Journal Articles

Current animal models of bladder cancer: Awareness of translatability (Review)

Jie Ding, Ding Xu, Chunwu Pan, Min Ye, Jian Kang, Qiang Bai, Jun Qi

Pages: 691-699 Published online on: 11 July 2014

Summary of the various treatments for osteonecrosis of the femoral head by mechanism: A review

Cheng Wang, Jiang Peng, Shibi Lu

Pages: 700-706 Published online on: 26 June 2014

Correlation between cystathionine β-synthase T883C genetic polymorphism and primary hypertension

Ying Zhang, Hong Wang, Huan-Wen Sun, Yu-Lan Chen, Ju‑Yan  Ouyang, Yu Wang, Ling Wang, Xiang-Yang Zhang

Pages: 713-718 Published online on: 23 June 2014

Objective parameters aid the prediction of fistulas in pancreatic surgery

Klaus Felix, Anna Schuck, Matthias M. Gaida, Ulf  Hinz, Dmitriy Dovzhanskiy, Jens Werner

Pages: 719-726 Published online on: 07 July 2014

Protective effects of quercetin and hyperoside on renal fibrosis in rats with unilateral ureteral obstruction

Yang Yan, Yuan Feng, Wei Li, Jian-Ping Che, Guang-Chun Wang, Min Liu, Jun-Hua Zheng

Pages: 727-730 Published online on: 14 July 2014

Lentivirus vector‑mediated mitofusin‑2 overexpression in rat ovary changes endocrine function and promotes follicular development in vivo

Xiaojing Hu, Xiubing Lei, Jidong Wang, Hongjuan Pan, Cong Li, Zhenwei Yao

Pages: 731-736 Published online on: 09 July 2014

Clinical analysis and etiology of porokeratosis

Chao‑Ying Gu, Cheng‑Feng Zhang, Lian‑Jun Chen, Lei‑Hong Xiang, Zhi‑Zhong Zheng

Pages: 737-741 Published online on: 24 June 2014

Preclinical humanized mouse model with ectopic ovarian tissues

Shilong Fu, Jue Wang, Wu Sun, Yi Xu, Xiaoyu Zhou, Wenjun Cheng

Pages: 742-746 Published online on: 01 July 2014

MicroRNA expression profile in intrauterine hypoxia‑induced pulmonary hypoplasia in rats

Huiyi Huo, Ziqiang Luo, Mingjie Wang, Xiaohe Yu, Zhengchang  Liao, Xiaocheng Zhou, Shaojie Yue

Pages: 747-753 Published online on: 20 June 2014

Comparison of the radiosensitivities of neurons and glial cells derived from the same rat brain

Shigehiro Kudo, Yoshiyuki Suzuki, Shin‑Ei Noda, Toshiyuki  Mizui, Katsuyuki Shirai, Masahiko Okamoto, Takuya Kaminuma, Yukari Yoshida, Tomoaki Shirao, Takashi Nakano

Pages: 754-758 Published online on: 23 June 2014

Elevated levels of alanine transaminase and triglycerides within normal limits are associated with fatty liver

Minoru Tomizawa, Yuji Kawanabe, Fuminobu Shinozaki, Sumihiko Sato, Yasufumi Motoyoshi, Takao Sugiyama, Shigenori Yamamoto, Makoto Sueishi

Pages: 759-762 Published online on: 23 June 2014

Long‑term follow‑up of whole lung lavage in patients with pulmonary alveolar proteinosis

Xiaoyan Zhou, Guochu Lu, Zhen Yu, Fei Gao, Tao Bian

Pages: 763-768 Published online on: 18 June 2014

DNA methylation of microRNA‑375 in impaired glucose tolerance

Xiaoli Wang, Xiangyun Chang, Jun Li, Liang Yin, Kan Sun

Pages: 775-780 Published online on: 30 June 2014

Characteristics and risk factor analysis of 410 cases of tracheobronchial tuberculosis

Xinmei Guo, Chunyan Wang, Xiaoping Wang, Juan Ma, Li Xv, Tingting Luan, Changwei Kou

Pages: 781-784 Published online on: 24 June 2014

Fistular onion stalk extract exhibits anti‑atherosclerotic effects in rats

Benhong He, Jianjun Hao, Weiwei Sheng, Yuancai Xiang, Jiemeia Zhang, Hao Zhu, Jingcheng Tian, Xu Zhu, Yunxia Feng, Hao Xia

Pages: 785-792 Published online on: 18 June 2014

Diagnosis of the cavo‑hepato‑atrial pathway in Budd‑Chiari syndrome by ultrasonography

Yong‑Hao Gai, Shi‑Feng Cai, Hui‑Li Fan, Qing‑Wei Liu

Pages: 793-796 Published online on: 04 July 2014

Diagnosis and management of a patient with primary pulmonary diffuse large B‑cell lymphoma: A case report and review of the literature

Ai‑Gui Jiang, Xiao‑Yan Gao, Hui‑Yu Lu

Pages: 797-800 Published online on: 20 June 2014

Post‑transplant recurrent pericarditis with pericardial tamponade is successfully treated with colchicine: A case report

Chen Gao, Fenghua Peng, Longkai Peng

Pages: 801-804 Published online on: 04 July 2014

Whole bone marrow cell culture: A convenient protocol for the in vitro expansion of endothelial progenitor cells

Jun‑Feng Liu, Zhong‑Dong Du, Zhi Chen, Zhi‑Xu He

Pages: 805-812 Published online on: 04 July 2014

Identification of genes in HepG2 cells that respond to DNA methylation and histone deacetylation inhibitor treatment

Qiang Sun, Yu Xie, Guojing Wang, Jidong Li

Pages: 813-817 Published online on: 18 June 2014

Prognostic significance of artemin and GFRα1 expression in laryngeal squamous cell carcinoma

Chaobing Gao, Xingwang Cheng, Xiaohong Li, Busheng Tong, Kaile Wu, Yehai Liu

Pages: 818-822 Published online on: 02 July 2014

A patient with agranulocytosis following the discontinuation of methimazole treatment for 4 months: A case report

Xiao‑Su Bai, Jing‑Hai Liu, Shao‑Mei Xiao

Pages: 823-825 Published online on: 30 June 2014

Iron regulates the expression of ferroportin 1 in the cultured hFOB 1.19 osteoblast cell line

Guo‑Yang Zhao, Dong‑Hua Di, Bo Wang, Peng Zhang, You‑Jia Xu

Pages: 826-830 Published online on: 03 July 2014

Unilateral ovarian and fallopian tube agenesis in an infertile patient with a normal uterus

Bingya Chen, Chunbo Yang, Zayd Sahebally, Hangmei Jin

Pages: 831-835 Published online on: 04 July 2014

The effect of the Ras homolog gene family (Rho), member A/Rho associated coiled‑coil forming protein kinase pathway in atrial fibrosis of type 2 diabetes in rats

Jinling Chen, Qingqing Li, Ruiqing Dong, Huikuan Gao, Hui Peng, Yongquan Wu

Pages: 836-840 Published online on: 14 July 2014

Calcifying aponeurotic fibroma of the finger in an elderly patient: CT and MRI findings with pathologic correlation

Jun Nishio, Hideaki Inamitsu, Hiroshi Iwasaki, Hiroyuki Hayashi, Masatoshi Naito

Pages: 841-843 Published online on: 11 July 2014

Promoter methylation of Raf kinase inhibitory protein: A significant prognostic indicator for patients with gastric adenocarcinoma

Dong‑Xia Li, Hai‑Yang Cai, Xia Wang, Yan‑Ling Feng, Song‑Wang Cai

Pages: 844-850 Published online on: 08 July 2014

Lopinavir inhibits insulin signaling by promoting protein tyrosine phosphatase 1B expression

Takatoshi Kitazawa, Yusuke Yoshino, Satoshi Suzuki, Ichiro Koga, Yasuo Ota

Pages: 851-855 Published online on: 04 July 2014

Type 2 diabetes mellitus control and atherosclerosis prevention in a non‑obese rat model using duodenal‑jejunal bypass

Xuan Chen, Zhen Huang, Wenhua Ran, Gang Liao, Lang Zha, Ziwei Wang

Pages: 856-862 Published online on: 07 July 2014

Protective roles of erythropoiesis‑stimulating proteins in chronic heart failure with anemia

Shuqin Zhou, Yugang Zhuang, Wei Zhao, Bojie Jiang, Hui  Pan, Xiangyu Zhang, Hu Peng, Yanqing Chen

Pages: 863-870 Published online on: 14 July 2014

Toll‑like receptor 4 monoclonal antibody attenuates lipopolysaccharide‑induced acute lung injury in mice

Zhijie He, Xiaotong Chen, Shouping Wang, Zijun Zou

Pages: 871-876 Published online on: 24 June 2014

Treatment protocols for growth hormone‑secreting pituitary adenomas combined with craniofacial fibrous dysplasia: A case report of atypical McCune‑Albright syndrome

Jia Xu, Xi Li, Chang‑Sheng Lv, Ying Chen, Meng Wang, Jian‑Feng Liu, Lai Gui

Pages: 877-880 Published online on: 19 June 2014

Overexpression of netrin‑1 increases the expression of tight junction‑associated proteins, claudin‑5, occludin, and ZO‑1, following traumatic brain injury in rats

Jianfeng Wen, Suokai Qian, Qifan Yang, Lei Deng, Ye Mo, Yuefei Yu

Pages: 881-886 Published online on: 01 July 2014

Role of cystatin C in renal damage and the optimum cut‑off point of renal damage among patients with type 2 diabetes mellitus

Xiaopang Rao, Meiyan Wan, Caixia Qiu, Chongcai Jiang

Pages: 887-892 Published online on: 30 June 2014

Quantitative assessment of iron in heart and liver phantoms using dual‑energy computed tomography

Yi‑Shan Tsai, Jiang‑Shiuh Chen, Chien‑Kuo Wang, Chia‑Hsing Lu, Chao‑Neng Cheng, Chin‑Shun Kuo, Yi‑Sheng Liu, Hong‑Ming Tsai

Pages: 907-912 Published online on: 27 June 2014

Inhibitory effect of gene combination in a mouse model of colon cancer with liver metastasis

Tong Du, Hongxin Niu

Pages: 913-918 Published online on: 25 June 2014

EBP50 regulates the apoptosis of pancreatic cancer cells by decreasing the expression levels of Bcl‑2

Mengyao Ji, Lei Yuan, Xiaoguang Lv, Weiguo Dong, Xiulan Peng

Pages: 919-924 Published online on: 07 July 2014

Gliomatosis cerebri mimicking acute viral encephalitis and with malignant transformation of partial lesions: A case report

Peixin Sun, Haozhe Piao, Xu Guo, Zhengrong Wang, Rui  Sui, Ye Zhang, Bing Yao, Yi Chen

Pages: 925-928 Published online on: 24 June 2014

In vitro damage of Candida albicans biofilms by chitosan

Yu Pu, Aibo Liu, Yuqiang Zheng, Bin Ye

Pages: 929-934 Published online on: 11 July 2014

Cryopreserved mouse fetal liver stromal cells treated with mitomycin C are able to support the growth of human embryonic stem cells

Wei Zhang, Jiabo Hu, Quanhui Ma, Sanqiang Hu, Yanyan Wang, Xiangmei Wen, Yongbin Ma, Hong Xu, Hui Qian, Wenrong Xu

Pages: 935-942 Published online on: 23 June 2014

Nicotinamide mononucleotide improves energy activity and survival rate in an in vitro model of Parkinson's disease

Lei Lu, Le Tang, Wenshi Wei, Yunyi Hong, Heyu Chen, Weihai Ying, Shengdi Chen

Pages: 943-950 Published online on: 14 July 2014

Associations between apolipoprotein CIII concentrations and microalbuminuria in type 2 diabetes

Zhi‑Juan Hu, Lu‑Ping Ren, Chao Wang, Bing Liu, Guang‑Yao Song

Pages: 951-956 Published online on: 07 July 2014

Antiosteoporotic effects of Polycan in combination with calcium lactate‑gluconate in ovariectomized rats

Jae‑Suk Choi, Joo Wan Kim, Ki Young Kim, Hyung‑Rae Cho, In Soon Choi, Sae Kwang Ku

Pages: 957-967 Published online on: 20 June 2014

Naringin administration inhibits platelet aggregation and release by reducing blood cholesterol levels and the cytosolic free calcium concentration in hyperlipidemic rabbits

Yang Xiao, Lai‑Lai Li, Yan‑Yan Wang, Jing‑Jing Guo, Wen‑Ping Xu, Yi Wang

Pages: 968-972 Published online on: 20 June 2014

Effects of spironolactone and losartan on the early neovascularization of acute myocardial infarction

Yan Liu, Kunshen Liu

Pages: 978-982 Published online on: 18 June 2014

Effect of sodium ferulate on delayed rectifier K+ currents in PC12 cells

Wei Wang, Yuyun Wang, Chunlei Zhang, Mengmeng Sun, Xiaoyin Zhu

Pages: 983-987 Published online on: 24 June 2014

Exposure to high levels of glucose increases the expression levels of genes involved in cholesterol biosynthesis in rat islets

Yixuan Sun, Yuqing Zhang, Na Li, Hua Zhang, Libin Zhou, Li Shao

Pages: 991-997 Published online on: 26 June 2014

Inhibition of Aurora-B suppresses HepG2 cell invasion and migration via the PI3K/Akt/NF-κB signaling pathway in vitro

Ren Feng Shan, Yun Fei Zhou, Ai Fen Peng, Zhi Gang Jie

Pages: 1005-1009 Published online on: 14 July 2014

Progesterone protects blood‑brain barrier function and improves neurological outcome following traumatic brain injury in rats

Daowen Si, Juan Li, Jiang  Liu, Xiaoyin Wang, Zifeng Wei, Qingyou Tian, Haitao Wang, Gang Liu

Pages: 1010-1014 Published online on: 11 July 2014

Dendrobium candidum Wall. ex Lindl. attenuates CCl4‑induced hepatic damage in imprinting control region mice

Gui‑Jie Li, Peng Sun, Qiang Wang, Yu Qian, Kai Zhu, Xin Zhao

Pages: 1015-1021 Published online on: 08 July 2014
Journal Cover

September-2014
Volume 8 Issue 3

Print ISSN: 1792-0981
Online ISSN: 1792-1015

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image