Journal Articles

Open Access

An integrative theory for cancer (Review)

Guopei Luo, Na Liu

Pages: 647-656 Published online on: 28 November 2018

AngiomiRs: MicroRNAs driving angiogenesis in cancer (Review)

Yarely M. Salinas‑Vera, Laurence A. Marchat, Dolores Gallardo‑Rincón, Erika Ruiz‑García, Horacio Astudillo-De La Vega, Raquel Echavarría‑Zepeda, César López‑Camarillo

Pages: 657-670 Published online on: 27 November 2018
Open Access

Physiological function of myocilin and its role in the pathogenesis of glaucoma in the trabecular meshwork (Review)

Hongwei Wang, Mingzhe Li, Zhenzhen Zhang, Haifeng Xue, Xing Chen, Yong Ji

Pages: 671-681 Published online on: 20 November 2018
Open Access

Isorhamnetin alleviates lipopolysaccharide-induced inflammatory responses in BV2 microglia by inactivating NF-κB, blocking the TLR4 pathway and reducing ROS generation

Shin Young Kim, Cheng‑Yun Jin, Cheol Hong Kim, Young Hyun Yoo, Sung Hyun Choi, Gi‑Young Kim, Hyun Min Yoon, Hwan Tae Park, Yung Hyun Choi

Pages: 682-692 Published online on: 20 November 2018

Rosiglitazone attenuates cell apoptosis through antioxidative and anti-apoptotic pathways in the hippocampi of spontaneously hypertensive rats

Yali Li, Guanghu Yu, Lijuan Liu, Jun Long, Shujie Su, Ting Zhao, Wenjin Liu, Shunji Shen, Xiaolin Niu

Pages: 693-700 Published online on: 19 November 2018
Open Access

Attenuation of autophagy flux by 6-shogaol sensitizes human liver cancer cells to TRAIL-induced apoptosis via p53 and ROS

Uddin Md. Nazim, Sang‑Youel Park

Pages: 701-708 Published online on: 21 November 2018
Open Access

Astragaloside IV ameliorates high glucose‑induced renal tubular epithelial‑mesenchymal transition by blocking mTORC1/p70S6K signaling in HK‑2 cells

Xiao Chen, Yang Yang, Chenxu Liu, Zhigao Chen, Dongdong Wang

Pages: 709-716 Published online on: 26 November 2018
Open Access

Ginsenoside Rg1 protects against H2O2‑induced neuronal damage due to inhibition of the NLRP1 inflammasome signalling pathway in hippocampal neurons in vitro

Tan‑Zhen Xu, Xiao‑Yan Shen, Ling‑Ling Sun, Ya‑Li Chen, Bi‑Qiong Zhang, Da‑Ke Huang, Wei‑Zu Li

Pages: 717-726 Published online on: 30 November 2018
Open Access

MicroRNA‑100‑5p inhibits osteoclastogenesis and bone resorption by regulating fibroblast growth factor 21

Long Zhou, Han‑Yi Song, Lin‑Lin Gao, Li‑Yu Yang, Shuai Mu, Qin Fu

Pages: 727-738 Published online on: 06 December 2018
Open Access

Role of the long non‑coding RNA‑Annexin A2 pseudogene 3/Annexin A2 signaling pathway in biliary atresia‑associated hepatic injury

Yeletai Nuerzhati, Rui Dong, Zai Song, Shan Zheng

Pages: 739-748 Published online on: 11 December 2018
Open Access

DDAH2 alleviates myocardial fibrosis in diabetic cardiomyopathy through activation of the DDAH/ADMA/NOS/NO pathway in rats

Zhen‑Dong Zhu, Ji‑Ming Ye, Xue‑Mei Fu, Xue‑Chang Wang, Ji‑Yun Ye, Xin‑Ran Wu, Peng Hua, Yu‑Qiong Liao, Wei Xuan, Jin‑Lan Duan, Wei‑Yuan Li, Hui Fu, Zhong‑Hua Xia, Xuan Zhang

Pages: 749-760 Published online on: 18 December 2018
Open Access

Activating metabotropic glutamate receptor‑7 attenuates visceral hypersensitivity in neonatal maternally separated rats

Limei Shao, Yanbing Liu, Junhua Xiao, Qunying Wang, Fei Liu, Jin Ding

Pages: 761-770 Published online on: 11 December 2018
Open Access

Crude protein from spirulina increases the viability of CCD‑986sk cells via the EGFR/MAPK signaling pathway

Ping Liu, Min‑Kyeong Lee, Jeong‑Wook Choi, Youn‑Hee Choi, Taek‑Jeong Nam

Pages: 771-778 Published online on: 11 December 2018
Open Access

MicroRNA‑93 inhibits chondrocyte apoptosis and inflammation in osteoarthritis by targeting the TLR4/NF‑κB signaling pathway

Yanjie Ding, Laifang Wang, Qing Zhao, Zhenzhen Wu, Lingli Kong

Pages: 779-790 Published online on: 18 December 2018
Open Access

Melatonin regulation of transcription in the reversal of morphine tolerance: Microarray analysis of differential gene expression

Yu‑Che Cheng, Ru‑Yin Tsai, Yen‑Tseng Sung, Ing‑Jung Chen, Tzu‑Yi Tu, Ya‑Yuan Mao, Chih‑Shung Wong

Pages: 791-806 Published online on: 18 December 2018
Open Access

Electro-acupuncture-induced neuroprotection is associated with activation of the IGF-1/PI3K/Akt pathway following adjacent dorsal root ganglionectomies in rats

Tao Hu, Min‑Nan Lu, Bo Chen, Jun Tong, Rui Mao, Shan‑Shan Li, Pin Dai, Ya‑Xin Tan, Yan‑Bin Xiyang

Pages: 807-820 Published online on: 18 December 2018
Open Access

Atorvastatin downregulates HSP22 expression in an atherosclerotic model in vitro and in vivo

Qi Chen, Jian Xiang, Ren Gong, Hai‑Yang Fang, Cong‑Cong Xu, Hong‑Zhou Zhang, Yan‑Qing Wu

Pages: 821-829 Published online on: 03 December 2018
Open Access

Astragaloside IV promotes the proliferation and migration of osteoblast-like cells through the hedgehog signaling pathway

Li‑Hua Guo, Yu Cao, Run‑Tao Zhuang, Yan Han, Jun Li

Pages: 830-838 Published online on: 03 December 2018
Open Access

MicroRNA-140-5p aggravates hypertension and oxidative stress of atherosclerosis via targeting Nrf2 and Sirt2

Qing‑Quan Liu, Ke Ren, Su‑Hong Liu, Wei‑Min Li, Chang‑Jun Huang, Xiu‑Hui Yang

Pages: 839-849 Published online on: 26 November 2018
Open Access

Expression of microRNA‑27a in a rat model of osteonecrosis of the femoral head and its association with TGF‑β/Smad7 signalling in osteoblasts

Yuming Bai, Ying Liu, Shengli Jin, Ke Su, Haisen Zhang, Shiyun Ma

Pages: 850-860 Published online on: 30 November 2018
Open Access

The AIB1siRNA-loaded hyaluronic acid-assembled PEI/heparin/Ca2+ nanocomplex as a novel therapeutic strategy in lung cancer treatment

Ying Hao, Yongsheng Gao, Yedan Wu, Changshan An

Pages: 861-867 Published online on: 03 December 2018
Open Access

Expression of FKBP52 in the ovaries of PCOS rats

Shiyan Song, Yong Tan

Pages: 868-878 Published online on: 26 November 2018
Open Access

Insulin gene enhancer binding protein 1 induces adipose tissue‑derived stem cells to differentiate into pacemaker‑like cells

Jian Zhang, Mei Yang, An‑Kang Yang, Xi Wang, Yan‑Hong Tang, Qing‑Yan Zhao, Teng Wang, Yu‑Ting Chen, Cong‑Xin Huang

Pages: 879-889 Published online on: 27 November 2018
Open Access

Adipose extracellular matrix promotes skin wound healing by inducing the differentiation of adipose‑derived stem cells into fibroblasts

Zhi‑Qiang Zhou, Yi Chen, Mi Chai, Ran Tao, Yong‑Hong Lei, Yi‑Qing Jia, Jun Shu, Jing Ren, Guo Li, Wen‑Xin Wei, Yu‑Di Han, Yan Han

Pages: 890-900 Published online on: 30 November 2018
Open Access

Baicalin inhibits proliferation and promotes apoptosis of vascular smooth muscle cells by regulating the MEG3/p53 pathway following treatment with ox‑LDL

Yun Liu, Lianqun Jia, Dongyu Min, Yi Xu, Jinquan Zhu, Zengxian Sun

Pages: 901-913 Published online on: 30 November 2018
Open Access

ADAM17 promotes lymph node metastasis in gastric cancer via activation of the Notch and Wnt signaling pathways

Wei Li, Daguang Wang, Xuan Sun, Yang Zhang, Lei Wang, Jian Suo

Pages: 914-926 Published online on: 17 December 2018
Open Access

Genipin protects against H2O2-induced oxidative damage in retinal pigment epithelial cells by promoting Nrf2 signaling

Hailan Zhao, Ruiqing Wang, Mingxia Ye, Lan Zhang

Pages: 936-944 Published online on: 12 December 2018
Open Access

Melatonin restricts the viability and angiogenesis of vascular endothelial cells by suppressing HIF-1α/ROS/VEGF

Jiao Cheng, Hui‑Li Yang, Chun‑Jie Gu, Yu‑Kai Liu, Jun Shao, Rui Zhu, Yin‑Yan He, Xiao‑Yong Zhu, Ming‑Qing Li

Pages: 945-955 Published online on: 10 December 2018
Open Access

Investigation of the neuroprotective effects of crocin via antioxidant activities in HT22 cells and in mice with Alzheimer's disease

Chunyue Wang, Xueying Cai, Wenji Hu, Zhiping Li, Fange Kong, Xia Chen, Di Wang

Pages: 956-966 Published online on: 18 December 2018
Open Access

Corilagin induces apoptosis, autophagy and ROS generation in gastric cancer cells in vitro

Jiajia Xu, Gongye Zhang, Yinping Tong, Jiahui Yuan, Yuanyue Li, Gang Song

Pages: 967-979 Published online on: 18 December 2018

Akt3 is a target of miR-29c-3p and serves an important function in the pathogenesis of congenital heart disease

Tao Chen, Shu‑Jun Li, Bin Chen, Qiong Huang, Xiang‑Ying Kong, Chen Shen, Hai‑Tao Gu, Xiao‑Wei Wang

Pages: 980-992 Published online on: 30 November 2018

MicroRNA-323 suppresses nerve cell toxicity in cerebral infarction via the transforming growth factor-β1/SMAD3 signaling pathway

Fengli Che, Huishan Du, Jianchao Wei, Weidong Zhang, Zhe Cheng, Yanna Tong

Pages: 993-1002 Published online on: 07 December 2018

Cyr61 decreases Cytarabine chemosensitivity in acute lymphoblastic leukemia cells via NF-κB pathway activation

Yingping Cao, Conglian Wu, Yanfang Song, Zhen Lin, Yanli Kang, Pingxia Lu, Chenqing Zhang, Qinghua Huang, Taisen Hao, Xianjin Zhu, Jianda Hu

Pages: 1011-1020 Published online on: 06 December 2018

Roles and mechanisms of action of HNF‑4α in the hepatic differentiation of WB‑F344 cells

Yumeng Shi, Dehua Zhou, Bingyi Wang, Deren Zhou, Baomin Shi

Pages: 1021-1032 Published online on: 03 December 2018

Inhibition of protein kinase CK2 facilitates cellular senescence by inhibiting the expression of HO-1 in articular chondrocytes

Kang Mi Kim, Dong Hyun Sohn, Koanhoi Kim, Young Chul Park

Pages: 1033-1040 Published online on: 04 December 2018

Astragalus saponins inhibit cell growth, aerobic glycolysis and attenuate the inflammatory response in a DSS-induced colitis model

Hailong Guo, Boshun Wan, Jiansong Wang, Jie Zhang, Wenfei Yao, Zhiyong Shen

Pages: 1041-1048 Published online on: 18 December 2018

Knockdown of long non-coding RNA HOST2 inhibits the proliferation of triple negative breast cancer via regulation of the let-7b/CDK6 axis

Yuedong Zhang, Hongwei Zhang, Huiqing Kang, Wenjie Huo, Yu Zhou, Yuchao Zhang

Pages: 1049-1057 Published online on: 26 November 2018

MicroRNA-497 inhibits multiple myeloma growth and increases susceptibility to bortezomib by targeting Bcl-2 Corrigendum in /10.3892/ijmm.2019.4297

Faqing Tian, Yong Zhan, Wei Zhu, Juheng Li, Meiqin Tang, Xiaohui Chen, Jian Jiang

Pages: 1058-1066 Published online on: 07 December 2018

Cryptotanshinone induces reactive oxygen species‑mediated apoptosis in human rheumatoid arthritis fibroblast‑like synoviocytes

Hu‑Nan Sun, Ying‑Hua Luo, Ling‑Qi Meng, Xian‑Ji Piao, Yue Wang, Jia‑Ru Wang, Hao Wang, Yi Zhang, Jin‑Qian Li, Wan‑Ting Xu, Yang Liu, Yu Zhang, Tong Zhang, Ying‑Hao Han, Mei‑Hua Jin, Gui‑Nan Shen, Yan‑Qing Zang, Long‑Kui Cao, Dong‑Jie Zhang, Cheng‑Hao Jin

Pages: 1067-1075 Published online on: 03 December 2018

Hyaluronic acid-chitosan nanoparticles encoding CrmA attenuate interleukin-1β induced inflammation in synoviocytes in vitro

Bo Qiu, Xiong‑Feng Xu, Rong‑Hui Deng, Gan‑Qing Xia, Xi‑Fu Shang, Pang‑Hu Zhou

Pages: 1076-1084 Published online on: 26 November 2018

Dynamic expression of SMAD3 is critical in osteoblast differentiation of PDMCs

Hsi‑Ting Lin, Shao‑Kuan Chen, Jiun‑Wen Guo, I‑Chang Su, Chi‑Jung Huang, Chih‑Cheng Chien, Chih‑Ju Chang

Pages: 1085-1093 Published online on: 26 November 2018

Downregulation of Blimp1 inhibits the maturation of bone marrow-derived dendritic cells

Jiansheng Xiao, Ji Zhang, Xing Li, Xiaomin Dai, Jing Wang, Ying He, Lai Wei, Jun Shi, Nianqiao Gong

Pages: 1094-1104 Published online on: 26 November 2018

Lysine demethylase 3a in craniofacial and neural development during Xenopus embryogenesis

Hyun‑Kyung Lee, Tayaba Ismail, Chowon Kim, Youni Kim, Jeen‑Woo Park, Oh‑Shin Kwon, Beom‑Sik Kang, Dong‑Seok Lee, Taejoon Kwon, Tae Joo Park, Hyun‑Shik Lee

Pages: 1105-1113 Published online on: 11 December 2018
Journal Cover

February 2019
Volume 43 Issue 2

Print ISSN: 1107-3756
Online ISSN: 1791-244X

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image