Journal Articles

CLC-3 channels in cancer (Review)

Sen Hong, Miaomiao Bi, Lei Wang, Zhenhua Kang, Limian Ling, Chunyan Zhao

Pages: 507-514 Published online on: 21 November 2014

Epithelial-mesenchymal transition‑associated microRNAs in colorectal cancer and drug-targeted therapies (Review)

Danjuan Jin, Yantian Fang, Zhengyang Li, Zongyou Chen, Jianbin Xiang

Pages: 515-525 Published online on: 01 December 2014
Open Access

Ad-p53 enhances the sensitivity of triple-negative breast cancer MDA-MB-468 cells to the EGFR inhibitor gefitinib

Xinzhao Wang, Hongkuan Song, Qian Yu, Qi Liu, Leilei Wang, Zhaoyun Liu, Zhiyong Yu

Pages: 526-532 Published online on: 11 December 2014
Open Access

BKCa channel inhibitor modulates the tumorigenic ability of hormone-independent breast cancer cells via the Wnt pathway

Brandon M. Schickling, Sarah K. England, Nukhet Aykin-Burns, Lyse A. Norian, Kimberly K. Leslie, Victoria P. Frieden-Korovkina

Pages: 533-538 Published online on: 24 November 2014
Open Access

Galanin plays an important role in cancer invasiveness and is associated with poor prognosis in stage II colorectal cancer

Kinuko Nagayoshi, Takashi Ueki, Kosuke Tashiro, Yusuke Mizuuchi, Tatsuya Manabe, Hiromitsu Araki, Yoshinao Oda, Satoru Kuhara, Masao Tanaka

Pages: 539-546 Published online on: 09 December 2014
Open Access

Identification of a novel EXT1 mutation in patients with hereditary multiple exostosis by exome sequencing

Hongjie Liu, Song Wu, Li Duan, Weiming Zhu, Shiquan Zhang, Xiaoxiao Hu, Wenlong Jia, Guosheng Yang, Chunxiao Liu, Weiping Li, Lei Yang, Lijun Guo, Youcheng Lin, Yongqiang Wang, Meijian He, Zhao Yang, Yingying He, Zhiming Cai, Daping Wang

Pages: 547-552 Published online on: 21 November 2014
Open Access

Protein-bound polysaccharide K suppresses tumor fibrosis in gastric cancer by inhibiting the TGF-β signaling pathway

Toshifumi Shinbo, Sachio Fushida, Tomoya Tsukada, Shinichi Harada, Jun Kinoshita, Katsunobu Oyama, Koichi Okamoto, Itasu Ninomiya, Hiroyuki Takamura, Hirohisa Kitagawa, Takeshi Fujimura, Masakazu Yashiro, Kousei Hirakawa, Tetsuo Ohta

Pages: 553-558 Published online on: 28 November 2014
Open Access

Transcriptional silencing of ETS-1 abrogates epithelial-mesenchymal transition resulting in reduced motility of pancreatic cancer cells

Chunyan Li, Zhonghan Wang, Yan Chen, Min Zhou, Haijun Zhang, Rong Chen, Fangfang Shi, Cailian Wang, Zongdao Rui

Pages: 559-565 Published online on: 21 November 2014

Synergistic induction of apoptosis by mapatumumab and anthracyclines in human bladder cancer cells

Syed Minhaj Uddin Ahmed, Xiuxian Wu, Xinghua Jin, Xia Zhang, Yoshikazu Togo, Toru Suzuki, Yongnan Li, Akihiro Kanematsu, Mikio Nojima, Shingo Yamamoto, Mikio Sugimoto, Yoshiyuki Kakehi

Pages: 566-572 Published online on: 05 December 2014

Clinical significance of microRNA-21 as a biomarker in each Dukes' stage of colorectal cancer

Yoshihisa Fukushima, Hisae Iinuma, Mitsuo Tsukamoto, Keiji Matsuda, Yojiro Hashiguchi

Pages: 573-582 Published online on: 21 November 2014

5-Aminolevulinic acid strongly enhances delayed intracellular production of reactive oxygen species (ROS) generated by ionizing irradiation: Quantitative analyses and visualization of intracellular ROS production in glioma cells in vitro

Takehiro Kitagawa, Junkoh Yamamoto, Tohru Tanaka, Yoshiteru Nakano, Daisuke Akiba, Kunihiro Ueta, Shigeru Nishizawa

Pages: 583-590 Published online on: 24 November 2014

Expression of miR-136 is associated with the primary cisplatin resistance of human epithelial ovarian cancer

Henan Zhao, Sha Liu, Guang Wang, Xian Wu, Yanfang Ding, Gordon Guo, Jiyong Jiang, Shiying Cui

Pages: 591-598 Published online on: 02 December 2014

Decreased expression of CYP27B1 correlates with the increased aggressiveness of ovarian carcinomas

Anna A. Brożyna, Wojciech Jóźwicki, Cezary Jochymski, Andrzej T. Slominski

Pages: 599-606 Published online on: 11 December 2014

miR-203 enhances chemosensitivity to 5-fluorouracil by targeting thymidylate synthase in colorectal cancer

Tao Li, Feng Gao, Xi-Peng Zhang

Pages: 607-614 Published online on: 04 December 2014

Overexpression of CX3CR1 is associated with cellular metastasis, proliferation and survival in gastric cancer

Lu-Min Wei, Shan Cao, Wei-Dong Yu, Yu-Lan Liu, Jing-Tong Wang

Pages: 615-624 Published online on: 04 December 2014

MLLT10 and IL3 rearrangement together with a complex four-way translocation and trisomy 4 in a patient with early T-cell precursor acute lymphoblastic leukemia: A case report

Moneeb A.K. Othman, Joana B. Melo, Isabel M. Carreira, Martina Rincic, Eyad Alhourani, Kathleen Wilhelm, Bernd Gruhn, Anita Glaser, Thomas Liehr

Pages: 625-630 Published online on: 25 November 2014

Apoptotic effects of 7,8-dihydroxyflavone in human oral squamous cancer cells through suppression of Sp1

Ra Ham Lee, Jae-Cheon Shin, Ka-Hwi Kim, Yung Hyun Choi, Jung-Il Chae, Jung-Hyun Shim

Pages: 631-638 Published online on: 27 November 2014

The indicative function of Twist2 and E-cadherin in HPV oncogene-induced epithelial-mesenchymal transition of cervical cancer cells

Yuan Liu, Wenyan Qian, Jiawen Zhang, Yu Dong, Can Shi, Zhiqiang Liu, Sufang Wu

Pages: 639-650 Published online on: 24 November 2014

Downregulation of MACC1 inhibits invasion, migration and proliferation, attenuates cisplatin resistance and induces apoptosis in tongue squamous cell carcinoma

Hai-Feng Li, Ye-Qing Liu, Zhuo-Jian Shen, Xiang-Feng Gan, Jing‑Jing Han, Yun-Yun Liu, Hai-Gang Li, Zhi-Quan Huang

Pages: 651-660 Published online on: 21 November 2014

Inhibition of 5-lipoxygenase triggers apoptosis in pancreatic cancer cells

Guo-Xiong Zhou, Xiao-Ling Ding, Sheng-Bao Wu, Hai-Feng Zhang, Wei Cao, Li-Shuai Qu, Hong Zhang

Pages: 661-668 Published online on: 05 December 2014

Kisspeptin-10 inhibits the migration of breast cancer cells by regulating epithelial-mesenchymal transition

Guo-Qing Song, Yi Zhao

Pages: 669-674 Published online on: 24 November 2014

T7 peptide inhibits angiogenesis via downregulation of angiopoietin-2 and autophagy

Fuhai Wang, Xiaofeng Dong, Peng Xiu, Jingtao Zhong, Honglong Wei, Zongzhen Xu, Tao Li, Feng Liu, Xueying Sun, Jie Li

Pages: 675-684 Published online on: 05 December 2014

Expression of hMOF in different ovarian tissues and its effects on ovarian cancer prognosis

Mingbo Cai, Zhenhua Hu, Juanjuan Liu, Jian Gao, Mingzi Tan, Danye Zhang, Liancheng Zhu, Shuice Liu, Rui Hou, Bei Lin

Pages: 685-692 Published online on: 05 December 2014

Diosgenin induces G2/M cell cycle arrest and apoptosis in human hepatocellular carcinoma cells

Yongjian Li, Xiaorong Wang, Silu Cheng, Juan Du, Zhengting Deng, Yani Zhang, Qun Liu, Jingdong Gao, Binbin Cheng, Changquan Ling

Pages: 693-698 Published online on: 26 November 2014

Anti-angiogenic effects of Siegesbeckia glabrescens are mediated by suppression of the Akt and p70S6K-dependent signaling pathways

Hyeon-Ju Kim, Hee-Young Ko, Shin-Wook Choi, Dong-Wan Seo

Pages: 699-704 Published online on: 26 November 2014

Upregulation of the miR-212/132 cluster suppresses proliferation of human lung cancer cells

Xin Jiang, Xialin Chen, Ling Chen, Yan Ma, Linyan Zhou, Qiufeng Qi, Yongping Liu, Shuyu Zhang, Judong Luo, Xifa Zhou

Pages: 705-712 Published online on: 01 December 2014

miR-200a suppresses cell growth and migration by targeting MACC1 and predicts prognosis in hepatocellular carcinoma

Jiye Feng, Jinbo Wang, Mingliang Chen, Gun Chen, Zongyang Wu, Liping Ying, Qifeng Zhuo, Jianlei Zhang, Weilin Wang

Pages: 713-720 Published online on: 02 December 2014

Nicotinamide sensitizes human breast cancer cells to the cytotoxic effects of radiation and cisplatin

G. Domínguez-Gómez, J. Díaz-Chávez, A. Chávez-Blanco, A. Gonzalez-Fierro, J. E. Jiménez-Salazar, P. Damián-Matsumura, L. E. Gómez-Quiroz, A. Dueñas-González

Pages: 721-728 Published online on: 09 December 2014

Inhibitory effects of the recombinant human serine protease inhibitor Hespintor on the proliferation, migration and invasion of hepatocellular carcinoma cells

Xue-Lei Wang, Yue Li, Xiao-Yan Cheng, Qing Chi, Xiao-Kun Yao, Hui-Juan Wu, Yong-Zhi Lun

Pages: 729-736 Published online on: 12 December 2014

Baicalein inhibits the invasion of gastric cancer cells by suppressing the activity of the p38 signaling pathway

Xi Yan, Xiaojiang Rui, Kai Zhang

Pages: 737-743 Published online on: 11 December 2014

Metformin potentiates the anticancer effects of cisplatin under normoxic conditions in vitro

Takashi Uehara, Akira Mitsuhashi, Nobuhide Tsuruoka, Makio Shozu

Pages: 744-750 Published online on: 21 November 2014

G31P, CXCR1/2 inhibitor, with cisplatin inhibits the growth of mice hepatocellular carcinoma and mitigates high‑dose cisplatin-induced nephrotoxicity

Lingyun Li, Muhammad Noman Khan, Qiang Li, Xiangyu Chen, Jing Wei, Bing Wang, Jya-Wei Cheng, John R. Gordon, Fang Li

Pages: 751-757 Published online on: 08 December 2014

Effects of ephrinB2 gene siRNA on the biological behavior of human colorectal cancer cells

Peiwu Li, Wangsheng Chen, Yingzhen Wang, Xu Fu, Kunming Wen, Jiang Qian, Chun Huang, Zhongxue Fu

Pages: 758-766 Published online on: 27 November 2014

High expression of Janus kinase 2 in background normal liver tissue of resected hepatocellular carcinoma is associated with worse prognosis

Fuminori Sonohara, Shuji Nomoto, Yoshikuni Inokawa, Mitsuhiro Hishida, Nao Takano, Mitsuro Kanda, Yoko Nishikawa, Tsutomu Fujii, Masahiko Koike, Hiroyuki Sugimoto, Yasuhiro Kodera

Pages: 767-773 Published online on: 25 November 2014

Synergistic effects of eukaryotic co-expression plasmid-based STAT3-specific siRNA and LKB1 on ovarian cancer in vitro and in vivo

Yuan Pan, Liqun Zhang, Xinyue Zhang, Ruizhi Liu

Pages: 774-782 Published online on: 25 November 2014

Efficacy of dual-functional liposomes containing paclitaxel for treatment of lung cancer Retraction in /10.3892/or.2017.6006

Rong-Hua Wang, Hong-Mei Cao, Zhi-Ju Tian, Bo Jin, Qing Wang, Hong Ma, Jing Wu

Pages: 783-791 Published online on: 02 December 2014

HBx protein-induced upregulation of microRNA-221 promotes aberrant proliferation in HBV‑related hepatocellular carcinoma by targeting estrogen receptor-α

Juan-Juan Chen, Yi-Shu Tang, Shi-Feng Huang, Jian-Gang Ai, Hai-Xia Wang, Li-Ping Zhang

Pages: 792-798 Published online on: 04 December 2014

MPA influences tumor cell proliferation, migration, and invasion induced by RANKL through PRB involving the MAPK pathway in endometrial cancer

Jing Wang, Xiao Sun, Huijuan Zhang, Yudong Wang, Yuhong Li

Pages: 799-809 Published online on: 05 December 2014

Targeting antitumor effect of rhTNF-α fusion protein mediated by matrix metalloproteinase-2

Xin Shao, Hui Ren, Yue-Li Wang, Fa Wang, Gan Hou, Di-Nan Huang

Pages: 810-818 Published online on: 24 November 2014

Upregulated circulating miR-150 is associated with the risk of intrahepatic cholangiocarcinoma

Shouli Wang, Jikai Yin, Tao Li, Lijuan Yuan, Dong Wang, Jiaxing He, Xilin Du, Jianguo Lu

Pages: 819-825 Published online on: 02 December 2014

Combination therapy with α-galactosylceramide and a Toll-like receptor agonist exerts an augmented suppressive effect on lung tumor metastasis in a mouse model

Tatsuya Ando, Hiroyasu Ito, Yuko Arioka, Hideyuki Ogiso, Mitsuru Seishima

Pages: 826-832 Published online on: 28 November 2014

Microarray expression profile of long non-coding RNAs in EGFR-TKIs resistance of human non-small cell lung cancer

Ningning Cheng, Xuefei Li, Chao Zhao, Shengxiang Ren, Xiaoxia Chen, Weijing Cai, Mingchuan Zhao, Yishi Zhang, Jiayu Li, Qi Wang, Caicun Zhou

Pages: 833-839 Published online on: 02 December 2014

Chemokine receptor 7 promotes tumor migration and invasiveness via the RhoA/ROCK pathway in metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck

Zhongfei Xu, Xiaojiao Zheng, Liangliang Yang, Fayu Liu, Enjiao Zhang, Weiyi Duan, Shuang Bai, Jawad Safdar, Zhenning Li, Changfu Sun

Pages: 849-855 Published online on: 27 November 2014

Patrinia scabiosaefolia inhibits the proliferation of colorectal cancer in vitro and in vivo via G1/S cell cycle arrest

Mingyue Zhang, Guodong Sun, Aling Shen, Liya Liu, Jingzhen Ding, Jun Peng

Pages: 856-860 Published online on: 10 December 2014

Ampelopsin reduces the migration and invasion of ovarian cancer cells via inhibition of epithelial-to-mesenchymal transition

Tianfeng Liu, Peishu Liu, Feng Ding, Nina Yu, Shihong Li, Surong Wang, Xiaofei Zhang, Xiangxiu Sun, Ying Chen, Feng Wang, Yunhe Zhao, Bo Li

Pages: 861-867 Published online on: 12 December 2014

Kaempferol inhibits gastric cancer tumor growth: An in vitro and in vivo study

Haibin Song, Junjie Bao, Yuzhe Wei, Yang Chen, Xiaoguang Mao, Jianguo Li, Zhiwei Yang, Yingwei Xue

Pages: 868-874 Published online on: 09 December 2014

Lactate promotes resistance to glucose starvation via upregulation of Bcl-2 mediated by mTOR activation

Chen Huang, Shile Sheng, Rui Li, Xiaoguang Sun, Jianju Liu, Gang Huang

Pages: 875-884 Published online on: 08 December 2014

MTA1 downregulation inhibits malignant potential in a small cell lung cancer cell line

Hongsheng Xue, Haijuan Wang, Jian Liu, Huan Liu, Chunxiao Li, Li Han, Chen Lin, Qimin Zhan, Zhilong Zhao, Haili Qian

Pages: 885-892 Published online on: 12 December 2014

Effect of LIV1 on the sensitivity of ovarian cancer cells to trichostatin A

Xiaoli Ma, Hua Duan, Jia Liu, Qingqing Mo, Chengjuan Sun, Ding Ma, Jiandong Wang

Pages: 893-898 Published online on: 25 November 2014

Inhibition of PGC-1α after chemotherapy-mediated insult confines multiple myeloma cell survival by affecting ROS accumulation

Dedong Cao, Lu Jin, Hao Zhou, Wen Yu, Yu Hu, Tao Guo

Pages: 899-904 Published online on: 28 November 2014

Omi/HtrA2 pro-apoptotic marker differs in various hepatocellular carcinoma cell lines owing to ped/pea-15 expression level

Zongquan Xu, Yu Chen, Guohui Xu, Cheng Peng, Enyu Liu, Yunguang Li, Jun Niu, Changhai Li

Pages: 905-912 Published online on: 08 December 2014

Glucose-dependent glucose transporter 1 expression and its impact on viability of thyroid cancer cells

Paweł Jóźwiak, Anna Krześlak, Magdalena Bryś, Anna Lipińska

Pages: 913-920 Published online on: 12 December 2014

17β-estradiol-containing liposomes as a novel delivery system for the antisense therapy of ER-positive breast cancer: An in vitro study on the MCF-7 cell line

Zbynek Heger, Jaromir Gumulec, Natalia Cernei, Katerina Tmejova, Pavel Kopel, Jan Balvan, Michal Masarik, Ondrej Zitka, Miroslava Beklova, Vojtech Adam, Rene Kizek

Pages: 921-929 Published online on: 26 November 2014

Sister chromatid exchange: A possible approach to characterize familial breast cancer patients

Ivana De Pascalis, Brunella Pilato, Annalisa Mazzotta, Teresa Stefania Dell'Endice, Vincenza Rubini, Giovanni Simone, Angelo Paradiso, Vincenzo Aiello, Anita Mangia

Pages: 930-934 Published online on: 26 November 2014

Case-control study of the PERIOD3 clock gene length polymorphism and colorectal adenoma formation

Melannie Alexander, James B. Burch, Susan E. Steck, Chin‑Fu Chen, Thomas G. Hurley, Philip Cavicchia, Meredith Ray, Nitin Shivappa, Jaclyn Guess, Hongmei Zhang, Shawn D. Youngstedt, Kim E. Creek, Stephen Lloyd, Xiaoming Yang, James R. Hébert

Pages: 935-941 Published online on: 11 December 2014

miR-23a promotes cisplatin chemoresistance and protects against cisplatin-induced apoptosis in tongue squamous cell carcinoma cells through Twist

Fusen Peng, Hailin Zhang, Youhong Du, Pingqing Tan

Pages: 942-950 Published online on: 10 December 2014

Biomarkers for predicting response to tyrosine kinase inhibitors in drug-sensitive and drug-resistant human bladder cancer cells

Jixia Li, Bihua Lin, Xiangyong Li, Xudong Tang, Zhiwei He, Keyuan Zhou

Pages: 951-957 Published online on: 02 December 2014

The V-val subtype Epstein-Barr virus nuclear antigen 1 promotes cell survival after serum withdrawal

Mei Chao, Hsiao-Ning Wang, Yi Jin Lu, Yu-Sun Chang, Jau-Song Yu

Pages: 958-966 Published online on: 25 November 2014

Thioredoxin-1 inhibitor, 1-methylpropyl 2-imidazolyl disulfide, inhibits the growth, migration and invasion of colorectal cancer cell lines

Fule Wang, Feiyan Lin, Peili Zhang, Wuhua Ni, Laixi Bi, Jianbo Wu, Lei Jiang

Pages: 967-973 Published online on: 05 December 2014

miR-26b is downregulated in human tongue squamous cell carcinoma and regulates cell proliferation and metastasis through a COX-2-dependent mechanism

Jing Cao, Tao Guo, Qingshan Dong, Jianqiang Zhang, Yanfeng Li

Pages: 974-980 Published online on: 05 December 2014

miR-218 suppresses tumor growth and enhances the chemosensitivity of esophageal squamous cell carcinoma to cisplatin

Hang Tian, Lei Hou, Yu-Mei Xiong, Jun-Xiang Huang, Ying-Jun She, Xiao-Bao Bi, Xing-Rong Song

Pages: 981-989 Published online on: 08 December 2014

HOXA7 stimulates human hepatocellular carcinoma proliferation through cyclin E1/CDK2

Yuehui Li, Xiao Hui Yang, Shu Juang Fang, Chang Fei Qin, Rui Li Sun, Zhao Yang Liu, Bin Yuan Jiang, Xiang Wu, Guancheng Li

Pages: 990-996 Published online on: 11 December 2014

Overexpression of Lin28 inhibits the proliferation, migration and cell cycle progression and induces apoptosis of BGC-823 gastric cancer cells

Hu Song, Wei Xu, Jun Song, Yong Liang, Wei Fu, Xiao‑Cheng Zhu, Chao Li, Jun-Sheng Peng, Jun-Nian Zheng

Pages: 997-1003 Published online on: 15 December 2014
Journal Cover

February-2015
Volume 33 Issue 2

Print ISSN: 1021-335X
Online ISSN: 1791-2431

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image