Bertagnolo

Article Number: 83 Published online on: 31 March 2021
Article Open Access

LINC01816 promotes the migration, invasion and epithelial‑mesenchymal transition of thyroid carcinoma cells by sponging miR‑34c‑5p and regulating CRABP2 expression levels

Hongyuan Zhao, Xiaofeng Zhu, Yi Luo, Shengshan Liu, Wenshuang Wu, Lingyun Zhang, Jingqiang Zhu

Article Number: 81 Published online on: 30 March 2021
Review

An unexpected link: The role of mammary and gut microbiota on breast cancer development and management (Review)

Daniela Toumazi, Sandra El Daccache, Constantina Constantinou

Article Number: 80 Published online on: 29 March 2021
Article Open Access

CREB1 acts via the miR‑922/ARID2 axis to enhance malignant behavior of liver cancer cells

Xinyu Liu, Hao Zhang, Pengcheng Zhou, Yaqun Yu, Haoye Zhang, Limin Chen, Jian Gong, Zhenguo Liu

Article Number: 79 Published online on: 26 March 2021
Article Open Access

Differential MUC22 expression by epigenetic alterations in human lung squamous cell carcinoma and adenocarcinoma

Shuye Lin, Cuimeng Tian, Jianhui Li, Bin Liu, Teng Ma, Keqiang Chen, Wanghua Gong, Ji Ming Wang, Jiaqiang Huang

Article Number: 78 Published online on: 26 March 2021
Article

TOOLBOX: Strep‑Tagged nano‑assemblies of antibody‑drug‑conjugates (ADC) for modular and conditional cancer drugging Corrigendum in /10.3892/or.2021.8110

Elisa Tremante, Leonardo Sibilio, Fabio Centola, Nadine Knutti, Gerd Holzapfel, Isabella Manni, Matteo Allegretti, Paolo Lombardi, Giuseppe Salvo, Loredana Cecchetelli, Karlheinz Friedrich, Joachim Bertram, Patrizio Giacomini

Article Number: 77 Published online on: 26 March 2021
Review Open Access

Research and application of hydrostatic high pressure in tumor vaccines (Review)

Shuai Yan, Kai Liu, Lin Mu, Jianfeng Liu, Wan Tang, Bin Liu

Article Number: 75 Published online on: 23 March 2021
Article

Dopamine receptor D1 agonist inhibits glioblastoma via calpain‑mediated ER stress and mitochondrial dysfunction

Kang Yang, Ruixue Xu, Weidong Le

Article Number: 74 Published online on: 22 March 2021
Article Open Access

Methylation gene KCNC1 is associated with overall survival in patients with seminoma

Saipeng Chen, Longfei Xiao, Huahong Peng, Zhen Wang, Jianbing Xie

Article Number: 73 Published online on: 22 March 2021
Article Open Access

Tissue-specific transplantation antigen P35B functions as an oncogene and is regulated by microRNA-125a-5p in lung cancer

Yingjie Gao, Guangliang Zhang, Jinlong Liu, Huimin Li

Article Number: 72 Published online on: 22 March 2021
Article Open Access

Hypochlorous acid selectively promotes toxicity and the expression of danger signals in human abdominal cancer cells

Eric Freund, Lea Miebach, Matthias B. Stope, Sander Bekeschus

Article Number: 71 Published online on: 22 March 2021
Article

BET inhibitors combined with chemotherapy synergistically inhibit the growth of NSCLC cells

Xiao Zhou, Tong Sun, Yuting Meng, Juan Luo, Jun Chen, Bo Xia, Zuhao Zhang, Zhixiang Cheng, Xuerong Wang

Article Number: 70 Published online on: 22 March 2021
Article Open Access

Triptolide inhibits JAK2/STAT3 signaling and induces lethal autophagy through ROS generation in cisplatin‑resistant SKOV3/DDP ovarian cancer cells

Yanying Zhong, Fuyin Le, Jiao Cheng, Chen Luo, Xiali Zhang, Xingwu Wu, Fang Xu, Qi Zuo, Buzhen Tan

Article Number: 69 Published online on: 19 March 2021
Review Open Access

Therapeutic potential of endogenous hydrogen sulfide inhibition in breast cancer (Review)

Ming Li, Ya Liu, Yuying Deng, Limin Pan, Han Fu, Xue Han, Yuxi Li, Haimei Shi, Tianxiao Wang

Article Number: 68 Published online on: 19 March 2021
Article Open Access

miR‑454‑3p inhibits non‑small cell lung cancer cell proliferation and metastasis by targeting TGFB2

Hongliang Liao, Yaqin Liang, Lin Kang, Yun Xiao, Tao Yu, Renping Wan

Article Number: 67 Published online on: 18 March 2021
Article Open Access

Melatonin inhibits cell proliferation in a rat model of breast hyperplasia by mediating the PTEN/AKT pathway

Xiangjian Zhang, Yingqun Niu, Yibo Huang

Article Number: 66 Published online on: 18 March 2021
Correction Open Access

[Corrigendum] GINS2 is a novel prognostic biomarker and promotes tumor progression in early‑stage cervical cancer

Fei Ouyang, Junling Liu, Meng Xia, Chuyong Lin, Xianqlu Wu, Liping Ye, Libing Song, Jun Li, Jing Wang, Peng Guo, Mian He

Article Number: 65 Published online on: 16 March 2021
Article

lncRNA DUXAP8 inhibits papillary thyroid carcinoma cell apoptosis via sponging the miR‑20b‑5p/SOS1 axis

Renzhu Pang, Shuai Yang

Article Number: 64 Published online on: 16 March 2021
Article

TMEM100 induces cell death in non‑small cell lung cancer via the activation of autophagy and apoptosis

Qian He, Yilin Dong, Yiting Zhu, Zhiqiang Ding, Xinxin Zhang, Zimeng Wang, Rongshuang Ai, Yujuan He

Article Number: 63 Published online on: 16 March 2021
Article Open Access

FOXD3‑AS1/miR‑128‑3p/LIMK1 axis regulates cervical cancer progression

Xiufang Yang, Huilan Du, Wenhui Bian, Qingxue Li, Hairu Sun

Article Number: 62 Published online on: 16 March 2021
Article

MicroRNA‑129 inhibits colorectal cancer cell proliferation, invasion and epithelial‑to‑mesenchymal transition by targeting SOX4

Zhiping Chen, Tianyu Zhong, Jinghua Zhong, Yang Tang, Baodian Ling, Lanfeng Wang

Article Number: 61 Published online on: 12 March 2021
Article

The mineral dust-induced gene, mdig, regulates angiogenesis and lymphangiogenesis in lung adenocarcinoma by modulating the expression of VEGF-A/C/D via EGFR and HIF-1α signaling

Haomin Zhou, Feng Geng, Yecheng Chen, Juan Du, Xinyu Zhang, Bin Liu, Dandan Song, Haijia Hou, Hongwen Zhao

Article Number: 60 Published online on: 12 March 2021
Article Open Access

LncRNA GATA3‑AS1‑miR‑30b‑5p‑Tex10 axis modulates tumorigenesis in pancreatic cancer

Yuhong Liu, Gang Xu, Lin Li

Article Number: 59 Published online on: 11 March 2021
Article

Knockdown of ZEB1 reverses cancer stem cell properties in prostate cancer cells

Gisella Pérez, Fernanda López‑Moncada, Sebastián Indo, María José Torres, Enrique A. Castellón, Héctor R. Contreras

Article Number: 58 Published online on: 10 March 2021
Review

Role of hypoxia‑inducible factor‑2α in lung cancer (Review)

Wen-Jun Wang, Chao Ouyang, Bin Yu, Chong Chen, Xiao-Feng Xu, Xiao-Qun Ye

Article Number: 57 Published online on: 09 March 2021
Article Open Access

Bruton's agammaglobulinemia tyrosine kinase (Btk) regulates TPA‑induced breast cancer cell invasion via PLCγ2/PKCβ/NF‑κB/AP‑1‑dependent matrix metalloproteinase‑9 activation

Jeong-Mi Kim, Jinny Park, Eun-Mi Noh, Hyun-Kyung Song, Sang Yull Kang, Sung Hoo Jung, Jong-Suk Kim, Byung-Hyun Park, Young-Rae Lee, Hyun Jo Youn

Article Number: 56 Published online on: 09 March 2021
Article Open Access

Escin inhibits angiogenesis by suppressing interleukin‑8 and vascular endothelial growth factor production by blocking nuclear factor‑κB activation in pancreatic cancer cell lines

Kan Omi, Yoichi Matsuo, Goro Ueda, Yoshinaga Aoyama, Tomokatsu Kato, Yuichi Hayashi, Hiroyuki Imafuji, Kenta Saito, Ken Tsuboi, Mamoru Morimoto, Ryo Ogawa, Hiroki Takahashi, Shuji Takiguchi

Article Number: 55 Published online on: 09 March 2021
Review

Long non‑coding RNAs: Key regulators involved in metabolic reprogramming in cancer (Review)

Chunxia Liu, Hao Li, Fenglan Chu, Xi Zhou, Rui Xie, Qiongqiong Wei, Shiming Yang, Tao Li, Sicheng Liang, Muhan Lü

Article Number: 54 Published online on: 08 March 2021
Correction Open Access

[Corrigendum] LYPD8 regulates the proliferation and migration of colorectal cancer cells through inhibiting the secretion of IL‑6 and TNF‑α

Jianbin Xu, Jun Qian, Wei Zhang, Engeng Chen, Guolin Zhang, Gaoyang Cao, Fei Wang, Xuning Shen, Wei Zhou, Zhangfa Song

Article Number: 53 Published online on: 05 March 2021
Article Open Access

BCAT1 overexpression regulates proliferation and c‑Myc/GLUT1 signaling in head and neck squamous cell carcinoma

Hongming Wang, Fei Wang, Wenyu Ouyang, Xuejun Jiang, Yan Wang

Article Number: 52 Published online on: 04 March 2021
Article

HPV E7 affects the function of cervical cancer cells via the TAL1/lnc‑EBIC/KLHDC7B axis

Jun Wang, Feiyan Xiang, Xiang Liu, Xiang Ma, Xiaonan Cai, Yuan Yang, Xin Shen, Chunhui Yuan, Yun Xiang, Han Xiao

Article Number: 51 Published online on: 04 March 2021
Journal Cover

May-2021
Volume 45 Issue 5

Print ISSN: 1021-335X
Online ISSN: 1791-2431

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image