Journal Articles

Experimental models of Alzheimer's disease for deciphering the pathogenesis and therapeutic screening (Review)

Xueyuan Li, Xinjie Bao, Renzhi Wang

Pages: 271-283 Published online on: 10 December 2015
Open Access

Bovine parathyroid hormone enhances osteoclast bone resorption by modulating V-ATPase through PTH1R

Shuangxin Liu, Weiping Zhu, Sijia Li, Jianchao Ma, Huitao Zhang, Zhonghe Li, Li Zhang, Bin Zhang, Zhuo Li, Xinling Liang, Wei Shi

Pages: 284-292 Published online on: 07 December 2015
Open Access

Tumour endothelial marker-8 in wound healing and its impact on the proliferation and migration of keratinocytes

Sheila C. Wang, Lin Ye, Andrew J. Sanders, Fiona Ruge, Keith G. Harding, Wen G. Jiang

Pages: 293-298 Published online on: 11 December 2015
Open Access

In vivo high-resolution magic angle spinning magnetic and electron paramagnetic resonance spectroscopic analysis of mitochondria-targeted peptide in Drosophila melanogaster with trauma-induced thoracic injury

Caterina Constantinou, Yiorgos Apidianakis, Nikolaos Psychogios, Valeria Righi, Michael N. Mindrinos, Nadeem Khan, Harold M. Swartz, Hazel H. Szeto, Ronald G. Tompkins, Laurence G. Rahme, A. Aria Tzika

Pages: 299-308 Published online on: 08 December 2015
Open Access

Electroacupuncture protects against ischemic stroke by reducing autophagosome formation and inhibiting autophagy through the mTORC1-ULK1 complex-Beclin1 pathway

Weilin Liu, Guanhao Shang, Shanli Yang, Jia Huang, Xiehua Xue, Yunjiao Lin, Yi Zheng, Xian Wang, Lulu Wang, Ruhui Lin, Jing Tao, Lidian Chen

Pages: 309-318 Published online on: 07 December 2015
Open Access

Association between mRNA expression of chemotherapy-related genes and clinicopathological features in colorectal cancer: A large-scale population analysis

Yuji Shimamoto, Mamoru Nukatsuka, Teiji Takechi, Masakazu Fukushima

Pages: 319-328 Published online on: 10 December 2015
Open Access

Curcumin alleviates glucocorticoid-induced osteoporosis through the regulation of the Wnt signaling pathway

Zhiguang Chen, Jinqi Xue, Tao Shen, Shuai Mu, Qin Fu

Pages: 329-338 Published online on: 11 December 2015
Open Access

Inhibitory effects of amines from Citrus reticulata on bleomycin-induced pulmonary fibrosis in rats

Xian-Mei Zhou, Zhen-Dong Cao, Na Xiao, Qi Shen, Jian-Xin Li

Pages: 339-346 Published online on: 15 December 2015
Open Access

IL-17 intensifies IFN-γ-induced NOS2 upregulation in RAW 264.7 cells by further activating STAT1 and NF-κB

Qiyue Gao, Yang Liu, Yan Wu, Qiang Zhao, Lijun Wang, Shanshan Gao, Wen Wen, Weiping Zhang, Ning Guo, Juan Zhou, Zuyi Yuan

Pages: 347-358 Published online on: 11 December 2015
Open Access

Asymmetric stem-cell division ensures sustained keratinocyte hyperproliferation in psoriatic skin lesions

Hai-Yan Jia, Ying Shi, Long-Fei Luo, Guan Jiang, Qiong Zhou, Shi-Zheng Xu, Tie-Chi Lei

Pages: 359-368 Published online on: 23 December 2015
Open Access

Inhibition of mTOR sensitizes breast cancer stem cells to radiation-induced repression of self-renewal through the regulation of MnSOD and Akt

Yuanhui Lai, Xinpei Yu, Xiaohong Lin, Shanyang He

Pages: 369-377 Published online on: 21 December 2015
Open Access

Neuroprotective effects of 20(S)-protopanaxadiol against glutamate-induced mitochondrial dysfunction in PC12 cells

Dong-Ho Bak, Hyung Don Kim, Young Ock Kim, Chun Geun Park, Seung-Yun Han, Jwa-Jin Kim

Pages: 378-386 Published online on: 21 December 2015
Open Access

Blockade of monocyte-endothelial trafficking by transduced Tat-superoxide dismutase protein

Sin-Hye Park, Min Jae Shin, Dae Won Kim, Jinseu Park, Soo Young Choi, Young-Hee Kang

Pages: 387-397 Published online on: 23 December 2015

EGCG attenuates atherosclerosis through the Jagged-1/Notch pathway

Jianguo Yin, Fang Huang, Yuhong Yi, Liang Yin, Daoquan Peng

Pages: 398-406 Published online on: 01 December 2015

High-content screening identifies inhibitors of the nuclear translocation of ATF6

Chun-Lei Liu, Xin Li, Lu Gan, Yun-Yun He, Li-Li Wang, Kun-Lun He

Pages: 407-414 Published online on: 23 December 2015

The downregulation of SnoN expression in human renal proximal tubule epithelial cells under high-glucose conditions is mediated by an increase in Smurf2 expression through TGF-β1 signaling

Xiuji Li, Zongli Diao, Jiaxiang Ding, Ruixia Liu, Liyan Wang, Wen Huang, Wenhu Liu

Pages: 415-422 Published online on: 31 December 2015

A deficiency in cold-inducible RNA-binding protein accelerates the inflammation phase and improves wound healing

Juan Pablo Idrovo, Asha Jacob, Weng Lang Yang, Zhimin Wang, Hao Ting Yen, Jeffrey Nicastro, Gene F. Coppa, Ping Wang

Pages: 423-428 Published online on: 07 January 2016

Kindlin-2 siRNA inhibits vascular smooth muscle cell proliferation, migration and intimal hyperplasia via Wnt signaling

Xiaolin Wu, Wenwei Liu, Hong Jiang, Jing Chen, Jichun Wang, Rui Zhu, Bin Li

Pages: 436-444 Published online on: 10 December 2015

A novel HAND2 loss-of-function mutation responsible for tetralogy of Fallot

Cai-Xia Lu, Hai-Rong Gong, Xing-Yuan Liu, Juan Wang, Cui-Mei Zhao, Ri-Tai Huang, Song Xue, Yi-Qing Yang

Pages: 445-451 Published online on: 15 December 2015

Mori folium inhibits interleukin-1β-induced expression of matrix metalloproteinases and inflammatory mediators by suppressing the activation of NF-κB and p38 MAPK in SW1353 human chondrocytes

Jin-Woo Jeong, Hye Hyeon Lee, Ki Won Lee, Ki Young Kim, Sung Goo Kim, Su Hyun Hong, Gi-Young Kim, Cheol Park, Ho Kyoung Kim, Young Whan Choi, Yung Hyun Choi

Pages: 452-460 Published online on: 23 December 2015

Proteomic analysis for the identification of serum diagnostic markers for joint hypermobility syndrome

Atsushi Watanabe, Kazumi Satoh, Tomoko Maniwa, Ken-Ichi Matsumoto

Pages: 461-467 Published online on: 18 December 2015

Lysophosphatidic acid upregulates connective tissue growth factor expression in osteoblasts through the GPCR/PKC and PKA pathways

Zi-Li Yu, Dian-Qi Li, Xiang-Yu Huang, Xin Xing, Ru-Qing Yu, Zhi Li, Zu-Bing Li

Pages: 468-474 Published online on: 07 January 2016

A fraction from Dojuksan 30% ethanol extract exerts its anti-inflammatory effects through Nrf2-dependent heme oxygenase-1 expression

Dong-Sung Lee, Kyoung-Su Kim, Wonmin Ko, Gi-Sang Bae, Sung-Joo Park, Jun-Hyeog Jang, Hyuncheol Oh, Youn-Chul Kim

Pages: 475-484 Published online on: 07 December 2015

miR-192 suppresses the tumorigenicity of prostate cancer cells by targeting and inhibiting nin one binding protein

Jiantao Sun, Zhiqiang Fan, Shuaiqi Lu, Jinhui Yang, Tongtong Hao, Qingxiang Huo

Pages: 485-492 Published online on: 05 January 2016

Concentrated growth factor increases Schwann cell proliferation and neurotrophic factor secretion and promotes functional nerve recovery in vivo

Jie Qin, Lin Wang, Yue Sun, Xiaolin Sun, Chaoju Wen, Mahdi Shahmoradi, Yanmin Zhou

Pages: 493-500 Published online on: 18 December 2015

Inhibitory effect of fermented Arctium lappa fruit extract on the IgE-mediated allergic response in RBL‑2H3 cells

Jae-Myung Yoo, Ju Hye Yang, Hye Jin Yang, Won-Kyung Cho, Jin Yeul Ma

Pages: 501-508 Published online on: 28 December 2015

hsa-miR-15a exerts protective effects against osteoarthritis by targeting aggrecanase-2 (ADAMTS5) in human chondrocytes

Xin Lu, Jin Lin, Jin Jin, Wenwei Qian, Xisheng Weng

Pages: 509-516 Published online on: 23 December 2015

Ethanol, ethyl and sodium pyruvate decrease the inflammatory responses of human lung epithelial cells via Akt and NF-κB in vitro but have a low impact on hepatocellular cells

B. Relja, N. Omid, N. Wagner, K. Mörs, I. Werner, E. Juengel, M. Perl, I. Marzi

Pages: 517-525 Published online on: 11 December 2015

Amygdalin inhibits the growth of renal cell carcinoma cells in vitro

Eva Juengel, Anita Thomas, Jochen Rutz, Jasmina Makarevic, Igor Tsaur, Karen Nelson, Axel Haferkamp, Roman A. Blaheta

Pages: 526-532 Published online on: 21 December 2015

Mimosine suppresses the PGF2α-induced synthesis of osteoprotegerin but not interleukin-6 in osteoblasts

Gen Kuroyanagi, Takanobu Otsuka, Naohiro Yamamoto, Shingo Kainuma, Reou Ohguchi, Kazuhiko Fujita, Rie Matsushima-Nishiwaki, Osamu Kozawa, Haruhiko Tokuda

Pages: 533-541 Published online on: 07 January 2016
Journal Cover

February 2016
Volume 37 Issue 2

Print ISSN: 1107-3756
Online ISSN: 1791-244X

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image