Journal Articles

Open Access

DUSP1 induces apatinib resistance by activating the MAPK pathway in gastric cancer

Fei Teng, Zhiyuan Xu, Jiahui Chen, Guowei Zheng, Guodian Zheng, Hang Lv, Yiping Wang, Lijing Wang, Xiangdong Cheng

Pages: 1203-1222 Published online on: 25 June 2018
Open Access

miR‑495 enhances the efficacy of radiotherapy by targeting GRP78 to regulate EMT in nasopharyngeal carcinoma cells

Xueping Feng, Wuwu Lv, Shuanglian Wang, Qian He

Pages: 1223-1232 Published online on: 02 July 2018
Open Access

Inhibition of RAD54B suppresses proliferation and promotes apoptosis in hepatoma cells

Rui Wang, Yawei Li, Yufo Chen, Lei Wang, Qiong Wu, Yuanyuan Guo, Yumei Li, Jing Liu, Liwei Wang

Pages: 1233-1242 Published online on: 25 June 2018

Upregulation of the Kank1 gene inhibits human lung cancer progression in vitro and in vivo

Yingchun Gu, Min Zhang

Pages: 1243-1250 Published online on: 26 June 2018
Open Access

Downregulation of TRIM58 expression is associated with a poor patient outcome and enhances colorectal cancer cell invasion

Min Liu, Xiaowen Zhang, Jian Cai, Yichen Li, Qianxin Luo, Haiyong Wu, Zihuan Yang, Lei Wang, Daici Chen

Pages: 1251-1260 Published online on: 26 June 2018
Open Access

Overexpression of HES6 has prognostic value and promotes metastasis via the Wnt/β-catenin signaling pathway in colorectal cancer

Yuandong Xu, Xuejuan Liu, Huizhong Zhang, Ziyuan Zhu, Xianqiu Wu, Xiaobing Wu, Shuling Li, Libing Song, Xuehu Xu

Pages: 1261-1274 Published online on: 02 July 2018
Open Access

High expression of leucine‑rich repeat‑containing 8A is indicative of a worse outcome of colon cancer patients by enhancing cancer cell growth and metastasis

Haifeng Zhang, Zhiqin Deng, Dongxia Zhang, Huarong Li, Lei Zhang, Jin Niu, Wanhong Zuo, Rao Fu, Lihong Fan, Jiang‑Hong Ye, Junjun She

Pages: 1275-1286 Published online on: 10 July 2018
Open Access

Caveolin‑1 enhances RANKL‑induced gastric cancer cell migration

Yan Wang, Yongxi Song, Xiaofang Che, Lingyun Zhang, Qian Wang, Xiaomeng Zhang, Jinglei Qu, Zhi Li, Ling Xu, Ye Zhang, Yibo Fan, Kezuo Hou, Yunpeng Liu, Xiujuan Qu

Pages: 1287-1296 Published online on: 05 July 2018
Open Access

TMEM165, a Golgi transmembrane protein, is a novel marker for hepatocellular carcinoma and its depletion impairs invasion activity

Jee‑San Lee, Mi‑Yeun Kim, Eun‑Ran Park, Yan Nan Shen, Ju‑Yeon Jeon, Eung‑Ho Cho, Sun‑Hoo Park, Chul Ju Han, Dong Wook Choi, Ja June Jang, Kyung‑Suk Suh, Jungil Hong, Sang Bum Kim, Kee‑Ho Lee

Pages: 1297-1306 Published online on: 12 July 2018
Open Access

TIPE2 inhibits GC via regulation of cell proliferation, apoptosis and inflammation

Zhenhe Lin, Wenming Liu, Chuanxing Xiao, Yanyun Fan, Guohong Zhuang, Zhongquan Qi

Pages: 1307-1316 Published online on: 13 July 2018
Open Access

HOXA5 is a tumor suppressor gene that is decreased in gastric cancer

Xudong Peng, Lang Zha, Anqi Chen, Ziwei Wang

Pages: 1317-1329 Published online on: 02 July 2018
Open Access

Adiponectin inhibits migration and invasion by reversing epithelial‑mesenchymal transition in non‑small cell lung carcinoma

Enhai Cui, Huihui Guo, Mo Shen, Huanming Yu, Donghua Gu, Wei Mao, Xiang Wang

Pages: 1330-1338 Published online on: 25 June 2018
Open Access

Ophiopogonin B suppresses the metastasis and angiogenesis of A549 cells in vitro and in vivo by inhibiting the EphA2/Akt signaling pathway

Meijuan Chen, Cheng Hu, Yuanyuan Guo, Rilei Jiang, Huimin Jiang, Yu Zhou, Haian Fu, Mianhua Wu, Xu Zhang

Pages: 1339-1347 Published online on: 27 June 2018
Open Access

Moxidectin inhibits glioma cell viability by inducing G0/G1 cell cycle arrest and apoptosis

Dandan Song, Hongsheng Liang, Bo Qu, Yijing Li, Jingjing Liu, Chen Chen, Daming Zhang, Xiangtong Zhang, Aili Gao

Pages: 1348-1358 Published online on: 12 July 2018
Open Access

Impact of sex, body mass index and initial pathologic diagnosis age on the incidence and prognosis of different types of cancer

Xuan Huang, Chuanjun Shu, Li Chen, Bing Yao

Pages: 1359-1369 Published online on: 27 June 2018
Open Access

miR‑195‑5p regulates multi‑drug resistance of gastric cancer cells via targeting ZNF139

Hongfeng Nie, Jixing Mu, Jinsheng Wang, Yong Li

Pages: 1370-1378 Published online on: 25 June 2018
Open Access

miR‑448 targets Rab2B and is pivotal in the suppression of pancreatic cancer

Jing Jin, Yingsheng Wu, Dongkai Zhou, Qiang Sun, Weilin Wang

Pages: 1379-1389 Published online on: 12 July 2018
Open Access

Synergistic effects of tetrandrine combined with ionizing radiation on a murine colorectal carcinoma‑bearing mouse model

Wei‑Chan Lin, Wei‑Hsun Wang, Yi‑Hsien Lin, Jyh‑Der Leu, Shan‑Yun Cheng, Yu‑Jen Chen, Jeng‑Jong Hwang

Pages: 1390-1400 Published online on: 12 July 2018

Casticin suppresses the carcinogenesis of small cell lung cancer H446 cells through activation of AMPK/FoxO3a signaling

Qian Gong, Xiaozheng Cao, Jianguo Cao, Xiaohong Yang, Wenbin Zeng

Pages: 1401-1410 Published online on: 05 July 2018

MET‑RON dual inhibitor, BMS‑777607, suppresses cholangiocarcinoma cell growth, and MET‑RON upregulation indicates worse prognosis for intra‑hepatic cholangiocarcinoma patients

Chi‑Tung Cheng, Yen‑Yang Chen, Ren‑Chin Wu, Chun‑Yi Tsai, Kun‑Chun Chiang, Ta‑Sen Yeh, Ming‑Huang Chen, Chun‑Nan Yeh

Pages: 1411-1421 Published online on: 04 July 2018

A novel three‑miRNA signature predicts survival in cholangiocarcinoma based on RNA‑Seq data

Junyu Cao, Liankang Sun, Jie Li, Cancan Zhou, Liang Cheng, Ke Chen, Bin Yan, Weikun Qian, Qingyong Ma, Wanxing Duan

Pages: 1422-1434 Published online on: 27 June 2018

Aryl hydrocarbon receptor, a tumor grade‑associated marker of oral cancer, is directly downregulated by polydatin: A pilot study

Manuela Martano, Paola Stiuso, Angelo Facchiano, Salvatore De Maria, Daniela Vanacore, Brunella Restucci, Corrado Rubini, Michele Caraglia, Giampietro Ravagnan, Lorenzo Lo Muzio

Pages: 1435-1442 Published online on: 10 July 2018

Thymoquinone inhibits metastatic phenotype and epithelial‑mesenchymal transition in renal cell carcinoma by regulating the LKB1/AMPK signaling pathway

Bo Kou, Qingshan Kou, Bo Ma, Jing Zhang, Borui Sun, Yang Yang, Jianpeng Li, Jinsong Zhou, Wei Liu

Pages: 1443-1450 Published online on: 25 June 2018

Analysis of the causes of the misdiagnosis of hereditary spherocytosis

Shiyue Ma, Xuelian Deng, Lin Liao, Zengfu Deng, Yuling Qiu, Hongying Wei, Faquan Lin

Pages: 1451-1458 Published online on: 13 July 2018

Let‑7i‑5p inhibits the proliferation and metastasis of colon cancer cells by targeting kallikrein‑related peptidase 6

Jingyi Song, Lijing Wang, Qingxia Ma, Yuecheng Yang, Zhengtao Yang, Bin Wang, Ningning He

Pages: 1459-1466 Published online on: 13 July 2018

Combined assessment of low PGRMC1/positive ATP1A1 levels has enhanced prognostic value for renal cell carcinoma

Yu He, Peng Zhang, Dan Zhang, Zijing Xia, Xixi Wang, Shi Deng, Haocheng Li, Hongxia Zhu, Ningzhi Xu, Shufang Liang

Pages: 1467-1476 Published online on: 02 July 2018

Altered susceptibility to apoptosis and N‑glycan profiles of hematopoietic KG1a cells following co‑culture with bone marrow‑derived stromal cells under hypoxic conditions

Xingchen Pang, Yi Wang, Sijie Zhang, Zengqi Tan, Jia Guo, Feng Guan, Xiang Li

Pages: 1477-1486 Published online on: 05 July 2018

Knockdown of NUPR1 inhibits the growth of U266 and RPMI8226 multiple myeloma cell lines via activating PTEN and caspase activation‑dependent apoptosis

Chensi Zeng, Xingxin Li, Anmao Li, Bei Yi, Xi Peng, Xi Huang, Jianbin Chen

Pages: 1487-1494 Published online on: 04 July 2018

Metformin suppresses the invasive ability of pancreatic cancer cells by blocking autocrine TGF‑β1 signaling

Wanxing Duan, Weikun Qian, Cancan Zhou, Junyu Cao, Tao Qin, Ying Xiao, Liang Cheng, Jie Li, Ke Chen, Xuqi Li, Jiguang Ma, Qingyong Ma

Pages: 1495-1502 Published online on: 22 June 2018

Comprehensive analysis of a novel lncRNA profile reveals potential prognostic biomarkers in clear cell renal cell carcinoma

Tong Liu, Jing Sui, Yan Zhang, Xiao‑Mei Zhang, Wen‑Juan Wu, Sheng Yang, Si‑Yi Xu, Wei‑Wei Hong, Hui Peng, Li‑Hong Yin, Yue‑Pu Pu, Ge‑Yu Liang

Pages: 1503-1514 Published online on: 02 July 2018

Combined antitumor effects of 1,25‑dihydroxy vitamin D3 and Notch inhibitor in liver cancer

Lijing Cai, Lifang Luo, Zhimou Tang, Xiaohui Meng

Pages: 1515-1524 Published online on: 05 July 2018

Berberine, a natural plant alkaloid, synergistically sensitizes human liver cancer cells to sorafenib

Yuezhao Huang, Kunyuan Wang, Chengxin Gu, Ganxiang Yu, Dan Zhao, Weijian Mai, Yun Zhong, Shiming Liu, Yuqiang Nie, Hui Yang

Pages: 1525-1532 Published online on: 10 July 2018

Pin2/TRF1‑binding protein X1 inhibits colorectal cancer cell migration and invasion in vitro and metastasis in vivo via the nuclear factor‑κB signaling pathway

Tao Jiang, Haiqing Li, Ranran Jiang, Hailong Li, Pingfu Hou, Yansu Chen, Jin Bai, Jun Song

Pages: 1533-1544 Published online on: 13 July 2018

Daily or weekly dosing with EGFR inhibitors, gefitinib and lapatinib, and AKt inhibitor MK2206 in mammary cancer models Corrigendum in /10.3892/or.2018.6802

Ronald A. Lubet, Vernon E. Steele, M. M. Juliana, Ann Bode, Fariba Moeinpour, Clinton J. Grubbs

Pages: 1545-1553 Published online on: 14 March 2018

Downregulation of long non‑coding RNA UCA1 enhances the radiosensitivity and inhibits migration via suppression of epithelial‑mesenchymal transition in colorectal cancer cells

Xiaodong Yang, Wei Liu, Xiaohui Xu, Junjia Zhu, Yong Wu, Kui Zhao, Songbin He, Ming Li, Yongyou Wu, Shuyu Zhang, Jianping Cao, Zhenyu Ye, Chungen Xing

Pages: 1554-1564 Published online on: 13 July 2018

NFIB promotes cell growth, aggressiveness, metastasis and EMT of gastric cancer through the Akt/Stat3 signaling pathway

Chuanqing Wu, Xiaojie Zhu, Weizhen Liu, Tuo Ruan, Wenze Wan, Kaixiong Tao

Pages: 1565-1573 Published online on: 13 July 2018

S100B promotes chemoresistance in ovarian cancer stem cells by regulating p53

Tao Yang, Jianan Cheng, Junhao You, Bing Yan, Hui Liu, Fang Li

Pages: 1574-1582 Published online on: 27 June 2018

Tumor‑penetrating peptide fused EGFR single‑domain antibody enhances radiation responses following EGFR inhibition in gastric cancer

Fuzhi Ji, Huizi Sha, Fanyan Meng, Anqing Zhu, Naiqing Ding, Hang Zhang, Hui Xu, Hanqing Qian, Lixia Yu, Qizhan Liu, Baorui Liu

Pages: 1583-1591 Published online on: 27 June 2018

Discovery of rafoxanide as a dual CDK4/6 inhibitor for the treatment of skin cancer

Xinan Shi, Hongjian Li, Anhua Shi, Hong Yao, Kunbin Ke, Chao Dong, Ying Zhu, Yi Qin, Ying Ding, Yan Hong He, Xu Liu, Ling Li, Ling Lei, Qingshan Hai, Wei Chen, Kwong‑Sak Leung, Man‑Hon Wong, Hsiang‑Fu Kung, Marie Chia‑Mi Lin

Pages: 1592-1600 Published online on: 27 June 2018

Genome‑wide profiling of lncRNA expression patterns in patients with acute promyelocytic leukemia with differentiation therapy

Jian Yu, Xiao‑Ling Guo, Yuan‑Yuan Bai, Jun‑Jun Yang, Xiao‑Qun Zheng, Ji‑Chen Ruan, Zhan‑Guo Chen

Pages: 1601-1613 Published online on: 25 June 2018

Overexpression of miR‑221 and miR‑222 in the cancer stroma is associated with malignant potential in colorectal cancer

Michihisa Iida, Shoichi Hazama, Ryouichi Tsunedomi, Hironori Tanaka, Hiroko Takenouchi, Shinsuke Kanekiyo, Yukio Tokumitsu, Shinobu Tomochika, Yoshihiro Tokuhisa, Kazuhiko Sakamoto, Nobuaki Suzuki, Shigeru Takeda, Tomio Ueno, Shigeru Yamamoto, Shigefumi Yoshino, Koji Fujita, Masahiko Kuroda, Hiroaki Nagano

Pages: 1621-1631 Published online on: 13 July 2018

DMBA promotes ErbB2‑mediated carcinogenesis via ErbB2 and estrogen receptor pathway activation and genomic instability

Zhikun Ma, Young Mi Kim, Erin W. Howard, Xiaoshan Feng, Stanley D. Kosanke, Shihe Yang, Yunbo Jiang, Amanda B. Parris, Xia Cao, Shibo Li, Xiaohe Yang

Pages: 1632-1640 Published online on: 04 July 2018

E‑cadherin is downregulated by microenvironmental changes in pancreatic cancer and induces EMT

Weibin Wang, Liangbo Dong, Bangbo Zhao, Jun Lu, Yupei Zhao

Pages: 1641-1649 Published online on: 27 June 2018

Structure activity relationships of chrysoeriol and analogs as dual c‑Met and VEGFR2 tyrosine kinase inhibitors

Shuang Lai, Jun‑Ning Chen, Han‑Wei Huang, Xiang‑Yu Zhang, Hai‑Lun Jiang, Wei Li, Peng‑Liang Wang, Jian Wang, Fu‑Nan Liu

Pages: 1650-1656 Published online on: 02 July 2018

Homeobox containing 1 inhibits liver cancer progression by promoting autophagy as well as inhibiting stemness and immune escape

Hengli Zhao, Huifeng Jia, Qiuju Han, Jian Zhang

Pages: 1657-1665 Published online on: 10 July 2018

Suppression of the SDF‑1/CXCR4/β‑catenin axis contributes to bladder cancer cell growth inhibition in vitro and in vivo

Tao Zhang, Fei Yang, Wenbiao Li, Bolong Liu, Wende Li, Zhiyi Chen, Can Wang

Pages: 1666-1674 Published online on: 04 July 2018

Downregulation of hypoxia‑inducible factor-1α inhibits growth, invasion, and angiogenesis of human salivary adenoid cystic carcinoma cells under hypoxia

Chu Xiao, Yi Pan, Xiaoping Zeng, Lingyun Wang, Ziyang Li, Songxin Yan, Hongmei Wang

Pages: 1675-1683 Published online on: 12 July 2018

MicroRNA‑449a is a potential predictor of colitis‑associated colorectal cancer progression

Yun Feng, Yu‑Wei Dong, Yun‑Na Song, Jun‑Hua Xiao, Xing‑Ya Guo, Wei‑Liang Jiang, Lun‑Gen Lu

Pages: 1684-1694 Published online on: 12 July 2018

Developing a radiosensitivity gene signature for Caucasian patients with breast cancer

Ye Ji, Qinghua Jiang, Guohao Jian, Haitong Sun, Yamin Wang, Hualong Qin, Shuyu Zhang, Jianping Cao, Zaixiang Tang

Pages: 1695-1705 Published online on: 12 July 2018

High expression of microRNA‑31 and its host gene LOC554202 predict favorable outcomes in patients with colorectal cancer treated with oxaliplatin

Yalun Li, Shijie Xin, Huizhe Wu, Chengzhong Xing, Liren Duan, Weifeng Sun, Xiaoyun Hu, Ruoran Lin, Fangxiao Zhang

Pages: 1706-1724 Published online on: 13 July 2018

ESE‑1 suppresses the growth, invasion and migration of human NSCLC cells and tumor formation in vivo

Zhiyuan Lou, Bok‑Soon Lee, Taekyu Ha, Yanrui Xu, Haeng‑Jun Kim, Chul‑Ho Kim, Seong‑Ho Lee

Pages: 1734-1742 Published online on: 12 July 2018

BMP9 inhibits the growth of breast cancer cells by downregulation of the PI3K/Akt signaling pathway

Shu Li, Hongying Dai, Yong He, Shusheng Peng, Tianjin Zhu, Yang Wu, Chenwei Li, Ke Wang

Pages: 1743-1751 Published online on: 13 July 2018

Ursolic acid elicits intrinsic apoptotic machinery by downregulating the phosphorylation of AKT/BAD signaling in human cisplatin‑resistant oral cancer CAR cells

Chin‑Fu Chen, Jai‑Sing Yang, Wen‑Kang Chen, Chi‑Cheng Lu, Jo‑Hua Chiang, Hong‑Yi Chiu, Shih‑Chang Tsai, Yu‑Ning Juan, Hao‑Jen Huang, Tzong‑Der Way

Pages: 1752-1760 Published online on: 27 June 2018

Growth inhibition of KRAS‑ and EGFR‑mutant lung adenocarcinoma by cosuppression of STAT3 and the SRC/ARHGAP35 axis

Ken Onodera, Akira Sakurada, Hirotsugu Notsuda, Tatsuaki Watanabe, Yasushi Matsuda, Masafumi Noda, Chiaki Endo, Yoshinori Okada

Pages: 1761-1768 Published online on: 02 July 2018

Suppression of Elk1 inhibits thyroid cancer progression by mediating PTEN expression

Yakun Kong, Junjie Yin, Yun Fu, Yufeng Chen, Yanhong Zhou, Xiuqin Geng

Pages: 1769-1776 Published online on: 10 July 2018

MicroRNA‑758 inhibits malignant progression of retinoblastoma by directly targeting PAX6

Jun Li, Xinying You

Pages: 1777-1786 Published online on: 12 July 2018

Overexpression of IQGAP1 promotes the angiogenesis of esophageal squamous cell carcinoma through the AKT and ERK‑mediated VEGF‑VEGFR2 signaling pathway

Chao‑Hui Li, Xue‑Jiao Sun, Shi‑Shi Niu, Cheng‑Yuan Yang, Yue‑Peng Hao, Jun‑Ting Kou, Xiao‑Zhong Li, Xiao‑Xia Wang

Pages: 1795-1802 Published online on: 11 July 2018

A novel regulatory circuit of miR‑152 and DNMT1 in human bladder cancer

Haiqing Zhang, Defeng Qi, Jinhui Li, Tao Peng, Linqing Yang, Jianhui Yuan, Yuying Zhang, Yuan Hu, Jialin Su, Biao Que, Mengxi Li, Guoren Zhou, Yuxin Chen, Wenjuan Zhang, Weidong Ji

Pages: 1803-1812 Published online on: 10 July 2018

Associations of miR‑146aC>G, miR‑149C>T, miR‑196a2C>T and miR‑499A>G polymorphisms with brain tumors

Jaejoon Lim, Jung Oh Kim, Han Sung Park, In Bo Han, Kyubum Kwack, Nam Keun Kim, Kyunggi Cho

Pages: 1813-1823 Published online on: 11 July 2018
Journal Cover

September-2018
Volume 40 Issue 3

Print ISSN: 1021-335X
Online ISSN: 1791-2431

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image