Journal Articles

Age at menopause and hormone replacement therapy as risk factors for head and neck and oesophageal cancer (Review)

Caroline E. McCarthy, John K. Field, Michael W. Marcus

Pages: 1915-1922 Published online on: 01 August 2017

Long non-coding RNAs on the stage of cervical cancer (Review)

Junxue Dong, Manman Su, Weiqin Chang, Kun Zhang, Shuying Wu, Tianmin Xu

Pages: 1923-1931 Published online on: 14 August 2017
Open Access

Acid ceramidase confers radioresistance to glioblastoma cells

Ninh B. Doan, Ha S. Nguyen, Mona M. Al-Gizawiy, Wade M. Mueller, Roger A. Sabbadini, Scott D. Rand, Jennifer M. Connelly, Christopher R. Chitambar, Kathleen M. Schmainda, Shama P. Mirza

Pages: 1932-1940 Published online on: 28 July 2017
Open Access

Potential role of ZEB1 as a DNA repair regulator in colorectal cancer cells revealed by cancer-associated promoter profiling

Miao Wang, Su-Fei He, Lei-Lei Liu, Xiao-Xia Sun, Fan Yang, Qian Ge, Wei-Kang Wong, Jing-Yan Meng

Pages: 1941-1948 Published online on: 08 August 2017
Open Access

Atelocollagen-mediated in vivo siRNA transfection in ovarian carcinoma is influenced by tumor site, siRNA target and administration route

Matthieu Meryet-Figuière, Charlotte Lecerf, Emilie Varin, Jean-Luc Coll, Marie-Hélène Louis, Soizic Dutoit, Florence Giffard, Cécile Blanc-Fournier, Siham Hedir, Nicolas Vigneron, Emilie Brotin, Laurent Pelletier, Véronique Josserand, Christophe Denoyelle, Laurent Poulain

Pages: 1949-1958 Published online on: 04 August 2017
Open Access

Juglone reduces growth and migration of U251 glioblastoma cells and disrupts angiogenesis

Jian Wang, Ke Liu, Xiao-Feng Wang, Dian-Jun Sun

Pages: 1959-1966 Published online on: 03 August 2017
Open Access

TRPM7 is overexpressed in bladder cancer and promotes proliferation, migration, invasion and tumor growth

Sheng-Lin Gao, Chui-Ze Kong, Zhe Zhang, Ze-Liang Li, Jian-Bin Bi, Xian-Kui Liu

Pages: 1967-1976 Published online on: 07 August 2017
Open Access

miR-187 inhibits the growth of cervical cancer cells by targeting FGF9

Hua Liang, Ruoyu Luo, Xiaoqi Chen, Yuzi Zhao, Aili Tan

Pages: 1977-1984 Published online on: 23 August 2017
Open Access

TP63 mutations are frequent in cutaneous melanoma, support UV etiology, but their role in melanomagenesis is unclear

Paola Monti, Paola Ghiorzo, Paola Menichini, Giorgia Foggetti, Paola Queirolo, Alberto Izzotti, Gilberto Fronza

Pages: 1985-1994 Published online on: 14 August 2017
Open Access

Downregulation of microRNA-15a suppresses the proliferation and invasion of renal cell carcinoma via direct targeting of eIF4E

Gang Li, Tie Chong, Xiaolong Xiang, Jie Yang, Hongliang Li

Pages: 1995-2002 Published online on: 11 August 2017
Open Access

Tumor-associated macrophages induce the expression of FOXQ1 to promote epithelial-mesenchymal transition and metastasis in gastric cancer cells

Jian Guo, Yan Yan, Yu Yan, Qinyue Guo, Mingxin Zhang, Jia Zhang, David Goltzman

Pages: 2003-2010 Published online on: 03 August 2017
Open Access

Silencing Aurora A leads to re-sensitization of breast cancer cells to Taxol through downregulation of SRC-mediated ERK and mTOR pathways

Yan Li, Wanqi Zhou, Ke Tang, Xiaoguang Chen, Zhiqiang Feng, Jindong Chen

Pages: 2011-2022 Published online on: 14 August 2017
Open Access

Upregulation of GNL3 expression promotes colon cancer cell proliferation, migration, invasion and epithelial-mesenchymal transition via the Wnt/β-catenin signaling pathway

Xi Tang, Lang Zha, Hui Li, Gang Liao, Zhen Huang, Xudong Peng, Ziwei Wang

Pages: 2023-2032 Published online on: 25 August 2017
Open Access

IL‑33 enhances glioma cell migration and invasion by upregulation of MMP2 and MMP9 via the ST2-NF-κB pathway

Jian-Fei Zhang, Peng Wang, Yu-Jin Yan, Yong Li, Min-Wu Guan, Jin-Jun Yu, Xin-Dong Wang

Pages: 2033-2042 Published online on: 25 August 2017
Open Access

Identification of hub genes, key miRNAs and potential molecular mechanisms of colorectal cancer

Shasha Wu, Feixiang Wu, Zheng Jiang

Pages: 2043-2050 Published online on: 29 August 2017
Open Access

MicroRNA-218 promotes cisplatin resistance in oral cancer via the PPP2R5A/Wnt signaling pathway

Zehang Zhuang, Fengchun Hu, Jing Hu, Cheng Wang, Jinsong Hou, Zhiqiang Yu, Tony T. Wang, Xiqiang Liu, Hongzhang Huang

Pages: 2051-2061 Published online on: 11 August 2017
Open Access

WRAP53β, survivin and p16INK4a expression as potential predictors of radiotherapy/chemoradiotherapy response in T2N0-T3N0 glottic laryngeal cancer

Katharina Tiefenböck-Hansson, Aaro Haapaniemi, Lovisa Farnebo, Björn Palmgren, Jussi Tarkkanen, Marianne Farnebo, Eva Munck-Wikland, Antti Mäkitie, Stina Garvin, Karin Roberg

Pages: 2062-2068 Published online on: 11 August 2017
Open Access

FBW7 increases the chemosensitivity of pancreatic cancer cells to gemcitabine through upregulation of ENT1

Qiangsheng Hu, Yi Qin, Bo Zhang, Chen Liang, Shunrong Ji, Si Shi, Wenyan Xu, Jinfeng Xiang, Dingkong Liang, Quanxing Ni, Xianjun Yu, Jin Xu

Pages: 2069-2077 Published online on: 28 July 2017
Open Access

MicroRNA-616 promotes the growth and metastasis of non-small cell lung cancer by targeting SOX7

Danping Wang, Qifeng Cao, Meijun Qu, Zhaoqun Xiao, Minghui Zhang, Songbo Di

Pages: 2078-2086 Published online on: 28 July 2017
Open Access

Zhi Zhen Fang formula reverses Hedgehog pathway mediated multidrug resistance in colorectal cancer

Hua Sui, Peiwen Duan, Piaoting Guo, Lishuang Hao, Xuan Liu, Jinhua Zhang, Huirong Zhu, Miaomiao Zhao, Hao Wang, Qi Li, Songpo Wang

Pages: 2087-2095 Published online on: 23 August 2017
Open Access

miR-198-induced upregulation of Livin may be associated with the prognosis and contribute to the oncogenesis of lung adenocarcinoma

Yicheng Liang, Hetan Wang, Yuanyuan Sun, Sheng Chen, Haoyou Wang, Rong Huang, Xinyi Zhao, Weineng Fu, Chunlu Yang

Pages: 2096-2104 Published online on: 01 August 2017
Open Access

Exogenous lipids promote the growth of breast cancer cells via CD36

Jing Zhao, Zheng Zhi, Chao Wang, Hanying Xing, Guangyao Song, Xian Yu, Yajun Zhu, Xing Wang, Xuemei Zhang, Yan Di

Pages: 2105-2115 Published online on: 01 August 2017
Open Access

Downregulation of BZW2 inhibits osteosarcoma cell growth by inactivating the Akt/mTOR signaling pathway

Dong-Dong Cheng, Shi-Jie Li, Bin Zhu, Ting Yuan, Qing-Cheng Yang, Cun-Yi Fan

Pages: 2116-2122 Published online on: 08 August 2017
Open Access

Sanggenon C induces apoptosis of colon cancer cells via inhibition of NO production, iNOS expression and ROS activation of the mitochondrial pathway

Li-Dong Chen, Zhi-Hui Liu, Lian-Feng Zhang, Jian-Ning Yao, Chun-Feng Wang

Pages: 2123-2131 Published online on: 22 August 2017
Open Access

Killing effect of methionine enkephalin on melanoma in vivo and in vitro

Dong-Mei Wang, Xue Jiao, Nicolas P. Plotnikoff, Noreen Griffin, Rui-Qun Qi, Xing-Hua Gao, Feng-Ping Shan

Pages: 2132-2140 Published online on: 24 August 2017
Open Access

Benzo(a)pyrene enhances the EMT-associated migration of lung adenocarcinoma A549 cells by upregulating Twist1

Xi Chen, Hongbing Peng, Jian Xiao, Anqi Guan, Bin Xie, Bixiu He, Qiong Chen

Pages: 2141-2147 Published online on: 03 August 2017
Open Access

Downregulation of microRNA-196a inhibits human liver cancer cell proliferation and invasion by targeting FOXO1

Liu Yang, Fei Peng, Jian Qin, Henghua Zhou, Bing Wang

Pages: 2148-2154 Published online on: 03 August 2017
Open Access

MicroRNA-195 inhibits growth and invasion of laryngeal carcinoma cells by directly targeting DCUN1D1

Yu Shuang, Chao Li, Xuan Zhou, Yongwang Huang, Lun Zhang

Pages: 2155-2165 Published online on: 03 August 2017
Open Access

Knockdown of RRS1 by lentiviral-mediated RNAi promotes apoptosis and suppresses proliferation of human hepatocellular carcinoma cells

Jitao Wang, Zhi Li, Changzeng Zuo, Qingfan Xie, Hui Li, Junhong Jia, Zhongguang Zhen, Ruizhao Qi, Zhiwei Li, Dengxiang Liu, Baijun Sun

Pages: 2166-2172 Published online on: 14 August 2017
Open Access

MicroRNA-144-3p suppresses tumor growth and angiogenesis by targeting SGK3 in hepatocellular carcinoma

Manya Wu, Chaoyuan Huang, Xinping Huang, Rong Liang, Yan Feng, Xiaoling Luo

Pages: 2173-2181 Published online on: 11 August 2017
Open Access

Upregulated exosomic miR‑23b‑3p plays regulatory roles in the progression of pancreatic cancer

Dayang Chen, Xiongbo Wu, Min Xia, Fang Wu, Junli Ding, Yang Jiao, Qiang Zhan, Fangmei An

Pages: 2182-2188 Published online on: 24 August 2017

The mechanism of de novo expression of programmed cell death-ligand 1 in squamous cell carcinoma of the lung

Tomoyuki Igarashi, Koji Teramoto, Mitsuaki Ishida, Jun Hanaoka, Yataro Daigo

Pages: 2189-2196 Published online on: 03 August 2017

STAT3 inhibition by WP1066 suppresses the growth and invasiveness of bladder cancer cells

Yujiro Tsujita, Akio Horiguchi, Shinsuke Tasaki, Makoto Isono, Takako Asano, Keiichi Ito, Tomohiko Asano, Yoshine Mayumi, Toshihiro Kushibiki

Pages: 2197-2204 Published online on: 11 August 2017

FGF8 promotes cell proliferation and resistance to EGFR inhibitors via upregulation of EGFR in human hepatocellular carcinoma cells

Yuanmin Pei, Xueling Sun, Xiwei Guo, Huashan Yin, Le Wang, Fugu Tian, Hongxi Jing, Xiaobo Liang, Jun Xu, Pengcheng Shi

Pages: 2205-2210 Published online on: 07 August 2017

Pseudolaric acid B inhibits neuroglioma cell proliferation through DNA damage response

Fengmei Song, Xiaoyan Yu, Haipeng Zhang, Zengyan Wang, Yue Wang, Xiangling Meng, Jinghua Yu

Pages: 2211-2218 Published online on: 01 August 2017

Screening and identification of potential biomarkers in triple-negative breast cancer by integrated analysis

Jilong Guo, Guohua Gong, Bin Zhang

Pages: 2219-2228 Published online on: 21 August 2017

Zinc finger protein 307 functions as a tumor‑suppressor and inhibits cell proliferation by inducing apoptosis in hepatocellular carcinoma

Yonghao Liang, Qisheng Li, Keli Chen, Wen Ni, Zetao Zhan, Feng Ye, Yiyi Li, Yuan Fang, Fengjiao Zhang, Longhua Chen, Yi Ding

Pages: 2229-2236 Published online on: 01 August 2017

A mutation in NOTCH1 ligand binding region detected in patients with oral squamous cell carcinoma reduces NOTCH1 oncogenic effect

Masahiro Uchibori, Ken-Ichi Aoyama, Yoshihide Ota, Kagemasa Kajiwara, Masafumi Tanaka, Minoru Kimura

Pages: 2237-2242 Published online on: 03 August 2017

MicroRNA-212 functions as a tumor-suppressor in human non-small cell lung cancer by targeting SOX4

Tingting Tang, Liting Huan, Shujuan Zhang, Hui Zhou, Lei Gu, Xiaohui Chen, Liang Zhang

Pages: 2243-2250 Published online on: 07 August 2017

EVI5 is a novel independent prognostic predictor in hepatocellular carcinoma after radical hepatectomy

Jintian Tang, Jianghua Ou, Chunyan Xu, Chao Yi, Feng Xue, Lin Xu, Fenju Lai, Jianjun Tang, Shengping Li, Tiebang Kang, Wei Ding, Boqing Wang

Pages: 2251-2258 Published online on: 01 August 2017

Preclinical evaluation of cisplatin-incorporated bio-nanocapsules as chemo-radiotherapy for human hepatocellular carcinoma

Seol Hwa Shin, Seok Soon Park, Kyoung Jin Lee, Eun Jin Ju, Jin Park, Eun Jeong Ko, Joohee Jung, Shun'ich Kuroda, Seung-Mo Hong, Jung Jin Hwang, Jung Shin Lee, Si Yeol Song, Seong-Yun Jeong, Eun Kyung Choi

Pages: 2259-2266 Published online on: 21 August 2017

Tetramethylpyrazine suppresses lipid accumulation in macrophages via upregulation of the ATP-binding cassette transporters and downregulation of scavenger receptors

Jie Duan, Dong Xiang, Hongli Luo, Guojun Wang, Yun Ye, Chao Yu, Xiuying Li

Pages: 2267-2276 Published online on: 04 August 2017

Chemotherapy enhances programmed cell death 1/ligand 1 expression via TGF-β induced epithelial mesenchymal transition in non-small cell lung cancer

Soichiro Funaki, Yasushi Shintani, Tomohiro Kawamura, Ryu Kanzaki, Masato Minami, Meinoshin Okumura

Pages: 2277-2284 Published online on: 09 August 2017

FTO expression is associated with the occurrence of gastric cancer and prognosis

Dong Xu, Weiwei Shao, Yasu Jiang, Xi Wang, Ying Liu, Xianchen Liu

Pages: 2285-2292 Published online on: 14 August 2017

Scutellaria barbata D. Don inhibits 5-fluorouracil resistance in colorectal cancer by regulating PI3K/AKT pathway

Jiumao Lin, Jianyu Feng, Hong Yang, Zhaokun Yan, Qiongyu Li, Lihui Wei, Zijun Lai, Yiyi Jin, Jun Peng

Pages: 2293-2300 Published online on: 09 August 2017

ABT-737 potentiates cisplatin-induced apoptosis in human osteosarcoma cells via the mitochondrial apoptotic pathway

Fengtian Zhang, Xiaolong Yu, Xuqiang Liu, Tonghua Zhou, Tao Nie, Ming Cheng, Hucheng Liu, Min Dai, Bin Zhang

Pages: 2301-2308 Published online on: 14 August 2017

Functional expression, characterization, and application of human S100B

Lei Wu, Xuesi Zhou, Zhigang Xiao, Xiujie Gao, Ziquan Liu, Zhiqing Zhang, Kun Wang, Yulin Zhu, Hanlin Ren, Tianhui Wang

Pages: 2309-2316 Published online on: 24 August 2017

Smad4 re-expression increases the sensitivity to parthenolide in colorectal cancer

Xuemei Li, Huike Yang, Jia Ke, Baoquan Liu, Xiaohong Lv, Xinlei Li, Yafang Zhang

Pages: 2317-2324 Published online on: 29 August 2017

EGF-induced urokinase plasminogen activator receptor promotes epithelial to mesenchymal transition in human gastric cancer cells

Pingping Wang, Maoyuan Ma, Shanhui Zhang

Pages: 2325-2334 Published online on: 24 August 2017

Combined analysis of ChIP-seq and gene microarray datasets identify the E2-mediated genes in ERα-dependent manner in osteosarcoma

Kangsong Tian, Wei Qi, Qian Yan, Feng Zhang, Delei Song, Haiyang Zhang, Ming Lv

Pages: 2335-2342 Published online on: 22 August 2017

miR-217 targeting DKK1 promotes cancer stem cell properties via activation of the Wnt signaling pathway in hepatocellular carcinoma

Chunlin Jiang, Miao Yu, Xiaoyan Xie, Guangliang Huang, Yao Peng, Dong Ren, Manxia Lin, Baoxian Liu, Ming Liu, Wei Wang, Ming Kuang

Pages: 2351-2359 Published online on: 25 August 2017

Betulinic acid increases radiosensitization of oral squamous cell carcinoma through inducing Sp1 sumoylation and PTEN expression

Dao-Ying Yuan, Zhen Meng, Kai Xu, Qiao-Feng Li, Cheng Chen, Ke-Yi Li, Bin Zhang

Pages: 2360-2368 Published online on: 03 August 2017

MACC1 induces autophagy to regulate proliferation, apoptosis, migration and invasion of squamous cell carcinoma

Jian Wu, Dawei Zhang, Jun Li, Xin Deng, Guannan Liang, Yang Long, Xuemei He, Tianyang Dai, Delian Ren

Pages: 2369-2377 Published online on: 08 August 2017

RUNX3 plays a tumor suppressor role by inhibiting cell migration, invasion and angiogenesis in oral squamous cell carcinoma

Wei-Na Zhou, Yi-Fei Du, Jin Bai, Xiao-Meng Song, Yang Zheng, Hua Yuan, Wei Zhang, Zheng-Dong Zhang, Yu-Nong Wu

Pages: 2378-2386 Published online on: 31 July 2017

EGFR gene status predicts response and survival benefit in a preclinical gastric cancer trial treating patient‑derived xenografts with cetuximab

Xiaohong Wang, Runjia Fu, Ying Hu, Hong Du, Shuangxi Li, Ziyu Li, Yiqiang Liu, Qixiang Li, Lianhai Zhang, Jiafu Ji

Pages: 2387-2393 Published online on: 14 August 2017

Low co-expression of epidermal growth factor receptor and its chaperone heat shock protein 90 is associated with worse prognosis in primary glioblastoma, IDH-wild-type

Elsa Sartori, Rupert Langer, Erik Vassella, Ekkehard Hewer, Philippe Schucht, Inti Zlobec, Sabina Berezowska

Pages: 2394-2400 Published online on: 01 August 2017

miR-93 and PTEN: Key regulators of doxorubicin-resistance and EMT in breast cancer

Shihua Chu, Geng Liu, Peixuan Xia, Guoqing Chen, Feng Shi, Tao Yi, Hongying Zhou

Pages: 2401-2407 Published online on: 31 July 2017

Long non-coding RNA MEG3 inhibits cell growth of gliomas by targeting miR-93 and inactivating PI3K/AKT pathway

Ling Zhang, Xin Liang, Yuxiong Li

Pages: 2408-2416 Published online on: 03 August 2017

Attenuation of MUC4 potentiates the anticancer activity of auranofin via regulation of the Her2/Akt/FOXO3 pathway in ovarian cancer cells

Jun Sang Bae, Jongsung Lee, Yoonkook Park, Kyungmoon Park, Jung Ryul Kim, Dong Hyu Cho, Kyu Yun Jang, See-Hyoung Park

Pages: 2417-2425 Published online on: 28 July 2017

B7-H3 is related to tumor progression in ovarian cancer

Jingjing Zhang, Lu Liu, Sai Han, Yi Li, Qiuhong Qian, Qianqian Zhang, Hui Zhang, Ziyan Yang, Youzhong Zhang

Pages: 2426-2434 Published online on: 31 July 2017

MicroRNA-1297 contributes to tumor growth of human breast cancer by targeting PTEN/PI3K/AKT signaling

Chao Liu, Zhikui Liu, Xiao Li, Xiaojiang Tang, Jianjun He, Shaoying Lu

Pages: 2435-2443 Published online on: 07 August 2017

HSP47 is associated with the prognosis of laryngeal squamous cell carcinoma by inhibiting cell viability and invasion and promoting apoptosis

Xiaoxiao Song, Zhisu Liao, Chunchun Zhou, Renyu Lin, Jianglong Lu, Lin Cai, Xiaohua Tan, Wenjian Zeng, Xianghe Lu, Weiming Zheng, Jianfu Chen, Zhipeng Su

Pages: 2444-2452 Published online on: 09 August 2017

Comprehensive analysis of aberrantly expressed microRNA profiles reveals potential biomarkers of human lung adenocarcinoma progression

Jing Sui, Ru-Song Yang, Si-Yi Xu, Yan-Qiu Zhang, Cheng-Yun Li, Sheng Yang, Li-Hong Yin, Yue-Pu Pu, Ge-Yu Liang

Pages: 2453-2463 Published online on: 04 August 2017

Corilagin sensitizes epithelial ovarian cancer to chemotherapy by inhibiting Snail‑glycolysis pathways

Luoqi Jia, Jiayi Zhou, Hongbo Zhao, Hongyan Jin, Minzhi Lv, Naiqing Zhao, Zhizhong Zheng, Yiling Lu, Yanlin Ming, Yinhua Yu

Pages: 2464-2470 Published online on: 07 August 2017

Knockdown of c‑Myc activates Fas-mediated apoptosis and sensitizes A549 cells to radiation

Jing Zhang, Ling Zhou, Zhaodi Nan, Qing Yuan, Jie Wen, Maolei Xu, Youjie Li, Baosheng Li, Pingyu Wang, Changmin Liu, Ying Ma, Shaoshui Chen, Shuyang Xie

Pages: 2471-2479 Published online on: 10 August 2017

Knockdown of tripartite motif-59 inhibits the malignant processes in human colorectal cancer cells

Wei Wu, Jingdi Chen, Jicheng Wu, Jun Lin, Sheng Yang, Honggang Yu

Pages: 2480-2488 Published online on: 10 August 2017

Chaetocin induces cell cycle arrest and apoptosis by regulating the ROS-mediated ASK-1/JNK signaling pathways

Jingliang He, Xiaoxun Chen, Bowei Li, Wenjie Zhou, Jinfeng Xiao, Ke He, Jinqian Zhang, Guoan Xiang

Pages: 2489-2497 Published online on: 24 August 2017

c‑Myc promotes cholangiocarcinoma cells to overcome contact inhibition via the mTOR pathway

Guosong Luo, Bin Li, Chunyan Duan, Ying Cheng, Bin Xiao, Fuli Yao, Mei Wei, Qinghua Tao, Chunhong Feng, Xianming Xia, Hong Zhou, Xiaofang Zhao, Rongyang Dai

Pages: 2498-2506 Published online on: 22 August 2017

Aspirin inhibits the proliferation of human uterine leiomyoma cells by downregulation of K‑Ras‑p110α interaction

Min Gao, Kai-Min Guo, Ying-Mei Wei, Ming-Ming Ma, Jia-Rong Cai, Ting-Ting Xia, Qing-Jian Ye

Pages: 2507-2517 Published online on: 22 August 2017

Daidzein inhibits choriocarcinoma proliferation by arresting cell cycle at G1 phase through suppressing ERK pathway in vitro and in vivo

Wei Zheng, Rong Sun, Lei Yang, Xianling Zeng, Yan Xue, Ruifang An

Pages: 2518-2524 Published online on: 28 August 2017

Pomolic acid induces apoptosis and inhibits multidrug resistance protein MRP1 and migration in glioblastoma cells

Lívia Paes Tavares Pacheco Guimarães, Gleice da Graça Rocha, Rafaela Muniz Queiroz, Carollina Araujo Martins, Christina Maeda Takiya, Cerli Rocha Gattass

Pages: 2525-2534 Published online on: 10 August 2017

Complex analysis of the TP53 tumor suppressor in mantle cell and diffuse large B-cell lymphomas

Lenka Zlamalikova, Mojmir Moulis, Barbora Ravcukova, Kvetoslava Liskova, Jitka Malcikova, David Salek, Jiri Jarkovsky, Miluse Svitakova, Renata Hrabalkova, Jan Smarda, Jana Smardova

Pages: 2535-2542 Published online on: 08 August 2017

A decrease in ubiquitination and resulting prolonged life-span of KIT underlies the KIT overexpression-mediated imatinib resistance of KIT mutation-driven canine mast cell tumor cells

Masato Kobayashi, Shiori Kuroki, Sena Kurita, Ryo Miyamoto, Hiroyuki Tani, Kyoichi Tamura, Makoto Bonkobara

Pages: 2543-2550 Published online on: 01 August 2017

Wild-type p53 controls the level of fibronectin expression in breast cancer cells

Daeun You, Seung Pil Jung, Yisun Jeong, Soo Youn Bae, Sangmin Kim

Pages: 2551-2557 Published online on: 31 July 2017

Cepharanthine hydrochloride reverses P‑glycoprotein-mediated multidrug resistance in human ovarian carcinoma A2780/Taxol cells by inhibiting the PI3K/Akt signaling pathway

Chen-Zheng Huang, Ya-Feng Wang, Yan Zhang, You-Mei Peng, Yi-Xian Liu, Fang Ma, Jin-Hua Jiang, Qing-Duan Wang

Pages: 2558-2564 Published online on: 04 August 2017

Inhibition of the growth of hepatocellular carcinoma cells through fibroblast growth factor 18 suppressed by miR-139

Li Yang, Dian Yin, Yilang Wang , Lili Cao

Pages: 2565-2571 Published online on: 02 August 2017

Inhibition of NOB1 by microRNA-330-5p overexpression represses cell growth of non-small cell lung cancer

Ranran Kong, Wei Liu, Yurui Guo, Jie Feng, Chuantao Cheng, Xinwu Zhang, Yuefeng Ma, Shaomin Li, Jiantao Jiang, Jin Zhang, Zhe Qiao, Jie Qin, Teng Lu, Xijing He

Pages: 2572-2580 Published online on: 28 August 2017
Journal Cover

October-2017
Volume 38 Issue 4

Print ISSN: 1021-335X
Online ISSN: 1791-2431

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image