Journal Articles

Article Open Access

A prospective analysis of the efficacy of phase II autologous skin grafting on deep second‑degree burns on the dorsum of the hand

Jing'en Sun, Siman Su, Songsong Jiao, Gang Li, Zhi Zhang, Weihua Lin, Shuyao Zhang

Article Number: 238 Published online on: 27 March 2024
Article Open Access

Crucial role of lncRNA NONHSAG037054.2 and GABPA, and their related functional networks, in ankylosing spondylitis

Penglei Cui, Yanzhuo Zhang, Chao Wang, Bin Xiao, Qianqian Wang, Liang Zhang, Hongchao Li, Chengai Wu, Wei Tian

Article Number: 237 Published online on: 27 March 2024
Review Open Access

Selected markers of ovarian cancer and their relation to targeted therapy (Review)

Anna Markowska, Zbigniew Kojs, Damian Twardawa, Joanna Pietras, Janina Markowska

Article Number: 236 Published online on: 27 March 2024
Case Report Open Access

Deep lymph node enlargement and renal failure caused by hypercalcemia‑associated sarcoidosis: A case report

Zezhou Liu, Zhigang Tang, Jingping Yuan, Ke Su, Yonghong Jian, Hongyan Liu

Article Number: 235 Published online on: 27 March 2024
Case Report Open Access

Vasculitis and infectious risk in a patient with type 2 diabetes mellitus: A case report

Roxana Mădălina Mitroi, Maria Magdalena Roșu, Diana Clenciu, Vlad Pădureanu, Adina Mitrea, Maria Andreea Grigore, Emilia Roxana Mazilu, Dumitru Rădulescu, Ionela Mihaela Vladu

Article Number: 234 Published online on: 27 March 2024
Article Open Access

Investigation of autophagy‑related genes and immune infiltration in calcific aortic valve disease: A bioinformatics analysis and experimental validation

Tie Hu, Ying Jiang, Jue-Sheng Yang, Fa-Jia Hu, Yong Yuan, Ji-Chun Liu, Li-Jun Wang

Article Number: 233 Published online on: 26 March 2024
Article Open Access

Icariin‑curcumol promotes ferroptosis in prostate cancer cells through Nrf2/HO‑1 signaling

Wen Sheng, Bonan Li, Tiansong Sun, Congxu Zhu, Yingqiu Li, Wenjing Xu

Article Number: 232 Published online on: 26 March 2024
Article

New treatment strategies for uterine sarcoma using secreted frizzled‑related proteins

Tomohiro Kagawa, Ayuka Mineda, Tomotaka Nakagawa, Ayaka Shinohara, Ryosuke Arakaki, Hiroaki Inui, Hiroki Noguchi, Atsuko Yoshida, Riyo Kinouchi, Yuri Yamamoto, Kanako Yoshida, Takashi Kaji, Masato Nishimura, Takeshi Iwasa

Article Number: 231 Published online on: 26 March 2024
Article Open Access

Non‑contact locking plate: A useful alternative to external fixation in second‑stage treatment of post‑traumatic tibial osteomyelitis

Yan Zhu, Peng Jiang, Zhiwei He, Hongbo Qian

Article Number: 230 Published online on: 26 March 2024
Article Open Access

Bulk and single cells transcriptomes with experimental validation identify USP18 as a novel glioma prognosis and proliferation indicator

Yang Chen, Ren Li, Ziao Li, Biao Yang, Jianhang He, Jiayu Li, Peize Li, Zihan Zhou, Yongqiang Wu, Yuanli Zhao, Geng Guo

Article Number: 229 Published online on: 26 March 2024
Article

Upregulated expression of glucose transporter isoform 1 in invasive and metastatic extramammary Paget's disease

Mika Matsumoto, Daiki Rokunohe, Takanori Sasaki, Yasushi Matsuzaki, Hajime Nakano, Hiroki Mizukami, Eijiro Akasaka, Daisuke Sawamura

Article Number: 228 Published online on: 26 March 2024
Retraction Open Access

[Retracted] Anthelmintic drug albendazole arrests human gastric cancer cells at the mitotic phase and induces apoptosis

Xuan Zhang, Jing Zhao, Xiangyang Gao, Dongsheng Pei, Chao Gao

Article Number: 227 Published online on: 26 March 2024
Article Open Access
Review Open Access

Current clinical application of lutetium‑177 in solid tumors (Review)

Tingting Niu, Mi Fan, Binwei Lin, Feng Gao, Bangxian Tan, Xiaobo Du

Article Number: 225 Published online on: 26 March 2024
Case Report Open Access

Control of pleural effusion with prednisolone in a patient with yellow nail syndrome: A case report

Manato Taguchi, Hironori Masuko, Kai Kawashima, Tetsuya Yamagishi, Yuka Kitaoka, Rie Shigemasa, Kazufumi Yoshida, Chikako Tsurushige, Hiroaki Satoh, Nobuyuki Hizawa

Article Number: 224 Published online on: 22 March 2024
Review Open Access

Recent development of oral vaccines (Review)

Ying Liu, Dominic Man-Kit Lam, Mei Luan, Wenfu Zheng, Hao Ai

Article Number: 223 Published online on: 22 March 2024
Article Open Access

RFC3 drives the proliferation, migration, invasion and angiogenesis of colorectal cancer cells by binding KIF14

Rong Yu, Xinxin Wu, Fang Qian, Qian Yang

Article Number: 222 Published online on: 22 March 2024
Article Open Access

Exploring the molecular biology of ischemic cardiomyopathy based on ferroptosis‑related genes

Shi-Tao Zhao, Zhi-Cong Qiu, Rui-Yuan Zeng, Hua-Xi Zou, Rong-Bin Qiu, Han-Zhi Peng, Lian-Fen Zhou, Zhi-Qiang Xu, Song-Qing Lai, Li Wan

Article Number: 221 Published online on: 22 March 2024
Article Open Access

Transcriptome and proteome analyses reveal that upregulation of GSTM2 by allisartan improves cardiac remodeling and dysfunction in hypertensive rats

Hao Wu, Yajun Zhai, Jing Yu, Liping Wei, Xin Qi

Article Number: 220 Published online on: 21 March 2024
Article Open Access

Airway basal cell‑derived exosomes suppress epithelial‑mesenchymal transition of lung cells by inhibiting the expression of ANO1

Xiaohua Gu, Zeyu Liu, Shan Shan, Tao Ren, Shaoyang Wang

Article Number: 219 Published online on: 21 March 2024
Article Open Access

SLC38A2 promotes cell proliferation and invasion by promoting glutamine metabolism in adenomyosis

Kui Wu, Wei Gong, Jia-Chang Hu, Ying-Chun Duan, Hui-Hui Ke, Li Chen

Article Number: 218 Published online on: 21 March 2024
Article Open Access

Effects of total saikosaponins on CYP3A4 and CYP1A2 in HepaRG cells

Yunyan Tang, Hongfang Li, Jianhua Tang, Lei Hu, Feifei Ma, Yanmiao Liu, Fushan Tang

Article Number: 217 Published online on: 21 March 2024
Case Report Open Access

Proteinase‑3‑antineutrophil cytoplasmic antibody‑associated vasculitis secondary to subacute infective endocarditis: A case report

Hui Lu, Zhao Cui, Xu-Jie Zhou, Ying Yang, Xiao-Ning Han, Xi-Hui Li, Fu-De Zhou, Ming-Hui Zhao

Article Number: 216 Published online on: 20 March 2024
Article Open Access

Management of intracranial cavernous malformations using conservative vs. surgical and/or radiosurgical treatment: A systematic review and meta‑analysis

George Fotakopoulos, Vasiliki Epameinondas Georgakopoulou, Petros Papalexis, Demetrios A. Spandidos, Nikolaos Trakas, Pagona Sklapani, Kostas N. Fountas

Article Number: 215 Published online on: 20 March 2024
Article Open Access

A study of the molecular mechanism of action of Jiawei Guizhishaoyaozhimu Decoction during rheumatoid arthritis therapy based on basic of network pharmacology and experimental verification

Yiji Cheng, Yue Ji, Kaidi Feng, Xinyuan Zhang, Yunming Xiao, Weixia Jing

Article Number: 212 Published online on: 20 March 2024
Article Open Access

Microbiota analysis in individuals with type two diabetes mellitus and end‑stage renal disease: A pilot study

Maria Trandafir, Gratiela Gradisteanu Pircalabioru, Octavian Savu

Article Number: 211 Published online on: 20 March 2024
Article Open Access

Identification of common genes of rhinovirus single/double‑stranded RNA‑induced asthma deterioration by bioinformatics analysis

Qian An, Yi Cao, Wei Guo, Ziyun Jiang, Hui Luo, Hui Liu, Xiaodong Zhan

Article Number: 210 Published online on: 20 March 2024
Review

Role of co‑inhibitory molecules in the treatment of psoriasis (Review)

Yue Yao, Linxi Zeng, Xin Huang, Jinfang Zhang, Guoqiang Zhang, Ling Wang

Article Number: 209 Published online on: 19 March 2024
Article Open Access

Vigeo attenuates cartilage and bone destruction in a collagen‑induced arthritis mouse model by reducing production of pro‑inflammatory cytokines

Yoon-Hee Cheon, Chang Hoon Lee, So Young Eun, Gyeong Do Park, Chong Hyuk Chung, Ju-Young Kim, Myeung Su Lee

Article Number: 208 Published online on: 19 March 2024
Case Report Open Access

Endothoracic lymphatic plexus‑hemiazygos vein anastomosis for chylothorax complicated with hepatocellular carcinoma: A case report

Yi Jiang, Cong Liu, Yingtong Huang, Naiquan Mao, Xiaoming Liao

Article Number: 207 Published online on: 19 March 2024
Article Open Access

Eukaryotic translation initiation factor EIF4G1 p.Ser637Cys mutation in a family with Parkinson's disease with antecedent essential tremor

Rui-Han Liu, Xiang-Yu Xiao, Lei Yao, Yuan-Yuan Jia, Jia Guo, Xing-Chen Wang, Yu Kong, Qing-Xia Kong

Article Number: 206 Published online on: 19 March 2024
Case Report Open Access

Unusual clinical presentation of cervical extradural meningioma detected with neuromuscular ultrasound: A case report

Pei-Chen Hsieh, Johnny Chuieng-Yi Lu, Shih-Chiang Huang, Cheng Hong Toh, Hung-Chou Kuo

Article Number: 205 Published online on: 19 March 2024
Retraction Open Access

[Retracted] Dexmedetomidine improves early postoperative neurocognitive disorder in elderly male patients undergoing thoracoscopic lobectomy

Haixia Shi, Xuejiang Du, Fan Wu, Yajuan Hu, Zhipeng Xv, Weidong Mi

Article Number: 204 Published online on: 19 March 2024
Article

Immune profile of patients‑a new approach in management of sepsis and septic shock?

Anca Bacârea, Oana Coman, Vladimir Constantin Bacârea, Anca Meda Văsieșiu, Irina Săplăcan, Raluca Ștefania Fodor, Bianca Liana Grigorescu

Article Number: 203 Published online on: 15 March 2024
Case Report Open Access

Treatment of rectal anastomotic atresia with transurethral prostate resection instrumentation: A report of three cases

Zhentao Hu, Yujie Qin, Xiaoyi Wei, Jun Qian, Song Tu, Jiaxi Yao

Article Number: 202 Published online on: 15 March 2024
Review Open Access

Role of crosstalk between synovial cells and chondrocytes in osteoarthritis (Review)

Baisen Chen, Yuyu Sun, Guanhua Xu, Jiawei Jiang, Wenhao Zhang, Chunshuai Wu, Pengfei Xue, Zhiming Cui

Article Number: 201 Published online on: 15 March 2024
Article Open Access

Apatinib beyond first progression is associated with prolonged overall survival in patients with advanced breast cancer: Results from an observational study

Jing Wang, Jinghao Jia, Jingjing Liu, Xuemin Yao, Zhiyong Yuan

Article Number: 200 Published online on: 14 March 2024
Case Report Open Access

Desquamative interstitial pneumonia: A case report

Hailong Zhang, Guohua Yu, Ben Yang, Shengyao Ma, Yubing Wang, Xiaoqi Zhang, Yong Zhang, Mei-Hua Qu

Article Number: 199 Published online on: 13 March 2024
Case Report Open Access

Immune checkpoint inhibitor‑associated diabetes mellitus in patients with HCC: Report of three cases and literature review

Gaocheng Wang, Jingjing Wang, Shuilin Dong, Zhanguo Zhang, Wanguang Zhang, Jianping Zhao

Article Number: 198 Published online on: 12 March 2024
Article Open Access

CNPY2 governs PDGF‑BB‑treated vascular smooth muscle cell proliferation, migration and phenotypic transformation via the Akt/mTOR/GSK‑3β signaling pathway

Houqi Sun, Xuejie Wang, Ling Ma, Xu Li, Wenjing Jin, Yongbin Yang

Article Number: 197 Published online on: 12 March 2024
Article Open Access

Elastin expression in the conjoint fascial sheath and levator palpebrae superioris muscle of children with unilateral severe congenital ptosis with different muscle strengths

Xin Jia, Zhaochuan Liu, Junhu Shi, Runhui Pang, Huixing Wang, Mengmeng Wang, Hongbin Zhang, Shan Liu, Ping Bai

Article Number: 196 Published online on: 12 March 2024
Article Open Access

Associations of recurrent lumbar disc herniation after percutaneous endoscopic lumbar discectomy with age, body mass index, modic change, disc degeneration and sacral slope: A quantitative review

Jinlong Zhao, Lingfeng Zeng, Shuai Zhao, Guihong Liang, Bangxin Sha, Haoyang Fu, Weiyi Yang, Jun Liu, Yuping Zeng

Article Number: 195 Published online on: 11 March 2024
Article Open Access

Retrospective study of the impact of diabetes on the severity and prognosis of COVID‑19

Lijun Sun, Xiaoli Yang, Bowei Cao, Xiaodong Su, Jianhua Wang, Cuixiang Xu

Article Number: 194 Published online on: 11 March 2024
Article Open Access

Clinical presentation of severe COVID‑19 with heart failure: A single‑center retrospective study

Xinling Liu, Tingting Liu, Rong Wan

Article Number: 193 Published online on: 11 March 2024
Article Open Access

Ionizing radiation‑induced modification of nialamide as an anti‑inflammatory agent against lipopolysaccharide‑induced RAW 264.7 and DH82 cells

Hanui Lee, Gyeong Han Jeong, So-Yeun Woo, Hyo Jin Choi, Byung Yeoup Chung, Kyung-Bon Lee, Hyoung-Woo Bai

Article Number: 192 Published online on: 11 March 2024
Article Open Access

[Retracted] Exogenous hydrogen sulfide protects against high glucose‑induced apoptosis and oxidative stress by inhibiting the STAT3/HIF‑1α pathway in H9c2 cardiomyocytes

Jing Li, Yi-Qiang Yuan, Li Zhang, Hua Zhang, Shen-Wei Zhang, Yu Zhang, Xue-Xi Xuan, Ming-Jie Wang, Jin-Ying Zhang

Article Number: 191 Published online on: 11 March 2024
Review

Role and targeting of the AGC kinase family in pulmonary fibrosis (Review)

Chao Mei, Tao Chen, Xiangfei Huang, Chenlu Xiong, Shibiao Chen, Yong Li

Article Number: 190 Published online on: 08 March 2024
Article Open Access

Effects of dexmedetomidine on postoperative pain and early cognitive impairment in older male patients undergoing laparoscopic cholecystectomy

Yanlong Fu, Qiang Wei, Zhenliang Wang, Qingtao Zhao, Wenxin Shi

Article Number: 189 Published online on: 08 March 2024
Article Open Access

Rates of venous thromboembolism associated with acute psychiatric admission: A retrospective cohort study

David Codling, Christoph Mueller, Jignesh Patel, Robert Stewart, Roopen Arya, Lara Roberts

Article Number: 188 Published online on: 08 March 2024
Article Open Access

Nicotinamide ribose ameliorates myocardial ischemia/reperfusion injury by regulating autophagy and regulating oxidative stress

Chen Yuan, Heng Yang, Wanqi Lan, Juesheng Yang, Yanhua Tang

Article Number: 187 Published online on: 07 March 2024
Case Report Open Access

A large gastric splenosis mimicking gastrointestinal stromal tumor: A case report and literature review

Xiaotian Li, Xianwen Hu, Pan Wang, Guiyun Hu, Bin Zhou, Jiong Cai

Article Number: 186 Published online on: 07 March 2024
Article Open Access

Serum cell division cycle 42 reflects the development and progression of diabetic nephropathy in patients with diabetes mellitus

Hongyu Yu, Jian Ma, Yueru Gu, Wei Zou, Na Zhao

Article Number: 185 Published online on: 07 March 2024
Opinion Open Access

The parallel lives of pandemics: COVID‑19 and obesity

Vasiliki Epameinondas Georgakopoulou, Ioannis G. Lempesis, Demetrios A. Spandidos

Article Number: 184 Published online on: 06 March 2024
Article Open Access

Early postnatal moderate catch‑up growth in rats with nutritional intrauterine growth restriction preserves pulmonary vascular and cognitive function in adulthood

Lixia Ye, Yajie Huang, Kewei Chen, Chengcheng Hang, Yuhan Ying, Lu Zu, Xiaofei Luo, Lizhong Du

Article Number: 183 Published online on: 05 March 2024
Article Open Access

Mesenchymal stem cells derived from CHIR99021 and TGF‑β induction remained on the colicomentum and improved cardiac function of a rat model of acute myocardium infarction

Yusen Zhang, Yanmin Zhang, Azhen Hu, Fanhua Meng, Peng Cui, Tianshi Li, Guanghui Cui

Article Number: 182 Published online on: 04 March 2024
Article Open Access

Impact of preoperative carbohydrate loading on postoperative course and morbidity in debulking surgery for epithelial ovarian cancer

Tayfun Toptas, Isin Ureyen, Alper Kahraman, Mustafa Gokkaya, Necim Yalcin, Aysun Alci, Merve Cakir Kole, Selim Kandemi̇r, Mehmet Goksu, Nedim Akgul, Selen Dogan

Article Number: 181 Published online on: 04 March 2024
Article Open Access

Personalized digital simulation‑assisted acetabular component implantation in revision hip arthroplasty

Hong-Da Lao, Da Liu, Bin Cheng, Shu-Ling Liu, Feng Shuang, Hao Li, Lei Li, Jiang-Jun Zhou

Article Number: 180 Published online on: 04 March 2024
Retraction Open Access

[Retracted] MicroRNA‑454‑3p inhibits cervical cancer cell invasion and migration by targeting c‑Met

Yan Guo, Min Tao, Min Jiang

Article Number: 179 Published online on: 04 March 2024
Case Report Open Access

Anlotinib plus tislelizumab for recurrent metastatic pancreas ductal adenocarcinoma with germline BRCA2 mutation: A case report

Sujuan Peng, Hongxiang Huang, Xie Zhu, Jinhong Chen, Xinjing Ding, Fen Wang, Li Chen, Zhihui Lu

Article Number: 178 Published online on: 01 March 2024
Article

Timely use of Bakri intrauterine balloon tamponade contributes to the effectiveness in controlling severe postpartum hemorrhage

Yaping Hu, Lingjie Cui, Chong Zhang, Feifei Chen

Article Number: 177 Published online on: 01 March 2024
Journal Cover

May-2024
Volume 27 Issue 5

Print ISSN: 1792-0981
Online ISSN: 1792-1015

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image