Journal Articles

Article Open Access

Effects of boric acid and potassium metaborate on cytokine levels and redox stress parameters in a wound model infected with methicillin‑resistant Staphylococcus aureus

Demet Celebi, Ali Taghizadehghalehjoughi, Sumeyye Baser, Sidika Genc, Aysegul Yilmaz, Yesim Yeni, Fatma Yesilyurt, Serkan Yildirim, Ismail Bolat, Saban Kordali, Ferah Yilmaz, Ahmet Hacimuftuoglu, Ozgur Celebi, Denisa Margina, George Mihai Nitulescu, Demetrios A. Spandidos, Aristidis Tsatsakis

Article Number: 294 Published online on: 02 August 2022
Article Open Access

Novel splice‑site variants c.393G>A, c.278_2A>G in exon 2 and Q705K variant in exon 3 of NLRP3 gene are associated with bipolar I disorder

Kuyaş Heki̇mler Öztürk, Güli̇n Özdamar Ünal

Article Number: 293 Published online on: 02 August 2022
Article Open Access

Correlation between serum immunoglobulin levels and retinal structure in patients with newly diagnosed Vogt‑Koyanagi‑Harada disease

Zhijian Jiang, Nan Zhang, Huiying Ji, Maoli Zhu, Min Zhou, Jianhong Dong

Article Number: 291 Published online on: 29 July 2022
Article Open Access

Knockdown of hsa_circ_0005699 attenuates inflammation and apoptosis induced by ox-LDL in human umbilical vein endothelial cells through regulation of the miR-450b-5p/NFKB1 axis

Tao Chen, Lei Li, Bo Ye, Weiqing Chen, Guofu Zheng, Hailiang Xie, Yi Guo

Article Number: 290 Published online on: 28 July 2022
Article Open Access

Macrophage migration inhibitory factor takes part in the lumbar ligamentum flavum hypertrophy

Qi-Lin Lu, Zi-Xuan Zheng, Yu-Hui Ye, Jiang-Yun Lu, Yu-Qi Zhong, Chao Sun, Cheng-Jie Xiong, Gong-Xu Yang, Feng Xu

Article Number: 289 Published online on: 27 July 2022
Retraction Open Access

[Retracted] MicroRNA‑744 inhibits tumor cell proliferation and invasion of gastric cancer via targeting brain‑derived neurotrophic factor

Ai-Jun Xu, Li-Na Fu, Hua-Xing Wu, Xiao-Li Yao, Rui Meng

Article Number: 288 Published online on: 27 July 2022
Article Open Access

Characterization of plasma exosomal microRNAs in responding to radiotherapy of human esophageal squamous cell carcinoma

Nan Miao, Wenjie Cai, Sijia Ding, Yajuan Liu, Wanhua Chen, Tao Sun

Article Number: 287 Published online on: 27 July 2022
Article Open Access

Reducing VEGFB expression regulates the balance of glucose and lipid metabolism in mice via VEGFR1

Xu Luo, Rong-Rong Li, Yu-Qi Li, Han-Pu Yu, Hai-Ning Yu, Wen-Guo Jiang, Ya-Na Li

Article Number: 285 Published online on: 26 July 2022
Article Open Access

Interference of PTK6/GAB1 signaling inhibits cell proliferation, invasion, and migration of cervical cancer cells

Juan Li, Nan Yang, Xiaolei Tian, Linglong Ouyang, Man Jiang, Shufang Zhang

Article Number: 284 Published online on: 26 July 2022
Correction Open Access

[Corrigendum] MicroRNA‑335 is downregulated in bladder cancer and inhibits cell growth, migration and invasion via targeting ROCK1

Deyao Wu, Xiaobing Niu, Huixing Pan, Yunfeng Zhou, Ping Qu, Jian Zhou

Article Number: 283 Published online on: 26 July 2022
Article Open Access

A novel de novo heterozygous variant of the KCNQ2 gene: Contribution to early‑onset epileptic encephalopathy in a female infant

Hai-Feng Liu, Ting-Yun Yuan, Jia-Wu Yang, Feng Li, Fan Wang, Hong-Min Fu

Article Number: 282 Published online on: 19 July 2022
Retraction Open Access

[Retracted] Upregulation of microRNA‑25‑3p inhibits proliferation, migration and invasion of osteosarcoma cells in vitro by directly targeting SOX4

Xiaolin Wu, Hongzhong Zhou, Bin Yue, Maohua Li, Fengxia Liu, Chensheng Qiu, Bohua Chen, Xuexiao Ma

Article Number: 281 Published online on: 19 July 2022
Review Open Access

Functions and mechanisms of N6‑methyladenosine in prostate cancer (Review)

Hongyuan Wan, Yanyan Feng, Junjie Wu, Lijie Zhu, Yuanyuan Mi

Article Number: 280 Published online on: 19 July 2022
Article Open Access

Adipose‑derived mesenchymal stem cell‑derived HCAR1 regulates immune response in the attenuation of sepsis

Hongyan Wang, Pengfei Xuan, Hongjun Tian, Xinyu Hao, Jingping Yang, Xiyuan Xu, Lixia Qiao

Article Number: 279 Published online on: 15 July 2022
Article Open Access

Protective effect of 17S‑epoxy‑docosapentaenoic acid against dextran sulfate sodium induced ulcerative colitis in BALB/c mice.

Lifang Wang, Hack Sun Choi, Yan Su, Binna Lee, Jong Hyun Choi, Sun-Hee Jang, Yong-Suk Jang, Jeong-Woo Seo

Article Number: 278 Published online on: 15 July 2022
Article

MCP‑1/CCR2 axis inhibits the chondrogenic differentiation of human nucleus pulposus mesenchymal stem cells

Xuancheng Ou, Tianyong Wen, Jinwei Ying, Qing He, Anwu Xuan, Dike Ruan

Article Number: 277 Published online on: 15 July 2022
Retraction Open Access

[Retracted] MicroRNA‑643 regulates the expression of ZEB1 and inhibits tumorigenesis in osteosarcoma

Huan Wang, Danmou Xing, Dong Ren, Wei Feng, Yan Chen, Zhiming Zhao, Zhihong Xiao, Zhengren Peng

Article Number: 276 Published online on: 11 July 2022
Article Open Access

ANP32E contributes to gastric cancer progression via NUF2 upregulation

Xiaowen Zhu, Yumin Zou, Tong Wu, Jian Ni, Qingyun Tan, Qingdong Wang, Meijia Zhang

Article Number: 275 Published online on: 06 July 2022
Retraction Open Access

[Retracted] microRNA‑145 inhibits osteosarcoma cell proliferation and invasion by targeting ROCK1

Pengfei Lei, Jie Xie, Long Wang, Xucheng Yang, Zixun Dai, Yihe Hu

Article Number: 274 Published online on: 04 July 2022
Journal Cover

September-2022
Volume 26 Issue 3

Print ISSN: 1791-2997
Online ISSN: 1791-3004

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image