Journal Articles

The emerging role of RUNX3 in cancer metastasis (Review)

Feifei Chen, Xin Liu, Jin Bai, Dongsheng Pei, Junnian Zheng

Pages: 1227-1236 Published online on: 24 December 2015

The role of exosomes in tumor progression and metastasis (Review)

Wiktoria M. Suchorska, Michal S. Lach

Pages: 1237-1244 Published online on: 22 December 2015

Targeted therapy for gastric cancer: Current status and future directions (Review)

Dan-Dan Yuan, Zhong-Xiu Zhu, Xia Zhang, Jie Liu

Pages: 1245-1254 Published online on: 29 December 2015
Open Access

Selenite-induced autophagy antagonizes apoptosis in colorectal cancer cells in vitro and in vivo

Yang Yang, Hui Luo, Kaiyuan Hui, Yali Ci, Kejian Shi, Ge Chen, Lei Shi, Caimin Xu

Pages: 1255-1264 Published online on: 10 December 2015
Open Access

Ocoxin® oral solution slows down tumor growth in an experimental model of colorectal cancer metastasis to the liver in Balb/c mice

Joana Márquez, Jorge Mena, Iera Hernandez-Unzueta, Aitor Benedicto, Eduardo Sanz, Beatriz Arteta, Elvira Olaso

Pages: 1265-1272 Published online on: 16 December 2015
Open Access

FAM172A modulates apoptosis and proliferation of colon cancer cells via STAT1 binding to its promoter

Kai Qian, Jinqian Zhang, Jingbo Lu, Wenjun Liu, Xingxing Yao, Qing Chen, Shun Lu, Guoan Xiang, Hao Liu

Pages: 1273-1280 Published online on: 10 December 2015
Open Access

Identification of the TP53-induced glycolysis and apoptosis regulator in various stages of colorectal cancer patients

Khayal Al-Khayal, Maha Abdulla, Omar Al-Obeed, Wael Al Kattan, Ahmad Zubaidi, Mansoor-Ali Vaali-Mohammed, Abdulmalik Alsheikh, Rehan Ahmad

Pages: 1281-1286 Published online on: 17 December 2015
Open Access

Clinical significance of tumor expression of major histocompatibility complex class I-related chains A and B (MICA/B) in gastric cancer patients

Carolina Hager Ribeiro, Karina Kramm, Felipe Gálvez-Jirón, Víctor Pola, Marco Bustamante, Hector R. Contreras, Andrea Sabag, Macarena Garrido-Tapia, Carolina J. Hernández, Roberto Zúñiga, Norberto Collazo, Pablo Hernán Sotelo, Camila Morales, Luis Mercado, Diego Catalán, Juan Carlos Aguillón, María Carmen Molina

Pages: 1309-1317 Published online on: 23 December 2015
Open Access

Sulfatase 2 promotes breast cancer progression through regulating some tumor-related factors

Chenfang Zhu, Liu He, Xin Zhou, Xin Nie, Yan Gu

Pages: 1318-1328 Published online on: 28 December 2015
Open Access

A matrix metalloproteinase inhibitor enhances anti-cytotoxic T lymphocyte antigen-4 antibody immunotherapy in breast cancer by reprogramming the tumor microenvironment

Mingyue Li, Shugang Xing, Haiying Zhang, Siqi Shang, Xiangxiang Li, Bo Ren, Gaiyun Li, Xiaona Chang, Yilei Li, Wei Li

Pages: 1329-1339 Published online on: 05 January 2016

Exenatide inhibits the growth of endometrial cancer Ishikawa xenografts in nude mice

Yu Zhang, Fen Xu, Hua Liang, Mengyin Cai, Xinqiao Wen, Xiaomao Li, Jianping Weng

Pages: 1340-1348 Published online on: 08 December 2015

Expression of DNA double-strand break repair proteins predicts the response and prognosis of colorectal cancer patients undergoing oxaliplatin-based chemotherapy

Keisuke Ihara, Satoru Yamaguchi, Nozomi Ueno, Yukiko Tani, Yosuke Shida, Hideo Ogata, Yasushi Domeki, Kentaro Okamoto, Masanobu Nakajima, Kinro Sasaki, Takashi Tsuchioka, Hiroyuki Mitomi, Hiroyuki Kato

Pages: 1349-1355 Published online on: 16 December 2015

Isolinderalactone enhances the inhibition of SOCS3 on STAT3 activity by decreasing miR-30c in breast cancer

Meng-Chi Yen, Ying-Chu Shih, Ya-Ling Hsu, En-Shyh Lin, Yi-Shiuan Lin, Eing-Mei Tsai, Ya-Wen Ho, Ming-Feng Hou, Po-Lin Kuo

Pages: 1356-1364 Published online on: 22 December 2015

miR-203 promotes proliferation, migration and invasion by degrading SIK1 in pancreatic cancer

Zhi-Guo Ren, Shu-Xiao Dong, Ping Han, Jian Qi

Pages: 1365-1374 Published online on: 29 December 2015

5-Azacytidine inhibits the proliferation of bladder cancer cells via reversal of the aberrant hypermethylation of the hepaCAM gene

Xiaorong Wang, E. Chen, Xue Yang, Yin Wang, Zhen Quan, Xiaohou Wu, Chunli Luo

Pages: 1375-1384 Published online on: 17 December 2015

MicroRNA-124-3p inhibits the growth and metastasis of nasopharyngeal carcinoma cells by targeting STAT3

Shan Xu, Ning Zhao, Lian Hui, Min Song, Zi-Wei Miao, Xue-Jun Jiang

Pages: 1385-1394 Published online on: 28 December 2015

SIRT6 suppresses glioma cell growth via induction of apoptosis, inhibition of oxidative stress and suppression of JAK2/STAT3 signaling pathway activation

Jun Feng, Peng‑Fei Yan, Hong‑Yang Zhao, Fang‑Cheng Zhang, Wo‑Hua Zhao, Min Feng

Pages: 1395-1402 Published online on: 08 December 2015

Expression and mechanism of microRNA-181A on incidence and survival in late liver metastases of colorectal cancer

Zengjun Li, Haipeng Wang, Zhongfa Xu, Yanlai Sun, Jianjun Han

Pages: 1403-1408 Published online on: 05 January 2016

Marginal zinc intake reduces the protective effect of lactation on mammary gland carcinogenesis in a DMBA-induced tumor model in mice

Zeynep Bostanci, Ronald P. Mack, Laura M. Enomoto, Samina Alam, Ashley Brown, Carola Neumann, David I. Soybel, Shannon L. Kelleher

Pages: 1409-1416 Published online on: 22 December 2015

Selective and augmented β-glucuronidase expression combined with DOX-GA3 application elicits the potent suppression of prostate cancer

Longxin Wang, Jie Dong, Ming Wei, Weihong Wen, Jianping Gao, Zhengyu Zhang, Weijun Qin

Pages: 1417-1424 Published online on: 26 November 2015

MicroRNA-148a inhibits breast cancer migration and invasion by directly targeting WNT-1

Qian Jiang, Miao He, Meng-Tao Ma, Hui-Zhe Wu, Zhao-Jin Yu, Shu Guan, Long-Yang Jiang, Yan Wang, Da-Di Zheng, Feng Jin, Min-Jie Wei

Pages: 1425-1432 Published online on: 21 December 2015

Tyrosine kinase inhibitors target cancer stem cells in renal cell cancer

Anna M. Czarnecka, Wojciech Solarek, Anna Kornakiewicz, Cezary Szczylik

Pages: 1433-1442 Published online on: 24 December 2015

Hepatitis B virus induces hypoxia-inducible factor-2α expression through hepatitis B virus X protein

Jian‑Li Hu, Li‑Ping Liu, Sheng‑Li Yang, Xiefan Fang, Lu Wen, Quan‑Guang Ren, Chao Yu

Pages: 1443-1448 Published online on: 08 December 2015

Diagnostic and predictive significance of serum microRNA-7 in esophageal squamous cell carcinoma

Wei Dong, Baosheng Li, Juan Wang, Yipeng Song, Zicheng Zhang, Chengrui Fu, Peiliang Zhang

Pages: 1449-1456 Published online on: 21 December 2015

Intrinsic effects of gold nanoparticles on proliferation and invasion activity in SGC-7901 cells

Yucheng Wu, Qingqing Zhang, Zhongbao Ruan, Yigang Yin

Pages: 1457-1462 Published online on: 08 December 2015

Theracurmin® efficiently inhibits the growth of human prostate and bladder cancer cells via induction of apoptotic cell death and cell cycle arrest

Minyong Kang, Jin-Nyoung Ho, Ha Rim Kook, Sangchul Lee, Jong Jin Oh, Sung Kyu Hong, Sang Eun Lee, Seok-Soo Byun

Pages: 1463-1472 Published online on: 29 December 2015

miR-17-5p promotes the growth of osteosarcoma in a BRCC2-dependent mechanism

Wei Wang, Liang Zhang, Ke Zheng, Xiaojing Zhang

Pages: 1473-1482 Published online on: 05 January 2016

IGFBP7 functions as a potential lymphangiogenesis inducer in non-small cell lung carcinoma

Weipeng Zhao, Jun Wang, Bo Zhu, Yuzhong Duan, Fanglin Chen, Weiqi Nian, Jianguo Sun, Bicheng Zhang, Zhongsheng Tong, Zhengtang Chen

Pages: 1483-1492 Published online on: 24 December 2015

Expression and regulation of COP1 in chronic lymphocytic leukemia cells for promotion of cell proliferation and tumorigenicity

Chunling Fu, Yanqing Gong, Xuanxuan Shi, Hengliang Shi, Yan Wan, Qingyun Wu, Kailin Xu

Pages: 1493-1500 Published online on: 28 December 2015

Cinnamaldehyde affects the biological behavior of human colorectal cancer cells and induces apoptosis via inhibition of the PI3K/Akt signaling pathway

Jiepin Li, Yuhao Teng, Shenlin Liu, Zifan Wang, Yan Chen, Yingying Zhang, Songyang Xi, Song Xu, Ruiping Wang, Xi Zou

Pages: 1501-1510 Published online on: 17 December 2015

Loss of imprinting of IGF2 in fibroadenomas and phyllodes tumors of the breast

Chieko Mishima, Naofumi Kagara, Tomonori Tanei, Yasuto Naoi, Masafumi Shimoda, Atsushi Shimomura, Kenzo Shimazu, Seung Jin Kim, Shinzaburo Noguchi

Pages: 1511-1518 Published online on: 16 December 2015

Genetic analysis in a patient with nine primary malignant neoplasms: a rare case of Li-Fraumeni syndrome

Xiaoyuan Li, Juan Kang, Qi Pan, Weronika Sikora-Wohlfeld, Dachun Zhao, Changting Meng, Chunmei Bai, Anil Patwardhan, Richard Chen, Hong Ren, Atul J. Butte, Keyue Ding

Pages: 1519-1528 Published online on: 21 December 2015

Differential expression profiles of long non-coding RNAs reveal potential biomarkers for identification of human gastric cancer

Chengyun Li, Geyu Liang, Wenzhuo Yao, Jing Sui, Xian Shen, Yanqiu Zhang, Shumei Ma, Yancheng Ye, Zhiyi Zhang, Wenhua Zhang, Lihong Yin, Yuepu Pu

Pages: 1529-1540 Published online on: 29 December 2015

Downregulation of human intercellular adhesion molecule-1 attenuates the metastatic ability in human breast cancer cell lines

Dalin Di, Lei Chen, Lina Wang, Ping Sun, Yanfei Liu, Zhiwei Xu, Jiyu Ju

Pages: 1541-1548 Published online on: 05 January 2016

HIF-1α/MDR1 pathway confers chemoresistance to cisplatin in bladder cancer

Yi Sun, Zhenfeng Guan, Liang Liang, Yongyi Cheng, Jiancheng Zhou, Jing Li, Yonggang Xu

Pages: 1549-1556 Published online on: 29 December 2015

CXCL16 induces angiogenesis in autocrine signaling pathway involving hypoxia-inducible factor 1α in human umbilical vein endothelial cells

Xiaowen Yu, Renping Zhao, Sensen Lin, Xianshu Bai, Luyong Zhang, Shengtao Yuan, Li Sun

Pages: 1557-1565 Published online on: 24 December 2015

AMPK interacts with β-catenin in the regulation of hepatocellular carcinoma cell proliferation and survival with selenium treatment

Song Yi Park, Yun-Kyoung Lee, Hyun Jung Kim, Ock Jin Park, Young Min Kim

Pages: 1566-1572 Published online on: 24 December 2015

Vesicular stomatitis virus is a potent agent for the treatment of malignant ascites

Yi Zhou, Feng Wen, Pengfei Zhang, Ruilei Tang, Qiu Li

Pages: 1573-1581 Published online on: 24 December 2015

The anti-diabetic drug metformin inhibits pancreatic cancer cell proliferation in vitro and in vivo: Study of the microRNAs associated with the antitumor effect of metformin

Kiyohito Kato, Hisakazu Iwama, Takuma Yamashita, Kiyoyuki Kobayashi, Shintaro Fujihara, Takayuki Fujimori, Hideki Kamada, Hideki Kobara, Tsutomu Masaki

Pages: 1582-1592 Published online on: 17 December 2015

CD24 promotes the proliferation and inhibits the apoptosis of cervical cancer cells in vitro

Zhen Pei, Guangchao Zhu, Xiaolei Huo, Lu Gao, Shan Liao, Junyu He, Yuehua Long, Hong Yi, Songshu Xiao, Wei Yi, Pan Chen, Xiaoling Li, Guiyuan Li, Yanhong Zhou

Pages: 1593-1601 Published online on: 24 December 2015

Quercetin inhibits angiogenesis through thrombospondin-1 upregulation to antagonize human prostate cancer PC-3 cell growth in vitro and in vivo

Feiya Yang, Xian Jiang, Liming Song, Huiping Wang, Zhu Mei, Zhiqing Xu, Nianzeng Xing

Pages: 1602-1610 Published online on: 09 December 2015

Analysis of novel microRNA targets in drug-sensitive and -insensitive small cell lung cancer cell lines

Lijie Ma, Peipei Li, Ruixuan Wang, Yandong Nan, Xueying Liu, Faguang Jin

Pages: 1611-1621 Published online on: 16 December 2015

Liver epithelial cells inhibit proliferation and invasiveness of hepatoma cells

Kuo-Shyang Jeng, Chi-Juei Jeng, Wen-Juei Jeng, I-Shyan Sheen, Shih-Yun Li, Zih-Hang Hung, Hsin-I Hsiau, Ming-Che Yu, Chiung-Fang Chang

Pages: 1622-1628 Published online on: 08 December 2015

Autophagy-associated proteins BAG3 and p62 in testicular cancer

Georg Bartsch, Lukas Jennewein, Patrick N. Harter, Patrick Antonietti, Roman A. Blaheta, Hans-Michael Kvasnicka, Donat Kögel, Axel Haferkamp, Michel Mittelbronn, Jens Mani

Pages: 1629-1635 Published online on: 22 December 2015

Redox cycling of a copper complex with benzaldehyde nitrogen mustard-2-pyridine carboxylic acid hydrazone contributes to its enhanced antitumor activity, but no change in the mechanism of action occurs after chelation

Yinli Yang, Cuiping Li, Yun Fu, Youxun Liu, Yu Zhang, Yanfang Zhang, Pingxin Zhou, Yanbin Yuan, Sufeng Zhou, Shaoshan Li, Changzheng Li

Pages: 1636-1644 Published online on: 29 December 2015

miR-27b is upregulated in cervical carcinogenesis and promotes cell growth and invasion by regulating CDH11 and epithelial-mesenchymal transition

Jihang Yao, Boya Deng, Le Zheng, Lei Dou, Yi Guo, Kejun Guo

Pages: 1645-1651 Published online on: 21 December 2015

A novel method for endothelial cell isolation

Qiqi Mao, Xianing Huang, Jian He, Wei Liang, Yi Peng, Jing Su, Yingying Huang, Zixi Hu, Xiaoling Lu, Yongxiang Zhao

Pages: 1652-1656 Published online on: 16 December 2015

TALEN-induced disruption of Nanog expression results in reduced proliferation, invasiveness and migration, increased chemosensitivity and reversal of EMT in HepG2 cells

Ai Qing Yu, Yan Ding, Cheng Lin Li, Yi Yang, Shi Rong Yan, Dong Sheng Li

Pages: 1657-1663 Published online on: 10 December 2015

REV3L, the catalytic subunit of DNA polymerase ζ, is involved in the progression and chemoresistance of esophageal squamous cell carcinoma

Xiaozhong Zhu, Shitao Zou, Jundong Zhou, Hongsheng Zhu, Shuyu Zhang, Zengfu Shang, Wei-Qun Ding, Jinchang Wu, Yihong Chen

Pages: 1664-1670 Published online on: 05 January 2016

Tumor suppressor role of miR-217 in human epithelial ovarian cancer by targeting IGF1R

Jieyan Li, Dongmei Li, Weiyuan Zhang

Pages: 1671-1679 Published online on: 18 December 2015

Dual inhibition of COX-2/5-LOX blocks colon cancer proliferation, migration and invasion in vitro

Xiao-Hang Che, Chun-Lin Chen, Xiao-Lei Ye, Guo-Bin Weng, Xian-Zhi Guo, Wen-Ying Yu, Jin Tao, Yi-Chen Chen, Xiaodong Chen

Pages: 1680-1688 Published online on: 22 December 2015

Overexpressed genes associated with hormones in terminal ductal lobular units identified by global transcriptome analysis: An insight into the anatomic origin of breast cancer

Jianmin Yang, Haijing Yu, Liang Zhang, Hua Deng, Qi Wang, Wenping Li, Anqin Zhang, Hongyi Gao, Aihua Yin

Pages: 1689-1695 Published online on: 28 December 2015

miR-497 suppresses angiogenesis in breast carcinoma by targeting HIF-1α

Zhihao Wu, Xuehong Cai, Chenggang Huang, Jia Xu, An Liu

Pages: 1696-1702 Published online on: 29 December 2015

Protein N-arginine methyltransferase 5 promotes the tumor progression and radioresistance of nasopharyngeal carcinoma

Daoke Yang, Tiansong Liang, Yue Gu, Yulin Zhao, Yonggang Shi, Xiaoxiao Zuo, Qinchen Cao, Ya Yang, Quancheng Kan

Pages: 1703-1710 Published online on: 24 December 2015

Antitumor activity of rhein lysinate against human glioma U87 cells in vitro and in vivo

Jin Liu, Ke Zhang, Yong-Zhan Zhen, Jie Wei, Gang Hu, Jun-Ling Gao, Yan-Xia Tian, Ya-Jun Lin

Pages: 1711-1717 Published online on: 24 December 2015

Resveratrol inhibits hypoxia-driven ROS-induced invasive and migratory ability of pancreatic cancer cells via suppression of the Hedgehog signaling pathway

Wei Li, Lei Cao, Xin Chen, Jianjun Lei, Qingyong Ma

Pages: 1718-1726 Published online on: 22 December 2015

Low skeletal muscle density is associated with poor survival in patients who receive chemotherapy for metastatic gastric cancer

Naomi Hayashi, Yuichi Ando, Bishal Gyawali, Tomoya Shimokata, Osamu Maeda, Masahide Fukaya, Hidemi Goto, Masato Nagino, Yasuhiro Kodera

Pages: 1727-1731 Published online on: 08 December 2015

Consecutive salinomycin treatment reduces doxorubicin resistance of breast tumor cells by diminishing drug efflux pump expression and activity

Adam Hermawan, Ernst Wagner, Andreas Roidl

Pages: 1732-1740 Published online on: 22 December 2015

The oncolytic herpes simplex virus vector, G47Δ, effectively targets tamoxifen-resistant breast cancer cells

Jingjing Fan, Hua Jiang, Lin Cheng, Renbin Liu

Pages: 1741-1749 Published online on: 30 December 2015

Effects of CD73 on human colorectal cancer cell growth in vivo and in vitro

Ruimin Wu, Yijia Chen, Fuyan Li, Wei Li, Hong Zhou, Yi Yang, Zhijun Pei

Pages: 1750-1756 Published online on: 23 December 2015

MicroRNA-30a downregulation contributes to chemoresistance of osteosarcoma cells through activating Beclin-1-mediated autophagy

Ruida Xu, Shuzhong Liu, Haihong Chen, Lifeng Lao

Pages: 1757-1763 Published online on: 18 December 2015

CD151 knockdown inhibits osteosarcoma metastasis through the GSK-3β/β-catenin/MMP9 pathway

Zhiyu Zhang, Feng Wang, Qin Li, Haifei Zhang, Yan Cui, Chengbin Ma, Jiajun Zhu, Xueyuan Gu, Zhenguo Sun

Pages: 1764-1770 Published online on: 24 December 2015

MicroRNA-Let-7f reduces the vasculogenic mimicry of human glioma cells by regulating periostin-dependent migration

Hao Xue, Xiao Gao, Shugang Xu, Jinsen Zhang, Xing Guo, Shaofeng Yan, Tong Li, Xiaofan Guo, Qinglin Liu, Gang Li

Pages: 1771-1777 Published online on: 05 January 2016

IL-6 mediates the signal pathway of JAK-STAT3-VEGF-C promoting growth, invasion and lymphangiogenesis in gastric cancer

Guibin Zhao, Guangwei Zhu, Yongjian Huang, Wei Zheng, Jin Hua, Shugang Yang, Jinfu Zhuang, Jianxin Ye

Pages: 1787-1795 Published online on: 05 January 2016

SALL4 is a marker of poor prognosis in serous ovarian carcinoma promoting invasion and metastasis

Mengyuan Yang, Xiaohui Xie, Yiling Ding

Pages: 1796-1806 Published online on: 05 January 2016

Smad4 sensitizes colorectal cancer to 5-fluorouracil through cell cycle arrest by inhibiting the PI3K/Akt/CDC2/survivin cascade

Binhao Zhang, Chao Leng, Chao Wu, Zhanguo Zhang, Lei Dou, Xin Luo, Bixiang Zhang, Xiaoping Chen

Pages: 1807-1815 Published online on: 08 December 2015

miR-215 functions as a tumor suppressor in epithelial ovarian cancer through regulation of the X-chromosome-linked inhibitor of apoptosis

Guanqun Ge, Wei Zhang, Ligang Niu, Yu Yan, Yu Ren, Yuliang Zou

Pages: 1816-1822 Published online on: 09 December 2015

BMP-6 inhibits the metastasis of MDA-MB-231 breast cancer cells by regulating MMP-1 expression

Fen Hu, Yunfeng Zhang, Mi Li, Lina Zhao, Jing Chen, Shuang Yang, Xiujun Zhang

Pages: 1823-1830 Published online on: 31 December 2015

MicroRNA-381 suppresses cell growth and invasion by targeting the liver receptor homolog-1 in hepatocellular carcinoma

Qianqian Zhang, Shixing Zhao, Xiaoli Pang, Baorong Chi

Pages: 1831-1840 Published online on: 16 December 2015

MicroRNA-154 functions as a tumor suppressor in osteosarcoma by targeting Wnt5a

Hui Zhou, Minglei Zhang, Hongping Yuan, Wei Zheng, Chunyan Meng, Dongxu Zhao

Pages: 1851-1858 Published online on: 17 December 2015

Complex analysis of the p53 tumor suppressor in lung carcinoma

Jana Smardova, Kvetoslava Liskova, Barbora Ravcukova, Jitka Malcikova, Jitka Hausnerova, Miluse Svitakova, Renata Hrabalkova, Lenka Zlamalikova, Katerina Stano-Kozubik, Ivona Blahakova, Jana Speldova, Jiri Jarkovsky, Jan Smarda

Pages: 1859-1867 Published online on: 29 December 2015

All-trans retinoic acid enhances bystander effect of suicide gene therapy in the treatment of breast cancer

Heng Kong, Xia Liu, Liucheng Yang, Ke Qi, Haoyun Zhang, Jingwen Zhang, Zonghai Huang, Hongxian Wang

Pages: 1868-1874 Published online on: 29 December 2015

Cell adhesion downregulates the expression of Homer1b/c and contributes to drug resistance in multiple myeloma cells

Jie Tang, Hongxuan Zhou, Chun Wang, Xiaodong Fei, Liqun Zhu, Yuejiao Huang, Yunhua He, Jing Liu, Xiaobing Miao, Yaxun Wu, Yuchan Wang

Pages: 1875-1883 Published online on: 29 December 2015
Journal Cover

March-2016
Volume 35 Issue 3

Print ISSN: 1021-335X
Online ISSN: 1791-2431

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image