Journal Articles

Open Access

Use of radiofrequency ablation in the treatment of hepatocellular carcinoma: Experience of ablation protocols

Takahashi Masayoshi, Noritaka Wakui, Yasukiyo Sumino

Pages: 959-961 Published online on: 13 September 2012

Chronic kidney disease in patients with ileal conduit urinary diversion

Toshihide Naganuma, Yoshiaki Takemoto, Satoshi Maeda, Tomoaki Iwai, Nobuyuki Kuwabara, Tetsuo Shoji, Mikio Okamura, Tatsuya Nakatani

Pages: 962-966 Published online on: 11 September 2012

Association of 5-lipoxygenase gene polymorphisms with bronchial asthma

Chunying Bai, Xiaoming Yu, Rui Yun, Tiewei Shi, Chaojun Zhang, Jing Zhou, Sachurangui, Lijuan Tong, Xiujun Li, Lifeng Gao

Pages: 967-971 Published online on: 17 September 2012

Relationship of α-fetoprotein levels and development of hepatocellular carcinoma in hepatitis C patients with liver cirrhosis

Naota Taura, Sachiko Fukuda, Tatsuki Ichikawa, Hisamitsu Miyaaki, Hidetaka Shibata, Takuya Honda, Tohei Yamaguchi, Yoko Kubota, Shinjiro Uchida, Yasuhiro Kamo, Emi Yoshimura, Hajime Isomoto, Takehiro Matsumoto, Fuminao Takeshima, Takuya Tsutsumi, Shotaro Tsuruta, Kazuhiko Nakao

Pages: 972-976 Published online on: 17 September 2012

Experimental studies of erythropoietin protection following traumatic brain injury in rats

Feng Xu, Zheng-Yuan Yu, Li Ding, Shi-Ying Zheng

Pages: 977-982 Published online on: 25 September 2012

A potential role for macrophages in maintaining lipopolysaccharide-induced subacute airway inflammation in rats

Lin Liu, Lei Chen, Yongsheng Wang, Hua Yang, Yifang Chen, Xiaoya  Xu, Hang Zhou, Fangping Jiang, Tonglin Li, Junli Wang

Pages: 983-986 Published online on: 27 September 2012

Tesaglitazar ameliorates non-alcoholic fatty liver disease and atherosclerosis development in diabetic low-density lipoprotein receptor-deficient mice

Bu-Chun Zhang, Wei-Ming Li, Xian-Kai Li, Meng-Yun Zhu, Wen‑Liang Che, Ya-Wei Xu

Pages: 987-992 Published online on: 17 September 2012

High overexpression of fatty acid synthase is associated with poor survival in Chinese patients with gastric carcinoma

Wenmin Hou, Maogui Fei, Xia Qin, Xuehua Zhu, Joel Greshock, Ping Liu, Yuanfeng Zhou, Hui Wang, Bang-Ce Ye, Crystal Ying Qin

Pages: 999-1004 Published online on: 27 September 2012

PLK1 gene suppresses cell invasion of undifferentiated thyroid carcinoma through the inhibition of CD44v6, MMP-2 and MMP-9

Xing-Guang Zhang, Xiao-Feng Lu, Xiu-Ming Jiao, Bin Chen, Jin-Xiao Wu

Pages: 1005-1009 Published online on: 28 September 2012

Correlation between thymidylate synthase gene polymorphisms and efficacy of pemetrexed in advanced non-small cell lung cancer

Qiong Hu, Xuefei Li, Chunxia Su, Xiaoxia Chen, Guanghui Gao, Jie Zhang, Yinmin Zhao, Jiayu Li, Caicun Zhou

Pages: 1010-1016 Published online on: 28 September 2012

Imaging of skin microvessels with optical coherence tomography: potential uses in port wine stains

Yang Zhou, Daiqiang Yin, Ping Xue, Naiyan Huang, Haixia Qiu, Ying Wang, Jing Zeng, Zhihua Ding, Ying Gu

Pages: 1017-1021 Published online on: 17 September 2012

Bone morphogenetic protein-7 regulates Snail signaling in carbon tetrachloride-induced fibrosis in the rat liver

Wan-Rong Bi, Cai-Xia Jin, Guo-Tong Xu, Chang-Qing Yang

Pages: 1022-1026 Published online on: 24 September 2012

Effect of surgical intervention on the expression of leukemia inhibitory factor and L‑selectin ligand in the endometrium of hydrosalpinx patients during the implantation window

Yiping Zhong, Jin Li, Haitao Wu, Ying Ying, Yafeng Liu, Canquan  Zhou, Yanwen Xu, Xiaoting Shen, Quan Qi

Pages: 1027-1031 Published online on: 28 September 2012

Cytogenetic findings in lung cancer that illuminate its biological history from adenomatous hyperplasia to bronchioalveolar carcinoma to adenocarcinoma: A case report

Daniela Bettio, Umberto Cariboni, Anna Venci, Marialuisa  Valente, Paola Spaggiari, Marco Alloisio

Pages: 1032-1034 Published online on: 27 September 2012

Long-term survival rates of patients with stage IIIB and IV non-small cell lung cancer treated with cisplatin plus vinorelbine or gemcitabine

Sevket Ozkaya, Serhat Findik, Adem Dirican, Atilla Güven Atici

Pages: 1035-1038 Published online on: 18 September 2012

Prevalence of Helicobacter pylori vacA, cagA and iceA genotypes and correlation with clinical outcome

Guo-Chao Wei, Jing Chen, Ai-Yun Liu, Miao Zhang, Xiao-Jun Liu, Dan Liu, Jun Xu, Bing-Rong Liu, Hong Ling, Hua-Xing Wu, Ya-Ju Du

Pages: 1039-1044 Published online on: 11 September 2012

Vascular endothelial growth factor promotes the expression of cyclooxygenase 2 and matrix metalloproteinases in Lewis lung carcinoma cells

Jianwu Hu, Caiyun Chen, Yuan Su, Jiao Du, Xin Qian, Yang Jin

Pages: 1045-1050 Published online on: 10 September 2012

Meta-analysis of broad-spectrum antibiotic therapy in patients with active inflammatory bowel disease

Sheng-Lan Wang, Zhi-Rong Wang, Chang-Qing Yang

Pages: 1051-1056 Published online on: 20 September 2012

The XRCC1 Arg194Trp polymorphism is not a risk factor for glioma: A meta‑analysis involving 1,440 cases and 2,562 controls

Liang Zhang, Yan Wang, Zhiqun Qiu, Jiaohua Luo, Ziyuan Zhou, Weiqun Shu

Pages: 1057-1062 Published online on: 18 September 2012

Secretion and activity of antimicrobial peptide cecropin D expressed in Pichia pastoris

Chunhe Guo, Yumao Huang, Hongyu Zheng, Liyun Tang, Jun  He, Linsheng Xiang, Dehui Liu, Houquan Jiang

Pages: 1063-1068 Published online on: 24 September 2012

Effects of atorvastatin on serum lipids, serum inflammation and plaque morphology in patients with stable atherosclerotic plaques

Suxia Guo, Ruxing Wang, Zhenyu Yang, Kulin Li, Qiang Wang

Pages: 1069-1074 Published online on: 25 September 2012

Changes in expression of the chloride homeostasis-regulating genes, KCC2 and NKCC1, in the blood of cirrhotic patients with hepatic encephalopathy

Jun-Jie Li, Ru Ji, Yong-Quan Shi, Ya-Yun Wang, Yan-Ling Yang, Ke-Feng Dou

Pages: 1075-1080 Published online on: 24 September 2012

A biomechanical experiment and clinical study of the use of figure of eight plus circular wiring fixation for the treatment of olecranon fractures

Wulian Wang, Guangwen Wu, Fuer Shen, Yiyuan Zhang, Xianxiang Liu

Pages: 1081-1086 Published online on: 01 October 2012

Number of metastasis-positive lymph node stations is a simple and reliable prognostic factor following surgery in patients with esophageal cancer

Shinsuke Takeno, Shin-Ichi Yamashita, Satoshi Yamamoto, Yoshiaki Takahashi, Toshihiko Moroga, Katsunobu Kawahara, Toyoo Shiroshita, Ippei Yamana, Kenji Maki, Yuichi Yamashita

Pages: 1087-1091 Published online on: 13 September 2012

Methylation of tumor suppressor genes in ovarian cancer

Filiz Ozdemir, Julide Altinisik, Ates Karateke, Hakan Coksuer, Nur Buyru

Pages: 1092-1096 Published online on: 18 September 2012

GSTP1 methylation and polymorphism increase the risk of breast cancer and the effects of diet and lifestyle in breast cancer patients

Anubha Saxena, Varinderpal S. Dhillon, Mohammad Shahid, Hesham Saleh Khalil, Madhu Rani, Trinath Prasad Das, Suresh Hedau, Arif Hussain, Raza Ali Naqvi, S. V.S. Deo, N. K. Shukla, B. C. Das, Syed Akhtar Husain

Pages: 1097-1103 Published online on: 17 September 2012

A case of tuberculous peritonitis

Wenyi Niu, Mingying Li, Yonggan Wan, Helin Wang, Zhenxuan Wu, Junwei Cui

Pages: 1104-1106 Published online on: 20 September 2012

Association between the levels of polyunsaturated fatty acids and blood lipids in healthy individuals

Si-Ping Wang, Yan-Hong Chen, Hong Li

Pages: 1107-1111 Published online on: 26 September 2012

Usefulness of total bladder capacity and post‑void residual urine volume as a predictor of detrusor overactivity with impaired contractility in stroke patients

Sang Hyub Lee, Joong Geun Lee, Gyeong Eun Min, Hyung‑Lae Lee, Choong Hyun Lee, Koo Han Yoo

Pages: 1112-1116 Published online on: 14 September 2012

Endogenous hydrogen sulfide mediates the cardioprotection induced by ischemic postconditioning in the early reperfusion phase

Yi-E Huang, Zhi-Han Tang, Wei Xie, Xin-Tian Shen, Mi-Hua Liu, Xiang-Ping Peng, Zhan-Zhi Zhao, De-Bo Nie, Lu-Shan Liu, Zhi-Sheng Jiang

Pages: 1117-1123 Published online on: 01 October 2012

Atorvastatin reduces serum HMGB1 levels in patients with hyperlipidemia

Daoqun Jin, Yongbo Wu, Lin Zhao, Jie Guo, Kai Zhang, Zhiqiang Chen

Pages: 1124-1126 Published online on: 01 October 2012

PAI-1 promoter 4G/5G polymorphism (rs1799768) contributes to tumor susceptibility: Evidence from meta-analysis

Xin Xu, Yanqi Xie, Yiwei Lin, Xianglai Xu, Yi Zhu, Yeqing Mao, Zhenghui Hu, Jian  Wu, Hong Chen, Xiangyi Zheng, Jie Qin, Liping Xie

Pages: 1127-1133 Published online on: 02 October 2012
Journal Cover

December 2012
Volume 4 Issue 6

Print ISSN: 1792-0981
Online ISSN: 1792-1015

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image