Journal Articles

Intercellular and intracellular functions of ceramides and their metabolites in skin (Review)

Hwa Jun Cha, Congfen He, Hua Zhao, Yinmao Dong, In-Sook An, Sungkwan An

Pages: 16-22 Published online on: 20 May 2016
Open Access

Advances in stem cell therapy for cardiovascular disease (Review)

Rongrong Sun, Xianchi Li, Min Liu, Yi Zeng, Shuang Chen, Peying Zhang

Pages: 23-29 Published online on: 25 May 2016
Open Access

Receptor FGFRL1 does not promote cell proliferation but induces cell adhesion

Xiaochen Yang, Florian Steinberg, Lei Zhuang, Ralph Bessey, Beat Trueb

Pages: 30-38 Published online on: 23 May 2016
Open Access

Identification of novel potent human testis-specific and bromodomain-containing protein (BRDT) inhibitors using crystal structure-based virtual screening

Nana Gao, Jixia Ren, Li Hou, Yue Zhou, Ling Xin, Jiedong Wang, Heming Yu, Yong Xie, Huiping Wang

Pages: 39-44 Published online on: 23 May 2016
Open Access

CD5-mediated inhibition of TCR signaling proceeds normally in the absence of SHP-1

Baoxia Dong, Ally-Khan Somani, Paul E. Love, Xuan Zheng, Xiequn Chen, Jinyi Zhang

Pages: 45-56 Published online on: 17 May 2016
Open Access

Magnetically induced electrostimulation of human osteoblasts results in enhanced cell viability and osteogenic differentiation

Bettina Hiemer, Josefin Ziebart, Anika Jonitz-Heincke, Philip Christian Grunert, Yukun Su, Doris Hansmann, Rainer Bader

Pages: 57-64 Published online on: 16 May 2016
Open Access

Correlation of 5-HTT, BDNF and NPSR1 gene polymorphisms with anxiety and depression in asthmatic patients

Yuan Yang, Mingzhe Zhao, Yuqun Zhang, Xinhua Shen, Yonggui Yuan

Pages: 65-74 Published online on: 09 May 2016
Open Access

Involvement of NADPH oxidases in alkali burn-induced corneal injury

Xue-Jun Gu, Xian Liu, Ying-Ying Chen, Yao Zhao, Man Xu, Xiao-Jian Han, Qiu-Ping Liu, Jing-Lin Yi, Jing-Ming Li

Pages: 75-82 Published online on: 17 May 2016
Open Access

Synergistic cardioprotective effects of Danshensu and hydroxysafflor yellow A against myocardial ischemia-reperfusion injury are mediated through the Akt/Nrf2/HO-1 pathway

Tianxin Hu, Guo Wei, Miaomiao Xi, Jiajia Yan, Xiaoxiao Wu, Yanhua Wang, Yanrong Zhu, Chao Wang, Aidong Wen

Pages: 83-94 Published online on: 11 May 2016
Open Access

In vitro differentiation of endometrial regenerative cells into smooth muscle cells: Α potential approach for the management of pelvic organ prolapse

Xiuhui Chen, Xianchao Kong, Dongzhe Liu, Peng Gao, Yanhua Zhang, Peiling Li, Meimei Liu

Pages: 95-104 Published online on: 17 May 2016
Open Access

GABA A receptor π subunit promotes apoptosis of HTR-8/SVneo trophoblastic cells: Implications in preeclampsia

Junjie Lu, Qian Zhang, Dongmei Tan, Wenping Luo, Hai Zhao, Jing Ma, Hao Liang, Yi Tan

Pages: 105-112 Published online on: 25 May 2016
Open Access

miR-1 suppresses the growth of esophageal squamous cell carcinoma in vivo and in vitro through the downregulation of MET, cyclin D1 and CDK4 expression

Sen Jiang, Chao Zhao, Xiaodi Yang, Xiangyang Li, Qing Pan, Haijin Huang, Xuyang Wen, Husheng Shan, Qianwen Li, Yunxiang Du, Yaping Zhao

Pages: 113-122 Published online on: 31 May 2016
Open Access

Altered expression of miR-92a correlates with Th17 cell frequency in patients with primary biliary cirrhosis

Dong-Yu Liang, Yan-Qiang Hou, Li-Jun Luo, Li Ao

Pages: 131-138 Published online on: 27 May 2016
Open Access

Zoledronic acid suppresses transforming growth factor-β-induced fibrogenesis by human gingival fibroblasts

Yuko Komatsu, Miho Ibi, Naoyuki Chosa, Seiko Kyakumoto, Masaharu Kamo, Toshiyuki Shibata, Yoshiki Sugiyama, Akira Ishisaki

Pages: 139-147 Published online on: 10 May 2016
Open Access

Effects of IRF1 and IFN-β interaction on the M1 polarization of macrophages and its antitumor function

Changli Xie, Cuiying Liu, Bitao Wu, Yan Lin, Tingting Ma, Haiyu Xiong, Qin Wang, Ziwei Li, Chenyu Ma, Zhiguang Tu

Pages: 148-160 Published online on: 10 May 2016
Open Access

Hypothermic machine perfusion increases A20 expression which protects renal cells against ischemia/reperfusion injury by suppressing inflammation, apoptosis and necroptosis

Zixuan Yang, Zibiao Zhong, Mingxia Li, Yan Xiong, Yanfeng Wang, Guizhu Peng, Qifa Ye

Pages: 161-171 Published online on: 12 May 2016
Open Access

Jumonji AT-rich interactive domain 1B overexpression is associated with the development and progression of glioma Corrigendum in /10.3892/ijmm.2016.2682

Liping Fang, Jiuhan Zhao, Dan Wang, Liyu Zhu, Jian Wang, Kui Jiang

Pages: 172-182 Published online on: 30 May 2016
Open Access

miR-223 enhances the sensitivity of non-small cell lung cancer cells to erlotinib by targeting the insulin-like growth factor-1 receptor

Feng-Yi Zhao, Jing Han, Xie-Wan Chen, Jiang Wang, Xu-Dong Wang, Jian-Guo Sun, Zheng-Tang Chen

Pages: 183-191 Published online on: 13 May 2016
Open Access

Interleukin-6 and rs1800796 locus single nucleotide polymorphisms in response to hypoxia/reoxygenation in hepatocytes

Zhaowen Wang, Shaohan Wu, Jianhua Liao, Lin Zhong, Tonghai Xing, Junwei Fan, Zhihai Peng

Pages: 192-200 Published online on: 18 May 2016
Open Access

MicroRNA-34a affects chondrocyte apoptosis and proliferation by targeting the SIRT1/p53 signaling pathway during the pathogenesis of osteoarthritis

Shiju Yan, Meng Wang, Jian Zhao, Hongtao Zhang, Chengpei Zhou, Lei Jin, Yinglong Zhang, Xiuchun Qiu, Baoan Ma, Qingyu Fan

Pages: 201-209 Published online on: 31 May 2016
Open Access

Brazilin exerts protective effects against renal ischemia-reperfusion injury by inhibiting the NF-κB signaling pathway

Yanyan Jia, Jinyi Zhao, Meiyou Liu, Bingling Li, Ying Song, Yuwen Li, Aidong Wen, Lei Shi

Pages: 210-216 Published online on: 31 May 2016

Tat-ATOX1 inhibits streptozotocin-induced cell death in pancreatic RINm5F cells and attenuates diabetes in a mouse model

Eun Hee Ahn, Dae Won Kim, Min Jea Shin, Eun Ji Ryu, Ji In Yong, Seok Young Chung, Hyun Ju Cha, Sang Jin Kim, Yeon Joo Choi, Duk-Soo Kim, Sung-Woo Cho, Keunwook Lee, Yoon Shin Cho, Hyeok Yil Kwon, Jinseu Park, Won Sik Eum, Soo Young Choi

Pages: 217-224 Published online on: 20 May 2016

Tat-NOL3 protects against hippocampal neuronal cell death induced by oxidative stress through the regulation of apoptotic pathways

Eun Jeong Sohn, Min Jea Shin, Won Sik Eum, Dae Won Kim, Ji In Yong, Eun Ji Ryu, Jung Hwan Park, Su Bin Cho, Hyun Ju Cha, Sang Jin Kim, Hyeon Ji Yeo, Eun Ji Yeo, Yeon Joo Choi, Seung Kwon Im, Hae Young Kweon, Duk-Soo Kim, Yeon Hee Yu, Sung-Woo Cho, Meeyoung Park, Jinseu Park, Yong-Jun Cho, Soo Young Choi

Pages: 225-235 Published online on: 19 May 2016

Network analysis of genes involved in the enhancement of hyperthermia sensitivity by the knockdown of BAG3 in human oral squamous cell carcinoma cells

Tatsuya Yunoki, Yoshiaki Tabuchi, Atsushi Hayashi, Takashi Kondo

Pages: 236-242 Published online on: 31 May 2016

Dynamics of chromosomal aberrations, induction of apoptosis, BRCA2 degradation and sensitization to radiation by hyperthermia

Judith W.J. Bergs, Arlene L. Oei, Rosemarie ten Cate, Hans M. Rodermond, Lukas J. Stalpers, Gerrit W. Barendsen, Nicolaas A.P. Franken

Pages: 243-250 Published online on: 27 May 2016

Effect of Valeriana fauriei extract on the offspring of adult rats exposed to prenatal stress

Hwayoung Lee, Hansol Won, Jiyun Im, Young Ock Kim, Sanghyun Lee, Ik-Hyun Cho, Hyung-Ki Kim, Jun-Tack Kwon, Hak-Jae Kim

Pages: 251-258 Published online on: 16 May 2016

Roles of ZIC family genes in human gastric cancer

Gang Ma, Weijie Dai, Aiyu Sang, Xiaozhong Yang, Qianjun Li

Pages: 259-266 Published online on: 12 May 2016

RbAp48, a novel inhibitory factor that regulates the transcription of human immunodeficiency virus type 1

Juan Wang, Jin Yang, Zongxing Yang, Xiangyun Lu, Changzhong Jin, Linfang Cheng, Nanping Wu

Pages: 267-274 Published online on: 19 May 2016

Protective role of magnesium isoglycyrrhizinate in non-alcoholic fatty liver disease and the associated molecular mechanisms

Qian Xu, Ji Wang, Feifei Chen, Kaisu Lin, Mingao Zhu, Lei Chen, Xiumin Zhou, Chong Li, Hong Zhu

Pages: 275-282 Published online on: 24 May 2016

Upregulation of microRNA-450 inhibits the progression of lung cancer in vitro and in vivo by targeting interferon regulatory factor 2

Fabing Liu, Xiaobo Yu, Haihua Huang, Xi Chen, Jin Wang, Xiaomiao Zhang, Qiang Lin

Pages: 283-290 Published online on: 27 May 2016

Functional analysis of HBO1 in tumor development and inhibitor screening

Ling-Li Guo, Su-Yang Yu, Meng Li

Pages: 300-304 Published online on: 31 May 2016

Proliferative effects of gamma-amino butyric acid on oral squamous cell carcinoma cells are associated with mitogen-activated protein kinase signaling pathways

Jing Ma, Yan Zhang, Jun Wang, Tianyu Zhao, Ping Ji, Jinlin Song, Hongmei Zhang, Wenping Luo

Pages: 305-311 Published online on: 19 May 2016

MicroRNA-205‑5b inhibits HMGB1 expression in LPS-induced sepsis

Wenhai Zhou, Jing Wang, Zhifeng Li, Jianguo Li, Ming Sang

Pages: 312-318 Published online on: 27 May 2016

IL-1α induces apoptosis and inhibits the osteoblast differentiation of MC3T3-E1 cells through the JNK and p38 MAPK pathways

Chun Guo, Xu-Guang Yang, Fei Wang, Xu-Yuan Ma

Pages: 319-327 Published online on: 25 May 2016

Icariin alters the expression of glucocorticoid receptor, FKBP5 and SGK1 in rat brains following exposure to chronic mild stress

Kai Wei, Yizhe Xu, Zhengxiao Zhao, Xiao Wu, Yijie Du, Jing Sun, Tao Yi, Jingcheng Dong, Baojun Liu

Pages: 337-344 Published online on: 17 May 2016

Association of miR-34a, miR-130a, miR-150 and miR-155 polymorphisms with the risk of ischemic stroke

Gun Ho Choi, Ki Han Ko, Jung Oh Kim, Jinkwon Kim, Seung Hun Oh, In Bo Han, Kyung Gi Cho, Ok Joon Kim, Jinkun Bae, Nam Keun Kim

Pages: 345-356 Published online on: 25 May 2016

Biological effects of rutin on skin aging

Seong Jin Choi, Sung-Nae Lee, Karam Kim, Da Hye Joo, Shanghun Shin, Jeongju Lee, Hyun Kyung Lee, Jihyun Kim, Seung Bin Kwon, Min Jung Kim, Kyu Joong Ahn, In-Sook An, Sungkwan An, Hwa Jun Cha

Pages: 357-363 Published online on: 24 May 2016
Journal Cover

July 2016
Volume 38 Issue 1

Print ISSN: 1107-3756
Online ISSN: 1791-244X

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image