Journal Articles

Open Access

Entangling COVID-19 associated thrombosis into a secondary antiphospholipid antibody syndrome: Diagnostic and therapeutic perspectives (Review)

Eugenio Cavalli, Alessia Bramanti, Rosella Ciurleo, Andrey I. Tchorbanov, Antonio Giordano, Paolo Fagone, Cristina Belizna, Placido Bramanti, Yehuda Shoenfeld, Ferdinando Nicoletti

Pages: 903-912 Published online on: 25 June 2020
Open Access

Heart‑lung crosstalk in pulmonary arterial hypertension following myocardial infarction (Review)

Wenfeng Ye, Haixu Guo, Jinrong Xu, Shuyun Cai, Yuan He, Xiaorong Shui, Shian Huang, Hui Luo, Wei Lei

Pages: 913-924 Published online on: 18 June 2020
Open Access

Gut microbiota metabolites as integral mediators in cardiovascular diseases (Review)

Ying Zhu, Xiaorong Shui, Zheng Liang, Zufeng Huang, Yi Qi, Yuan He, Can Chen, Hui Luo, Wei Lei

Pages: 936-948 Published online on: 13 July 2020
Open Access

Co‑expression of peripheral olfactory receptors with SARS‑CoV‑2 infection mediators: Potential implications beyond loss of smell as a COVID‑19 symptom

Rachel Kerslake, Marcia Hall, Harpal S. Randeva, Demetrios A. Spandidos, Kamaljit Chatha, Ioannis Kyrou, Emmanouil Karteris

Pages: 949-956 Published online on: 17 June 2020
Open Access

Sensitivity assessment of droplet digital PCR for SARS-CoV-2 detection

Luca Falzone, Nicolò Musso, Giuseppe Gattuso, Dafne Bongiorno, Concetta Ilenia Palermo, Guido Scalia, Massimo Libra, Stefania Stefani

Pages: 957-964 Published online on: 13 July 2020
Open Access

Downregulation of microRNA‑143 promotes osteogenic differentiation of human adipose‑derived mesenchymal stem cells through the k‑Ras/MEK/ERK signaling pathway

Yiming Zhang, Kaifeng Zhou, Liang Wu, Huijie Gu, Zhongyue Huang, Jun Xu

Pages: 965-976 Published online on: 19 June 2020
Open Access

Carvacrol may alleviate vascular inflammation in diabetic db/db mice

Wei Zhao, Chunyan Deng, Qizhen Han, Hansong Xu, Yonghua Chen

Pages: 977-988 Published online on: 19 June 2020
Open Access

miR‑148a‑3p regulates alcoholic liver fibrosis through targeting ERBB3

Jie Xiong, Jianbo Ni, Congying Chen, Kezhou Wang

Pages: 1003-1012 Published online on: 23 June 2020
Open Access

MicroRNA‑103 modulates tumor progression by targeting KLF7 in non‑small cell lung cancer

Ke Li, Conghu Yuan

Pages: 1013-1028 Published online on: 18 June 2020
Open Access

Downregulation of LINC00707 promotes osteogenic differentiation of human bone marrow‑derived mesenchymal stem cells by regulating DKK1 via targeting miR‑103a‑3p

Jun Liu, Minfei Wu, Guang Feng, Rui Li, Yang Wang, Jianhang Jiao

Pages: 1029-1038 Published online on: 09 July 2020
Open Access

Liriopesides B induces apoptosis and cell cycle arrest in human non‑small cell lung cancer cells

Hongxu Sheng, Wang Lv, Linhai Zhu, Luming Wang, Zhitian Wang, Jia Han, Jian Hu

Pages: 1039-1050 Published online on: 16 June 2020
Open Access

miR‑187‑3p inhibitor attenuates cerebral ischemia/reperfusion injury by regulating Seipin‑mediated autophagic flux

Zhenkui Ren, Peng Xie, Ju Lv, Yumei Hu, Zhizhong  Guan, Ling Chen, Wenfeng Yu

Pages: 1051-1062 Published online on: 16 June 2020
Open Access

Inhibition of miRNA‑135a‑5p ameliorates TGF‑β1‑induced human renal fibrosis by targeting SIRT1 in diabetic nephropathy

Juan Zhang, Lian Zhang, Dongqing Zha, Xiaoyan Wu

Pages: 1063-1073 Published online on: 17 June 2020
Open Access

Carbon monoxide‑releasing molecules protect against blue light exposure and inflammation in retinal pigment epithelial cells

Po‑Min Yang, Kai‑Chun Cheng, Shao‑Ho Yuan, Being‑Sun Wung

Pages: 1096-1106 Published online on: 23 June 2020
Open Access

Milk‑derived hexapeptide PGPIPN prevents and attenuates acute alcoholic liver injury in mice by reducing endoplasmic reticulum stress

Qia Xu, Hao Xi, Xi Chen, Yin Xu, Peng Wang, Jingwen Li, Wenmei Wei, Fang Gu, Yide Qin

Pages: 1107-1117 Published online on: 16 June 2020
Open Access

Mutated SASH1 promotes Mitf expression in a heterozygous mutated SASH1 knock‑in mouse model

Zexi Xu, Yadong Li, Dahong Wang, Daoqiu Wu, Jinyun Wang, Lian Chen, Yinqian Deng, Jing Zhang, Zhixiong Wu, Xin Wan, Qianfan Liu, Hai Huang, Pingsheng Hu, Jiawei Zeng, Ding'an Zhou

Pages: 1118-1134 Published online on: 19 June 2020
Open Access

hsa_circ_0058092 protects against hyperglycemia‑induced endothelial progenitor cell damage via miR‑217/FOXO3

Jie Cheng, Weiwei Hu, Fenghui Zheng, Yongfa Wu, Maoquan Li

Pages: 1146-1154 Published online on: 29 June 2020
Open Access

miR‑144‑3p inhibits the proliferation, migration and angiogenesis of multiple myeloma cells by targeting myocyte enhancer factor 2A

Fei Tian, Huihan Wang, Huanxin Ma, Yuan Zhong, Aijun Liao

Pages: 1155-1165 Published online on: 06 July 2020
Open Access

Co‑transplantation of tonsil‑derived mesenchymal stromal cells in bone marrow transplantation promotes thymus regeneration and T cell diversity following cytotoxic conditioning

Da‑Won Choi, Kyung‑Ah Cho, Hyun‑Ji Lee, Yu‑Hee Kim, Kyong‑Je Woo, Joo‑Won Park, Kyung‑Ha Ryu, So‑Youn Woo

Pages: 1166-1174 Published online on: 24 June 2020

Estrogen induces IDO expression via TGF‑β in chorionic villi and decidua during early stages of pregnancy

Jun Wang, Zhuo Chen, Ziwen Xiao, Yuhong Weng, Minyan Yang, Liping Yang, Yuanyuan Tu, Hua Zhou, Lingfei Wu, Fa Shun, Peifan Li, Guanyou Huang, Shuyun Zhao

Pages: 1186-1196 Published online on: 24 June 2020
Open Access

Doxorubicin‑induced oxidative and nitrosative stress: Mitochondrial connexin 43 is at the crossroads

Michela Pecoraro, Barbara Pala, Maria Carmela Di Marcantonio, Raffaella Muraro, Stefania Marzocco, Aldo Pinto, Gabriella Mincione, Ada Popolo

Pages: 1197-1209 Published online on: 06 July 2020

Platelet‑to‑lymphocyte ratio, neutrophil‑to‑lymphocyte ratio and monocyte‑to‑HDL cholesterol ratio as markers of peripheral artery disease in elderly patients

Stefano Selvaggio, Angela Abate, Giuseppe Brugaletta, Cinzia Musso, Mario Di Guardo, Caterina Di Guardo, Enzo Saretto Dante Vicari, Marcello Romano, Salvatore Luca, Salvatore Santo Signorelli

Pages: 1210-1216 Published online on: 16 June 2020

Interleukin‑1β attenuates the proliferation and differentiation of oligodendrocyte precursor cells through regulation of the microRNA‑202‑3p/β‑catenin/Gli1 axis

Yanhong Li, Lei Liu, Xin Ding, Yong Liu, Qian Yang, Baichen Ren

Pages: 1217-1224 Published online on: 18 June 2020
Open Access

Ingenuity pathway analysis of differentially expressed genes involved in signaling pathways and molecular networks in RhoE gene‑edited cardiomyocytes

Zhongming Shao, Keke Wang, Shuya Zhang, Jianling Yuan, Xiaoming Liao, Caixia Wu, Yuan Zou, Yanping Ha, Zhihua Shen, Junli Guo, Wei Jie

Pages: 1225-1238 Published online on: 26 June 2020

Troxerutin attenuates cognitive decline in the hippocampus of male diabetic rats by inhibiting NADPH oxidase and activating the Nrf2/ARE signaling pathway

Ming Gao, Yaxing Kang, Lihui Zhang, Hongyan Li, Changhui Qu, Xiaqing Luan, Lijun Liu, Songyun Zhang

Pages: 1239-1248 Published online on: 19 June 2020
Open Access

[Corrigendum] Kinase inhibitors fail to induce mesenchymal‑epithelial transition in fibroblasts from fibrotic lung tissue

Xuefeng Xu, Xuan Wan, Jing Geng, Fei Li, Chen Wang, Huaping Dai

Pages: 1249-1249 Published online on: 26 June 2020
Journal Cover

September-2020
Volume 46 Issue 3

Print ISSN: 1107-3756
Online ISSN: 1791-244X

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image