Journal Articles

Suppression of metastasis of intratesticular inoculation of B16FO melanoma cells by a novel nutrient mixture in male athymic nude mice

M. Waheed Roomi, Tatiana Kalinovsky, Nusrath W. Roomi, Aleksandra Niedzwiecki, Matthias Rath

Pages: 775-780 Published online on: 31 August 2012

Leiomyoma treatment by uterine artery embolization using gelatin sponge prepared by the pumping method

Takahisa Kojima, Yasunori Taki, Hidefumi Fujisawa, Kumiko Koyama

Pages: 781-784 Published online on: 29 August 2012

Polymorphisms in intron 1 of the EGFR gene in non‑small cell lung cancer patients

Masayuki Shitara, Hidefumi Sasaki, Keisuke Yokota, Katsuhiro Okuda, Yu Hikosaka, Satoru Moriyama, Motoki Yano, Tomoya Kawaguchi, Akihito Kubo, Minoru Takada, Naoto Kitahara, Meinoshin Okumura, Akihide Matsumura, Keiji Iuchi, Yoshitaka Fujii

Pages: 785-789 Published online on: 23 August 2012

Detecting KRAS mutations in peripheral blood of colorectal cancer patients by peptide nucleic acid clamp PCR

Shozo Miyano, Kisaburo Hanazawa, Toshiaki Kitabatake, Minoru Fujisawa, Kuniaki Kojima

Pages: 790-794 Published online on: 03 September 2012

Role of NEDD9 in invasion and metastasis of lung adenocarcinoma

Jing-Xia Chang, Feng Gao, Guo-Qiang Zhao, Guo-Jun Zhang

Pages: 795-800 Published online on: 03 September 2012

Altered expression levels of IDH2 are involved in the development of colon cancer

Qiang Lv, Shenyang Xing, Zhenxiao Li, Jianhua Li, Pengtao Gong, Xiaofang Xu, Le Chang, Xiaoxia Jin, Feng Gao, Wei Li, Guocai Zhang, Ju Yang, Xichen Zhang

Pages: 801-806 Published online on: 20 August 2012

Short-term clinical outcomes of 42 cases of arthroscopic meniscectomy for discoid lateral meniscus tears

Hong Cao, Ying Zhang, Wei Qian, Xin-Hua Cheng, Yong Ke, Xiao-Peng Guo

Pages: 807-810 Published online on: 28 August 2012

Construction of PR39 recombinant AAV under control of the HRE promoter and the effect of recombinant AAV on gene therapy of ischemic heart disease

Lijun Sun, Yuewen Hao, Xiaowei Nie, Xuexin Zhang, Guangxiao Yang, Quanying Wang

Pages: 811-814 Published online on: 20 August 2012

Correlation between surfactant protein B mRNA expression and neonatal respiratory distress syndrome

Xiaojuan Yin, Lihua Li, Hanxiao Fan, Wenwen Qu, Lu Xie, Zhichun Feng

Pages: 815-819 Published online on: 17 August 2012

Comparison of the toxicity of aqueous and ethanol fractions of Angelica keiskei leaf using the eye irritancy test

Hyeong-U Son, Eun-Kyung Yoon, Yong-Soo Cha, Min-A Kim, Yong-Kyu Shin, Jong-Myung Kim, Yong-Hee Choi, Sang-Han Lee

Pages: 820-824 Published online on: 20 August 2012

microRNA expression profile of peripheral blood mononuclear cells of Klinefelter syndrome

Weiguo Sui, Minglin Ou, Jiejing Chen, Huan Li, Hua Lin, Yue Zhang, Wuxian Li, Wen Xue, Donge Tang, Weiwei Gong, Ruohan Zhang, Fengyan Li, Yong Dai

Pages: 825-831 Published online on: 24 August 2012

Cystathionine β-synthase-derived hydrogen sulfide regulates lipopolysaccharide-induced apoptosis of the BRL rat hepatic cell line in vitro

Jun Yan, Feixiang Teng, Weiwei Chen, Yinglei Ji, Zhenyong Gu

Pages: 832-838 Published online on: 16 August 2012

Effect of bone marrow mesenchymal stem cells on experimental pulmonary arterial hypertension

Zhao-Hua Zhang, Yan Lu, Yun Luan, Jing-Jie Zhao

Pages: 839-843 Published online on: 31 August 2012

Motor fiber organization in the extratemporal trunk of the facial nerve in rats: A retrograde Fluoro-Gold study

Lijie Chen, Min Hu, Lihai Zhang, Sanxia Liu, Jinchao Luo, Tianzheng Deng, Ye Tao

Pages: 844-848 Published online on: 07 September 2012

Maintenance erlotinib improves clinical outcomes of unresectable advanced non-small cell lung cancer: A meta-analysis of randomized controlled trials

Jian Zhang, Weiqing Zhang, Shaohong Huang, Hui Li, Yun Li, Huiguo Chen, Weibing Wu, Wei Zhou, Cuiping Wang, Hongying Liao, Lijia Gu

Pages: 849-858 Published online on: 31 August 2012

Gene therapy using the human telomerase catalytic subunit gene promoter enables targeting of the therapeutic effects of vesicular stomatitis virus matrix protein against human lung adenocarcinoma

Ping Zhang, Jiao Tan, Da-Bing Yang, Zi-Chao Luo, Shan Luo, Ping Chen, Ping Sun, Yi Zhou, Xian-Cheng Chen, Yu-Quan Wei, Yan-Jun Wen

Pages: 859-864 Published online on: 23 August 2012

Promoter and histone methylation and p16ink4a gene expression in colon cancer

Ebru Esin Yoruker, Ufuk Mert, Dursun Bugra, Sumer Yamaner, Nejat Dalay

Pages: 865-870 Published online on: 24 August 2012

Fufang Xue Shuan Tong capsules inhibit renal oxidative stress markers and indices of nephropathy in diabetic rats

Donghong Fang, Xuesi Wan, Wanping Deng, Hongyu Guan, Weijian Ke, Haipeng Xiao, Yanbing Li

Pages: 871-876 Published online on: 23 August 2012

Diabetes mellitus and risk of brain tumors: A meta-analysis

Jiao Jian Tong, Huang Tao, Ouyang Tao Hui, Chen Jian

Pages: 877-882 Published online on: 06 September 2012

Stress increases periodontal inflammation

César Rivera, Francisco Monsalve, Iván Suazo, Javiera Becerra

Pages: 883-888 Published online on: 20 August 2012

Meta-analysis of limb salvage versus amputation for treating high-grade and localized osteosarcoma in patients with pathological fracture

Ke Yin, Qiande Liao, Da Zhong, Jie Ding, Bing Niu, Qiupping Long, Dengfeng Ding

Pages: 889-894 Published online on: 28 August 2012

Association of NAT2 polymorphisms with risk of colorectal adenomas: Evidence from 3,197 cases and 4,681 controls

Wenlei Zhuo, Liang Zhang, Zhiqun Qiu, Lei Cai, Bo Zhu, Zhengtang Chen

Pages: 895-900 Published online on: 04 September 2012

CD133 antisense suppresses cancer cell growth and increases sensitivity to cisplatin in vitro

Marisol Blancas-Mosqueda, Pablo Zapata-Benavides, Diana Zamora-Ávila, Santiago Saavedra-Alonso, Edgar Manilla-Muñoz, Moisés Franco-Molina, Carmen Mondragón De La Peña, Cristina Rodríguez-Padilla

Pages: 901-905 Published online on: 31 August 2012

Egg intake and bladder cancer risk: A meta-analysis

Danbo Fang, Fuqing Tan, Chaojun Wang, Xuanwen Zhu, Liping Xie

Pages: 906-912 Published online on: 16 August 2012

Involvement of heat shock protein 27 in the susceptibility of KT human breast cancer cells to UVC and interferon lethality

Xiao-Bo Tong, Kazuko Kita, Shi-Ping Chen, Xia Jiang, Shigeru Sugaya, Wen-Li Jing, Shu-Feng Zhang, Nobuo Suzuki

Pages: 913-917 Published online on: 04 September 2012

RANTES gene polymorphisms and risk of pediatric asthma: A meta-analysis

Yan-Ming Lu, Lan-Fang Cao, Ya-Qin Li, Chen Li

Pages: 918-922 Published online on: 28 August 2012

Clinical analysis and misdiagnosis of cerebral venous thrombosis

Xiaotong Wang, Xuwen Sun, Hong Liu

Pages: 923-927 Published online on: 04 September 2012

Effects of calcium and magnesium on acute and chronic neurotoxicity caused by oxaliplatin: A meta-analysis

Rui Ao, Yu-Hui Wang, Rui-Wen Li, Zheng-Rong Wang

Pages: 933-937 Published online on: 22 August 2012

Cytochrome P450 2E1 RsaI/PstI polymorphism and risk of esophageal cancer: A meta-analysis of 17 case-control studies

Wei-Dong Leng, Xian-Tao Zeng, Yong-Ji Chen, Xiao-Li Duan, Yu-Ming Niu, Rong-Pei Long, Zhi-Xiao Luo

Pages: 938-948 Published online on: 28 August 2012

Molecular typing of Mycobacterium tuberculosis isolates circulating in Henan, central China

Yuling Zhao, Hui Li, Jin Xing, Hongyi Yang, Xiaoguang Ma, Jiying Xu, Jie Shi, Guorui Yan

Pages: 949-953 Published online on: 06 September 2012
Journal Cover

November 2012
Volume 4 Issue 5

Print ISSN: 1792-0981
Online ISSN: 1792-1015

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image