Journal Articles

MicroRNAs involved with hepatocellular carcinoma (Review)

Bijing Mao, Ge Wang

Pages: 2811-2820 Published online on: 15 September 2015

Role of the LKB1/AMPK pathway in tumor invasion and metastasis of cancer cells (Review)

Nianshuang Li, Deqiang Huang, Nonghua Lu, Lingyu Luo

Pages: 2821-2826 Published online on: 18 September 2015
Open Access

Targeting cryptic epitope with modified antigen coupled to the surface of liposomes induces strong antitumor CD8 T-cell immune responses in vivo

Yutaka Horiuchi, Akira Takagi, Tetsuya Uchida, Toshitaka Akatsuka

Pages: 2827-2836 Published online on: 21 September 2015
Open Access

Surgical cytoreduction of the primary tumor reduces metastatic progression in a mouse model of prostate cancer

Federico F. Cifuentes, Rodrigo H. Valenzuela, Héctor R. Contreras, Enrique A. Castellón

Pages: 2837-2844 Published online on: 01 October 2015
Open Access

Trichosanthin suppresses the proliferation of glioma cells by inhibiting LGR5 expression and the Wnt/β-catenin signaling pathway

Junjie Miao, Yilin Jiang, Dongliang Wang, Jingru Zhou, Cungang Fan, Feng Jiao, Bo Liu, Jun Zhang, Yangshuo Wang, Qingjun Zhang

Pages: 2845-2852 Published online on: 18 September 2015
Open Access

CMTM8 inhibits the carcinogenesis and progression of bladder cancer

Denghui Gao, Hao Hu, Ying Wang, Weidong Yu, Jianhua Zhou, Xiaofeng Wang, Weiping Wang, Chunyan Zhou, Kexin Xu

Pages: 2853-2863 Published online on: 24 September 2015
Open Access

Lapatinib enhances trastuzumab-mediated antibody-dependent cellular cytotoxicity via upregulation of HER2 in malignant mesothelioma cells

Riki Okita, Katsuhiko Shimizu, Yuji Nojima, Takuro Yukawa, Ai Maeda, Shinsuke Saisho, Masao Nakata

Pages: 2864-2870 Published online on: 28 September 2015
Open Access

Phloretin induces apoptosis of non-small cell lung carcinoma A549 cells via JNK1/2 and p38 MAPK pathways

Jie Min, Xu Li, Kenan Huang, Hua Tang, Xinyu Ding, Chen Qi, Xiong Qin, Zhifei Xu

Pages: 2871-2879 Published online on: 02 October 2015

A CXCR4 antagonist leads to tumor suppression by activation of immune cells in a leukemia-induced microenvironment

A-Reum Han, Ji Yoon Lee, Hee-Je Kim, Woo-Sung Min, Gyeongsin Park, Se-Hoon Kim

Pages: 2880-2888 Published online on: 21 September 2015

Benzyl butyl phthalate increases the chemoresistance to doxorubicin/cyclophosphamide by increasing breast cancer-associated dendritic cell-derived CXCL1/GROα and S100A8/A9

Ya-Ling Hsu, Jen-Yu Hung, Eing-Mei Tsai, Cheng-Ying Wu, Ya-Wen Ho, Shu-Fang Jian, Meng-Chi Yen, Wei-An Chang, Ming-Feng Hou, Po-Lin Kuo

Pages: 2889-2900 Published online on: 23 September 2015

Isothiocyanates inhibit the invasion and migration of C6 glioma cells by blocking FAK/JNK-mediated MMP-9 expression

Chang-Su Lee, Hyun-Ji Cho, Yun-Jeong Jeong, Jae-Moon Shin, Kwan-Kyu Park, Yoon-Yub Park, Young-Seuk Bae, Il-Kyung Chung, Mihyun Kim, Cheorl-Ho Kim, Fansi Jin, Hyeun-Wook Chang, Young-Chae Chang

Pages: 2901-2908 Published online on: 18 September 2015

Antitumor effect of COOH-terminal polypeptide of human TERT is associated with the declined expression of hTERT and NF-κB p65 in HeLa cells

Xian Wu, Jiasheng Chen, Ying Cao, Baoping Xie, Hongwei Li, Pingzheng Zhou, Yuchang Qiu, Jianxin Pang

Pages: 2909-2916 Published online on: 21 September 2015

USP14 activation promotes tumor progression in hepatocellular carcinoma

Gang Huang, Limei Li, Weiping Zhou

Pages: 2917-2924 Published online on: 21 September 2015

Early and delayed intervention with Rapamycin prevents NNK-induced lung adenocarcinoma in A/J mice

Jagan M.R. Patlolla, Levy Kopelovich, Li Qian, Yuting Zhang, Gaurav Kumar, Venkateshwar Madka, Altaf Mohammed, Laura Biddick, Michael Sadeghi, Stan Lightfoot, Chinthalapally V. Rao

Pages: 2925-2934 Published online on: 16 September 2015

SIRT1 downregulation enhances chemosensitivity and survival of adult T-cell leukemia-lymphoma cells by reducing DNA double-strand repair

Liang Li, Shiguang Ye, Meng Yang, Wenlei Yu, Zhuoyi Fan, Hong Zhang, Jiong Hu, Aibin Liang, Wenjun Zhang

Pages: 2935-2942 Published online on: 18 September 2015

OCT4B1 promotes cell growth, migration and invasion suppressing sensitivity to οxaliplatin in colon cancer

Kun-Ming Wen, Gui-Hai Zhang, Jiang Li, Zheng-Quan Chen, Yi-Lin Cheng, Xuan Su, Qing-Liang Zeng

Pages: 2943-2952 Published online on: 17 September 2015

ABL-N may induce apoptosis of human prostate cancer cells through suppression of KLF5, ICAM-1 and Stat5b, and upregulation of Bax/Bcl-2 ratio: An in vitro and in vivo study

Yanping Zhang, Kailong Liu, Yong Zhang, Jinchun Qi, Baosai Lu, Chongjun Shi, Yuewei Yin, Wenqing Cai, Wei Li

Pages: 2953-2960 Published online on: 18 September 2015

MicroRNA-92b promotes tumor growth and activation of NF-κB signaling via regulation of NLK in oral squamous cell carcinoma

Zhiming Liu, Cynthia Diep, Tiantian Mao, Li Huang, Robert Merrill, Zhouwen Zhang, Youjian Peng

Pages: 2961-2968 Published online on: 02 October 2015

High mobility group box 1-mediated autophagy promotes neuroblastoma cell chemoresistance

Li Wang, Huiping Zhang, Min Sun, Zhanghua Yin, Jihong Qian

Pages: 2969-2976 Published online on: 16 September 2015

Antitumor effect of metformin on cholangiocarcinoma: In vitro and in vivo studies

Takayuki Fujimori, Kiyohito Kato, Shintaro Fujihara, Hisakazu Iwama, Takuma Yamashita, Kiyoyuki Kobayashi, Hideki Kamada, Asahiro Morishita, Hideki Kobara, Hirohito Mori, Keiichi Okano, Yasuyuki Suzuki, Tsutomu Masaki

Pages: 2987-2996 Published online on: 17 September 2015

Malignant transformation of host stromal fibroblasts derived from the bone marrow traced in a dual-color fluorescence xenograft tumor model

Xingliang Dai, Hua Chen, Yanming Chen, Jinding Wu, Haiyang Wang, Jia Shi, Xifeng Fei, Zhimin Wang, Aidong Wang, Jun Dong, Qing Lan, Qiang Huang

Pages: 2997-3006 Published online on: 17 September 2015

RANKL/RANK interaction promotes the growth of cervical cancer cells by strengthening the dialogue between cervical cancer cells and regulation of IL-8 secretion

Wen-Qing Shang, Hui Li, Li-Bing Liu, Kai-Kai Chang, Jia‑Jun Yu, Feng Xie, Ming-Qing Li, Jin-Jin Yu

Pages: 3007-3016 Published online on: 22 September 2015

Upregulation of BTG1 enhances the radiation sensitivity of human breast cancer in vitro and in vivo

Ran Zhu, Wei Li, Yan Xu, Jianmei Wan, Zengli Zhang

Pages: 3017-3024 Published online on: 25 September 2015

Berberine-induced anticancer activities in FaDu head and neck squamous cell carcinoma cells

Yo-Seob Seo, Min-Ji Yim, Bok-Hee Kim, Kyung-Rok Kang, Sook-Young Lee, Ji-Su Oh, Jae-Seek You, Su-Gwan Kim, Sang-Joun Yu, Gyeong-Je Lee, Do Kyung Kim, Chun Sung Kim, Jin-Soo Kim, Jae-Sung Kim

Pages: 3025-3034 Published online on: 25 September 2015

Polyphenol mixtures of Euphorbia supina the inhibit invasion and metastasis of highly metastatic breast cancer MDA-MB-231 cells

Young Shin Ko, Won Sup Lee, Young Nak Joo, Yung Hyun Choi, Gon Sup Kim, Jin-Myung Jung, Chung Ho Ryu, Sung Chul Shin, Hye Jung Kim

Pages: 3035-3042 Published online on: 22 September 2015

β-asarone inhibits gastric cancer cell proliferation

Jian Wu, Xing-Xing Zhang, Qing-Min Sun, Min Chen, Sheng‑Lin Liu, Xiang Zhang, Jin-Yong Zhou, Xi Zou

Pages: 3043-3050 Published online on: 30 September 2015

Tolerance to endoplasmic reticulum stress mediates cisplatin resistance in human ovarian cancer cells by maintaining endoplasmic reticulum and mitochondrial homeostasis

Ye Xu, Chunyan Wang, Jing Su, Qi Xie, Liwei Ma, Linchuan Zeng, Yang Yu, Shibing Liu, Songyan Li, Zhixin Li, Liankun Sun

Pages: 3051-3060 Published online on: 17 September 2015

Frizzled2 mediates the migration and invasion of human oral squamous cell carcinoma cells through the regulation of the signal transducer and activator of transcription-3 signaling pathway

Enjiao Zhang, Zhenning Li, Zhongfei Xu, Weiyi Duan, Changfu Sun, Li Lu

Pages: 3061-3067 Published online on: 17 September 2015

Tetraspanin 1 is involved in survival, proliferation and carcinogenesis of pancreatic cancer

Feng-Qiang Hou, Xi-Feng Lei, Jian-Long Yao, Yi-Jin Wang, Wei Zhang

Pages: 3068-3076 Published online on: 14 September 2015

Downregulation of NOB1 inhibits proliferation and promotes apoptosis in human oral squamous cell carcinoma

Jirong Yin, Juncheng Wang, Yi Jiang, Lili Wang, Hao Wu, Hongchen Liu

Pages: 3077-3087 Published online on: 11 September 2015

miR-130a regulates macrophage polarization and is associated with non-small cell lung cancer

Lin Lin, Haibo Lin, Lin Wang, Bin Wang, Xuezhi Hao, Yuankai Shi

Pages: 3088-3096 Published online on: 22 September 2015

Screening and verification of proteins that interact with HSPC238

Jia-Yu Tan, Jing-Lin Chen, Xiang Huang, Chun-Lei Yuan

Pages: 3097-3103 Published online on: 18 September 2015

MicroRNA-205 suppresses the growth of adrenocortical carcinoma SW-13 cells via targeting Bcl-2

Yigao Wu, Wei Wang, Weilie Hu, Wenqing Xu, Ge Xiao, Qiwei Nie, Keyu Ouyang, Shuai Chen

Pages: 3104-3110 Published online on: 21 September 2015

Downregulation of Notch1 induces apoptosis and inhibits cell proliferation and metastasis in laryngeal squamous cell carcinoma

Meng-Yuan Dai, Fang Fang, You Zou, Xing Yi, Yong-Jun Ding, Chen Chen, Ze-Zhang Tao, Shi-Ming Chen

Pages: 3111-3119 Published online on: 15 September 2015

Autocrine interferon-γ may affect malignant behavior and sensitivity to tamoxifen of MCF-7 via estrogen receptor β subtype

Xiu Long Niu, Yue Wang, Zhi Yao, Hongjie Duan, Zhijun Li, Wenxing Liu, Hongjian Zhang, Wei Min Deng

Pages: 3120-3130 Published online on: 18 September 2015

Argininosuccinate lyase is a potential therapeutic target in breast cancer

Hau-Lun Huang, Wei-Ching Chen, Hui-Ping Hsu, Chien-Yu Cho, Yu‑Hsuan Hung, Chih-Yang Wang, Ming-Derg Lai

Pages: 3131-3139 Published online on: 16 September 2015

Silencing β-linked N-acetylglucosamine transferase induces apoptosis in human gastric cancer cells through PUMA and caspase-3 pathways

Ti Wen, Kezuo Hou, Zhi Li, Lu Li, Hanjie Yu, Yunpeng Liu, Yangguang Li, Zhinan Yin

Pages: 3140-3146 Published online on: 15 September 2015

Autophagy in human skin squamous cell carcinoma: Inhibition by 3-MA enhances the effect of 5-FU-induced chemotherapy sensitivity

Lili Zhang, Jie Zhang, Li Chen, Jianli Wang

Pages: 3147-3155 Published online on: 22 September 2015

RSK4 knockdown promotes proliferation, migration and metastasis of human breast adenocarcinoma cells

Jia Zhu, Qiu-Yun Li, Jian-Lun Liu, Wei Wei, Hua-Wei Yang, Wei Tang

Pages: 3156-3162 Published online on: 18 September 2015

Combined expression of aldehyde dehydrogenase 1A1 and β-catenin is associated with lymph node metastasis and poor survival in breast cancer patients following cyclophosphamide treatment

Mingli Sun, Haishan Zhao, Qinghuan Xiao, Zhaojin Yu, Zhiguo Song, Weifan Yao, Hongtao Tang, Shu Guan, Feng Jin, Minjie Wei

Pages: 3163-3173 Published online on: 15 September 2015

Loss of function of Notch1 identifies a poor prognosis group of early stage hepatocellular carcinoma following hepatectomy

Jian Liu, Jing-Feng Liu, Kui Wang, Zhen-Lin Yan, Xu-Ying Wan, Ai-Min Huang, Yi-Zhou Wang, Jun Li, Yong Xia, Le-Hua Shi, Bing-Hua Jiao, Yongjie Zhang, Feng Shen

Pages: 3174-3186 Published online on: 21 September 2015

Knockdown of Cul4A increases chemosensitivity to gemcitabine through upregulation of TGFBI in lung cancer cells

Ming‑Szu Hung, I‑Chuan Chen, Liang You, David M. Jablons, Ya‑Chin Li, Jian‑Hua Mao, Zhidong Xu, Meng‑Jer Hsieh, Yu‑Ching Lin, Cheng‑Ta Yang, Shih‑Tung Liu, Ying‑Huang Tsai

Pages: 3187-3195 Published online on: 02 October 2015

Overall survival with and without laryngeal function preservation in 580 patients with hypopharyngeal squamous cell carcinoma

Jieyu Zhou, Yongmei Li, Dongmin Wei, Ye Qian, Wenming Li, Dayu Liu, Guojun Li, Xinliang Pan, Dapeng Lei

Pages: 3196-3202 Published online on: 28 September 2015

Antiproliferation effect of evodiamine in human colon cancer cells is associated with IGF-1/HIF-1α downregulation

Jun Huang, Zhen-Hua Chen, Chun-Mei Ren, Dong-Xu Wang, Shuang‑Xue Yuan, Qiu-Xiang Wu, Qian-Zhao Chen, Yu-Hua Zeng, Ying Shao, Yang Li, Ke Wu, Yu Yu, Wen-Juan Sun, Bai-Cheng He

Pages: 3203-3211 Published online on: 24 September 2015

Long non-coding RNA growth arrest-specific transcript 5 is involved in ovarian cancer cell apoptosis through the mitochondria-mediated apoptosis pathway

Jiayin Gao, Meimei Liu, Yiting Zou, Min Mao, Tingting Shen, Chen Zhang, Shasha Song, Meiling Sun, Song Zhang, Beidi Wang, Daling Zhu, Peiling Li

Pages: 3212-3221 Published online on: 01 October 2015

Autophagy is upregulated during colorectal carcinogenesis, and in DNA microsatellite stable carcinomas

Paola Sena, Francesco Mariani, Stefano Mancini, Marta Benincasa, Giulia Magnani, Monica Pedroni, Carla Palumbo, Luca Roncucci

Pages: 3222-3230 Published online on: 02 October 2015

Expression of ADAM12 is regulated by E2F1 in small cell lung cancer

Zunling Li, Yaopeng Wang, Lijun Kong, Zhen Yue, Ying Ma, Xufang Chen

Pages: 3231-3237 Published online on: 01 October 2015

Mitochondrial dysfunction rather than mtDNA sequence mutation is responsible for the multi-drug resistance of small cell lung cancer

Lijie Ma, Ruixuan Wang, Hongtao Duan, Yandong Nan, Qingwei Wang, Faguang Jin

Pages: 3238-3246 Published online on: 30 September 2015

Differences in urinary proteins related to surgical margin status after radical prostatectomy

Zbynek Heger, Petr Michalek, Roman Guran, Natalia Cernei, Katerina Duskova, Stepan Vesely, Jiri Anyz, Olga Stepankova, Ondrej Zitka, Vojtech Adam, Rene Kizek

Pages: 3247-3255 Published online on: 02 October 2015

Caveolin-1 mediates chemoresistance in cisplatin‑resistant ovarian cancer cells by targeting apoptosis through the Notch-1/Akt/NF-κB pathway

Wei Zou, Xiangdong Ma, Wei Hua, Biliang Chen, Guoqing Cai

Pages: 3256-3263 Published online on: 01 October 2015

LMP1 promotes nasal NK/T-cell lymphoma cell function by eIF4E via NF-κB pathway

Lu Sun, Yu Zhao, Huaiyin Shi, Chao Ma, Lixin Wei

Pages: 3264-3271 Published online on: 23 September 2015

miR-154 targeting ZEB2 in hepatocellular carcinoma functions as a potential tumor suppressor

Xiaoli Pang, Kexin Huang, Qianqian Zhang, Yujiao Zhang, Junqi Niu

Pages: 3272-3279 Published online on: 01 October 2015

The role of Pyk2 in the CCR7-mediated regulation of metastasis and viability in squamous cell carcinoma of the head and neck cells in vivo and in vitro

Yang Yue, Zhen-Ning Li, Qi-Gen Fang, Xu Zhang, Liang‑Liang Yang, Chang-Fu Sun, Fa-Yu Liu

Pages: 3280-3287 Published online on: 09 September 2015

PBK/TOPK mediates promyelocyte proliferation via Nrf2-regulated cell cycle progression and apoptosis

Yuhong Liu, Hui Liu, Huiqin Cao, Bin Song, Wen Zhang, Wanggang Zhang

Pages: 3288-3296 Published online on: 24 September 2015

Overexpression of osteopontin promotes resistance to cisplatin treatment in HCC

Kun Ding, Lu Fan, Shijun Chen, Yanna Wang, Haifeng Yu, Yanni Sun, Jiguang Yu, Li Wang, Xiangzhong Liu, Youde Liu

Pages: 3297-3303 Published online on: 23 September 2015

The flavonoid p-hydroxycinnamic acid exhibits anticancer effects in human pancreatic cancer MIA PaCa-2 cells in vitro: Comparison with gemcitabine

Masayoshi Yamaguchi, Tomiyasu Murata, Bassel F. El‑Rayes, Mamoru Shoji

Pages: 3304-3310 Published online on: 17 September 2015

Curcumin suppresses stem-like traits of lung cancer cells via inhibiting the JAK2/STAT3 signaling pathway

Lichuan Wu, Liangxia Guo, Yuehui Liang, Xu Liu, Lihe Jiang, Lisheng Wang

Pages: 3311-3317 Published online on: 16 September 2015
Journal Cover

December-2015
Volume 34 Issue 6

Print ISSN: 1021-335X
Online ISSN: 1791-2431

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image