Journal Articles

Role of miR‑34 in gastric cancer: From bench to bedside (Review)

Shengwei Xiong, Mingli Hu, Chenyu Li, Xiaodong Zhou, Hongxia Chen

Pages: 1635-1646 Published online on: 16 August 2019
Open Access

Autophagy modulation in bladder cancer development and treatment (Review)

Faping Li, Hui Guo, Yuxuan Yang, Mingliang Feng, Bin Liu, Xiang Ren, Honglan Zhou

Pages: 1647-1655 Published online on: 21 August 2019

miR‑141 inhibits proliferation, migration and invasion in human hepatocellular carcinoma cells by directly downregulating TGFβR1

Yan Zhao, Zhenghong Xu, Jia Zhou, Hongmei Yang

Pages: 1656-1666 Published online on: 18 September 2019
Open Access

MicroRNA‑192 inhibits cell proliferation and induces apoptosis in human breast cancer by targeting caveolin 1

Pinjia Chen, Yun Feng, Haige Zhang, Xinpeng Shi, Bin Li, Wencui Ju, Xiurong Yu, Nan Zhang, Xiaoyong Luo

Pages: 1667-1676 Published online on: 30 August 2019
Open Access

miRNA‑205‑5p functions as a tumor suppressor by negatively regulating VEGFA and PI3K/Akt/mTOR signaling in renal carcinoma cells

Jianjun Huang, Xue Wang, Guobing Wen, Yu Ren

Pages: 1677-1688 Published online on: 10 September 2019
Open Access

MicroRNA‑4712‑5p promotes proliferation of the vulvar squamous cell carcinoma cell line A431 by targeting PTEN through the AKT/cyclin D1 signaling pathways

Shaojie Yang, Yanyan Zhao, Lufang Wang, Chang Liu, Ye Lu, Zhidong Fang, Hongshuang Shi, Wenyi Zhang, Xin Wu

Pages: 1689-1698 Published online on: 17 September 2019
Open Access

miR‑139‑3p suppresses the invasion and migration properties of breast cancer cells by targeting RAB1A

Wei Zhang, Jing Xu, Ke Wang, Xiaojiang Tang, Jianjun He

Pages: 1699-1708 Published online on: 29 August 2019
Open Access

Synergistic combination of chemo‑phototherapy based on temozolomide/ICG‑loaded iron oxide nanoparticles for brain cancer treatment

Young Min Kwon, Jae‑Young Je, Seung Heon Cha, Yunok Oh, Won Ho Cho

Pages: 1709-1724 Published online on: 21 August 2019
Open Access

Dehydrogenase/reductase SDR family member 2 silencing sensitizes an oxaliplatin‑resistant cell line to oxaliplatin by inhibiting excision repair cross‑complementing group 1 protein expression

Ji‑Min Li, Guan‑Min Jiang, Liang Zhao, Fang Yang, Wei‑Qi Yuan, Hao Wang, Yi‑Qin Luo

Pages: 1725-1734 Published online on: 22 August 2019
Open Access

Emetine exhibits anticancer activity in breast cancer cells as an antagonist of Wnt/β‑catenin signaling

Qi Sun, Qiuxia Fu, Shiyue Li, Junjun Li, Shanshan Liu, Zhongyuan Wang, Zijie Su, Jiaxing Song, Desheng Lu

Pages: 1735-1744 Published online on: 22 August 2019
Open Access

In vivo effects of mutant RHOA on tumor formation in an orthotopic inoculation model

Takashi Nishizawa, Kiyotaka Nakano, Etsuko Fujii, Daisuke Komura, Yoshie Kuroiwa, Chisako Ishimaru, Makoto Monnai, Hiroyuki Aburatani, Shumpei Ishikawa, Masami Suzuki

Pages: 1745-1754 Published online on: 03 September 2019
Open Access

Disrupting myddosome assembly in diffuse large B‑cell lymphoma cells using the MYD88 dimerization inhibitor ST2825

Xin Wang, Yuan Tan, Zhenglan Huang, Ningshu Huang, Miao Gao, Fangzhu Zhou, Jing Hu, Wenli Feng

Pages: 1755-1766 Published online on: 19 August 2019
Open Access

The four‑microRNA signature identified by bioinformatics analysis predicts the prognosis of nasopharyngeal carcinoma patients

Siwei Zhang, Wenxing Yue, Yan Xie, Lingzhi Liu, Shen Li, Wei Dang, Shuyu Xin, Li Yang, Xingyu Zhai, Pengfei Cao, Jianhong Lu

Pages: 1767-1780 Published online on: 16 September 2019
Open Access

Serum proteomic analysis of melanoma patients with immunohistochemical profiling of primary melanomas and cultured cells: Pilot study

Jan Kučera, Karolína Strnadová, Barbora Dvořánková, Lukáš Lacina, Ivana Krajsová, Jiří Štork, Hana Kovářová, Helena Kupcová Skalníková, Petr Vodička, Jan Motlík, Pavel Dundr, Karel Smetana, Ondřej Kodet

Pages: 1793-1804 Published online on: 17 September 2019
Open Access

Nicotinamide N‑methyltransferase induces the proliferation and invasion of squamous cell carcinoma cells

Young‑Sool Hah, Hee Young Cho, Sun Young Jo, Young Sook Park, Eun Phil Heo, Tae‑Jin Yoon

Pages: 1805-1814 Published online on: 16 September 2019
Open Access

Rap1A promotes esophageal squamous cell carcinoma metastasis through the AKT signaling pathway

Qinfang Li, Aiping Xu, Yuan Chu, Tao Chen, Hongqi Li, Liqing Yao, Pinghong Zhou, Meidong  Xu

Pages: 1815-1824 Published online on: 12 September 2019
Open Access

MicroRNA‑203a‑3p is a candidate tumor suppressor that targets thrombospondin 2 in colorectal carcinoma

Zhenyuan Qian, Lijie Gong, Yiping Mou, Yong Han, Shusen Zheng

Pages: 1825-1832 Published online on: 12 September 2019
Open Access

Transcriptomic analysis and identification of prognostic biomarkers in cholangiocarcinoma

Hanyu Li, Junyu Long, Fucun Xie, Kai Kang, Yue Shi, Weiyu Xu, Xiaoqian Wu, Jianzhen Lin, Haifeng Xu, Shunda Du, Yiyao Xu, Haitao Zhao, Yongchang Zheng, Jin Gu

Pages: 1833-1842 Published online on: 17 September 2019
Open Access

Curcumin inhibits cell proliferation and migration in NSCLC through a synergistic effect on the TLR4/MyD88 and EGFR pathways

Lanfeng Zhang, Xingyu Tao, Qiaofen Fu, Chunlei Ge, Ruilei Li, Zhen Li, Ye Zhu, Hui Tian, Qiaolin Li, Min Liu, Hongyan Hu, Baozhen Zeng, Zhuyin Lin, Chunyan Li, Rongcheng Luo, Xin Song

Pages: 1843-1855 Published online on: 14 August 2019
Open Access

Clinical significance and prospective molecular mechanism of C‑C motif chemokine receptors in patients with early‑stage pancreatic ductal adenocarcinoma after pancreaticoduodenectomy

Xin Zhou, Xiwen Liao, Xiangkun Wang, Ketuan Huang, Chengkun Yang, Tingdong Yu, Junqi Liu, Chuangye Han, Guangzhi Zhu, Hao Su, Wei Qin, Quanfa Han, Zhengqian Liu, Jianlv Huang, Yizhen Gong, Xinping Ye, Tao Peng

Pages: 1856-1868 Published online on: 13 August 2019
Open Access

Expression of LXR‑β, ABCA1 and ABCG1 in human triple‑negative breast cancer tissues

Hailing Pan, Yue Zheng, Qi Pan, Honglei Chen, Fuchun Chen, Jie Wu, Dingxin Di

Pages: 1869-1877 Published online on: 14 August 2019
Open Access

Metastatic renal cell carcinoma cells growing in 3D on poly‑D‑lysine or laminin present a stem‑like phenotype and drug resistance

Klaudia K. Brodaczewska, Zofia F. Bielecka, Kamila Maliszewska‑Olejniczak, Cezary Szczylik, Camillo Porta, Ewa Bartnik, Anna M. Czarnecka

Pages: 1878-1892 Published online on: 18 September 2019
Open Access

Tanshinone IIA inhibits glucose metabolism leading to apoptosis in cervical cancer

Zhigang Liu, Wenhe Zhu, Xiangyu Kong, Xi Chen, Xinyi Sun, Wei Zhang, Ruowen Zhang

Pages: 1893-1903 Published online on: 27 August 2019
Open Access

Silymarin induces inhibition of growth and apoptosis through modulation of the MAPK signaling pathway in AGS human gastric cancer cells

Sung‑Hyun Kim, Gang‑Sik Choo, Eun‑Seon Yoo, Joong‑Seok Woo, So‑Hee Han, Jae‑Han Lee, Ji‑Youn Jung

Pages: 1904-1914 Published online on: 28 August 2019
Open Access

MTMR3 is upregulated in patients with breast cancer and regulates proliferation, cell cycle progression and autophagy in breast cancer cells

Zhan Wang, Min Zhang, Rong Shan, Yu‑Jie Wang, Juan Chen, Juan Huang, Lun‑Quan Sun, Wei‑Bing Zhou

Pages: 1915-1923 Published online on: 23 August 2019
Open Access

LINC00461 affects the survival of patients with renal cell carcinoma by acting as a competing endogenous RNA for microRNA‑942

Yicheng Chen, Jinkui He, Changju Su, Huan Wang, Yuanlei Chen, Wenhao Guo, Yining Li, Guoqing Ding

Pages: 1924-1934 Published online on: 12 September 2019
Open Access

Downregulated IGFBP7 facilitates liver metastasis by modulating epithelial‑mesenchymal transition in colon cancer

Yuanfei Li, Yanfeng Xi, Guoqiang Zhu, Junmei Jia, He Huang, Yanyan Liu, Yarong Guo, Lixin Liu

Pages: 1935-1945 Published online on: 06 September 2019
Open Access

lncRNA‑u50535 promotes the progression of lung cancer by activating CCL20/ERK signaling

Wei Wei, Xiaoliang Zhao, Jianquan Zhu, Lianmin Zhang, Yulong Chen, Bin Zhang, Yue Li, Meng Wang, Zhenfa Zhang, Changli Wang

Pages: 1946-1956 Published online on: 05 September 2019
Open Access

miR‑378a‑3p inhibits cellular proliferation and migration in glioblastoma multiforme by targeting tetraspanin 17

Xiao‑Bing Guo, Xiao‑Chao Zhang, Peng Chen, Li‑Mei Ma, Zhi‑Qiang Shen

Pages: 1957-1971 Published online on: 20 August 2019
Open Access

Increased UCP1 expression in the perirenal adipose tissue of patients with renal cell carcinoma

Xueqin Li, Gongcheng Wang, Juan Liu, Guoxian Ding

Pages: 1972-1980 Published online on: 10 September 2019
Open Access

Gene expression and prognosis of insulin‑like growth factor‑binding protein family members in non‑small cell lung cancer

Jiao Wang, Zhi‑Guo Hu, Dan Li, Ji‑Xion Xu, Zhen‑Guo Zeng

Pages: 1981-1995 Published online on: 16 September 2019
Open Access

Diagnostic and prognostic values of C‑X‑C motif chemokine ligand 3 in patients with colon cancer

Guo‑Tian Ruan, Yi‑Zhen Gong, Xi‑Wen Liao, Shuai Wang, Wei Huang, Xiang‑Kun Wang, Guang‑Zhi Zhu, Cun Liao, Feng Gao

Pages: 1996-2008 Published online on: 19 September 2019
Open Access

A novel deep learning architecture outperforming ‘off‑the‑shelf’ transfer learning and feature‑based methods in the automated assessment of mammographic breast density

Eleftherios Trivizakis, Georgios S. Ioannidis, Vasileios D. Melissianos, Georgios Z. Papadakis, Aristidis Tsatsakis, Demetrios A. Spandidos, Kostas Marias

Pages: 2009-2015 Published online on: 12 September 2019

WT1 regulates cyclin A1 expression in K562 cells

Sony Pandey, Mustafa Moazam, Nirmala Ghimirey, Steven J. Kuerbitz, Gail C. Fraizer

Pages: 2016-2028 Published online on: 21 August 2019

Efficient primary culture model of patient‑derived tumor cells from colorectal cancer using a Rho‑associated protein kinase inhibitor and feeder cells

Hye Kyung Hong, Dae Hee Pyo, Tae Won Kim, Nak Hyeon Yun, Yeo Song Lee, Su Jeong Song, Woo Yong Lee, Yong Beom Cho

Pages: 2029-2038 Published online on: 20 August 2019

Trk inhibitor GNF‑5837 suppresses the tumor growth, survival and migration of renal cell carcinoma

Yicheng Chen, Huan Wang, Yuanlei Chen, Mingchao Wang, Guoqing Ding, Tao Li

Pages: 2039-2048 Published online on: 28 August 2019

PD‑L1/PD‑1 axis serves an important role in natural killer cell‑induced cytotoxicity in osteosarcoma

Ming‑Lei Zhang, Li Chen, Yan‑Jiao Li, Da‑Liang Kong

Pages: 2049-2056 Published online on: 03 September 2019

High blood levels of soluble OX40 (CD134), an immune costimulatory molecule, indicate reduced survival in patients with advanced colorectal cancer

Ryoichi Sawada, Yoshinori Arai, Yukiko Sagawa, Yusuke Nagata, Takashi Nishimura, Masaaki Noguchi, Katsushi Amano, Seiji Arihiro, Masayuki Saruta, Sadamu Homma

Pages: 2057-2064 Published online on: 06 September 2019

O‑GlcNAc modification influences endometrial receptivity by promoting endometrial cell proliferation, migration and invasion

Xiao Han, Xiaoxue Li, Huan Liu, Hongshuo Zhang, Aoying Li, Ming Dong, Yuefei Xu, Bin Yan, Linlin Sui, Ying Kong

Pages: 2065-2074 Published online on: 16 September 2019

PI3K p110α inhibition sensitizes cervical cancer cells with aberrant PI3K signaling activation to PARP inhibitor BMN673

Penglong Cao, Yingxin Wang, Yunyi Lv, Nan Jiang, Lin Zhong, Xiaolu Ma, Xiaoguang Xiao, Dapeng Ding, Juebin Gu, Lin Lin, Shijun Li

Pages: 2097-2107 Published online on: 13 September 2019

Tannic acid synergistically enhances the anticancer efficacy of cisplatin on liver cancer cells through mitochondria‑mediated apoptosis

Nana Geng, Xiang Zheng, Mingsong Wu, Lei Yang, Xueying Li, Jindong Chen

Pages: 2108-2116 Published online on: 16 August 2019

Clinical significance and biological role of KLF17 as a tumour suppressor in colorectal cancer

Xun Jiang, Tong‑Yi Shen, Helei Lu, Chenzhang Shi, Zhongchen Liu, Huanlong Qin, Feng Wang

Pages: 2117-2129 Published online on: 18 September 2019

The oncogenic role of NKAP in the growth and invasion of colon cancer cells

Weibin Shu, Guoqin Liu, Yunpeng Dai, Alei Feng, Zheng Chen, Junqing Han, Xinyu Li

Pages: 2130-2138 Published online on: 18 September 2019

Curcumin decreases epithelial‑mesenchymal transition by a Pirin‑dependent mechanism in cervical cancer cells

Victor Aedo‑Aguilera, Diego Carrillo‑Beltrán, Gloria M. Calaf, Juan P. Muñoz, Nahir Guerrero, Julio C. Osorio, Julio C. Tapia, Oscar León, Hector R. Contreras, Francisco Aguayo

Pages: 2139-2148 Published online on: 21 August 2019

PTEN/AKT signaling mediates chemoresistance in refractory acute myeloid leukemia through enhanced glycolysis

Min Jeong Ryu, Jeongsu Han, Soo Jeong Kim, Min Joung Lee, Xianshu Ju, Yu Lim Lee, Jeong Hwan Son, Jianchen Cui, Yunseon Jang, Woosuk Chung, Ik‑Chan Song, Gi Ryang Kweon, Jun Young Heo

Pages: 2149-2158 Published online on: 12 September 2019

DNA methylation of sarcosine dehydrogenase (SARDH) loci as a prognosticator for renal cell carcinoma

Mehrdad Mazdak, Hossein Tezval, Janne Carmen Callauch, Natalia Dubrowinskaja, Inga Peters, Carsten Bokemeyer, Jörg Hennenlotter, Arnulf Stenzl, Markus A. Kuczyk, Jürgen Serth

Pages: 2159-2168 Published online on: 09 September 2019

EMX2 is epigenetically silenced and suppresses epithelial‑mesenchymal transition in human esophageal adenocarcinoma

Lei Wang, Joy Jin, Yong Zhou, Ziqiang Tian, Biao He, Yueyan Huang, Feng Ding

Pages: 2169-2178 Published online on: 20 August 2019
Journal Cover

November-2019
Volume 42 Issue 5

Print ISSN: 1021-335X
Online ISSN: 1791-2431

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image