Journal Articles

The role of ghrelin in patients with functional dyspepsia and its potential clinical relevance (Review)

Takakazu Yagi, Akihiro Asakawa, Hirotaka Ueda, Shouichi Miyawaki, Akio Inui

Pages: 523-531 Published online on: 14 June 2013

Epigenetic aberrations in myeloid malignancies (Review)

Shinichiro Takahashi

Pages: 532-538 Published online on: 12 June 2013
Open Access

Viral involvement in the pathogenesis and clinical features of ophthalmic pterygium (Review)

Aikaterini K. Chalkia, Demetrios A. Spandidos, Efstathios T. Detorakis

Pages: 539-543 Published online on: 12 July 2013
Open Access

Comparative proteomic profiling of soleus, extensor digitorum longus, flexor digitorum brevis and interosseus muscles from the mdx mouse model of Duchenne muscular dystrophy

Steven Carberry, Heinrich Brinkmeier, Yaxin Zhang, Claudia K. Winkler, Kay Ohlendieck

Pages: 544-556 Published online on: 03 July 2013
Open Access

Serum microRNA expression levels can predict lymph node metastasis in patients with early-stage cervical squamous cell carcinoma

Junying Chen, Desheng Yao, Yue Li, Hong Chen, Chanjuan He, Nan Ding, Yan Lu, Tingyu Ou, Shan Zhao, Li Li, Fengyi Long

Pages: 557-567 Published online on: 21 June 2013
Open Access

Effect of angiopoietin-like protein 4 on rat pulmonary microvascular endothelial cells exposed to LPS

Yuxi Wang, Hailong Chen, Hailong Li, Jingwen Zhang, Yanyan Gao

Pages: 568-576 Published online on: 20 June 2013

Extracts of Koelreuteria henryi Dummer induce apoptosis and autophagy by inhibiting dihydrodiol dehydrogenase, thus enhancing anticancer effects

Yung-Yen Chiang, Shu-Li Wang, Cheng-Lin Yang, Hui-Yu Yang, Hsiu-Ching Yang, J. N. Sudhakar, Ching-Kuo Lee, Hsiu-Wen Huang, Chien-Min Chen, Shiow-Her Chiou, Shu-Fen Chiang, Hsin-Yuan Fang, Chih-Yi Chen, Shwn-Huey Shieh, Kuan-Chih Chow

Pages: 577-584 Published online on: 12 July 2013

Loss of caveolin-1 promotes endothelial-mesenchymal transition during sepsis: A membrane proteomic study

Xiaobo Huang, Lingai Pan, Hong Pu, Yiping Wang, Xiaoqin Zhang, Chunling Li, Zhenglin Yang

Pages: 585-592 Published online on: 05 July 2013

miR-503 regulates the resistance of non-small cell lung cancer cells to cisplatin by targeting Bcl-2

Tianzhu Qiu, Li Zhou, Tongshan Wang, Jing Xu, Jian Wang, Wenjiao Chen, Xin Zhou, Zebo Huang, Wei Zhu, Yongqian Shu, Ping Liu

Pages: 593-598 Published online on: 12 July 2013

Changes in expression and distribution of attractin in the testes of rats at different developmental stages

Xuejun Shang, Juan Liu, Qiuyu Xu, Qi Zhang, Bo Ma, Yonglu Wang, Zyuehua Zhang, Xiaomei Cao, Xuxin Zhan

Pages: 599-606 Published online on: 21 June 2013

Proteomic analysis of endothelial progenitor cells exposed to oxidative stress

Ying Liu, Jun Wei, Ming Chang, Zhiqiang Liu, Dawei Li, Shengying Hu, Linsen Hu

Pages: 607-614 Published online on: 18 June 2013

Smac/DIABLO regulates the apoptosis of hypertrophic scar fibroblasts

Bao-Heng Liu, Liang Chen, Shi-Rong Li, Zhen-Xiang Wang, Wen-Guang Cheng

Pages: 615-622 Published online on: 15 July 2013

Inhibitory effects of STAT3 decoy oligodeoxynucleotides on human epithelial ovarian cancer cell growth in vivo

Xiaolei Zhang, Peishu Liu, Bo Zhang, Hongluan Mao, Liang Shen, Yanhui Ma

Pages: 623-628 Published online on: 04 July 2013

Curcumin inhibits the proliferation of airway smooth muscle cells in vitro and in vivo

Xin Zeng, Ying Cheng, Yuejun Qu, Jide Xu, Zhiyuan Han, Tingting Zhang

Pages: 629-636 Published online on: 27 June 2013

Salidroside reduces cold-induced mucin production by inhibiting TRPM8 activation

Qi Li, Xiang-Dong Zhou, Victor P. Kolosov, Juliy M. Perelman

Pages: 637-646 Published online on: 05 July 2013

Polymorphisms and expression of the WNT8A gene in Hirschsprung's disease

Hong Gao, Dong Chen, Xiaomei Liu, Mei Wu, Jie Mi, Weilin Wang

Pages: 647-652 Published online on: 05 July 2013

Silencing of decoy receptor 3 (DcR3) expression by siRNA in pancreatic carcinoma cells induces Fas ligand-mediated apoptosis in vitro and in vivo

Jian Zhou, Shiduo Song, Songbin He, Zhenxin Wang, Bing Zhang, Dechun Li, Dongming Zhu

Pages: 653-660 Published online on: 11 July 2013

A heterozygous missense SCN5A mutation associated with early repolarization syndrome

Ning Li, Rongrong Wang, Cuihong Hou, Yinhui Zhang, Siyong Teng, Jielin Pu

Pages: 661-667 Published online on: 21 June 2013

Analysis of boutique arrays: A universal method for the selection of the optimal data normalization procedure

Barbara Uszczyńska, Joanna Zyprych-Walczak, Luiza Handschuh, Alicja Szabelska, Maciej Kaźmierczak, Wiesława Woronowicz, Piotr Kozłowski, Michał M. Sikorski, Mieczysław Komarnicki, Idzi Siatkowski, Marek Figlerowicz

Pages: 668-684 Published online on: 15 July 2013

EETs and CYP2J2 inhibit TNF-α-induced apoptosis in pulmonary artery endothelial cells and TGF-β1-induced migration in pulmonary artery smooth muscle cells

Wenjing Feng, Xizhen Xu, Gang Zhao, Geng Li, Tiantian Liu, Junjie Zhao, Ruolan Dong, Dao Wen Wang, Ling Tu

Pages: 685-693 Published online on: 05 July 2013

Association between mRNA levels of DNMT1, DNMT3A, DNMT3B, MBD2 and LINE-1 methylation status in infants with tetralogy of Fallot

Wei Sheng, Yanyan Qian, Huijun Wang, Xiaojing Ma, Ping Zhang, Long Chen, Duan Ma, Guoying Huang

Pages: 694-702 Published online on: 02 July 2013

Molecular basis for the expression of major vault protein induced by hyperosmotic stress in SW620 human colon cancer cells

Yusuke Tajitsu, Ryuji Ikeda, Yukihiko Nishizawa, Hirofumi Mataki, Xiao-Fang Che, Tomoyuki Sumizawa, Mina Nitta, Tatsuya Yamaguchi, Masatatsu Yamamoto, Sho Tabata, Shin-Ichi Akiyama, Katsushi Yamada, Tatsuhiko Furukawa, Yasuo Takeda

Pages: 703-708 Published online on: 02 July 2013

Induction of Hantaan virus-specific immune responses in C57BL/6 mice by immunization with a modified recombinant adenovirus containing the chimeric gene, GcS0.7

Kai Li, Pu-Yuan Li, Xing-An Wu, Liang Zhang, Zi-Yu Liu, Lan Yu, Lei Zhang, Lin-Feng Cheng, Wen-Tao Bai, Fang-Lin Zhang, Zhi-Kai Xu

Pages: 709-716 Published online on: 20 June 2013

Tetramethylpyrazine inhibits angiotensin II-induced cardiomyocyte hypertrophy and tumor necrosis factor-α secretion through an NF-κB-dependent mechanism

Liangzhu Yu, Tonghui She, Mincai Li, Chunrong Shi, Lu Han, Menglin Cheng

Pages: 717-722 Published online on: 09 July 2013

Effects of estrogen receptor α and β on the expression of visfatin and retinol-binding protein 4 in 3T3-L1 adipocytes

Un Suk Jung, Kang Jin Jeong, Jae Ku Kang, Kyongwook Yi, Jung-Ho Shin, Hong Seog Seo, Tak Kim, Sun-Haeng Kim, Jun-Young Hur

Pages: 723-728 Published online on: 12 July 2013

Activation of RAW264.7 mouse macrophage cells in vitro through treatment with recombinant ricin toxin-binding subunit B: Involvement of protein tyrosine, NF-κB and JAK-STAT kinase signaling pathways

Na Xu, Hongyan Yuan, Wensen Liu, Songyan Li, Yang Liu, Jiayu Wan, Xiaoyan Li, Rui Zhang, Yaping Chang

Pages: 729-735 Published online on: 02 July 2013

Vigna angularis inhibits mast cell-mediated allergic inflammation

Hui-Hun Kim, Sung-Wan Kim, Duk-Sil Kim, Hyun-Mee Oh, Mun-Chual Rho, Sang-Hyun Kim

Pages: 736-742 Published online on: 04 July 2013
Journal Cover

September 2013
Volume 32 Issue 3

Print ISSN: 1107-3756
Online ISSN: 1791-244X

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image