Journal Articles

Pigmented paravenous retinochoroidal atrophy (Review)

Hou‑Bin Huang, Yi‑Xin Zhang

Pages: 1439-1445 Published online on: 28 March 2014

Effect of salidroside on lung injury by upregulating peroxisome proliferator‑activated receptor γ expression in septic rats

Ming‑Wei Liu, Mei‑Xian Su, Lan‑Fang Qin, Xu Liu, Mao‑Li Tian, Wei Zhang, Yun-Hui Wang

Pages: 1446-1456 Published online on: 21 March 2014
Open Access

Reduction of left ventricular longitudinal global and segmental systolic functions in patients with hypertrophic cardiomyopathy: Study of two‑dimensional tissue motion annular displacement

Liwen Liu, Shengjun Tuo, Jianlei Zhang, Lei Zuo, Fang Liu, Lili Hao, Yandan Sun, Liping Yang, Hong Shao, Wei Qi, Xiaodong Zhou, Shuping Ge

Pages: 1457-1464 Published online on: 12 March 2014
Open Access

Effect of Cordyceps sinensis and Tripterygium wilfordii polyglycosidium on podocytes in rats with diabetic nephropathy

Li Hao, Meng‑Shu Pan, Yun Zheng, Rui‑Feng Wang

Pages: 1465-1470 Published online on: 07 April 2014

Cajan leaf combined with bone marrow‑derived mesenchymal stem cells for the treatment of osteonecrosis of the femoral head

Da Shi, Yindi Sun, Jichao Yin, Xiaochen Fan, Honghao Duan, Na Liu, Wei He

Pages: 1471-1475 Published online on: 14 March 2014
Open Access

Krukenberg tumor in a pregnant patient with severe preeclampsia

Jie Zhang, Xinyu Cheng, Cha Han, Zengyan Li, Min Wang, Yue Zhu

Pages: 1476-1480 Published online on: 12 March 2014
Open Access

Resolvin E1 reduces hepatic fibrosis in mice with Schistosoma japonicum infection

Wenhong Qiu, Kaiwen Guo, Luyang Yi, Yeli Gong, Lixia Huang, Wei Zhong

Pages: 1481-1485 Published online on: 27 March 2014
Open Access

Antagonistic effect of protein extracts from Streptococcus sanguinis on pathogenic bacteria and fungi of the oral cavity

Shengli Ma, Hui Li, Chuang Yan, Dan Wang, Haiqing Li, Xue Xia, Xue Dong, Yingnan Zhao, Tingting Sun, Pengfei Hu, Weijun Guan

Pages: 1486-1494 Published online on: 12 March 2014
Open Access

Analysis of multiple factors involved in acute progressive cerebral infarction and extra‑ and intracranial arterial lesions

Yuefu Chen, Yajie Liu, Chenghong Luo, Weiheng Lu, Binru Su

Pages: 1495-1505 Published online on: 14 March 2014
Open Access

Prognostic value of brain natriuretic peptide in patients with heart failure and reserved left ventricular systolic function

Hui Gong, Xin Wang, Yi Ling, Yijun Shi, Haiming Shi

Pages: 1506-1512 Published online on: 27 March 2014
Open Access

Salvia miltiorrhiza extracts protect against retinal injury in a rat glaucoma model

Qi Zhu, Guanfang Su, Lili Nie, Chenguang Wang, Yuxi He, Xin Liu

Pages: 1513-1515 Published online on: 24 March 2014

Pseudomonas aeruginosa inhibits the growth of pathogenic fungi: In vitro and in vivo studies

Lingqing Xu, Feng Wang, Yin Shen, Hongyan Hou, Weiyong Liu, Cailin Liu, Cui Jian, Yue Wang, Mingyue Sun, Ziyong Sun

Pages: 1516-1520 Published online on: 21 March 2014

Malignant lymphoma of the ureter: A case report and literature review

Bei‑Wen Ni, Lu Zhong, Ting Wang, Fang‑Yuan Chen

Pages: 1521-1524 Published online on: 02 April 2014

A novel animal model of osteonecrosis of the femoral head induced using a magnetic resonance imaging‑guided argon‑helium cryotherapy system

Dong Wang, Guowei Wang, Ming Liu, Lixin Sun, Wei Zong, Honglei Jiang, Huawu Zhang, Huibo Li, Jianbao Gong, Shui Sun

Pages: 1525-1528 Published online on: 14 March 2014

Electroacupuncture attenuates cervical spinal cord injury following cerebral ischemia/reperfusion in stroke‑prone renovascular hypertensive rats

Feng Tan, Jie Chen, Yangui Liang, Minhua Gu, Yanping Li, Xuewen Wang, Di Meng

Pages: 1529-1534 Published online on: 12 March 2014

Osteogenesis imperfecta type I: A case report

Jianmin Ren, Xiaojie Xu, Xiangdong Jian, Jieru Wang

Pages: 1535-1538 Published online on: 31 March 2014

BIIB021, an Hsp90 inhibitor, effectively kills a myelodysplastic syndrome cell line via the activation of caspases and inhibition of PI3K/Akt and NF‑κB pathway proteins

Shengyun Lin, Jing Li, Wenjing Zhou, Wenbin Qian, Bo Wang, Zhi Chen

Pages: 1539-1544 Published online on: 28 March 2014

Septic shock due to community‑acquired Pseudomonas aeruginosa necrotizing fasciitis: A case report and literature review

Guang‑Ju Zhao, Guang‑Liang Hong, Jie‑Quan Liu, Yang Lu, Zhong‑Qiu Lu

Pages: 1545-1548 Published online on: 21 March 2014

Feasibility of using a dual‑promoter recombinant baculovirus vector to coexpress EGFP and GDNF in mammalian cells

Jianzhang Wang, Jun Wang, Changping Cai, Shili Wang, Shuai Liu, Shuo Shi, Yifan Zhang, Biao Li

Pages: 1549-1554 Published online on: 31 March 2014

Estrogen preserves split renal function in a chronic complete unilateral ureteral obstruction animal model

Shanhua Mao, Hua Xu, Lujia Zou, Gang Xu, Zhong Wu, Qiang Ding, Haowen Jiang

Pages: 1555-1562 Published online on: 03 April 2014

Optimal treatment of multivessel complex coronary artery disease

Haihui Sun, Lianqun Cui

Pages: 1563-1567 Published online on: 21 March 2014

Correlation between estrogen receptor β expression and the curative effect of endocrine therapy in breast cancer patients

Liying Guo, Yu Zhang, Wei Zhang, Dilimina Yilamu

Pages: 1568-1572 Published online on: 27 March 2014

Evaluating the diagnostic value of vWF:Ag, D-D and FDP in patients with acute cerebral infarction using ROC curves

Dongmin Shi, Ting Xia, Hongxuan Feng, Qingzhang Cheng

Pages: 1573-1577 Published online on: 03 April 2014

Expression of ERCC1, TYMS, TUBB3, RRM1 and TOP2A in patients with esophageal squamous cell carcinoma: A hierarchical clustering analysis

Yongkang Yu, Sheng Ding, Yu Liang, Yifeng Zheng, Wei  Li, Lie  Yang, Xiushan Zheng, Jianqing Jiang

Pages: 1578-1582 Published online on: 02 April 2014

Novel, fast and efficient image‑based 3D modeling method and its application in fracture risk evaluation

Dan Li, Zhitao Xiao, Gang Wang, Guoqing Zhao

Pages: 1583-1590 Published online on: 28 March 2014

Effects of different mitomycin C concentrations on laser-assisted subepithelial keratectomy

Jianjiang Shi, Yaoxin Yuan, Suxia Zhao, Jianlong Xu, Meng Guo

Pages: 1591-1594 Published online on: 28 March 2014

Intraocular lens implantation for patients with coloboma of the iris

Juanjuan Li, Yan Li, Zhulin Hu, Lei Kong

Pages: 1595-1598 Published online on: 12 March 2014

Amelioration of insulin resistance in rat cells by Astragalus polysaccharides and associated mechanisms

Hongzhi Liu, Jianmei Bai, Xiaogang Weng, Tao Wang, Meijuan Li

Pages: 1599-1604 Published online on: 18 March 2014

Effects of the combination of methylprednisolone with aminoguanidine on functional recovery in rats following spinal cord injury

Zongshu Li, Juan Du, Hongxia Sun, Jing Mang, Jinting He, Jiaoqi Wang, Hongyu Liu, Zhongxin Xu

Pages: 1605-1610 Published online on: 10 March 2014

Resveratrol reverses multidrug resistance in human breast cancer doxorubicin-resistant cells

Fang Huang, Xiao-Nan Wu, Jie Chen, Wen-Xiang Wang, Zu‑Fu Lu

Pages: 1611-1616 Published online on: 03 April 2014
Open Access

Plasma orexin‑A and ghrelin levels in patients with chronic obstructive pulmonary disease: Interaction with nutritional status and body composition

Gamze Akbulut, Makbule Gezmen‑Karadağ, Yasemi̇n Ertas, Banugül Barut Uyar, Emi̇ne Yassibas, Duygu Türközü, Feri̇de Çelebi, Özge Tuğçe Paşaoğlu, Onur Toka, Hi̇lal Yildiran, Nevi̇n Şanlier, Nurdan Köktürk

Pages: 1617-1624 Published online on: 10 March 2014

Effects of ulinastatin administered at different time points on the pathological morphologies of the lung tissues of rats with hyperthermia

Zai‑Sheng Qin, Pei Tian, Xia Wu, Hong‑Mei Yu, Na Guo

Pages: 1625-1630 Published online on: 01 April 2014

Effects of dexmedetomidine on the deformability of erythrocytes in vitro and in anesthesia

Xiao-Ming Yang, Jun Liu, Jun Ji, Jie Xie

Pages: 1631-1634 Published online on: 27 March 2014

3,3'‑Diindolylmethane inhibits the invasion and metastasis of nasopharyngeal carcinoma cells in vitro and in vivo by regulation of epithelial mesenchymal transition

Tingting Wu, Chen Chen, Fen Li, Zhe Chen, Yong Xu, Botui Xiao, Zezhang Tao

Pages: 1635-1638 Published online on: 28 March 2014

Combined electrocardiography, coronary angiography and magnetic resonance imaging for the diagnosis of viral myocarditis: A case report

Jing Zhang, Shenghu He, Xiang Qi, Yimin Li

Pages: 1643-1646 Published online on: 07 April 2014

Urantide improves atherosclerosis by controlling C‑reactive protein, monocyte chemotactic protein‑1 and transforming growth factor-β expression in rats

Juan Zhao, Li-De Xie, Cheng-Jun Song, Xiao-Xia Mao, Hai-Rong Yu, Quan‑Xin Yu, Li-Qun Ren, Yan Shi, Ya‑Qin Xie, Ying Li, Sha-Sha Liu, Xiao‑Hong Yang

Pages: 1647-1652 Published online on: 31 March 2014

Effect of erythropoietin loading chitosan‑tripolyphosphate nanoparticles on an IgA nephropathy rat model

Xiaoli Zhang, Yin Wu, Kun Sun, Jing Tan

Pages: 1659-1662 Published online on: 28 March 2014

Study of the correlation between serum ferritin levels and the aggregation of metabolic disorders in non-diabetic elderly patients

Biqiang Li, Wei Lin, Nan Lin, Xiaowen Dong, Libin Liu

Pages: 1671-1676 Published online on: 07 April 2014

SB‑273005, an antagonist of αvβ3 integrin, reduces the production of Th2 cells and cytokine IL-10 in pregnant mice

Shaojuan Wang, Jing Yang, Chongyang Wang, Qing Yang, Xiaoli Zhou

Pages: 1677-1682 Published online on: 07 April 2014

Effects of ulinastatin on cerebral oxygen metabolism and CRP levels in patients with severe traumatic brain injury

Lei Hui, Fazheng Shen, Haigang Chang, Xiangsheng Li, Guojun Gao, Jiwei Ma

Pages: 1683-1686 Published online on: 04 April 2014

Treatment effect of Bushen Huayu extract on postmenopausal osteoporosis in vivo

Lu Ouyang, Qiufang Zhang, Xuzhi Ruan, Yibin Feng, Xuanbin Wang

Pages: 1687-1690 Published online on: 02 April 2014

Inhibition of SENP5 suppresses cell growth and promotes apoptosis in osteosarcoma cells

Kun Wang, Xin‑Chao Zhang

Pages: 1691-1695 Published online on: 28 March 2014

Bitterness intensity prediction of berberine hydrochloride using an electronic tongue and a GA‑BP neural network

Ruixin Liu, Xiaodong Zhang, Lu Zhang, Xiaojie Gao, Huiling Li, Junhan Shi, Xuelin Li

Pages: 1696-1702 Published online on: 11 March 2014

Clinical significance of TLR3 and TLR4 in peripheral blood mononuclear cells from children with Henoch-Schönlein purpura nephritis

Hong Chang, Dong-Sheng Yu, Xiu-Qin Liu, Qiu-Ye Zhang, Na Cheng, Shou-Qing Zhang, Zheng-Hai Qu

Pages: 1703-1707 Published online on: 27 March 2014

Clinical analysis of pulmonary infection in hemodialysis patients

Wei Ren, Huixuan Pan, Peng Wang, Lei Lan, Wei Chen, Yan Wang, Lijun Ni, Li Peng

Pages: 1713-1717 Published online on: 28 March 2014

Renal tuberculosis and iliopsoas abscess: Two case reports

Hong-Lan Wei, Lei Wang, Xing-Guo Du, Yang Wu, Hua Li, Yuan Cai, Xiao-Hong Song, Cheng-Xu Li, Li-Ping Dong, Zhi-Fen Liu, Xia Zhao, Jun-Wu Dong

Pages: 1718-1720 Published online on: 14 March 2014

Efficacy and safety of a new robot‑assisted stereotactic system for radiofrequency thermocoagulation in patients with temporal lobe epilepsy

Zhaohui Wu, Quanjun Zhao, Zengmin Tian, Jianning Zhang, Xia Xiao, Hong Lin, Hong Wang, Fuli Wang

Pages: 1728-1732 Published online on: 12 March 2014

Immunomodulatory effects of Potentilla indica and Dendrophthoe pentandra on mice splenocytes and thymocytes

Hui Ying Ang, Tamilselvan Subramani, Swee Keong Yeap, Abdul Rahman Omar, Wan Yang Ho, Mohd Puad Abdullah, Noorjahan Banu Alitheen

Pages: 1733-1737 Published online on: 02 April 2014

Effects of methylthiouracil on the proliferation and apoptosis of rat bone marrow stromal cells

Zhong‑Lu Ye, Xiao‑Xiao Hou, Re‑Ling Chen, Jie Ding, Guo‑Hua Zheng, Ming‑Zhen Chen, Chuan Tian

Pages: 1738-1744 Published online on: 10 March 2014

Protective mechanism of Xuebijing injection against heat stroke in rats

Jun Ji, Feihu Zhou, Hui Yue, Qing Song

Pages: 1745-1751 Published online on: 27 March 2014

Randomized controlled clinical trial of a combination therapy of vildagliptin plus an α-glucosidase inhibitor for patients with type II diabetes mellitus

Yong Su, Ya-Li Su, Li-Fang Lv, Li-Min Wang, Quan-Zhong Li, Zhi-Gang Zhao

Pages: 1752-1756 Published online on: 27 March 2014

miR‑375 inhibits the proliferation of gastric cancer cells by repressing ERBB2 expression

Zhi‑Yong Shen, Zi‑Zhen Zhang, Hua Liu, En‑Hao Zhao, Hui Cao

Pages: 1757-1761 Published online on: 20 March 2014

Resveratrol affects the expression of glutamate cysteine ligase in the kidneys of aged rats

Jiangshui Yuan, Zongliang Zhang, Li Li, Weiqing Song

Pages: 1762-1766 Published online on: 03 April 2014

JWA regulates human esophageal squamous cell carcinoma and human esophageal cells through different mitogen‑activated protein kinase signaling pathways

Jie Lin, Tieliang Ma, Xiaodong Jiang, Zhijun Ge, Weiliang Ding, Yuanyuan Wu, Guojun Jiang, Jiake Feng, Guoxing Cui, Yongfei Tan

Pages: 1767-1771 Published online on: 28 March 2014

Combined application of alginate dressing and human granulocyte‑macrophage colony stimulating factor promotes healing in refractory chronic skin ulcers

Guobao Huang, Tangqing Sun, Lei Zhang, Qiuhe Wu, Keyan Zhang, Qingfen Tian, Ran Huo

Pages: 1772-1776 Published online on: 31 March 2014

Understanding the polypharmacological anticancer effects of Xiao Chai Hu Tang via a computational pharmacological model

Chun‑Song Zheng, Yin‑Sheng Wu, Hong‑Juan Bao, Xiao‑Jie Xu, Xing‑Qiang Chen, Hong‑Zhi Ye, Guang‑Wen Wu, Hui‑Feng Xu, Xi‑Hai Li, Jia‑Shou Chen, Xian‑Xiang Liu

Pages: 1777-1783 Published online on: 02 April 2014

[Retracted] Upregulated expression levels of ADAM10 and EGFR and downregulated expression levels of E‑cadherin in hepatocellular carcinomas

Yuan Yue, Yumin Yang, Lei Shi, Zuoren Wang

Pages: 1803-1803 Published online on: 07 April 2014
Journal Cover

June-2014
Volume 7 Issue 6

Print ISSN: 1792-0981
Online ISSN: 1792-1015

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image