Journal Articles

Open Access

Periodontitis promotes the proliferation and suppresses the differentiation potential of human periodontal ligament stem cells

Wei Zheng, Shi Wang, Jianguo Wang, Fang Jin

Pages: 915-922 Published online on: 17 August 2015
Open Access

In-depth analysis of the critical genes and pathways in colorectal cancer

Fuguo Liu, Fengzhi Ji, Yuling Ji, Yueping Jiang, Xueguo Sun, Yanyan Lu, Lingyun Zhang, Yue Han, Xishuang Liu

Pages: 923-930 Published online on: 30 July 2015
Open Access

Tectonic‑1 contributes to the growth and migration of prostate cancer cells in vitro

Zhijun Wang, Yi Gao, Yushan Liu, Jie Chen, Junkai Wang, Sishun Gan, Danfeng Xu, Xingang Cui

Pages: 931-938 Published online on: 14 August 2015
Open Access

Cordyceps sinensis oral liquid prolongs the lifespan of the fruit fly, Drosophila melanogaster, by inhibiting oxidative stress

Yingxin Zou, Yuxiang Liu, Minghua Ruan, Xu Feng, Jiachun Wang, Zhiyong Chu, Zesheng Zhang

Pages: 939-946 Published online on: 30 July 2015
Open Access

Cyclic mechanical stretch promotes energy metabolism in osteoblast-like cells through an mTOR signaling-associated mechanism

Zhaobin Zeng, Da Jing, Xiaodong Zhang, Yinzhong Duan, Feng Xue

Pages: 947-956 Published online on: 05 August 2015
Open Access

Butein sensitizes HeLa cells to cisplatin through the AKT and ERK/p38 MAPK pathways by targeting FoxO3a

Lirui Zhang, Xiaofeng Yang, Xu Li, Chen Li, Le Zhao, Yuanyuan Zhou, Huilian Hou

Pages: 957-966 Published online on: 24 August 2015
Open Access

1α,25-Dihydroxyvitamin D3 prevents the differentiation of human lung fibroblasts via microRNA-27b targeting the vitamin D receptor

Fei Li, Aizhen Zhang, Yiwei Shi, Yuehong Ma, Yongcheng Du

Pages: 967-974 Published online on: 20 August 2015
Open Access

Shen-Kang protects 5/6 nephrectomized rats against renal injury by reducing oxidative stress through the MAPK signaling pathways

Meiyou Liu, Jisoo Park, Xiaoxiao Wu, Yuwen Li, Quangdon Tran, Kisun Mun, Yongjin Lee, Gang Min Hur, Aidong Wen, Jongsun Park

Pages: 975-984 Published online on: 26 August 2015
Open Access

Shikonin reduces TGF-β1-induced collagen production and contraction in hypertrophic scar-derived human skin fibroblasts

Chen Fan, Ying Dong, Yan Xie, Yonghua Su, Xufang Zhang, David Leavesley, Zee Upton

Pages: 985-991 Published online on: 31 July 2015
Open Access

Morin hydrate attenuates the acrylamide-induced imbalance in antioxidant enzymes in a murine model

Mahendra Pal Singh, Rekha Jakhar, Sun Chul Kang

Pages: 992-1000 Published online on: 07 August 2015
Open Access

Digoxin inhibits PDGF-BB-induced VSMC proliferation and migration through an increase in ILK signaling and attenuates neointima formation following carotid injury

Gaoliang Yan, Qingjie Wang, Shengda Hu, Dong Wang, Yong Qiao, Genshan Ma, Chengchun Tang, Yuchun Gu

Pages: 1001-1011 Published online on: 21 August 2015
Open Access

Downregulation of ubiquitin-associated protein 2-like with a short hairpin RNA inhibits human glioma cell growth in vitro

Bing Zhao, Gang Zong, Yongsheng Xie, Jia Li, Hongliang Wang, Erbao Bian

Pages: 1012-1018 Published online on: 24 August 2015
Open Access

Phylogenetic analysis of HCV subgenotypes in patients from Sichuan province in China based on the NS5B region

Bin Nie, Guangjiong Zhang, Yongcan Guo, Qingfeng Li, Jinbo Liu, Zhiguang Tu

Pages: 1028-1034 Published online on: 24 August 2015
Open Access

Whole-exome sequencing identifies USH2A mutations in a pseudo-dominant Usher syndrome family

Sui-Lian Zheng, Hong-Liang Zhang, Zhen-Lang Lin, Qian-Yan Kang

Pages: 1035-1041 Published online on: 24 August 2015

Identification of a novel mutation associated with familial adenomatous polyposis and colorectal cancer

Fei-Feng Li, Zheng Liu, Peng Yan, Xin Shao, Xia Deng, Christine Sam, Ying-Gang Chen, Yong-Peng Xu, Xi-Shan Wang, Gui-Yu Wang, Shu-Lin Liu

Pages: 1049-1056 Published online on: 05 August 2015
Open Access

Monosialoteterahexosyl ganglioside induces the differentiation of human umbilical cord-derived mesenchymal stem cells into neuron-like cells

Chengrui Nan, Yunpeng Shi, Zongmao Zhao, Shucheng Ma, Jixiang Liu, Dongdong Yan, Guoqiang Song, Hanjie Liu

Pages: 1057-1062 Published online on: 10 August 2015

RNAi-mediated knockdown of vascular endothelial growth factor inhibits vascularization and tumor growth in renal cell carcinoma

Meng Gu, Ke Zhang, Hai-Jun Yao, Juan Zhou, Yu-Bing Peng, Ming-Xi Xu, Zhong Wang

Pages: 1063-1072 Published online on: 25 August 2015

Folic acid promotes the myogenic differentiation of C2C12 murine myoblasts through the Akt signaling pathway

Seong Yeon Hwang, Yong Jung Kang, Bokyung Sung, Minjung Kim, Dong Hwan Kim, Yujin Lee, Mi-Ae Yoo, Cheol Min Kim, Hae Young Chung, Nam Deuk Kim

Pages: 1073-1080 Published online on: 12 August 2015

Tauroursodeoxycholic acid suppresses endoplasmic reticulum stress in the chondrocytes of patients with osteoarthritis

Chao Liu, Yongping Cao, Xin Yang, Pengcheng Shan, Heng Liu

Pages: 1081-1087 Published online on: 29 July 2015

Human placental extract exerts hair growth-promoting effects through the GSK-3β signaling pathway in human dermal papilla cells

Tae‑Rin Kwon, Chang Taek Oh, Eun Ja Choi, Hye Min Park, Hae Jung Han, Hyi Jeong Ji, Beom Joon Kim

Pages: 1088-1096 Published online on: 19 August 2015

The combined use of miRNAs and mRNAs as biomarkers for the diagnosis of papillary thyroid carcinoma

Yinlong Zhao, Xiaodong Liu, Lili Zhong, Mengzi He, Silin Chen, Tiejun Wang, Shumei Ma

Pages: 1097-1103 Published online on: 05 August 2015

Identification of immediate early response protein 2 as a regulator of angiogenesis through the modulation of endothelial cell motility and adhesion

Wenjuan Wu, Xizhi Zhang, Houning Lv, Yuexia Liao, Weicheng Zhang, Haichao Cheng, Zijing Deng, Jingyuan Shen, Qing Yuan, Yu Zhang, Weigan Shen

Pages: 1104-1110 Published online on: 11 August 2015

Mutation analysis of the genes associated with anterior segment dysgenesis, microcornea and microphthalmia in 257 patients with glaucoma

Xiaobo Huang, Xueshan Xiao, Xiaoyun Jia, Shiqiang Li, Miaoling Li, Xiangming Guo, Xing Liu, Qingjiong Zhang

Pages: 1111-1117 Published online on: 24 August 2015

Curcumin induces the apoptosis of A549 cells via oxidative stress and MAPK signaling pathways

Qinghua Yao, Miao Lin, Yuqi Wang, Yuebiao Lai, Jingjing Hu, Ting Fu, Lu Wang, Shuyuan Lin, Liangliang Chen, Yong Guo

Pages: 1118-1126 Published online on: 26 August 2015

Pinellia ternata lectin exerts a pro-inflammatory effect on macrophages by inducing the release of pro-inflammatory cytokines, the activation of the nuclear factor-κB signaling pathway and the overproduction of reactive oxygen species

Hong‑Li Yu, Teng‑Fei Zhao, Hao Wu, Yao‑Zong Pan, Qian Zhang, Kui‑Long Wang, Chen‑Chao Zhang, Yang‑Ping Jin

Pages: 1127-1135 Published online on: 19 August 2015

miR‑485‑5p inhibits bladder cancer metastasis by targeting HMGA2

Zhijun Chen, Qingwen Li, Sheng Wang, Jiajun Zhang

Pages: 1136-1142 Published online on: 03 August 2015

Cefepime, a fourth-generation cephalosporin, in complex with manganese, inhibits proteasome activity and induces the apoptosis of human breast cancer cells

Zhen Zhang, Caifeng Bi, Yuhua Fan, Huannan Wang, Yan Bao

Pages: 1143-1150 Published online on: 30 July 2015

The effects of vitamin D3 on lipogenesis in the liver and adipose tissue of pregnant rats

Eun-Jin Kang, Jae-Eon Lee, Sung-Min An, Jae Ho Lee, Hyeog Soong Kwon, Byoung Chul Kim, Seon Jong Kim, Joo Man Kim, Dae Youn Hwang, Young-Jin Jung, Seung Yun Yang, Seung Chul Kim, Beum-Soo An

Pages: 1151-1158 Published online on: 31 July 2015

Growth-inhibitory and chemosensitizing effects of microRNA-31 in human glioblastoma multiforme cells

Rong-Jing Zhou, Xiong-Ying Xu, Bu-Xing Liu, Wen-Zhen Dai, Mei-Qin Cai, Chun-Feng Bai, Xian-Fei Zhang, Li-Min Wang, Li Lin, Shu-Zhen Jia, Wen-Hua Wang

Pages: 1159-1164 Published online on: 13 August 2015

Activin suppresses LPS-induced Toll-like receptor, cytokine and inducible nitric oxide synthase expression in normal human melanocytes by inhibiting NF-κB and MAPK pathway activation

Young Il Kim, Seung-Won Park, In Jung Kang, Min Kyung Shin, Mu-Hyoung Lee

Pages: 1165-1172 Published online on: 10 August 2015

HSF2 autoregulates its own transcription

Seon-Mi Park, Soo-A Kim, Sang-Gun Ahn

Pages: 1173-1179 Published online on: 11 August 2015

Transforming growth factor-β1 regulates human renal proximal tubular epithelial cell susceptibility to natural killer cells via modulation of the NKG2D ligands

Hyunkeun Song, Yeonye Kim, Gabin Park, Yeong-Seok Kim, Seonghan Kim, Hyun-Kyung Lee, Woo Yeong Chung, Seok Ju Park, Sang-Youb Han, Daeho Cho, Daeyoung Hur

Pages: 1180-1188 Published online on: 20 August 2015
Journal Cover

October 2015
Volume 36 Issue 4

Print ISSN: 1107-3756
Online ISSN: 1791-244X

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image