Journal Articles

Open Access

Role of neural barriers in the pathogenesis and outcome of Streptococcus pneumoniae meningitis (Review)

Ofer Prager, Alon Friedman, Yaffa Mizrachi Nebenzahl

Pages: 799-809 Published online on: 24 January 2017
Open Access

PCSK9 as a therapeutic target for cardiovascular disease (Review)

Pei-Ying Zhang

Pages: 810-814 Published online on: 17 January 2017
Open Access

CaMKII: The molecular villain that aggravates cardiovascular disease (Review)

Peiying Zhang

Pages: 815-820 Published online on: 11 January 2017
Open Access

Protective effects of silymarin against bisphenol A-induced hepatotoxicity in mouse liver

Mihaela Zaulet, Steliana Elvira Maria Kevorkian, Sorina Dinescu, Coralia Cotoraci, Maria Suciu, Hildegard Herman, Laura Buburuzan, Liliana Badulescu, Aurel Ardelean, Anca Hermenean

Pages: 821-828 Published online on: 20 January 2017
Open Access

Vascular response profiles following a nano polymer‑free sirolimus‑eluting stent implantation assessed by optical coherence tomography in a porcine model

Li Ma, Qiang Fu, Hongyu Hu, Wei Chen, Li Li, Zhixu Tan, Buxing Chen

Pages: 829-834 Published online on: 19 January 2017
Open Access

Atorvastatin attenuates plaque vulnerability by downregulation of EMMPRIN expression via COX‑2/PGE2 pathway

Xing Liang, Li‑Xia Yang, Ruiwei Guo, Yankun Shi, Xianhua Hou, Zhihua Yang, Xiaobin Zhou, Hong Liu

Pages: 835-844 Published online on: 19 January 2017
Open Access

Tailored treatment for the management of scleral necrosis following pterygium excision

Linna Lu, Shiqiong Xu, Shengfang Ge, Chunyi Shao, Zi Wang, Xuyang Weng, Wenjuan Lu, Xinhua Wu, Yao Fu, Xianqun Fan

Pages: 845-850 Published online on: 12 January 2017
Open Access

Effect of hypoxia‑inducible factor‑1/vascular endothelial growth factor signaling pathway on spinal cord injury in rats

Hailong Chen, Junjie Li, Shuhan Liang, Bin Lin, Qi Peng, Peng Zhao, Jiawei Cui, Yaojian Rao

Pages: 861-866 Published online on: 16 January 2017
Open Access

Propofol inhibits expression of angiotensin II receptor type 2 in dorsal root ganglion neurons

Bingbing Pan, Zhigang Cheng, Gaoyin Kong, Zongbin Song, Yunjiao Wang, Lai Wei, Dan Xiao, Yuan Zhao, Qulian Guo

Pages: 867-872 Published online on: 12 January 2017
Open Access

Effects of the modified electric convulsive treatment (MECT) on cell factors of schizophrenia

Yong‑Fang Guo, Hua‑Bin Fu, Zhi‑Yuan Liu, Wei Lu, Ke‑Yong Luo, Hong‑Ri Zhu, Wei‑Dong Ning, Feng Chen, Li-Yu Yang, Xiao-Dong Zhou

Pages: 873-876 Published online on: 20 January 2017
Open Access

Orally administered simvastatin partially preserves lumbar vertebral bone mass but not integrity of intervertebral discs in ovariectomized rats

Fa‑Ming Tian, Shu‑Yang Li, Kai Yang, Yang Luo, Mu‑Wei Dai, Guang‑Yuan Liu, Hui‑Ping Song, Liu Zhang

Pages: 877-884 Published online on: 13 January 2017
Open Access

Syringe needle skull penetration reduces brain injuries and secondary inflammation following intracerebral neural stem cell transplantation

Mou Gao, Qin Dong, Hongtian Zhang, Yang Yang, Jianwei Zhu, Zhijun Yang, Minhui Xu, Ruxiang Xu

Pages: 885-890 Published online on: 17 January 2017
Open Access

Emulsified isoflurane combined with therapeutic hypothermia improves survival and neurological outcomes in a rat model of cardiac arrest

Meng‑Jun Wu, Ya‑Jie Zhang, Hai Yu, Bin Liu

Pages: 891-898 Published online on: 13 January 2017
Open Access

Exercise training on chronotropic response and exercise capacity in patients with type 2 diabetes mellitus

Li Jin, Gao Min, Chen Wei, He Min, Zhou Jie

Pages: 899-904 Published online on: 24 January 2017
Open Access

Diagnostic value of high-frequency color Doppler ultrasonography examination in combination with anti-cyclic citrullinated peptide antibody testing in rheumatoid arthritis patients

Ming‑Yu Wang, Xian‑Bin Wang, Xue‑Hui Sun, Feng‑Li Liu, Sheng‑Chuan Huang

Pages: 905-908 Published online on: 17 January 2017
Open Access

Association between the extent of white matter damage and early cognitive impairment following acute ischemic stroke

Jian Li, Yong Zhao, Jinying Mao

Pages: 909-912 Published online on: 11 January 2017
Open Access

Areas of breast tissue covered in cone beam breast CT imaging

Min Xu, Xue Cheng, Xingyao Cheng, Xilin Lan, Shuzheng Chen, Jiansong Ji

Pages: 913-916 Published online on: 27 January 2017
Open Access

Detection and analysis of hepatitis C virus in HIV-infected patients in the Guangxi province of China

Shu‑Zhi Wu, Jin‑Lu Wei, Bin Xu, Peng‑Hai Wei, Yan Yang, Bin Qin, Zhi‑Chun Xie

Pages: 917-923 Published online on: 20 January 2017
Open Access

Research on the effect of ginseng polysaccharide on apoptosis and cell cycle of human leukemia cell line K562 and its molecular mechanisms

Wei Xiong, Jing Li, Rong Jiang, Danyang Li, Zehong Liu, Dilong Chen

Pages: 924-934 Published online on: 24 January 2017
Open Access

Expression and roles of TIPE2 in autoimmune hepatitis

Jinhua Qian, Zongde Meng, Jiachang Guan, Zhiwei Zhang, Yangang Wang

Pages: 942-946 Published online on: 16 January 2017
Open Access

Significance of combined detection of JAK2V617F, MPL and CALR gene mutations in patients with essential thrombocythemia

Liying Ji, Mengyao Qian, Nana Wu, Jianmin Wu

Pages: 947-951 Published online on: 23 January 2017
Open Access

Therapeutic effect of apocynin through antioxidant activity and suppression of apoptosis and inflammation after spinal cord injury

Yijun Sun, Futai Gong, Jichao Yin, Xiaoyan Wang, Xiangyang Wang, Qing Sun, Zhiqiang Zhu, Xiaoqiang Su, Jie Zheng, Li Liu, Yang Li, Xinglv Hu, Jia Li

Pages: 952-960 Published online on: 25 January 2017
Open Access

Effects of weight training time on bone mineral density of patients with secondary osteoporosis after hemiplegia

Liang Han, Shu-Gang Li, Hong-Wei Zhai, Peng-Fei Guo, Wei Chen

Pages: 961-965 Published online on: 23 January 2017
Open Access

Application of 3D-HyCoSy in the diagnosis of oviduct obstruction

Jinglei Wang, Jingbo Li, Ling Yu, Suhua Han, Xiaofang Shen, Xiao Jia

Pages: 966-970 Published online on: 24 January 2017
Open Access

Effect of etomidate on the oxidative stress response and levels of inflammatory factors from ischemia-reperfusion injury after tibial fracture surgery

Renke Li, Lei Fan, Fenglei Ma, Yongyan Cao, Junwei Gao, Huawen Liu, Yan Li

Pages: 971-975 Published online on: 12 January 2017

Effect of intranasal stem cell administration on the nigrostriatal system in a mouse model of Parkinson's disease

Mohamed Salama, Mahmoud Sobh, Mahmoud Emam, Ahmed Abdalla, Dina Sabry, Mohamed El‑Gamal, Ahmed Lotfy, Mahmoud El‑Husseiny, Mohamed Sobh, Ali Shalash, Wael My Mohamed

Pages: 976-982 Published online on: 20 January 2017

Epidemiological analysis of 9,596 patients with acute lung injury at Chinese Military Hospitals

Daijun Zhou, Jun Qiu, Yi Liang, Wei Dai, Danfeng Yuan, Jihong Zhou

Pages: 983-988 Published online on: 20 January 2017

Cell penetrating peptide of sodium‑iodide symporter effect on the I‑131 radiotherapy on thyroid cancer

Yi‑Xiang Fan, Zhi‑Xin Liang, Qing‑Zhu Liu, Han Xiao, Ke‑Bin Li, Ji‑Zhen Wu

Pages: 989-994 Published online on: 23 January 2017

Echocardiographic characterization of hypertrophic cardiomyopathy in Chinese patients with myosin-binding protein C3 mutations

Bei Zhao, Shouli Wang, Jinsong Chen, Yali Ji, Jing Wang, Xiaoli Tian, Guang Zhi

Pages: 995-1002 Published online on: 25 January 2017

Retrospective analysis of fosfomycin combinational therapy for sepsis caused by carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae

Yun Liao, Guang‑Hui Hu, Yun‑Fei Xu, Jian‑Ping Che, Ming Luo, Hai‑Min Zhang, Bo Peng, Xu‑Dong Yao, Jun‑Hua Zheng, Min Liu

Pages: 1003-1010 Published online on: 16 January 2017

Microscopic surgery for pituitary adenomas to preserve the pituitary gland and stalk

Hao‑Yu Li, Cheng‑Yuan Feng, Chi Zhang, Jun Su, Jian Yuan, Yuanyang Xie, Yiwei Liao, Xianrui Yuan, Qing Liu

Pages: 1011-1016 Published online on: 19 January 2017

MicroRNA-138 inhibits hypoxia-induced proliferation of endothelial progenitor cells via inhibition of HIF-1α-mediated MAPK and AKT signaling

Wei Zhou, Weimin Zhou, Qingzhong Zeng, Jixin Xiong

Pages: 1017-1024 Published online on: 27 January 2017

The traditional Korean herbal medicine Ga-Gam-Nai-Go-Hyan suppresses testosterone-induced benign prostatic hyperplasia by regulating inflammatory responses and apoptosis

Su‑Jin Shin, Kwang‑Ho Lee, Kyung‑Sook Chung, Se‑Yun Cheon, Hyo‑Jin An

Pages: 1025-1031 Published online on: 25 January 2017

Whole extracts of Radix Achyranthis Bidentatae and Radix Cyathulae promote angiogenesis in human umbilical vein endothelial cells in vitro and in zebrafish in vivo

Xuelin Zhou, Wing‑Sum Siu, Cheng Zhang, Cheuk‑Lun Liu, Ling Cheng, Hin‑Fai Kwok, Chak‑Hei Fung, Jacqueline Chor‑Wing Tam, Ching‑Po Lau, Clara Bik‑San Lau, Ping‑Chung Leung, Leung‑Kim Hung, Chun‑Hay Ko

Pages: 1032-1038 Published online on: 17 January 2017

Isolation, culture and identification of human adipose-derived stem cells

Jian‑Mei Wang, Yan Gu, Cai‑Jun Pan, Li‑Rong Yin

Pages: 1039-1043 Published online on: 20 January 2017

Genome‑scale transcriptional analysis reveals key genes associated with the development of type II diabetes in mice

Yuchi Zhang, Dongwei Han, Pengyang Yu, Qijing Huang, Pengling Ge

Pages: 1044-1150 Published online on: 13 January 2017

Langerhans' cell histiocytosis of the temporal bone: A case report

Maomei Ni, Xiuhai Yang

Pages: 1051-1053 Published online on: 20 January 2017

Rapidly progressive rhino-orbito-cerebral mucormycosis in a patient with type 2 diabetes: A case report

Yan‑Xia Chen, Yin‑Xi He, Hong Zhou, Mian Wang, Sheng‑Ou Su

Pages: 1054-1056 Published online on: 20 January 2017

Immunohistochemical analysis of microsomal glutathione S‑transferase 1 and clusterin expression in lens epithelial cells of patients with pseudoexfoliation syndrome

Joanna Stafiej, Marta Hałas‑Wiśniewska, Magdalena Izdebska, Maciej Gagat, Dariusz Grzanka, Alina Grzanka, Grażyna Malukiewicz

Pages: 1057-1063 Published online on: 24 January 2017

Clinicopathological significance of ROCK1 and PIK3CA expression in nasopharyngeal carcinoma

Xuanyi Wang, Yuxiang Huang, Renhua Guo, Yongbiao Liu, Yayun Qian, Dan Liu, Xiaojun Dai, Zheng Wei, Feng Jin, Yanqing Liu

Pages: 1064-1068 Published online on: 23 January 2017

Evaluation of optimized magnetic resonance perfusion imaging scanning time window after contrast agent injection for differentiating benign and malignant breast lesions

Jie Dong, Dawei Wang, Zhenshen Ma, Guodong Deng, Lanhua Wang, Jiandong Zhang

Pages: 1069-1073 Published online on: 18 January 2017

The inflammatory cytokine IL‑22 promotes murine gliomas via proliferation

Xiguo Liu, Junjing Yang, Wankai Deng

Pages: 1087-1092 Published online on: 18 January 2017

Preventative effects of fermented Chimonobambusa quadrangularis shoot on activated carbon‑induced constipation

Guijie Li, Xiaochuan Zou, Gang Kuang, Yanrong Ren, Chaofang Deng, Qiang Lin, Xin Zhao, Song Xu, Jia‑Le Song

Pages: 1093-1100 Published online on: 11 January 2017

Genetic variation in the 3'‑untranslated region of PAK1 influences schizophrenia susceptibility

Juan Jiang, Jianxiong Long, Weijun Ling, Guifeng Huang, Li Su

Pages: 1101-1108 Published online on: 12 January 2017

Efficacy and tolerability of once‑daily 160 mg valsartan in Chinese patients with mild to moderate hypertension

Ningling Sun, Yingqing Feng, Pingjin Gao, Xiaoping Chen, Litong Qi, Shuyang Zhang, Yugang Dong, Xinchun Yang, Xinli Li, Yundai Chen, Lingli Liu

Pages: 1109-1116 Published online on: 17 January 2017

Characteristics of carbapenemase-producing Klebsiella pneumoniae as a cause of neonatal infection in Shandong, China

Yan Jin, Xiaofei Song, Yigang Liu, Yong Wang, Bingchang Zhang, Hui Fan, Chunhong Shao

Pages: 1117-1126 Published online on: 20 January 2017

MicroRNA‑185 regulates spinal cord injuries induced by thoracolumbar spine compression fractures by targeting transforming growth factor‑β1

Pengfei Zhao, Shaochun Wang, Yingjie Zhou, Huailiang Zheng, Gang Zhao

Pages: 1127-1132 Published online on: 17 January 2017

Association of nNOS and Rho‑kinase with age‑associated erectile dysfunction in Sprague‑Dawley rats

Zhibo Ding, Xingjie Shen, Yunfei Li

Pages: 1133-1136 Published online on: 19 January 2017

α- and β-Naphthoflavone synergistically attenuate H2O2-induced neuron SH-SY5Y cell damage

Yong Zhu, Fangfang Bi, Yanchun Li, Huiming Yin, Na Deng, Haiquan Pan, Dongfang Li, Bo Xiao

Pages: 1143-1150 Published online on: 13 January 2017

VanWyk‑Grumbach syndrome in a male pediatric patient: A rare case report and literature review

Shanshan Zhang, Jingyan Yang, Rongxiu Zheng, Lihong Jiang, Ying Wei, Geli Liu

Pages: 1151-1154 Published online on: 24 January 2017

Iodine‑131 therapy alters the immune/inflammatory responses in the thyroids of patients with Graves' disease

Wenhua Du, Qingyu Dong, Xiaoting Lu, Xiaomeng Liu, Yueli Wang, Wenxia Li, Zhenyu Pan, Qian Gong, Cuige Liang, Guanqi Gao

Pages: 1155-1159 Published online on: 16 January 2017

Upregulation of OLR1 and IL17A genes and their association with blood glucose and lipid levels in femoropopliteal artery disease

Caner Arslan, Burcu Bayoglu, Cigdem Tel, Mujgan Cengiz, Ahmet Dirican, Kazim Besirli

Pages: 1160-1168 Published online on: 24 January 2017

Changes in liver stiffness and its associated factors during oral antiviral therapy in Chinese patients with chronic hepatitis B

Xu Li, Qinglong Jin, Hong Zhang, Xue Jing, Zhongyang Ding, Hongjie Zhou, Zetian Zhang, Dongqing Yan, Dongmei Li, Pujun Gao, Junqi Niu

Pages: 1169-1175 Published online on: 19 January 2017

Feasibility of improving platelet‑rich plasma therapy by using chitosan with high platelet activation ability

Hidemi Hattori, Masayuki Ishihara

Pages: 1176-1180 Published online on: 13 January 2017
Journal Cover

March-2017
Volume 13 Issue 3

Print ISSN: 1792-0981
Online ISSN: 1792-1015

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image