Journal Articles

Insights into roles of the miR-1, -133 and -206 family in gastric cancer (Review)

Meng Xie, Dafydd Alwyn Dart, Sioned Owen, Xianzi Wen, Jiafu Ji, Wenguo Jiang

Pages: 1191-1198 Published online on: 27 June 2016

The biological role of epithelial-mesenchymal transition in lung cancer (Review)

Woo Jung Sung, Hongtae Kim, Kwan-Kyu Park

Pages: 1199-1206 Published online on: 21 July 2016

Long noncoding RNAs in digestive system cancers: Functional roles, molecular mechanisms, and clinical implications (Review)

Min Fu, Chen Zou, Lei Pan, Wei Liang, Hui Qian, Wenrong Xu, Pengcheng Jiang, Xu Zhang

Pages: 1207-1218 Published online on: 11 July 2016

mTOR signaling in osteosarcoma: Oncogenesis and therapeutic aspects (Review)

Kai Hu, Hai-Bo Dai, Zhi-Long Qiu

Pages: 1219-1225 Published online on: 08 July 2016

Regulation of the miRNA expression by TEL/AML1, BCR/ABL, MLL/AF4 and TCF3/PBX1 oncoproteins in acute lymphoblastic leukemia (Review)

Jorge Organista-Nava, Yazmín Gómez-Gómez, Berenice Illades-Aguiar, Marco Antonio Leyva-Vázquez

Pages: 1226-1232 Published online on: 19 July 2016
Open Access

Curcumin reduces the expression of survivin, leading to enhancement of arsenic trioxide-induced apoptosis in myelodysplastic syndrome and leukemia stem-like cells

Yingjian Zeng, Guangyang Weng, Jiaxin Fan, Zhangqiu Li, Jianwei Wu, Yuanming Li, Rong Zheng, Pingfang Xia, Kunyuan Guo

Pages: 1233-1242 Published online on: 15 July 2016
Open Access

Enhancing the treatment effect on melanoma by heat shock protein 70-peptide complexes purified from human melanoma cell lines

Yanwei Gao, Weishi Gao, Xia Chen, Nier Cha, Xiaoli Wang, Xiangdong Jia, Bingping Wang, Meng Ren, Jun Ren

Pages: 1243-1250 Published online on: 19 July 2016
Open Access

Myofibroblasts of the muscle layer stimulate the malignant potential of colorectal cancer

Masafumi Takatsuna, Satoko Morohashi, Tadashi Yoshizawa, Hideaki Hirai, Toshihiro Haga, Rie Ota, Yunyan Wu, Hajime Morohashi, Kenichi Hakamada, Shuji Terai, Hiroshi Kijima

Pages: 1251-1257 Published online on: 11 July 2016
Open Access

Proteomic analysis of imatinib-resistant CML-T1 cells reveals calcium homeostasis as a potential therapeutic target

O. Toman, T. Kabickova, O. Vit, R. Fiser, K. Machova Polakova, J. Zach, J. Linhartova, D. Vyoral, J. Petrak

Pages: 1258-1268 Published online on: 18 July 2016

Isoalantolactone inhibits the migration and invasion of human breast cancer MDA-MB-231 cells via suppression of the p38 MAPK/NF-κB signaling pathway

Jing Wang, Li Cui, Liang Feng, Zhenhai Zhang, Jie Song, Dan Liu, Xiaobin Jia

Pages: 1269-1276 Published online on: 20 July 2016

GFAP expression is regulated by Pax3 in brain glioma stem cells

Xing Su, Xiaojiang Liu, Lanchun Ni, Wei Shi, Hui Zhu, Jinlong Shi, Jian Chen, Zhikai Gu, Yilu Gao, Qing Lan, Qingfeng Huang

Pages: 1277-1284 Published online on: 07 July 2016

MYO6 knockdown inhibits the growth and induces the apoptosis of prostate cancer cells by decreasing the phosphorylation of ERK1/2 and PRAS40

Dong Wang, Libing Zhu, Min Liao, Tengyue Zeng, Wenli Zhuo, Shunliang Yang, Weizhen Wu

Pages: 1285-1292 Published online on: 29 June 2016

MicroRNA-497 inhibits the proliferation, migration and invasion of human bladder transitional cell carcinoma cells by targeting E2F3 Corrigendum in /10.3892/or.2020.7466

Yixiao Zhang, Zhe Zhang, Zhenhua Li, Daxin Gong, Bo Zhan, Xiaojun Man, Chuize Kong

Pages: 1293-1300 Published online on: 08 July 2016

Overexpression of seven in absentia homolog 2 protein in human breast cancer tissues is associated with the promotion of tumor cell malignant behavior in in vitro

Jie Sun, Xiaojuan Zhang, Yanchun Han, Juan Zhen, Yuan Meng, Min Song

Pages: 1301-1312 Published online on: 25 July 2016

Glycoprotein screening in colorectal cancer based on differentially expressed Tn antigen

Hongyun Wei, Zongyong Cheng, Chunhui Ouyang, Yu Zhang, Yanyan Hu, Shuijiao Chen, Chunlian Wang, Fanggen Lu, Jie Zhang, Yongjun Wang, Xiaowei Liu

Pages: 1313-1324 Published online on: 14 July 2016

Nutlin-3 reverses the epithelial-mesenchymal transition in gemcitabine-resistant hepatocellular carcinoma cells

Qiong Wu, Xi Wang, Jing Liu, Jiyue Zheng, Yang Liu, Yumei Li, Fang Su, Weili Ou, Rui Wang

Pages: 1325-1332 Published online on: 08 July 2016

VEGFR-1 targeted DNAzyme via transcatheter arterial delivery influences tumor vasculature assessed through dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging

Liqing Zhang, Wei Zhao, Chen Liang, Xiaoping Yi, Yigang Pei, Yiting Lin, Jiang He, Wenzheng Li

Pages: 1339-1344 Published online on: 12 July 2016

Celecoxib suppresses fibroblast growth factor-2 expression in pancreatic ductal adenocarcinoma PANC-1 cells

Jing Li, Miaosha Luo, Yan Wang, Boxin Shang, Lei Dong

Pages: 1345-1352 Published online on: 08 July 2016

Transcription factor c-jun regulates β3Gn-T8 expression in gastric cancer cell line SGC-7901

Zhi Jiang, Zhenhua Liu, Shitao Zou, Jianlong Ni, Li Shen, Yinghui Zhou, Dong Hua, Shiliang Wu

Pages: 1353-1360 Published online on: 21 July 2016

Sulforaphane-cysteine suppresses invasion via downregulation of galectin-1 in human prostate cancer DU145 and PC3 cells

Hua Tian, Yan Zhou, Gaoxiang Yang, Yang Geng, Sai Wu, Yabin Hu, Kai Lin, Wei Wu

Pages: 1361-1368 Published online on: 15 July 2016

Gastrin promotes the metastasis of gastric carcinoma through the β-catenin/TCF-4 pathway

Kun Zhuang, Yuan Yan, Xin Zhang, Jun Zhang, Lingxia Zhang, Kun Han

Pages: 1369-1376 Published online on: 15 July 2016

Effects of active bufadienolide compounds on human cancer cells and CD4+CD25+Foxp3+ regulatory T cells in mitogen-activated human peripheral blood mononuclear cells

Bo Yuan, Jing He, Keishi Kisoh, Hideki Hayashi, Sachiko Tanaka, Nan Si, Hai-Yu Zhao, Toshihiko Hirano, Baolin Bian, Norio Takagi

Pages: 1377-1384 Published online on: 18 July 2016

miR-451 acts as a suppressor of angiogenesis in hepatocellular carcinoma by targeting the IL-6R-STAT3 pathway

Xuemin Liu, Anpeng Zhang, Junxi Xiang, Yi Lv, Xufeng Zhang

Pages: 1385-1392 Published online on: 25 July 2016

Genetically engineered Newcastle disease virus expressing human interferon-λ1 induces apoptosis in gastric adenocarcinoma cells and modulates the Th1/Th2 immune response

Xuefeng Bu, Mi Li, Yinghai Zhao, Sha Liu, Mubin Wang, Jinying Ge, Zhigao Bu, Yulan Yan

Pages: 1393-1402 Published online on: 11 July 2016

ACE2 overexpression inhibits acquired platinum resistance-induced tumor angiogenesis in NSCLC

Qijian Cheng, Ling Zhou, Jianping Zhou, Huanying Wan, Qingyun Li, Yun Feng

Pages: 1403-1410 Published online on: 22 July 2016

RNA interference against TRIM29 inhibits migration and invasion of colorectal cancer cells

Weihong Xu, Bin Xu, Yiting Yao, Xiaoling Yu, Hua Cao, Jun Zhang, Jie Liu, Huiming Sheng

Pages: 1411-1418 Published online on: 15 July 2016

Thyroid hormone receptor β1 suppresses proliferation and migration by inhibiting PI3K/Akt signaling in human colorectal cancer cells

Lei Zhu, Guangang Tian, Qin Yang, Gejing De, Zhigang Zhang, Yahui Wang, Huizhen Nie, Yanli Zhang, Xiaomei Yang, Jun Li

Pages: 1419-1426 Published online on: 11 July 2016

ALK ambiguous-positive non-small cell lung cancers are tumors challenged by diagnostic and therapeutic issues

Arnaud Uguen, Sophie Andrieu‑Key, Florence Vergne, Renaud Descourt, Gilles Quéré, Isabelle Quintin‑Roué, Stéphane Key, Paul Guéguen, Matthieu Talagas, Marc De Braekeleer, Pascale Marcorelles

Pages: 1427-1434 Published online on: 21 July 2016

Establishment and characterization of a novel human cholangiocarcinoma cell line with high metastatic activity

Kwuntida Uthaisar, Kulthida Vaeteewoottacharn, Wunchana Seubwai, Chutima Talabnin, Kanlayanee Sawanyawisuth, Sumalee Obchoei, Ratthaphol Kraiklang, Seiji Okada, Sopit Wongkham

Pages: 1435-1446 Published online on: 25 July 2016

Platycodin D, a metabolite of Platycodin grandiflorum, inhibits highly metastatic MDA-MB-231 breast cancer growth in vitro and in vivo by targeting the MDM2 oncogene

Ya Kong, Zong-Liang Lu, Jia-Jia Wang, Rui Zhou, Jing Guo, Jie Liu, Hai-Lan Sun, He Wang, Wei Song, Jian Yang, Hong-Xia Xu

Pages: 1447-1456 Published online on: 13 July 2016

Crocodile blood extract induces the apoptosis of lung cancer cells through PTEN activity

Yuqian Ou, Wing Shing Ho

Pages: 1457-1466 Published online on: 05 July 2016

miR-338 inhibits the metastasis of lung cancer by targeting integrin β3

Xiao Chen, Li Wei, Song Zhao

Pages: 1467-1474 Published online on: 11 July 2016

MicroRNA-27a-3p regulates epithelial to mesenchymal transition via targeting YAP1 in oral squamous cell carcinoma cells

Guang Zeng, Wenxing Xun, Kewen Wei, Yongjin Yang, Huan Shen

Pages: 1475-1482 Published online on: 07 July 2016

Effect of saracatinib on pulmonary metastases from hepatocellular carcinoma

Ju Xiong, Jin-Sheng Wu, Shan-Shan Mao, Xiang-Nan Yu, Xiao-Xi Huang

Pages: 1483-1490 Published online on: 22 July 2016

Huaier aqueous extract inhibits proliferation and metastasis of tuberous sclerosis complex cell models through downregulation of JAK2/STAT3 and MAPK signaling pathways

Ailin Yang, Haitao Fan, Yunfang Zhao, Xiaojun Zha, Hongbing Zhang, Zhongdong Hu, Pengfei Tu

Pages: 1491-1498 Published online on: 25 July 2016

Triptolide induces the cell apoptosis of osteosarcoma cells through the TRAIL pathway

Xingwei Zhao, Qiang Zhang, Liang Chen

Pages: 1499-1505 Published online on: 21 July 2016

Downregulation of nucleolar and spindle-associated protein 1 expression suppresses cell migration, proliferation and invasion in renal cell carcinoma

Lu Fang, Meng Zhang, Lei Chen, Hu Xiong, Yukun Ge, Wei Lu, Xun Wu, Baoli Heng, Dexin Yu, Song Wu

Pages: 1506-1516 Published online on: 20 July 2016

Coix seed emulsion synergistically enhances the antitumor activity of gemcitabine in pancreatic cancer through abrogation of NF-κB signaling

Yafang Qian, Bo Yang, Yang Xiong, Mancang Gu

Pages: 1517-1525 Published online on: 21 July 2016

A taspine derivative supresses Caco-2 cell growth by competitively targeting EphrinB2 and regulating its pathway

Bingling Dai, Wenjie Wang, Yujiao Ma, Rui Liu, Yanmin Zhang

Pages: 1526-1534 Published online on: 21 July 2016

SnoN suppresses TGF-β-induced epithelial-mesenchymal transition and invasion of bladder cancer in a TIF1γ-dependent manner

Xinbao Yin, Chuanshen Xu, Xueping Zheng, Huiyang Yuan, Ming Liu, Yue Qiu, Jun Chen

Pages: 1535-1541 Published online on: 15 July 2016

Identifying survival-associated ceRNA clusters in cholangiocarcinoma

Ming Wan, Fu-Min Zhang, Zheng-Long Li, Peng-Cheng Kang, Ping-Ming Jiang, Yi-Min Wang, Zhi-Dong Wang, Xiang-Yu Zhong, Chun-Long Li, Hao Wang, Shi-Yong Zhao, Yun-Fu Cui

Pages: 1542-1550 Published online on: 12 July 2016

TIM-3 promotes the metastasis of esophageal squamous cell carcinoma by targeting epithelial-mesenchymal transition via the Akt/GSK-3β/Snail signaling pathway

Baoen Shan, Hongwei Man, Junfeng Liu, Ling Wang, Tienian Zhu, Ming Ma, Zhili Xv, Xinran Chen, Xingxiao Yang, Pengfei Li

Pages: 1551-1561 Published online on: 14 July 2016

Classical and atypical resistance of cancer cells as a target for resveratrol

Sylwia Borska, Monika Pedziwiatr, Monika Danielewicz, Katarzyna Nowinska, Bartosz Pula, Malgorzata Drag-Zalesinska, Mateusz Olbromski, Agnieszka Gomulkiewicz, Piotr Dziegiel

Pages: 1562-1568 Published online on: 11 July 2016

Inhibition of miR-7 promotes angiogenesis in human umbilical vein endothelial cells by upregulating VEGF via KLF4

Yi-Ze Li, Lei Wen, Xu Wei, Qian-Rong Wang, Long-Wen Xu, Hong-Mei Zhang, Wen-Chao Liu

Pages: 1569-1575 Published online on: 05 July 2016

Propranolol sensitizes thyroid cancer cells to cytotoxic effect of vemurafenib

Wei-Jun Wei, Chen-Tian Shen, Hong-Jun Song, Zhong-Ling Qiu, Quan-Yong Luo

Pages: 1576-1584 Published online on: 07 July 2016

GLIPR1 inhibits the proliferation and induces the differentiation of cancer-initiating cells by regulating miR-16 in osteosarcoma

Jian Dong, Binna Bi, Lianhai Zhang, Kaituo Gao

Pages: 1585-1591 Published online on: 19 July 2016

Analysis of the gene expression profile in response to human epididymis protein 4 in epithelial ovarian cancer cells

Liancheng Zhu, Qian Guo, Shan Jin, Huilin Feng, Huiyu Zhuang, Cong Liu, Mingzi Tan, Juanjuan Liu, Xiao Li, Bei Lin

Pages: 1592-1604 Published online on: 11 July 2016

Plumbagin reduces chronic lymphocytic leukemia cell survival by downregulation of Bcl-2 but upregulation of the Bax protein level

Chunling Fu, Yanqing Gong, Xuanxuan Shi, Zengtian Sun, Mingshan Niu, Wei Sang, Linyan Xu, Feng Zhu, Ying Wang, Kailin Xu

Pages: 1605-1611 Published online on: 19 July 2016

The role of PAQR3 gene promoter hypermethylation in breast cancer and prognosis

Jinpeng Chen, Feiran Wang, Junfei Xu, Zhixian He, Yuhua Lu, Zhiwei Wang

Pages: 1612-1618 Published online on: 19 July 2016

Overexpression of CAP1 and its significance in tumor cell proliferation, migration and invasion in glioma

Yue-Chao Fan, Chen-Chen Cui, Yi-Shuo Zhu, Lei Zhang, Meng Shi, Jin-Song Yu, Jin Bai, Jun-Nian Zheng

Pages: 1619-1625 Published online on: 13 July 2016

Amyloid precursor protein cooperates with c-KIT mutation/overexpression to regulate cell apoptosis in AML1-ETO-positive leukemia via the PI3K/AKT signaling pathway

Guopan Yu, Changxin Yin, Ling Jiang, Zhongxin Zheng, Zhixiang Wang, Chunli Wang, Hongsheng Zhou, Xuejie Jiang, Qifa Liu, Fanyi Meng

Pages: 1626-1632 Published online on: 21 July 2016

CCY-1a-E2 induces G2/M phase arrest and apoptotic cell death in HL-60 leukemia cells through cyclin-dependent kinase 1 signaling and the mitochondria-dependent caspase pathway

Chin‑Fen Lin, Jai‑Sing Yang, Chingju Lin, Fuu‑Jen Tsai, Chi‑Cheng Lu, Miau‑Rong Lee

Pages: 1633-1639 Published online on: 25 July 2016

A novel double carbonyl analog of curcumin induces the apoptosis of human lung cancer H460 cells via the activation of the endoplasmic reticulum stress signaling pathway

Hui Ye, Xiaoyan Wei, Zhankun Wang, Shanshan Zhang, Jiye Ren, Song Yao, Lingyi Shi, Lizhu Yang, Peihong Qiu, Jianzhang Wu, Guang Liang

Pages: 1640-1648 Published online on: 30 June 2016

Involvement of endoplasmic reticulum stress and p53 in lncRNA MEG3-induced human hepatoma HepG2 cell apoptosis

Rui‑Pei Chen, Zhen‑Lun Huang, Li‑Xuan Liu, Meng‑Qi Xiang, Guo‑Ping Li, Jia‑Lin Feng, Bin Liu, Ling‑Fei Wu

Pages: 1649-1657 Published online on: 08 July 2016

IKK inhibitor suppresses epithelial-mesenchymal transition and induces cell death in prostate cancer

Hao Ping, Feiya Yang, Mingshuai Wang, Yinong Niu, Nianzeng Xing

Pages: 1658-1664 Published online on: 07 July 2016

Low expression lncRNA RPLP0P2 is associated with poor prognosis and decreased cell proliferation and adhesion ability in lung adenocarcinoma

Jie Chen, Lijuan Hu, Jian Chen, Fang Wu, Dongwei Hu, Gang Xu, Peiwu Zhu, Yumin Wang

Pages: 1665-1671 Published online on: 22 July 2016

GATA binding protein 2 overexpression is associated with poor prognosis in KRAS mutant colorectal cancer

Kai Xu, Jiayuan Wang, Jing Gao, Jiabo Di, Beihai Jiang, Lei Chen, Zaozao Wang, Aidong Wang, Fan Wu, Wei Wu, Lin Shen, Xiangqian Su

Pages: 1672-1678 Published online on: 21 July 2016

The role of lncRNA MALAT1 in bone metastasis in patients with non-small cell lung cancer

Meijuan Liu, Wanli Sun, Yongquan Liu, Xiuhong Dong

Pages: 1679-1685 Published online on: 29 June 2016

CXCR3A contributes to the invasion and metastasis of gastric cancer cells

Chenggang Yang, Wanlei Zheng, Wenfeng Du

Pages: 1686-1692 Published online on: 19 July 2016

miR-92b targets DAB2IP to promote EMT in bladder cancer migration and invasion

Jun Huang, Bin Wang, Ke Hui, Jin Zeng, Jinhai Fan, Xinyang Wang, Jer-Tsong Hsieh, Dalin He, Kaijie Wu

Pages: 1693-1701 Published online on: 15 July 2016

MicroRNA-520a attenuates proliferation of Raji cells through inhibition of AKT1/NF-κB and PERK/eIF2α signaling pathway

Xiaojuan Wang, Pei Wang, Yan Zhu, Zhi Zhang, Jinqian Zhang, Hongwei Wang

Pages: 1702-1708 Published online on: 25 July 2016

MicroRNA-1207-5p inhibits hepatocellular carcinoma cell growth and invasion through the fatty acid synthase-mediated Akt/mTOR signalling pathway

Gang Zhao, Lei Dong, Haitao Shi, Hong Li, Xiaolan Lu, Xiaoyan Guo, Jinhai Wang

Pages: 1709-1716 Published online on: 19 July 2016

STC-1 expression is upregulated through an Akt/NF-κB-dependent pathway in triple-negative breast cancer cells

Myeongjin Jeon, Jeonghun Han, Seok Jin Nam, Jeong Eon Lee, Sangmin Kim

Pages: 1717-1722 Published online on: 25 July 2016

Transglutaminase 3 protein modulates human esophageal cancer cell growth by targeting the NF-κB signaling pathway

Wei Li, Zhongmian Zhang, Wenchao Zhao, Na Han

Pages: 1723-1730 Published online on: 08 July 2016

Synergistic inhibition of characteristics of liver cancer stem-like cells with a combination of sorafenib and 8-bromo-7-methoxychrysin in SMMC-7721 cell line

Hui Zou, Xiaozheng Cao, Qiao Xiao, Xifeng Sheng, Kaiqun Ren, Meifang Quan, Zhengwei Song, Duo Li, Yu Zheng, Wenbin Zeng, Jianguo Cao, Yaojin Peng

Pages: 1731-1738 Published online on: 25 July 2016

Breast cancer-associated high-order SNP-SNP interaction of CXCL12/CXCR4-related genes by an improved multifactor dimensionality reduction (MDR-ER)

Ou‑Yang Fu, Hsueh‑Wei Chang, Yu‑Da Lin, Li‑Yeh Chuang, Ming‑Feng Hou, Cheng‑Hong Yang

Pages: 1739-1747 Published online on: 21 July 2016

Prognostic value of microRNA-203a expression in breast cancer

Bruno Costa Gomes, Manuela Martins, Paulina Lopes, Inês Morujão, Mário Oliveira, António Araújo, José Rueff, António Sebastião Rodrigues

Pages: 1748-1756 Published online on: 05 July 2016

β2-adrenergic receptor activation promotes the proliferation of A549 lung cancer cells via the ERK1/2/CREB pathway

Ping Hu, Jingjing He, Shiling Liu, Meng Wang, Bingxing Pan, Wenhua Zhang

Pages: 1757-1763 Published online on: 22 July 2016

Elevated STC‑1 augments the invasiveness of triple‑negative breast cancer cells through activation of the JNK/c‑Jun signaling pathway

Jeonghun Han, Myeongjin Jeon, Incheol Shin, Sangmin Kim

Pages: 1764-1771 Published online on: 26 July 2016
Journal Cover

September-2016
Volume 36 Issue 3

Print ISSN: 1021-335X
Online ISSN: 1791-2431

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image