Journal Articles

Open Access

Treatment of type 2 diabetes mellitus via reversing insulin resistance and regulating lipid homeostasis in vitro and in vivo using cajanonic acid A

Ruiyi Yang, Lu Wang, Jie Xie, Xiang Li, Shan Liu, Shengxiang Qiu, Yingjie Hu, Xiaoling Shen

Pages: 2329-2342 Published online on: 23 August 2018
Open Access

ISL1 promotes cancer progression and inhibits cisplatin sensitivity in triple-negative breast cancer cells

Yang Zhang, Lu Wang, Peng Gao, Zhiguo Sun, Ning Li, Yanqin Lu, Jianglun Shen, Jian Sun, Yiming Yang, Hao Dai, Haifeng Cai

Pages: 2343-2352 Published online on: 27 August 2018
Open Access

Comprehensive literature data-mining analysis reveals a broad genetic network functionally associated with autism spectrum disorder

Cheng Xu, Hongbao Cao, Fuquan Zhang, Chris Cheadle

Pages: 2353-2362 Published online on: 28 August 2018
Open Access

Microarray analysis of miRNAs during hindgut development in rat embryos with ethylenethiourea‑induced anorectal malformations

Cai‑Yun Long, Xiao‑Bing Tang, Wei‑Lin Wang, Zheng‑Wei Yuan, Yu‑Zuo Bai

Pages: 2363-2372 Published online on: 07 August 2018
Open Access

Upregulated EFNB2 and EPHB4 promotes lung development in a nitrofen-induced congenital diaphragmatic hernia rat model

Hao Liu, Xue Li, Wen Qian Yu, Cai Xia Liu

Pages: 2373-2382 Published online on: 14 August 2018
Open Access

miR-291b-3p mediated ROS-induced endothelial cell dysfunction by targeting HUR

Xiaofang Sui, Shuqian Yu, Lin Dou, Xiehui Chen, Xuejie Li, Jun Yang, Yanan Su, Shuyue Wang, Fengling Wang, Jian Li

Pages: 2383-2392 Published online on: 10 August 2018
Open Access

Nkd2 promotes the differentiation of dental follicle stem/progenitor cells into osteoblasts

Chanchan Chen, Jianying Zhang, Junqi Ling, Yu Du, Yuluan Hou

Pages: 2403-2414 Published online on: 14 August 2018
Open Access

Identification of 13 novel susceptibility loci for early-onset myocardial infarction, hypertension, or chronic kidney disease

Yoshiji Yamada, Kimihiko Kato, Mitsutoshi Oguri, Hideki Horibe, Tetsuo Fujimaki, Yoshiki Yasukochi, Ichiro Takeuchi, Jun Sakuma

Pages: 2415-2436 Published online on: 04 September 2018
Open Access

miR‑760 mediates hypoxia-induced proliferation and apoptosis of human pulmonary artery smooth muscle cells via targeting TLR4

Yu‑Zhong Yang, Yun‑Feng Zhang, Lei Yang, Jing Xu, Xu‑Ming Mo, Wei Peng

Pages: 2437-2446 Published online on: 07 September 2018
Open Access

Sulforaphane regulates apoptosis- and proliferation‑related signaling pathways and synergizes with cisplatin to suppress human ovarian cancer

Shi‑Feng Kan, Jian Wang, Guan‑Xing Sun

Pages: 2447-2458 Published online on: 06 September 2018
Open Access

A regulation loop between Nrf1α and MRTF-A controls migration and invasion in MDA-MB-231 breast cancer cells

Yao Xu, Ying Luo, Chen Liang, Weibing Xing, Tongcun Zhang

Pages: 2459-2468 Published online on: 09 August 2018
Open Access

Upregulation of miR-183-5p is responsible for the promotion of apoptosis and inhibition of the epithelial-mesenchymal transition, proliferation, invasion and migration of human endometrial cancer cells by downregulating Ezrin

Hua Yan, Bing‑Mei Sun, Yu‑Ying Zhang, Yu‑Juan Li, Cheng‑Xiang Huang, Fu‑Zhong Feng, Cui Li

Pages: 2469-2480 Published online on: 04 September 2018
Open Access

The effect of curcumin on the differentiation, apoptosis and cell cycle of neural stem cells is mediated through inhibiting autophagy by the modulation of Atg7 and p62

Jun‑Ling Wang, Jian‑Jun Wang, Zhen‑Nao Cai, Chao‑Jin Xu

Pages: 2481-2488 Published online on: 29 August 2018
Open Access

Deduction of novel genes potentially involved in hypoxic AC16 human cardiomyocytes using next-generation sequencing and bioinformatics approaches

Wen‑Hsien Lee, Ming‑Ju Tsai, Wei‑An Chang, Ling‑Yu Wu, Han‑Ying Wang, Kuo‑Feng Chang, Ho‑Ming Su, Po‑Lin Kuo

Pages: 2489-2502 Published online on: 31 August 2018
Open Access

Identification of potential biomarkers in cholestasis and the therapeutic effect of melatonin by metabolomics, multivariate data and pathway analyses

Han Yu, Yunzhou Li, Zongying Xu, Dingnan Wang, Shaohua Shi, Huifang Deng, Baihui Zeng, Zhili Zheng, Lili Sun, Xiulan Deng, Xianggen Zhong

Pages: 2515-2526 Published online on: 05 September 2018
Open Access

Hypoxic preconditioned bone mesenchymal stem cells ameliorate spinal cord injury in rats via improved survival and migration

Weiheng Wang, Xiaodong Huang, Wenbo Lin, Yuanyuan Qiu, Yunfei He, Jiangming Yu, Yanhai Xi, Xiaojian Ye

Pages: 2538-2550 Published online on: 07 August 2018
Open Access

Synergistic effect of ursodeoxycholic acid on the antitumor activity of sorafenib in hepatocellular carcinoma cells via modulation of STAT3 and ERK

Seulki Lee, Young Youn Cho, Eun Ju Cho, Su Jong Yu, Jeong‑Hoon Lee, Jung‑Hwan Yoon, Yoon Jun Kim

Pages: 2551-2559 Published online on: 03 August 2018
Open Access

miR‑204‑5p inhibits the occurrence and development of osteoarthritis by targeting Runx2

Jiaqing Cao, Xinyou Han, Xin Qi, Xiangyun Jin, Xiaolin Li

Pages: 2560-2568 Published online on: 07 August 2018
Open Access

Anti‑apoptotic effects of human placental hydrolysate against hepatocyte toxicity in vivo and in vitro

Dong‑Ho Bak, Jungtae Na, Mi Ji Choi, Byung Chul Lee, Chang Taek Oh, Jeom‑Yong Kim, Hae Jung Han, Moo Joong Kim, Tae Ho Kim, Beom Joon Kim

Pages: 2569-2583 Published online on: 17 August 2018
Open Access

TREK‑TRAAK two‑pore domain potassium channels protect human retinal pigment epithelium cells from oxidative stress

Hao Huang, Han Li, Kangpei Shi, Lei Wang, Xiaotong Zhang, Xiaobo Zhu

Pages: 2584-2594 Published online on: 08 August 2018
Open Access

Zfat expression in ZsGreen reporter gene knock‑in mice: Implications for a novel function of Zfat in definitive erythropoiesis

Toshiyuki Tsunoda, Keiko Doi, Shuhei Ishikura, Hao Luo, Kensuke Nishi, Hiroshi Matsuzaki, Midori Koyanagi, Yoko Tanaka, Tadashi Okamura, Senji Shirasawa

Pages: 2595-2603 Published online on: 03 August 2018
Open Access

Therapeutic potential of hyaluronic acid/chitosan nanoparticles for the delivery of curcuminoid in knee osteoarthritis and an in vitro evaluation in chondrocytes

Jian Wang, Xiang Wang, Yun Cao, Tao Huang, Deng‑Xin Song, Hai‑Rong Tao

Pages: 2604-2614 Published online on: 09 August 2018
Open Access

Epigallocatechin-3-gallate affects the proliferation, apoptosis, migration and invasion of tongue squamous cell carcinoma through the hippo-TAZ signaling pathway

Aonan Li, Ke Gu, Qi Wang, Xiyan Chen, Xucheng Fu, Ying Wang, Yong Wen

Pages: 2615-2627 Published online on: 09 August 2018
Open Access

Cardioprotective effects and underlying mechanism of Radix Salvia miltiorrhiza and Lignum Dalbergia odorifera in a pig chronic myocardial ischemia model

Rui Lin, Jialin Duan, Fei Mu, Haixu Bian, Meina Zhao, Min Zhou, Yao Li, Aidong Wen, Yong Yang, Miaomiao Xi

Pages: 2628-2640 Published online on: 27 August 2018
Open Access

Transcriptome and methylome profiling in a rat model of irritable bowel syndrome induced by stress

Shengtao Zhu, Li Min, Qingdong Guo, Hengcun Li, Yang Yu, Ye Zong, Liyong Wang, Peng Li, Junchao Gu, Shutian Zhang

Pages: 2641-2649 Published online on: 14 August 2018
Open Access

Upregulation of HOXA11 during the progression of lung adenocarcinoma detected via multiple approaches

Xia Yang, Yun Deng, Rong‑Quan He, Xiao‑Jiao Li, Jie Ma, Gang Chen, Xiao‑Hua Hu

Pages: 2650-2664 Published online on: 14 August 2018
Open Access

Potential anti-vitiligo properties of cynarine extracted from Vernonia anthelmintica (L.) Willd

Nuramina Mamat, Xue Ying Lu, Maidina Kabas, Haji Akber Aisa

Pages: 2665-2675 Published online on: 06 September 2018
Open Access

Pterostilbene inhibits nutrient metabolism and induces apoptosis through AMPK activation in multiple myeloma cells

Huiling Mei, Yu Xiang, Heng Mei, Bin Fang, Qiuguo Wang, Dedong Cao, Yu Hu, Tao Guo

Pages: 2676-2688 Published online on: 05 September 2018
Open Access

Sequence analysis of the Pre-S gene in chronic asymptomatic HBV carriers with low-level HBsAg

Tong Wang, Yuzhu Dai, Meng Zhang, Dawei Cui, Xujian Xu, Changgui Sun, Jun Cheng

Pages: 2689-2699 Published online on: 17 August 2018
Open Access

α-1,3-Fucosyltransferase-VII siRNA inhibits the expression of SLex and hepatocarcinoma cell proliferation

Dongsheng Li, Hongzhi Sun, Guang Bai, Wei Wang, Miaomiao Liu, Zhiye Bao, Jingjing Li, Hao Liu

Pages: 2700-2708 Published online on: 31 August 2018
Open Access

Opening of mitoKATP improves cardiac function and inhibits apoptosis via the AKT-Foxo1 signaling pathway in diabetic cardiomyopathy

Peng Duan, Jinxin Wang, Yang Li, Shiqiang Wei, Feng Su, Sanlin Zhang, Yuhui Duan, Lin Wang, Qinglei Zhu

Pages: 2709-2719 Published online on: 21 August 2018
Open Access

An impaired hepatic clock system effects lipid metabolism in rats with nephropathy

Peipei Chen, Ruiyu Zhang, Lijun Mou, Xuewang Li, Yan Qin, Xuemei Li

Pages: 2720-2736 Published online on: 22 August 2018
Open Access

Inhibition of lysyl oxidase expression by dextran sulfate affects invasion and migration of gastric cancer cells

Yuanyi Xu, Xiaofei Wang, Yunning Huang, Yanmei Ma, Xiu Jin, Honghong Wang, Juan Wang

Pages: 2737-2749 Published online on: 04 September 2018
Open Access

GPR17 mediates ischemia-like neuronal injury via microglial activation

Bing Zhao, Hao Wang, Cai‑Xia Li, Sheng‑Wen Song, San‑Hua Fang, Er‑Qing Wei, Qiao‑Juan Shi

Pages: 2750-2762 Published online on: 29 August 2018
Open Access

3,5-Di-C-β-D-glucopyranosyl phloroacetophenone, a major component of Melicope ptelefolia, suppresses fibroblast activation and alleviates arthritis in a mouse model: Potential therapeutics for rheumatoid arthritis

Hyun Jong Kim, Ji Hyun Choi, Jung‑Hwan Hwang, Kyong‑Shim Kim, Jung‑Ran Noh, Dong‑Hee Choi, Sung Je Moon, Hyun‑Yong Kim, Sang‑Woo Kim, Sangho Choi, Sang Mi Eum, Tran The Bach, Jaerang Rho, Ju Yong Lee, Jung Geun Park, Sei‑Ryang Oh, Chul‑Ho Lee, Won Keun Oh, Yong‑Hoon Kim

Pages: 2763-2775 Published online on: 30 August 2018
Open Access

Eleutheroside B1 mediates its anti-influenza activity through POLR2A and N-glycosylation

Wen Yan, Chunge Zheng, Jiayang He, Wenjie Zhang, Xin‑An Huang, Xiong Li, Yutao Wang, Xinhua Wang

Pages: 2776-2792 Published online on: 07 September 2018

Systematic analysis of hsa-miR-363 gene overexpression pattern in endometrial stromal cells

Wenqu Li, Xuemei Fan, Mi Zhang, Lei Huang, Shanshan Lv, Luyu Wang, Ying Wu, Chencheng Dai, Juan Xu, Pengfei Xu, Ziyi Fu, Xuemei Jia, Xiaoyan Shi

Pages: 2793-2800 Published online on: 24 August 2018

Long noncoding RNA cancer susceptibility candidate 9 promotes doxorubicin‑resistant breast cancer by binding to enhancer of zeste homolog 2

Baohong Jiang, Yuehua Li, Xiaofei Qu, Hongbo Zhu, Yeru Tan, Qun Fan, Yiling Jiang, Mingchu Liao, Xiaoping Wu

Pages: 2801-2810 Published online on: 07 August 2018

Inhibition of Cx43 attenuates ERK1/2 activation, enhances the expression of Cav‑1 and suppresses cell proliferation

Muhammad Arshad, Charlotte Conzelmann, Muhammad Assad Riaz, Thomas Noll, Dursun Gündüz

Pages: 2811-2818 Published online on: 16 August 2018

Stra8 may inhibit apoptosis during mouse spermatogenesis via the AKT signaling pathway

Xueyi Shen, Changmin Niu, Jiaqian Guo, Mengmeng Xia, Jing Xia, Yanqiu Hu, Ying Zheng

Pages: 2819-2830 Published online on: 14 August 2018

The differentiation of human MSCs derived from adipose and amniotic tissues into insulin-producing cells, induced by PEI@Fe3O4 nanoparticles-mediated NRSF and SHH silencing

Rui Wang, Dianbao Zhang, Tao Zhang, Feng Zhao, Hongxin Lang, Xuewen Lin, Xining Pang

Pages: 2831-2838 Published online on: 14 August 2018

Long non-coding RNA SNHG20 promotes bladder cancer via activating the Wnt/β-catenin signalling pathway

Qingsong Zhao, Saiyue Gao, Qingyan Du, Ye Liu

Pages: 2839-2848 Published online on: 10 August 2018

Ultraviolet light-induced gasdermin C expression is mediated via TRPV1/calcium/calcineurin/NFATc1 signaling

Novi Kusumaningrum, Dong Hun Lee, Hyun‑Sun Yoon, Chi‑Hyun Park, Jin Ho Chung

Pages: 2859-2866 Published online on: 24 August 2018

Involvement of brain-derived neurotrophic factor in exercise‑induced cardioprotection of post-myocardial infarction rats

Bi‑Lei Wang, Hong Jin, Xi‑Qiong Han, Yang Xia, Nai‑Feng Liu

Pages: 2867-2880 Published online on: 24 August 2018

Thymosin β4 is associated with bone sialoprotein expression via ERK and Smad3 signaling pathways in MDPC-23 odontoblastic cells

Baik‑Dong Choi, Hee‑Jung Lim, Seung‑Yeon Lee, Myoung‑Hwa Lee, Ki‑Sung Kil, Do‑Seon Lim, Soon‑Jeong Jeong, Moon‑Jin Jeong

Pages: 2881-2890 Published online on: 07 September 2018

Bax inhibitor-1 suppresses early brain injury following experimental subarachnoid hemorrhage in rats

Jiaxin Liu, Shuai Zhou, Yueting Zhang, Xiuying Li, Xiying Qian, Weihua Tao, Lide Jin, Jianhua Zhao

Pages: 2891-2902 Published online on: 05 September 2018

Inhibition of lncRNA NEAT1 suppresses the inflammatory response in IBD by modulating the intestinal epithelial barrier and by exosome-mediated polarization of macrophages

Rui Liu, Anliu Tang, Xiaoyan Wang, Xiong Chen, Lian Zhao, Zhiming Xiao, Shourong Shen

Pages: 2903-2913 Published online on: 17 August 2018

Cannabinoid receptor 2 agonist attenuates blood‑brain barrier damage in a rat model of intracerebral hemorrhage by activating the Rac1 pathway

Zhe Wang, Yongfu Li, Shuangyong Cai, Rui Li, Guanbo Cao

Pages: 2914-2922 Published online on: 22 August 2018

Jam3 promotes migration and suppresses apoptosis of renal carcinoma cell lines

Xudong Li, Aiping Yin, Wenjing Zhang, Fei Zhao, Jia Lv, Jing Lv, Jiping Sun

Pages: 2923-2929 Published online on: 04 September 2018

Downregulation of glucose-regulated protein 78 enhances the cytotoxic effects of curcumin on human nasopharyngeal carcinoma cells

Xiaoming Yu, Long Shi, Li Yan, Hui Wang, Yan Wen, Xiuping Zhang

Pages: 2943-2951 Published online on: 23 August 2018

The active participation of p22phox-214T/C in the formation of intracranial aneurysm and the suppressive potential of edaravone

Juntao Hu, Jie Luo, Hui Wang, Chaojia Wang, Rongpei Long, Anrong Li, Yi Zhou, Zhicheng Fang, Qianxue Chen

Pages: 2952-2960 Published online on: 28 August 2018

Oral administration of Cervus nippon mantchuricus extract suppresses 2,4-dinitrochlorobenzene-induced atopic dermatitis in BALB/c mice and inflammatory effects in mast cells

Se Hyang Hong, Jin Mo Ku, Hyo In Kim, Sol Ji Lee, Ye Seul Lim, Hye Sook Seo, Yong Cheol Shin, Seong‑Gyu Ko

Pages: 2961-2971 Published online on: 05 September 2018
Open Access

[Corrigendum] Correlation between the expression of IL‑18 and deep venous thrombosis

Guangdi Li, Rudan Zhou, Xueling Zhao, Riguang Liu, Chuan Ye

Pages: 2972-2972 Published online on: 27 August 2018
Journal Cover

November 2018
Volume 42 Issue 5

Print ISSN: 1107-3756
Online ISSN: 1791-244X

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image