Journal Articles

Prostaglandin EP2 receptor: Novel therapeutic target for human cancers (Review)

Xiaoting Sun, Qi Li

Pages: 1203-1214 Published online on: 26 June 2018
Open Access

Histone modifications in fatty acid synthase modulated by carbohydrate responsive element binding protein are associated with non‑alcoholic fatty liver disease

Can Cai, Huihong Yu, Guangming Huang, Xuan Du, Xiaoqing Yu, Youping Zhou, Wei Shen

Pages: 1215-1228 Published online on: 22 May 2018
Open Access

miR‑215 promotes epithelial to mesenchymal transition and proliferation by regulating LEFTY2 in endometrial cancer

Xiaoxu Gao, Yan Cai, Ruifang An

Pages: 1229-1236 Published online on: 22 May 2018
Open Access

Construction and analysis of a ceRNA‑ceRNA network reveals two potential prognostic modules regulated by hsa‑miR‑335‑5p in osteosarcoma

Yuxi Chen, Qinghe Chen, Jilong Zou, Yan Zhang, Zhenggang Bi

Pages: 1237-1246 Published online on: 29 May 2018
Open Access

CDMP1 overexpression mediates inflammatory cytokine‑induced apoptosis via inhibiting the Wnt/β‑Catenin pathway in rat dorsal root ganglia neurons

Zhongwei Jia, Yingang Zhang, Yunxing Su, Xiaojian Wang, Jianping Yu, Qiling Yuan, Liang Liu

Pages: 1247-1256 Published online on: 05 June 2018
Open Access

Inhibition of osteoclastogenesis for periprosthetic osteolysis therapy through the suppression of p38 signaling by fraxetin

Jia‑Cheng Liao, Zhao‑Xia Wei, Chang Zhao, Zhong‑Ping Ma, Dao‑Zhang Cai

Pages: 1257-1264 Published online on: 21 May 2018
Open Access

Long noncoding RNA myocardial infarction‑associated transcript is associated with the microRNA‑150‑5p/P300 pathway in cardiac hypertrophy

Zhao Li, Yamin Liu, Xiaofan Guo, Guozhe Sun, Qun Ma, Ying Dai, Guangshuo Zhu, Yingxian Sun

Pages: 1265-1272 Published online on: 21 May 2018
Open Access

Preparation and evaluation of spirulina polysaccharide nanoemulsions

Bingyue Wang, Tiange Cai, Qian Liu, John Cameron Cole Whitney, Manling Du, Qianqian Ma, Ronghua Zhang, Li Yang, Susan P.C. Cole, Yu Cai

Pages: 1273-1282 Published online on: 05 June 2018
Open Access

Telomerase reverse transcriptase interference synergistically promotes tumor necrosis factor‑related apoptosis‑inducing ligand‑induced oral squamous cell carcinoma apoptosis and suppresses proliferation in vitro and in vivo

Xin Zhao, Cuicui Zhang, Zhiliang Le, Suyun Zeng, Chaobin Pan, Jianjie Shi, Jianguang Wang, Xiaopeng Zhao

Pages: 1283-1294 Published online on: 07 June 2018
Open Access

Artesunate induces apoptosis and autophagy in HCT116 colon cancer cells, and autophagy inhibition enhances the artesunate‑induced apoptosis

Feng Jiang, Jin‑Yong Zhou, Dan Zhang, Ming‑Hao Liu, Yu‑Gen Chen

Pages: 1295-1304 Published online on: 01 June 2018
Open Access

Exclusive enteral nutrition protects against inflammatory bowel disease by inhibiting NF‑κB activation through regulation of the p38/MSK1 pathway

Ting Yu, Qian Yu, Xiaotian Chen, Lixing Zhou, Yuming Wang, Chenggong Yu

Pages: 1305-1316 Published online on: 04 June 2018
Open Access

miR‑6835‑3p regulates the function of pancreatic islet cells by modulating the expression of AdipoR1

Huimin Wang, Lei Jiang, Zhenfu Li, Wei Wang, Chuanji Hao

Pages: 1317-1326 Published online on: 15 June 2018
Open Access

Nrf2 protects against diabetic dysfunction of endothelial progenitor cells via regulating cell senescence

Rui‑Yun Wang, Li‑Hua Liu, Hongxia Liu, Ke‑Fei Wu, Jing An, Qian Wang, Yun Liu, Li‑Juan Bai, Ben‑Ming Qi, Ben‑Ling Qi, Lei Zhang

Pages: 1327-1340 Published online on: 11 June 2018
Open Access

Fasudil preserves lung endothelial function and reduces pulmonary vascular remodeling in a rat model of end‑stage pulmonary hypertension with left heart disease

Rulin Zhuang, Jinfu Wu, Fang Lin, Lu Han, Xiaoting Liang, Qingshu Meng, Yuyu Jiang, Zhulin Wang, Aixue Yue, Yuying Gu, Huimin Fan, Xiaohui Zhou, Zhongmin Liu

Pages: 1341-1352 Published online on: 13 June 2018
Open Access

Characteristics of circular RNA expression in lung tissues from mice with hypoxia‑induced pulmonary hypertension

Jian Wang, Meng‑Chan Zhu, Bill Kalionis, Jun‑Zhen Wu, Lin‑Lin Wang, Hai‑Yan Ge, Cui‑Cui Chen, Xiao‑Dan Tang, Yuan‑Lin Song, Hong He, Shi‑Jin Xia

Pages: 1353-1366 Published online on: 21 June 2018
Open Access

MicroRNA‑26a protects vascular smooth muscle cells against H2O2‑induced injury through activation of the PTEN/AKT/mTOR pathway

Junlu Peng, Xinqi He, Lei Zhang, Peng Liu

Pages: 1367-1378 Published online on: 27 June 2018
Open Access

Protective effect of morin on myocardial ischemia‑reperfusion injury in rats

Shuang Liu, Nan Wu, Jiaxin Miao, Zijun Huang, Xuying Li, Pengyu Jia, Yuxuan Guo, Dalin Jia

Pages: 1379-1390 Published online on: 26 June 2018
Open Access

Reversal of the Warburg effect with DCA in PDGF‑treated human PASMC is potentiated by pyruvate dehydrogenase kinase‑1 inhibition mediated through blocking Akt/GSK‑3β signalling

Bingbing Li, Yuling Zhu, Qing Sun, Chunfang Yu, Lian Chen, Yali Tian, Jie Yan

Pages: 1391-1400 Published online on: 27 June 2018
Open Access

p38 mitogen-activated protein kinase gene silencing rescues rat hippocampal neurons from ketamine-induced apoptosis: An in vitro study

Xiao‑Qian Guo, Yu‑Ling Cao, Li Zhao, Xuan Zhang, Zhong‑Rui Yan, Wei‑Mei Chen

Pages: 1401-1410 Published online on: 29 June 2018
Open Access

Kushui Rose (R. Setate x R. Rugosa) decoction exerts antitumor effects in C. elegans by downregulating Ras/MAPK pathway and resisting oxidative stress

Yan Liu, Dejuan Zhi, Xin Wang, Dongqing Fei, Zhanxin Zhang, Zhengrong Wu, Yang Li, Peng Chen, Hongyu Li

Pages: 1411-1417 Published online on: 21 June 2018
Open Access

Sox2 promotes tumor aggressiveness and epithelial‑mesenchymal transition in tongue squamous cell carcinoma

Xingguang Liu, Bin Qiao, Tengda Zhao, Fengchun Hu, Alfred King‑Yin Lam, Qian Tao

Pages: 1418-1426 Published online on: 26 June 2018
Open Access

Resveratrol induced reactive oxygen species and endoplasmic reticulum stress‑mediated apoptosis, and cell cycle arrest in the A375SM malignant melanoma cell line

Jae‑Rim Heo, Soo‑Min Kim, Kyung‑A Hwang, Ji‑Houn Kang, Kyung‑Chul Choi

Pages: 1427-1435 Published online on: 15 June 2018
Open Access

Regulation of TLR4 expression mediates the attenuating effect of erythropoietin on inflammation and myocardial fibrosis in rat heart

Fei Liu, Yuan Wen, Jinyuan Kang, Chunying Wei, Menghong Wang, Zeqi Zheng, Jingtian Peng

Pages: 1436-1444 Published online on: 25 May 2018
Open Access

Liquiritin suppresses UVB‑induced skin injury through prevention of inflammation, oxidative stress and apoptosis through the TLR4/MyD88/NF‑κB and MAPK/caspase signaling pathways

Xiao‑Qing Li, Li‑Min Cai, Jing Liu, Yan‑Li Ma, Ying‑Hui Kong, He Li, Ming Jiang

Pages: 1445-1459 Published online on: 05 June 2018
Open Access

Linarin prevents LPS‑induced acute lung injury by suppressing oxidative stress and inflammation via inhibition of TXNIP/NLRP3 and NF‑κB pathways

Xiang Han, Yi‑Chen Wu, Min Meng, Qing‑Song Sun, Su‑Min Gao, Hong Sun

Pages: 1460-1472 Published online on: 30 May 2018
Open Access

IL‑1β and TNF‑α suppress TGF‑β‑promoted NGF expression in periodontal ligament‑derived fibroblasts through inactivation of TGF‑β‑induced Smad2/3‑ and p38 MAPK‑mediated signals

Maiko Ohta, Naoyuki Chosa, Seiko Kyakumoto, Seiji Yokota, Naoto Okubo, Akira Nemoto, Masaharu Kamo, Shigeharu Joh, Kenichi Satoh, Akira Ishisaki

Pages: 1484-1494 Published online on: 04 June 2018
Open Access

A novel scoring system for acute myeloid leukemia risk assessment based on the expression levels of six genes

Xiaoyan Zhao, Yuan Li, Haibing Wu

Pages: 1495-1507 Published online on: 21 June 2018
Open Access

Hypoxia‑induced expression of CXCR4 favors trophoblast cell migration and invasion via the activation of HIF‑1α

Zhan Zhang, Pengyun Li, Yan Wang, Huan Yan

Pages: 1508-1516 Published online on: 22 May 2018
Open Access

Cardiac progenitor cell‑derived exosomes promote H9C2 cell growth via Akt/mTOR activation

Shentang Li, Jie Jiang, Zuocheng Yang, Zhuoying Li, Xing Ma, Xin Li

Pages: 1517-1525 Published online on: 21 May 2018
Open Access

Proliferation and differentiation of rat adipose‑derived stem cells are regulated by yes‑associated protein

Xingzhi Jing, Jiang Wang, Weifeng Yin, Guanghui Li, Zhong Fang, Wentao Zhu, Fengjing Guo, Yaping Ye

Pages: 1526-1536 Published online on: 18 June 2018
Open Access

miRNA‑145 inhibits myocardial infarction‑induced apoptosis through autophagy via Akt3/mTOR signaling pathway in vitro and in vivo

Liqiu Yan, Nan Guo, Yanchao Cao, Saitian Zeng, Jiawang Wang, Fengfeng Lv, Yunfei Wang, Xufen Cao

Pages: 1537-1547 Published online on: 28 June 2018

Downregulation of aquaporin 9 decreases catabolic factor expression through nuclear factor‑κB signaling in chondrocytes

Kazuhiro Takeuchi, Shinya Hayashi, Tomoyuki Matumoto, Shingo Hashimoto, Koji Takayama, Nobuaki Chinzei, Shinsuke Kihara, Masahiko Haneda, Shinsuke Kirizuki, Yuichi Kuroda, Masanori Tsubosaka, Kotaro Nishida, Ryosuke Kuroda

Pages: 1548-1558 Published online on: 13 June 2018

Plumbagin, a natural naphthoquinone, inhibits the growth of esophageal squamous cell carcinoma cells through inactivation of STAT3

Yan Cao, Xiang Yin, Yiping Jia, Bingyan Liu, Shaoqiu Wu, Mingyi Shang

Pages: 1569-1576 Published online on: 07 June 2018

MicroRNA‑155 contributes to the occurrence of epilepsy through the PI3K/Akt/mTOR signaling pathway

Wei Duan, Yan Chen, Xiao‑Rong Wang

Pages: 1577-1584 Published online on: 01 June 2018

MicroRNA‑155 targets myosin light chain kinase to inhibit the migration of human bone marrow‑derived mesenchymal stem cells

Xingbing Wang, Xu Ye, Jingjuan Ji, Jian Wang, Bo Xu, Qian Zhang, Jing Ming, Xin Liu

Pages: 1585-1592 Published online on: 05 June 2018

Loss of KLF15 accelerates chronic podocyte injury

Seung Seok Han, Mi‑Yeon Yu, Kyung Don Yoo, Jung Pyo Lee, Dong Ki Kim, Yon Su Kim, Seung Hee Yang

Pages: 1593-1602 Published online on: 11 June 2018

Targeted resequencing of phosphorus metabolism‑related genes in 86 patients with hypophosphatemic rickets/osteomalacia

Jiemei Gu, Chun Wang, Hao Zhang, Hua Yue, Weiwei Hu, Jinwei He, Wenzhen Fu, Zhenlin Zhang

Pages: 1603-1614 Published online on: 13 June 2018

Quercetin‑3‑methyl ether suppresses human breast cancer stem cell formation by inhibiting the Notch1 and PI3K/Akt signaling pathways

Longbin Cao, Yunxiao Yang, Ziyu Ye, Bihua Lin, Jincheng Zeng, Caihong Li, Tong Liang, Keyuan Zhou, Jixia Li

Pages: 1625-1636 Published online on: 25 June 2018

Dysregulation of microRNA‑23b‑3p contributes to the development of intracranial aneurysms by targeting phosphatase and tensin homolog

Dong Guo, Ye‑Wei Wang, Lei Yan, Ji Ma, Xin‑Wei Han, Shao‑Feng Shui

Pages: 1637-1643 Published online on: 25 May 2018

Mitochondrial dysfunction induces the invasive phenotype, and cell migration and invasion, through the induction of AKT and AMPK pathways in lung cancer cells

Si‑Yoon Han, Yun‑Jeong Jeong, Yongsoo Choi, Soon‑Kyung Hwang, Young‑Seuk Bae, Young‑Chae Chang

Pages: 1644-1652 Published online on: 18 June 2018

Increased expression of CHOP and LC3B in newborn rats with bronchopulmonary dysplasia

Mengyun Li, Bingting Pan, Yongyan Shi, Jianhua Fu, Xindong Xue

Pages: 1653-1665 Published online on: 08 June 2018

Suppressive effects of Wang‑Bi Tablet on adjuvant‑induced arthritis in rats via NF‑κB and STAT3 signaling pathways

Yun‑Yun Guan, Yeqing Zhang, Li‑Xin Liu, Hai‑Dong Li, Dan Xue, Wei‑Lian Bao, Guan Ye, Xiaoyan Shen

Pages: 1666-1674 Published online on: 08 June 2018

TERT promoter hypermethylation is associated with poor prognosis in adrenocortical carcinoma

Fredrika Svahn, Johan O. Paulsson, Adam Stenman, Omid Fotouhi, Ninni Mu, Timothy D. Murtha, Reju Korah, Tobias Carling, Martin Bäckdahl, Na Wang, C. Christofer Juhlin, Catharina Larsson

Pages: 1675-1683 Published online on: 20 June 2018

FGF21 attenuates hypoxia‑induced dysfunction and apoptosis in HPAECs through alleviating endoplasmic reticulum stress

Ali Chen, Jingjing Liu, Jianfeng Zhu, Xuetao Wang, Zhaona Xu, Zhimin Cui, Dan Yao, Zhifeng Huang, Min Xu, Mayun Chen, Peiliang Wu, Manxiang Li, Liangxing Wang, Xiaoying Huang

Pages: 1684-1694 Published online on: 24 May 2018
Open Access

Sequence‑dependent effect of sorafenib in combination with natural phenolic compounds on hepatic cancer cells and the possible mechanism of action

Abdulmajeed A. Bahman, Mohamed Salah I. Abaza, Sarah I. Khoushiash, Rajaa J. Al‑Attiyah

Pages: 1695-1715 Published online on: 08 June 2018

AQP4‑knockout alleviates the lipopolysaccharide‑induced inflammatory response in astrocytes via SPHK1/MAPK/AKT signaling

Wangshu Dai, Junjun Yan, Guangzong Chen, Gang Hu, Xiqiao Zhou, Xiaoning Zeng

Pages: 1716-1722 Published online on: 29 June 2018

Farnesoid X receptor agonist decreases lipid accumulation by promoting hepatic fatty acid oxidation in db/db mice

Yujie Liu, An Song, Xi Yang, Yunfeng Zhen, Weiwei Chen, Linquan Yang, Chao Wang, Huijuan Ma

Pages: 1723-1731 Published online on: 05 June 2018

Apelin‑13 attenuates ER stress‑associated apoptosis induced by MPP+ in SH‑SY5Y cells

Yunlu Jiang, Haiqing Liu, Bingyuan Ji, Zhengwen Wang, Chunmei Wang, Chunqing Yang, Yanyou Pan, Jing Chen, Baohua Cheng, Bo Bai

Pages: 1732-1740 Published online on: 05 June 2018

Regulatory effects of the long non‑coding RNA RP11‑543N12.1 and microRNA‑324‑3p axis on the neuronal apoptosis induced by the inflammatory reactions of microglia

Miao Cai, Yan‑Wen Wang, Shan‑Hu Xu, Song Qiao, Qin‑Fen Shu, Jian‑Zong Du, Ya‑Guo Li, Xiao‑Li Liu

Pages: 1741-1755 Published online on: 20 June 2018

GDF‑15 prevents LPS and D‑galactosamine‑induced inflammation and acute liver injury in mice

Min Li, Kui Song, Xiaowen Huang, Simao Fu, Qiyi Zeng

Pages: 1756-1764 Published online on: 27 June 2018
Open Access

[Corrigendum] Heat shock protein 90/Akt pathway participates in the cardioprotective effect of exogenous hydrogen sulfide against high glucose‑induced injury to H9c2 cells

Xiao Ke, Jingfu Chen, Longyun Peng, Wei Zhang, Yiying Yang, Xinxue Liao, Liqiu Mo, Ruixian Guo, Jianqiang Feng, Chengheng Hu, Ruqiong Nie

Pages: 1765-1765 Published online on: 29 May 2018
Journal Cover

September 2018
Volume 42 Issue 3

Print ISSN: 1107-3756
Online ISSN: 1791-244X

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image