Journal Articles

Significant role of macrophages in human cancers associated with Epstein-Barr virus (Review)

Misuzu Shimakage

Pages: 1763-1771 Published online on: 10 September 2014
Open Access

Detection and preliminary evaluation of circulating tumor cells in the peripheral blood of patients with eight types of cancer using a telomerase-specific adenovirus

Mina Yabusaki, Jun Sato, Atsushi Kohyama, Takashi Kojima, Daisuke Nobuoka, Toshiaki Yoshikawa, Yu Sawada, Katsuhiro  Murakami, Keigo  Gohda, Takatsugu Okegawa, Masaru Nakamura, Kiyoshi  Takamatsu, Masaaki Ito, Kazuhiro Kaneko, Tetsuya Nakatsura

Pages: 1772-1778 Published online on: 22 August 2014
Open Access

Suppression of PMA-induced tumor cell invasion and migration by ginsenoside Rg1 via the inhibition of NF-κB-dependent MMP-9 expression

Li Li, Yiwen Wang, Benquan Qi, Dongdong Yuan, Shuying Dong, Daohua Guo, Cuiling Zhang, Meiling Yu

Pages: 1779-1786 Published online on: 20 August 2014
Open Access

Targeting of the β6 gene to suppress degradation of ECM via inactivation of the MAPK pathway in breast adenocarcinoma cells

Yuhua Zhang, Lijing Wei, Jin Yu, Guang Li, Xiuru Zhang, Anliu Wang, Yanjiao He, Hongli Li, Deling Yin

Pages: 1787-1795 Published online on: 20 August 2014

Interaction of Muc4 and ErbB2 in a transgenic mouse model of gallbladder carcinoma: Potential pathobiological implications

Naoki Miyahara, Junichi Shoda, Toru  Kawamoto, Hiroyasu  Ishida, Tetsuya  Ueda, Yoshihiro  Akimoto, Hayato  Kawakami, Tatsuro Irimura

Pages: 1796-1802 Published online on: 25 August 2014

Synergistic antitumor effect of ginsenoside Rg3 and cisplatin in cisplatin‑resistant bladder tumor cell line

Young Ju Lee, Sangchul Lee, Jin Nyoung Ho, Seok-Soo Byun, Sung Kyu Hong, Sang Eun Lee, Eunsik  Lee

Pages: 1803-1808 Published online on: 29 August 2014

A novel RET rearrangement (ACBD5/RET) by pericentric inversion, inv(10)(p12.1;q11.2), in papillary thyroid cancer from an atomic bomb survivor exposed to high-dose radiation

Kiyohiro Hamatani, Hidetaka Eguchi, Kazuaki  Koyama, Mayumi  Mukai, Kei Nakachi, Yoichiro Kusunoki

Pages: 1809-1814 Published online on: 29 August 2014

Usefulness of immunohistochemistry for the detection of the BRAF V600E mutation in ovarian serous borderline tumors

Yuko Hayashi, Hidefumi Sasaki, Sho Takeshita, Ryutaro Nishikawa, Hiroshi Nishikawa, Atsushi Arakawa, Yoriko Yamashita, Satoru Takahashi, Mayumi Sugiura-Ogasawara

Pages: 1815-1819 Published online on: 25 August 2014

Carbon ions and X‑rays induce pro‑inflammatory effects in 3D oral mucosa models with and without PBMCs

Viktoria Tschachojan, Henrike Schroer, Nicole Averbeck, Wolfgang Mueller-Klieser

Pages: 1820-1828 Published online on: 22 August 2014

CMTM1_v17 is a novel potential therapeutic target in breast cancer

Jing Wang, Guoying Zhang, Yingmei Zhang, Yang Luo, Quansheng Song, Xiaoyan Qiu, Xiaoning Mo, Lu Wang

Pages: 1829-1836 Published online on: 20 August 2014

MyD88 expression is associated with paclitaxel resistance in lung cancer A549 cells

Fenfen Xiang, Rong Wu, Zhenhua  Ni, Chunying  Pan, Yueping Zhan, Jian  Xu, Xianpeng  Meng, Xiangdong Kang

Pages: 1837-1844 Published online on: 21 August 2014

Identification of copy number variation-driven genes for liver cancer via bioinformatics analysis

Xiaojie Lu, Kun Ye, Kailin Zou, Jinlian Chen

Pages: 1845-1852 Published online on: 20 August 2014

Hiwi facilitates chemoresistance as a cancer stem cell marker in cervical cancer

Wei Liu, Qing Gao, Kunlun Chen, Xiang Xue, Mu Li, Qian Chen, Gaixia Zhu, Ya Gao

Pages: 1853-1860 Published online on: 13 August 2014

BMP8B mediates the survival of pancreatic cancer cells and regulates the progression of pancreatic cancer

Zhuoxin Cheng, Wu Cui, Ye Ding, Tao Liu, Weixin  Liu, Youyou  Qin, Weibin  Xia, Jian  Xu, Yinghai  Zhang, Xiaoming Zou

Pages: 1861-1866 Published online on: 18 August 2014

The role of APOBEC3B in chondrosarcoma

Zhe Jin, Ya-Xin Han, Xiao-Rui Han

Pages: 1867-1872 Published online on: 22 August 2014

Activation of the mTORC1 and STAT3 pathways promotes the malignant transformation of colitis in mice

Zhen He, Xiaosheng He, Zexian Chen, Jia Ke, Xiaowen He, Ruixue Yuan, Zerong Cai, Xiuting Chen, Xiaojian Wu, Ping Lan

Pages: 1873-1880 Published online on: 20 August 2014

Fluorescence in situ hybridization of chromosome 17 polysomy in breast cancer using thin tissue sections causes the loss of CEP17 and HER2 signals

Huiyong Jiang, Xiaoyan Bai, Tong Zhao, Cheng Zhang, Xuefeng Zhang

Pages: 1889-1896 Published online on: 13 August 2014

Overexpression of type VI collagen in neoplastic lung tissues

Larry Voiles, David E. Lewis, Ling Han, Ivan P. Lupov, Tsang-Long Lin, Michael J. Robertson, Irina Petrache, Hua-Chen Chang

Pages: 1897-1904 Published online on: 22 August 2014

Inhibition of autophagy enhances the radiosensitivity of nasopharyngeal carcinoma by reducing Rad51 expression

Ning Mo, Yong-Kui Lu, Wei-Min Xie, Yan Liu, Wen-Xian Zhou, Hong-Xue Wang, Li Nong, Yu-Xian Jia, Ai-Hua Tan, Ying Chen, Shan-Shan Li, Bao-Hua Luo

Pages: 1905-1912 Published online on: 20 August 2014

Knockout of ADAM10 enhances sorafenib antitumor activity of hepatocellular carcinoma in vitro and in vivo

Wei Zhang, Songyang Liu, Kai Liu, Bai  Ji, Yingchao Wang, Yahui Liu

Pages: 1913-1922 Published online on: 19 August 2014

MicroRNA-145 inhibits cell proliferation by directly targeting ADAM17 in hepatocellular carcinoma

Yuwu Liu, Chang Wu, Ying Wang, Sailan Wen, Junpu Wang, Zhihong Chen, Qiongqiong He, Deyun Feng

Pages: 1923-1930 Published online on: 20 August 2014

Reduced expression of liver kinase B1 and Beclin1 is associated with the poor survival of patients with non-small cell lung cancer

Lili Jiang, Xuan Liang, Mengjie Liu, Wenjuan Wang, Jiequn Ma, Qianqian Guo, Lili Han, Chengcheng Yang, Kejun Nan

Pages: 1931-1938 Published online on: 21 August 2014

Overexpression of oxidored-nitro domain containing protein 1 induces growth inhibition and apoptosis in human prostate cancer PC3 cells

Zhongjie Shan, Qinglan Hou, Nan Zhang, Liang Guo, Xinheng Zhang, Yaohui Ma, Yudong Zhou

Pages: 1939-1946 Published online on: 14 August 2014

Downregulated Chibby in laryngeal squamous cell carcinoma with increased expression in laryngeal carcinoma Hep-2 cells

Jue Xu, Gang Ren, De-An Zhao, Bo-An Li, Cheng-Fu Cai, Yi Zhou, Xian-Yang Luo

Pages: 1947-1956 Published online on: 29 August 2014

Immune responsive gene 1, a novel oncogene, increases the growth and tumorigenicity of glioma

Jun Pan, Xiaoyong Zhao, Chunnan Lin, Hongchao Xu, Zhilin Yin, Tianzhu Liu, Shizhong Zhang

Pages: 1957-1966 Published online on: 10 September 2014

Nuclear ING2 expression is reduced in osteosarcoma

Xiao-Rui Han, Xi-Zhuang Bai, Yu Sun, Yan Yang

Pages: 1967-1972 Published online on: 02 September 2014

Mammalian target of rapamycin signaling is involved in the vasculogenic mimicry of glioma via hypoxia-inducible factor-1α

Min Huang, Yiquan Ke, Xinlin Sun, Li Yu, Zhilin Yang, Yonghong Zhang, Mouxuan Du, Jihui Wang, Xiao Liu, Shuyun Huang

Pages: 1973-1980 Published online on: 29 August 2014

Microarray-based detection and expression analysis of extracellular matrix proteins in drug‑resistant ovarian cancer cell lines

Radosław Januchowski, Piotr Zawierucha, Marcin  Ruciński, Maciej Zabel

Pages: 1981-1990 Published online on: 09 September 2014

AZD1480, a JAK inhibitor, inhibits cell growth and survival of colorectal cancer via modulating the JAK2/STAT3 signaling pathway

Shu-Wei Wang, Jun Hu, Qin-Hao Guo, Yan Zhao, Jie-Jing Cheng, Dong‑Sheng Zhang, Qiang Fei, Juan Li, Yue-Ming Sun

Pages: 1991-1998 Published online on: 10 September 2014

XAV939 promotes apoptosis in a neuroblastoma cell line via telomere shortening

Xiaohong Tian, Weijian Hou, Shuling Bai, Jun  Fan, Hao Tong, Yu Bai

Pages: 1999-2006 Published online on: 02 September 2014

Circulating endothelial progenitor cells are involved in VEGFR-2-related endothelial differentiation in glioma

Le Wang, Lu Chen, Qianfeng Wang, Lijuan Wang, Haibao Wang, Yujun Shen, Xiaohu Li, Yu Fu, Yuxian Shen, Yongqiang Yu

Pages: 2007-2014 Published online on: 05 September 2014

Reversion of trichostatin A resistance via inhibition of the Wnt signaling pathway in human pancreatic cancer cells

Benquan Wang, Qian Zou, Meng Sun, Jingfeng Chen, Tianyang Wang, Yongheng Bai, Zongjing Chen, Bicheng Chen, Mengtao Zhou

Pages: 2015-2022 Published online on: 10 September 2014

Knockdown of mutated H-Ras V12 expression induces chemosensitivity of hepatocellular carcinoma cells to cisplatin treatment in vitro and in nude mouse xenografts

Fanjie Meng, Bin Cao, Zengli Feng, Shunmao Ma, Haigang Wang, Yanshu Li, Hui Li

Pages: 2023-2030 Published online on: 05 September 2014

Role of aldolase A in osteosarcoma progression and metastasis: In vitro and in vivo evidence

Feng Long, Xinyan Cai, Wei Luo, Liang Chen, Kanghua Li

Pages: 2031-2037 Published online on: 10 September 2014

Downregulation of STAT3 and activation of MAPK are involved in the induction of apoptosis by HNK in glioblastoma cell line U87

Yubao Zhang, Xia Ren, Meiyan Shi, Zheng  Jiang, Hengxiao  Wang, Qinghong Su, Qinglin Liu, Gang Li, Guosheng Jiang

Pages: 2038-2046 Published online on: 22 August 2014

CUL4B promotes proliferation and inhibits apoptosis of human osteosarcoma cells

Zhi Chen, Bao-Liang Shen, Qing-Ge Fu, Fei Wang, Yi‑Xing Tang, Cang-Long Hou, Li Chen

Pages: 2047-2053 Published online on: 05 September 2014

Evolution of a gastric carcinoma cell-specific DNA aptamer by live cell-SELEX

Hong-Yong Cao, Ai-Hua Yuan, Xue-Song Shi, Wei  Chen, Yi Miao

Pages: 2054-2060 Published online on: 18 August 2014

Identification of angiogenesis-related miRNAs in a population of patients with renal clear cell carcinoma

He-Cheng Li, Jian-Ping Li, Zi-Ming  Wang, De-Lai  Fu, Zhao‑Lun  Li, Dong  Zhang, Wei-Min  Gan, Tie  Chong

Pages: 2061-2069 Published online on: 14 August 2014

Upregulation of Limk1 caused by microRNA-138 loss aggravates the metastasis of ovarian cancer by activation of Limk1/cofilin signaling

Puxiang Chen, Mengjun Zeng, Yan Zhao, Xiaolin Fang

Pages: 2070-2076 Published online on: 02 September 2014

Expression of GOLPH2 is associated with the progression of and poor prognosis in gastric cancer

Guanglin Liu, Yan Zhang, Fen He, Jianfeng Li, Xuan Wei, Yang Li, Xiaowen Liao, Jiancong Sun, Wei Yi, Daoli Niu

Pages: 2077-2085 Published online on: 14 August 2014

Aberrant expression of B7-H3 in gastric adenocarcinoma promotes cancer cell metastasis

Wei Dai, Genhai Shen, Jianping Qiu, Xin Zhao, Quangen Gao

Pages: 2086-2092 Published online on: 14 August 2014

DNA methyltransferases 3a and 3b are differentially expressed in the early stages of a rat liver carcinogenesis model

Carlos Alberto Valencia Antúnez, Lucía Taja Chayeb, Miguel Ángel Rodríguez-Segura, Guadalupe Soledad López Álvarez, Claudia M. García-Cuéllar, Saúl Villa Treviño

Pages: 2093-2103 Published online on: 03 September 2014

miR-124a restoration inhibits glioma cell proliferation and invasion by suppressing IQGAP1 and β-catenin

Shao-Hua Lu, Xing-Jun Jiang, Ge-Lei Xiao, Ding-Yang Liu, Xian-Rui Yuan

Pages: 2104-2110 Published online on: 29 August 2014

The endogenous oxindole isatin induces apoptosis of MCF‑7 breast cancer cells through a mitochondrial pathway

Zhongliang Ma, Lin Hou, Yuhong Jiang, Yanpin Chen, Jinlian Song

Pages: 2111-2117 Published online on: 20 August 2014

Matrine alters microRNA expression profiles in SGC-7901 human gastric cancer cells

Hailong Li, Shoupin Xie, Xiaojun Liu, Hongyan Wu, Xinyao Lin, Jing Gu, Huping Wang, Yongqiang Duan

Pages: 2118-2126 Published online on: 28 August 2014

MicroRNA-497 suppresses angiogenesis by targeting vascular endothelial growth factor A through the PI3K/AKT and MAPK/ERK pathways in ovarian cancer

Wei Wang, Fang Ren, Qinghua Wu, Dazhi Jiang, Hongjun Li, Huirong Shi

Pages: 2127-2133 Published online on: 22 August 2014

Transforming growth factor-β1-induced epithelial-mesenchymal transition in human esophageal squamous cell carcinoma via the PTEN/PI3K signaling pathway

Hong-Yan Zhang, Zhi-Qiang Wang, Yun-Yun Li, Feng Wang, Qing-Ru Zeng, Yuan Gao, Xiao-Yan Xuan, Shan-Shan Li

Pages: 2134-2142 Published online on: 29 August 2014

MicroRNA-101 inhibits the metastasis of osteosarcoma cells by downregulation of EZH2 expression

Kailiang Zhang, Yinglong Zhang, Kun Ren, Guangyi Zhao, Kang Yan, Baoan Ma

Pages: 2143-2149 Published online on: 02 September 2014

Reactive oxygen species promote ovarian cancer progression via the HIF-1α/LOX/E-cadherin pathway

Yu Wang, Jun Ma, Haoran Shen, Chengjie  Wang, Yueping  Sun, Stephen B. Howell, Xinjian Lin

Pages: 2150-2158 Published online on: 28 August 2014

PEG10 plays a crucial role in human lung cancer proliferation, progression, prognosis and metastasis

Xinzhou Deng, Yi Hu, Qianshan Ding, Rongfei Han, Qian Guo, Jian Qin, Jie Li, Ruijing Xiao, Sufang Tian, Weidong Hu, Qiuping Zhang, Jie Xiong

Pages: 2159-2167 Published online on: 09 September 2014

ABCG2 regulates the pattern of self-renewing divisions in cisplatin-resistant non-small cell lung cancer cell lines

Ying Tang, Jingming Hou, Guanghui Li, Zongchang Song, Xiaojing Li, Cui Yang, Wenying Liu, Yide Hu, Yu Xu

Pages: 2168-2174 Published online on: 09 September 2014

Erk1/2 activation and modulation of STAT3 signaling in oral cancer

Ioannis Gkouveris, Nikolaos Nikitakis, Maria Karanikou, George Rassidakis, Alexandra Sklavounou

Pages: 2175-2182 Published online on: 22 August 2014

Upregulation of GRIM-19 suppresses the growth of oral squamous cell carcinoma in vitro and in vivo

Minghe Li, Zhihong Li, Chongyang Liang, Chengmin Han, Wei Huang, Fei Sun

Pages: 2183-2190 Published online on: 20 August 2014

Association of increased levels of TGF-β1 and p14ARF in prostate carcinoma cell lines overexpressing Egr-1

Eduardo Parra, Luis Gutiérrez, Jorge Ferreira

Pages: 2191-2198 Published online on: 09 September 2014

EPO gene expression induces the proliferation, migration and invasion of bladder cancer cells through the p21WAF1‑mediated ERK1/2/NF-κB/MMP-9 pathway

Sung Lyea Park, Se Yeon Won, Jun-Hui Song, Wun-Jae Kim, Sung-Kwon Moon

Pages: 2207-2214 Published online on: 20 August 2014

Chitooligosaccharides inhibit ethanol-induced oxidative stress via activation of Nrf2 and reduction of MAPK phosphorylation

Zhiguo Luo, Xiaoxia Dong, Qing Ke, Qiwen  Duan, Li Shen

Pages: 2215-2222 Published online on: 03 September 2014

Epidermal growth factor receptor and KRAS mutations in lung adenocarcinoma: A retrospective study of the Lebanese population

Najla Fakhruddin, Rami Mahfouz, Fadi Farhat, Arafat Tfayli, Rabab Abdelkhalik, Mark Jabbour, Lamis Yehia, Ziyad Mahfoud, Ghazi Zaatari

Pages: 2223-2229 Published online on: 14 August 2014

Induction of fibronectin in response to epidermal growth factor is suppressed by silibinin through the inhibition of STAT3 in triple negative breast cancer cells

Sangmin Kim, Myeongjin Jeon, Jeongmin Lee, Jeonghun Han, Soo‑Jin  Oh, Taewoo Jung, Seok Jin Nam, Won Ho Kil, Jeong Eon Lee

Pages: 2230-2236 Published online on: 29 August 2014

Volumetric intensity modulated arc therapy for stereotactic body radiosurgery in oligometastatic breast and gynecological cancers: Feasibility and clinical results

Gabriella Macchia, Francesco Deodato, Savino Cilla, Gabriella Torre, Giacomo Corrado, Francesco Legge, Maria Antonietta Gambacorta, Luca Tagliaferri, Samantha Mignogna, Giovanni Scambia, Vincenzo Valentini, Alessio G. Morganti, Gabriella Ferrandina

Pages: 2237-2243 Published online on: 18 August 2014

Phenotypic and functional characterization of cytokine-induced killer cells derived from preterm and term infant cord blood

Qian Zhang, Lili Wang, Chenghan Luo, Zanyang  Shi, Xinru Cheng, Zhen Zhang, Yi Yang, Yi Zhang

Pages: 2244-2252 Published online on: 01 September 2014

SHIP1 is targeted by miR-155 in acute myeloid leukemia

Hua Xue, Luo-Ming Hua, Ming Guo, Jian-Min Luo

Pages: 2253-2259 Published online on: 22 August 2014

C5a promotes the proliferation of human nasopharyngeal carcinoma cells through PCAF-mediated STAT3 acetylation

Kemin Cai, Yi Wan, Zhimin Wang, Yu Wang, Xiaojun Zhao, Xueli Bao

Pages: 2260-2266 Published online on: 20 August 2014

Intratumoral injection of PKR shRNA expressing plasmid inhibits B16-F10 melanoma growth Corrigendum in /10.3892/or.2018.6646

Nayara Delgado André, Viviane Aline Oliveira Silva, Maria Angelica Ehara Watanabe, Fernando Luiz De Lucca

Pages: 2267-2273 Published online on: 18 August 2014

Diallyl disulfide selectively causes checkpoint kinase-1 mediated G2/M arrest in human MGC803 gastric cancer cell line

Hui Ling, Li-Feng Lu, Jie He, Guo-Hua  Xiao, Hao Jiang, Qi Su

Pages: 2274-2282 Published online on: 19 August 2014

miR-21 increases the programmed cell death 4 gene-regulated cell proliferation in head and neck squamous carcinoma cell lines

Zhifeng Sun, Suping Li, Andreas M. Kaufmann, Andreas E. Albers

Pages: 2283-2289 Published online on: 01 September 2014
Journal Cover

November-2014
Volume 32 Issue 5

Print ISSN: 1021-335X
Online ISSN: 1791-2431

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image