Journal Articles

Open Access

Towards effective COVID‑19 vaccines: Updates, perspectives and challenges (Review)

Daniela Calina, Anca Oana Docea, Demetrios Petrakis, Alex M. Egorov, Aydar A. Ishmukhametov, Alexsandr G. Gabibov, Michael I. Shtilman, Ronald Kostoff, Félix Carvalho, Marco Vinceti, Demetrios A. Spandidos, Aristidis Tsatsakis

Pages: 3-16 Published online on: 06 May 2020
Open Access

Zinc and respiratory tract infections: Perspectives for COVID‑19 (Review)

Anatoly V. Skalny, Lothar Rink, Olga P. Ajsuvakova, Michael Aschner, Viktor A. Gritsenko, Svetlana I. Alekseenko, Andrey A. Svistunov, Demetrios Petrakis, Demetrios A. Spandidos, Jan Aaseth, Aristidis Tsatsakis, Alexey A. Tinkov

Pages: 17-26 Published online on: 14 April 2020
Open Access

Large intestine embryogenesis: Molecular pathways and related disorders (Review)

Antonios Kostouros, Ioannis Koliarakis, Konstantinos Natsis, Demetrios A. Spandidos, Aristidis Tsatsakis, John Tsiaoussis

Pages: 27-57 Published online on: 21 April 2020
Open Access

HIKESHI silencing can enhance mild hyperthermia sensitivity in human oral squamous cell carcinoma HSC‑3 cells

Yoshiaki Tabuchi, Keita Maekawa, Misako Torigoe, Yukihiro Furusawa, Tetsushi Hirano, Satsuki Minagawa, Tatsuya Yunoki, Atsushi Hayashi

Pages: 58-66 Published online on: 28 April 2020
Open Access

Juglanin administration protects skin against UVB‑induced injury by reducing Nrf2‑dependent ROS generation

Ying‑Hui Kong, Su‑Ping Xu

Pages: 67-82 Published online on: 24 April 2020
Open Access

CircSAMD4A regulates cell progression and epithelial‑mesenchymal transition by sponging miR‑342‑3p via the regulation of FZD7 expression in osteosarcoma

Chuhai Xie, Binwei Chen, Boyi Wu, Jianhong Guo, Yulong Shi, Yanming Cao

Pages: 107-118 Published online on: 22 April 2020
Open Access

TGF‑β1 induces CREB1‑mediated miR‑1290 upregulation to antagonize lung fibrosis via Napsin A

Shuhong Guan, Yudi Wu, Qiudi Zhang, Jun Zhou

Pages: 141-148 Published online on: 03 April 2020
Open Access

NED416, a novel synthetic Sirt1 activator, promotes cutaneous wound healing via the MAPK/Rho pathway

Hussain Mustatab Wahedi, Jae Khyung Chae, Lalita Subedi, Min Cheol Kang, Hyunkyung Cho, Sanghee Kim, Sun Yeou Kim

Pages: 149-158 Published online on: 03 April 2020
Open Access

Osteocyte TGFβ1‑Smad2/3 is positively associated with bone turnover parameters in subchondral bone of advanced osteoarthritis

Guangming Dai, Haozhuo Xiao, Junyi Liao, Nian Zhou, Chen Zhao, Wei Xu, Wenjuan Xu, Xi Liang, Wei Huang

Pages: 167-178 Published online on: 14 April 2020
Open Access

Effects of applying amoxicillin in juvenile mice on enamel mineralization and the expression of kallikrein‑related peptidase 4 and tight junction proteins in ameloblasts

Jianghong Gao, Xinmei Li, Liping Gao, Haiyan Chen, Bashayer H. Baras, Xiaojing Liu, Hao Liu, Ayesha Rana, Meili Gao, Jianping Ruan

Pages: 179-190 Published online on: 12 May 2020
Open Access

The JAK2/STAT3 pathway inhibitor, AG490, suppresses the abnormal behavior of keloid fibroblasts in vitro

Ying Zhou, Yuexin Sun, Wenjun Hou, Liwen Ma, Yue Tao, Dan Li, Cui Xu, Jun Bao, Weixin Fan

Pages: 191-200 Published online on: 29 April 2020
Open Access

XPD inhibits cell growth and invasion and enhances chemosensitivity in esophageal squamous cell carcinoma by regulating the PI3K/AKT signaling pathway

Jie Jian, Shuang Li, Li‑Zhen Liu, Li Zhen, Ling Yao, Li‑Hong Gan, Ya‑Qing Huang, Nian Fang

Pages: 201-210 Published online on: 04 May 2020
Open Access

LRP6 is involved in the proliferation, migration and invasion of trophoblast cells via miR‑346

Lu Zhang, Huihui Li, Mingbao Li, Wenxia Zhang, Zhou Yang, Shuquan Zhang

Pages: 211-223 Published online on: 08 April 2020
Open Access

Genome‑wide DNA methylation regulation analysis of long non‑coding RNAs in glioblastoma

Jianghuai Ji, Lei Zhao, Xiaoxiao Zhao, Qianpeng Li, Yi An, Li Li, Dongguo Li

Pages: 224-238 Published online on: 15 April 2020
Open Access

Puerarin improves graft bone defect through microRNA‑155‑3p‑mediated p53/TNF‑α/STAT1 signaling pathway

Yang Zhou, Hongyu Lian, Kexin Liu, Deli Wang, Xuelian Xiu, Zhang Sun

Pages: 239-251 Published online on: 06 May 2020
Open Access

A risk score system based on DNA methylation levels and a nomogram survival model for lung squamous cell carcinoma

Ming Zhang, Libing Sun, Yi Ru, Shasha Zhang, Junjun Miao, Pengda Guo, Jinghuan Lv, Feng Guo, Biao Liu

Pages: 252-264 Published online on: 27 April 2020
Open Access

Mechanism of Notch1‑saRNA‑1480 reversing androgen sensitivity in human metastatic castration‑resistant prostate cancer

Libin Ma, Kang Jiang, Peiwu Jiang, Han He, Kean Chen, Jia Shao, Gang Deng

Pages: 265-279 Published online on: 08 May 2020
Open Access

EOFAZ inhibits endothelial‑to‑mesenchymal transition through downregulation of KLF4

Yanyan Zhang, Chen Li, Yongpan Huang, Shuang Zhao, Yini Xu, Yan Chen, Feng Jiang, Ling Tao, Xiangchun Shen

Pages: 300-310 Published online on: 09 April 2020
Open Access

Cyclopamine functions as a suppressor of benign prostatic hyperplasia by inhibiting epithelial and stromal cell proliferation via suppression of the Hedgehog signaling pathway

Yi‑Feng Yuan, Wen‑Xiong Zhu, Tao Liu, Ju‑Qiao He, Qing Zhou, Xing Zhou, Xi Zhang, Jing Yang

Pages: 311-319 Published online on: 08 April 2020
Open Access

Astragalus polysaccharides attenuate pulmonary fibrosis by inhibiting the epithelial-mesenchymal transition and NF-κB pathway activation

Rui Zhang, Liming Xu, Xiaoxia An, Xinbing Sui, Shuang Lin

Pages: 331-339 Published online on: 13 April 2020
Open Access

Astragaloside IV protects retinal pigment epithelial cells from apoptosis by upregulating miR‑128 expression in diabetic rats

Tao Wang, Zhongwei Zhang, Caiping Song, Lei Sun, Xinli Sui, Qun Qu, Jing Liu

Pages: 340-350 Published online on: 23 April 2020
Open Access

Spirulina protein promotes skin wound repair in a mouse model of full-thickness dermal excisional wound

Ping Liu, Jeong‑Wook Choi, Min‑Kyeong Lee, Youn Hee Choi, Taek‑Jeong Nam

Pages: 351-359 Published online on: 08 April 2020
Open Access

MicroRNA‑1 regulates the development of osteoarthritis in a Col2a1‑Cre‑ERT2/GFPfl/fl‑RFP‑miR‑1 mouse model of osteoarthritis through the downregulation of Indian hedgehog expression

Xianda Che, Taoyu Chen, Lei Wei, Xiaodong Gu, Yangyang Gao, Shufen Liang, Penghua Li, Dongping Shi, Bin Liang, Chunfang Wang, Pengcui Li

Pages: 360-370 Published online on: 12 May 2020
Open Access

Proteomic landscape of human coronary artery atherosclerosis

Yaqing Zhou, Jinxia Yuan, Yinwen Fan, Fenghui An, Jiaxin Chen, Yongjie Zhang, Jianliang Jin, Mufeng Gu, Zhiyuan Mao, Haijian Sun, Qiaowei Jia, Chenhui Zhao, Mingyue Ji, Jing Zhang, Guangxu Xu, Enzhi Jia

Pages: 371-383 Published online on: 12 May 2020
Open Access

miR‑199a decreases Neuritin expression involved in the development of Alzheimer's disease in APP/PS1 mice

Dandan Song, Guoxiang Li, Yu Hong, Pan Zhang, Jingling Zhu, Lei Yang, Jin Huang

Pages: 384-396 Published online on: 12 May 2020

MicroRNA‑383‑5p inhibits the proliferation and promotes the apoptosis of gastric cancer cells by targeting cancerous inhibitor of PP2A

Xinxin Li, Jinpeng Yuan, Qiangjian Cao, Aosi Xie, Juntian Chen

Pages: 397-405 Published online on: 12 May 2020

Downregulation of miR‑141 deactivates hepatic stellate cells by targeting the PTEN/AKT/mTOR pathway

Haijun Liang, Xinwei Wang, Changyun Si, Yuxiu Duan, Baoxin Chen, Haixia Liang, Daokun Yang

Pages: 406-414 Published online on: 15 April 2020

Phorbol myristate acetate induces cellular senescence in rat microglia in vitro

Dan Cao, Xiao-Hong Li, Xiao-Guang Luo, Hong-Mei Yu, Li-Shu Wan, Ling Wei, Yan Ren

Pages: 415-426 Published online on: 23 April 2020

Promotion of liver regeneration and anti‑fibrotic effects of the TGF‑β receptor kinase inhibitor galunisertib in CCl4‑treated mice

Atsutaka Masuda, Toru Nakamura, Mitsuhiko Abe, Hideki  Iwamoto, Takahiko Sakaue, Toshimitsu Tanaka, Hiroyuki  Suzuki, Hironori Koga, Takuji Torimura

Pages: 427-438 Published online on: 05 May 2020

Propofol induces apoptosis by activating caspases and the MAPK pathways, and inhibiting the Akt pathway in TM3 mouse Leydig stem/progenitor cells

Fu‑Chi Kang, Yun‑Chia Chen, Shu‑Chun Wang, Edmund Cheung So, Bu‑Miin Huang

Pages: 439-448 Published online on: 21 April 2020
Open Access

Cinnamaldehyde protects against oxidative stress and inhibits the TNF‑α‑induced inflammatory response in human umbilical vein endothelial cells

Nam‑Yi Kim, Nguyet‑Tran Trinh, Sang‑Gun Ahn, Soo‑A Kim

Pages: 449-457 Published online on: 16 April 2020
Journal Cover

July-2020
Volume 46 Issue 1

Print ISSN: 1107-3756
Online ISSN: 1791-244X

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image