Journal Articles

Open Access

Isolation of extracellular vesicles: Determining the correct approach (Review)

Rafal Szatanek, Jarek Baran, Maciej Siedlar, Monika Baj-Krzyworzeka

Pages: 11-17 Published online on: 22 April 2015
Open Access

MFG-E8 inhibits neutrophil migration through αvβ3-integrin-dependent MAP kinase activation

Monowar Aziz, Weng‑Lang Yang, Lana M. Corbo, Wayne W. Chaung, Shingo Matsuo, Ping Wang

Pages: 18-28 Published online on: 23 April 2015
Open Access

The administration of Fructus Schisandrae attenuates dexamethasone-induced muscle atrophy in mice

Joo Wan Kim, Sae-Kwang Ku, Min Ho Han, Ki Young Kim, Sung Goo Kim, Gi-Young Kim, Hye Jin Hwang, Byung Woo Kim, Cheol Min Kim, Yung Hyun Choi

Pages: 29-42 Published online on: 04 May 2015
Open Access

Sulforaphane prevents doxorubicin-induced oxidative stress and cell death in rat H9c2 cells

Bo Li, Do Sung Kim, Raj Kumar Yadav, Hyung Ryong Kim, Han Jung Chae

Pages: 53-64 Published online on: 28 April 2015
Open Access

Atypical nuclear localization of CD133 plasma membrane glycoprotein in rhabdomyosarcoma cell lines

Alena Nunukova, Jakub Neradil, Jan Skoda, Josef Jaros, Ales Hampl, Jaroslav Sterba, Renata Veselska

Pages: 65-72 Published online on: 14 May 2015
Open Access

Cellular response of chondrocytes to magnesium alloys for orthopedic applications

Yi Liao, Qingli Xu, Jian Zhang, Jialing Niu, Guangyin Yuan, Yao Jiang, Yaohua He, Xinling Wang

Pages: 73-82 Published online on: 14 May 2015
Open Access

Interleukin-17A contributes to the development of post-operative atrial fibrillation by regulating inflammation and fibrosis in rats with sterile pericarditis

Xiao-Xing Fu, Ning Zhao, Qian Dong, Li-Li Du, Xiao-Jun Chen, Qiong‑Feng Wu, Xiang Cheng, Yi-Mei Du, Yu-Hua Liao

Pages: 83-92 Published online on: 08 May 2015
Open Access

MicroRNA-218 inhibits the proliferation and metastasis of esophageal squamous cell carcinoma cells by targeting BMI1

Ting Wang, Tengfei Chen, Hua Niu, Chang Li, Chun Xu, Yuanyuan Li, Rui Huang, Jun Zhao, Shuyan Wu

Pages: 93-102 Published online on: 21 May 2015
Open Access

Gene set enrichment analysis of pathways and transcription factors associated with diabetic retinopathy using a microarray dataset

Kan He, Wenwen Lv, Qing Zhang, Yuqing Wang, Liming Tao, Dahai Liu

Pages: 103-112 Published online on: 22 May 2015
Open Access

Transforming growth factor-β1 induces EMT by the transactivation of epidermal growth factor signaling through HA/CD44 in lung and breast cancer cells

Lingmei Li, Lisha Qi, Zhijie Liang, Wangzhao Song, Yanxue Liu, Yalei Wang, Baocun Sun, Bin Zhang, Wenfeng Cao

Pages: 113-122 Published online on: 25 May 2015
Open Access

CCN5 attenuates profibrotic phenotypes of fibroblasts through the Smad6-CCN2 pathway: Potential role in epidural fibrosis

Honghai Xu, Cong Liu, Zhengming Sun, Xiong Guo, Yuelin Zhang, Mengting Liu, Peng Li

Pages: 123-129 Published online on: 21 April 2015
Open Access

The MAPK signaling pathway mediates the GPR91-dependent release of VEGF from RGC-5 cells

Jianyan Hu, Tingting Li, Shanshan Du, Yongdong Chen, Shuai Wang, Fen Xiong, Qiang Wu

Pages: 130-138 Published online on: 23 April 2015
Open Access

Mouse bone marrow-derived mesenchymal stem cells inhibit leukemia/lymphoma cell proliferation in vitro and in a mouse model of allogeneic bone marrow transplant

Ningxia Song, Lei Gao, Huiying Qiu, Chongmei Huang, Hui Cheng, Hong Zhou, Shuqing Lv, Li Chen, Jianmin Wang

Pages: 139-149 Published online on: 21 April 2015
Open Access

Alterations in left ventricular function during intermittent hypoxia: Possible involvement of O-GlcNAc protein and MAPK signaling

Xueling Guo, Jin Shang, Yan Deng, Xiao Yuan, Die Zhu, Huiguo Liu

Pages: 150-158 Published online on: 24 April 2015
Open Access

Effects of etidronate on the Enpp1-/- mouse model of generalized arterial calcification of infancy

Carmen Huesa, Katherine A. Staines, Jose Luis Millán, Vicky E. MacRae

Pages: 159-165 Published online on: 15 May 2015
Open Access

The ectopic expression of Snail in MDBK cells does not induce epithelial-mesenchymal transition

Genya Izawa, Wakako Kobayashi, Misako Haraguchi, Akiharu Sudo, Masayuki Ozawa

Pages: 166-172 Published online on: 19 May 2015
Open Access

Endogenous GLP-1 as a key self-defense molecule against lipotoxicity in pancreatic islets

Chenghu Huang, Li Yuan, Shuyi Cao

Pages: 173-185 Published online on: 12 May 2015
Open Access

Effect of lentivirus-mediated survivin transfection on the morphology and apoptosis of nucleus pulposus cells derived from degenerative human disc in vitro

Xuexiao Ma, Yazhou Lin, Kun Yang, Bin Yue, Hongfei Xiang, Bohua Chen

Pages: 186-194 Published online on: 26 May 2015
Open Access

Metformin exerts anticancer effects through the inhibition of the Sonic hedgehog signaling pathway in breast cancer

Cong Fan, Yunshan Wang, Ziming Liu, Ying Sun, Xiuwen Wang, Guangwei Wei, Junmin Wei

Pages: 204-214 Published online on: 21 May 2015
Open Access

Short-term effects of calcium ions on the apoptosis and onset of mineralization of human dental pulp cells in vitro and in vivo

Shaofeng An, Yan Gao, Yihua Huang, Xiaoqiong Jiang, Ke Ma, Junqi Ling

Pages: 215-221 Published online on: 22 May 2015

Comparative analysis of type 2 diabetes-associated SNP alleles identifies allele-specific DNA-binding proteins for the KCNQ1 locus

Masaki Hiramoto, Haruhide Udagawa, Atsushi Watanabe, Keisuke Miyazawa, Naoko Ishibashi, Miho Kawaguchi, Takashi Uebanso, Wataru Nishimura, Takao Nammo, Kazuki Yasuda

Pages: 222-230 Published online on: 08 May 2015

The immunomodulator, ammonium trichloro[1,2-ethanediolato-O,O']-tellurate, suppresses the propagation of herpes simplex virus 2 by reducing the infectivity of the virus progeny

D. Sheinboim, M. Hindiyeh, E. Mendelson, M. Albeck, B. Sredni, S. Dovrat

Pages: 231-238 Published online on: 24 April 2015

Arg972 insulin receptor substrate-1 inhibits endothelial nitric oxide synthase expression in human endothelial cells by upregulating microRNA-155

Cheng Huang, Guang Li, Haojian Dong, Shuo Sun, Haimin Chen, Demou Luo, Ling Sun, Xida Li, Zhujun Chen, Huijian Yang, Shuisheng Wei, Yingling Zhou

Pages: 239-248 Published online on: 21 April 2015

Development and characterization of drug-loaded biodegradable PLA microcarriers prepared by the electrospraying technique

Jian Lu, Ren Hou, Zhenlei Yang, Zhihong Tang

Pages: 249-254 Published online on: 04 May 2015

Effects of paracrine factors on CD24 expression and neural differentiation of male germline stem cells

Bang-Jin Kim, Yong-An Lee, Ki-Jung Kim, Yong-Hee Kim, Mi-Seon Jung, Seung-Jung Ha, Hyun-Gu Kang, Sang-Eun Jung, Byung-Gak Kim, Yu-Ri Choi, Jeong Tae Do, Buom-Yong Ryu

Pages: 255-262 Published online on: 12 May 2015

1,25-Dihydroxyvitamin D3 prevents toluene diisocyanate-induced airway epithelial barrier disruption

Wenjia Li, Hangming Dong, Haijin Zhao, Jiafu Song, Haixiong Tang, Lihong Yao, Laiyu Liu, Wancheng Tong, Mengchen Zou, Fei Zou, Shaoxi Cai

Pages: 263-270 Published online on: 19 May 2015

Increased SUMO-1 expression in response to hypoxia: Interaction with HIF-1α in hypoxic pulmonary hypertension

Yongliang Jiang, Jing Wang, Hua Tian, Guang Li, Hao Zhu, Lei Liu, Ruicheng Hu, Aiguo Dai

Pages: 271-281 Published online on: 14 May 2015

A novel TBX5 loss-of-function mutation associated with sporadic dilated cardiomyopathy

Wei Zhou, Lan Zhao, Jin‑Qi Jiang, Wei‑Feng Jiang, Yi‑Qing Yang, Xing‑Biao Qiu

Pages: 282-288 Published online on: 11 May 2015

Mutations in the opioid growth factor receptor in human cancers alter receptor function

Nancy P. Kren, Ian S. Zagon, Patricia J. McLaughlin

Pages: 289-293 Published online on: 25 May 2015

The Notch pathway mediates the angiotensin II-induced synthesis of extracellular matrix components in podocytes

Min Yao, Xiaomei Wang, Xiaomeng Wang, Tao Zhang, Yanqing Chi, Feng Gao

Pages: 294-300 Published online on: 22 April 2015

3,3'-Diindolylmethane inhibits VEGF expression through the HIF-1α and NF-κB pathways in human retinal pigment epithelial cells under chemical hypoxic conditions

Hongzoo Park, Dae-Sung Lee, Mi-Jin Yim, Yung Hyun Choi, Saegwang Park, Su-Kil Seo, Jung Sik Choi, Won Hee Jang, Sung Su Yea, Won Sun Park, Chang-Min Lee, Won-Kyo Jung, Il-Whan Choi

Pages: 301-308 Published online on: 05 May 2015

Two novel Brugada syndrome-associated mutations increase KV4.3 membrane expression and function

Tao You, Weike Mao, Benzhi Cai, Faqian Li, Haodong Xu

Pages: 309-315 Published online on: 26 May 2015

Mammalian target of rapamycin overexpression antagonizes chronic hypoxia-triggered pulmonary arterial hypertension via the autophagic pathway

Lingxia Li, Xiaochuang Wang, Lina Wang, Li Qu, Xinye Zhu, Manxiang Li, Xiaoyan Dang, Ping Li, Yanxia Gao, Zhuo Peng, Longfei Pan, Li Wan

Pages: 316-322 Published online on: 26 May 2015
Journal Cover

July 2015
Volume 36 Issue 1

Print ISSN: 1107-3756
Online ISSN: 1791-244X

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image