Journal Articles

Open Access

Galectin-3 as a novel biomarker for disease diagnosis and a target for therapy (Review)

Rui Dong, Min Zhang, Qunying Hu, Shan Zheng, Andrew Soh, Yijie Zheng, Hui Yuan

Pages: 599-614 Published online on: 05 December 2017

Mitochondria-mediated damage to dopaminergic neurons in Parkinson's disease (Review)

Xiao‑Liang Liu, Ying‑Di Wang, Xiu‑Ming Yu, Da‑Wei Li, Guang‑Ren Li

Pages: 615-623 Published online on: 16 November 2017

Necroptosis: A novel manner of cell death, associated with stroke (Review)

Chenglin Liu, Kai Zhang, Haitao Shen, Xiyang Yao, Qing Sun, Gang Chen

Pages: 624-630 Published online on: 22 November 2017
Open Access

The role and mechanism of β‑arrestins in cancer invasion and metastasis (Review)

Qing Song, Qing Ji, Qi Li

Pages: 631-639 Published online on: 27 November 2017
Open Access

A common African variant of human connexin 37 is associated with Caucasian primary ovarian insufficiency and has a deleterious effect in vitro

Anne Bachelot, Jerome Gilleron, Geri Meduri, Mihelai Guberto, Jerome Dulon, Sylviane Boucherie, Philippe Touraine, Micheline Misrahi

Pages: 640-648 Published online on: 16 November 2017
Open Access

Naringenin induces laxative effects by upregulating the expression levels of c-Kit and SCF, as well as those of aquaporin 3 in mice with loperamide-induced constipation

Jianqiao Yin, Yichao Liang, Dalu Wang, Zhaopeng Yan, Hongzhuan Yin, Di Wu, Qi Su

Pages: 649-658 Published online on: 01 December 2017
Open Access

Therapeutic effects of conditioned medium from bone marrow-derived mesenchymal stem cells on epithelial-mesenchymal transition in A549 cells

Xin Wang, Jun-Ling Gao, Man-Man Zhao, Hui-Xing Zhu, Yan-Xia Tian, Ran Li, Xiao-Hua Jiang, Lei Yu, Jing-Rui Tian, Jian-Zhong Cui

Pages: 659-668 Published online on: 24 November 2017
Open Access

In vitro cell behaviors of bone mesenchymal stem cells derived from normal and postmenopausal osteoporotic rats

Qian Liu, Xiaoxia Zhang, Yang Jiao, Xin Liu, Yirong Wang, Song-Lun Li, Wei Zhang, Fa-Ming Chen, Yin Ding, Chuan Jiang, Zuolin Jin

Pages: 669-678 Published online on: 22 November 2017
Open Access

Use of methylation profiling to identify significant differentially methylated genes in bone marrow mesenchymal stromal cells from acute myeloid leukemia

Jing Huang, Zhi Liu, Yufan Sun, Qi Zhong, Li Xu, Ruimin Ou, Cheng Li, Rui Chen, Mengdong Yao, Qing Zhang, Shuang Liu

Pages: 679-686 Published online on: 17 November 2017
Open Access

Stromal-epithelial lactate shuttle induced by tumor‑derived interleukin‑1β promotes cell proliferation in oral squamous cell carcinoma

Jie Wu, Yun Hong, Tong Wu, Juan Wang, Xiaobing Chen, Zhi Wang, Bin Cheng, Juan Xia

Pages: 687-696 Published online on: 17 November 2017
Open Access

Interaction of iPSC-derived neural stem cells on poly(L-lactic acid) nanofibrous scaffolds for possible use in neural tissue engineering

Chengkai Lin, Chang Liu, Liangming Zhang, Zhi Huang, Peipei Zhao, Ruiqiang Chen, Mao Pang, Zhenxiang Chen, Liumin He, Chunxiao Luo, Limin Rong, Bin Liu

Pages: 697-708 Published online on: 30 November 2017
Open Access

Neurochemical changes in the hippocampus and prefrontal cortex associated with electroacupuncture for learning and memory impairment

Jian He, Congkuai Zhao, Weilin Liu, Jia Huang, Shengxiang Liang, Lidian Chen, Jing Tao

Pages: 709-716 Published online on: 24 November 2017
Open Access

A type 2 diabetes-associated SNP in KCNQ1 (rs163184) modulates the binding activity of the locus for Sp3 and Lsd1/Kdm1a, potentially affecting CDKN1C expression

Masaki Hiramoto, Haruhide Udagawa, Naoko Ishibashi, Eri Takahashi, Yasushi Kaburagi, Keisuke Miyazawa, Nobuaki Funahashi, Takao Nammo, Kazuki Yasuda

Pages: 717-728 Published online on: 20 November 2017
Open Access

Platelet-rich plasma inhibits RANKL-induced osteoclast differentiation through activation of Wnt pathway during bone remodeling

Dongyue Wang, Yajuan Weng, Shuyu Guo, Yuxin Zhang, Tingting Zhou, Mengnan Zhang, Lin Wang, Junqing Ma

Pages: 729-738 Published online on: 16 November 2017
Open Access

Geraniin protects bone marrow‑derived mesenchymal stem cells against hydrogen peroxide‑induced cellular oxidative stress in vitro

Dan Huang, Li Yin, Xinxin Liu, Bo Lv, Zulong Xie, Xuedong Wang, Bo Yu, Yao Zhang

Pages: 739-748 Published online on: 21 November 2017
Open Access

Effects of kartogenin on the attenuated nucleus pulposus cell degeneration of intervertebral discs induced by interleukin-1β and tumor necrosis factor-α

Yao Huang, Tao Jiang, Jian Chen, Guo-Yong Yin, Jin Fan

Pages: 749-756 Published online on: 24 November 2017
Open Access

Der f1 induces pyroptosis in human bronchial epithelia via the NLRP3 inflammasome

Ying‑Ming Tsai, Kuo‑Hwa Chiang, Jen‑Yu Hung, Wei‑An Chang, Hui‑Ping Lin, Jiunn‑Min Shieh, Inn‑Wen Chong, Ya‑Ling Hsu

Pages: 757-764 Published online on: 05 December 2017
Open Access

Chlorogenic acid attenuates hydrogen peroxide‑induced oxidative stress in lens epithelial cells

Jike Song, Dadong Guo, Hongsheng Bi

Pages: 765-772 Published online on: 01 December 2017
Open Access

Clinical and next-generation sequencing findings in a Chinese family exhibiting severe familial exudative vitreoretinopathy

Ying Lin, Hongbin Gao, Chuan Chen, Yi Zhu, Tao Li, Bingqian Liu, Chenghong Ma, Hongye Jiang, Yonghao Li, Ying Huang, Qingxiu Wu, Haichun Li, Xiaoling Liang, Chenjin Jin, Jianhua Ye, Xinhua Huang, Lin Lu

Pages: 773-782 Published online on: 05 December 2017
Open Access

Comparative analysis of human embryonic stem cell‑derived neural stem cells as an in vitro human model

Jung‑Hwa Oh, Cho‑Rok Jung, Mi‑Ok Lee, Janghwan Kim, Mi‑Young Son

Pages: 783-790 Published online on: 30 November 2017
Open Access

Human amniotic epithelial cells regulate osteoblast differentiation through the secretion of TGFβ1 and microRNA-34a-5p

Guiling Wang, Feng Zhao, Di Yang, Jing Wang, Lihong Qiu, Xining Pang

Pages: 791-799 Published online on: 17 November 2017
Open Access

Autophagy relieves the function inhibition and apoptosis‑promoting effects on osteoblast induced by glucocorticoid

Yudi Han, Lihai Zhang, Yaling Xing, Licheng Zhang, Xiaojuan Chen, Peifu Tang, Zhongbin Chen

Pages: 800-808 Published online on: 17 November 2017
Open Access

TAT‑fused IP3R‑derived peptide enhances cisplatin sensitivity of ovarian cancer cells by increasing ER Ca2+ release

Qi Xie, Ye Xu, Weinan Gao, Yong Zhang, Jing Su, Yanan Liu, Yuting Guo, Minghan Dou, Kebang Hu, Liankun Sun

Pages: 809-817 Published online on: 16 November 2017
Open Access

Erythropoietin induces the osteogenesis of periodontal mesenchymal stem cells from healthy and periodontitis sources via activation of the p38 MAPK pathway

Liying Wang, Fan Wu, Yang Song, Yinzhong Duan, Zoulin Jin

Pages: 829-835 Published online on: 28 November 2017
Open Access

Clinical significance of interleukin‑6 and inducible nitric oxide synthase in ketamine‑induced cystitis

Chi‑Jung Huang, Fa‑Kung Lee, Shao‑Kuan Chen, Chih‑Cheng Chien, Sheng‑Tang Wu, Yen‑Chieh Wang

Pages: 836-844 Published online on: 17 November 2017
Open Access

Transcription factor TBX18 promotes adult rat bone mesenchymal stem cell differentiation to biological pacemaker cells

Yanjun Li, Mei Yang, Gege Zhang, Le Li, Bingjie Ye, Congxin Huang, Yanhong Tang

Pages: 845-851 Published online on: 16 November 2017
Open Access

Chronic prenatal hypoxia impairs cochlear development, a mechanism involving connexin26 expression and promoter methylation

Jingcang Lin, Huang Huang, Guorong Lv, Xiangyang Xu, Wendong Lin, Xianyan Xu, Jing Cheng, Ming Zheng

Pages: 852-858 Published online on: 01 December 2017
Open Access

The potential inhibitory effects of miR‑19b on vulnerable plaque formation via the suppression of STAT3 transcriptional activity

Sufang Li, Qiang Geng, Hong Chen, Jing Zhang, Chengfu Cao, Feng Zhang, Junxian Song, Chuanfen Liu, Wenqing Liang

Pages: 859-867 Published online on: 17 November 2017
Open Access

Aryl hydrocarbon receptor inhibits inflammation in DSS‑induced colitis via the MK2/p‑MK2/TTP pathway

Qimeng Wang, Kunqiu Yang, Bin Han, Baifa Sheng, Jiuheng Yin, Aimin Pu, Liangzi Li, Lihua Sun, Min Yu, Yuan Qiu, Weidong Xiao, Hua Yang

Pages: 868-876 Published online on: 17 November 2017
Open Access

Coordinated microRNA/mRNA expression profiles reveal a putative mechanism of corneal epithelial cell transdifferentiation from skin epidermal stem cells

Yanjie Guo, Xiya Ma, Weini Wu, Mingyan Shi, Junlong Ma, Yaping Zhang, Erkang Zhao, Xueyi Yang

Pages: 877-887 Published online on: 01 December 2017
Open Access

Anti‑inflammatory effect of quercetin and galangin in LPS‑stimulated RAW264.7 macrophages and DNCB‑induced atopic dermatitis animal models

Hae Nim Lee, Seong Ah Shin, Gang Sik Choo, Hyeong Jin Kim, Young Seok Park, Byeong Soo Kim, Sang Ki Kim, Sung Dae Cho, Jeong Seok Nam, Chang Sun Choi, Jeong Hwan Che, Byung Kwon Park, Ji Youn Jung

Pages: 888-898 Published online on: 29 November 2017
Open Access

Ginsenoside Rg1 inhibits inflammatory responses via modulation of the nuclear factor‑κB pathway and inhibition of inflammasome activation in alcoholic hepatitis

Jiajun Li, Cheng Yang, Shu Zhang, Shu Liu, Luole Zhao, Huan Luo, Yatang Chen, Wenxiang Huang

Pages: 899-907 Published online on: 29 November 2017
Open Access

Pentosan polysulfate ameliorates apoptosis and inflammation by suppressing activation of the p38 MAPK pathway in high glucose‑treated HK‑2 cells

Ping Chen, Yang Yuan, Tianying Zhang, Bo Xu, Qing Gao, Tianjun Guan

Pages: 908-914 Published online on: 27 November 2017
Open Access

Molecular expression of multiple Nav1.5 splice variants in the frontal lobe of the human brain

Jun Wang, Shao‑Wu Ou, Zhi‑Yong Zhang, Bo Qiu, Yun‑Jie Wang

Pages: 915-923 Published online on: 24 November 2017
Open Access

Anti-obesity effects of pectinase and cellulase enzyme‑treated Ecklonia cava extract in high‑fat diet‑fed C57BL/6N mice

In‑Hye Kim, Jung‑Wook Choi, Min‑Kyeong Lee, Chang‑Ju Kwon, Taek‑Jeong Nam

Pages: 924-934 Published online on: 28 November 2017
Open Access

Hepatic recruitment of CD11b+Ly6C+ inflammatory monocytes promotes hepatic ischemia/reperfusion injury

Peng Song, Junbin Zhang, Yunwei Zhang, Zhiping Shu, Peng Xu, Long He, Chao Yang, Jinxiang Zhang, Hui Wang, Yiqing Li, Qin Li

Pages: 935-945 Published online on: 08 December 2017
Open Access

CD90 promotes cell migration, viability and sphere‑forming ability of hepatocellular carcinoma cells

Ketao Zhang, Siyao Che, Zheng Su, Shangyou Zheng, Huayao Zhang, Shanglin Yang, Wenda Li, Jianping Liu

Pages: 946-954 Published online on: 08 December 2017

Melatonin exerts an inhibitory effect on insulin gene transcription via MTNR1B and the downstream Raf‑1/ERK signaling pathway

Yanliang Li, Huihui Wu, Naijia Liu, Xinyi Cao, Zhen Yang, Bin Lu, Renming Hu, Xuanchun Wang, Jie Wen

Pages: 955-961 Published online on: 01 December 2017

Effective component of Salvia miltiorrhiza in promoting cardiomyogenic differentiation of human placenta‑derived mesenchymal stem cells

Kun Li, Jieqiong Song, Qian Zhao, Bo Wang, Yunli Zhang, Xuezhe Wang, Tiantian Tang, Shizheng Li

Pages: 962-968 Published online on: 28 November 2017

Different roles of Akt and mechanistic target of rapamycin in serum‑dependent chondroprotection of human osteoarthritic chondrocytes

Tongen Zhang, Jijie Liu, Xinpeng Zheng, Bing Zhang, Chun Xia

Pages: 977-984 Published online on: 24 November 2017

Mechanism of endogenous digitalis-like factor‑induced vascular endothelial cell damage in patients with severe preeclampsia

Mei Peng, Mengyuan Yang, Yiling Ding, Ling Yu, Yali Deng, Weisi Lai, Yun Hu

Pages: 985-994 Published online on: 11 December 2017

Sevoflurane inhibits the malignant potential of head and neck squamous cell carcinoma via activating the hypoxia‑inducible factor-1α signaling pathway in vitro

Yaqiong Yang, Rong Hu, Jia Yan, Zhifeng Chen, Yi Lu, Jue Jiang, Hong Jiang

Pages: 995-1002 Published online on: 04 December 2017

Periostin has a protective role in melatonin‑induced cell apoptosis by inhibiting the eIF2α‑ATF4 pathway in human osteoblasts

Xiaotong Meng, Yue Zhu, Lin Tao, Sichao Zhao, Shui Qiu

Pages: 1003-1012 Published online on: 30 November 2017

Co-expression network analysis of lncRNAs and mRNAs in OPTN-silenced cells

Lin Jin, Yuanyuan Li, Xinrong Zhou, Huiping Yuan

Pages: 1013-1020 Published online on: 06 December 2017

MicroRNA‑30a‑5p suppresses tumor cell proliferation of human renal cancer via the MTDH/PTEN/AKT pathway

Jianmin Li, Changying Li, Hongjie Li, Ting Zhang, Xiaodong Hao, Jiwu Chang, Yong Xu

Pages: 1021-1029 Published online on: 17 November 2017

MicroRNA-21 promotes the progression of peritoneal fibrosis through the activation of the TGF-β/Smad signaling pathway: An in vitro and in vivo study

Ya-Li Ma, Fang Chen, Su-Xia Yang, Bao-Ping Chen, Jun Shi

Pages: 1030-1038 Published online on: 17 November 2017

Icariin possesses chondroprotective efficacy in a rat model of dexamethasone-induced cartilage injury through the activation of miR-206 targeting of cathepsin K

Ning Liu, Tao Zhang, Bo-Ran Cao, Fei-Yu Luan, Rui-Xuan Liu, Hao-Rong Yin, Wen-Bo Wang

Pages: 1039-1047 Published online on: 27 November 2017

Investigation of the pro-apoptotic effects of arbutin and its acetylated derivative on murine melanoma cells

Liyan Jiang, Di Wang, Yongfeng Zhang, Junyang Li, Zhiping Wu, Zhi Wang

Pages: 1048-1054 Published online on: 16 November 2017

Role of inhibitor of growth 4 in the suppression of human melanoma cells through the Fas/FasL-mediated apoptosis pathway

Limin Cai, Haiyan Li, Cui Chen, Xue Cheng, Yu Wang, Jing Liu, Yongchen Wang, Lijun Hao

Pages: 1055-1061 Published online on: 20 November 2017

Macrophage migration inhibitory factor promotes Warburg effect via activation of the NF‑κB/HIF‑1α pathway in lung cancer

Jun Li, Junhua Zhang, Fengjiao Xie, Jiangzhou Peng, Xu Wu

Pages: 1062-1068 Published online on: 22 November 2017

High-resolution metabolomics determines the mode of onset of type 2 diabetes in a 3-year prospective cohort study

Yeseung Lee, Aryo Dimas Pamungkas, Carl Angelo D. Medriano, Jinsung Park, Seri Hong, Sun Ha Jee, Youngja H. Park

Pages: 1069-1077 Published online on: 21 November 2017

Astragaloside IV prevents kidney injury caused by iatrogenic hyperinsulinemia in a streptozotocin‑induced diabetic rat model

Ke‑Qiang He, Wei‑Zu Li, Xiao‑Qing Chai, Yan‑Yan Yin, Yan Jiang, Wei‑Ping Li

Pages: 1078-1088 Published online on: 17 November 2017

Diosgenin prevents high-fat diet-induced rat non-alcoholic fatty liver disease through the AMPK and LXR signaling pathways

Silu Cheng, Shufang Liang, Qun Liu, Zhengting Deng, Yuanhui Zhang, Juan Du, Ya'ni Zhang, Shu Li, Binbin Cheng, Changquan Ling

Pages: 1089-1095 Published online on: 28 November 2017

Role of the cofilin 2 gene in regulating the myosin heavy chain genes in mouse myoblast C2C12 cells

Hongyan Zhu, Huixin Yang, Song Zhao, Junfeng Zhang, Dan Liu, Yumin Tian, Zhiyi Shen, Yuhong Su

Pages: 1096-1102 Published online on: 17 November 2017

Anti-inflammatory effect of lovastatin is mediated via the modulation of NF-κB and inhibition of HDAC1 and the PI3K/Akt/mTOR pathway in RAW264.7 macrophages

Hyung-Wook Choi, Pyung-Gyun Shin, Ji-Hyun Lee, Woo-Suk Choi, Min-Jae Kang, Won-Sik Kong, Min-Ji Oh, Yong-Bae Seo, Gun-Do Kim

Pages: 1103-1109 Published online on: 05 December 2017

Role of the c-Jun N-terminal kinase signaling pathway in the activation of trypsinogen in rat pancreatic acinar cells

Zhengpeng Yang, Weiguang Yang, Ming Lu, Zhituo Li, Xin Qiao, Bei Sun, Weihui Zhang, Dongbo Xue

Pages: 1119-1126 Published online on: 17 November 2017

Quercetin inhibits okadaic acid-induced tau protein hyperphosphorylation through the Ca2+‑calpain‑p25‑CDK5 pathway in HT22 cells

Xiu‑Yin Shen, Tao Luo, Sheng Li, Ou‑Yang Ting, Feng He, Jie Xu, Hua‑Qiao Wang

Pages: 1138-1146 Published online on: 22 November 2017

Prohibitin-2 negatively regulates AKT2 expression to promote prostate cancer cell migration

Yongmei Shen, Yu Gao, Hui Yuan, Jiasong Cao, Bona Jia, Mingming Li, Yanfei Peng, Xiaoling Du, Ju Zhang, Jiandang Shi

Pages: 1147-1155 Published online on: 04 December 2017
Journal Cover

February 2018
Volume 41 Issue 2

Print ISSN: 1107-3756
Online ISSN: 1791-244X

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image