Journal Articles

Open Access

Caspase recruitment domains for protein interactions in cellular signaling (Review)

Hyun Ho Park

Pages: 1119-1127 Published online on: 11 January 2019
Open Access

Differentiation of CD45‑/CD31+ lung side population cells into endothelial and smooth muscle cells in vitro

Yang Xu, Ping Sun, Jian‑Yu Wang, Zong‑Ze Li, Rui‑Lan Gao, Xue‑Zhe Wang, William D. Phillips, Simon X. Liang

Pages: 1128-1138 Published online on: 08 January 2019
Open Access

Lactobacillus rhamnosus GG treatment improves intestinal permeability and modulates microbiota dysbiosis in an experimental model of sepsis

Lufang Chen, Hanyu Li, Jinyou Li, Yue Chen, Yunmei Yang

Pages: 1139-1148 Published online on: 07 January 2019
Open Access

miRNA-20b inhibits cerebral ischemia-induced inflammation through targeting NLRP3

Jingru Zhao, Hebo Wang, Lipeng Dong, Sujuan Sun, Litao Li

Pages: 1167-1178 Published online on: 31 December 2018
Open Access

Identification of the key genes and long non‑coding RNAs in ankylosing spondylitis using RNA sequencing

Zhengkuan Xu, Xiaopeng Zhou, Hao Li, Qixin Chen, Gang Chen

Pages: 1179-1192 Published online on: 20 December 2018
Open Access

Normobaric oxygen inhibits AQP4 and NHE1 expression in experimental focal ischemic stroke

Dongbin Yang, Liyan Ma, Peng Wang, Dongjing Yang, Yingna Zhang, Xue Zhao, Jie Lv, Jing Zhang, Zhenxiang Zhang, Feng Gao

Pages: 1193-1202 Published online on: 20 December 2018
Open Access

miR‑505 inhibits cell growth and EMT by targeting MAP3K3 through the AKT‑NFκB pathway in NSCLC cells

Huaping Tang, Weihong Lv, Wenxin Sun, Qiaojie Bi, Yueqin Hao

Pages: 1203-1216 Published online on: 31 December 2018
Open Access

Non‑canonical Wnt signaling contributes to ventilator‑induced lung injury through upregulation of WISP1 expression

Yue‑Feng Xia, Jing Chang, Jin‑Feng Yang, Wen Ouyang, Bruce Pitt, Timothy Billiar, Li‑Ming Zhang

Pages: 1217-1228 Published online on: 17 January 2019
Open Access

Silica nanoparticles induce cardiomyocyte apoptosis via the mitochondrial pathway in rats following intratracheal instillation

Zhongjun Du, Shangya Chen, Guanqun Cui, Ye Yang, Enguo Zhang, Qiang Wang, Martin F. Lavin, Abrey J. Yeo, Cunxiang Bo, Yu Zhang, Chao Li, Xiaoshan Liu, Xu Yang, Cheng Peng, Hua Shao

Pages: 1229-1240 Published online on: 31 December 2018
Open Access

Mesenchymal stem cells with downregulated Hippo signaling attenuate lung injury in mice with lipopolysaccharide‑induced acute respiratory distress syndrome

Lang Li, Liang Dong, Jiangqian Zhang, Fei Gao, Jiaojie Hui, Jie Yan

Pages: 1241-1252 Published online on: 31 December 2018
Open Access

Human ether‑à‑go‑go‑related gene mutation L539fs/47‑hERG leads to cell apoptosis through the endoplasmic reticulum stress pathway

Shuting Ma, Yun Zhao, Miaomiao Cao, Chaofeng Sun

Pages: 1253-1262 Published online on: 02 January 2019
Open Access

Characterization of the human mucin 5AC promoter and its regulation by the histone acetyltransferase P300

Shiyao Xu, Yu Hui, Jin Shu, Jun Qian, Ling Li

Pages: 1263-1270 Published online on: 09 January 2019
Open Access

SIRT1 mediates the role of RNA-binding protein QKI 5 in the synthesis of triglycerides in non-alcoholic fatty liver disease mice via the PPARα/FoxO1 signaling pathway

Weiyan Zhang, Yue Sun, Wei Liu, Jinling Dong, Jinglong Chen

Pages: 1271-1280 Published online on: 10 January 2019
Open Access

Identification of antiproliferative emodin analogues as inhibitors of epidermal growth factor receptor in cancer

Kuan‑Chung Chen, Shin‑Hun Juang, Jin‑Cherng Lien

Pages: 1281-1288 Published online on: 16 January 2019
Open Access

Laminar shear stress alters endothelial KCa2.3 expression in H9c2 cells partially via regulating the PI3K/Akt/p300 axis

Guojian Li, Qionghui Yang, Yong Yang, Guokai Yang, Jia Wan, Zhenhuan Ma, Lingjuan Du, Yi Sun, Guimin Ζhang

Pages: 1289-1298 Published online on: 14 January 2019
Open Access

Protective effect of a hydrogen sulfide donor on balloon injury-induced restenosis via the Nrf2/HIF-1α signaling pathway

Ken Ling, Ancong Xu, Yunfei Chen, Xueyin Chen, Yiqing Li, Weici Wang

Pages: 1299-1310 Published online on: 23 January 2019
Open Access

Rapamycin‑induced miR‑30a downregulation inhibits senescence of VSMCs by targeting Beclin1

Pan Tan, Haiqin Wang, Junkun Zhan, Xinyu Ma, Xingjun Cui, Yanjiao Wang, Yi Wang, Jiayu Zhong, Youshuo Liu

Pages: 1311-1320 Published online on: 23 January 2019
Open Access

Fibroblast growth factor-21 alleviates hypoxia/reoxygenation injury in H9c2 cardiomyocytes by promoting autophagic flux

Zhong Ren, Weijin Xiao, Yun Zeng, Mi‑Hua Liu, Guo‑Hua Li, Zhi‑Han Tang, Shun‑Lin Qu, Ya‑Meng Hao, Hou‑Qin Yuan, Zhi‑Sheng Jiang

Pages: 1321-1330 Published online on: 21 January 2019
Open Access

MicroRNA-101 inhibits autophagy to alleviate liver ischemia/reperfusion injury via regulating the mTOR signaling pathway Erratum in /10.3892/ijmm.2019.4160

Hu Song, Chenyang Du, Xingxing Wang, Jianjun Zhang, Zhongyang Shen

Pages: 1331-1342 Published online on: 24 January 2019
Open Access

Gene networking in colistin-induced nephrotoxicity reveals an adverse outcome pathway triggered by proteotoxic stress

Eun Hee Lee, Soojin Kim, Mi-Sun Choi, Heeyoung Yang, Se-Myo Park, Hyun-A Oh, Kyoung-Sik Moon, Ji-Seok Han, Yong-Bum Kim, Seokjoo Yoon, Jung-Hwa Oh

Pages: 1343-1355 Published online on: 08 January 2019
Open Access

Biliverdin administration regulates the microRNA-mRNA expressional network associated with neuroprotection in cerebral ischemia reperfusion injury in rats

Zhi‑Yao Zou, Jia Liu, Cheng Chang, Jun‑Jie Li, Jing Luo, Yuan Jin, Zheng Ma, Ting‑Hua Wang, Jian‑Lin Shao

Pages: 1356-1372 Published online on: 14 January 2019
Open Access

miR‑122 and miR‑199 synergistically promote autophagy in oral lichen planus by targeting the Akt/mTOR pathway

Liang Wang, Wei Wu, Jijun Chen, Youhua Li, Ming Xu, Yawei Cai

Pages: 1373-1381 Published online on: 21 January 2019
Open Access

Pristimerin enhances the effect of cisplatin by inhibiting the miR‑23a/Akt/GSK3β signaling pathway and suppressing autophagy in lung cancer cells

Yingbing Zhang, Jiquan Wang, Beina Hui, Wenze Sun, Bin Li, Fan Shi, Shaomin Che, Linyan Chai, Liping Song

Pages: 1382-1394 Published online on: 10 January 2019
Open Access

Study of the cytological features of bone marrow mesenchymal stem cells from patients with neuromyelitis optica

Chunsheng Yang, Yang Yang, Li Ma, Guang‑Xian Zhang, Fu‑Dong Shi, Yaping Yan, Guoqiang Chang

Pages: 1395-1405 Published online on: 09 January 2019
Open Access

Protective roles of isoastilbin against Alzheimer's disease via Nrf2‑mediated antioxidation and anti‑apoptosis

Hong Yu, Bo Yuan, Qiubo Chu, Chunyue Wang, Hui Bi

Pages: 1406-1416 Published online on: 10 January 2019
Open Access

MicroRNA‑9‑5p downregulates Klf4 and influences the progression of hepatocellular carcinoma via the AKT signaling pathway

Xiao Dong, Fan Wang, Ying Xue, Zhipeng Lin, Weifeng Song, Ning Yang, Qi Li

Pages: 1417-1429 Published online on: 14 January 2019
Open Access

Recombinant fimbriae protein of Porphyromonas gingivalis induces an inflammatory response via the TLR4/NF‑κB signaling pathway in human peripheral blood mononuclear cells

Jing Cai, Jiangman Chen, Huanxu Guo, Yaping Pan, Yibo Zhang, Wei Zhao, Xin Li, Yonggang Li

Pages: 1430-1440 Published online on: 21 January 2019
Open Access

miR‑16‑2‑3p inhibits cell proliferation and migration and induces apoptosis by targeting PDPK1 in maxillary primordium mesenchymal cells

Tao Han, Ni Wu, Youjing Wang, Weimin Shen, Jijun Zou

Pages: 1441-1451 Published online on: 21 January 2019
Open Access

miR‑335 promotes stress granule formation to inhibit apoptosis by targeting ROCK2 in acute ischemic stroke

Wenwen Si, Shanyu Ye, Zhenxing Ren, Xin Liu, Zimei Wu, Yi Li, Jianhong Zhou, Saixia Zhang, Yiwei Li, Rudong Deng, Dongfeng Chen

Pages: 1452-1466 Published online on: 22 January 2019

Synergistic anticancer effect of acteoside and temozolomide-based glioblastoma chemotherapy

Tae Woong Hwang, Dong Hun Kim, Da Bi Kim, Tae Won Jang, Gun‑Hwa Kim, Minho Moon, Kyung Ah Yoon, Dae Eun Choi, Jae Ho Park, Jwa‑Jin Kim

Pages: 1478-1486 Published online on: 11 January 2019

A high‑fructose diet induces epithelial barrier dysfunction and exacerbates the severity of dextran sulfate sodium‑induced colitis

Katsuto Kawabata, Shuji Kanmura, Yuko Morinaga, Akihito Tanaka, Tomoaki Makino, Toshihiro Fujita, Shiho Arima, Fumisato Sasaki, Yuichirou Nasu, Shiroh Tanoue, Shinichi Hashimoto, Akio Ido

Pages: 1487-1496 Published online on: 31 December 2018

Antioxidant and cytoprotective effects of Stachys riederi var. japonica ethanol extract on UVA‑irradiated human dermal fibroblasts

Ji Yeon Hwang, Anil Kumar Yadav, Byeong‑Churl Jang, Young Chul Kim

Pages: 1497-1504 Published online on: 02 January 2019

MicroRNA-320a acts as a tumor suppressor in endometrial carcinoma by targeting IGF-1R

Shanrong Shu, Xiaoping Liu, Ming Xu, Xuesong Gao, Shu Chen, Lai Zhang, Ruiman Li

Pages: 1505-1512 Published online on: 07 January 2019

MicroRNA‑223 promotes osteoblast differentiation of MC3T3‑E1 cells by targeting histone deacetylase 2

Jianming Chen, Guisong He, Yi Wang, Daozhang Cai

Pages: 1513-1521 Published online on: 31 December 2018

EGFR inhibitor gefitinib regulates barrier function in human epidermal keratinocytes via the modulation of the expression of claudins

Hong Fang, Yina Wang, Lina Xu, Sha Zhou, Juan Bai, Yinhua Wu, Jianjun Qiao, Xiaoling Jiang, Dingxian Zhu, Yingguo Ding

Pages: 1522-1530 Published online on: 31 December 2018

Canis familiaris allergen Can f 7: Expression, purification and analysis of B cell epitopes in Chinese children with dog allergies

Rui‑Qi Wang, Yu‑Jie Wang, Zhi‑Qiang Xu, Yan‑Jun Zhou, Meng‑Da Cao, Wei Zhu, Jin‑Lyu Sun, Ji‑Fu Wei

Pages: 1531-1541 Published online on: 15 January 2019

Adiponectin protects against uric acid‑induced renal tubular epithelial inflammatory responses via the AdipoR1/AMPK signaling pathway

Qingmei Yang, Chensheng Fu, Xiaoli Zhang, Zhenxing Zhang, Jianan Zou, Jing Xiao, Zhibin Ye

Pages: 1542-1552 Published online on: 21 January 2019
Open Access

[Corrigendum] Sequence analysis of the Pre‑S gene in chronic asymptomatic HBV carriers with low‑level HBsAg

Tong Wang, Yuzhu Dai, Meng Zhang, Dawei Cui, Xujian Xu, Changgui Sun, Jun Cheng

Pages: 1553-1553 Published online on: 09 January 2019
Journal Cover

March 2019
Volume 43 Issue 3

Print ISSN: 1107-3756
Online ISSN: 1791-244X

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image