Journal Articles

Open Access

RIP1/RIP3-regulated necroptosis as a target for multifaceted disease therapy (Review)

Yuping Liu, Ting Liu, Tiantian Lei, Dingding Zhang, Suya Du, Lea Girani, Dandan Qi, Chen Lin, Rongsheng Tong, Yi Wang

Pages: 771-786 Published online on: 14 June 2019
Open Access

Construction of prognostic risk prediction model of oral squamous cell carcinoma based on co-methylated genes

Qiang Zhu , Gang Tian, Jianyong Gao

Pages: 787-796 Published online on: 13 June 2019
Open Access

Epigenetic regulation of COX‑2 expression by DNA hypomethylation via NF‑κB activation in ketamine‑induced ulcerative cystitis

Shu‑Mien Chuang, Jian‑He Lu, Kun‑Ling Lin, Cheng‑Yu Long, Yung‑Chin Lee, Hui‑Pin Hsiao, Chia‑Chun Tsai, Wen‑Jeng Wu, Hui‑Jun Yang, Yung‑Shun Juan

Pages: 797-812 Published online on: 21 June 2019
Open Access

Effect of HMGB1 and RAGE on brain injury and the protective mechanism of glycyrrhizin in intracranial‑sinus occlusion followed by mechanical thrombectomy recanalization

Shu‑Wen Mu, Yuan Dang, Ya‑Cao Fan, Hao Zhang, Jian‑He Zhang, Wei Wang, Shou‑Sen Wang, Jian‑Jun Gu

Pages: 813-822 Published online on: 20 June 2019
Open Access

Time-dependent C5a and C5aR expression in dental pulp cells following stimulation with LTA and LPS

Mingyue Liu, Haibin Mu, Wenting Peng, Lin Zhao, Weiping Hu, Zhuling Jiang, Li Gao, Xiaofang Cao, Ning Li, Jingying Han

Pages: 823-834 Published online on: 18 June 2019
Open Access

Altered expression of itch‑related mediators in the lower cervical spinal cord in mouse models of two types of chronic itch

Bao‑Wen Liu, Zhi‑Xiao Li, Zhi‑Gang He, Qian Wang, Cheng Liu, Xian‑Wei Zhang, Hui Yang, Hong‑Bing Xiang

Pages: 835-846 Published online on: 24 June 2019
Open Access

Astragaloside IV inhibits oxidized low‑density lipoprotein‑induced endothelial damage via upregulation of miR‑140‑3p

Weibin Qian, Qiuhai Qian, Xinrui Cai, Ru Han, Wenjun Yang, Xinyue Zhang, Hongmin Zhao, Ranran Zhu

Pages: 847-856 Published online on: 26 June 2019
Open Access

The role of antimiR-26a-5p/biphasic calcium phosphate in repairing rat femoral defects

Xiaoyan Yuan, Lu Han, Hai Lin, Zeyou Guo, Yanling Huang, Shasha Li, Ting Long, Wei Tang, Weidong Tian, Jie Long

Pages: 857-870 Published online on: 20 June 2019
Open Access

Long non‑coding RNA MALAT1 sponges miR‑124‑3p.1/KLF5 to promote pulmonary vascular remodeling and cell cycle progression of pulmonary artery hypertension

Dapeng Wang, Hongyang Xu, Bo Wu, Shuyun Jiang, Hong Pan, Ruilan Wang, Jingyu Chen

Pages: 871-884 Published online on: 25 June 2019
Open Access

HMGB1 enhances mechanical stress-induced cardiomyocyte hypertrophy in vitro via the RAGE/ERK1/2 signaling pathway

Lei Zhang, Xue Yang, Guoliang Jiang, Ying Yu, Jian Wu, Yangang Su, Aijun Sun, Yunzeng Zou, Hong Jiang, Junbo Ge

Pages: 885-892 Published online on: 16 July 2019
Open Access

Quercetin protects against atherosclerosis by regulating the expression of PCSK9, CD36, PPARγ, LXRα and ABCA1

Qingling Jia, Hui Cao, Dingzhu Shen, Shanshan Li, Li Yan, Chuan Chen, Sanli Xing, Fangfang Dou

Pages: 893-902 Published online on: 03 July 2019
Open Access

Mechanism of cell death induced by silica nanoparticles in hepatocyte cells is by apoptosis

Ye Yang, Xinjing Du, Qiang Wang, Jianwei Liu, Enguo Zhang, Linlin Sai, Cheng Peng, Martin F. Lavin, Abrey Jie Yeo, Xu Yang, Hua Shao, Zhongjun Du

Pages: 903-912 Published online on: 05 July 2019
Open Access

Leonurus sibiricus L. ethanol extract promotes osteoblast differentiation and inhibits osteoclast formation

Jae‑Hyun Kim, Minsun Kim, Hyuk‑Sang Jung, Youngjoo Sohn

Pages: 913-926 Published online on: 08 July 2019
Open Access

Effects of high glucose on proliferation and function of circulating fibrocytes: Involvement of CXCR4/SDF‑1 axis

Yingzheng Weng, Jiangjie Lou, Xiaowei Liu, Senna Lin, Chenkai Xu, Changqing Du, Lijiang Tang

Pages: 927-938 Published online on: 27 June 2019
Open Access

Expression changes of CX3CL1 and CX3CR1 proteins in the hippocampal CA1 field of the gerbil following transient global cerebral ischemia

Ji Hyeon Ahn, Dae Won Kim, Joon Ha Park, Tae‑Kyeong Lee, Hyang‑Ah Lee, Moo‑Ho Won, Choong‑Hyun Lee

Pages: 939-948 Published online on: 10 July 2019
Open Access

Pistacia weinmannifolia ameliorates cigarette smoke and lipopolysaccharide‑induced pulmonary inflammation by inhibiting interleukin‑8 production and NF‑κB activation

Jae‑Won Lee, Hyung Won Ryu, Su Ui Lee, Min‑Gu Kim, Ok‑Kyoung Kwon, Mun Ok Kim, Tae Kyu Oh, Jae Kyoung Lee, Tae Young Kim, Sang Woo Lee, Sangho Choi, Wan‑Yi Li, Kyung‑Seop Ahn, Sei‑Ryang Oh

Pages: 949-959 Published online on: 20 June 2019
Open Access

miR-92a-3p promotes the proliferation, migration and invasion of esophageal squamous cell cancer by regulating PTEN

Xin Li, Shuilong Guo, Li Min, Qingdong Guo, Shutian Zhang

Pages: 973-981 Published online on: 27 June 2019
Open Access

Gas6 attenuates lipopolysaccharide‑induced TNF‑α expression and apoptosis in H9C2 cells through NF‑κB and MAPK inhibition via the Axl/PI3K/Akt pathway

Mengfang Li, Jingjing Ye, Guangju Zhao, Guangliang Hong, Xiyi Hu, Kaiqiang Cao, You Wu, Zhongqiu Lu

Pages: 982-994 Published online on: 12 July 2019
Open Access

SIRT1 activation alleviates brain microvascular endothelial dysfunction in peroxisomal disorders

Yunshan Zhang, Guiyun Cui, Yue Wang, Yi Gong, Yulan Wang

Pages: 995-1005 Published online on: 20 June 2019
Open Access

Comparison of the therapeutic effects of adipose‑derived and bone marrow mesenchymal stem cells on erectile dysfunction in diabetic rats

Sansan Chen, Jianbin Zhu, Mingzhu Wang, Yanting Huang, Zhuolin Qiu, Jingjing Li, Xinglu Chen, Huiying Chen, Mingyu Xu, Jun Liu, Miaoqin She, Hongwei Li, Xiaorong Yang, Yi Wang, Xiangsheng Cai

Pages: 1006-1014 Published online on: 24 June 2019
Open Access

Identification of long non‑coding RNA‑mediated transcriptional dysregulation triplets reveals global patterns and prognostic biomarkers for ER+/PR+, HER2‑ and triple negative breast cancer

Zhengwei Du, Wei Gao, Jiayi Sun, Yujing Li, Yu Sun, Tong Chen, Shuke Ge, Wenbin Guo

Pages: 1015-1025 Published online on: 27 June 2019
Open Access

Alantolactone enhances gemcitabine sensitivity of lung cancer cells through the reactive oxygen species-mediated endoplasmic reticulum stress and Akt/GSK3β pathway

Jiquan Wang, Yingbing Zhang, Xu Liu, Jizhao Wang, Bin Li, Yongkang Liu, Jiansheng Wang

Pages: 1026-1038 Published online on: 08 July 2019
Open Access

Downregulated miR‑302d‑3p promotes chondrocyte proliferation and migration by regulation of Unc‑51‑like kinase 1

Shangzeng Wang, Yongzhi Zheng, Zheng Hu, Zhen Wang, Yingjie Zhang, Licheng Wei

Pages: 1039-1047 Published online on: 05 July 2019
Open Access

Hydrogen-rich saline alleviates inflammation and apoptosis in myocardial I/R injury via PINK-mediated autophagy

Li Yao, Hongguang Chen, Qinghua Wu, Keliang Xie

Pages: 1048-1062 Published online on: 03 July 2019
Open Access

Circular RNA profile in liver tissue of EpCAM knockout mice

Yanhong Yang, Shaomin Liu, Zili Lei, Guibin Chen, Li Huang, Fei Yang, Yuting Lei, Yanyan Liu, Lanxiang Yang, Wanwan Liu, Liangxue Lai, Jiao Guo

Pages: 1063-1077 Published online on: 08 July 2019
Open Access

Hypertonic saline downregulates endothelial cell-derived VEGF expression and reduces blood-brain barrier permeability induced by cerebral ischaemia via the VEGFR2/eNOS pathway

Qiaosheng Wang, Yiyu Deng, Linqiang Huang, Wenxin Zeng, Shenglong Chen, Bo Lv, Wenqiang Jiang, Yongli Han, Hongguang Ding, Miaoyun Wen, Hongke Zeng

Pages: 1078-1090 Published online on: 02 July 2019
Open Access

Increased expression of Sonic hedgehog restores diabetic endothelial progenitor cells and improves cardiac repair after acute myocardial infarction in diabetic mice

Qing Xiao, Xiao‑Ya Zhao, Ru‑Chao Jiang, Xiu‑Hui Chen, Xiang Zhu, Kai‑Feng Chen, Sheng‑Ying Chen, Xiao‑Ling Zhang, Yuan Qin, Ying‑Hua Liu, Jian‑Dong Luo

Pages: 1091-1105 Published online on: 16 July 2019

Complex TNF-α B cell epitope MAP vaccine alleviates murine ulcerative colitis

Yan Sun, Wensheng Pan, Jun Zhang, Ying Cui, Huiju Wang, Guoqing Ru, Legao Chen

Pages: 1106-1116 Published online on: 08 July 2019

CaSR activates PKCδ to induce cardiomyocyte apoptosis via ER stress‑associated apoptotic pathways during ischemia/reperfusion

Chong Liu, Huanming Li, Huishuang Zheng, Meili Zhai, Fanghao Lu, Shiyun Dong, Tao Fang, Weihua Zhang

Pages: 1117-1126 Published online on: 24 June 2019

Alcohol‑induced attenuation of post‑traumatic inflammation is not necessarily liver‑protective following trauma/hemorrhage

Nils Wagner, Scott Dieteren, Niklas Franz, Kernt Köhler, Mario Perl, Ingo Marzi, Borna Relja

Pages: 1127-1138 Published online on: 27 June 2019

GLP‑1 improves palmitate‑induced insulin resistance in human skeletal muscle via SIRT1 activity

Ja Young Jeon, Sung‑E Choi, Eun Suk Ha, Han Byeol Lee, Tae Ho Kim, Seung Jin Han, Hae Jin Kim, Dae Jung Kim, Yup Kang, Kwan‑Woo Lee

Pages: 1161-1171 Published online on: 09 July 2019

MicroRNA-592 suppresses the malignant phenotypes of thyroid cancer by regulating lncRNA NEAT1 and downregulating NOVA1

Yiqiang Luo, Tianwei Hao, Jian Zhang, Ming Zhang, Peng Sun, Lei Wu

Pages: 1172-1182 Published online on: 16 July 2019
Open Access

[Corrigendum] Alterations in gene expression during sexual differentiation in androgen receptor knockout mice induced by environmental endocrine disruptors

Dehong Liu, Liping Shen, Yonglin Tao, Ying Kuang, Lei Cai, Dan Wang, Meiduo He, Xuebo Tong, Shuguang Zhou, Jie Sun, Chenchen Shi, Chunxiao Wang, Yi Wu

Pages: 1183-1183 Published online on: 11 July 2019
Journal Cover

September 2019
Volume 44 Issue 3

Print ISSN: 1107-3756
Online ISSN: 1791-244X

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image