Journal Articles

microRNA detection in feces, sputum, pleural effusion and urine: Novel tools for cancer screening (Review)

Yu-Feng Xiao, Xin Yong, Ya-Han Fan, Mu-Han Lü, Shi-Ming Yang, Chang-Jiang Hu

Pages: 535-544 Published online on: 07 June 2013
Open Access

Branched-chain amino acids suppress the cumulative recurrence of hepatocellular carcinoma under conditions of insulin-resistance

Hitoshi Yoshiji, Ryuichi Noguchi, Tadashi Namisaki, Kei Moriya, Mitsuteru Kitade, Yosuke Aihara, Akitoshi Douhara, Junichi Yamao, Masao Fujimoto, Masahisa Toyohara, Akira Mitoro, Masayoshi Sawai, Motoyuki Yoshida, Chie Morioka, Masakazu Uejima, Masahito Uemura, Hiroshi Fukui

Pages: 545-552 Published online on: 27 May 2013
Open Access

Functional evaluation of circulating hematopoietic progenitors in Noonan syndrome

Fabio Timeus, Nicoletta Crescenzio, Giuseppina Baldassarre, Alessandra Doria, Stefano Vallero, Luiselda Foglia, Sara Pagliano, Cesare Rossi, Margherita Cirillo Silengo, Ugo Ramenghi, Franca Fagioli, Luca Cordero di Montezemolo, Giovanni Battista Ferrero

Pages: 553-559 Published online on: 11 June 2013
Open Access

Pin1-Nanog expression in human glioma is correlated with advanced tumor progression

Yang Yang, Chao-Shi Niu, Chuan-Dong Cheng

Pages: 560-566 Published online on: 23 May 2013

Interruption of the HGF paracrine loop by NK4, an HGF antagonist, reduces VEGF expression of CT26 cells

Takeshi Kubota, Atsushi Matsumura, Hiroaki Taiyoh, Yasuhito  Izumiya, Hitoshi  Fujiwara, Kazuma Okamoto, Daisuke Ichikawa, Atsushi  Shiozaki, Shuhei Komatsu, Masayoshi Nakanishi, Yoshiaki Kuriu, Yasutoshi  Murayama, Hisashi Ikoma, Toshiya Ochiai, Takahiro Nakamura, Kunio Matsumoto, Toshikazu Nakamura, Eigo Otsuji

Pages: 567-572 Published online on: 29 May 2013

Expression of REG III and prognosis in head and neck cancer

Takashi Masui, Ichiro Ota, Asako Itaya-Hironaka, Maiko Takeda, Takahiko Kasai, Akiyo Yamauchi, Sumiyo Sakuramoto-Tsuchida, Shinji Mikami, Katsunari Yane, Shin Takasawa, Hiroshi Hosoi

Pages: 573-578 Published online on: 05 June 2013

microRNA expression profiles in oral squamous cell carcinoma

Daisuke Soga, Sayaka Yoshiba, Sunao Shiogama, Hiroaki Miyazaki, Seiji Kondo, Satoru Shintani

Pages: 579-583 Published online on: 23 May 2013

Cyclin D1 harboring the T286I mutation promotes oncogenic activation in endometrial cancer

Yuji Ikeda, Katsutoshi Oda, Osamu Hiraike-Wada, Takahiro Koso, Aki Miyasaka, Tomoko Kashiyama, Michihiro Tanikawa, Kenbun Sone, Kazunori Nagasaka, Daichi Maeda, Kei Kawana, Shunsuke Nakagawa, Masashi Fukayama, Osamu Tetsu, Tomoyuki Fujii, Tetsu Yano, Shiro Kozuma

Pages: 584-588 Published online on: 03 June 2013

Antiangiogenic effects of oxymatrine on pancreatic cancer by inhibition of the NF-κB-mediated VEGF signaling pathway

Hui Chen, Jianhong Zhang, Jiang Luo, Fuji Lai, Zhaohong Wang, Hongfei Tong, Dian Lu, Heqi Bu, Riyuan Zhang, Shengzhang Lin

Pages: 589-595 Published online on: 07 June 2013

Differences in gene expression profiles and carcinogenesis pathways involved in cisplatin resistance of four types of cancer

Yong Yang, Hui Li, Shengcai Hou, Bin Hu, Jie Liu, Jun Wang

Pages: 596-614 Published online on: 03 June 2013

Multiple metastases in a novel LNCaP model of human prostate cancer

Minhong Zou, Ju Jiao, Qiong Zou, Yan Xu, Muhua Cheng, Jiehua Xu, Yong Zhang

Pages: 615-622 Published online on: 26 February 2013

A detailed immunohistochemical analysis of the PI3K/AKT/mTOR pathway in lung cancer: Correlation with PIK3CA, AKT1, K-RAS or PTEN mutational status and clinicopathological features

Eleni Andriana Trigka, Georgia Levidou, Angelica A. Saetta, Ilenia Chatziandreou, Periklis Tomos, Nikolaos Thalassinos, Nikolaos Anastasiou, Eleftherios Spartalis, Nikolaos Kavantzas, Efstratios Patsouris, Penelope Korkolopoulou

Pages: 623-636 Published online on: 31 May 2013

Overexpression of TOB1 confers radioprotection to bronchial epithelial cells through the MAPK/ERK pathway

Jun Che, Yan-Wei Lu, Ke-Kang Sun, Chan Feng, Ai-Jing Dong, Yang Jiao

Pages: 637-642 Published online on: 11 June 2013

microRNA-200c modulates the epithelial-to-mesenchymal transition in human renal cell carcinoma metastasis

Xuegang Wang, Xuanyu Chen, Rong Wang, Pei Xiao, Zhenghong Xu, Li Chen, Weiwei Hang, Anming Ruan, Hongmei Yang, Xiaoping Zhang

Pages: 643-650 Published online on: 07 June 2013

The microRNA-218 and ROBO-1 signaling axis correlates with the lymphatic metastasis of pancreatic cancer

Hang He, Yang Di, Minrui Liang, Feng Yang, Lie Yao, Sijie  Hao, Ji Li, Yongjian Jiang, Chen Jin, Deliang Fu

Pages: 651-658 Published online on: 03 June 2013

CCL21 as an independent favorable prognostic factor for stage III/IV colorectal cancer

Yifeng Zou, Yufeng Chen, Xianrui Wu, Ruixue Yuan, Zerong Cai, Xiaosheng He, Xinjuan Fan, Lei Wang, Xiaojian Wu, Ping Lan

Pages: 659-666 Published online on: 11 June 2013

The mucin-type glycosylating enzyme polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 14 promotes the migration of ovarian cancer by modifying mucin 13

Ranran Wang, Chao Yu, Dezhang Zhao, Mingjun Wu, Zhu Yang

Pages: 667-676 Published online on: 24 May 2013

Caudatin induces cell apoptosis in gastric cancer cells through modulation of Wnt/β-catenin signaling

Xiaofeng Li, Xiaoting Zhang, Xizhi Liu, Zhiwen Tan, Celi Yang, Xiaofeng Ding, Xiang Hu, Jianlin Zhou, Shuanglin Xiang, Chang Zhou, Jian Zhang

Pages: 677-684 Published online on: 27 May 2013

Evodiamine induces apoptosis and inhibits metastasis in MDA‑MB-231 human breast cancer cells in vitro and in vivo

Jia Du, Xiu-Feng Wang, Qian-Mei Zhou, Tian-Ling Zhang, Yi-Yu Lu, Hui Zhang, Shi-Bing Su

Pages: 685-694 Published online on: 27 May 2013

miR-335 represents an invasion suppressor gene in ovarian cancer by targeting Bcl-w

Jin Cao, Jing Cai, Da Huang, Qing Han, Qiang Yang, Tao Li, Hui Ding, Zehua Wang

Pages: 701-706 Published online on: 23 May 2013

Lapatinib inhibits the growth of esophageal squamous cell carcinoma and synergistically interacts with 5-fluorouracil in patient-derived xenograft models

Wenmin Hou, Xia Qin, Xuehua Zhu, Maogui Fei, Ping Liu, Li Liu, Hanlim Moon, Pingkuan Zhang, Joel Greshock, Kurtis E. Bachman, Bang-Ce Ye, Hui Wang, Crystal Ying Qin Zang

Pages: 707-714 Published online on: 27 May 2013

ERK and PI3K signaling cascades induce Nrf2 activation and regulate cell viability partly through Nrf2 in human glioblastoma cells

Zi-Xiang Cong, Han-Dong Wang, Jia-Wei Wang, Yuan Zhou, Hao Pan, Ding-Ding Zhang, Lin Zhu

Pages: 715-722 Published online on: 23 May 2013

Silencing of Cathepsin B suppresses the proliferation and invasion of endometrial cancer

Wei Bao, Qiong Fan, Xin Luo, Wei-Wei Cheng, Yu-Dong Wang, Zhu-Nan Li, Xin-Liang Chen, Dan Wu

Pages: 723-730 Published online on: 27 May 2013

Differentiation of immature DCs into endothelial-like cells in human esophageal carcinoma tissue homogenates

Jing Lu, Ruihua Bai, Zhenzhu Qin, Yanyan Zhang, Xiaoyan Zhang, Yanan Jiang, Hongyan Yang, Youtian Huang, Gang Li, Mingyao Zhao, Ziming Dong

Pages: 739-744 Published online on: 23 May 2013

β-elemene decreases cell invasion by upregulating E-cadherin expression in MCF-7 human breast cancer cells

Xian Zhang, Yang Zhang, Yinghua Li

Pages: 745-750 Published online on: 04 June 2013

Estrogen and estrogen receptor induce matrix metalloproteinase-26 expression in endometrial carcinoma cells

Hirotaka Nishi, Masahiko Kuroda, Keiichi Isaka

Pages: 751-756 Published online on: 07 June 2013

Inhibitory effect of atorvastatin on the cell growth of cardiac myxomas via the PTEN and PHLPP2 phosphatase signaling pathway

Xing-Li Wu, Ding-You Yang, Duan-Jun Tan, Heng-Chen Yao, Wenhui Chai, Li Pen

Pages: 757-762 Published online on: 28 May 2013

Active extracts of black tea (Camellia Sinensis) induce apoptosis of PC-3 prostate cancer cells via mitochondrial dysfunction

Shili Sun, Shunshun Pan, Aiqing Miao, Caijin Ling, Shi Pang, Jinchi Tang, Dong Chen, Chaoyi Zhao

Pages: 763-772 Published online on: 28 May 2013

Inhibition of the PI3K/Akt pathway increases the chemosensitivity of gastric cancer to vincristine

Xia Xie, Bo Tang, Jianyun Zhou, Qing Gao, Pengbing Zhang

Pages: 773-782 Published online on: 05 June 2013

CXC chemokine ligand 16, inversely correlated with CD99 expression in Hodgkin Reed-Sternberg cells, is widely expressed in diverse types of lymphomas

Fang Liu, Yu Zhang, Hongping Tang, Xinhua Zhou, Ziqing Wu, Dongsheng Tang, Tong Zhao

Pages: 783-792 Published online on: 05 June 2013

Bcl-2 gene silencing by RNA interference inhibits the growth of the human gallbladder carcinoma cell line GBC-SD in vitro and in vivo

Zhi-Min Geng, Min Zhang, Xiao-Tao Pan, Lin Wang

Pages: 793-800 Published online on: 12 June 2013

SB365, Pulsatilla saponin D suppresses proliferation and induces apoptosis of pancreatic cancer cells

Mi Kwon Son, Kyung Hee Jung, Hee-Seung Lee, Hyunseung Lee, Soo Jung Kim, Hong Hua Yan, Ye-Lim Ryu, Soon-Sun Hong

Pages: 801-808 Published online on: 04 June 2013

CtBP1 is involved in epithelial-mesenchymal transition and is a potential therapeutic target for hepatocellular carcinoma

Xiao-Ling Zhang, Cheng-Xin Huang, Jie Zhang, Akira Inoue, Si-En Zeng, Sheng-Jun Xiao

Pages: 809-814 Published online on: 11 June 2013

CD133+ subpopulation of the HT1080 human fibrosarcoma cell line exhibits cancer stem-like characteristics

Bao‑Hua Feng, Ai‑Guo Liu, Wen‑Guang Gu, Liang Deng, Xian‑Gyang Cheng, Tie‑Jun Tong, Hong‑Zhi Zhang

Pages: 815-823 Published online on: 23 May 2013

Differential expression of testin and survivin in breast cancer subtypes

Manuela Sarti, Sandra Pinton, Costanzo Limoni, Giuseppina M. Carbone, Olivia Pagani, Franco Cavalli, Carlo V. Catapano

Pages: 824-832 Published online on: 28 May 2013

Anticancer activity of oncolytic adenoviruses carrying p53 is augmented by 11R in gallbladder cancer cell lines in vitro and in vivo

Jinghan Wang, Yong Yu, Zi Yan, Zhenli Hu, Linfang Li, Jiang Li, Xiaoqing Jiang, Qijun Qian

Pages: 833-841 Published online on: 31 May 2013

Effects of low-frequency ultrasound and microbubbles on angiogenesis-associated proteins in subcutaneous tumors of nude mice

Zhi-Yong Shen, E Shen, Ji-Zhen Zhang, Wen-Kun Bai, Yu Wang, Shao-Lin Yang, Shu-Liang Nan, Yan-Duan Lin, Yi Li, Bing Hu

Pages: 842-850 Published online on: 23 May 2013

Effect of pantoprazole on human gastric adenocarcinoma SGC7901 cells through regulation of phospho‑LRP6 expression in Wnt/β-catenin signaling

Weidong Shen, Xiaoping Zou, Min Chen, Yonghua Shen, Shuling Huang, Huimin Guo, Lili Zhang, Pengfei Liu

Pages: 851-855 Published online on: 07 June 2013

Methylene blue-mediated photodynamic therapy enhances apoptosis in lung cancer cells

Eun Jin Lim, Chul-Ho Oak, Jeonghoon Heo, Young-Ho Kim

Pages: 856-862 Published online on: 24 May 2013

A novel imidazopyridine PI3K inhibitor with anticancer activity in non-small cell lung cancer cells

Hyunseung Lee, Soo Jung Kim, Kyung Hee Jung, Mi Kwon Son, Hong Hua Yan, Sungwoo Hong, Soon-Sun Hong

Pages: 863-869 Published online on: 27 May 2013

miR-708 acts as a tumor suppressor in human glioblastoma cells

Pin Guo, Jin Lan, Jianwei Ge, Quanmin Nie, Qing Mao, Yongming Qiu

Pages: 870-876 Published online on: 07 June 2013

Upregulation of miR-195 increases the sensitivity of breast cancer cells to Adriamycin treatment through inhibition of Raf-1

Ge Yang, Daoquan Wu, Jing Zhu, Ou Jiang, Qiong Shi, Jie Tian, Yaguang Weng

Pages: 877-889 Published online on: 11 June 2013

Investigating the role of macrophages in tumor formation using a MaFIA mouse model

A. B. Clifford, A. M. Elnaggar, R. A. Robison, K. O'Neill

Pages: 890-896 Published online on: 29 May 2013

Patrinia scabiosaefolia induces mitochondrial-dependent apoptosis in a mouse model of colorectal cancer

Liya Liu, Aling Shen, Youqin Chen, Lihui Wei, Jiumao Lin, Thomas J. Sferra, Zhenfeng Hong, Jun Peng

Pages: 897-903 Published online on: 07 June 2013

Role of GLI-1 in epidermal growth factor-induced invasiveness of ARCaPE prostate cancer cells

Guodong Zhu, Jiancheng Zhou, Wenbin Song, Dapeng Wu, Qiang Dang, Linlin Zhang, Lei Li, Xinyang Wang, Dalin He

Pages: 904-910 Published online on: 11 June 2013

Increased expression of p21Waf1/Cip1 and JNK with costimulation of prostate cancer cell activation by an siRNA Egr-1 inhibitor

Eduardo Parra, Luis Gutiérrez, Jorge Ferreira

Pages: 911-916 Published online on: 28 May 2013

Radiosensitizing effect of oleanolic acid on tumor cells through the inhibition of GSH synthesis in vitro

Juan Wang, Maohu Yu, Linlin Xiao, Shiguo Xu, Qiyi Yi, Wensen Jin

Pages: 917-924 Published online on: 31 May 2013

Kaempferol suppresses cell metastasis via inhibition of the ERK-p38-JNK and AP-1 signaling pathways in U-2 OS human osteosarcoma cells

Hui-Jye Chen, Chung-Ming Lin, Chao-Ying Lee, Nai-Chen Shih, Shu-Fen Peng, Minoru Tsuzuki, Sakae Amagaya, Wen-Wen Huang, Jai-Sing Yang

Pages: 925-932 Published online on: 23 May 2013

Withaferin A inhibits matrix metalloproteinase-9 activity by suppressing the Akt signaling pathway

Dae Hyung Lee, In-Hye Lim, Eon-Gi Sung, Joo-Young Kim, In-Hwan Song, Yoon Ki Park, Tae-Jin Lee

Pages: 933-938 Published online on: 23 May 2013

Cleavage of bleomycin hydrolase by caspase-3 during apoptosis

Yang Chen, Rong Xu, Jianguo Chen, Xiaoyu Li, Qiyang He

Pages: 939-944 Published online on: 23 May 2013

Effect of soluble factors derived from oral cancer cells on the production of interferon-γ from peripheral blood mononuclear cells following stimulation with OK-432

Go Ohe, Akiko Sasai, Daisuke Uchida, Tetsuya Tamatani, Hirokazu Nagai, Youji Miyamoto

Pages: 945-951 Published online on: 17 May 2013

Chemopreventive effects of PBI-Se, a selenium-containing analog of PBIT, on AOM-induced aberrant crypt foci in F344 rats

Naveena B. Janakiram, Altaf Mohammed, Durgadevi Ravillah, Chang In Choi, Yuting Zhang, Dhimant Desai, Shantu Amin, Chinthalapally V. Rao

Pages: 952-960 Published online on: 23 May 2013

Identification of target genes of PAX3-FOXO1 in alveolar rhabdomyosarcoma

Eun Hyun Ahn, Gabriela E. Mercado, Marick Laé, Marc Ladanyi

Pages: 968-978 Published online on: 03 June 2013

Androgen receptor promotes the migration and invasion of upper urinary tract urothelial carcinoma cells through the upregulation of MMP-9 and COX-2

Chi-Cheng Chen, Teng-Fu Hsieh, Chao-Hsiang Chang, Wen‑Lung  Ma, Xiao-Fan Hung, Yi‑Ru Tsai, Meng-Hsueh Amanda Lin, Caixia  Zhang, Chawnshang Chang, Chih-Rong Shyr

Pages: 979-985 Published online on: 28 May 2013

MDA-7/IL-24 suppresses tumor adhesion and invasive potential in hepatocellular carcinoma cell lines

Wei Huo, Zhi-Min Li, Xiao-Min Zhu, Yong-Ming Bao, Li-Jia An

Pages: 986-992 Published online on: 29 May 2013

Autophagy enhances antitumor immune responses induced by irradiated hepatocellular carcinoma cells engineered to express hepatitis B virus X protein

Yingying Yan, Ning Liu, Lian Lu, Chuan-Mou Zang, Bin Shao, Yuhua Li, Yanjun Wen, Yuquan Wei, Ping Cheng

Pages: 993-999 Published online on: 10 June 2013

Inhibition of transforming growth factor-β release from tumor cells reduces their motility associated with epithelial-mesenchymal transition

Yasuhiko Ohshio, Koji Teramoto, Masayuki Hashimoto, Shoji Kitamura, Jun Hanaoka, Keiichi Kontani

Pages: 1000-1006 Published online on: 28 May 2013

Effect of bone marrow mesenchymal stem cells from blastic phase chronic myelogenous leukemia on the growth and apoptosis of leukemia cells

Yuxiang Han, Ying Wang, Zheng Xu, Jie Li, Jingci Yang, Yan Li, Yintao Shang, Jianmin Luo

Pages: 1007-1013 Published online on: 04 June 2013
Journal Cover

August 2013
Volume 30 Issue 2

Print ISSN: 1021-335X
Online ISSN: 1791-2431

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image