Journal Articles

Open Access

β-glucans and cholesterol (Review)

Petr Sima, Luca Vannucci, Vaclav Vetvicka

Pages: 1799-1808 Published online on: 22 January 2018
Open Access

Role of exosomes and exosomal microRNAs in hepatocellular carcinoma: Potential in diagnosis and antitumour treatments (Review)

Jing‑Hua Pan, Hong Zhou, Xiao‑Xu Zhao, Hui Ding, Wei Li, Li Qin, Yun‑Long Pan

Pages: 1809-1816 Published online on: 11 January 2018

Damage to dopaminergic neurons by oxidative stress in Parkinson's disease (Review)

Ji‑Dong Guo, Xin Zhao, Yang Li, Guang‑Ren Li, Xiao‑Liang Liu

Pages: 1817-1825 Published online on: 19 January 2018
Open Access

D‑Pinitol alleviates cyclosporine A‑induced renal tubulointerstitial fibrosis via activating Sirt1 and Nrf2 antioxidant pathways

Eun Sil Koh, Soojeong Kim, Minyoung Kim, Yu Ah Hong, Seok Joon Shin, Cheol Whee Park, Yoon Sik Chang, Sungjin Chung, Ho‑Shik Kim

Pages: 1826-1834 Published online on: 19 January 2018
Open Access

Preliminary study of microRNA-126 as a novel therapeutic target for primary hypertension

Jia Liu, Jiamei Liu, Linying Shi, Fan Zhang, Liping Yu, Xinchun Yang, Jun Cai

Pages: 1835-1844 Published online on: 23 January 2018
Open Access

miR‑21‑5p confers doxorubicin resistance in gastric cancer cells by targeting PTEN and TIMP3

Jun Chen, Chao Zhou, Junhe Li, Xiaojun Xiang, Ling Zhang, Jun Deng, Jianping Xiong

Pages: 1855-1866 Published online on: 18 January 2018
Open Access

Hydrogen sulfide attenuates myocardial fibrosis in diabetic rats through the JAK/STAT signaling pathway

Maojun Liu, Yan Li, Biao Liang, Zining Li, Zhengtao Jiang, Chun Chu, Jun Yang

Pages: 1867-1876 Published online on: 23 January 2018
Open Access

Increased expression of sterol regulatory element binding protein‑2 alleviates autophagic dysfunction in NAFLD

Chunwei Cheng, Xiaoling Deng, Keshu Xu

Pages: 1877-1886 Published online on: 16 January 2018
Open Access

miR‑186, a serum microRNA, induces endothelial cell apoptosis by targeting SMAD6 in Kawasaki disease

Rongzhou Wu, Danping Shen, Hareshwaree Sohun, Donghui Ge, Xianda Chen, Xuliang Wang, Ruiyao Chen, Yuqing Wu, Jingjing Zeng, Xing Rong, Xiaoping Su, Maoping Chu

Pages: 1899-1908 Published online on: 18 January 2018
Open Access

MicroRNA-327 regulates cardiac hypertrophy and fibrosis induced by pressure overload

Yue Ji, Ming Qiu, Yejiao Shen, Li Gao, Yaqing Wang, Wei Sun, Xinli Li, Yan Lu, Xiangqing Kong

Pages: 1909-1916 Published online on: 25 January 2018
Open Access

Aberrantly expressed long noncoding RNAs in hypertrophic scar fibroblasts in vitro: A microarray study

Longxiang Tu, Qi Huang, Shangfeng Fu, Dewu Liu

Pages: 1917-1930 Published online on: 26 January 2018
Open Access

Extracorporeal shock wave therapy with low-energy flux density inhibits hypertrophic scar formation in an animal model

Jing-Chun Zhao, Bo-Ru Zhang, Lei Hong, Kai Shi, Wei-Wei Wu, Jia-Ao Yu

Pages: 1931-1938 Published online on: 29 January 2018
Open Access

Suppressive effects of berberine on atherosclerosis via downregulating visfatin expression and attenuating visfatin-induced endothelial dysfunction

Qiang Wan, Zhongyong Liu, Yuping Yang, Xiaobing Cui

Pages: 1939-1948 Published online on: 30 January 2018
Open Access

Regulation of drug resistance and metastasis of gastric cancer cells via the microRNA647-ANK2 axis

Wenlong Cao, Weiyuan Wei, Zexu Zhan, Dongyi Xie, Yubo Xie, Qiang Xiao

Pages: 1958-1966 Published online on: 11 January 2018
Open Access

Breast cancer stem-like cells are sensitized to tamoxifen induction of self-renewal inhibition with enforced Let-7c dependent on Wnt blocking

Xin Sun, Chongwen Xu, Guodong Xiao, Jinying Meng, Jichang Wang, Shou‑Ching Tang, Sida Qin, Ning Du, Gang Li, Hong Ren, Dapeng Liu

Pages: 1967-1975 Published online on: 15 January 2018
Open Access

Interleukin-1β induces intercellular adhesion molecule-1 expression, thus enhancing the adhesion between mesenchymal stem cells and endothelial progenitor cells via the p38 MAPK signaling pathway

Jun Guo, Hongwei Zhang, Jie Xia, Jixue Hou, Yixiao Wang, Tao Yang, Sibo Wang, Xuyong Zhang, Xuelin Chen, Xiangwei Wu

Pages: 1976-1982 Published online on: 25 January 2018
Open Access

MicroRNA‑32 silences WWP2 expression to maintain the pluripotency of human amniotic epithelial stem cells and β islet‑like cell differentiation

Gang Zou, Te Liu, Lihe Guo, Yongyi Huang, Ya Feng, Tao Duan

Pages: 1983-1991 Published online on: 29 January 2018
Open Access

Baicalin inhibits PDGF-BB-induced hepatic stellate cell proliferation, apoptosis, invasion, migration and activation via the miR-3595/ACSL4 axis

Xiongjian Wu, Fachao Zhi, Weijian Lun, Qiliang Deng, Wendi Zhang

Pages: 1992-2002 Published online on: 25 January 2018
Open Access

Effect of midkine on gemcitabine resistance in biliary tract cancer

Yongliang Lu, Bing Yan, Huihui Guo, Li Qiu, Xinrong Sun, Xiang Wang, Qian Shi, Ying Bao

Pages: 2003-2011 Published online on: 18 January 2018
Open Access

Two novel variants of the PHEX gene in patients with X‑linked dominant hypophosphatemic rickets and prenatal diagnosis for fetuses in these families

Hong Liao, Hong‑Mei Zhu, Hong‑Qian Liu, Ling‑Ping Li, Shan‑Ling Liu, He Wang

Pages: 2012-2020 Published online on: 18 January 2018
Open Access

A 65‑gene signature for prognostic prediction in colon adenocarcinoma

Hui Jiang, Jun Du, Jiming Gu, Liugen Jin, Yong Pu, Bojian Fei

Pages: 2021-2027 Published online on: 18 January 2018
Open Access

Dexamethasone-induced production of reactive oxygen species promotes apoptosis via endoplasmic reticulum stress and autophagy in MC3T3-E1 cells

Wanlin Liu, Zhenqun Zhao, Yuyan Na, Chenyang Meng, Jianzhong Wang, Rui Bai

Pages: 2028-2036 Published online on: 23 January 2018
Open Access

Effect of leukocyte inhibitory factor on neuron differentiation from human induced pluripotent stem cell-derived neural precursor cells

Liping Xu, Jingyi Long, Chun Shi, Nianping Zhang, Ying Lv, Junda Feng, Aiguo Xuan, Xiaosong He, Qingqing Li, Yinshan Bai, Shanshan Liu, Dahong Long

Pages: 2037-2049 Published online on: 23 January 2018
Open Access

miR-133b reverses cisplatin resistance by targeting GSTP1 in cisplatin-resistant lung cancer cells

Chen Lin, Liyi Xie, Yan Lu, Zhihuang Hu, Jianhua Chang

Pages: 2050-2058 Published online on: 11 January 2018
Open Access

Gastrodin protects MC3T3-E1 osteoblasts from dexamethasone-induced cellular dysfunction and promotes bone formation via induction of the NRF2 signaling pathway

Shengye Liu, Tao Fang, Liyu Yang, Zhiguang Chen, Shuai Mu, Qin Fu

Pages: 2059-2069 Published online on: 23 January 2018
Open Access

A 63 signature genes prediction system is effective for glioblastoma prognosis

Yang Zhang, Jiaming Xu, Xiangdong Zhu

Pages: 2070-2078 Published online on: 25 January 2018
Open Access

Baicalin increases hair follicle development by increasing canonical Wnt/β‑catenin signaling and activating dermal papillar cells in mice

Fei Xing, Wen‑Juan Yi, Fang Miao, Meng‑Yun Su, Tie‑Chi Lei

Pages: 2079-2085 Published online on: 16 January 2018
Open Access

Autophagy regulates the degeneration of the auditory cortex through the AMPK-mTOR-ULK1 signaling pathway

Jie Yuan, Xueyan Zhao, Yujuan Hu, Haiying Sun, Guoqing Gong, Xiang Huang, Xubo Chen, Mingyu Xia, Chen Sun, Qilin Huang, Yu Sun, Wen Kong, Weijia Kong

Pages: 2086-2098 Published online on: 17 January 2018
Open Access

Therapeutic potential of a dual mTORC1/2 inhibitor for the prevention of posterior capsule opacification: An in vitro study

Hao Feng, Zhibo Yang, Xue Bai, Meirong Yang, Yuan Fang, Xiaonan Zhang, Qiqiang Guo, Hong Ning

Pages: 2099-2107 Published online on: 18 January 2018
Open Access

Schizandrin B inhibits the cis‑DDP‑induced apoptosis of HK‑2 cells by activating ERK/NF‑κB signaling to regulate the expression of survivin

Qiang Liu, Jinxin Song, Hong Li, Lei Dong, Shejiao Dai

Pages: 2108-2116 Published online on: 19 January 2018
Open Access

Histone deacetylase-4 and histone deacetylase-8 regulate interleukin-1β-induced cartilage catabolic degradation through MAPK/JNK and ERK pathways

Pengcheng Wang, Zekai Mao, Qiyong Pan, Rui Lu, Xiaojian Huang, Xiaobin Shang, Rui Zhang, Hongbo You

Pages: 2117-2127 Published online on: 22 January 2018
Open Access

Bu-Fei decoction and modified Bu-Fei decoction inhibit the growth of non-small cell lung cancer, possibly via inhibition of apurinic/apyrimidinic endonuclease 1

Shan‑Tong Jiang, Shu‑Yan Han, Li‑Na Pang, Yan‑Na Jiao, Xi‑Ran He, Ping‑Ping Li

Pages: 2128-2138 Published online on: 30 January 2018
Open Access

MicroRNA-139-5p/Flt1/Wnt/β-catenin regulatory crosstalk modulates the progression of glioma

Qiong Wang, Bin Xu, Jixiang Du, Xinnv Xu, Chao Shang, Xiuyu Wang, Jinhuan Wang

Pages: 2139-2149 Published online on: 30 January 2018
Open Access

Nano-hydroxyapatite/collagen film as a favorable substrate to maintain the phenotype and promote the growth of chondrocytes cultured in vitro

Xianfang Jiang, Yanping Zhong, Li Zheng, Jinmin Zhao

Pages: 2150-2158 Published online on: 26 January 2018

Expression level of 12-amino acid triggering receptor on myeloid cells-like transcript 1 derived peptide alleviates lipopolysaccharide-induced acute lung injury in mice

Ruili Shi, Jiancheng Zhang, Zhang Peng, Shiying Yuan, Sumin Gao, Lin Chen, Yin Yuan

Pages: 2159-2168 Published online on: 30 January 2018

Engineered zinc-finger transcription factors inhibit the replication and transcription of HBV in vitro and in vivo

Wei Luo, Junxia Wang, Dengfeng Xu, Huili Bai, Yangli Zhang, Yuhong Zhang, Xiaosong Li

Pages: 2169-2176 Published online on: 17 January 2018

Targeted disruption of adenosine kinase in myeloid monocyte cells increases osteoclastogenesis and bone resorption in mice

Qiuying Ye, Ge Li, Shuhua Liu, Yalun Guan, Yunfeng Li, Jinling Li, Huanhuan Jia, Xuejiao Li, Qingnan Li, Ren Huang, Hui Wang, Yu Zhang

Pages: 2177-2184 Published online on: 17 January 2018

Annexin A9 promotes invasion and metastasis of colorectal cancer and predicts poor prognosis

Suyang Yu, Honglei Bian, Xin Gao, Lin Gui

Pages: 2185-2192 Published online on: 29 January 2018

Lentivirus-mediated overexpression of suppressor of cytokine signaling-3 reduces neutrophilic airway inflammation by suppressing T-helper 17 responses in mice with chronic Pseudomonas aeruginosa lung infections

Feng‑Ming Ding, Xing‑Yi Zhang, Yu‑Qing Chen, Ruo‑Min Liao, Guo‑Gang Xie, Peng‑Yu Zhang, Ping Shao, Min Zhang

Pages: 2193-2200 Published online on: 23 January 2018
Open Access

Feasibility analysis of treating severe intrauterine adhesions by transplanting menstrual blood-derived stem cells

Sheng‑Xia Zheng, Jian Wang, Xue‑Li Wang, Asim Ali, Li‑Min Wu, Yu‑Sheng Liu

Pages: 2201-2212 Published online on: 23 January 2018

Effects of silencing the DUSP1 gene using lentiviral vector-mediated siRNA on the release of proinflammatory cytokines through regulation of the MAPK signaling pathway in mice with acute pancreatitis

Bo Zhang, Shu‑Liang Li, Hua‑Lei Xie, Jia‑Wei Fan, Chuan‑Wei Gu, Chao Kang, Mu‑Jian Teng

Pages: 2213-2224 Published online on: 25 January 2018

Downregulation of adult and neonatal Nav1.5 in the dorsal root ganglia and axon of peripheral sensory neurons of rats with spared nerve injury

Jun Wang, Shao-Wu Ou, Yun-Fei Bai, Yun-Jie Wang, Zhi-Qing David Xu, Guo-Ming Luan

Pages: 2225-2232 Published online on: 30 January 2018

Adaptive unfolded protein response promotes cell survival in rifampicin-treated L02 cells

Weiping Zhang, Jianming Xu

Pages: 2233-2242 Published online on: 29 January 2018

MicroRNA let-7g inhibits angiotensin II-induced endothelial senescence via the LOX-1-independent mechanism

Po‑Yuan Hsu, Wen‑Yi Lin, Ruey‑Tay Lin, Suh‑Hang H. Juo

Pages: 2243-2251 Published online on: 23 January 2018

Magnolol protects against ischemic-reperfusion brain damage following oxygen-glucose deprivation and transient focal cerebral ischemia

Sheng‑Yang Huang, Shih‑Huang Tai, Che‑Chao Chang, Yi‑Fang Tu, Chih‑Han Chang, E‑Jian Lee

Pages: 2252-2262 Published online on: 15 January 2018

Dengue virus-1 NS5 genetic variant associated with a severe clinical infection: Possible reduction of the innate immune response by inhibition of interferon type 1 and the Janus kinase-signal transducer and activator of transcription signaling pathway

Iván Delgado‑Enciso, Uriel A. López‑Lemus, Jose A. Valcarcel‑Gamiño, Iram P. Rodriguez‑Sanchez, Salvador Valle‑Reyes, Margarita L. Martinez‑Fierro, Valery Melnikov, José Guzmán‑Esquivel, Felipe Vaca‑Paniagua, Laura L. Valdez‑Velazquez, Luz M. Baltazar‑Rodriguez, Alejandro D. Soriano‑Hernandez, Brenda Paz‑Michel, Francisco Espinoza‑Gómez

Pages: 2263-2269 Published online on: 17 January 2018

CTHRC1 mediates IL‑1β‑induced apoptosis in chondrocytes via JNK1/2 signaling

Qi Zhang, Zong‑Sheng Yin, Fu‑Wen Zhang, Kun Cao, He‑Yan Sun

Pages: 2270-2278 Published online on: 18 January 2018

The NALP3 inflammasome is required for collagen synthesis via the NF‑κB pathway

Ju Kuang, Min Xie, Xiaolin Wei

Pages: 2279-2287 Published online on: 18 January 2018

Underlying mechanism of the photodynamic activity of hematoporphyrin‑induced apoptosis in U87 glioma cells

Shi‑Xiang Yuan, Jun‑Liang Li, Xin‑Ke Xu, Wei Chen, Cheng Chen, Kun‑Qi Kuang, Fang‑Yu Wang, Kai Wang, Fang‑Cheng Li

Pages: 2288-2296 Published online on: 18 January 2018

Carbon monoxide releasing molecule‑3 promotes the osteogenic differentiation of rat bone marrow mesenchymal stem cells by releasing carbon monoxide

Jingyuan Li, Ling Song, Meng Hou, Ping Wang, Lingling Wei, Hui Song

Pages: 2297-2305 Published online on: 29 January 2018

NOX4/ROS mediate ethanol‑induced apoptosis via MAPK signal pathway in L‑02 cells

Cheng‑Fang Yang, Yu‑Juan Zhong, Zuheng Ma, Li Li, Lin Shi, Li Chen, Chen Li, Dan Wu, Qi Chen, Yong‑Wen Li

Pages: 2306-2316 Published online on: 16 January 2018

TNF-α induces Drp1-mediated mitochondrial fragmentation during inflammatory cardiomyocyte injury

Yue‑Liang Shen, Ying‑Zhou Shi, Gai‑Ge Chen, Lin‑Lin Wang, Ming‑Zhi Zheng, Hong‑Feng Jin, Ying‑Ying Chen

Pages: 2317-2327 Published online on: 15 January 2018

Reduced mitochondrial response sensitivity is involved in the anti‑apoptotic effect of dexmedetomidine pretreatment in cardiomyocytes

Xiaojian Weng, Xiaodan Zhang, Xiaofei Lu, Jin Wu, Shitong Li

Pages: 2328-2338 Published online on: 12 January 2018

Decreased ZONAB expression promotes excessive transdifferentiation of alveolar epithelial cells in hyperoxia-induced bronchopulmonary dysplasia

Ana Hou, Jianhua Fu, Yongyan Shi, Lin Qiao, Jun Li, Yujiao Xing, Xindong Xue

Pages: 2339-2349 Published online on: 23 January 2018

miR-195 suppresses abdominal aortic aneurysm through the TNF-α/NF-κB and VEGF/PI3K/Akt pathway

Xiaohui Ma, Hairong Yao, Yuhong Yang, Long Jin, Yu Wang, Lina Wu, Shengli Yang, Kang Cheng

Pages: 2350-2358 Published online on: 25 January 2018

Low-dose cadmium activates the JNK signaling pathway in human renal podocytes

Xiaocui Chen, Yinghua Xu, Zuowang Cheng, Hong Su, Xiu Liu, Dongmei Xu, Carolyn Kapron, Ju Liu

Pages: 2359-2365 Published online on: 30 January 2018

Transcriptional regulation of HIV-1 host factor COMMD1 by the Sp family

Eriko Kudo, Manabu Taura, Mary Ann Suico, Hiroki Goto, Hirofumi Kai, Seiji Okada

Pages: 2366-2374 Published online on: 15 January 2018

Renal transplantation increases angiotensin II receptor-mediated vascular contractility associated with changes of epigenetic mechanisms

Yakun Zhao, Qingguo Zhu, Shiping Sun, Yu Qiu, Jingquan Li, Wei Liu, Gangjun Yuan, Hua Ma

Pages: 2375-2388 Published online on: 29 January 2018

Genetic correction of adipose tissue-derived mesenchymal stem cells mediated by TALEN targeting the GDF5 gene

Baofeng Li, Ying Zhang, Mei Li, Xiaoliang Zhao, Huibin Xie, Xiaoze Guo, Fei Wang, Hong Xia, Bei Chen

Pages: 2397-2405 Published online on: 30 January 2018

Neuroprotective effects of p53/microRNA‑22 regulate inflammation and apoptosis in subarachnoid hemorrhage

Shui Yu, Yi‑Jun Zeng, Xiao‑Chuan Sun

Pages: 2406-2412 Published online on: 16 January 2018

Redox induces diverse effects on recombinant human wild-type PrP and mutated PrP with inserted or deleted octarepeats

Qi Shi, Cao Chen, Bao‑Yun Zhang, Wei Zhou, Kang Xiao, Xiao‑Ping Dong

Pages: 2413-2419 Published online on: 30 January 2018

Relaxant and vasoprotective effects of ginger extracts on porcine coronary arteries

Hsing‑Chen Wu, Chi‑Ting Horng, Shih‑Chang Tsai, You‑Li Lee, Shou‑Cheng Hsu, Yi‑Jen Tsai, Fuu‑Jen Tsai, Jo‑Hua Chiang, Daih‑Huang Kuo, Jai‑Sing Yang

Pages: 2420-2428 Published online on: 11 January 2018

Identification of tumor suppressive role of microRNA-132 and its target gene in tumorigenesis of prostate cancer

Shun-Lai Li, Ying Sui, Jie Sun, Ting-Qi Jiang, Gang Dong

Pages: 2429-2433 Published online on: 23 January 2018
Journal Cover

April 2018
Volume 41 Issue 4

Print ISSN: 1107-3756
Online ISSN: 1791-244X

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image