Journal Articles

Article Open Access

Reproductive outcomes following copper‑containing intrauterine device after hysteroscopic lysis for intrauterine adhesions

Pan Xu, Heng Xu, Qiaoqiao Lu, Shanshan Ling, E Hu, Ying Song, Jie Liu, Bixia Yi

Article Number: 175 Published online on: 29 February 2024
Article Open Access

Comparison of diagnostic performance of X‑ray, CT and MRI in patients with surgically confirmed subtle Lisfranc injuries

Lubo Tang, Wen Zhou, Lu Bai, Chenxi Wu, Changyue Xiong, Yuxin Yan, Sumeng Chen

Article Number: 174 Published online on: 29 February 2024
Article Open Access

Effects of dapagliflozin on body weight in patients with type 2 diabetes mellitus: Evidence‑based practice

Yan Han, Ya-Feng Li, Chao-Wei Ye, Yao-Yang Gu, Xiao Chen, Qian Gu, Qiang-Qiang Xu, Xian-Ming Wang, Su-Mei He, Dong-Dong Wang

Article Number: 173 Published online on: 28 February 2024
Case Report

Clinical application of a connection device consisting of a bag valve mask and nebulizer in first aid: Two case reports

Ting-Ting Wang, Yu-Ting Hou, Yingzhen Yang, Bin Mei, Xue-Sheng Liu, Yao Lu, Shan-Gui Chen

Article Number: 172 Published online on: 28 February 2024
Article Open Access

Predictive nomogram models for atrial fibrillation in COPD patients: A comprehensive analysis of risk factors and prognosis

Tao Huang, Xingjie Huang, Xueying Cui, Qinghua Dong

Article Number: 171 Published online on: 28 February 2024
Correction Open Access

[Corrigendum] Pien Tze Huang inhibits hypoxia‑induced epithelial‑mesenchymal transition in human colon carcinoma cells through suppression of the HIF‑1 pathway

Hongwei Chen, Aling Shen, Yuchen Zhang, Youqin Chen, Jiumao Lin, Wei Lin, Thomas Sferra, Jun Peng

Article Number: 170 Published online on: 28 February 2024
Article Open Access

Modulation of secretory factors by lipofundin contributes to its anti‑neuroinflammatory effects

Ming-Shan Chen, Chia-Lin Hu, Shin-Kuang Jiang, Zhi-Yong Chong, Jui-Chieh Chen

Article Number: 169 Published online on: 27 February 2024
Article Open Access

Risk factors and predictive model for mortality in patients undergoing allogeneic hematopoietic stem cell transplantation admitted to the intensive care unit

Peihua Wu, Wenxuan Huo, Huiying Zhao, Jie Lv, Shan Lv, Youzhong An

Article Number: 168 Published online on: 27 February 2024
Case Report Open Access

Secondary bladder stone caused by delayed penetration of the bladder by a pubic fracture: A case report and literature review

Xinghao Wang, Xiao Guo, Zhiling Tang, Xiangjun Ying, Chenye Tang, Ruilin Shen

Article Number: 167 Published online on: 27 February 2024
Review Open Access

Tumor immunity: A brief overview of tumor‑infiltrating immune cells and research advances into tumor‑infiltrating lymphocytes in gynecological malignancies (Review)

Zi-Tao Wang, Zhi-Min Deng, Fang-Fang Dai, Meng-Qin Yuan, Shi-Yi Liu, Bing-Shu Li, Yan-Xiang Cheng

Article Number: 166 Published online on: 26 February 2024
Article Open Access

CHL1 inhibits cell proliferation, migration and invasion by regulating the NF‑κB signaling pathway in colorectal cancer

Ming Bao, Shenglong Li, Yu Zhu, Xiaoyu Dong, Ran Wang, Fangyan Jing

Article Number: 165 Published online on: 26 February 2024
Article Open Access

Meta‑analysis of the efficacy of venetoclax and azacitidine combination therapy and azacitidine monotherapy for treating acute myeloid leukemia

Yuqin Xie, Xueqin Wei, Weiwei Wang, Changsheng Liao, Pengfei Han, Yanhui Yu

Article Number: 164 Published online on: 26 February 2024
Article Open Access

Comparison between minimally invasive and open transforaminal lumbar interbody fusion for the treatment of multi‑segmental lumbar degenerative disease: A systematic evaluation and meta‑analysis

Wan-Jing Zhai, Zhan-Kui Wang, Hua-Lv Liu, Shi-Lei Qin, Peng-Fei Han, Yun-Feng Xu

Article Number: 162 Published online on: 23 February 2024
Article Open Access

Paclitaxel mediates the PI3K/AKT/mTOR pathway to reduce proliferation of FLT3‑ITD+ AML cells and promote apoptosis

Yanyun Su, Meiqing Wu, Baowen Zhou, Ziwen Bai, Ruli Pang, Zhenfang Liu, Weihua Zhao

Article Number: 161 Published online on: 23 February 2024
Article Open Access

Effect of prior anticoagulation therapy on outcomes of traumatic brain injury: A systematic review and meta‑analysis

Linghong Pan, Jiayao Hu

Article Number: 160 Published online on: 22 February 2024
Case Report Open Access

Erdheim‑Chester disease of multisystem involvement with delayed diagnosis: A case report and literature review

Xiaotong Shi, Guangzhi Sun, Tongguan Li, Mengjiao Xu, Yixuan Liu, Zhankui Wang, Yanfeng Hou

Article Number: 159 Published online on: 22 February 2024
Article Open Access

Transcriptomic analysis of lipoteichoic acid‑treated undifferentiated and neutrophil‑like differentiated HL‑60 cells

Kuan-Ting Liu, I-Jeng Yeh, Ya-Ling Hsu, Meng-Chi Yen

Article Number: 158 Published online on: 22 February 2024
Article Open Access

Antibiotic administration aggravates asthma by disrupting gut microbiota and the intestinal mucosal barrier in an asthma mouse model

Cheng-Ling Xu, Cui Wang, Gao-Bin Li, Tong Zhao, Rui-Ling Zhou, Jing Chen

Article Number: 157 Published online on: 21 February 2024
Article Open Access

Predominant control of PDGF/PDGF receptor signaling in the migration and proliferation of human adipose‑derived stem cells under culture conditions with a combination of growth factors

Zhongxin Sun, Michika Fukui, Shigeru Taketani, Ayako Kako, Sakurako Kunieda, Natsuko Kakudo

Article Number: 156 Published online on: 21 February 2024
Correction Open Access

[Corrigendum] miR‑216a‑5p acts as an oncogene in renal cell carcinoma

Peijie Chen, Jing Quan, Lu Jin, Canbin Lin, Weijie Xu, Jinling Xu, Xin Guan, Zebo Chen, Liangchao Ni, Shangqi Yang, Yun Chen, Yongqing Lai

Article Number: 155 Published online on: 21 February 2024
Article Open Access

Neuroprotective effects of galectin‑1 on cerebral ischemia/reperfusion injury by regulating oxidative stress

Jie Zhao, Rui Zhu, Feifei He, Miao Wu, Yufu Wu, Xiangjun Meng, Xiaohong Liu

Article Number: 154 Published online on: 20 February 2024
Case Report Open Access

Type B3 thymoma complicated with Chlamydia psittaci pneumonia with rare features: A case report

Jianping Jiang, Jinmeng Dai, Xun Hu, Xiujuan Yao, Weiqiang Mo, Haiqin Wang

Article Number: 153 Published online on: 20 February 2024
Article

Effect of tofacitinib on the phenotype and activity of Caco‑2 cells in a model of inflammatory bowel disease

Estera Skudrzyk, Łukasz Bułdak, Grzegorz Machnik, Bogusław Okopień

Article Number: 152 Published online on: 20 February 2024
Article Open Access

Unilateral percutaneous vertebroplasty in osteoporotic vertebral compression fractures: A clinical efficacy evaluation

Dongdong Shi, Xiaoling Li, Fang Huang, Gejin Wei, Zhoudan Lin

Article Number: 151 Published online on: 20 February 2024
Review Open Access

Cancer‑associated fibroblasts under therapy‑induced senescence in the tumor microenvironment (Review)

Qiuhua Zhang, Yijie Lou, Hao Fang, Shaopeng Sun, Rijuan Jin, Yunxi Ji, Zhe Chen

Article Number: 150 Published online on: 20 February 2024
Review Open Access

Comparative efficiency of differential diagnostic methods for the identification of BRAF V600E gene mutation in papillary thyroid cancer (Review)

Qian Liu, Xue Jiang, Wenling Tu, Lina Liu, Ying Huang, Yuxiao Xia, Xuliang Xia, Yuhong Shi

Article Number: 149 Published online on: 20 February 2024
Article Open Access

Sex differences in diabetes‑induced hepatic and renal damage

Linghuan Gao, Xindi Wang, Lei Guo, Wenli Zhang, Gengyin Wang, Shuying Han, Yuxin Zhang

Article Number: 148 Published online on: 19 February 2024
Article Open Access

Mitochondrial calcium uniporter promotes mitophagy by regulating the PINK1/Parkin pathway in caerulein‑treated pancreatic ductal epithelial cells in vitro

Yu Lei, Hui-Ying Yang, Nuo Meng, Ying-Ying Qin, Meng-Tao Xu, Xue-Lian Xiang, Li Liu, Guo-Du Tang

Article Number: 147 Published online on: 19 February 2024
Article Open Access

Novel underlying genetic markers for asthenozoospermia due to abnormal spermatogenesis and reproductive organ inflammation

Yaodong Zhang, Yun Peng, Yao Wang, Jian Xu, Hongli Yan

Article Number: 146 Published online on: 19 February 2024
Article Open Access

Enhancer of zeste homolog 2 facilitates phenotypic transition of vascular smooth muscle cells leading to aortic aneurysm/dissection

Shishan Xue, Shuai Leng, Fengquan Zhang, Zhiqiao Dang, Guohai Su, Wenqian Yu

Article Number: 145 Published online on: 19 February 2024
Retraction Open Access

[Retracted] Overexpression of indoleamine 2, 3‑dioxygenase contributes to the repair of human airway epithelial cells inhibited by dexamethasone via affecting the MAPK/ERK signaling pathway

Shanshan Jia, Pin Guo, Xiangjin Ge, Huanhuan Wu, Junhua Lu, Xiaofang Fan

Article Number: 144 Published online on: 19 February 2024
Article Open Access

Therapeutic effect of notoginseng saponins before and after fermentation on blood deficiency rats

Wenjie Su, Zuguo Liang, Daian Pan, Lancao Zhang, Yuyao Zhang, Tongyi Yuan, Xiang Gao, Hang Su, He Zhang

Article Number: 143 Published online on: 15 February 2024
Article Open Access

Fluorofenidone attenuates renal fibrosis by inhibiting lysosomal cathepsin‑mediated NLRP3 inflammasome activation

Linfeng Zheng, Wenjuan Mei, Jing Zhou, Xin Wei, Zhijuan Huang, Xiaozhen Lin, Li Zhang, Wei Liu, Qian Wu, Jinhong Li, Yan Yan

Article Number: 142 Published online on: 15 February 2024
Correction Open Access

[Corrigendum] Relationship between changes in mitochondrial function and hippocampal neuronal apoptosis after recurrent convulsion during developmental stage

Yueying Liu, Jieru Chen, Meifang Jin, Zhenhong Li, Tian Tian, Lili Li, Hong Ni

Article Number: 141 Published online on: 15 February 2024
Article

Epidemiological insights into seasonal, sex‑specific and age‑related distribution of bacterial pathogens in urinary tract infections

Zhi-Song Zhan, Jing Shi, Zu-Shun Zheng, Xue-Xia Zhu, Juan Chen, Xin-Yi Zhou, Shi-Yan Zhang

Article Number: 140 Published online on: 14 February 2024
Review Open Access

Role of microRNAs in cognitive decline related to COVID‑19 (Review)

Anastasia Bougea, Vasiliki Epameinondas Georgakopoulou, Ioannis G. Lempesis, George Fotakopoulos, Petros Papalexis, Pagona Sklapani, Nikolaos Trakas, Demetrios A. Spandidos, Efthalia Angelopoulou

Article Number: 139 Published online on: 14 February 2024
Case Report Open Access

Treatment opinions for dens invaginatus: A case series

Chengshi Wei, Dong Wang, Lili Shen, Ping Lu, Zhen Meng, Rongjing Zhou

Article Number: 138 Published online on: 13 February 2024
Article Open Access

Biochanin A inhibits endothelial dysfunction induced by IL‑6‑stimulated endothelial microparticles in Perthes disease via the NFκB pathway

Jianhong Liu, Chengsen Lin, Boxiang Li, Qian Huang, Xianxiang Chen, Shengping Tang, Xiaolin Luo, Rongbin Lu, Yun Liu, Shijie Liao, Xiaofei Ding

Article Number: 137 Published online on: 13 February 2024
Retraction Open Access

[Retracted] microRNA‑146b promotes neuroblastoma cell growth through targeting NUMB

Xiao-Li Ma, Xiao-Juan Zhang, Qian Du, Xiang-Nan Zhang, Shu-Yan Zhang, Huan-Fen Zhao

Article Number: 136 Published online on: 13 February 2024
Article Open Access

Programmed cell death 4 blocks autophagy and promotes dopaminergic neuronal injury in Parkinson's disease

Guiling Cao, Tao Kang, Nini Li, Peng Li

Article Number: 135 Published online on: 12 February 2024
Correction Open Access

[Corrigendum] miR‑199b‑5p serves as a tumor suppressor in renal cell carcinoma

Yulin Lai, Jing Quan, Canbin Lin, Hang Li, Jia Hu, Peijie Chen, Jinling Xu, Xin Guan, Weijie Xu, Yongqing Lai, Liangchao Ni

Article Number: 134 Published online on: 09 February 2024
Case Report Open Access

Whipple's disease of the respiratory system: A case report

Yue Deng, Hongmei Zhang, Junyu Lu, Zhiyu Zhou, Ting Zhang, Xuerong Cui

Article Number: 133 Published online on: 07 February 2024
Case Report Open Access

Identification of novel KRT5 gene variants in two Chinese patients with sporadic form of epidermolysis bullosa simplex: A case report

Linli Liu, Qinglian Lu, Hui Luo, Chunshui Yu

Article Number: 132 Published online on: 07 February 2024
Review Special Issue

Exposure factors in the occurrence and development of melasma (Review)

Yijun Chen, Gautham Vellaichamy, Samantha L. Schneider, Wei Kong, Zhichao Liu

Article Number: 131 Published online on: 06 February 2024
This article is part of the special Issue: Immuno-Dermatology
Article Open Access

Anti‑osteoclastogenic effect of fermented mealworm extract by inhibiting RANKL‑induced NFATc1 action

Ju Ri Ham, Mi-Kyung Lee

Article Number: 130 Published online on: 06 February 2024
Retraction Open Access

[Retracted] Knockdown of circ_0001883 may inhibit epithelial‑mesenchymal transition in laryngeal squamous cell carcinoma via the miR‑125‑5p/PI3K/AKT axis

Fu Chen, Zheng Lao, Haiyan Zhang, Jie Wang, Shengzi Wang

Article Number: 129 Published online on: 05 February 2024
Article Open Access

ERCP endoscopic minimally invasive treatment of acute suppurative obstructive cholangitis: A study of 47 patients

Jinjiao Lu, Zhen Fan

Article Number: 128 Published online on: 05 February 2024
Article Open Access

ENO1 deletion potentiates ferroptosis and decreases glycolysis in colorectal cancer cells via AKT/STAT3 signaling

Ying Liu, Yinyin Hou, Fan Zhang, Xifang Wang

Article Number: 127 Published online on: 05 February 2024
Article Open Access

Lithium downregulates phosphorylated acetyl‑CoA carboxylase 2 and attenuates mitochondrial fatty acid utilization and oxidative stress in cardiomyocytes

Pao-Huan Chen, Ting-Wei Lee, Shuen-Hsin Liu, Tin Van Huynh, Cheng-Chih Chung, Yung-Hsin Yeh, Yu-Hsun Kao, Yi-Jen Chen

Article Number: 126 Published online on: 05 February 2024
Article Open Access

Paeoniflorin improves ulcerative colitis via regulation of PI3K‑AKT based on network pharmacology analysis

Qifang Li, Shuyue Zheng, Kai Niu, Yi Qiao, Yuan Liu, Ying Zhang, Bingbing Li, Canlei Zheng, Bin Yu

Article Number: 125 Published online on: 05 February 2024
Journal Cover

April-2024
Volume 27 Issue 4

Print ISSN: 1792-0981
Online ISSN: 1792-1015

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image