Journal Articles

The emerging role of astrocyte-elevated gene-1 in hepatocellular carcinoma (Review)

Hai Dan Zhu, Jia Zhi Liao, Xing Xing He, Pei Yuan Li

Pages: 539-546 Published online on: 29 May 2015

The role of targeting kinase activity by natural products in cancer chemoprevention and chemotherapy (Review)

Xiangjian Luo, Xinfang Yu, Sufang Liu, Qipan Deng, Xiaolan Liu, Songling Peng, Hongde Li, Jikai Liu, Ya Cao

Pages: 547-554 Published online on: 04 June 2015
Open Access

HtrA1: Its future potential as a novel biomarker for cancer

Emma Altobelli, Daniela Marzioni, Amedeo Lattanzi, Paolo Matteo Angeletti

Pages: 555-566 Published online on: 28 May 2015
Open Access

A novel method to identify pathways associated with renal cell carcinoma based on a gene co-expression network

Xiyun Ruan, Hongyun Li, Bo Liu, Jie Chen, Shibao Zhang, Zeqiang Sun, Shuangqing Liu, Fahai Sun, Qingyong Liu

Pages: 567-576 Published online on: 08 June 2015
Open Access

Rearrangement of chromosome bands 12q14~15 causing HMGA2-SOX5 gene fusion and HMGA2 expression in extraskeletal osteochondroma

Ioannis Panagopoulos, Bodil Bjerkehagen, Ludmila Gorunova, Ingeborg Taksdal, Sverre Heim

Pages: 577-584 Published online on: 05 June 2015
Open Access

MicroRNA-153 is a prognostic marker and inhibits cell migration and invasion by targeting SNAI1 in human pancreatic ductal adenocarcinoma

Zhenghai Bai, Jiangli Sun, Xiaobo Wang, Hai Wang, Honghong Pei, Zhengliang Zhang

Pages: 595-602 Published online on: 11 June 2015
Open Access

Activated protein C upregulates ovarian cancer cell migration and promotes unclottability of the cancer cell microenvironment

Hamda Althawadi, Halema Alfarsi, Samaher Besbes, Shahsoltan Mirshahi, Elodie Ducros, Arash Rafii, Marc Pocard, Amu Therwath, Jeannette Soria, Massoud Mirshahi

Pages: 603-609 Published online on: 15 June 2015
Open Access

Adrenomedullin promotes intrahepatic cholangiocellular carcinoma metastasis and invasion by inducing epithelial-mesenchymal transition

Chuang Zhou, Yan Zheng, Lin Li, Wenlong Zhai, Renfeng Li, Zhiwen Liang, Longshuan Zhao

Pages: 610-616 Published online on: 05 June 2015

Syringetin suppresses osteoclastogenesis mediated by osteoblasts in human lung adenocarcinoma

Ying-Ming Tsai, Inn-Wen Chong, Jen-Yu Hung, Wei-An Chang, Po-Lin Kuo, Ming-Ju Tsai, Ya-Ling Hsu

Pages: 617-626 Published online on: 04 June 2015

Telomere shortening in breast cancer correlates with the pathological features of tumor progression

Makoto Kammori, Yoshiyuki Sugishita, Takahiro Okamoto, Makio Kobayashi, Kazuko Yamazaki, Emiko Yamada, Tetsu Yamada

Pages: 627-632 Published online on: 15 June 2015

Combinatorial anti-angiogenic gene therapy in a human malignant mesothelioma model

Shuji Kubo, Misato Takagi-Kimura, Noriyuki Kasahara

Pages: 633-638 Published online on: 12 June 2015

Alteration of CD4 T cell subsets in metastatic lymph nodes of human gastric cancer

Yoshihiro Okita, Masaichi Ohira, Hiroaki Tanaka, Mao Tokumoto, Yukie Go, Katsunobu Sakurai, Takahiro Toyokawa, Naoshi Kubo, Kazuya Muguruma, Tetsuji Sawada, Kiyoshi Maeda, Kosei Hirakawa

Pages: 639-647 Published online on: 15 June 2015

Clinical significance and therapeutic potential of prostate cancer antigen-1/ALKBH3 in human renal cell carcinoma

Kiyohiko Hotta, Masayuki Sho, Kiyohide Fujimoto, Keiji Shimada, Ichiro Yamato, Satoshi Anai, Hiroshi Harada, Kazutake Tsujikawa, Noboru Konishi, Nobuo Shinohara, Yoshiyuki Nakajima

Pages: 648-654 Published online on: 29 May 2015

miR-153 inhibits epithelial-to-mesenchymal transition in hepatocellular carcinoma by targeting Snail

Wenfei Xia, Xiaopeng Ma, Xingrui Li, Hong Dong, Jilin Yi, Weixia Zeng, Zhifang Yang

Pages: 655-662 Published online on: 28 May 2015

Depletion of histone deacetylase 1 inhibits metastatic abilities of gastric cancer cells by regulating the miR-34a/CD44 pathway

Lele Lin, Hongpeng Jiang, Mingkui Huang, Xu Hou, Xuepu Sun, Xian Jiang, Xuesong Dong, Xueying Sun, Baoguo Zhou, Haiquan Qiao

Pages: 663-672 Published online on: 28 May 2015

Claudin-4 controls the proliferation, apoptosis, migration and in vivo growth of MCF-7 breast cancer cells

Xiaotang Ma, Huilai Miao, Baoguo Jing, Qunwen Pan, Huiting Zhang, Yanfang Chen, Dan Zhang, Zhongzeng Liang, Zhili Wen, Mingyi Li

Pages: 681-690 Published online on: 05 June 2015

Curcumin inhibits the invasion of lung cancer cells by modulating the PKCα/Nox-2/ROS/ATF-2/MMP-9 signaling pathway

Zhigang Fan, Xiaoyi Duan, Hui Cai, Li Wang, Min Li, Jingkun Qu, Wanjun Li, Yongheng Wang, Jiansheng Wang

Pages: 691-698 Published online on: 09 June 2015

U0126 inhibits pancreatic cancer progression via the KRAS signaling pathway in a zebrafish xenotransplantation model

Meng Guo, Huanhuan Wei, Jingying Hu, Shaoyang Sun, Jiang Long, Xu Wang

Pages: 699-706 Published online on: 29 May 2015

MicroRNA-429 inhibits the migration and invasion of colon cancer cells by targeting PAK6/cofilin signaling

Xiangyang Tian, Zibai Wei, Jia Wang, Ping Liu, Yijun Qin, Meizuo Zhong

Pages: 707-714 Published online on: 08 June 2015

Prostaglandin E2 promotes human cholangiocarcinoma cell proliferation, migration and invasion through the upregulation of β-catenin expression via EP3-4 receptor

Mingzhan Du, Feng Shi, Hai Zhang, Shukai Xia, Min Zhang, Juan Ma, Xiaoming Bai, Li Zhang, Yipin Wang, Shanyu Cheng, Qinyi Yang, Jing Leng

Pages: 715-726 Published online on: 09 June 2015

SASS6 overexpression is associated with mitotic chromosomal abnormalities and a poor prognosis in patients with colorectal cancer

Kazuya Shinmura, Hisami Kato, Yuichi Kawanishi, Kiyoko Nagura, Takaharu Kamo, Yusuke Okubo, Yusuke Inoue, Nobuya Kurabe, Chunping Du, Moriya Iwaizumi, Kiyotaka Kurachi, Toshio Nakamura, Haruhiko Sugimura

Pages: 727-738 Published online on: 28 May 2015

Downregulation of miR-19a exhibits inhibitory effects on metastatic renal cell carcinoma by targeting PIK3CA and inactivating Notch signaling in vitro

Wei Xiao, Zhiyong Gao, Yixing Duan, Wuxiong Yuan, Yang Ke

Pages: 739-746 Published online on: 08 June 2015

PCDH10 inhibits cell proliferation of multiple myeloma via the negative regulation of the Wnt/β-catenin/BCL-9 signaling pathway

Yonghui Xu, Zesong Yang, Haiting Yuan, Zhen Li, Ying Li, Qiong Liu, Jianbin Chen

Pages: 747-754 Published online on: 11 June 2015

Butorphanol, a synthetic opioid, sensitizes ABCB1-mediated multidrug resistance via inhibition of the efflux function of ABCB1 in leukemia cells

Jing Wen, Tao Zhang, Zhi-Ming Shan, Min-Yue Qi, Huan-Huan Xiu, Lei Liu, Shi-Zhe Wu, Zhen Jia, Kang-Qing Xu

Pages: 755-762 Published online on: 11 June 2015

Growth inhibitory effect of adenovirus-mediated tissue-targeted expression of ribosomal protein L23 on human colorectal carcinoma cells

Henghu Fang, Jingbo Kang, Rui Du, Xiangfei Zhao, Xinhong Zhang, Dongqing Ren, Yafei Zhang, Zejun Lu, Shanshan Wu, Wei Zheng, Juyi Wen

Pages: 763-770 Published online on: 04 June 2015

Expression of BMI1 and ZEB1 in epithelial-mesenchymal transition of tongue squamous cell carcinoma

Kinue Kurihara, Tomohide Isobe, Gou Yamamoto, Yoichi Tanaka, Akira Katakura, Tetsuhiko Tachikawa

Pages: 771-778 Published online on: 05 June 2015

Integrin α4 is involved in the regulation of glioma-induced motility of bone marrow mesenchymal stem cells

Jiang-Chun Ma, Peng Cheng, Yi Hu, Yi-Xue Xue, Yun-Hui Liu

Pages: 779-786 Published online on: 28 May 2015

Hypoxia-induced apoptosis is blocked by adrenomedullin via upregulation of Bcl-2 in human osteosarcoma cells

Xue-Yuan Wu, Cui-Pei Hao, Ming Ling, Chi-Hua Guo, Wei Ma

Pages: 787-794 Published online on: 28 May 2015

High expression of IL-9R promotes the progression of human hepatocellular carcinoma and indicates a poor clinical outcome

Hong-Jun Li, Qi-Man Sun, Long-Zi Liu, Jun Zhang, Jun Huang, Cheng-Hong Wang, Rui Ding, Kang Song, Zhong Tong

Pages: 795-802 Published online on: 15 June 2015

Aurora kinases are essential for PKC-induced invasion and matrix metalloproteinase-9 expression in MCF-7 breast cancer cells

Eun-Mi Noh, Young-Rae Lee, On-Yu Hong, Sung Hoo Jung, Hyun Jo Youn, Jong-Suk Kim

Pages: 803-810 Published online on: 04 June 2015

Inhibition of skin squamous cell carcinoma proliferation and promote apoptosis by dual silencing of NET-1 and survivin

Zhou-Jing Ji, Jian-Li Wang, Li Chen

Pages: 811-822 Published online on: 15 June 2015

USP39 promotes the growth of human hepatocellular carcinoma in vitro and in vivo

Xianwen Yuan, Xitai Sun, Xiaolei Shi, Chunping Jiang, Decai Yu, Weiwei Zhang, Wenxian Guan, Jianxin Zhou, Yafu Wu, Yudong Qiu, Yitao Ding

Pages: 823-832 Published online on: 15 June 2015

Podoplanin is involved in the prognosis of head and neck squamous cell carcinoma through interaction with VEGF-C

Hyun-Yi Kim, Ki-Sang Rha, Geun Ae Shim, Ju-Hee Kim, Jin‑Man Kim, Song Mei Huang, Bon Seok Koo

Pages: 833-842 Published online on: 16 June 2015

DBC1 promotes anoikis resistance of gastric cancer cells by regulating NF-κB activity

Yongwei Huan, Deping Wu, Dayong Zhou, Bo Sun, Guoxin Li

Pages: 843-849 Published online on: 28 May 2015

Lentiviral vector-mediated survivin shRNA delivery in gastric cancer cell lines significantly inhibits cell proliferation and tumor growth

Raees Habib, Javed Akhtar, Mohammad Taqi, Che Yu, Chunqing Zhang

Pages: 859-867 Published online on: 05 June 2015

FUS1 acts as a tumor-suppressor gene by upregulating miR-197 in human glioblastoma

Jun Xin, Xue-Kui Zhang, De-You Xin, Xian-Feng Li, De‑Ke Sun, Yue-Ye Ma, Li-Qiang Tian

Pages: 868-876 Published online on: 16 June 2015

MicroRNA-196a post-transcriptionally upregulates the UBE2C proto-oncogene and promotes cell proliferation in breast cancer

Qinglin Han, Chun Zhou, Fan Liu, Guanghuan Xu, Rui Zheng, Xin Zhang

Pages: 877-883 Published online on: 11 June 2015

Lapatinib sensitizes quiescent MDA-MB-231 breast cancer cells to doxorubicin by inhibiting the expression of multidrug resistance-associated protein-1

Yun-Suk Kwon, So-Young Chun, Kyung-Soo Nam, Soyoung Kim

Pages: 884-890 Published online on: 10 June 2015

Knockdown of RhoA expression alters ovarian cancer biological behavior in vitro and in nude mice

Xiaoxia Wang, Wenyan Jiang, Jiali Kang, Qicai Liu, Miaoling Nie

Pages: 891-899 Published online on: 28 May 2015

The novel herbal cocktail MA128 suppresses tumor growth and the metastatic potential of highly malignant tumor cells

Aeyung Kim, Minju Im, Nam-Hiu Yim, Youn-Hwan Hwang, Hye Jin Yang, Jin Yeul Ma

Pages: 900-912 Published online on: 29 May 2015

Sanguinarine-induced apoptosis in lung adenocarcinoma cells is dependent on reactive oxygen species production and endoplasmic reticulum stress

Shuang Gu, Xiao-Chun Yang, Xi-Yan Xiang, Yao Wu, Yu Zhang, Xiao-Yu Yan, Ya-Nan Xue, Lian-Kun Sun, Guo-Guang Shao

Pages: 913-919 Published online on: 11 June 2015

Enhancement of SOX-2 expression and ROS accumulation by culture of A172 glioblastoma cells under non-adherent culture conditions

Chang-Nim Im, Hye Hyeon Yun, Hyung Jae Yoo, Myung-Jin Park, Jeong-Hwa Lee

Pages: 920-928 Published online on: 29 May 2015

Side population cells separated from A549 lung cancer cell line possess cancer stem cell-like properties and inhibition of autophagy potentiates the cytotoxic effect of cisplatin

Yang Yang, Yuxia Fan, Yu Qi, Donglei Liu, Kai Wu, Fengbiao Wen, Song Zhao

Pages: 929-935 Published online on: 12 June 2015

High IGF2 expression is associated with poor clinical outcome in human ovarian cancer

Yan Dong, Jianjun Li, Fei Han, Hongqiang Chen, Xiaoxin Zhao, Qin Qin, Ronghui Shi, Jinyi Liu

Pages: 936-942 Published online on: 10 June 2015

β-elemene enhances both radiosensitivity and chemosensitivity of glioblastoma cells through the inhibition of the ATM signaling pathway

Siwei Liu, Lei Zhou, Yongshun Zhao, Yuhui Yuan

Pages: 943-951 Published online on: 11 June 2015

Effects of Slit3 silencing on the invasive ability of lung carcinoma A549 cells

Chao Zhang, Hui Guo, Bin Li, Chengzhi Sui, Yuan Zhang, Xianyuan Xia, Ying Qin, Liying Ye, Fu'an Xie, Heng Wang, Mingjing Yuan, Li Yuan, Jun Ye

Pages: 952-960 Published online on: 05 June 2015

Differential roles of Bcl2L12 and its short variant in breast cancer lymph node metastasis

Shang-Tao Chien, Tzu-Feng Yang, Ming-Chang Yang, Ching-Mei Hsu, Yi-Ren Hong, Tai-Min Lee

Pages: 961-971 Published online on: 16 June 2015

OSTP as a novel peptide specifically targeting human ovarian cancer

Chen Yang, Xiaojuan He, Xiaomin Liu, Zheng Tang, Xiaoqiu Liang

Pages: 972-978 Published online on: 15 June 2015

MicroRNA-491-5p suppresses cervical cancer cell growth by targeting hTERT

Qiang Zhao, Ying-Xian Zhai, Huan-Qiu Liu, Ying-Ai Shi, Xin-Bai Li

Pages: 979-986 Published online on: 28 May 2015

Visfatin promotes osteosarcoma cell migration and invasion via induction of epithelial-mesenchymal transition

Gong Cheng, Changying Liu, Xiujiang Sun, Lei Zhang, Lifang Liu, Jun Ouyang, Bo Li

Pages: 987-994 Published online on: 11 June 2015

miRNA-24-3p promotes cell proliferation and inhibits apoptosis in human breast cancer by targeting p27Kip1

Kangping Lu, Jingxuan Wang, Ying Song, Shu Zhao, Hang Liu, Dabei Tang, Bo Pan, Hong Zhao, Qingyuan Zhang

Pages: 995-1002 Published online on: 04 June 2015

miR-494 promotes cell proliferation, migration and invasion, and increased sorafenib resistance in hepatocellular carcinoma by targeting PTEN

Kai Liu, Songyang Liu, Wei Zhang, Baoxing Jia, Ludong Tan, Zhe Jin, Yahui Liu

Pages: 1003-1010 Published online on: 04 June 2015

Myeloid cell leukemia-1 promotes epithelial-mesenchymal transition of human gastric cancer cells

Wan-Sik Lee, Nuri Kim, Young-Ran Park, Hyung-Hoon Oh, Eun Myung, Seung-Hun Kim, Hyung-Min Yu, Mi-Young Kim, Chan-Young Oak, Cho-Yun Chung, Hyung‑Chul Park, Dae-Seong Myung, Sung-Bum Cho, Young-Eun Joo

Pages: 1011-1016 Published online on: 08 June 2015

Epigenetically silenced microRNAs in gastric cancer: Functional analysis and identification of their target genes

Jin-Han Bae, Myoung Joo Kang, Kwang-Mo Yang, Tae-Oh Kim, Joo Mi Yi

Pages: 1017-1026 Published online on: 05 June 2015

Capsaicin causes inactivation and degradation of the androgen receptor by inducing the restoration of miR-449a in prostate cancer

Long Zheng, Jiaqi Chen, Zhenkun Ma, Wei Liu, Fei Yang, Zhao Yang, Ke Wang, Xinyang Wang, Dalin He, Lei Li

Pages: 1027-1034 Published online on: 11 June 2015

Apigenin inhibits the proliferation and invasion of osteosarcoma cells by suppressing the Wnt/β-catenin signaling pathway

Xiaofeng Liu, Liubing Li, Ling Lv, Dongmei Chen, Liqin Shen, Zonggang Xie

Pages: 1035-1041 Published online on: 29 May 2015

Comparative evaluation of 111In-labeled NOTA‑conjugated affibody molecules for visualization of HER3 expression in malignant tumors

Ken G. Andersson, Maria Rosestedt, Zohreh Varasteh, Magdalena Malm, Mattias Sandström, Vladimir Tolmachev, John Löfblom, Stefan Ståhl, Anna Orlova

Pages: 1042-1048 Published online on: 09 June 2015

Induction of apoptotic cell death by betulin in multidrug-resistant human renal carcinoma cells

Nam-Hui Yim, Young Pil Jung, Aeyung Kim, Taesoo Kim, Jin Yeul Ma

Pages: 1058-1064 Published online on: 09 June 2015

Selective enhancement of hypoxic cell killing by tempol-regulated suicide gene expression

Go Kagiya, Ryohei Ogawa, Rajani Choudhuri, John A. Cook, Masanori Hatashita, Yoshikazu Tanaka, Kana Koda, Kei Yamashita, Makoto Kubo, Fumitaka Kawakami, James B. Mitchell

Pages: 1065-1073 Published online on: 29 May 2015

YM155 exerts a growth inhibitory effect on human osteosarcoma in vitro and in vivo

Zhuo Zhang, Lianjun Ma, Jincheng Wang

Pages: 1074-1080 Published online on: 15 June 2015
Journal Cover

August-2015
Volume 34 Issue 2

Print ISSN: 1021-335X
Online ISSN: 1791-2431

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image