Journal Articles

Function of α-synuclein and PINK1 in Lewy body dementia (Review)

Akari Minami, Atsuko Nakanishi, Satoru Matsuda, Yasuko Kitagishi, Yasunori Ogura

Pages: 3-9 Published online on: 27 October 2014

PI3K/AKT/PTEN pathway as a target for Crohn's disease therapy (Review)

Nana Tokuhira, Yasuko Kitagishi, Miho Suzuki, Akari Minami, Atsuko Nakanishi, Yuna Ono, Keiko Kobayashi, Satoru Matsuda, Yasunori Ogura

Pages: 10-16 Published online on: 27 October 2014

Composite peptide‑based vaccines for cancer immunotherapy (Review)

Jie Yang, Qing Zhang, Ke Li, Hong Yin, Jun‑Nian Zheng

Pages: 17-23 Published online on: 12 November 2014
Open Access

TP53/p53 alterations and Aurora A expression in progressor and non‑progressor colectomies from patients with longstanding ulcerative colitis

Mariann Friis-Ottessen, Espen Burum-Auensen, Aasa R. Schjølberg, Per  Olaf Ekstrøm, Solveig N. Andersen, Ole Petter Clausen, Paula M. De Angelis

Pages: 24-30 Published online on: 20 October 2014
Open Access

Scutellarein inhibits cancer cell metastasis in vitro and attenuates the development of fibrosarcoma in vivo

Xiujuan Shi, Guangfeng Chen, Xiaoqiang Liu, Yu Qiu, Shuzhang Yang, Yan Zhang, Xuexun Fang, Chen Zhang, Xiaoqing Liu

Pages: 31-38 Published online on: 12 November 2014
Open Access

Profiling of alternative polyadenylation sites in luminal B breast cancer using the SAPAS method

Xinmei Wang, Mingyue Li, Yingchun Yin, Liang Li, Yuqian Tao, Dengguo Chen, Jianzhao Li, Hongmei Han, Zhenbo Hou, Baohua Zhang, Xinyun Wang, Yu Ding, Haiyan Cui, Hengming Zhang

Pages: 39-50 Published online on: 20 October 2014
Open Access

Peptide nucleic acids targeting β-globin mRNAs selectively inhibit hemoglobin production in murine erythroleukemia cells

Giulia Montagner, Chiara Gemmo, Enrica Fabbri, Alex Manicardi, Igea Accardo, Nicoletta Bianchi, Alessia Finotti, Giulia Breveglieri, Francesca Salvatori, Monica Borgatti, Ilaria Lampronti, Alberto Bresciani, Sergio Altamura, Roberto Corradini, Roberto Gambari

Pages: 51-58 Published online on: 14 November 2014
Open Access

miRNA-130b is required for the ERK/FOXM1 pathway activation-mediated protective effects of isosorbide dinitrate against mesenchymal stem cell senescence induced by high glucose

Jianfeng Xu, Zheyong Huang, Li Lin, Mingqiang Fu, Yanan Song, Yunli Shen, Daoyuan Ren, Yanhua Gao, Yangang Su, Yunzeng Zou, Yueguang Chen, Dadong Zhang, Wei Hu, Juying Qian, Junbo Ge

Pages: 59-71 Published online on: 29 October 2014
Open Access

A novel Alu-based real-time PCR method for the quantitative detection of plasma circulating cell-free DNA: Sensitivity and specificity for the diagnosis of myocardial infarction

Xiaoli Lou, Yanqiang Hou, Dongyu Liang, Liang Peng, Hongwei Chen, Shanyuan Ma, Lurong Zhang

Pages: 72-80 Published online on: 05 November 2014
Open Access

Differential expression of circulating miRNAs in maternal plasma in pregnancies with fetal macrosomia

Qinyu Ge, Yanan Zhu, Hailing Li, Fei Tian, Xueying Xie, Yunfei Bai

Pages: 81-91 Published online on: 31 October 2014
Open Access

Integrative genomic analyses of a novel cytokine, interleukin-34 and its potential role in cancer prediction

Bo Wang, Wenming Xu, Miaolian Tan, Yan Xiao, Haiwei Yang, Tian-Song Xia

Pages: 92-102 Published online on: 12 November 2014
Open Access

Influence of Panax ginseng on the offspring of adult rats exposed to prenatal stress

Young Ock Kim, Hwa-Young Lee, Hansol Won, Seong-Su Nah, Hyung-Ki Kim, Jun-Tack Kwon, Hak-Jae Kim

Pages: 103-109 Published online on: 13 November 2014

Synoviolin inhibitor LS-102 reduces endoplasmic reticulum stress-induced collagen secretion in an in vitro model of stress-related interstitial pneumonia

Fukami Nakajima, Satoko Aratani, Hidetoshi Fujita, Naoko Yagishita, Shizuko Ichinose, Koshi Makita, Yasuhiro Setoguchi, Toshihiro Nakajima

Pages: 110-116 Published online on: 27 October 2014

Epigallocatechin‑3‑gallate induces the apoptosis of hepatocellular carcinoma LM6 cells but not non‑cancerous liver cells

Yunjuan Zhang, Wei Duan, Lawrence Owusu, Dachang Wu, Yi Xin

Pages: 117-124 Published online on: 31 October 2014

Optimization of the isolation and enrichment of S-nitrosylated proteins from brain tissues of rodents and humans with various prion diseases for iTRAQ-based proteomics

Li-Na Chen, Qi Shi, Xiao-Mei Zhang, Bao-Yun Zhang, Yan Lv, Cao Chen, Jie Zhang, Kang Xiao, Chan Tian, Chen Gao, Xiao-Ping Dong

Pages: 125-134 Published online on: 22 October 2014

Vaccarin attenuates the human EA.hy926 endothelial cell oxidative stress injury through inhibition of Notch signaling

Fengshan Xie, Weiwei Cai, Yanling Liu, Yue Li, Bin Du, Lei Feng, Liying Qiu

Pages: 135-142 Published online on: 23 October 2014

MicroRNA expression profiles in rats with selenium deficiency and the possible role of the Wnt/β‑catenin signaling pathway in cardiac dysfunction

Yujie Xing, Zhongwei Liu, Guang Yang, Dengfeng Gao, Xiaolin Niu

Pages: 143-152 Published online on: 23 October 2014

Electromagnetic fields and nanomagnetic particles increase the osteogenic differentiation of human bone marrow-derived mesenchymal stem cells

Min-Ok Kim, Hyun Jung, Soo-Chan Kim, Jung-Keug Park, Young-Kwon Seo

Pages: 153-160 Published online on: 24 October 2014

Subretinal injection of amyloid-β peptide accelerates RPE cell senescence and retinal degeneration

Chaoqi Liu, Lining Cao, Shuai Yang, Linxinyu Xu, Pei Liu, Fang Wang, Ding Xu

Pages: 169-176 Published online on: 10 November 2014

Exogenous H2S protects H9c2 cardiac cells against high glucose-induced injury and inflammation by inhibiting the activation of the NF-κB and IL-1β pathways

Wenming Xu, Jingfu Chen, Jianchong Lin, Donghong Liu, Liqiu Mo, Wanying Pan, Jianqiang Feng, Wen Wu, Dongdan Zheng

Pages: 177-186 Published online on: 19 November 2014

Cinnamomum cassia bark produced by solid-state fermentation with Phellinus baumii has the potential to alleviate atopic dermatitis-related symptoms

Yong‑Kyu Shin, Hyeong‑U Son, Jong‑Myung Kim, Jin‑Chul Heo, Sang‑Han Lee, Jong‑Guk Kim

Pages: 187-194 Published online on: 18 November 2014

Activation of PPARγ by 12/15‑lipoxygenase during cerebral ischemia‑reperfusion injury

Jing Han, Li Sun, Yanwei Xu, Hao Liang, Yan Cheng

Pages: 195-201 Published online on: 12 November 2014

Veratric acid inhibits iNOS expression through the regulation of PI3K activation and histone acetylation in LPS-stimulated RAW264.7 cells

Woo-Suk Choi, Yong-Bae Seo, Pyung-Gyun Shin, Woe-Yeon Kim, Sang Yeol Lee, Young-Ju Choi, Gun-Do Kim

Pages: 202-210 Published online on: 27 October 2014

Essential oils and isolated compounds from Lippia alba leaves and flowers: Antimicrobial activity and osteoclast apoptosis

Paulo José Lima Juiz, Angelica Maria Lucchese, Roberto Gambari, Roberta Piva, Letizia Penolazzi, Martina Di Ciano, Ana Paula Trovatti Uetanabaro, Franceli Silva, Mario Julio Avila-Campos

Pages: 211-217 Published online on: 10 November 2014

Taurine induces the apoptosis of breast cancer cells by regulating apoptosis-related proteins of mitochondria

Xiali Zhang, Hongfei Lu, Yibing Wang, Chunju Liu, Weifeng Zhu, Shuangyan Zheng, Fusheng Wan

Pages: 218-226 Published online on: 13 November 2014

Low-dose γ-irradiation induces dual radio-adaptive responses depending on the post-irradiation time by altering microRNA expression profiles in normal human dermal fibroblasts

Seunghee Bae, Karam Kim, Hwa Jun Cha, Yeongmin Choi, Shang Hun Shin, In-Sook An, Jae Ho Lee, Su Jae Lee, Ji Young Kim, Seon Young Nam, Sungkwan An

Pages: 227-237 Published online on: 10 November 2014

Epigenetic silencing of HDAC1 by miR-449a upregulates Runx2 and promotes osteoblast differentiation

Te Liu, Lengchen Hou, Yanhui Zhao, Yongyi Huang

Pages: 238-246 Published online on: 14 November 2014

Withaferin A induces apoptosis through the generation of thiol oxidation in human head and neck cancer cells

Jong Won Park, Kyoung-Jin Min, Dong Eun Kim, Taeg Kyu Kwon

Pages: 247-252 Published online on: 27 October 2014

Validation of three splice donor and three splice acceptor sites for regulating four novel low-abundance spliced transcripts of human cytomegalovirus UL21.5 gene locus

Shuang Gao, Qiang Ruan, Yanping Ma, Mali Li, Lin Wang, Bo Zheng, Ying Qi, Yaohua Ji, Zhengrong Sun, Yujing Huang

Pages: 253-262 Published online on: 31 October 2014

Effects of PTEN on the longevity of cultured human umbilical vein endothelial cells: The role of antioxidants

Izak S. Tait, Yan Li, Jun Lu

Pages: 277-284 Published online on: 12 November 2014

Prostaglandin E2 EP1 receptor enhances TGF‑β1-induced mesangial cell injury

Xu Chen, Daishan Jiang, Jing Wang, Xiaolan Chen, Xiaolin Xu, Peipei Xi, Yaping Fan, Xiaoyan Zhang, Youfei Guan

Pages: 285-293 Published online on: 24 October 2014
Open Access

[Retracted] Adseverin knockdown inhibits osteoclastogenesis in RAW264.7 cells.

Wenting Qi, Yan Gao, Jun Tian, Hongwei Jiang

Pages: 294-294 Published online on: 05 November 2014
Journal Cover

January 2015
Volume 35 Issue 1

Print ISSN: 1107-3756
Online ISSN: 1791-244X

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image