Journal Articles

A double-edged function of DDX3, as an oncogene or tumor suppressor, in cancer progression (Review)

Yu He, Dan Zhang, Yanfang Yang, Xixi Wang, Xinyu Zhao, Peng Zhang, Hongxia Zhu, Ningzhi Xu, Shufang Liang

Pages: 883-892 Published online on: 09 January 2018

Application of multifunctional nanomaterials in cancer vaccines (Review)

Biao Fu, Xiaomei Huang, Jiaqi Deng, Daijiao Gu, Qibing Mei, Mingming Deng, Shixiao Tang, Muhan Lü

Pages: 893-900 Published online on: 10 January 2018

Mechanisms of the CDK4/6 inhibitor palbociclib (PD 0332991) and its future application in cancer treatment (Review)

Minghui Liu, Hongyu Liu, Jun Chen

Pages: 901-911 Published online on: 19 January 2018
Open Access

Inactivation of DNA-PK by knockdown DNA-PKcs or NU7441 impairs non-homologous end-joining of radiation-induced double strand break repair

Jun Dong, Yufeng Ren, Tian Zhang, Zhenyu Wang, Clifton C. Ling, Gloria C. Li, Fuqiu He, Chengtao Wang, Bixiu Wen

Pages: 912-920 Published online on: 16 January 2018
Open Access

Effects of diphyllin as a novel V-ATPase inhibitor on TE-1 and ECA-109 cells

Haijiao Chen, Pengfei Liu, Ting Zhang, Yi Gao, Yingdi Zhang, Xiuyun Shen, Xiao Li, Weidong Shen

Pages: 921-928 Published online on: 04 January 2018
Open Access

Knockdown of hnRNP A2/B1 inhibits cell proliferation, invasion and cell cycle triggering apoptosis in cervical cancer via PI3K/AKT signaling pathway

Xiang Shi, Li Ran, Yao Liu, Shu‑Huai Zhong, Ping‑Ping Zhou, Ming‑Xin Liao, Wen Fang

Pages: 939-950 Published online on: 05 January 2018
Open Access

CircDOCK1 suppresses cell apoptosis via inhibition of miR‑196a‑5p by targeting BIRC3 in OSCC

Liping Wang, Yongxiang Wei, Yongyong Yan, Haiyan Wang, Jiantin Yang, Zhichao Zheng, Jun Zha, Peng Bo, Yinghua Tang, Xueqi Guo, Weihong Chen, Xinxin Zhu, Linhu Ge

Pages: 951-966 Published online on: 28 December 2017
Open Access

Chronic oxymatrine treatment induces resistance and epithelial‑mesenchymal transition through targeting the long non-coding RNA MALAT1 in colorectal cancer cells

Yibai Xiong, Jun Wang, Huirong Zhu, Lingshuang Liu, Yi Jiang

Pages: 967-976 Published online on: 10 January 2018
Open Access

hsa-miR-212 modulates the radiosensitivity of glioma cells by targeting BRCA1

Xin He, Saijun Fan

Pages: 977-984 Published online on: 15 December 2017
Open Access

Bcl-2 overexpression reduces cisplatin cytotoxicity by decreasing ER-mitochondrial Ca2+ signaling in SKOV3 cells

Lu Xu, Qi Xie, Ling Qi, Chunyan Wang, Na Xu, Weimin Liu, Yang Yu, Songyan Li, Ye Xu

Pages: 985-992 Published online on: 19 December 2017
Open Access

DNA methylation enzyme inhibitor RG108 suppresses the radioresistance of esophageal cancer

Yao Ou, Quan Zhang, Yiting Tang, Zhonghua Lu, Xujing Lu, Xifa Zhou, Changmin Liu

Pages: 993-1002 Published online on: 11 January 2018
Open Access

Bioinformatic identification of chemoresistance-associated microRNAs in breast cancer based on microarray data

Ya-Wen Wang, Weiguo Zhang, Rong Ma

Pages: 1003-1010 Published online on: 10 January 2018
Open Access

Actin-capping protein CapG is associated with prognosis, proliferation and metastasis in human glioma

Da-Peng Yun, Yu-Qi Wang, De-Long Meng, Yuan-Yuan Ji, Ju-Xiang Chen, Hong-Yan Chen, Da-Ru Lu

Pages: 1011-1022 Published online on: 22 January 2018
Open Access

NEK2 promotes hepatocellular carcinoma migration and invasion through modulation of the epithelial-mesenchymal transition

Yi Zhang, Wei Wang, Yifei Wang, Xiaohui Huang, Zhaohui Zhang, Bin Chen, Wenxuan Xie, Shaoqiang Li, Shunli Shen, Baogang Peng

Pages: 1023-1033 Published online on: 22 January 2018
Open Access

Goserelin promotes the apoptosis of epithelial ovarian cancer cells by upregulating forkhead box O1 through the PI3K/AKT signaling pathway

Ning Zhang, Junjun Qiu, Tingting Zheng, Xiaodan Zhang, Keqin Hua, Ying Zhang

Pages: 1034-1042 Published online on: 15 December 2017
Open Access

Characterization of different osteoclast phenotypes in the progression of bone invasion by oral squamous cell carcinoma

Jingjing Quan, Yuluan Hou, Weiling Long, Shu Ye, Zhiyuan Wang

Pages: 1043-1051 Published online on: 19 December 2017
Open Access

Paeoniflorin exerts antitumor effects by inactivating S phase kinase-associated protein 2 in glioma cells

Jia Ouyang, Hui Xu, Ming Li, Xingliang Dai, Fengqing Fu, Xueguang Zhang, Qing Lan

Pages: 1052-1062 Published online on: 28 December 2017
Open Access

Antitumor activity of Notch‑1 inhibition in human colorectal carcinoma cells

Wangdi Liao, Guohua Li, Yu You, Hongping Wan, Qiong Wu, Chongwen Wang, Nonghua Lv

Pages: 1063-1071 Published online on: 29 December 2017
Open Access

HIF‑1α‑induced upregulation of lncRNA UCA1 promotes cell growth in osteosarcoma by inactivating the PTEN/AKT signaling pathway

Tengfei Li, Yang Xiao, Tunsheng Huang

Pages: 1072-1080 Published online on: 03 January 2018
Open Access

Combination of gemcitabine and erlotinib inhibits recurrent pancreatic cancer growth in mice via the JAK-STAT pathway

Liwen Chen, Ding'an Zhou, Zhehao Liu, Xinhao Huang, Qianfan Liu, Yiping Kang, Zili Chen, Yuntao Guo, Haitao Zhu, Chengyi Sun

Pages: 1081-1089 Published online on: 08 January 2018
Open Access

miR‑873 inhibits colorectal cancer cell proliferation by targeting TRAF5 and TAB1

Hui Gong, Lishan Fang, Yifan Li, Jihui Du, Bei Zhou, Xiu Wang, Hekai Zhou, Lingli Gao, Kaixin Wang, Juan Zhang

Pages: 1090-1098 Published online on: 08 January 2018
Open Access

Detection of high-grade neoplasia in air-dried cervical PAP smears by a microRNA-based classifier

Mikhail K. Ivanov, Sergei E. Titov, Sergei A. Glushkov, Victoria V. Dzyubenko, Anastasia V. Malek, Polina A. Arkhangelskaya, Roman B. Samsonov, Andrey A. Mikhetko, Elena V. Bakhidze, Igor V. Berlev, Nikolay N. Kolesnikov

Pages: 1099-1111 Published online on: 12 January 2018
Open Access

Fra‑1 enhances the radioresistance of colon cancer cells to X‑ray or C‑ion radiation

Satoshi Endo, Mayumi Fujita, Shigeru Yamada, Kaori Imadome, Fumiaki Nakayama, Tetsuro Isozaki, Takeshi Yasuda, Takashi Imai, Hisahiro Matsubara

Pages: 1112-1118 Published online on: 19 January 2018

Heat shock protein 27 knockdown using nucleotide‑based therapies enhances sensitivity to 5-FU chemotherapy in SW480 human colon cancer cells

Takehiro Shimada, Masashi Tsuruta, Hirotoshi Hasegawa, Koji Okabayashi, Kohei Shigeta, Takashi Ishida, Yusuke Asada, Hirofumi Suzumura, Kaoru Koishikawa, Shingo Akimoto, Yuko Kitagawa

Pages: 1119-1124 Published online on: 03 January 2018

Immune response-associated gene profiling in Japanese melanoma patients using multi-omics analysis

Yasuto Akiyama, Yoshio Kiyohara, Shusuke Yoshikawa, Masaki Otsuka, Ryota Kondou, Chizu Nonomura, Haruo Miyata, Akira Iizuka, Tadashi Ashizawa, Keiichi Ohshima, Kenichi Urakami, Takeshi Nagashima, Masatoshi Kusuhara, Takashi Sugino, Ken Yamaguchi

Pages: 1125-1131 Published online on: 21 December 2017

Long non-coding RNA MEG3 functions as a tumour suppressor and has prognostic predictive value in human pancreatic cancer

Ling Ma, Feng Wang, Chong Du, Zhengkui Zhang, Huahu Guo, Xuehai Xie, Hongqiao Gao, Yan Zhuang, Marko Kornmann, Hong Gao, Xiaodong Tian, Yinmo Yang

Pages: 1132-1140 Published online on: 02 January 2018

Rhus verniciflua Stokes extract induces inhibition of cell growth and apoptosis in human chronic myelogenous leukemia K562 cells

Kyung-Wook Lee, Eun-Sik Um, Bo-Bae Jung, Eun-Sol Choi, Eun-Young Kim, Seungbo Lee, Eungyeong Jang, Jang-Hoon Lee, Youngchul Kim

Pages: 1141-1147 Published online on: 03 January 2018

Inhibition of Gli leads to antitumor growth and enhancement of cisplatin-induced cytotoxicity in large cell neuroendocrine carcinoma of the lung

Tsukasa Ishiwata, Shunichiro Iwasawa, Takahiro Ebata, Mengmeng Fan, Yuji Tada, Koichiro Tatsumi, Yuichi Takiguchi

Pages: 1148-1154 Published online on: 03 January 2018

Overexpression of interleukin-32α promotes invasion by modulating VEGF in hepatocellular carcinoma

Wen-Bo Zhao, Quan-Li Wang, Yan-Tian Xu, Shi-Feng Xu, Yang Qiu, Feng Zhu

Pages: 1155-1162 Published online on: 19 December 2017

α-solanine enhances the chemosensitivity of esophageal cancer cells by inducing microRNA‑138 expression

Jianbo Wu, Li Wang, Xinhui Du, Qianqian Sun, Yuanyuan Wang, Min Li, Wenqiao Zang, Kangdong Liu, Guoqiang Zhao

Pages: 1163-1172 Published online on: 04 January 2018

Function of miR‑152 as tumor suppressor in oral squamous cell carcinoma cells by targeting c‑MET

Minghe Li, Zhihong Li, Xue Wang, Yumei Wang, Cong Zhao, Lei Wang

Pages: 1173-1180 Published online on: 15 December 2017

Licochalcone A suppresses hexokinase 2-mediated tumor glycolysis in gastric cancer via downregulation of the Akt signaling pathway

Jian Wu, Xingxing Zhang, Yaohui Wang, Qingmin Sun, Min Chen, Shenlin Liu, Xi Zou

Pages: 1181-1190 Published online on: 14 December 2017

Inhibition effect of triptolide on human epithelial ovarian cancer via adjusting cellular immunity and angiogenesis

Hui Hu, Genhua Huang, Haibin Wang, Xiaoli Li, Xiaobing Wang, Ying Feng, Buzhen Tan, Tingtao Chen

Pages: 1191-1196 Published online on: 15 December 2017

Construction and investigation of lncRNA-associated ceRNA regulatory network in papillary thyroid cancer

Yangjing Zhao, Hui Wang, Chengjiang Wu, Meina Yan, Haojie Wu, Jingzhe Wang, Xinxin Yang, Qixiang Shao

Pages: 1197-1206 Published online on: 10 January 2018

MicroRNA-let-7a regulates cell autophagy by targeting Rictor in gastric cancer cell lines MGC-803 and SGC-7901

Hao Fan, Mingkun Jiang, Bowen Li, Yu He, Chi Huang, Dakui Luo, Hao Xu, Li Yang, Jundong Zhou

Pages: 1207-1214 Published online on: 05 January 2018

Synthesis and application of 131I-fulvestrant as a targeted radiation drug for endocrine therapy in human breast cancer

Guobing Yin, Bin Zeng, Zhiping Peng, Ying Liu, Lu Sun, Changan Liu

Pages: 1215-1226 Published online on: 11 January 2018

Over-regulation of microRNA-133b inhibits cell proliferation of cisplatin-induced non-small cell lung cancer cells through PI3K/Akt and JAK2/STAT3 signaling pathway by targeting EGFR

Bin Li, Cui-Min Ding, Yan-Xiao Li, Jing-Cui Peng, Nan Geng, Wen-Wen Qin

Pages: 1227-1234 Published online on: 15 January 2018

MicroRNA‑16/VEGFR2/p38/NF‑κB signaling pathway regulates cell growth of human pituitary neoplasms

Bin Lu, Ge-Ling Liu, Fang Yu, Wei-Juan Li, Xiu-Xiu Xiang, Hong-Zhen Xiao

Pages: 1235-1244 Published online on: 22 January 2018

Targeting bladder cancer using activated T cells armed with bispecific antibodies

Juan Ma, Jing Ge, Xin Xue, Weigang Xiu, Pan Ma, Ximing Sun, Man Zhang

Pages: 1245-1252 Published online on: 11 January 2018

A 60 kDa prolactin variant secreted by cervical cancer cells modulates apoptosis and cytokine production

Adrián Ramírez De Arellano, Annie Riera Leal, Edgar I. Lopez-Pulido, Luis Renee González-Lucano, José Macías Barragan, Susana Del Toro Arreola, Mariel García-Chagollan, Claudia A. Palafox-Sánchez, José F. Muñoz-Valle, Ana Laura Pereira-Suárez

Pages: 1253-1260 Published online on: 19 January 2018

The role of aldehyde dehydrogenase 1A1 in B-cell non-Hodgkin's lymphoma

Ying-Hui Song, Mei-Zuo Zhong, Qin Chai, Kui-Yu Gong, Xiao-Lang Tan, Jin-Yue Hu, Gui-Hua Wang

Pages: 1261-1268 Published online on: 18 January 2018

Knockdown of immature colon carcinoma transcript 1 induces suppression of proliferation, S-phase arrest and apoptosis in leukemia cells

Guang-Yao Li, Ji-Zhu Liu, Li Zhang, Guo-Zhen Liu, Shuang-Jing Li, Tai-Wu Xiao, Jing-Xia Wang, Le-Xin Wang, Ming Hou

Pages: 1269-1275 Published online on: 03 January 2018

Mitochondrial pyruvate carrier modulates the epithelial-mesenchymal transition in cholangiocarcinoma

Tomofumi Ohashi, Hidetoshi Eguchi, Koichi Kawamoto, Masamitsu Konno, Ayumu Asai, Hugh Colvin, Yuji Ueda, Hirofumi Takaoka, Yoshifumi Iwagami, Daisaku Yamada, Tadafumi Asaoka, Takehiro Noda, Hiroshi Wada, Kunihito Gotoh, Shogo Kobayashi, Jun Koseki, Taroh Satoh, Kazuhiko Ogawa, Yuichiro Doki, Masaki Mori, Hideshi Ishii

Pages: 1276-1282 Published online on: 20 December 2017

GC7 enhances cisplatin sensitivity via STAT3 signaling pathway inhibition and eIF5A2 inactivation in mesenchymal phenotype oral cancer cells

Liang Fang, Li Gao, Lei Xie, Guizhou Xiao

Pages: 1283-1291 Published online on: 15 December 2017

Additive antitumour effect of D‑allose in combination with cisplatin in non-small cell lung cancer cells

Nobuhiro Kanaji, Kazuyo Kamitori, Akram Hossain, Chisato Noguchi, Ayako Katagi, Norimitsu Kadowaki, Masaaki Tokuda

Pages: 1292-1298 Published online on: 04 January 2018

Peiminine serves as an adriamycin chemosensitizer in gastric cancer by modulating the EGFR/FAK pathway

Qianqian Tang, Yunfei Wang, Lanjing Ma, Meiling Ding, Tingyu Li, Yongzhan Nie, Zhengyi Gu

Pages: 1299-1305 Published online on: 03 January 2018

Effects of epidermal growth factor receptor fusion protein on the cytotoxic activity of SOCS1-silenced dendritic cells in vitro

Qichuan Jiang, Xuefeng Wang, Ming Qian, Dong Chen, Yanan Xu

Pages: 1306-1312 Published online on: 15 December 2017

Estrogen receptor β1 activation accelerates resistance to epidermal growth factor receptor-tyrosine kinase inhibitors in non-small cell lung cancer

Shengling Fu, Changyu Liu, Quanfu Huang, Sheng Fan, Hexiao Tang, Xiangning Fu, Bo Ai, Yongde Liao, Qian Chu

Pages: 1313-1321 Published online on: 04 January 2018

CHK1 inhibition sensitizes pancreatic cancer cells to gemcitabine via promoting CDK-dependent DNA damage and ribonucleotide reductase downregulation

Min Liang, Tiangang Zhao, Linfeng Ma, Yingjie Guo

Pages: 1322-1330 Published online on: 20 December 2017

2-Phenyl-4-quinolone (YT-1) induces G2/M phase arrest and an intrinsic apoptotic mechanism in human leukemia cells

Meng‑Wei Lin, Jai‑Sing Yang, Chi‑Cheng Lu, Chingju Lin, Sheng‑Chu Kuo, Fuu‑Jen Tsai, Miau‑Rong Lee

Pages: 1331-1337 Published online on: 20 December 2017

Serum microRNA panel excavated by machine learning as a potential biomarker for the detection of gastric cancer

Yao Huang, Jie Zhu, Wenshuai Li, Ziqiang Zhang, Panpan Xiong, Hong Wang, Jun Zhang

Pages: 1338-1346 Published online on: 19 December 2017

Galectin-1 expression in activated pancreatic satellite cells promotes fibrosis in chronic pancreatitis/pancreatic cancer via the TGF-β1/Smad pathway

Dong Tang, Qi Wu, Jingqiu Zhang, Hongpeng Zhang, Zhongxu Yuan, Jiaming Xu, Yang Chong, Yuqin Huang, Qingquan Xiong, Sen Wang, Ying Tian, Yongdie Lu, Xiao Ge, Wenjing Shen, Daorong Wang

Pages: 1347-1355 Published online on: 09 January 2018

Epithelial mesenchymal transition induced by the CXCL9/CXCR3 axis through AKT activation promotes invasion and metastasis in tongue squamous cell carcinoma

Ziliang Li, Jianqi Liu, Lei Li, Shuai Shao, Jianhua Wu, Li Bian, Yongwen He

Pages: 1356-1368 Published online on: 20 December 2017

Targeting the overexpressed CREB inhibits esophageal squamous cell carcinoma cell growth

Ping Chen, Miaomiao Li, Qianyun Hao, Xuesong Zhao, Tao Hu

Pages: 1369-1377 Published online on: 19 December 2017

Terrein inhibits migration of human breast cancer cells via inhibition of the Rho and Rac signaling pathways

Anongnard Kasorn, Fabien Loison, Thaned Kangsamaksin, Suchada Jongrungruangchok, Mathurose Ponglikitmongkol

Pages: 1378-1386 Published online on: 04 January 2018

Acylated and unacylated ghrelin inhibit apoptosis in myoblasts cocultured with colon carcinoma cells

Xianliang Zeng, Sizeng Chen, Yanfeng Lin, Zhao Ke

Pages: 1387-1395 Published online on: 12 January 2018

Sigma-1 receptor (σ1R) is downregulated in hepatic malignant tumors and regulates HepG2 cell proliferation, migration and apoptosis

Qingxia Xu, Liang Li, Cuihong Han, Li Wei, Lingling Kong, Fanzhong Lin

Pages: 1405-1413 Published online on: 22 January 2018

Aspirin and metformin exhibit antitumor activity in murine breast cancer

Maoyuan Zhao, Yuyi Wang, Chi Du, Yanyang Liu, Nan Zhang, Feng Luo

Pages: 1414-1422 Published online on: 04 January 2018

TTF1‑NP induces protective autophagy during apoptosis by inhibiting the Akt/mTOR pathway and activating JNK in human liver cancer cells

Xuan Zhang, Meilan Zhang, Bin Xiao, Wenjun Jiao, Silin Zhang, Xuewu Zhang

Pages: 1423-1431 Published online on: 05 January 2018

Expression and prognostic significance of TRPV6 in the development and progression of pancreatic cancer

He Song, Ming Dong, Jianping Zhou, Weiwei Sheng, Xin Li, Wei Gao

Pages: 1432-1440 Published online on: 15 January 2018

CLDN5 affects lncRNAs acting as ceRNA dynamics contributing to regulating blood‑brain barrier permeability in tumor brain metastasis

Shun‑Chang Ma, Qi Li, Jia‑Yi Peng, Jian‑Long Zhouwen, Dai‑Nan Zhang, Chuan‑Bao Zhang, Wen‑Guo Jiang, Wang Jia

Pages: 1441-1453 Published online on: 10 January 2018

miR-141 inhibits prostatic cancer cell proliferation and migration, and induces cell apoptosis via targeting of RUNX1

Song Xu, Jingping Ge, Zhengyu Zhang, Wenquan Zhou

Pages: 1454-1460 Published online on: 11 January 2018

miR-375 inhibits IFN-γ-induced programmed death 1 ligand 1 surface expression in head and neck squamous cell carcinoma cells by blocking JAK2/STAT1 signaling

Qingwei Wu, Yingying Zhao, Yiyuan Sun, Xiaojun Yan, Peihua Wang

Pages: 1461-1468 Published online on: 02 January 2018

Cytisine induces endoplasmic reticulum stress caused by calcium overload in HepG2 cells

Lei Yu, Bo Jiang, Zhifeng Chen, Xin Wang, Dongxue Shang, Xiaopo Zhang, Yongxue Sun, Jinghui Yang, Yubin Ji

Pages: 1475-1484 Published online on: 08 January 2018

Garcinone C exerts antitumor activity by modulating the expression of ATR/Stat3/4E‑BP1 in nasopharyngeal carcinoma cells

Yudui Xia, Xia Liu, Chunlin Zou, Shixiu Feng, Hongwei Guo, Yeguo Yang, Yong Lei, Jian Zhang, Yi Lu

Pages: 1485-1493 Published online on: 16 January 2018

MicroRNA-454 inhibits the malignant biological behaviours of gastric cancer cells by directly targeting mitogen-activated protein kinase 1

Xiaodong Wang, Baichun Liu, Fuxing Wen, Ying Song

Pages: 1494-1504 Published online on: 20 December 2017

Serum and glucocorticoid-regulated kinase 1 (SGK1) is a predictor of poor prognosis in non-small cell lung cancer, and its dynamic pattern following treatment with SGK1 inhibitor and γ-ray irradiation was elucidated

Zhiyuan Tang, Qin Shen, Hao Xie, Zhu Zhou, Guanglin Shi, Caixin Zhang, Anaz Mohammed, Yi Wu, Songshi Ni, Xiaoyu Zhou

Pages: 1505-1515 Published online on: 03 January 2018

Fucoidan downregulates insulin-like growth factor-I receptor levels in HT-29 human colon cancer cells

In-Hye Kim, Taek-Jeong Nam

Pages: 1516-1522 Published online on: 04 January 2018

Antitumor activity of curcumin by modulation of apoptosis and autophagy in human lung cancer A549 cells through inhibiting PI3K/Akt/mTOR pathway

Furong Liu, Song Gao, Yuxuan Yang, Xiaodan Zhao, Yameng Fan, Wenxia Ma, Danrong Yang, Aimin Yang, Yan Yu

Pages: 1523-1531 Published online on: 04 January 2018

MicroRNA-125 modulates radioresistance through targeting p21 in cervical cancer

Abraham Pedroza‑Torres, Alma D. Campos‑Parra, Oliver Millan‑Catalan, Yahir A. Loissell‑Baltazar, Horacio Zamudio‑Meza, David Cantú de León, Gonzalo Montalvo‑Esquivel, David Isla‑Ortiz, Luis A. Herrera, Óscar Ángeles‑Zaragoza, Guadalupe Robelo‑Romero, Ángel Herrera‑Gómez, Carlos Pérez‑Plasencia

Pages: 1532-1540 Published online on: 18 January 2018
Journal Cover

March-2018
Volume 39 Issue 3

Print ISSN: 1021-335X
Online ISSN: 1791-2431

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image