Journal Articles

Mechanisms associated with resistance to tamoxifen in estrogen receptor-positive breast cancer (Review)

Rubí Viedma-Rodríguez, Luis Baiza-Gutman, Fabio Salamanca‑Gómez, Mariana Diaz‑Zaragoza, Guadalupe Martínez-Hernández, Ruth Ruiz Esparza‑Garrido, Miguel Angel Velázquez-Flores, Diego Arenas-Aranda

Pages: 3-15 Published online on: 16 May 2014
Open Access

Timing of cisplatin administration for chemoradiotherapy in transgenic mice bearing lens tumors

Shoji Kaku, Norichika Ushioda, Hiroshi Ishii, Takashi Murakami, Kentaro Takahashi, Yuichiro Nakai, Koichiro Shimoya, Takafumi Nakamura

Pages: 16-22 Published online on: 20 May 2014
Open Access

Galectin fingerprinting in naso-sinusal diseases

Anaëlle Duray, Thibault De Maesschalck, Christine Decaestecker, Myriam Remmelink, Gilbert Chantrain, Jennifer Neiveyans, Mihaela Horoi, Xavier Leroy, Hans-Joachim Gabius, Sven Saussez

Pages: 23-32 Published online on: 23 May 2014
Open Access

Identification of a novel HLA-A*02:01-restricted cytotoxic T lymphocyte epitope derived from the EML4-ALK fusion gene

Mayuko Yoshimura, Yoshitaka Tada, Kazuya Ofuzi, Masakazu Yamamoto, Tetsuya Nakatsura

Pages: 33-39 Published online on: 19 May 2014
Open Access

Chromosome aberrations and HEY1-NCOA2 fusion gene in a mesenchymal chondrosarcoma

Ioannis Panagopoulos, Ludmila Gorunova, Bodil Bjerkehagen, Kjetil Boye, Sverre Heim

Pages: 40-44 Published online on: 15 May 2014
Open Access

Role of c-Src activity in the regulation of gastric cancer cell migration

Yun Yang, Zhi-Gang Bai, Jie Yin, Guo-Cong Wu, Zhong-Tao Zhang

Pages: 45-49 Published online on: 15 May 2014

Clinicopathological characteristics and prognostic impact of colorectal cancers with NRAS mutations

Toshiro Ogura, Miho Kakuta, Toshimasa Yatsuoka, Yoji Nishimura, Hirohiko Sakamoto, Kensei Yamaguchi, Minoru Tanabe, Yoichi Tanaka, Kiwamu Akagi

Pages: 50-56 Published online on: 06 May 2014

Impact of genetic profiles on the efficacy of anti-EGFR antibodies in metastatic colorectal cancer with KRAS mutation

Tomokazu Kishiki, Hiroaki Ohnishi, Tadahiko Masaki, Kouki Ohtsuka, Yasuo Ohkura, Jyunji Furuse, Masanori Sugiyama, Takashi Watanabe

Pages: 57-64 Published online on: 15 May 2014

Restoration of fibroblast growth factor receptor 2IIIb enhances the chemosensitivity of human prostate cancer cells

Koichi Shoji, Jun Teishima, Tetsutaro Hayashi, Shinya Ohara, Wallace L. Mckeehan, Akio Matsubara

Pages: 65-70 Published online on: 20 May 2014

Inhibitor of DNA-binding protein 1 knockdown arrests the growth of colorectal cancer cells and suppresses hepatic metastasis in vivo

Xiaolan Lai, Jinrong Liao, Wansong Lin, Chuanzhong Huang, Jieyu Li, Jizhen Lin, Qiang Chen, Yunbin Ye

Pages: 79-88 Published online on: 08 May 2014

Comparative study of the antitumor activity of Nab-paclitaxel and intraperitoneal solvent-based paclitaxel regarding peritoneal metastasis in gastric cancer

Jun Kinoshita, Sachio Fushida, Tomoya Tsukada, Katsunobu Oyama, Toshihumi Watanabe, Masatoshi Shoji, Koichi Okamoto, Shinichi Nakanuma, Seisho Sakai, Isamu Makino, Hiroyuki Furukawa, Hironori Hayashi, Keishi Nakamura, Masahumi Inokuchi, Hisatoshi Nakagawara, Tomoharu Miyashita, Hidehiro Tajima, Hiroyuki Takamura, Itasu Ninomiya, Takashi Fujimura, Yashiro Masakazu, Kosei Hirakawa, Tetsuo Ohta

Pages: 89-96 Published online on: 23 May 2014

Global fecal microRNA profiling in the identification of biomarkers for colorectal cancer screening among Asians

Lee Cheng Phua, Xiu Ping Chue, Poh Koon Koh, Peh Yean Cheah, Eric Chun Yong Chan, Han Kiat Ho

Pages: 97-104 Published online on: 16 May 2014

Gastric cancer cell adhesion to laminin enhances acquired chemotherapeutic drug resistance mediated by MGr1-Ag/37LRP

Li Sun, Lili Liu, Xiangqiang Liu, Yafang Wang, Mengbin Li, Liping Yao, Jianjun Yang, Genlin Ji, Changcun Guo, Yanglin Pan, Shuhui Liang, Biaoluo Wang, Jie Ding, Hongwei Zhang, Yongquan Shi

Pages: 105-114 Published online on: 15 May 2014

MicroRNA-223 functions as an oncogene in human colorectal cancer cells

Jufeng Zhang, Xia Luo, Huiming Li, Xupeng Yue, Lin Deng, Yuanyuan Cui, Yanxin Lu

Pages: 115-120 Published online on: 08 May 2014

MMP-2/9-oriented combinations enhance antitumor efficacy of EGFR/HER2-targeting fusion proteins and gemcitabine

Ye Qin, Xiu-Jun Liu, Liang Li, Xu-Jie Liu, Yi Li, Rui‑Juan Gao, Rong-Guang Shao, Yong-Su Zhen

Pages: 121-130 Published online on: 07 May 2014

2'-Hydroxyflavanone inhibits prostate tumor growth through inactivation of AKT/STAT3 signaling and induction of cell apoptosis

Kaijie Wu, Zhongyun Ning, Jiancheng Zhou, Bin Wang, Jinhai Fan, Jianning Zhu, Yang Gao, Xinyang Wang, Jer-Tsong Hsieh, Dalin He

Pages: 131-138 Published online on: 26 May 2014

Interaction of ribosomal protein L22 with casein kinase 2α: A novel mechanism for understanding the biology of non-small cell lung cancer

Mingxia Yang, Haibo Sun, Ji He, Hong Wang, Xiaowei Yu, Lei Ma, Changliang Zhu

Pages: 139-144 Published online on: 15 May 2014

Presence of the minor EGFR T790M mutation is associated with drug-sensitive EGFR mutations in lung adenocarcinoma patients

Shinsuke Hashida, Junichi Soh, Shinichi Toyooka, Tomoaki Tanaka, Masashi Furukawa, Kazuhiko Shien, Hiromasa Yamamoto, Hiroaki Asano, Kazunori Tsukuda, Koichi Hagiwara, Shinichiro Miyoshi

Pages: 145-152 Published online on: 16 May 2014

Establishment of hypoxia induction in an in vivo animal replacement model for experimental evaluation of pancreatic cancer

Nathalie Bauer, Li Liu, Ewa Aleksandrowicz, Ingrid Herr

Pages: 153-158 Published online on: 16 May 2014

YKL-40 downregulation is a key factor to overcome temozolomide resistance in a glioblastoma cell line

Yasuto Akiyama, Tadashi Ashizawa, Masaru Komiyama, Haruo Miyata, Chie Oshita, Maho Omiya, Akira Iizuka, Akiko Kume, Takashi Sugino, Nakamasa Hayashi, Koichi Mitsuya, Yoko Nakasu, Ken Yamaguchi

Pages: 159-166 Published online on: 16 May 2014

The oxygen radicals involved in the toxicity induced by parthenolide in MDA-MB-231 cells

Daniela Carlisi, Antonella D'Anneo, Roberta Martinez, Sonia Emanuele, Giuseppina Buttitta, Riccardo Di Fiore, Renza Vento, Giovanni Tesoriere, Marianna Lauricella

Pages: 167-172 Published online on: 23 May 2014

Curcumin suppresses cell proliferation through inhibition of the Wnt/β-catenin signaling pathway in medulloblastoma

Misi He, Yu Li, Li Zhang, Longjiang Li, Yi Shen, Ling Lin, Weiping Zheng, Li Chen, Xiuwu Bian, Ho-Keung Ng, Li Tang

Pages: 173-180 Published online on: 22 May 2014

Increased expression of Lgr5 is associated with chemotherapy resistance in human gastric cancer Corrigendum in /10.3892/or.2019.7120

Hong-Qing Xi, Jian-Xin Cui, Wei-Song  Shen, Xiao-Song  Wu, Shi‑Bo  Bian, Ji-Yang  Li, Zhou  Song, Bo  Wei, Lin Chen

Pages: 181-188 Published online on: 22 May 2014

Overexpression of goosecoid homeobox is associated with chemoresistance and poor prognosis in ovarian carcinoma

Kyong-Won Kang, Mi-Jung Lee, Ji-Ae Song, Ju-Yeon Jeong, Yoo-Kyong Kim, Chan Lee, Tae-Heon Kim, Kyu-Beom Kwak, Ok-Jun Kim, Hee Jung An

Pages: 189-198 Published online on: 20 May 2014

Interferon-λ1 induces G1 phase cell cycle arrest and apoptosis in gastric carcinoma cells in vitro

Zhitao Gao, Moli Zhu, Yaping Wu, Pan Gao, Zhihai Qin, Hui Wang

Pages: 199-204 Published online on: 15 May 2014

Overexpression of SHP2 tyrosine phosphatase promotes the tumorigenesis of breast carcinoma

Zhongqian Hu, Haoshu Fang, Xinyi Wang, Danlei Chen, Zhuo Chen, Siying Wang

Pages: 205-212 Published online on: 20 May 2014

HGF and the regulation of tight junctions in human prostate cancer cells

Tracey A. Martin, Malcolm D. Mason, Wen G. Jiang

Pages: 213-224 Published online on: 26 May 2014

Celastrol inhibits the HIF-1α pathway by inhibition of mTOR/p70S6K/eIF4E and ERK1/2 phosphorylation in human hepatoma cells

Juan Ma, Li Zhuo Han, He Liang, Chunliu Mi, Hui Shi, Jung Joon Lee, Xuejun Jin

Pages: 235-242 Published online on: 23 May 2014

Knocking down the expression of Aurora-A gene inhibits cell proliferation and induces G2/M phase arrest in human small cell lung cancer cells

Yimin Lu, Yuanhua Liu, Jianzhong Jiang, Zhaoqing Xi, Ning Zhong, Shunbin Shi, Jinzhi Wang, Xiaodong Wei

Pages: 243-249 Published online on: 16 May 2014

Integrated analysis using methylation and gene expression microarrays reveals PDE4C as a prognostic biomarker in human glioma

Zhaoshi Bao, Ying Feng, Hongjun Wang, Chuanbao Zhang, Lihua Sun, Zhuohong Yan, Qingyang Liu, Tianzhu Guo, Mingyang Li, Xue Yang, Chuanlu Jiang, Quangeng Zhang, Tao Jiang

Pages: 250-260 Published online on: 15 May 2014

miR-101, downregulated in retinoblastoma, functions as a tumor suppressor in human retinoblastoma cells by targeting EZH2

Qiong Lei, Fengmei Shen, Jie Wu, Weishan Zhang, Jiahui Wang, Lin Zhang

Pages: 261-269 Published online on: 07 May 2014

Chemokine expression profile of freshly isolated human glioblastoma-associated macrophages/microglia

Kirsten Hattermann, Susanne Sebens, Ole  Helm, Anne   Dorothée Schmitt, Rolf  Mentlein, H.  Maximilian Mehdorn, Janka  Held-Feindt

Pages: 270-276 Published online on: 23 May 2014

Promoter hypermethylation influences the suppressive role of maternally expressed 3, a long non-coding RNA, in the development of epithelial ovarian cancer

Xiujie Sheng, Jianqi Li, Lei Yang, Zhiyi  Chen, Qin  Zhao, Linyu  Tan, Yanqing  Zhou, Juan Li

Pages: 277-285 Published online on: 22 May 2014

PinX1 without the G-patch motif suppresses proliferation, induces senescence, but does not inhibit telomerase activity in colorectal cancer SW480 cells

Rui Zhang, Jian Zhao, Xu Wang, Li-Li Wang, Jian Xu, Chun Song

Pages: 286-292 Published online on: 20 May 2014

Caveolin-1 plays a key role in the oleanolic acid-induced apoptosis of HL-60 cells

Wei Ma, Di-Di Wang, Li Li, Yu-Kuan Feng, Hong-Mei Gu, Gui-Ming Zhu, Jin-Hua Piao, Yu Yang, Xu Gao, Peng-Xia Zhang

Pages: 293-301 Published online on: 15 May 2014

β1 integrin modulates tumor growth and apoptosis of human colorectal cancer

Jia Song, Jixiang Zhang, Jing Wang, Zhuo Cao, Jun Wang, Xufeng Guo, Weiguo Dong

Pages: 302-308 Published online on: 07 May 2014

Bioinformatics screening regarding herbal components that targetedly regulate the function of tumour-associated macrophages

Bo Gao, Yingmei Wang, Yan Qiu, Weiliang  Xia, Xianzhi  Meng, Ming  Lu, Weihui  Zhang, Xin  Qiao, Yingmei Zhang, Dongbo Xue

Pages: 309-317 Published online on: 23 May 2014

Src/caveolin-1-regulated EGFR activation antagonizes TRAIL-induced apoptosis in gastric cancer cells

Ling Xu, Xiujuan Qu, Heming Li, Ce Li, Jing Liu, Huachuan Zheng, Yunpeng Liu

Pages: 318-324 Published online on: 15 May 2014

Compound K-induced apoptosis of human hepatocellular carcinoma MHCC97-H cells in vitro

Zhi-Zhong Zheng, Yan-Lin Ming, Liang-Hua Chen, Guo-Hua Zheng, Shao-Song Liu, Qing-Xi Chen

Pages: 325-331 Published online on: 08 May 2014

Non-essential amino acids attenuate apoptosis of gastric cancer cells induced by glucose starvation

Gang Wang, Lei Dai, Laisheng  Luo, Wen  Xu, Chenjing  Zhang, Yimiao  Zhu, Zhongting  Chen, Wen  Hu, Xiang  Xu, Wensheng  Pan

Pages: 332-340 Published online on: 21 May 2014

Combination of BIBW2992 and ARQ 197 is effective against erlotinib-resistant human lung cancer cells with the EGFR T790M mutation

Geping Qu, Changting Liu, Baojun Sun, Changxi Zhou, Zhijian Zhang, Peng Wang

Pages: 341-347 Published online on: 15 May 2014

Stromal fibroblasts are predictors of disease-related mortality in esophageal squamous cell carcinoma

Shin Saito, Kazue Morishima, Takashi  Ui, Daisuke  Matsubara, Tomoko  Tamura, Sachiko  Oguni, Yoshinori  Hosoya, Naohiro  Sata, Alan  T. Lefor, Yoshikazu  Yasuda, Toshiro  Niki

Pages: 348-354 Published online on: 23 May 2014

Gallic acid inhibits migration and invasion of SCC‑4 human oral cancer cells through actions of NF‑κB, Ras and matrix metalloproteinase-2 and -9

Chao-Lin Kuo, Kuang-Chi Lai, Yi-Shih Ma, Shu-Wen Weng, Jing-Pin Lin, Jing-Gung Chung

Pages: 355-361 Published online on: 23 May 2014

Downregulation of tumor suppressor gene ribonuclease T2 and gametogenetin binding protein 2 is associated with drug resistance in ovarian cancer

Fuqiang Yin, Ling Liu, Xia Liu, Gang Li, Li Zheng, Danrong Li, Qi Wang, Wei Zhang, Li Li

Pages: 362-372 Published online on: 13 May 2014

N-benzyl-N-methyldecan-1-amine, a phenylamine derivative isolated from garlic cloves, induces G2/M phase arrest and apoptosis in U937 human leukemia cells

Jin-Woo Jeong, Sejin Park, Cheol Park, Young-Chae Chang, Dong-Oh Moon, Sung Ok Kim, Gi-Young Kim, Hee-Jae Cha, Heui-Soo Kim, Young-Whan Choi, Wun-Jae Kim, Young Hyun Yoo, Yung Hyun Choi

Pages: 373-381 Published online on: 23 May 2014

Targeted inhibition of mTORC2 prevents osteosarcoma cell migration and promotes apoptosis

Xiaokai Wang, Pinglin Lai, Zhongmin Zhang, Minjun Huang, Liang Wang, Min Yin, Dadi Jin, Rongping Zhou, Xiaochun Bai

Pages: 382-388 Published online on: 15 May 2014

Involvement of HIF-1α activation in the doxorubicin resistance of human osteosarcoma cells

Laura Roncuzzi, Fabia Pancotti, Nicola Baldini

Pages: 389-394 Published online on: 15 May 2014

Long non-coding RNA HOTAIR is a powerful predictor of metastasis and poor prognosis and is associated with epithelial-mesenchymal transition in colon cancer

Ze-Hua Wu, Xiao-Liang Wang, Hua-Mei Tang, Tao Jiang, Jian Chen, Su Lu, Guo-Qiang Qiu, Zhi-Hai Peng, Dong-Wang Yan

Pages: 395-402 Published online on: 15 May 2014

Overexpression of ZDHHC14 promotes migration and invasion of scirrhous type gastric cancer

Htoo Zarni Oo, Kazuhiro Sentani, Naoya Sakamoto, Katsuhiro Anami, Yutaka Naito, Naohiro Uraoka, Takashi Oshima, Kazuyoshi Yanagihara, Naohide Oue, Wataru Yasui

Pages: 403-410 Published online on: 06 May 2014

Downregulation of galectin-3 causes a decrease in uPAR levels and inhibits the proliferation, migration and invasion of hepatocellular carcinoma cells

Datong Zheng, Zhenzhen Hu, Fan He, Caijie Gao, Lijian Xu, Han Zou, Zhiwei Wu, Xiuqin Jiang, Jianjun Wang

Pages: 411-418 Published online on: 08 May 2014

Small-molecule screening of PC3 prostate cancer cells identifies tilorone dihydrochloride to selectively inhibit cell growth based on cyclin-dependent kinase 5 expression

Michel D. Wissing, Tikva Dadon, Eunice Kim, Klaus B. Piontek, Joong S. Shim, Nadine S. Kaelber, Jun O. Liu, Sushant K. Kachhap, Barry D. Nelkin

Pages: 419-424 Published online on: 13 May 2014

Corticotropin-releasing factor induces immune escape of cervical cancer cells by downregulation of NKG2D

Hyunkeun Song, Hyunjin Park, Gabin Park, Yeong Seok Kim, Hyun-Kyung Lee, Dong-Hoon Jin, Hyung-Sik Kang, Dae-Ho Cho, Daeyoung Hur

Pages: 425-430 Published online on: 16 May 2014

Role and mechanism of the alkylglycerone phosphate synthase in suppressing the invasion potential of human glioma and hepatic carcinoma cells in vitro

Yu Zhu, Lielie Zhu, Ling Lu, Ling Zhang, Guodong Zhang, Qin Wang, Ping Yang

Pages: 431-436 Published online on: 15 May 2014
Journal Cover

July-2014
Volume 32 Issue 1

Print ISSN: 1021-335X
Online ISSN: 1791-2431

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image