Journal Articles

BIIB021, an Hsp90 inhibitor: A promising therapeutic strategy for blood malignancies (Review)

Wei He, Huixian Hu

Pages: 3-15 Published online on: 08 May 2018
Open Access

Multifaceted regulation and functions of YAP/TAZ in tumors (Review)

Huirong Liu, Suya Du, Tiantian Lei, Hailian Wang, Xia He, Rongsheng Tong, Yi Wang

Pages: 16-28 Published online on: 08 May 2018
Open Access

EGF upregulates RFPL3 and hTERT via the MEK signaling pathway in non‑small cell lung cancer cells

Chuan Lin, Yu Qin, Hua Zhang, Ming‑Yang Gao, Yan‑Fu Wang

Pages: 29-38 Published online on: 08 May 2018
Open Access

MEG3/miR‑21 axis affects cell mobility by suppressing epithelial‑mesenchymal transition in gastric cancer

Gang Xu, Lei Meng, Dawei Yuan, Kang Li, Yong Zhang, Chengxue Dang, Kun Zhu

Pages: 39-48 Published online on: 08 May 2018
Open Access

Methylation of the claudin‑3 promoter predicts the prognosis of advanced gastric adenocarcinoma

Zhenzhen Zhang, Weixing Yu, Shuqin Chen, Yupeng Chen, Linying Chen, Sheng Zhang

Pages: 49-60 Published online on: 02 May 2018
Open Access

MicroRNA-125b inhibits cell proliferation and induces cell apoptosis in esophageal squamous cell carcinoma by targeting BMF

Yan-Xin Fan, Xiu-Hua Bian, Pu-Dong Qian, Zhen-Zhang Chen, Jing Wen, Yan-Hong Luo, Peng-Wei Yan, Qian Zhang

Pages: 61-72 Published online on: 02 May 2018
Open Access

Purple sweet potato anthocyanin exerts antitumor effect in bladder cancer

Wei-Lin Li, Hong-Yuan Yu, Xian-Jun Zhang, Mang Ke, Tao Hong

Pages: 73-82 Published online on: 08 May 2018
Open Access

Oncogenic role of miR‑183‑5p in lung adenocarcinoma: A comprehensive study of qPCR, in vitro experiments and bioinformatic analysis

Rong‑Quan He, Li Gao, Jie Ma, Zu‑Yun Li, Xiao‑Hua Hu, Gang Chen

Pages: 83-100 Published online on: 09 May 2018

Mina53 nuclear localization is an important indicator of prognosis in patients with colorectal cancer after adjuvant chemotherapy

Shinya Fujino, Tetsushi Kinugasa, Tomoya Sudo, Tomoaki Mizobe, Takefumi Yoshida, Naohiro Yoshida, Takafumi Ohchi, Kensuke Tajiri, Kotaro Yuge, Sachiko Nagasu, Mitsuhiro Katagiri, Yoshito Akagi

Pages: 101-110 Published online on: 30 April 2018
Open Access

Integrated bioinformatics analysis reveals that the expression of cathepsin S is associated with lymph node metastasis and poor prognosis in papillary thyroid cancer

Juan Tan, Xiaoxiao Qian, Bin Song, Xiumin An, Tingting Cai, Zhihua Zuo, Dafa Ding, Yibing Lu, Hong Li

Pages: 111-122 Published online on: 08 May 2018
Open Access

Potential role of cyclin F mRNA expression in the survival of skin melanoma patients: Comprehensive analysis of the pathways altered due to cyclin F upregulation

Maciej Gagat, Adrian Krajewski, Dariusz Grzanka, Alina Grzanka

Pages: 123-144 Published online on: 16 May 2018
Open Access

Use of CA15‑3 for screening breast cancer: An antibody‑lectin sandwich assay for detecting glycosylation of CA15‑3 in sera

Jae Woong Choi, Byung‑In Moon, Jun Woo Lee, Hyoung Jin Kim, Yingji Jin, Hong‑Jin Kim

Pages: 145-154 Published online on: 10 May 2018
Open Access

Specific inhibitor of Notch‑3 enhances the sensitivity of NSCLC cells to gemcitabine

Bi‑Dan Hu, Jia Guo, Yuan‑Zi Ye, Ting Du, Chun‑Song Cheng, Qian Jiang, Ruo‑Nan Liu, Yan‑Bei Zhang

Pages: 155-164 Published online on: 16 May 2018
Open Access

Comparison of the synergistic anticancer activity of AlPcS4 photodynamic therapy in combination with different low‑dose chemotherapeutic agents on gastric cancer cells

Jing Xin, Senhao Wang, Luwei Zhang, Bo Xin, Yulu He, Jing Wang, Sijia Wang, Lijian Shen, Zhenxi Zhang, Cuiping Yao

Pages: 165-178 Published online on: 16 May 2018
Open Access

Knockdown of KPNA2 inhibits autophagy in oral squamous cell carcinoma cell lines by blocking p53 nuclear translocation

Feng Lin, Li Gao, Zhenyu Su, Xiaofang Cao, Yuanbo Zhan, Ying Li, Bin Zhang

Pages: 179-194 Published online on: 17 May 2018
Open Access

KIF20A expression as a prognostic indicator and its possible involvement in the proliferation of ovarian clear‑cell carcinoma cells

Yosuke Kawai, Kiyosumi Shibata, Jun Sakata, Shiro Suzuki, Fumi Utsumi, Kaoru Niimi, Ryuichiro Sekiya, Takeshi Senga, Fumitaka Kikkawa, Hiroaki Kajiyama

Pages: 195-205 Published online on: 25 April 2018
Open Access

TRIM58/cg26157385 methylation is associated with eight prognostic genes in lung squamous cell carcinoma

Weimin Zhang, Qichen Cui, Weifeng Qu, Xiaoyun Ding, Donglin Jiang, Hongcheng Liu

Pages: 206-216 Published online on: 08 May 2018
Open Access

βKlotho inhibits androgen/androgen receptor‑associated epithelial‑mesenchymal transition in prostate cancer through inactivation of ERK1/2 signaling

Zhao Liu, Hui Zhang, Sentai Ding, Shasha Qi, Shuai Liu, Dingqi Sun, Wei Dong, Lei Yin, Mingjiang Li, Xingbo Zhao, Jiaju Lu

Pages: 217-225 Published online on: 25 April 2018
Open Access

Microarray‑based bioinformatics analysis of the prospective target gene network of key miRNAs influenced by long non‑coding RNA PVT1 in HCC

Yu Zhang, Wei‑Jia Mo, Xiao Wang, Tong‑Tong Zhang, Yuan Qin, Han‑Lin Wang, Gang Chen, Dan‑Ming Wei, Yi‑Wu Dang

Pages: 226-240 Published online on: 02 May 2018
Open Access

Insufficient radiofrequency ablation promotes hepatocellular carcinoma cell progression via autophagy and the CD133 feedback loop

Xiaofei Wang, Qingsong Deng, Kai Feng, Shihan Chen, Jiayun Jiang, Feng Xia, Kuansheng Ma, Ping Bie

Pages: 241-251 Published online on: 26 April 2018
Open Access

MicroRNA-150 inhibits the proliferation and metastasis potential of colorectal cancer cells by targeting iASPP

Chen Li, Xiaohui Du, Shaoyou Xia, Lin Chen

Pages: 252-260 Published online on: 30 April 2018
Open Access

Long non-coding RNA SNHG1 predicts a poor prognosis and promotes colon cancer tumorigenesis

Huan Yang, Shuang Wang, Yu-Jun Kang, Chuan Wang, Yongzhu Xu, Yi Zhang, Zheng Jiang

Pages: 261-271 Published online on: 02 May 2018
Open Access

miR-142-5p regulates CD4+ T cells in human non-small cell lung cancer through PD-L1 expression via the PTEN pathway

Jun Wan, Xiean Ling, Bin Peng, Guanggui Ding

Pages: 272-282 Published online on: 16 May 2018
Open Access

Downregulation of RPN2 induces apoptosis and inhibits migration and invasion in colon carcinoma

Chongyao Bi, Baofei Jiang

Pages: 283-293 Published online on: 10 May 2018
Open Access

Correlation between HGF/c-Met and Notch1 signaling pathways in human gastric cancer cells

Kuo-Hung Huang, I-Cheng Sung, Wen-Liang Fang, Chin-Wen Chi, Tien-Shun Yeh, Hsin-Chen Lee, Pen-Hui Yin, Anna Fen-Yau Li, Chew-Wun Wu, Yi-Ming Shyr, Muh-Hwa Yang

Pages: 294-302 Published online on: 16 May 2018

Effect of a novel orally bioavailable CXCR4 inhibitor, AMD070, on the metastasis of oral cancer cells

Daisuke Uchida, Nobuyuki Kuribayashi, Makoto Kinouchi, Yuta  Sawatani, Michiko  Shimura, Toshimitsu Mori, Tomonori  Hasegawa, Youji Miyamoto, Hitoshi Kawamata

Pages: 303-308 Published online on: 25 April 2018

Somatic copy number alterations have prognostic impact in patients with ovarian clear cell carcinoma

Asuka Morikawa, Tomoatsu Hayashi, Mana Kobayashi, Yuki Kato, Katsuhiko Shirahige, Takehiko Itoh, Mitsuyoshi Urashima, Aikou Okamoto, Tetsu Akiyama

Pages: 309-318 Published online on: 08 May 2018

Exosome‑encapsulated microRNA‑23b as a minimally invasive liquid biomarker for the prediction of recurrence and prognosis of gastric cancer patients in each tumor stage

Yoshimasa Kumata, Hisae Iinuma, Yusuke Suzuki, Daisuke Tsukahara, Hironori Midorikawa, Yuichi Igarashi, Naruyoshi Soeda, Takashi Kiyokawa, Masahiro Horikawa, Ryoji Fukushima

Pages: 319-330 Published online on: 08 May 2018

PD-L1 mRNA expression in EGFR-mutant lung adenocarcinoma

Kazutoshi Isobe, Atsushi Kakimoto, Tetuo Mikami, Kyohei Kaburaki, Hiroshi Kobayashi, Takahiro Yoshizawa, Yuta Nakano, Takashi Makino, Hajime Otsuka, Go Sano, Keishi Sugino, Susumu Sakamoto, Yujiro Takai, Naobumi Tochigi, Akira Iyoda, Sakae Homma

Pages: 331-338 Published online on: 16 May 2018

Enhanced production of reactive oxygen species in HeLa cells under concurrent low‑dose carboplatin and Photofrin® photodynamic therapy

Younshick Choi, Ji‑Eun Chang, Sanghoon Jheon, Sei‑Jun Han, Jong‑Ki Kim

Pages: 339-345 Published online on: 03 May 2018

Suppression of RRM2 inhibits cell proliferation, causes cell cycle arrest and promotes the apoptosis of human neuroblastoma cells and in human neuroblastoma RRM2 is suppressed following chemotherapy

Junfeng Li, Jinglin Pang, Yongdong Liu, Jing Zhang, Chuanguang Zhang, Gang Shen, Lili Song

Pages: 355-360 Published online on: 08 May 2018

Elemental diet inhibits pro‑inflammatory cytokine production in keratinocytes through the suppression of NF‑κB activation

Koji Harada, Tarannum Ferdous, Yoichi Mizukami, Katsuaki Mishima

Pages: 361-368 Published online on: 16 May 2018

Inhibition of SOX4 induces melanoma cell apoptosis via downregulation of NF-κB p65 signaling

Qiong Cheng, Juan Du, Lin Xie, Xiao Liu, Zheng Li, Fuguo Zuo, Jinfeng Wu, Jinhua Xu

Pages: 369-376 Published online on: 16 May 2018

EBV‑LMP1 is involved in vasculogenic mimicry formation via VEGFA/VEGFR1 signaling in nasopharyngeal carcinoma

San Xu, Ju Bai, Zhou Zhuan, Bo Li, Zhibao Zhang, Xia Wu, Xiangjian Luo, Lifang Yang

Pages: 377-384 Published online on: 03 May 2018

Inhibition of endoplasmic reticulum stress-induced autophagy sensitizes melanoma cells to temozolomide treatment

Oxana Ryabaya, Anastasia Prokofieva, Dmitry Khochenkov, Ivan Abramov, Alexander Zasedatelev, Evgenia Stepanova

Pages: 385-394 Published online on: 09 May 2018

CHAF1B knockdown blocks migration in a hepatocellular carcinoma model

Xiaodong  Peng, Huiying  Fu, Jianjun  Yin, Qingmei  Zhao

Pages: 405-413 Published online on: 16 May 2018

Glycine and succinic acid are effective indicators of the suppression of epithelial-mesenchymal transition by fucoxanthinol in colorectal cancer stem-like cells

Masaru Terasaki, Masatoshi Mima, Satoki Kudoh, Tetsuya Endo, Hayato Maeda, Junichi Hamada, Kazumi Osada, Kazuo Miyashita, Michihiro Mutoh

Pages: 414-424 Published online on: 24 April 2018

LSD1 negatively regulates autophagy through the mTOR signaling pathway in ovarian cancer cells Corrigendum in /10.3892/or.2018.6495

Ye Wei, Tiantian Han, Ranran Wang, Jing Wei, Ke Peng, Qiong Lin, Genbao Shao

Pages: 425-433 Published online on: 10 May 2018

Transcutaneous carbon dioxide enhances the antitumor effect of radiotherapy on oral squamous cell carcinoma

Eiji Iwata, Takumi Hasegawa, Takeshi Ueha, Daisuke Takeda, Izumi Saito, Teruya Kawamoto, Toshihiro Akisue, Yoshitada Sakai, Ryohei Sasaki, Ryosuke Kuroda, Takahide Komori

Pages: 434-442 Published online on: 16 May 2018

Cross-link regulation of precursor N-cadherin and FGFR1 by GDNF increases U251MG cell viability

Chuan-Xi Tang, Yan-Xia Gu, Xin-Feng Liu, Shu-Yan Tong, Abiola A. Ayanlaja, Yue Gao, Guang-Quan Ji, Ye Xiong, Lin-Yan Huang, Dian-Shuai Gao

Pages: 443-453 Published online on: 30 April 2018

Downregulation of occludin affects the proliferation, apoptosis and metastatic properties of human lung carcinoma

Meifang Wang, Yuquan Liu, Xin Qian, Na Wei, Yijun Tang, Jiong Yang

Pages: 454-462 Published online on: 02 May 2018

Tumour cell dormancy as a contributor to the reduced survival of GBM patients who received standard therapy

Luqing Tong, Li Yi, Peidong Liu, Iruni Roshanie Abeysekera, Long Hai, Tao Li, Zhennan Tao, Haiwen Ma, Yang Xie, Yubao Huang, Shengping Yu, Jiabo Li, Feng Yuan, Xuejun Yang

Pages: 463-471 Published online on: 08 May 2018

ClC-3 chloride channel protein induces G1 arrest in hepatocellular carcinoma Hep3B cells

Rui Wang, Bijun Kang, Rendong Hu, Youwai Huang, Zixi Qin, Jichen Du, Xi Lin

Pages: 472-478 Published online on: 03 May 2018

Combined treatment with PI3K inhibitor BKM120 and PARP inhibitor olaparib is effective in inhibiting the gastric cancer cells with ARID1A deficiency

Lin Yang, Guanghai Yang, Yingjun Ding, Yu Huang, Shunfang Liu, Lei Zhou, Wenjie Wei, Jing Wang, Guangyuan Hu

Pages: 479-487 Published online on: 16 May 2018

Endogenous Leu332Gln mutation in p53 disrupts the tetramerization ability in a canine mammary gland tumor cell line

Kazuhiko Ochiai, Daigo Azakami, Masami Morimatsu, Hinako Hirama, Shota Kawakami, Takayuki Nakagawa, Masaki Michishita, Ai S. Egusa, Takanori Sasaki, Masami Watanabe, Toshinori Omi

Pages: 488-494 Published online on: 02 May 2018

Stable silencing of dll4 gene suppresses the growth and metastasis of esophagus cancer cells by attenuating Akt phosphorylation

Xianzhi Guo, Yingchun Duan, Xiaolei Ye, Lina Hu, Tong Xu, Li Tong, Minghua Yu

Pages: 495-503 Published online on: 08 May 2018

Morusin suppresses A549 cell migration and induces cell apoptosis by downregulating the expression of COX‑2 and VEGF genes

Xiao‑Lu Yin, Yi Lv, Shu Wang, Yu‑Qing Zhang

Pages: 504-510 Published online on: 09 May 2018

Umbilical cord‑derived mesenchymal stem cells can inhibit the biological functions of melanoma A375 cells

Wei Wang, Li Li, Fei Chen, Yu Yang

Pages: 511-517 Published online on: 16 May 2018

Fenretinide inhibits the proliferation and migration of human liver cancer HepG2 cells by downregulating the activation of myosin light chain kinase through the p38‑MAPK signaling pathway

Ling Zhang, Daobin Huang, Decui Shao, Hui Liu, Qing Zhou, Shuyu Gui, Wei Wei, Yuan Wang

Pages: 518-526 Published online on: 16 May 2018

In vitro cytotoxic effect of PARP inhibitor alone and in combination with nab‑paclitaxel on triple‑negative and luminal A breast cancer cells

Mehmet Topçul, İdi̇l Çeti̇n, Suna Özbaş Turan, Melek Özlem Kolusayin Ozar

Pages: 527-535 Published online on: 12 April 2018

Protein arginine methyltransferase 5 is implicated in the aggressiveness of human hepatocellular carcinoma and controls the invasive activity of cancer cells

Ju-Yeon Jeon, Jee San Lee, Eun-Ran Park, Yan Nan Shen, Mi-Yeun Kim, Hyun-Jin Shin, Hyun-Yoo Joo, Eung-Ho Cho, Sun Mi Moon, Ui Sup Shin, Sun Hoo Park, Chul Ju Han, Dong Wook Choi, Man Bock Gu, Sang-Bum Kim, Kee-Ho Lee

Pages: 536-544 Published online on: 25 April 2018

Anticancer effects of a novel chroman analog in HeLa cells are associated with G2‑phase arrest and mitochondrial‑mediated apoptosis

Hyunjin Jeong, Yumi Shin, Dong‑Kyoo Kim

Pages: 545-553 Published online on: 27 April 2018

MicroRNA-485 plays tumour-suppressive roles in colorectal cancer by directly targeting GAB2

Jibin Li, Jian Xu, Xiaofei Yan, Keer Jin, Wenya Li, Rui Zhang

Pages: 554-564 Published online on: 17 May 2018
Journal Cover

July-2018
Volume 40 Issue 1

Print ISSN: 1021-335X
Online ISSN: 1791-2431

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image