Journal Articles

Article Open Access

Apelin and apelin receptor in human placenta: Expression, signalling pathway and regulation of trophoblast JEG‑3 and BeWo cells proliferation and cell cycle

Ewa Mlyczyńska, Patrycja Kurowska, Eliza Drwal, Małgorzata Opydo‑Chanek, Wacław Tworzydło, Małgorzata Kotula‑Balak, Agnieszka Rak

Pages: 691-702 Published online on: 07 January 2020
Article Open Access

PLAG1 silencing promotes cell chemosensitivity in ovarian cancer via the IGF2 signaling pathway

Wei Huang, Bi‑Rong Li, Hao Feng

Pages: 703-714 Published online on: 08 January 2020
Article Open Access

Metformin attenuates the D‑galactose‑induced aging process via the UPR through the AMPK/ERK1/2 signaling pathways

Hua Cai, Baoai Han, Yujuan Hu, Xueyan Zhao, Zuhong He, Xubo Chen, Haiying Sun, Jie Yuan, Yongqin Li, Xiuping Yang, Wen Kong, Wei‑Jia Kong

Pages: 715-730 Published online on: 08 January 2020
Article Open Access

Ligustrazine ameliorates acute kidney injury through downregulation of NOD2‑mediated inflammation

Guosheng Jiang, Rui Xin, Wendan Yuan, Lixia Zhang, Xianghui Meng, Wangnan Sun, Huirong Han, Yun Hou, Lin Wang, Pengchao Du

Pages: 731-742 Published online on: 10 January 2020
Article Open Access

Silencing CDC25A inhibits the proliferation of liver cancer cells by downregulating IL‑6 in vitro and in vivo

Si Chen, Yanping Tang, Chun Yang, Kezhi Li, Xiaoqing Huang, Ji Cao

Pages: 743-752 Published online on: 09 January 2020
Article Open Access

Effect of eleutheroside B1 on non‑coding RNAs and protein profiles of influenza A virus‑infected A549 cells

Wen Yan, Jing Chen, Zhenquan Wei, Xiaohu Wang, Zhiqi Zeng, Dumizulu Tembo, Yutao Wang, Xinhua Wang

Pages: 753-768 Published online on: 17 January 2020
Article Open Access

The GSK‑3β/β‑catenin signaling pathway is involved in HMGB1‑induced chondrocyte apoptosis and cartilage matrix degradation

Zhiyong Shu, Xiaogang Miao, Tainhua Tang, Peng Zhan, Langqing Zeng, Yuwen Jiang

Pages: 769-778 Published online on: 09 January 2020
Article Open Access

Evidence for acupoint catgut embedding treatment and TRPV1 gene deletion increasing weight control in murine model

Chanya Inprasit, Yu‑Chuen Huang, Yi‑Wen Lin

Pages: 779-792 Published online on: 10 January 2020
Article Open Access
Article Open Access
Article Open Access

Icaritin promotes the osteogenesis of bone marrow mesenchymal stem cells via the regulation of sclerostin expression

Qiushi Wei, Bin Wang, Hailan Hu, Chuhai Xie, Long Ling, Jianliang Gao, Yanming Cao

Pages: 816-824 Published online on: 20 January 2020
Article Open Access

The effects of estradiol on inflammatory and endothelial dysfunction in rats with preeclampsia

Zhao‑Heng Lin, Jing Jin, Xi‑Yun Shan

Pages: 825-835 Published online on: 13 January 2020
Article Open Access

CircCTDP1 promotes nasopharyngeal carcinoma progression via a microRNA‑320b/HOXA10/TGFβ2 pathway

Haifeng Li, Jianqiang You, Haixiang Xue, Xiaoye Tan, Changjiang Chao

Pages: 836-846 Published online on: 15 January 2020
Article Open Access

miR‑20b inhibits the senescence of human umbilical vein endothelial cells through regulating the Wnt/β‑catenin pathway via the TXNIP/NLRP3 axis

Feifei Dong, Shaohua Dong, Ying Liang, Ke Wang, Yongwen Qin, Xianxian Zhao

Pages: 847-857 Published online on: 08 January 2020
Article Open Access

Long non‑coding RNA GAS5 regulates myocardial ischemia‑reperfusion injury through the PI3K/AKT apoptosis pathway by sponging miR‑532‑5p

Yang Han, Nan Wu, Fei Xia, Shuang Liu, Dalin Jia

Pages: 858-872 Published online on: 20 January 2020
Article Open Access

Pyrroloquinoline quinone attenuates isoproterenol hydrochloride‑induced cardiac hypertrophy in AC16 cells by inhibiting the NF‑κB signaling pathway

Junru Wen, Junwei Shen, Yajie Zhou, Xianhui Zhao, Zhensheng Dai, Yueling Jin

Pages: 873-885 Published online on: 10 January 2020
Article Open Access

MicroRNA‑137 suppresses the proliferation, migration and invasion of cholangiocarcinoma cells by targeting WNT2B

Tengxiang Chen, Shan Lei, Zhirui Zeng, Shutao Pan, Jinjuan Zhang, Yan Xue, Yuanmei Sun, Jinzhi Lan, Su Xu, Dahua Mao, Bing Guo

Pages: 886-896 Published online on: 23 January 2020
Article Open Access

Bidirectional ephrinB2‑EphB4 signaling regulates the osteogenic differentiation of canine periodontal ligament stem cells

Shaoyue Zhu, Zongxiang Liu, Changyong Yuan, Yifan Lin, Yanqi Yang, Haiming Wang, Chengfei Zhang, Penglai Wang, Min Gu

Pages: 897-909 Published online on: 22 January 2020
Article

Genetic variant rs3750625 in the 3'UTR of ADRA2A affects the sleep quality of patients in the ICU by promoting miR‑34a binding to ADRA2A

Qingping Huang, Ganhai Chen, Yanfang Huang, Jinting Li, Yanjing Ding, Shuqing Zhang, Xiuwen Chi, Qiong Xie, Qinrong Ning, Liuqin Xu, Jianrong Zhang

Pages: 910-918 Published online on: 08 January 2020
Article

Synthesis, oral bioavailability evaluation and antiplatelet aggregation activity of three derivatives of 3,4‑dihydroxyacetophenone

Na Sun, Mei Qu, Mengyu Wang, Yanna Lv, Liuya Wei, Yu Duan

Pages: 919-930 Published online on: 20 January 2020
Article

Non‑toxic sulfur enhances growth hormone signaling through the JAK2/STAT5b/IGF‑1 pathway in C2C12 cells

Dong Young Kang, Nipin Sp, Eun Seong Jo, Hyoung Do Kim, Il Ho Kim, Se Won Bae, Kyoung‑Jin Jang, Young Mok Yang

Pages: 931-938 Published online on: 31 December 2019
Article

Ginsenoside protects against AKI via activation of HIF‑1α and VEGF‑A in the kidney‑brain axis

Huizheng Mao, Chunling Jiang, Leilei Xu, Dapeng Chen, Hui Liu, Yuefei Xu, Keli Ma, Min Wang

Pages: 939-946 Published online on: 15 January 2020
Article

A novel mutation in GPD1‑L associated with early repolarization syndrome via modulation of cardiomyocyte fast sodium currents

Jun Fan, Cheng‑Cheng Ji, Yun‑Jiu Cheng, Hao Yao, Xu‑Miao Chen, Zi‑Heng Zheng, Su‑Hua Wu

Pages: 947-955 Published online on: 08 January 2020
Article

MicroRNA‑3651 promotes colorectal cancer cell proliferation through directly repressing T‑box transcription factor 1

Changfeng Li, Dayong Ding, Yongjian Gao, Yongchao Li

Pages: 956-966 Published online on: 08 January 2020
Journal Cover

March-2020
Volume 45 Issue 3

Print ISSN: 1107-3756
Online ISSN: 1791-244X

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image