Journal Articles

DNA methylation and histone modifications as epigenetic regulation in prostate cancer (Review)

Maria Nowacka-Zawisza, Ewelina Wiśnik

Pages: 2587-2596 Published online on: 20 September 2017
Open Access

Inhibitor of β-catenin and TCF (ICAT) promotes cervical cancer growth and metastasis by disrupting E-cadherin/β-catenin complex

Yayun Jiang, Wei Ren, Weijia Wang, Jing Xia, Liyao Gou, Mengyao Liu, Qun Wan, Lan Zhou, Yaguang Weng, Tongchuan He, Yan Zhang

Pages: 2597-2606 Published online on: 18 September 2017
Open Access

Screening and identification of key biomarkers in hepatocellular carcinoma: Evidence from bioinformatic analysis

Lin Li, Qingsong Lei, Shujun Zhang, Lingna Kong, Bo Qin

Pages: 2607-2618 Published online on: 07 September 2017
Open Access

α7 nicotinic acetylcholine receptor in tumor-associated macrophages inhibits colorectal cancer metastasis through the JAK2/STAT3 signaling pathway

Rushan Fei, Yuanwei Zhang, Saisai Wang, Tao Xiang, Wenbin Chen

Pages: 2619-2628 Published online on: 04 September 2017
Open Access

Suppression of STIM1 inhibits the migration and invasion of human prostate cancer cells and is associated with PI3K/Akt signaling inactivation

Yibin Zhou, Peng Gu, Jian Li, Feng Li, Jin Zhu, Peng Gao, Yachen Zang, Yongchang Wang, Yuxi Shan, Dongrong Yang

Pages: 2629-2636 Published online on: 18 September 2017
Open Access

Irisin reverses the IL-6 induced epithelial-mesenchymal transition in osteosarcoma cell migration and invasion through the STAT3/Snail signaling pathway

Gang Kong, Yunpeng Jiang, Xiujiang Sun, Zhilin Cao, Guodong Zhang, Zhongyuan Zhao, Yong Zhao, Qian Yu, Gong Cheng

Pages: 2647-2656 Published online on: 20 September 2017
Open Access

SSRP1 silencing inhibits the proliferation and malignancy of human glioma cells via the MAPK signaling pathway

Jianming Liao, Xiang Tao, Qianshan Ding, Junhui Liu, Xue Yang, Fan-En Yuan, Ji-An Yang, Baohui Liu, Guo-An Xiang, Qianxue Chen

Pages: 2667-2676 Published online on: 21 September 2017
Open Access

SP1 promotes tumor angiogenesis and invasion by activating VEGF expression in an acquired trastuzumab‑resistant ovarian cancer model

Feng Su, Jing Geng, Xinying Li, Chuan Qiao, Longlong Luo, Jiannan Feng, Xinjun Dong, Ming Lv

Pages: 2677-2684 Published online on: 25 September 2017
Open Access

Capsaicin inhibits proliferation and induces apoptosis in osteosarcoma cell lines via the mitogen‑activated protein kinase pathway

Yuan Zhang, Xu Deng, Tao Lei, Chang Yu, Yang Wang, Guosheng Zhao, Xiaoji Luo, Ke Tang, Zhengxue Quan, Dianming Jiang

Pages: 2685-2696 Published online on: 18 September 2017
Open Access

De novo synthesis of C4.4A in hepatocellular carcinoma promotes migration and invasion of tumor cells

Magdalena Görtz, Uwe Galli, Thomas Longerich, Margot Zöller, Ulrike Erb, Peter Schemmer

Pages: 2697-2704 Published online on: 20 September 2017
Open Access

Inhibition of neuroblastoma proliferation by PF-3758309, a small-molecule inhibitor that targets p21-activated kinase 4

Zhiheng Li, Xiaolu Li, Lixiao Xu, Yanfang Tao, Chun Yang, Xiaolan Chen, Fang Fang, Yi Wu, Xin Ding, He Zhao, Mei Li, Guanghui Qian, Yunyun Xu, Junli Ren, Weiwei Du, Jian Wang, Jun Lu, Shaoyan Hu, Jian Pan

Pages: 2705-2716 Published online on: 22 September 2017
Open Access

miR-1908 as a novel prognosis marker of glioma via promoting malignant phenotype and modulating SPRY4/RAF1 axis

Zhi Chai, Huijie Fan, Yanyan Li, Lijuan Song, Xiaoming Jin, Jiezhong Yu, Yanhua Li, Cungen Ma, Ran Zhou

Pages: 2717-2726 Published online on: 26 September 2017
Open Access

MicroRNA-154 as a prognostic factor in bladder cancer inhibits cellular malignancy by targeting RSF1 and RUNX2

Xin Zhao, Zhigang Ji, Yi Xie, Guanghua Liu, Hanzhong Li

Pages: 2727-2734 Published online on: 25 September 2017
Open Access

miR-146a and miR-146b in the diagnosis and prognosis of papillary thyroid carcinoma

Zhenwei Qiu, Hai Li, Jianwei Wang, Chongbing Sun

Pages: 2735-2740 Published online on: 25 September 2017
Open Access

Phenotype characterization of human melanoma cells resistant to dabrafenib

Fabiola Gilda Cordaro, Anna Lisa De Presbiteris, Rosa Camerlingo, Nicola Mozzillo, Giuseppe Pirozzi, Ernesta Cavalcanti, Antonella Manca, Giuseppe Palmieri, Antonio Cossu, Gennaro Ciliberto, Paolo A. Ascierto, Salvatore Travali, Eduardo J. Patriarca, Emilia Caputo

Pages: 2741-2751 Published online on: 18 September 2017
Open Access

MicroRNA-345 inhibits metastasis and epithelial-mesenchymal transition of gastric cancer by targeting FOXQ1

Aiwen Feng, Xiaoming Yuan, Xiangwei Li

Pages: 2752-2760 Published online on: 26 September 2017
Open Access

VEGFR3 inhibition chemosensitizes lung adenocarcinoma A549 cells in the tumor-associated macrophage microenvironment through upregulation of p53 and PTEN

Ya Li, Yaguang Weng, Liang Zhong, Huimin Chong, Sicheng Chen, Yanting Sun, Wang Li, Qiong Shi

Pages: 2761-2773 Published online on: 19 September 2017
Open Access

Multimodal actions of the phytochemical sulforaphane suppress both AR and AR-V7 in 22Rv1 cells: Advocating a potent pharmaceutical combination against castration-resistant prostate cancer

Namrata Khurana, Hogyoung Kim, Partha K. Chandra, Sudha Talwar, Pankaj Sharma, Asim B. Abdel-Mageed, Suresh C. Sikka, Debasis Mondal

Pages: 2774-2786 Published online on: 30 August 2017
Open Access

High pemetrexed sensitivity of docetaxel-resistant A549 cells is mediated by TP53 status and downregulated thymidylate synthase

Wei-Ting Kuo, Dom-Gene Tu, Ling-Yen Chiu, Gwo-Tarng Sheu, Ming-Fang Wu

Pages: 2787-2795 Published online on: 07 September 2017
Open Access

Silencing of histone methyltransferase NSD3 reduces cell viability in osteosarcoma with induction of apoptosis

Zhiwei Liu, Lianhua Piao, Ming Zhuang, Xubin Qiu, Xiaoshuang Xu, Dawei Zhang, Mengmeng Liu, Ding Ren

Pages: 2796-2802 Published online on: 04 September 2017
Open Access

The ethanol extracts of sporoderm-broken spores of Ganoderma lucidum inhibit colorectal cancer in vitro and in vivo

Kang Li, Kun Na, Tingting Sang, Kaikai Wu, Ying Wang, Xingya Wang

Pages: 2803-2813 Published online on: 27 September 2017
Open Access

Predicting radiotherapy response for patients with soft tissue sarcoma by developing a molecular signature

Zaixiang Tang, Qinghua Zeng, Yan Li, Xinyan Zhang, Mark J. Suto, Bo Xu, Nengjun Yi

Pages: 2814-2824 Published online on: 25 September 2017
Open Access

Telmisartan inhibits hepatocellular carcinoma cell proliferation in vitro by inducing cell cycle arrest

Kyoko Oura, Tomoko Tadokoro, Shintaro Fujihara, Asahiro Morishita, Taiga Chiyo, Eri Samukawa, Yoshimi Yamana, Koji Fujita, Teppei Sakamoto, Takako Nomura, Hirohito Yoneyama, Hideki Kobara, Hirohito Mori, Hisakazu Iwama, Keiichi Okano, Yasuyuki Suzuki, Tsutomu Masaki

Pages: 2825-2835 Published online on: 20 September 2017
Open Access

TGX-221 inhibits proliferation and induces apoptosis in human glioblastoma cells

Xue Yang, Ji-An Yang, Bao-Hui Liu, Jian-Ming Liao, Fan‑En Yuan, Yin-Qiu Tan, Qian-Xue Chen

Pages: 2836-2842 Published online on: 22 September 2017
Open Access

Reversal effect of adenovirus-mediated human interleukin 24 transfection on the cisplatin resistance of A549/DDP lung cancer cells

Mingju Xu, Xioawei Tang, Jinjin Guo, Wangbang Sun, Faqing Tang

Pages: 2843-2851 Published online on: 26 September 2017

Low heme oxygenase-1 expression promotes gastric cancer cell apoptosis, inhibits proliferation and invasion, and correlates with increased overall survival in gastric cancer patients

Quan-Guang Ren, Sheng-Li Yang, Pin-Dong Li, Jin-Rong Xiong, Xiefan Fang, Jian-Li Hu, Qiu-Shuang Wang, Ren-Wang Chen, Ye-Shan Chen, Lu Wen, Miao Peng

Pages: 2852-2858 Published online on: 19 September 2017

The uptake exploration of 68Ga-labeled NGR in well-differentiated hepatocellular carcinoma xenografts: Indication for the new clinical translational of a tracer based on NGR

Yongheng Gao, Zhengjie Wang, Xiaowei Ma, Wenhui Ma, Mingxuan Zhao, Tianming Fu, Guoquan Li, Shengjun Wang, Zhe Wang, Weidong Yang, Fei Kang, Jing Wang

Pages: 2859-2866 Published online on: 31 August 2017

Molecular iodine impairs chemoresistance mechanisms, enhances doxorubicin retention and induces downregulation of the CD44+/CD24+ and E-cadherin+/vimentin+ subpopulations in MCF-7 cells resistant to low doses of doxorubicin

Alexander Bontempo, Brenda Ugalde-Villanueva, Evangelina Delgado‑González, Ángel Luis Rodríguez, Carmen Aceves

Pages: 2867-2876 Published online on: 01 September 2017

Naringenin inhibits alcoholic injury by improving lipid metabolism and reducing apoptosis in zebrafish larvae

Haiyan Lin, Zhenting Zhou, Weichao Zhong, Peng Huang, Ning Ma, Yuqing Zhang, Chuying Zhou, Yuling Lai, Shaohui Huang, Haiyan An, Xuegang Sun, Lei Gao, Zhiping Lv

Pages: 2877-2884 Published online on: 19 September 2017

Cx32 inhibits TNFα-induced extrinsic apoptosis with and without EGFR suppression

Yongchang Lai, Liang Tao, Yifan Zhao, Xiaomin Zhang, Xingjuan Sun, Qin Wang, Chengfang Xu

Pages: 2885-2892 Published online on: 07 September 2017

Hypoxia promotes migration/invasion and glycolysis in head and neck squamous cell carcinoma via an HIF-1α-MTDH loop

Gangcai Zhu, Fusen Peng, Wei Gong, Li She, Ming Wei, Haolei Tan, Changhan Chen, Diekuo Zhang, Guo Li, Donghai Huang, Xin Zhang, Yong Liu

Pages: 2893-2900 Published online on: 07 September 2017

Inositol hexaphosphate hydrolysate competitively binds to AKT to inhibit the proliferation of colon carcinoma

Chen Chen, Fuguo Yang, Cuiping Liu, Lianhua Cui, Min Fu, Yang Song

Pages: 2901-2910 Published online on: 07 September 2017

PomGnT1 enhances temozolomide resistance by activating epithelial-mesenchymal transition signaling in glioblastoma

Qi Liu, Yajun Xue, Qingshan Chen, Huairui Chen, Xiaofei Zhang, Leiping Wang, Cong Han, Shuanglin Que, Meiqing Lou, Jin Lan

Pages: 2911-2918 Published online on: 19 September 2017

Radioiodine-labeled anti-epidermal growth factor receptor binding bovine serum albumin-polycaprolactone for targeting imaging of glioblastoma

Chengxia Li, Jian Tan, Jin Chang, Wei Li, Zhongyun Liu, Ning Li, Yanhui Ji

Pages: 2919-2926 Published online on: 04 September 2017

Harmine suppresses the proliferation and migration of human ovarian cancer cells through inhibiting ERK/CREB pathway

Jun Gao, Hong Zhu, Hong Wan, Xia Zou, Xiaoxin Ma, Guolan Gao

Pages: 2927-2934 Published online on: 13 September 2017

Suppression of LETM1 by siRNA inhibits cell proliferation and invasion of bladder cancer cells

Bisheng Huang, Jingwei Zhang, Xiaolu Zhang, Chi Huang, Guanghui Hu, Saiyang Li, Tiancheng Xie, Mengnan Liu, Yunfei Xu

Pages: 2935-2940 Published online on: 18 September 2017

miR‑146b‑5p suppresses glioblastoma cell resistance to temozolomide through targeting TRAF6

Zhongrun Qian, Sunhai Zhou, Zhiyi Zhou, Xi Yang, Shuanlin Que, Jin Lan, Yongming Qiu, Yingying Lin

Pages: 2941-2950 Published online on: 19 September 2017

Celastrol downregulates E2F1 to induce growth inhibitory effects in hepatocellular carcinoma HepG2 cells

Liang Ma, Lei Peng, Sheng Fang, Bangguo He, Zi Liu

Pages: 2951-2958 Published online on: 19 September 2017

Interaction with neutrophils promotes gastric cancer cell migration and invasion by inducing epithelial-mesenchymal transition

Wen Zhang, Jianmei Gu, Jingyan Chen, Peng Zhang, Runbi Ji, Hui Qian, Wenrong Xu, Xu Zhang

Pages: 2959-2966 Published online on: 06 September 2017

Overexpression of RAB34 correlates with poor prognosis and tumor progression in hepatocellular carcinoma

Jianwu Wu, Yijie Lu, Ancheng Qin, Zhiming Qiao, Xinwei Jiang

Pages: 2967-2974 Published online on: 18 September 2017

Novel transduction of nutrient stress to Notch pathway by RasGRP3 promotes malignant aggressiveness in human esophageal squamous cell carcinoma

Ge Hu, Yuepeng Zhou, Yu Zhu, Ling Zhou, Rui Ling, Dan Wu, Lei Mi, Xuefeng Wang, Dongfang Dai, Chaoming Mao, Deyu Chen

Pages: 2975-2984 Published online on: 25 September 2017

Biochanin-A induces apoptosis and suppresses migration in FaDu human pharynx squamous carcinoma cells

In-A Cho, Sang-Joun You, Kyeong-Rok Kang, Su-Gwan Kim, Ji-Su Oh, Jae-Seek You, Gyeong-Je Lee, Yo-Seob Seo, Do Kyung Kim, Chun Sung Kim, Sook-Young Lee, Jae-Sung Kim

Pages: 2985-2992 Published online on: 13 September 2017

miR-504 promotes tumour growth and metastasis in human osteosarcoma by targeting TP53INP1

Qingchun Cai, Sixiang Zeng, Xing Dai, Junlong Wu, Wei Ma

Pages: 2993-3000 Published online on: 21 September 2017

Effects of FSTL1 on cell proliferation in breast cancer cell line MDA‑MB‑231 and its brain metastatic variant MDA‑MB‑231‑BR

Jiaqiang An, Lulu Wang, Yuanli Zhao, Qiang Hao, Ying Zhang, Jingyi Zhang, Chun Yang, Li Liu, Wenjuan Wang, Dongliang Fang, Tao Lu, Yan Gao

Pages: 3001-3010 Published online on: 26 September 2017

Baicalein inhibits tumor progression by inhibiting tumor cell growth and tumor angiogenesis

Yang-Gyu Park, Jawun Choi, Hye-Kang Jung, Bumseok Kim, Chan Kim, Sang-Youel Park, Jae-Won Seol

Pages: 3011-3018 Published online on: 26 September 2017

SLC7A11, a component of cysteine/glutamate transporter, is a novel biomarker for the diagnosis and prognosis in laryngeal squamous cell carcinoma

Zhihong Ma, Hong Zhang, Meng Lian, Changli Yue, Gehong Dong, Yulan Jin, Rui Li, Hongfei Wan, Ru Wang, Ying Wang, Jie Zhai, Hongzhi Ma, Ling Feng, Jianfeng Han, Shuzhou Liu, Youxin Guo, Jianhua Li, Yu Liu, Jugao Fang, Honggang Liu

Pages: 3019-3029 Published online on: 20 September 2017

miR-25 promotes metastasis via targeting FBXW7 in esophageal squamous cell carcinoma

Ye Hua, Kai Zhao, Gang Tao, Chunhua Dai, Yuting Su

Pages: 3030-3038 Published online on: 25 September 2017

miR106b regulates retinoblastoma Y79 cells through Runx3

Ge Yang, Yang Fu, Luxi Zhang, Xiaoyan Lu, Qiuming Li

Pages: 3039-3043 Published online on: 30 August 2017

1H-NMR-based metabolic profiling of a colorectal cancer CT-26 lung metastasis model in mice

Yan Li, Chunting Wang, Dandan Li, Pengchi Deng, Xiaoni Shao, Jing Hu, Chunqi Liu, Hui Jie, Yiyun Lin, Zhuoling Li, Xinying Qian, Huaqin Zhang, Yinglan Zhao

Pages: 3044-3054 Published online on: 13 September 2017

MEK inhibitor, PD98059, promotes breast cancer cell migration by inducing β-catenin nuclear accumulation

Ying Zhao, Chao-Chao Ge, Jun Wang, Xiao-Xiao Wu, Xiao-Min Li, Wei Li, Sha-Sha Wang, Tong Liu, Jiu-Zhou Hou, Hua Sun, Dong Fang, Song-Qiang Xie

Pages: 3055-3063 Published online on: 13 September 2017

Inhibition of miR-23a increases the sensitivity of lung cancer stem cells to erlotinib through PTEN/PI3K/Akt pathway

Zhijun Han, Xiaoyun Zhou, Shanqing Li, Yingzhi Qin, Yeye Chen, Hongsheng Liu

Pages: 3064-3070 Published online on: 04 September 2017

MicroRNA-381 serves as a prognostic factor and inhibits migration and invasion in non-small cell lung cancer by targeting LRH-1

Chunyan Tian, Jun Li, Lili Ren, Ren Peng, Binbin Chen, Yumei Lin

Pages: 3071-3077 Published online on: 14 September 2017

Regulation of UHRF1 by microRNA-378 modulates medulloblastoma cell proliferation and apoptosis

Zhen-Yu Zhang, Bin Zhu, Xin-Wei Zhao, Yun-Bo Zhan, Jian-Ji Bao, Jin-Qiao Zhou, Feng-Jiang Zhang, Bin Yu, Jun Liu, Yan-Min Wang, Ya-Hui Bai, Jin Hong, Xian-Zhi Liu

Pages: 3078-3084 Published online on: 04 September 2017

miRNA‑148a inhibits cell growth of papillary thyroid cancer through STAT3 and PI3K/AKT signaling pathways

Yuan Xu, Yi-Fan Han, Shao-Jun Zhu, Jian-Da Dong, Bing Ye

Pages: 3085-3093 Published online on: 07 September 2017

Salidroside, a scavenger of ROS, enhances the radioprotective effect of Ex-RAD® via a p53-dependent apoptotic pathway

Tian Feng, Libin Wang, Nan Zhou, Chang Liu, Jiahui Cui, Rangxin Wu, Juan Jing, Shengyong Zhang, Hui Chen, Siwang Wang

Pages: 3094-3102 Published online on: 06 September 2017

DAL-1 attenuates epithelial to mesenchymal transition and metastasis by suppressing HSPA5 expression in non-small cell lung cancer

Xiaoliu Qiu, Xiaoying Guan, Wanxia Liu, Yajie Zhang

Pages: 3103-3113 Published online on: 26 September 2017

The antitumor effects of arsenic trioxide in mantle cell lymphoma via targeting Wnt/β‑catenin pathway and DNA methyltransferase-1

Xin-Yu Li, Ying Li, Lingyan Zhang, Xin Liu, Lili Feng, Xin Wang

Pages: 3114-3120 Published online on: 07 September 2017

MicroRNA-1297 inhibits metastasis and epithelial-mesenchymal transition by targeting AEG-1 in cervical cancer

Zengyan Wang, Shanyang He, Peng Guo, Xu Guo, Jingxuan Zheng

Pages: 3121-3129 Published online on: 20 September 2017

Decreased expression of the augmenter of liver regeneration results in growth inhibition and increased chemosensitivity of acute T lymphoblastic leukemia cells

Yan Shen, Qi Liu, Shifeng Lou, Yun Luo, Hang Sun, Hanqing Zeng, Jianchuan Deng

Pages: 3130-3136 Published online on: 21 September 2017

Autophagy induction enhances tetrandrine-induced apoptosis via the AMPK/mTOR pathway in human bladder cancer cells

Bo Kou, Wei Liu, Xu Xu, Yang Yang, Qiuyue Yi, Fengwei Guo, Jianpeng Li, Jinsong Zhou, Qingshan Kou

Pages: 3137-3143 Published online on: 21 September 2017

MicroRNA-520c-3p negatively regulates EMT by targeting IL-8 to suppress the invasion and migration of breast cancer

Cui-Ping Tang, Han-Jing Zhou, Jian Qin, Yi Luo, Tao Zhang

Pages: 3144-3152 Published online on: 19 September 2017

Transdifferentiation of human MNNG/HOS osteosarcoma cells into vascular endothelial cells in vitro and in vivo

Xinwen Wang, Weifeng Xu, Shenglin Wang, Feqiang Yu, Jinyi Feng, Xinwu Wang, Lurong Zhang, Jianhua Lin

Pages: 3153-3159 Published online on: 26 September 2017

Enhanced wild-type p53 expression by small activating RNA dsP53-285 induces cell cycle arrest and apoptosis in pheochromocytoma cell line PC12

Dengqiang Lin, Li Meng, Feifei Xu, Jianpo Lian, Yunze Xu, Xin Xie, Xiaojing Wang, Hongchao He, Chenghe Wang, Yu Zhu

Pages: 3160-3166 Published online on: 25 September 2017

Long non-coding RNA PAR5 inhibits the proliferation and progression of glioma through interaction with EZH2

Xiang-Peng Wang, Cai Shan, Xing-Li Deng, Li-Yan Li, Wei Ma

Pages: 3177-3186 Published online on: 21 September 2017

MicroRNA‑337 inhibits colorectal cancer progression by directly targeting KRAS and suppressing the AKT and ERK pathways

Xuerong Liu, Yan Wang, Jinglong Zhao

Pages: 3187-3196 Published online on: 25 September 2017

In vitro and in vivo anti-primary effusion lymphoma activities of fucoidan extracted from Cladosiphon okamuranus Tokida

Chie Ishikawa, Naoki Mori

Pages: 3197-3204 Published online on: 20 September 2017

Ribosomal protein S3 regulates XIAP expression independently of the NF-κB pathway in breast cancer cells

Hisako Ono, Yosuke Iizumi, Wakana Goi, Yoshihiro Sowa, Tetsuya Taguchi, Toshiyuki Sakai

Pages: 3205-3210 Published online on: 27 September 2017

Paclitaxel-mediated human aryl hydrocarbon receptor mRNA translation by an internal ribosomal entry site-dependent mechanism

Wen-Qing Gao, Jing Ma, Liu-Liu Sun, Qi Li, Rui-Yu Zhu, Jian Jin

Pages: 3211-3219 Published online on: 18 September 2017

miR-133b acts as a tumor suppressor and negatively regulates ATP citrate lyase via PPARγ in gastric cancer

Yunsheng Cheng, Benli Jia, Yong Wang, Shengyun Wan

Pages: 3220-3226 Published online on: 07 September 2017

Genome-wide study of ER-regulated lncRNAs shows AP000439.3 may function as a key regulator of cell cycle in breast cancer

Yin Zhang, Dan-Lan Wang, Hai-Yan Yan, Jian-You Liao, Jie-Hua He, Kai-Shun Hu, Wei-Xi Deng, Yan-Jie Wang, Hong-Tao Xing, H. Phillip Koeffler, Dong Yin

Pages: 3227-3237 Published online on: 20 September 2017

Enhancement of cytotoxic effects of gemcitabine by Dclk1 inhibition through suppression of Chk1 phosphorylation in human pancreatic cancer cells

Daichi Kawamura, Yoshihiro Takemoto, Arata Nishimoto, Koji Ueno, Tohru Hosoyama, Bungo Shirasawa, Toshiki Tanaka, Naruji Kugimiya, Eijiro Harada, Kimikazu Hamano

Pages: 3238-3244 Published online on: 20 September 2017

Myeloid zinc finger 1 protein is a key transcription stimulating factor of PYROXD2 promoter

Huilin Liu, Xingyan Jiang, Tao Wang, Fang Yu, Xingzhi Wang, Jiaojiao Chen, Xiaoyuan Xie, Handong Fan

Pages: 3245-3253 Published online on: 22 September 2017

Leptin induces ROS via NOX5 in healthy and neoplastic mammary epithelial cells

Sinda Mahbouli, Audrey Der Vartanian, Sophie Ortega, Stéphanie Rougé, Marie-Paule Vasson, Adrien Rossary

Pages: 3254-3264 Published online on: 27 September 2017

SNHG15 affects the growth of glioma microvascular endothelial cells by negatively regulating miR-153

Yawen Ma, Yixue Xue, Xiaobai Liu, Chengbin Qu, Heng Cai, Ping Wang, Zhiqing Li, Zhen Li, Yunhui Liu

Pages: 3265-3277 Published online on: 21 September 2017

The epigenetic effect of microRNA in BCR-ABL1‑positive microvesicles during the transformation of normal hematopoietic transplants

Na Shen, Lin Jiang, Qing Li, Jieke Cui, Shu Zhou, Fanjun Cheng, Zhaodong Zhong, Li Meng, Yong You, Xiaojian Zhu, Ping Zou

Pages: 3278-3284 Published online on: 19 September 2017
Open Access

[Retracted] Efficacy of dual-functional liposomes containing paclitaxel for treatment of lung cancer

Rong-Hua Wang, Hong-Mei Cao, Zhi-Ju Tian, Bo Jin, Qing Wang, Hong Ma, Jing Wu

Pages: 3285-3285 Published online on: 26 September 2017
Journal Cover

November-2017
Volume 38 Issue 5

Print ISSN: 1021-335X
Online ISSN: 1791-2431

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image