Journal Articles

Clinical application of expectorant therapy in chronic inflammatory airway diseases (Review)

Ting Zhang, Xiangdong Zhou

Pages: 763-767 Published online on: 21 January 2014

Mechanism of blood‑retinal barrier breakdown induced by HIV‑1 (Review)

Xin Che, Xian‑Qun Fan, Zhi‑Liang Wang

Pages: 768-772 Published online on: 06 February 2014

Exercise upregulates salivary amylase in humans (Review)

Eri Koibuchi, Yoshio Suzuki

Pages: 773-777 Published online on: 23 January 2014
Open Access

Pleural fluid prealbumin and C-reactive protein in the differential diagnosis of infectious and malignant pleural effusions

Qiaoying Ji, Bifei Huang, Maofeng Wang, Zhaoxiang Ren, Sha Zhang, Yongjun Zhang, Lijian Sheng, Yayao Yu, Jinwen Jiang, Debao Chen, Jun Ying, Jiong Yu, Liuyi Qiu, Rugen Wan, Weimin Li

Pages: 778-784 Published online on: 27 January 2014

Downregulation of L1CAM inhibits proliferation, invasion and arrests cell cycle progression in pancreatic cancer cells in vitro

Qiwen Ben, Wei An, Jian Fei, Maojin Xu, Guixiang Li, Zhaoshen Li, Yaozong Yuan

Pages: 785-790 Published online on: 05 February 2014

Connexin expression patterns in diseased human corneas

Jiajie Zhai, Qin Wang, Liang Tao

Pages: 791-798 Published online on: 10 February 2014
Open Access

A randomized controlled clinical trial of vildagliptin plus metformin combination therapy in patients with type II diabetes mellitus

Yong Su, Ya-Li Su, Li-Fang Lv, Li-Min Wang, Quan-Zhong Li, Zhi-Gang Zhao

Pages: 799-803 Published online on: 13 February 2014

Simultaneous hybrid revascularization for symptomatic lower extremity arterial occlusive disease

Jin Hyun Joh, Sun-Hyung Joo, Ho‑Chul Park

Pages: 804-810 Published online on: 29 January 2014

Effects of pioglitazone on nonalcoholic steatohepatitis in a patient with anorexia nervosa: A case report

Tomohiko Ohno, Yoichi Nishigaki, Tetsuya Yamada, Yuko Wakahara, Hiroyasu Sakai, Kotaro Yoshimura, Masahito Shimizu, Toshio Usui, Masaya Saito, Ichiro Yasuda, Hisashi Tsurumi, Eiichi Tomita, Hisataka Moriwaki

Pages: 811-815 Published online on: 28 January 2014

Instilled air promotes lipopolysaccharide‑induced acute lung injury

Yinggang Zou, Chunling Dong, Mingzhen Yuan, Guangyuan Gao, Siyi Wang, Xiaoding Liu, Huiqiao Han, Bo Li

Pages: 816-820 Published online on: 06 February 2014

Protective effect of senegenin on splenectomy‑induced postoperative cognitive dysfunction in elderly rats

Luyuan Yu, Lei Sun, Suli Chen

Pages: 821-826 Published online on: 24 January 2014

CD154 blockade modulates the ratio of Treg to Th1 cells and prolongs the survival of allogeneic corneal grafts in mice

Xiaobo Tan, Hui Zeng, Ying Jie, Yingnan Zhang, Qing Xu, Zhiqiang Pan

Pages: 827-834 Published online on: 07 February 2014
Open Access

Needle-knife therapy improves the clinical symptoms of knee osteoarthritis by inhibiting the expression of inflammatory cytokines

Munan Lin, Xihai Li, Wenna Liang, Jianhua Liu, Jianhong Guo, Jingxiong Zheng, Xianxiang Liu

Pages: 835-842 Published online on: 30 January 2014

Effects of resveratrol on apoptosis in a rat model of vascular dementia

Zhi‑Kun Sun, Xing‑Rong Ma, Yan‑Jie Jia, Yan‑Ru Liu, Jie‑Wen Zhang, Bo‑Ai Zhang

Pages: 843-848 Published online on: 13 February 2014

Construction and expression of a human/mouse chimeric CD19 monoclonal antibody: Successful modification of a murine IgM to a chimeric IgG

Weiqun Xu, Lingyan Zhang, Yi Zhang, Yongmin Tang

Pages: 849-854 Published online on: 29 January 2014

Gefitinib‑induced interstitial pneumonia: A case report and review of the literature

Changqin Luo, Meiling Lv, Yuyao Li, Peijun Liu, Jin Yang

Pages: 855-859 Published online on: 21 January 2014

Correlation analysis between eGFRcys and SXscore in patients with diabetes

Zhong Yong, Liyong Zhu, Juan Tan, Shaihong Zhu

Pages: 860-864 Published online on: 12 February 2014

Type‑I interferon secretion in the acute phase promotes Cryptococcus neoformans infection‑induced Th17 cell polarization in vitro

Hai‑Jun Qin, Qi‑Ming Feng, Yong Fang, Lei Shen

Pages: 869-872 Published online on: 30 January 2014

Evaluation of a robot-assisted video-assisted thoracoscopic surgery programme Retraction in /10.3892/etm.2015.2459

Yong He, Sabin Gelvez‑Zapata, Post Sastry, Archer Page

Pages: 873-876 Published online on: 10 February 2014

Effect of voice training in the voice rehabilitation of patients with vocal cord polyps after surgery

Li Lin, Na Sun, Qiuhua Yang, Ya Zhang, Ji Shen, Lixin Shi, Qin Fang, Guangbin Sun

Pages: 877-880 Published online on: 23 January 2014

Diagnostic value of serum leptin and a promising novel diagnostic model for sepsis

Mingyi Chen, Bin Wang, Yaping Xu, Zihui Deng, Hui Xue, Luhuan Wang, Lei He

Pages: 881-886 Published online on: 27 January 2014

Single‑stage combined anterior retropharyngeal and posterior approach for the resection and reconstruction of C2 metastatic tumors: A case report

Xian‑Feng Ren, Yong‑Ming Xi, Guo‑Qing Zhang, Wen‑Jiu Yang, Xu Zhang, De‑Ling Yang, You‑Gu Hu

Pages: 887-890 Published online on: 21 January 2014

In vitro anti‑MRSA activity of carvone with gentamicin

Su‑Hyun Mun, Ok‑Hwa Kang, Dae‑Ki Joung, Sung‑Bae Kim, Jang‑Gi Choi, Dong‑Won Shin, Dong‑Yeul Kwon

Pages: 891-896 Published online on: 23 January 2014

Differential expression of miRNA in rat myocardial tissues under psychological and physical stress

Yan Cui, Yun Bai, Xiao Dong Wang, Bin Liu, Zhuo Zhao, Li Shuang Wang

Pages: 901-906 Published online on: 27 January 2014

A modified HPLC method improves the simultaneous determination of plasma kynurenine and tryptophan concentrations in patients following maintenance hemodialysis

Chenggen Xiao, Yuanhan Chen, Xinling Liang, Zhen Xie, Min Zhang, Ruizhao Li, Zhilian Li, Xia Fu, Xiyong Yu, Wei Shi

Pages: 907-910 Published online on: 29 January 2014

Endostar combined with radiotherapy increases radiation sensitivity by decreasing the expression of TGF-β1, HIF-1α and bFGF

Yaogui Wu, Yongfa Zheng, Zhixiang Shen, Wei Ge, Yishan Xie, Changhu Li

Pages: 911-916 Published online on: 07 February 2014

Value of multi-detector computed tomography angiography in predicting acute cardiac events in patients with type 2 diabetes

Daliang Liu, Huijuan Jia, Wei Liu, Daqing Ma, Guangshan Tan, Wen He, Yucun Fu, Le-Xin Wang

Pages: 917-922 Published online on: 27 January 2014

Effects of resveratrol on cell growth and prolactin synthesis in GH3 cells

Wang Chao, Zhang Xuexin, Su Jun, Chu Ming, Jin Hua, Li Guofu, Tan Chunlei, Xu Wanhai

Pages: 923-928 Published online on: 13 February 2014

Risk factors for intestinal metaplasia in concomitant gastric and duodenal ulcer disease

Jun‑Bo Hong, Liang Xia, Wei Zuo, An‑Jiang Wang, Shan Xu, Hui‑Fang Xiong, You‑Xiang Chen, Xuan Zhu, Nong‑Hua Lu

Pages: 929-934 Published online on: 28 January 2014

M1/M2 macrophages and associated mechanisms in congenital bicuspid aortic valve stenosis

Rui Wang, Wen Chen, Zhifei Ma, Liangpeng Li, Xin Chen

Pages: 935-940 Published online on: 10 February 2014

Evaluation of hypokalemia and potassium supplementation during administration of liposomal‑amphotericin B

Eiseki Usami, Michio Kimura, Tetsufumi Kanematsu, Shinya Yoshida, Takayuki Mori, Keiji Nakashima, Tomoko Matsuoka, Tomoaki Yoshimura, Hiromi Mori, Tadashi Sugiyama, Hitomi Teramachi

Pages: 941-946 Published online on: 11 February 2014

Effects of three blood purification methods on serum fibroblast growth factor‑23 clearance in patients with hyperphosphatemia undergoing maintenance hemodialysis

Li-Ying Miao, Bin Zhu, Xiao-Zhou He, Jin-Feng Liu, Li-Na Jin, Xiu‑Rong Li, Li-Na Xue, Tian Huang, Jian‑Qin Shen, Chang‑Ying Xing

Pages: 947-952 Published online on: 13 February 2014

Proximal 10q duplication in a child with severe central hypotonia characterized by array‑comparative genomic hybridization: A case report and review of the literature

Emmanouil Manolakos, Annalisa Vetro, Antonios Garas, Loretta Thomaidis, Konstantinos Kefalas, George Kitsos, Monika Ziegler, Thomas Liehr, Orsetta Zuffardi, Ioannis Papoulidis

Pages: 953-957 Published online on: 06 February 2014

Construction of functional tissue‑engineered bone using cell sheet technology in a canine model

Tao Chen, Yanhui Wang, Lingxue Bu, Ningyi Li

Pages: 958-962 Published online on: 29 January 2014

Effects of bone cement on intervertebral disc degeneration

Hui Zhao, Cai‑Fang Ni, Jian Huang, Su‑Ming Zhao, Wei‑Wei Gu, Hao Jiang, Long Chen, Tian‑Si Tan

Pages: 963-969 Published online on: 10 February 2014

Correlation between single nucleotide polymorphisms of the ACTA2 gene and coronary artery stenosis in patients with type 2 diabetes mellitus

Hui Fang, Xiaoli Luo, Yan Wang, Nian Liu, Chunjiang Fu, Hongyong Wang, Yuqiang Fang, Weibin Shi, Ye Zhang, Chunyu Zeng, Xukai Wang

Pages: 970-976 Published online on: 28 January 2014

Short‑course bortezomib‑based retreatment for patients with multiple myeloma who had received bortezomib‑thalidomide‑dexamethasone (VTD) as an initial therapy: A single‑center case series

Jingjue Mao, Feng Cheng, Heng Chen, Jing Wang, Xin Zhou, Yuanqiang Jiang, Yuanxin Zhu, Hongfeng Guo

Pages: 977-981 Published online on: 23 January 2014

Splenic metastasis of ovarian clear cell adenocarcinoma: A case report and review of the literature

Meiling Lv, Yuyao Li, Changqin Luo, Peijun Liu, Jin Yang

Pages: 982-986 Published online on: 24 January 2014

Prevention of amiodarone‑induced cardiac toxicity in male BALB/c mice by a nutrient mixture

M. Waheed Roomi, Nusrath Waheed Roomi, Tatiana Kalinovsky, Matthias Rath, Aleksandra Niedzwiecki

Pages: 987-989 Published online on: 03 February 2014

Yanshu spraying agent, a traditional Chinese medicine, relieves chronic pharyngitis in animals by anti-inflammatory and antibacterial effects

Chengwen Lu, Yanqin Song, Jianqiao Zhang, Yuan Du, Tian Wang, Yunli Xue, Fenghua Fu, Leiming Zhang

Pages: 990-994 Published online on: 06 February 2014

Clinical characteristics of nonglaucomatous optic disc cupping

Yi-Xin Zhang, Hou-Bin Huang, Shi-Hui Wei

Pages: 995-999 Published online on: 28 January 2014

Eliminating the effect of pathomorphologically formed sperm on resulting gravidity using the intracytoplasmic sperm injection method

Eva Blahová, Jan Máchal, Ladislav Máchal, Irena Milaković, Šárka Hanuláková

Pages: 1000-1004 Published online on: 06 February 2014

Long-term safety of budesonide/formoterol for the treatment of elderly patients with bronchial asthma

Katsunori Kagohashi, Hiroaki Satoh, Gen Ohara, Kunihiko Miyazaki, Mio Kawaguchi, Koichi Kurishima, Nobuyuki Hizawa

Pages: 1005-1009 Published online on: 30 January 2014

Inflammatory myofibroblastic tumor of the urinary bladder in a patient with the left renal cell carcinoma: A case report

Shuiqing Wu, Le Chen, Qi Wan, Lei Zhang, Xiaokun Zhao, Xiuying Tang

Pages: 1010-1012 Published online on: 07 February 2014

Serum IL-21 levels associated with chronic hepatitis B and hepatitis B-related liver failure

Hong-Mei Chen, Hong-Li Liu, Yu-Cong Yang, Xiao-Li Cheng, Yue‑Fei Wang, Fan-Fan Xing, Ying-Ren Zhao

Pages: 1013-1019 Published online on: 10 February 2014

Laryngeal schwannoma excised under a microlaryngoscope without tracheotomy: A case report

Baoxin Wang, Pin Dong, Bin Shen, Hongming Xu, Jin Zheng

Pages: 1020-1022 Published online on: 10 February 2014

Analysis of the association between adiponectin, adiponectin receptor 1 and diabetic cardiomyopathy

Jiehua Li, Shiyue Su, Xiaona Zong

Pages: 1023-1027 Published online on: 12 February 2014

Diagnostic feature of tuberculous peritonitis in patients with cirrhosis: A matched case‑control study

Hai‑Jun Huang, Jin Yang, Yi‑Cheng Huang, Hong‑Ying Pan, Hong Wang, Zhuo‑Chao Ren

Pages: 1028-1032 Published online on: 12 February 2014

Chinese medicinal formula Guanxin Shutong capsule protects the heart against oxidative stress and apoptosis induced by ischemic myocardial injury in rats

Yanjun Cao, Xu He, Feng Lui, Zhuangzhuang Huang, Yanmin Zhang

Pages: 1033-1039 Published online on: 13 February 2014

Prevention of Adriamycin‑induced hepatic and renal toxicity in male Balb/c mice by a nutrient mixture

M. Waheed Roomi, Tatiana Kalinovsky, Nusrath Waheed Roomi, Matthias Rath, Aleksandra Niedzwiecki

Pages: 1040-1044 Published online on: 11 February 2014

Decreased expression of neuronal Per‑Arnt‑Sim domain protein 4 gene in the hippocampus of a post‑stroke depression rat model

Zhaohui Zhang, Pengge Fei, Junlin Mu, Haoliang Wang, Wenqiang Li, Jinggui Song

Pages: 1045-1049 Published online on: 12 February 2014
Journal Cover

2014-April
Volume 7 Issue 4

Print ISSN: 1792-0981
Online ISSN: 1792-1015

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image