Journal Articles

Regulation mechanism of Fbxw7-related signaling pathways (Review)

Zhenyu Zhou, Chuanchao He, Jie Wang

Pages: 2215-2224 Published online on: 26 August 2015

IκB kinase α functions as a tumor suppressor in epithelial-derived tumors through an NF-κB-independent pathway (Review)

Yuxin Xie, Keqi Xie, Qiheng Gou, Nianyong Chen

Pages: 2225-2232 Published online on: 26 August 2015

Cancer stem cells: The potential of carbon ion beam radiation and new radiosensitizers (Review)

Sung-Jae Baek, Hideshi Ishii, Keisuke Tamari, Kazuhiko Hayashi, Naohiro Nishida, Masamitsu Konno, Koichi Kawamoto, Jun Koseki, Takahito Fukusumi, Shinichiro Hasegawa, Hisataka Ogawa, Atsushi Hamabe, Masaaki Miyo, Kozo Noguchi, Yuji Seo, Yuichiro Doki, Masaki Mori, Kazuhiko Ogawa

Pages: 2233-2237 Published online on: 01 September 2015
Open Access

HDAC1 and HDAC2 independently predict mortality in hepatocellular carcinoma by a competing risk regression model in a Southeast Asian population

Ser Yeng Ler, Carol Ho Wing Leung, Lay Wai Khin, Guo-Dong Lu, Manuel Salto-Tellez, Mikael Hartman, Philip Tsau Choong Iau, Celestial T. Yap, Shing Chuan Hooi

Pages: 2238-2250 Published online on: 09 September 2015
Open Access

Aberrant differentiation of Tsc2-deficient teratomas associated with activation of the mTORC1-TFE3 pathway

Haruna Kawano, Yoshitaka Ito, Fumio Kanai, Eri Nakamura, Norihiro Tada, Setsuo Takai, Shigeo Horie, Toshiyuki Kobayashi, Okio Hino

Pages: 2251-2258 Published online on: 08 September 2015
Open Access

Promoting roles of the secreted frizzled-related protein 2 as a Wnt agonist in lung cancer cells

Xiaomin Xiao, Yingying Xiao, Ruiling Wen, Yuhua Zhang, Xiaoxia Li, Haoli Wang, Jianqiong Huang, Jiahua Liu, Tiandi Long, Jun Tang

Pages: 2259-2266 Published online on: 21 August 2015
Open Access

RNAi-mediated RPL34 knockdown suppresses the growth of human gastric cancer cells

Hui Liu, Shaohua Liang, Xi Yang, Zhaoning Ji, Wenying Zhao, Xiaobing Ye, Jing Rui

Pages: 2267-2272 Published online on: 21 August 2015
Open Access

Insulin-like growth factor binding protein-3 mediates interleukin-24-induced apoptosis through inhibition of the mTOR pathway in prostate cancer

Yuefeng Du, Qingzhi Long, Ying Shi, Xiaogang Liu, Xudong Li, Jin Zeng, Yongguang Gong, Lei Li, Xinyang Wang, Dalin He

Pages: 2273-2281 Published online on: 13 August 2015
Open Access

CD24 expression as a marker for predicting clinical outcome and invasive activity in uterine cervical cancer

Tomohito Tanaka, Yoshito Terai, Yuhei Kogata, Keisuke Ashihara, Kazuya Maeda, Satoe Fujiwara, Saha Yoo, Yoshimichi Tanaka, Satoshi Tsunetoh, Hiroshi Sasaki, Masanori Kanemura, Akiko Tanabe, Masahide Ohmichi

Pages: 2282-2288 Published online on: 08 September 2015
Open Access

Immunotherapy for Lewis lung carcinoma utilizing dendritic cells infected with CK19 gene recombinant adenoviral vectors

Q. F. Sun, X. N. Zhao, C. L. Peng, Y. T. Hao, Y. P. Zhao, N. Jiang, H. Xue, J. Z. Guo, C. H. Yun, B. Cong, X. G. Zhao

Pages: 2289-2295 Published online on: 27 August 2015

Aberrantly elevated redox sensing factor Nrf2 promotes cancer stem cell survival via enhanced transcriptional regulation of ABCG2 and Bcl-2/Bmi-1 genes

Yan Jia, Jun Chen, He Zhu, Zan-Hui Jia, Man-Hua Cui

Pages: 2296-2304 Published online on: 20 August 2015

Inhibition of Src family kinases overcomes anoikis resistance induced by spheroid formation and facilitates cisplatin-induced apoptosis in human mesothelioma cells

Ryoji Eguchi, Yumiko Fujita, Chiharu Tabata, Hiroyasu Ogawa, Ichiro Wakabayashi, Takashi Nakano, Yoshihiro Fujimori

Pages: 2305-2310 Published online on: 13 August 2015

Increased efficiency of testicular tumor chemotherapy by ultrasound microbubble-mediated targeted transfection of siMDR1

Yun He, Yang Bi, Xiao-Juan Ji, Guanghui Wei

Pages: 2311-2318 Published online on: 09 September 2015

Trametinib with and without pazopanib has potent preclinical activity in thyroid cancer

Douglas W. Ball, Ning Jin, Ping Xue, Sheetal Bhan, Shabina R. Ahmed, D. Marc Rosen, Adam Schayowitz, Douglas P. Clark, Barry D. Nelkin

Pages: 2319-2324 Published online on: 26 August 2015

Upregulated KLK10 inhibits esophageal cancer proliferation and enhances cisplatin sensitivity in vitro

Lei Li, Nan Xu, Ning Fan, Qingchun Meng, Wenchao Luo, Lijia Lv, Wei Ma, Xiaoyu Liu, Lu Liu, Fei Xu, Huaxin Wang, Weifeng Mao, Yan Li

Pages: 2325-2332 Published online on: 20 August 2015

Aberrant hypomethylation and overexpression of the eyes absent homologue 2 suppresses tumor cell growth of human lung adenocarcinoma cells

Tangxin Gao, Shangyong Zheng, Qian Li, Pengzhan Ran, Lijuan Sun, Yuncang Yuan, Chunjie Xiao

Pages: 2333-2342 Published online on: 02 September 2015

A novel mutation in SIRT1-AS leading to a decreased risk of HCC

Junbin Liu, Weihong Wu, Junhua Jin

Pages: 2343-2350 Published online on: 19 August 2015

Radiosensitization of non-small cell lung cancer by kaempferol

Wei-Ting Kuo, Yuan-Chung Tsai, His-Chin Wu, Yung-Jen Ho, Yueh-Sheng Chen, Chen-Han Yao, Chun-Hsu Yao

Pages: 2351-2356 Published online on: 19 August 2015

p120-catenin participates in the progress of gastric cancer through regulating the Rac1 and Pak1 signaling pathway

Tong-Fei Li, Sheng-Hui Qin, Xu-Zhi Ruan, Xi Wang

Pages: 2357-2364 Published online on: 26 August 2015

IL-17A-producing T cells and associated cytokines are involved in the progression of gastric cancer

Fengyun Zhong, Dawei Cui, Hong Tao, Hong Du, Chungen Xing

Pages: 2365-2374 Published online on: 07 September 2015

Ursolic acid inhibits the proliferation of human ovarian cancer stem-like cells through epithelial-mesenchymal transition

Jie Zhang, Wenjing Wang, Lin Qian, Qiuwan Zhang, Dongmei Lai, Cong Qi

Pages: 2375-2384 Published online on: 20 August 2015

Expression of RAP1B is associated with poor prognosis and promotes an aggressive phenotype in gastric cancer

Ya Yang, Min Li, Yan Yan, Jia Zhang, Kai Sun, Jing‑Kun Qu, Jian-Sheng Wang, Xiao-Yi Duan

Pages: 2385-2394 Published online on: 01 September 2015

An HCG-rich microenvironment contributes to ovarian cancer cell differentiation into endothelioid cells in a three-dimensional culture system

Min Su, Chao Fan, Sainan Gao, Aiguo Shen, Xiaoying Wang, Yuquan Zhang

Pages: 2395-2402 Published online on: 20 August 2015

Sp1 cooperates with Sp3 to upregulate MALAT1 expression in human hepatocellular carcinoma

Ziling Huang, Lanshan Huang, Siqiao Shen, Jia Li, Huiping Lu, Weijia Mo, Yiwu Dang, Dianzhong Luo, Gang Chen, Zhenbo Feng

Pages: 2403-2412 Published online on: 08 September 2015

Exogenous hydrogen sulfide promotes C6 glioma cell growth through activation of the p38 MAPK/ERK1/2-COX-2 pathways

Yulan Zhen, Wei Zhang, Chujie Liu, Jing He, Yun Lu, Ruixian Guo, Jianqiang Feng, Ying Zhang, Jingfu Chen

Pages: 2413-2422 Published online on: 08 September 2015

Mitogen-activated protein kinase phosphatase 1 is involved in tamoxifen resistance in MCF7 cells

Gang Ma, Yixia Pan, Can Zhou, Ruifang Sun, Jingjing Bai, Peijun Liu, Yu Ren, Jianjun He

Pages: 2423-2430 Published online on: 02 September 2015

Novel dihydrobenzofuro[4,5-b][1,8]naphthyridin-6-one derivative, MHY-449, induces cell cycle arrest and apoptosis via the downregulation of Akt in human lung cancer cells

Hyun Sook Lim, Yong Jung Kang, Bokyung Sung, Seon Hee Kim, Min Jeong Kim, Hye Rim Kim, Seong Jin Kim, Yung Hyun Choi, Hyung Ryong Moon, Hae Young Chung, Nam Deuk Kim

Pages: 2431-2438 Published online on: 19 August 2015

Improved sensitivity and specificity for prostate cancer diagnosis based on the urine PCA3/PSA ratio acquired by sequence‑specific RNA capture

Kewen Zheng, Yaling Dou, Linfu He, Hanzhong Li, Zhicai Zhang, Yu Chen, Ali Ye, Wenjing Liu, Lingjun Kong

Pages: 2439-2444 Published online on: 09 September 2015

ADAM15 targets MMP9 activity to promote lung cancer cell invasion

Dan-Dan Dong, Hui Zhou, Gao Li

Pages: 2451-2460 Published online on: 14 August 2015

Silibinin induces apoptosis through inhibition of the mTOR-GLI1-BCL2 pathway in renal cell carcinoma

Zhenkun Ma, Wei Liu, Jin Zeng, Jiancheng Zhou, Peng Guo, Hongjun Xie, Zhao Yang, Long Zheng, Shan Xu, Xinyang Wang, Luke S. Chang, Dalin He, Lei Li

Pages: 2461-2468 Published online on: 26 August 2015

Salinomycin inhibits the growth of colorectal carcinoma by targeting tumor stem cells

Chen Zhang, Yaping Tian, Feiyu Song, Changhao Fu, Bo Han, Yi Wang

Pages: 2469-2476 Published online on: 08 September 2015

Analysis of the differential secretome of nasopharyngeal carcinoma cell lines CNE-2R and CNE-2

Ze-Tan Chen, Ling Li, Ya Guo, Song Qu, Wei Zhao, Hao Chen, Fang Su, Jun Yin, Qi-Yan Mo, Xiao-Dong Zhu

Pages: 2477-2488 Published online on: 08 September 2015

PEITC inhibits human brain glioblastoma GBM 8401 cell migration and invasion through the inhibition of uPA, Rho A, and Ras with inhibition of MMP-2, -7 and -9 gene expression

Yu-Cheng Chou, Meng-Ya Chang, Mei-Jen Wang, Fu-Shun Yu, Hsin-Chung Liu, Tomor Harnod, Chih-Huang Hung, Hsu-Tung Lee, Jing-Gung Chung

Pages: 2489-2496 Published online on: 08 September 2015

CD90 is upregulated in gastric cancer tissues and inhibits gastric cancer cell apoptosis by modulating the expression level of SPARC protein

Guang Chao Zhu, Lu Gao, Junyu He, Yuehua Long, Shan Liao, Haiyun Wang, Xujuan Li, Wei Yi, Zhen Pei, Minghua Wu, Juanjuan Xiang, Shuping Peng, Jian Ma, Ming Zhou, Zhaoyang Zeng, Bo Xiang, Wei Xiong, Ke Tang, Li Cao, Xiaoling Li, Guiyuan Li, Yanhong Zhou

Pages: 2497-2506 Published online on: 01 September 2015

RGS22 inhibits pancreatic adenocarcinoma cell migration through the G12/13 α subunit/F-actin pathway

Yanqiu Hu, Jun Xing, Ling Chen, Ying Zheng, Zuomin Zhou

Pages: 2507-2514 Published online on: 19 August 2015

Overexpression of CIP2A in clear cell renal cell carcinoma promotes cellular epithelial-mesenchymal transition and is associated with poor prognosis

Qizhen Tang, Qifei Wang, Guang Zeng, Quanlin Li, Tao Jiang, Zhiwei Zhang, Wei Zheng, Kenan Wang

Pages: 2515-2522 Published online on: 21 August 2015

Inhibition of cell proliferation and metastasis of human hepatocellular carcinoma by miR-137 is regulated by CDC42

Ming Gao, Liying Liu, Shenglei Li, Xudong Zhang, Zhiwei Chang, Mingzhi Zhang

Pages: 2523-2532 Published online on: 09 September 2015

Induction of apoptosis by an ethanol extract of Poria cocos Wolf. in human leukemia U937 cells

Yung Hyun Choi

Pages: 2533-2540 Published online on: 08 September 2015

Involvement of nuclear receptor RZR/RORγ in melatonin-induced HIF-1α inactivation in SGC-7901 human gastric cancer cells

Ri-Xiong Wang, Hui Liu, Li Xu, Hui Zhang, Rui-Xiang Zhou

Pages: 2541-2546 Published online on: 01 September 2015

N‑acetyl-S-(p-chlorophenylcarbamoyl)cysteine induces mitochondrial-mediated apoptosis and suppresses migration in melanoma cells

Wei Chen, Zhiming Jiang, Xiaoying Zhang, Jianguo Feng, Yutian Ling

Pages: 2547-2556 Published online on: 09 September 2015

Downregulation of VMP1 confers aggressive properties to colorectal cancer

Xian-Zhi Guo, Xiao-Lei Ye, Wei-Zhong Xiao, Xue-Ni Wei, Qing-Hua You, Xiao‑Hang Che, Yan-Jun Cai, Fang Chen, Hao Yuan, Xiao-Jian Liu, Ming-Hua Yu

Pages: 2557-2566 Published online on: 01 September 2015

Anti-CD3 x EGFR bispecific antibody redirects cytokine-induced killer cells to glioblastoma in vitro and in vivo

Pan Ma, Qiang He, Wei Li, Xianliang Li, Huamin Han, Mengmeng Jin, Changzhen Liu, Hua Tao, Juan Ma, Bin Gao

Pages: 2567-2575 Published online on: 28 August 2015

MicroRNA-92a contributes to tumor growth of human hepatocellular carcinoma by targeting FBXW7

Wei Yang, Changwei Dou, Yufeng Wang, Yuli Jia, Chao Li, Xin Zheng, Kangsheng Tu

Pages: 2576-2584 Published online on: 19 August 2015

Integrated analysis of the differential cellular and EBV miRNA expression profiles in microdissected nasopharyngeal carcinoma and non-cancerous nasopharyngeal tissues

Xun-Xun Wan, Hong Yi, Jia-Quan Qu, Qiu-Yan He, Zhi-Qiang Xiao

Pages: 2585-2601 Published online on: 01 September 2015

Hexane extract from Sargassum serratifolium inhibits the cell proliferation and metastatic ability of human glioblastoma U87MG cells

Chang-Won Kang, Min-Seok Park, Nan-Hee Kim, Ji-Hyun Lee, Chul-Woong Oh, Hyeung-Rak Kim, Gun-Do Kim

Pages: 2602-2608 Published online on: 21 August 2015

Cancer predisposing BARD1 mutations affect exon skipping and are associated with overexpression of specific BARD1 isoforms

Magdalena Ratajska, Magdalena Matusiak, Alina Kuzniacka, Bartosz Wasag, Izabela Brozek, Wojciech Biernat, Magdalena Koczkowska, Jaroslaw Debniak, Marcin Sniadecki, Piotr Kozlowski, Katarzyna Klonowska, Maxim Pilyugin, Dariusz Wydra, Geoff Laurent, Janusz Limon, Irmgard Irminger-Finger

Pages: 2609-2617 Published online on: 01 September 2015

Lentiviral-mediated multiple gene transfer to chondrocytes promotes chondrocyte differentiation and bone formation in rabbit bone marrow-derived mesenchymal stem cells

Ping Liu, Liang Sun, Hui Chen, Shui Sun, Dongsheng Zhou, Bo Pang, Jian Wang

Pages: 2618-2626 Published online on: 01 September 2015

Identification of biomarkers with a tumor stage-dependent expression and exploration of the mechanism involved in laryngeal squamous cell carcinoma

Lian Hui, Ning Yang, Huijun Yang, Xing Guo, Xuejun Jang

Pages: 2627-2635 Published online on: 27 August 2015

Expression and promoter methylation of Wnt inhibitory factor-1 in the development of oral submucous fibrosis

Shanghui Zhou, Ling Chen, Mubarak Mashrah, Yun Zhu, Zhijing He, Yuhua Hu, Tingxiu Xiang, Zhigang Yao, Feng Guo, Chenping Zhang

Pages: 2636-2642 Published online on: 09 September 2015

GdCl3 suppresses the malignant potential of hepatocellular carcinoma by inhibiting the expression of CD206 in tumor‑associated macrophages

Fangyu Zhu, Xiangnan Li, Yong Jiang, Haoran Zhu, Haolong Zhang, Chengyao Zhang, Yu Zhao, Fang Luo

Pages: 2643-2655 Published online on: 09 September 2015

Hyperthermia induces apoptosis by targeting Survivin in esophageal cancer

Sida Qin, Chongwen Xu, Shuo Li, Xifang Wang, Xin Sun, Peili Wang, Boxiang Zhang, Hong Ren

Pages: 2656-2664 Published online on: 08 September 2015

miR-1291 targets mucin 1 inhibiting cell proliferation and invasion to promote cell apoptosis in esophageal squamous cell carcinoma

Hailan Luo, Wentao Guo, Fei Wang, Yanjie You, Jianguo Wang, Xudong Chen, Jihong Wang, Yuanyuan Wang, Yuwen Du, Xiaonan Chen, Changgui Xue, Guohua Song, Fuqing Wang

Pages: 2665-2673 Published online on: 19 August 2015

Farnesoid X receptor signal is involved in deoxycholic acid-induced intestinal metaplasia of normal human gastric epithelial cells

Shu Li, Xin Chen, Lu Zhou, Bang-Mao Wang

Pages: 2674-2682 Published online on: 19 August 2015

Genistein enhances TRAIL-induced cancer cell death via inactivation of autophagic flux

Uddin Md. Nazim, Sang-Youel Park

Pages: 2692-2698 Published online on: 07 September 2015

New mouse xenograft model modulated by tumor-associated fibroblasts for human multi-drug resistance in cancer

Yan Ma, Zhiqiang Lin, John K. Fallon, Qiang Zhao, Dan Liu, Yongjun Wang, Feng Liu

Pages: 2699-2705 Published online on: 09 September 2015

Interferon-α/β enhances temozolomide activity against MGMT-positive glioma stem-like cells

Dong Shen, Cheng-Cheng Guo, Jing Wang, Zhi-Kun Qiu, Ke Sai, Qun-Ying Yang, Yin-Sheng Chen, Fu-Rong Chen, Jie Wang, Lawrence Panasci, Zhong-Ping Chen

Pages: 2715-2721 Published online on: 27 August 2015

SET and MYND domain-containing protein 3 is overexpressed in human glioma and contributes to tumorigenicity

Bin Dai, Weiqing Wan, Peng Zhang, Yisong Zhang, Changcun Pan, Guolu Meng, Xinru Xiao, Zhen Wu, Wang Jia, Junting Zhang, Liwei Zhang

Pages: 2722-2730 Published online on: 01 September 2015

IM-412 inhibits the invasion of human breast carcinoma cells by blocking FGFR-mediated signaling

Seung-Youn Jung, Jae Youn Yi, Mi-Hyoung Kim, Kyung-Hee Song, Seong-Mook Kang, Jiyeon Ahn, Sang-Gu Hwang, Ky-Youb Nam, Jie-Young Song

Pages: 2731-2737 Published online on: 08 September 2015

Sequential gemcitabine and tamoxifen treatment enhances apoptosis and blocks transformation in bladder cancer cells

Hisashi Takeuchi, Chinedu O. Mmeje, Goodwin G. Jinesh, Rikiya Taoka, Ashish M. Kamat

Pages: 2738-2744 Published online on: 21 August 2015

Hypoxia-induced fibroblast growth factor 11 stimulates capillary-like endothelial tube formation

Jimin Yang, Woo Jean Kim, Hyoung Oh Jun, Eun Ju Lee, Kyeong Won Lee, Jae-Yeon Jeong, Sae-Won Lee

Pages: 2745-2751 Published online on: 24 August 2015

Time-dependent release of extracellular vesicle subpopulations in tumor CABA I cells

Ilaria Giusti, Marianna Di Francesco, Laura Cantone, Sandra D'Ascenzo, Valentina Bollati, Gaspare Carta, Vincenza Dolo

Pages: 2752-2759 Published online on: 12 August 2015

The significance of the altered expression of lysophosphatidic acid receptors, autotaxin and phospholipase A2 as the potential biomarkers in type 1 endometrial cancer biology

Tomasz Wasniewski, Izabela Woclawek-Potocka, Dorota Boruszewska, Ilona Kowalczyk-Zieba, Emilia Sinderewicz, Katarzyna Grycmacher

Pages: 2760-2767 Published online on: 20 August 2015

Isolation and characterization of circulating micro(nano)vesicles in the plasma of colorectal cancer patients and their interactions with tumor cells

Małgorzata Stec, Monika Baj-Krzyworzeka, Jarosław Baran, Kazimierz Węglarczyk, Maria Zembala, Jakub Barbasz, Antoni Szczepanik, Marek Zembala

Pages: 2768-2775 Published online on: 26 August 2015

HAX-1 inhibits apoptosis in prostate cancer through the suppression of caspase-9 activation

Jiliang Yan, Chunyan Ma, Jian Cheng, Zhengguo Li, Chao Liu

Pages: 2776-2781 Published online on: 13 August 2015

Cytoprotective effects of ferritin on doxorubicin-induced breast cancer cell death

Benjaporn Buranrat, James R. Connor

Pages: 2790-2796 Published online on: 08 September 2015

MicroRNA-128 suppresses cell growth and metastasis in colorectal carcinoma by targeting IRS1

Lan Wu, Bo Shi, Kexin Huang, Guoyu Fan

Pages: 2797-2805 Published online on: 08 September 2015
Journal Cover

November-2015
Volume 34 Issue 5

Print ISSN: 1021-335X
Online ISSN: 1791-2431

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image