Journal Articles

The role of the RhoA/Rho kinase pathway in anti‑angiogenesis and its potential value in prostate cancer (Review)

Weihua Chen, Kaili Mao, Zhongmin Liu, Anh Tuan Dinh‑Xuan

Pages: 1907-1911 Published online on: 21 August 2014
Open Access

Rapid response to systemic bevacizumab therapy in recurrent respiratory papillomatosis

Michael Mohr, Christoph Schliemann, Christoph Biermann, Lars‑Henning  Schmidt, Torsten Kessler, Joachim Schmidt, Karsten Wiebe, Klaus‑Michael Müller, Thomas K. Hoffmann, Andreas H. Groll, Claudius Werner, Christina  Kessler, Rainer Wiewrodt, Claudia Rudack, Wolfgang E. Berdel

Pages: 1912-1918 Published online on: 28 August 2014
Open Access

Decitabine inhibits the cell growth of cholangiocarcinoma in cultured cell lines and mouse xenografts

Bing Wang, Hongbo Li, Rui Yang, Shunchang Zhou, Shengquan Zou

Pages: 1919-1924 Published online on: 04 September 2014
Open Access

Primary paraganglioma located between the thyroid gland and the left common carotid artery: A case report

Dihua Huang, Liming Huang, Jingqi Tian, Aijing Sun, Feng Xu

Pages: 1925-1928 Published online on: 11 August 2014
Open Access

Priapism as the initial symptom of primary penile lymphoma: A case report

Zhaohua Gong, Ying Zhang, Hongjin Chu, Peiwen Lian, Liangming Zhang, Ping Sun, Jian Chen

Pages: 1929-1932 Published online on: 28 August 2014
Open Access

Suppressor of Zeste 12 homolog RNA interference inhibits retinoblastoma cell invasion

Min Zhou, Jiannan Sun, Yujing Liu, Jia Ma

Pages: 1933-1936 Published online on: 20 August 2014
Open Access

A CpG island methylator phenotype of colorectal cancer that is contiguous with conventional adenomas, but not serrated polyps

Koji Hokazono, Takashi Ueki, Kinuko Nagayoshi, Yasunobu Nishioka, Tatsunobu  Hatae, Yutaka Koga, Minako Hirahashi, Yoshinao Oda, Masao Tanaka

Pages: 1937-1944 Published online on: 08 August 2014
Open Access

Schwannoma with an uncommon anal location

Jiyong Pan, Huirong Jing, Xiaofeng Tian, Zhe Fan

Pages: 1945-1946 Published online on: 19 August 2014
Open Access

BRAF‑activated long non‑coding RNA contributes to cell proliferation and activates autophagy in papillary thyroid carcinoma

Yong Wang, Qinhao Guo, Yan Zhao, Jiejing Chen, Shuwei Wang, Jun Hu, Yueming Sun

Pages: 1947-1952 Published online on: 28 August 2014
Open Access

Overexpression of the Survivin gene in SGC7901 cell resistance to cisplatin

Hanzhang Dong, Gaogao Liu, Biao Jiang, Jiubing Guo, Guoquan  Tao, Wei Yiu, Jingsong Zhou, Guoxin Li

Pages: 1953-1956 Published online on: 20 August 2014
Open Access

Giant appendiceal neurofibroma in von Recklinghausen's disease: A case report and literature review

Liwen Guo, Kuifeng He, Xin Xu, Guangliang Li, Zhongqi  Li, Yaxian Xia, Xiaodong Teng, Lisong Teng

Pages: 1957-1960 Published online on: 04 September 2014
Open Access

Antitumor activity of cobrotoxin in human lung adenocarcinoma A549 cells and following transplantation in nude mice

Jian Shen, Yan Xie, Mei‑Lin Sun, Rong Han, Zheng‑Hong Qin, Jing‑Kang He

Pages: 1961-1965 Published online on: 21 August 2014
Open Access

Limb salvage surgery following resection of a melanoma: Foot and ankle reconstruction using cutaneous flaps

Jian‑Feng Liu, Li‑Rong Zhao, Lai‑Jin Lu, Lei Chen, Zhi‑Gang Liu, Xu Gong, Bin Liu

Pages: 1966-1972 Published online on: 12 August 2014
Open Access

PKM2 regulates Gli1 expression in hepatocellular carcinoma

Qiuran Xu, Xin Liu, Xin Zheng, Yingmin Yao, Qingguang Liu

Pages: 1973-1979 Published online on: 12 August 2014

Aggressive renal angiomyolipoma with vena cava extension: A case report and literature review

Gang Shen, Qiqi Mao, Hanjin Yang, Chaojun Wang

Pages: 1980-1982 Published online on: 08 August 2014

Isolated oculomotor nerve palsy as a paraneoplastic manifestation of gastric diffuse large B‑cell lymphoma: A case report

Shang‑Yih Yan, Yi‑Jen Peng, Chun–Shu Lin, Giia‑Sheun Peng, Ping‑Ying Chang

Pages: 1983-1985 Published online on: 19 August 2014
Open Access

Paraneoplastic secondary hypertension due to a renin‑secreting desmoplastic small round cell tumor: A case report

Hee‑Jeong Lee, Jin‑Soo Hyun, Hoe‑Soo Jang, Hyoung Sul, Sang‑Gon Park

Pages: 1986-1992 Published online on: 18 August 2014
Open Access

Regulation of insulin‑like growth factor signaling by metformin in endometrial cancer cells

Ya Xie, Jing‑Lu Wang, Mei Ji, Zhong‑Fu Yuan, Zheng  Peng, Yi  Zhang, Jian‑Guo Wen, Hui‑Rong Shi

Pages: 1993-1999 Published online on: 20 August 2014
Open Access

A dual‑targeting liposome conjugated with transferrin and arginine‑glycine‑aspartic acid peptide for glioma‑targeting therapy

Li Qin, Cheng‑Zheng Wang, Hui‑Jie Fan, Chong‑Jian Zhang, Heng‑Wei Zhang, Min‑Hao Lv, Shu‑De Cui

Pages: 2000-2006 Published online on: 14 August 2014
Open Access

Congenital mesoblastic nephroma: Clinical analysis of eight cases and a review of the literature

Zuo-Peng Wang, Kai Li, Kui-Ran Dong, Xian-Min Xiao, Shan Zheng

Pages: 2007-2011 Published online on: 01 September 2014

Evaluating the various phases of cisplatin‑induced emesis in rats

Jun Shi

Pages: 2017-2022 Published online on: 05 September 2014

Picropodophyllin and sorafenib synergistically suppress the proliferation and motility of hepatocellular carcinoma cells

Minoru Tomizawa, Fuminobu Shinozaki, Yasufumi Motoyoshi, Takao  Sugiyama, Shigenori Yamamoto, Makoto Sueishi

Pages: 2023-2026 Published online on: 27 August 2014

Expression of insulin-like growth factor-II mRNA-binding protein-3 as a marker for predicting clinical outcome in patients with esophageal squamous cell carcinoma

Akihiro Takata, Shuji Takiguchi, Kaoru Okada, Tsuyoshi Takahashi, Yukinori Kurokawa, Makoto Yamasaki, Hiroshi Miyata, Kiyokazu Nakajima, Masaki Mori, Yuichiro Doki

Pages: 2027-2031 Published online on: 20 August 2014

Erythropoietin production in renal cell carcinoma and renal cysts in autosomal dominant polycystic kidney disease in a chronic dialysis patient with polycythemia: A case report

Keiichi Ito, Takako Asano, Susumu Tominaga, Hidehiko  Yoshii, Harutake Sawazaki, Tomohiko Asano

Pages: 2032-2036 Published online on: 21 August 2014

Prostate cancer with cyst formation detected by whole body positron emission tomography/computed tomography: A case report

Hakushi Kim, Sunao Shoji, Tetsuro Tomonaga, Masanori  Shima, Toshiro Terachi, Toyoaki Uchida

Pages: 2037-2039 Published online on: 08 September 2014

Laparoscopic heminephrectomy of a horseshoe kidney with giant renal cell carcinoma: A case report

Xiaolong Qi, Feng Liu, Qi Zhang, Dahong Zhang

Pages: 2040-2042 Published online on: 19 August 2014

Improved ataxia telangiectasia mutated kinase inhibitor KU60019 provides a promising treatment strategy for non‑invasive breast cancer

Ying Zhu, Changfei Mao, Jianzhong Wu, Shuchun Li, Rong Ma, Haixia Cao, Minghua Ji, Changwen Jing, Jinhai Tang

Pages: 2043-2048 Published online on: 13 August 2014

Enhancer of zeste homolog 2 is involved in the proliferation of endometrial carcinoma

Nan Jia, Qing Li, Xiang Tao, Jieyu Wang, Keqin Hua, Weiwei Feng

Pages: 2049-2054 Published online on: 12 August 2014

High temperature hyperthermia treatment for canines exhibiting superficial tumors: A report of three cases

Hidefumi Takagi, Kazuo Azuma, Tomohiro Osaki, Norihiko Itoh, Shinichi Nakazumi, Yasuho Taura, Yoshiharu Okamoto

Pages: 2055-2058 Published online on: 03 September 2014

Goiter and hearing impairment: A case of a male patient with Pendred syndrome

Er-Wei Hu, Li-Bin Liu, Ruo-Yu Jiang, Xiang-Hui He

Pages: 2059-2062 Published online on: 19 August 2014

RNA interference‑mediated knockdown of Aurora‑B alters the metastatic behavior of A549 cells via modulation of the phosphoinositide 3‑kinase/Akt signaling pathway

Long Dian Zhou, Xu Xiong, Xin Hua Long, Zhi Li Liu, Shan Hu Huang, Wei Zhang

Pages: 2063-2068 Published online on: 20 August 2014

Differential β-catenin expression levels are associated with morphological features and prognosis of colorectal cancer

Zhao-Hua Gao, Chong Lu, Mei-Xian Wang, Yi Han, Li-Juan Guo

Pages: 2069-2076 Published online on: 11 August 2014

Involvement of the Akt signaling pathway in ER‑α36/GRP94‑mediated signaling in gastric cancer

Zhengqi Fu, Hongyan Zhen, Feng Zou, Xuming Wang, Ying Chen, Lijiang Liu

Pages: 2077-2080 Published online on: 09 September 2014

Comparative gene expression profiling of normal and human colorectal adenomatous tissues

Gongliang Du, Xuehong Fang, Wei Dai, Ruipeng Zhang, Ruiting Liu, Xingbo Dang

Pages: 2081-2085 Published online on: 27 August 2014

Liver kinase B1 enhances chemoresistance to gemcitabine in breast cancer MDA‑MB‑231 cells

Chen Xia, Fugui Ye, Xin Hu, Zhengdong Li, Beiqi Jiang, Yun  Fu, Xiaolin Cheng, Zhiming Shao, Zhigang Zhuang

Pages: 2086-2092 Published online on: 14 August 2014

Combined detection of serum UL16‑binding protein 2 and macrophage inhibitory cytokine‑1 improves early diagnosis and prognostic prediction of pancreatic cancer

Yu‑Fen Zhou, Ling‑Xiao Xu, Li‑Ya Huang, Fang Guo, Fan  Zhang, Xiang‑Yi He, Yao‑Zong Yuan, Wei‑Yan Yao

Pages: 2096-2102 Published online on: 08 August 2014

Expression of multidrug resistance proteins in invasive ductal carcinoma of the breast

Weiquan Li, Maomin Song

Pages: 2103-2109 Published online on: 11 August 2014

Knockdown of phosphodiesterase 4D inhibits nasopharyngeal carcinoma proliferation via the epidermal growth factor receptor signaling pathway

Ting Xu, Sihai Wu, Yuan Yuan, Guoxin Yan, Dajiang Xiao

Pages: 2110-2116 Published online on: 08 August 2014

Electron microscopic analysis of an angiosarcoma of the thyroid from a non‑Alpine endemic goiter region: A case report and brief review of the literature

Serdar Altınay, Aynur Özen, Esat Namal, Pelin Ertürküner

Pages: 2117-2121 Published online on: 21 August 2014

Primary squamous cell carcinoma of the stomach: A case report

Sun Hwi Hwang, Jung Hee Lee, Kyungbin Kim, Dong Hun Shin, Jee  Yeon Kim, Mee Young Sol, Kyung Un Choi

Pages: 2122-2124 Published online on: 01 September 2014

Primary neuroendocrine tumors of the thymus: Clinical review of 22 cases

Zhengbo Song, Yiping Zhang

Pages: 2125-2129 Published online on: 01 September 2014

Knockdown of DNA methyltransferase‑1 inhibits proliferation and derepresses tumor suppressor genes in myeloma cells

Wenwen Zhou, Huying Chen, Xiuli Hong, Xiaoqing Niu, Quanyi Lu

Pages: 2130-2134 Published online on: 26 August 2014

Deficiency of MSH2 expression is associated with clear cell renal cell carcinoma

Koo Han Yoo, Kyu Yeoun Won, Sung‑Jig Lim, Yong‑Koo Park, Sung‑Goo Chang

Pages: 2135-2139 Published online on: 26 August 2014

Magnetic resonance imaging of intracranial hemangiopericytoma and correlation with pathological findings

Cong Ma, Feng Xu, Yu-Dong Xiao, Ramchandra Paudel, Yi Sun, En-Hua Xiao

Pages: 2140-2144 Published online on: 04 September 2014

Expression of metastasis suppressor 1 in cervical carcinoma and the clinical significance

Juan Zhang, Ying Tong, Li Ren, Chun-Dong Li

Pages: 2145-2149 Published online on: 08 September 2014

Primary hepatic malignant fibrous histiocytoma mimicking hepatocellular carcinoma: A report of two cases

Jinghui Dong, Weimin An, Wei Ma, Xiaodong Guo, Yuanzhi Gao, Changchun Liu, Yongwu Li

Pages: 2150-2154 Published online on: 27 August 2014

Evaluation of immunohistochemistry using two different antibodies and procedures for primary lung adenocarcinoma harboring anaplastic lymphoma kinase rearrangement

Jun Akiba, Akihiko Kawahara, Hideyuki Abe, Koichi Azuma, Tomohiko Yamaguchi, Tomoki Taira, Chihiro Fukumitsu, Yorihiko Takase, Makiko Yasumoto, Yumi Umeno, Keita Todoroki, Takashi Kurita, Rin Yamaguchi, Masayoshi Kage, Hirohisa Yano

Pages: 2155-2159 Published online on: 08 September 2014

Stanniocalcin 2 expression predicts poor prognosis of hepatocellular carcinoma

Zhen‑Hai Zhang, Ya‑Guang Wu, Cheng‑Kun Qin, Zhong‑Hou Rong, Zhong‑Xue Su, Guo‑Zhe Xian

Pages: 2160-2164 Published online on: 10 September 2014

Synovial sarcoma of the infratemporal fossa: A case report

Alimujiang Wushou, Ya‑Jun Zhao, Zhi‑Ming Shao

Pages: 2165-2170 Published online on: 12 August 2014

Expression and significance of transforming growth factor‑β1 in epithelial ovarian cancer and its extracellular matrix

Keming Chen, Hua Wei, Shengrong Ling, Cunjian Yi

Pages: 2171-2174 Published online on: 14 August 2014

Rapidly growing and ulcerating metastatic renal cell carcinoma of the lower lip: A case report and review of the literature

Juho Suojanen, Esa Färkkilä, Tessa Helkamaa, Venla Loimu, Jyrki  Törnwall, Christian Lindqvist, Jaana Hagström, Karri Mesimäki

Pages: 2175-2178 Published online on: 05 September 2014

Late relapse of non‑seminomatous testicular cancer during treatment of multiple sclerosis with interferon β‑1a: A case report

Isabel Blancas, Nuria Cárdenas, Mayte Delgado, Jose Miguel Jurado, Marta Legeren, Ana Villaescusa, Fernando Galvez, Marisol Yelamos

Pages: 2179-2182 Published online on: 10 September 2014

Clinical outcome of thymic lymphoepithelioma‑like carcinoma: Case report of a 14‑year‑old male

Kuniko Sekihara, Yusuke Okuma, Hiroshi Kawamoto, Yukio Hosomi

Pages: 2183-2186 Published online on: 22 August 2014

Effects of transforming growth factor‑β1 on the proliferation and invasion of the HTR‑8/SVneo cell line

Yanzhen Zuo, Zhihua Fu, Yatao Hu, Yuhong Li, Qian Xu, Dayong Sun, Yusi Tan

Pages: 2187-2192 Published online on: 18 August 2014

MicroRNA-7 sensitizes non-small cell lung cancer cells to paclitaxel

Ronghua Liu, Xiaoming Liu, Yijie Zheng, Jie Gu, Shudao Xiong, Pei Jiang, Xuechao Jiang, Enyu Huang, Yixian Yang, Di Ge, Yiwei Chu

Pages: 2193-2200 Published online on: 04 September 2014

Antitumor and antimetastasis effects of carboplatin liposomes with polyethylene glycol-2000 on SGC‑7901 gastric cell‑bearing nude mice

Jianzhong Zhang, Changming Huang, Heguang Huang

Pages: 2209-2214 Published online on: 03 September 2014

Genotyping the GALNT14 gene by joint analysis of two linked single nucleotide polymorphisms using liver tissues for clinical and geographical comparisons

Kung‑Hao Liang, Pei‑Ching Yang, Chau‑Ting Yeh

Pages: 2215-2220 Published online on: 05 September 2014

Colon cancer metastasis to mediastinal lymph nodes without liver or lung involvement: A case report

Mustapha M. El‑Halabi, Said A. Chaaban, Joseph  Meouchy, Seth Page, William J. Salyers Jr

Pages: 2221-2224 Published online on: 08 August 2014

MicroRNA and gene networks in human diffuse large B‑cell lymphoma

Kunhao Wang, Zhiwen Xu, Ning Wang, Ting Xu, Minghui Zhu

Pages: 2225-2232 Published online on: 12 August 2014

A rare case of primary chondrosarcoma arising from the sternum: A case report

Bin He, Yuehan Huang, Peng Li, Xiaohe Ye, Fuqiang Lin, Lidong Huang, Shengqiang Gao, Hongqi Shi, Yunfeng Shan

Pages: 2233-2236 Published online on: 18 August 2014

Positive resection margins may not reflect the true margin in patients undergoing radical prostatectomy

Nobuki Furubayashi, Takahito Negishi, Yu Hirata, Kenichi  Taguchi, Mototsugu Shimokawa, Motonobu Nakamura

Pages: 2237-2242 Published online on: 01 September 2014

Elucidating the correlation between treatment with tyrosine kinase inhibitors and mean platelet volume in patients with metastatic renal cell cancer

Seyda Gunduz, Hasan Mutlu, Mukremin Uysal, Hasan Senol Coskun, Hakan Bozcuk

Pages: 2249-2252 Published online on: 03 September 2014

Extranodal natural killer/T‑cell lymphoma, nasal type, involving the skin, misdiagnosed as nasosinusitis and a fungal infection: A case report and literature review

Yan Zheng, Jinjing Jia, Wensheng Li, Juan Wang, Qiong Tian, Zhengxiao Li, Jing Yang, Xinyu Dong, Ping Pan, Shengxiang Xiao

Pages: 2253-2262 Published online on: 08 September 2014

Transarterial chemoembolization combined with sorafenib for advanced hepatocellular carcinoma

Wenbo Shao, Fengjuan Zhang, Ning Cong, Jinpeng Li, Jinlong Song

Pages: 2263-2266 Published online on: 09 September 2014

Serum and salivary macrophage migration inhibitory factor in patients with oral squamous cell carcinoma

Mariana Barbosa de Souza, Otávio Alberto Curioni, Jossi Ledo Kanda, Marcos Brasilino De Carvalho

Pages: 2267-2275 Published online on: 09 September 2014

Recurrent desmoid tumor of the mediastinum: A case report

Yuxin Xie, Keqi Xie, Qiheng Gou, Jinlan He, Lan Zhong, Yongsheng Wang

Pages: 2276-2278 Published online on: 08 August 2014

Investigating urachal carcinoma for more than 15 years

Duqun Chen, Yifan Li, Zuhu Yu, Zhengming Su, Liangchao Ni, Yaoting Gui, Shangqi Yang, Bentao Shi, Yongqing Lai

Pages: 2279-2283 Published online on: 04 September 2014

Clinicopathological analysis of CD8‑positive lymphocytes in the tumor parenchyma and stroma of hepatocellular carcinoma

Jun‑Ling An, Qiao‑Hong Ji, Ji‑Jiang An, Shinji Masuda, Koichi Tsuneyama

Pages: 2284-2290 Published online on: 09 September 2014

Alternating expression levels of WWOX tumor suppressor and cancer-related genes in patients with bladder cancer

Elżbieta Płuciennik, Magdalena Nowakowska, Anna Stępien, Mateusz Wołkowicz, Adam Stawiński, Waldemar Różański, Marek Lipiński, Andrzej K Bednarek

Pages: 2291-2297 Published online on: 22 August 2014

Prognostic value of serum γ‑glutamyl transferase in unresectable hepatocellular carcinoma patients treated with transcatheter arterial chemoembolization combined with conformal radiotherapy

Dong Chen, Renben Wang, Xiangjiao Meng, Hongjiang Yan, Shumei Jiang, Rui Feng, Kunli Zhu, Xiaoqing Xu, Xue Dou, Linzhi Jin

Pages: 2298-2304 Published online on: 19 August 2014

MACC1 expression levels as a novel prognostic marker for colorectal cancer

Hirofumi Yamamoto, Norikatsu Miyoshi, Koshi Mimori, Toshiki Hitora, Masayoshi Tokuoka, Shiki Fujino, Haley L. Ellis, Hideshi Ishii, Shingo Noura, Masayuki Ohue, Masahiko Yano, Yuichiro Doki, Masaki Mori

Pages: 2305-2309 Published online on: 19 August 2014

Superficial‑type endobronchial metastases from colon cancer: A case report

Koichi Kurishima, Hiroaki Satoh, Katsunori Kagohashi, Kunihiko Miyazaki, Tomohiro Tamura, Toshihiro Shiozawa, Gen Ohara, Mio Kawaguchi, Norio Takayashiki, Nobuyuki Hizawa

Pages: 2310-2312 Published online on: 21 August 2014

ANXA9 gene expression in colorectal cancer: A novel marker for prognosis

Norikatsu Miyoshi, Hirofumi Yamamoto, Koshi Mimori, Shinya Yamashita, Susumu Miyazaki, Sumiko Nakagawa, Hideshi Ishii, Shingo  Noura, Masayuki Ohue, Masahiko Yano, Yuichiro Doki, Masaki Mori

Pages: 2313-2317 Published online on: 25 August 2014

Oral anticancer agent medication adherence by outpatients

MIchio Kimura, EIseki Usami, Mina Iwai, Toshiya Nakao, Tomoaki Yoshimura, Hiromi Mori, Tadashi Sugiyama, Hitomi Teramachi

Pages: 2318-2324 Published online on: 26 August 2014

Mixed adenocarcinoma, sarcomatoid carcinoma and adenosquamous carcinoma of the prostate: A case report

Zhongfu Zhang, Yadong Wang, Qing Zhao, Ganhong  Li, Xingqi Zhao, Jun Li, Xianxin Li

Pages: 2325-2327 Published online on: 01 September 2014

Pattern of malignant solid tumors and lymphomas in children in the east delta of Egypt: A five‑year study

Mervat Hesham, Mervat Atfy, Tamer Hassan, Mohamed Abdo, Saed Morsy, Mohamed El Malky, Dalia Abdel Latif

Pages: 2328-2332 Published online on: 04 September 2014

Occurrence of HHIP gene CpG island methylation in gastric cancer

Yu Song, Yun Zuo

Pages: 2340-2344 Published online on: 10 September 2014

MicroRNA‑183 inhibits gastric cancer proliferation and invasion via directly targeting Bmi‑1

Lang Xu, Yuhong Li, Dan Yan, Jun He, Dan Liu

Pages: 2345-2351 Published online on: 05 September 2014
Journal Cover

November-2014
Volume 8 Issue 5

Print ISSN: 1792-1074
Online ISSN: 1792-1082

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image