Journal Articles

Open Access

Detection of N6‑methyladenosine modification residues (Review)

Wei Zhu, Jing‑Zi Wang, Zhiqiang Xu, Mengda Cao, Qiaoli Hu, Chen Pan, Miao Guo, Ji‑Fu Wei, Haiwei Yang

Pages: 2267-2278 Published online on: 18 April 2019
Open Access

Salidroside attenuates oxidized low‑density lipoprotein‑induced endothelial cell injury via promotion of the AMPK/SIRT1 pathway

Dongming Zhao, Xinyi Sun, Shujie Lv, Miying Sun, Huatao Guo, Yujia Zhai, Zhi Wang, Peng Dai, Lina Zheng, Mingzhe Ye, Xinpeng Wang

Pages: 2279-2290 Published online on: 01 April 2019
Open Access

Dual roles of IL-18 in colitis through regulation of the function and quantity of goblet cells

Zhichen Pu, Yuan Che, Weiwei Zhang, Hui Sun, Tuo Meng, Haitang Xie, Lijuan Cao, Haiping Hao

Pages: 2291-2302 Published online on: 04 April 2019
Open Access

Analysis of a nanoparticle‑enriched fraction of plasma reveals miRNA candidates for Down syndrome pathogenesis

Alessandro Salvi, Marika Vezzoli, Sara Busatto, Lucia Paolini, Teresa Faranda, Edoardo Abeni, Maria Caracausi, Francesca Antonaros, Allison Piovesan, Chiara Locatelli, Guido Cocchi, Gualtiero Alvisi, Giuseppina De Petro, Doris Ricotta, Paolo Bergese, Annalisa Radeghieri

Pages: 2303-2318 Published online on: 09 April 2019
Open Access

Human peripheral blood‑derived exosomes for microRNA delivery

Ji‑Young Kang, Hyewon Park, Hyoeun Kim, Dasom Mun, Hyelim Park, Nuri Yun, Boyoung Joung

Pages: 2319-2328 Published online on: 28 March 2019
Open Access

Upregulation of interleukin-8 and activin A induces osteoclastogenesis in ameloblastoma

Xin Liu, Zhifeng Chen, Tianjun Lan, Peisheng Liang, Qian Tao

Pages: 2329-2340 Published online on: 23 April 2019
Open Access

Epigenetically altered miR‑193a‑3p promotes HER2 positive breast cancer aggressiveness by targeting GRB7

Yiyin Tang, Siyuan Yang, Maohua Wang, Dequan Liu, Yang Liu, Ying Zhang, Qian Zhang

Pages: 2352-2360 Published online on: 15 April 2019
Open Access

Identification of lncRNA and mRNA expression profiles in rat spinal cords at various time‑points following cardiac ischemia/reperfusion

Qian Wang, Zhi‑Xiao Li, Yu‑Juan Li, Zhi‑Gang He, Ying‑Le Chen, Mao‑Hui Feng, Shun‑Yuan Li, Duo‑Zhi Wu, Hong‑Bing Xiang

Pages: 2361-2375 Published online on: 29 March 2019
Open Access

FasL on decidual macrophages mediates trophoblast apoptosis: A potential cause of recurrent miscarriage

Jinli Ding, Tailang Yin, Nana Yan, Yanxiang Cheng, Jing Yang

Pages: 2376-2386 Published online on: 26 March 2019
Open Access

MicroRNA‑576‑3p inhibits the migration and proangiogenic abilities of hypoxia‑treated glioma cells through hypoxia‑inducible factor‑1α

Qing Hu, Feng Liu, Tengfeng Yan, Miaojing Wu, Minhua Ye, Guangyao Shi, Shigang Lv, Xingen Zhu

Pages: 2387-2397 Published online on: 04 April 2019
Open Access

Oxaliplatin aggravates hepatic oxidative stress, inflammation and fibrosis in a non‑alcoholic fatty liver disease mouse model

Yulei Lu, Youzhi Lin, Xiaoqing Huang, Shengming Wu, Jian Wei, Chun Yang

Pages: 2398-2408 Published online on: 01 April 2019
Open Access

Development of finasteride polymer microspheres for systemic application in androgenic alopecia

Ju Hee Kim, Jungtae Na, Dong‑Ho Bak, Byung Chul Lee, Esther Lee, Mi Ji Choi, Choong Ho Ryu, Sangno Lee, Seog‑Kyun Mun, Byung Cheol Park, Beom Joon Kim, Hyun‑Shik Lee

Pages: 2409-2419 Published online on: 28 March 2019
Open Access

Global brain ischemia in rats is associated with mitochondrial release and downregulation of Mfn2 in the cerebral cortex, but not the hippocampus

Katarina Klacanova, Maria Kovalska, Maria Chomova, Ivana Pilchova, Zuzana Tatarkova, Peter Kaplan, Peter Racay

Pages: 2420-2428 Published online on: 16 April 2019
Open Access

Identification of key transcription factors associated with cerebral ischemia‑reperfusion injury based on gene‑set enrichment analysis

Ying‑Ying Zhang, Kai Wang, Yun‑E Liu, Wei Wang, Ao‑Fei Liu, Ji Zhou, Chen Li, Yi‑Qun Zhang, Ai‑Ping Zhang, Jin Lv, Wei‑Jian Jiang

Pages: 2429-2439 Published online on: 09 April 2019
Open Access

Lycopene restores the effect of ischemic postconditioning on myocardial ischemia‑reperfusion injury in hypercholesterolemic rats

Lian Duan, Changbin Liang, Xuying Li, Zijun Huang, Shuang Liu, Nan Wu, Dalin Jia

Pages: 2451-2461 Published online on: 15 April 2019

Protein arginine methyltransferase 6 suppresses adipogenic differentiation by repressing peroxisome proliferator‑activated receptor γ activity

Jee Won Hwang, Yun‑Seong So, Gyu‑Un Bae, Su‑Nam Kim, Yong Kee Kim

Pages: 2462-2470 Published online on: 27 March 2019

Musashi 1-positive cells derived from mouse embryonic stem cells treated with LY294002 are prone to differentiate into intestinal epithelial-like tissues

Shao‑Yang Lan, Mei‑Ao Tan, Shu‑Hui Yang, Jia‑Zhong Cai, Bin Chen, Pei‑Wu Li, Dong‑Mei Fan, Feng‑Bin Liu, Tao Yu, Qi‑Kui Chen

Pages: 2471-2480 Published online on: 26 March 2019

Spleen tyrosine kinase‑induced JNK‑dependent NLRP3 activation is involved in diabetic cardiomyopathy

Shengyu Li, Ruiqing Liu, Meiting Xue, Yingchun Qiao, Yufeng Chen, Guangfeng Long, Xixi Tian, Yahui Hu, Pengfei Zhou, Xiaohui Dong, Zhi Qi, Yujie Cui, Yanna Shen

Pages: 2481-2490 Published online on: 27 March 2019

Brca1 is involved in tolerance to adefovir dipivoxil‑induced DNA damage

Hao Liu, Yang Wu, Fang He, Ziyuan Cheng, Zilu Zhao, Cuifang Xiang, Xiaoyu Feng, Xin Bai, Shunichi Takeda, Xiaohua Wu, Yong Qing

Pages: 2491-2498 Published online on: 11 April 2019

Protective effects of tyndallized Lactobacillus acidophilus IDCC 3302 against UVB‑induced photodamage to epidermal keratinocytes cells

A‑Rang Im, Byeonghun Lee, Dae‑Jung Kang, Sungwook Chae

Pages: 2499-2506 Published online on: 10 April 2019

Soluble receptor for advanced glycation end-products enhanced the production of IFN-γ through the NF-κB pathway in macrophages recruited by ischemia/reperfusion

Xiuling Zhang, Xianxian Cao, Mengqiu Dang, Hongxia Wang, Buxing Chen, Fenghe Du, Huihua Li, Xiangjun Zeng, Caixia Guo

Pages: 2507-2515 Published online on: 29 March 2019

Afzelin suppresses proinflammatory responses in particulate matter-exposed human keratinocytes

Ju Hee Kim, Minjeong Kim, Jae Min Kim, Mi‑Kyung Lee, Seong Jun Seo, Kui Young Park

Pages: 2516-2522 Published online on: 11 April 2019

DHA protects PC12 cells against oxidative stress and apoptotic signals through the activation of the NFE2L2/HO-1 axis

Maria Elisabetta Clementi, Giacomo Lazzarino, Beatrice Sampaolese, Anna Brancato, Giuseppe Tringali

Pages: 2523-2531 Published online on: 23 April 2019
Open Access

[Erratum] MicroRNA-101 inhibits autophagy to alleviate liver ischemia/reperfusion injury via regulating the mTOR signaling pathway

Hu Song, Chenyang Du, Xingxing Wang, Jianjun Zhang, Zhongyang Shen

Pages: 2532-2532 Published online on: 09 April 2019
Open Access

[Corrigendum] NLRP3 inflammasome is responsible for Hantavirus inducing interleukin‑1β in THP‑1 cells

Wei Ye, Yingfeng Lei, Mengmeng Yu, Yongni Xu, Mengyuan Cao, Lan Yu, Liang Zhang, Puyuan Li, Wentao Bai, Zhikai Xu, Fanglin Zhang

Pages: 2533-2533 Published online on: 01 April 2019
Journal Cover

June 2019
Volume 43 Issue 6

Print ISSN: 1107-3756
Online ISSN: 1791-244X

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image