Journal Articles

Open Access

Induction of apoptosis by laminarin, regulating the insulin-like growth factor-IR signaling pathways in HT-29 human colon cells

Hee-Kyoung Park, In-Hye Kim, Joongkyun Kim, Taek-Jeong Nam

Pages: 734-738 Published online on: 02 August 2012

The effects of simvastatin on hippocampal caspase-3 and Bcl-2 expression following kainate-induced seizures in rats

Jiahang Sun, Chuncheng Xie, Wei Liu, Dunyue Lu, Weidong Qiao, Qi Huang, Zhihui Huo, Hong Shen, Zhiguo Lin

Pages: 739-746 Published online on: 25 July 2012

Therapeutic efficacy of an hTERT promoter-driven oncolytic adenovirus that expresses apoptin in gastric carcinoma

Lei Liu, Wenbin Wu, Guangze Zhu, Liming Liu, Guofang Guan, Xiao Li, Ningyi Jin, Baorong Chi

Pages: 747-754 Published online on: 25 July 2012

Application of a proteomic approach to identify proteins associated with primary graft non-function after liver transplantation

Oskar Kornasiewicz, Kamil Bojarczuk, Marek Bugajski, Jakub Golab, Marek Krawczyk

Pages: 755-764 Published online on: 16 July 2012

The molecular mechanism of the anticancer effect of atorvastatin: DNA microarray and bioinformatic analyses

Yan Gao, Xue-Chun Lu, Hong-Ying Yang, Xian-Feng Liu, Jian Cao, Li Fan

Pages: 765-774 Published online on: 04 July 2012

Nek2C functions as a tumor promoter in human breast tumorigenesis

Ziyu Liu, Yahong Wang, Shuling Wang, Jing Zhang, Fei Zhang, Yun Niu

Pages: 775-782 Published online on: 18 July 2012

Novel GATA6 loss-of-function mutation responsible for familial atrial fibrillation

Jian Li, Wei-Dong Liu, Zhong-Liang Yang, Yi-Qing Yang

Pages: 783-790 Published online on: 18 July 2012

Electroacupuncture at the Quchi and Zusanli acupoints exerts neuroprotective role in cerebral ischemia-reperfusion injured rats via activation of the PI3K/Akt pathway

Azhen Chen, Zhicheng Lin, Lan Lan, Guanli Xie, Jia Huang, Jiumao Lin, Jun Peng, Jing Tao, Lidian Chen

Pages: 791-796 Published online on: 24 July 2012

Apoptosis induced by adenosine involves endoplasmic reticulum stress in EC109 cells

Ling-Fei Wu, Bi-Liu Wei, Yi-Tian Guo, Yan-Qing Ye, Guo-Ping Li, Ze-Jin Pu, Jia-Lin Feng

Pages: 797-804 Published online on: 02 August 2012

Interleukin-18-induced inflammatory responses in synoviocytes and chondrocytes from osteoarthritic patients

Zhaozong Fu, Peng Liu, Dehong Yang, Fenglong Wang, Liang Yuan, Zhen Lin, Jianming Jiang

Pages: 805-810 Published online on: 20 July 2012

Inhibition of angiotensin II-induced contraction of human airway smooth muscle cells by angiotensin-(1-7) via downregulation of the RhoA/ROCK2 signaling pathway

Ning Li, Ruijun Cai, Yi Niu, Bin Shen, Jian Xu, Yuanxiong Cheng

Pages: 811-818 Published online on: 27 July 2012

GIT1Y321 phosphorylation is required for ERK1/2- and PDGF-dependent VEGF secretion from osteoblasts to promote angiogenesis and bone healing

Ze Rui, Xiang Li, Jin Fan, Yongxin Ren, Yufeng Yuan, Zhengzhe Hua, Ning Zhang, Guoyong Yin

Pages: 819-825 Published online on: 12 July 2012

In vitro proliferation and differentiation of adipose-derived stem cells isolated using anti-CD105 magnetic beads

Xiao-Jie Lv, Guang-Dong Zhou, Yang Liu, Xia Liu, Jun-Nan Chen, Xu-Song Luo, Yi-Lin Cao

Pages: 826-834 Published online on: 16 July 2012

Role of transcription factor Sp1 in the quercetin-mediated inhibitory effect on human malignant pleural mesothelioma

Jung-Il Chae, Jin Hyoung Cho, Kyung-Ae Lee, Nag-Jin Choi, Kang Seok Seo, Sang-Bum Kim, Sang-Han Lee, Jung-Hyun Shim

Pages: 835-841 Published online on: 24 July 2012

Parallel induction of cell proliferation and inhibition of cell differentiation in hepatic progenitor cells by hepatitis B virus X gene

Jiayi Huang, Lihong Shen, Yongliang Lu, Hongli Li, Xifeng Zhang, Daixi Hu, Tao Feng, Fangzhou Song

Pages: 842-848 Published online on: 12 July 2012

Trimetazidine improves right ventricular function by increasing miR-21 expression

Fang Liu, Li Yin, Lulu Zhang, Wenhua Liu, Jingjin Liu, Yongshun Wang, Bo Yu

Pages: 849-855 Published online on: 25 July 2012

The miR-200 family regulates the epithelial-mesenchymal transition induced by EGF/EGFR in anaplastic thyroid cancer cells

Zhe Zhang, Ze-Bing Liu, Wei-Min Ren, Xuan-Guang Ye, You-Yuan Zhang

Pages: 856-862 Published online on: 12 July 2012

Osteogenic differentiation of human periodontal ligament stem cells expressing lentiviral NEL-like protein 1

Cai-Yun Chen, Ya-Jing Liu, Sheng-Gen Shi, Fa-Ming Chen, Chuan Cai, Bing Li, Jing Wang, Liang Shi, Yan Li, Zhong-Yu Liu, Zhong-Ying Niu

Pages: 863-869 Published online on: 04 July 2012

Transplantation of bone marrow-derived endothelial progenitor cells attenuates myocardial interstitial fibrosis and cardiac dysfunction in streptozotocin-induced diabetic rats

Yongxia Cheng, Sufen Guo, Guibo Liu, Yukuan Feng, Bin Yan, Jianbo Yu, Kejian Feng, Zhiqiang Li

Pages: 870-876 Published online on: 31 July 2012

Identification of Pold2 as a novel interaction partner of protein inhibitor of activated STAT2

Ying Zheng, Shudong Sheng, Haiyan Wang, Xiaoqing Jia, Yanqiu Hu, Yayun Qian, Yongze Zhu, Jianjun Wang

Pages: 884-888 Published online on: 16 July 2012

Icariin promotes bone formation via the BMP-2/Smad4 signal transduction pathway in the hFOB 1.19 human osteoblastic cell line

Wenna Liang, Munan Lin, Xihai Li, Candong Li, Bizheng Gao, Huijuan Gan, Zhaoyang Yang, Xuejuan Lin, Linghong Liao, Min Yang

Pages: 889-895 Published online on: 26 July 2012

Red Liriope platyphylla contains a large amount of polyphenolic compounds which stimulate insulin secretion and suppress fatty liver formation through the regulation of fatty acid oxidation in OLETF rats

Hye Ryun Lee, Ji Eun Kim, Jun Seo Goo, Sun Il Choi, In Sik Hwang, Young Ju Lee, Hong Joo Son, Hee Seob Lee, Jong Sup Lee, Dae Youn Hwang

Pages: 905-913 Published online on: 27 July 2012

Pollen Typhae total flavone improves insulin-induced glucose uptake through the β-arrestin-2-mediated signaling in C2C12 myotubes

Xiao-Tao Feng, Tian-Zhan Wang, Yi Chen, Ji-Bo Liu, Yi Liu, Wen-Jian Wang

Pages: 914-922 Published online on: 16 July 2012

PCSK9 siRNA suppresses the inflammatory response induced by oxLDL through inhibition of NF-κB activation in THP-1-derived macrophages

Zhihan Tang, Lu Jiang, Juan Peng, Zhong Ren, Dangheng Wei, Chunyang Wu, Lihong Pan, Zhisheng Jiang, Lushan Liu

Pages: 931-938 Published online on: 20 July 2012

Autophagy inhibition enhances isobavachalcone-induced cell death in multiple myeloma cells

Shan Zhao, Chun-Min Ma, Chuan-Xu Liu, Wei Wei, Yun Sun, Hua Yan, Ying-Li Wu

Pages: 939-944 Published online on: 16 July 2012

Role of the p38 MAPK signaling pathway in mediating interleukin-28A-induced migration of UMUC-3 cells

Se-Jung Lee, Wun-Jae Kim, Sung-Kwon Moon

Pages: 945-952 Published online on: 16 July 2012

Solid lipid nanoparticles of paclitaxel strengthened by hydroxypropyl-β-cyclodextrin as an oral delivery system

Jong-Suep Baek, Jae-Woo So, Sang-Chul Shin, Cheong-Weon Cho

Pages: 953-959 Published online on: 03 August 2012

Transcriptional and translational regulation of COX-2 expression by cadmium in C6 glioma cells

Yu-Kyoung Park, Hua Hong, Byeong-Churl Jang

Pages: 960-966 Published online on: 03 July 2012

Androgen-modulated p21 and p53 gene expression in human non-transformed epithelial prostatic cells in primary cultures

A. Pozzobon, L. Schneider, I. S. Brum

Pages: 967-973 Published online on: 31 July 2012

Guggulsterone inhibits melanogenesis in B16 murine melanoma cells by downregulating tyrosinase expression

Jeung-Hyun Koo, Kyoung-Suk Rhee, Hyoung-Won Koh, Hyun-Young Jang, Byung-Hyun Park, Jin-Woo Park

Pages: 974-978 Published online on: 12 July 2012

17β-estradiol induces an interaction between adenosine monophosphate-activated protein kinase and the insulin signaling pathway in 3T3-L1 adipocytes

Ju-Young Kim, Kyung-Jin Jo, Byung-Joon Kim, Haing-Woon Baik, Seong-Kyu Lee

Pages: 979-985 Published online on: 18 July 2012
Journal Cover

October 2012
Volume 30 Issue 4

Print ISSN: 1107-3756
Online ISSN: 1791-244X

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image