Journal Articles

Open Access

The clinical significance and impact of interleukin 15 on keratinocyte cell growth and migration

A. M. Jones, J. L. Griffiths, A. J. Sanders, S. Owen, F. Ruge, K. G. Harding, W. G. Jiang

Pages: 679-686 Published online on: 21 July 2016
Open Access

Serrated polyposis associated with a family history of colorectal cancer and/or polyps: The preferential location of polyps in the colon and rectum defines two molecular entities

Patrícia Silva, Cristina Albuquerque, Pedro Lage, Vanessa Fontes, Ricardo Fonseca, Inês Vitoriano, Bruno Filipe, Paula Rodrigues, Susana Moita, Sara Ferreira, Rita Sousa, Isabel Claro, Carlos Nobre Leitão, Paula Chaves, António Dias Pereira

Pages: 687-702 Published online on: 05 July 2016
Open Access

RNAi-mediated downregulation of DNA binding protein A inhibits tumorigenesis in colorectal cancer

Rui-Ting Liu, Guo-Rong Wang, Chang Liu, Jian Qiu, Li-Kun Yan, Xiao-Jun Li, Xiao-Qiang Wang

Pages: 703-712 Published online on: 04 July 2016
Open Access

Effects of an intravitreal injection of interleukin-35-expressing plasmid on pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines

Chao Hou, Qianni Wu, Chen Ouyang, Ting Huang

Pages: 713-720 Published online on: 22 July 2016
Open Access

Nimesulide, a cyclooxygenase-2 selective inhibitor, suppresses obesity-related non-alcoholic fatty liver disease and hepatic insulin resistance through the regulation of peroxisome proliferator-activated receptor γ

Shunsuke Tsujimoto, Manabu Kishina, Masahiko Koda, Yasutaka Yamamoto, Kohei Tanaka, Yusuke Harada, Akio Yoshida, Ichiro Hisatome

Pages: 721-728 Published online on: 11 July 2016
Open Access

Overexpression of DJ-1 reduces oxidative stress and attenuates hypoxia/reoxygenation injury in NRK-52E cells exposed to high glucose

Zi-Ying Shen, Qian Sun, Zhong-Yuan Xia, Qing-Tao Meng, Shao-Qing Lei, Bo Zhao, Ling-Hua Tang, Rui Xue, Rong Chen

Pages: 729-736 Published online on: 14 July 2016
Open Access

Knockdown of HMGN2 increases the internalization of Klebsiella pneumoniae by respiratory epithelial cells through the regulation of α5β1 integrin expression

Xinyuan Wang, Jingyu Li, Shanze Chen, Xiaofei Shen, Xiaolong Yang, Yan Teng, Luxia Deng, Yi Wang, Junli Chen, Xiaoying Wang, Ning Huang

Pages: 737-746 Published online on: 25 July 2016
Open Access

Multi-glycoside of Tripterygium wilfordii Hook. f. ameliorates imiquimod-induced skin lesions through a STAT3-dependent mechanism involving the inhibition of Th17-mediated inflammatory responses

Jingxia Zhao, Tingting Di, Yan Wang, Xin Liu, Daiying Liang, Guangzhong Zhang, Ping Li

Pages: 747-757 Published online on: 11 July 2016
Open Access

Sarcolemmal ATP-sensitive potassium channel protects cardiac myocytes against lipopolysaccharide-induced apoptosis

Xiaohui Zhang, Xiaohua Zhang, Yiqun Xiong, Chaoying Xu, Xinliang Liu, Jian Lin, Guiping Mu, Shaogang Xu, Wenhe Liu

Pages: 758-766 Published online on: 05 July 2016
Open Access

The neutrophil elastase inhibitor, sivelestat, attenuates sepsis-related kidney injury in rats

Guofu Li, Jia Jia, Kaiqiang Ji, Xiaoying Gong, Rui Wang, Xiaoli Zhang, Haiyuan Wang, Bin Zang

Pages: 767-775 Published online on: 05 July 2016
Open Access

Niclosamide inhibits colon cancer progression through downregulation of the Notch pathway and upregulation of the tumor suppressor miR-200 family

Mohammed A. Suliman, Zhenxing Zhang, Heya Na, Ailton L.L. Ribeiro, Yu Zhang, Bachir Niang, Abdu Salim Hamid, Hua Zhang, Lijie Xu, Yunfei Zuo

Pages: 776-784 Published online on: 22 July 2016
Open Access

TERT alleviates irradiation-induced late rectal injury by reducing hypoxia-induced ROS levels through the activation of NF-κB and autophagy

Qi Liu, Yong Sun, Yuefeng Lv, Ziyu Le, Yuhu Xin, Ping Zhang, Yong Liu

Pages: 785-793 Published online on: 11 July 2016
Open Access

Effects of ghrelin on the apoptosis of human neutrophils in vitro

Bin Li, Mian Zeng, Haichong Zheng, Chunrong Huang, Wanmei He, Guifang Lu, Xia Li, Yanzhu Chen, Ruijie Xie

Pages: 794-802 Published online on: 06 July 2016
Open Access

Ubiquitin-specific protease 4 inhibits breast cancer cell growth through the upregulation of PDCD4

Yang Li, Daqing Jiang, Qi Zhang, Xiaoli Liu, Zhengang Cai

Pages: 803-811 Published online on: 19 July 2016
Open Access

Histone deacetylase inhibitors suppress RSV infection and alleviate virus-induced airway inflammation

Qiuqin Feng, Zhonglan Su, Shiyu Song, Hui Χu, Bin Zhang, Long Yi, Man Tian, Hongwei Wang

Pages: 812-822 Published online on: 26 July 2016
Open Access

A potential target gene for the host-directed therapy of mycobacterial infection in murine macrophages

Zhang Bao, Ran Chen, Pei Zhang, Shan Lu, Xing Chen, Yake Yao, Xiaozheng Jin, Yilan Sun, Jianying Zhou

Pages: 823-833 Published online on: 11 July 2016

Picrasma quassiodes (D. Don) Benn. attenuates lipopolysaccharide (LPS)-induced acute lung injury

Jae-Won Lee, Ji-Won Park, Na-Rae Shin, So-Yeon Park, Ok-Kyoung Kwon, Hyun Ah Park, Yourim Lim, Hyung Won Ryu, Heung Joo Yuk, Jung Hee Kim, Sei-Ryang Oh, Kyung-Seop Ahn

Pages: 834-844 Published online on: 07 July 2016

miR-696 plays a role in hepatic gluconeogenesis in ob/ob mice by targeting PGC-1α

Zhijuan Fang, Peng Li, Wenhui Jia, Ting Jiang, Zhongyun Wang, Yang Xiang

Pages: 845-852 Published online on: 01 July 2016

Identification of NR0B1 as a novel androgen receptor co-repressor in mouse Sertoli cells

Yu-Chi Li, Man-Ling Luo, Huan Guo, Tian-Tian Wang, Shou-Ren Lin, Jian-Bo Chen, Qian Ma, Yan-Li Gu, Zhi-Mao Jiang, Yao-Ting Gui

Pages: 853-860 Published online on: 11 July 2016

Curcumin exerts antitumor effects in retinoblastoma cells by regulating the JNK and p38 MAPK pathways

Xiaoming Yu, Jingtao Zhong, Li Yan, Jie Li, Hui Wang, Yan Wen, Yu Zhao

Pages: 861-868 Published online on: 13 July 2016

Effects of caffeic acid on learning deficits in a model of Alzheimer's disease

Yunliang Wang, Yutong Wang, Jinfeng Li, Linlin Hua, Bing Han, Yuzhen Zhang, Xiaopeng Yang, Zhilei Zeng, Hongying Bai, Honglei Yin, Jiyu Lou

Pages: 869-875 Published online on: 18 July 2016

DEC2 is a negative regulator for the proliferation and differentiation of chondrocyte lineage-committed mesenchymal stem cells

Tomoko Sasamoto, Katsumi Fujimoto, Masami Kanawa, Junko Kimura, Junpei Takeuchi, Naoko Harada, Noriko Goto, Takeshi Kawamoto, Mitsuhide Noshiro, Ketut Suardita, Kazuo Tanne, Yukio Kato

Pages: 876-884 Published online on: 01 July 2016

Radioprotective 105 kDa protein attenuates ischemia/reperfusion-induced myocardial apoptosis and autophagy by inhibiting the activation of the TLR4/NF-κB signaling pathway in rats

Xin Guo, Hong Jiang, Jun Yang, Jing Chen, Jian Yang, Jia-Wang Ding, Song Li, Hui Wu, Hua-Sheng Ding

Pages: 885-893 Published online on: 19 July 2016

Transcriptomic changes in human renal proximal tubular cells revealed under hypoxic conditions by RNA sequencing

Wenmin Yu, Yiping Li, Zhi Wang, Lei Liu, Jing Liu, Fengan Ding, Xiaoyi Zhang, Zhengyuan Cheng, Pingsheng Chen, Jun Dou

Pages: 894-902 Published online on: 13 July 2016

Benzyl isothiocyanate inhibits inflammasome activation in E. coli LPS-stimulated BV2 cells

Chang-Min Lee, Dae-Sung Lee, Won-Kyo Jung, Jong Su Yoo, Mi-Jin Yim, Yung Hyun Choi, Saegwang Park, Su-Kil Seo, Jung Sik Choi, Young-Min Lee, Won Sun Park, Il-Whan Choi

Pages: 912-918 Published online on: 06 July 2016

A single nucleotide polymorphism in the 3'-untranslated region of the KRAS gene disrupts the interaction with let-7a and enhances the metastatic potential of osteosarcoma cells

Shiqian Zhang, Chunying Hou, Guojun Li, Yang Zhong, Jie Zhang, Xinzhen Guo, Baoxin Li, Zhenggang Bi, Ming Shao

Pages: 919-926 Published online on: 04 July 2016

piR-651 promotes tumor formation in non-small cell lung carcinoma through the upregulation of cyclin D1 and CDK4

Dan Li, Yingquan Luo, Yawen Gao, Yue Yang, Yina Wang, Yan Xu, Shengyu Tan, Yuwei Zhang, Juan Duan, Yu Yang

Pages: 927-936 Published online on: 11 July 2016

Propofol protects hippocampal neurons from apoptosis in ischemic brain injury by increasing GLT-1 expression and inhibiting the activation of NMDAR via the JNK/Akt signaling pathway

Hong-Yan Gong, Fang Zheng, Chao Zhang, Xi-Yan Chen, Jing-Jing Liu, Xiu-Qin Yue

Pages: 943-950 Published online on: 05 July 2016

Development of a SYBR-Green Ⅰ quantitative PCR assay for the detection and genotyping of different hantaviruses

Ziyu Liu, Fang Wang, Lijuan Yuan, Xiaoxiao Zhang, Qikang Ying, Lan Yu, Liang Zhang, Linfeng Cheng, Fanglin Zhang, Jianguo Lu, Xing'an Wu

Pages: 951-960 Published online on: 13 July 2016

Adenosine and the adenosine A2A receptor agonist, CGS21680, upregulate CD39 and CD73 expression through E2F-1 and CREB in regulatory T cells isolated from septic mice

Rui Bao, Xianqi Shui, Jiong Hou, Jinbao Li, Xiaoming Deng, Xiaoyan Zhu, Tao Yang

Pages: 969-975 Published online on: 14 July 2016
Open Access

[Corrigendum] Jumonji AT-rich interactive domain 1B overexpression is associated with the development and progression of glioma

Liping Fang, Jiuhan Zhao, Dan Wang, Liyu Zhu, Jian Wang, Kui Jiang

Pages: 976-976 Published online on: 15 July 2016
Journal Cover

September 2016
Volume 38 Issue 3

Print ISSN: 1107-3756
Online ISSN: 1791-244X

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image