Journal Articles

Open Access

Pthlh, a promising cancer modifier gene in rat tongue carcinogenesis

Hirohiko Suwa, Masato Hirano, Kouji Kawarada, Motohiko Nagayama, Michiko Ehara, Tomonari Muraki, Hayase Shisa, Aiko Sugiyama, Masahiro Sugimoto, Hiroshi Hiai, Motoo Kitano, Jun-Ichi Tanuma

Pages: 3-12 Published online on: 20 November 2013
Open Access

Downregulation of Hsp70 inhibits apoptosis induced by sialic acid-binding lectin (leczyme)

Takeo Tatsuta, Masahiro Hosono, Yukiko Ogawa, Kyoko Inage, Shigeki Sugawara, Kazuo Nitta

Pages: 13-18 Published online on: 24 October 2013
Open Access

Demethylation effect of the antineoplaston AS2‑1 on genes in colon cancer cells

Masataka Ushijima, Yutaka Ogata, Hideaki Tsuda, Yoshito Akagi, Keiko Matono, Kazuo Shirouzu

Pages: 19-26 Published online on: 08 November 2013
Open Access

ERC/mesothelin is expressed in human gastric cancer tissues and cell lines

Tomoaki Ito, Kazunori Kajino, Masaaki Abe, Koichi Sato, Hiroshi Maekawa, Mutsumi Sakurada, Hajime Orita, Ryo Wada, Yoshiaki Kajiyama, Okio Hino

Pages: 27-33 Published online on: 22 October 2013
Open Access

Androgen receptor is negatively correlated with the methylation-mediated transcriptional repression of miR-375 in human prostate cancer cells

Mingliang Chu, Yunli Chang, Ping Li, Yanjing Guo, Kaiqing Zhang, Weiqiang Gao

Pages: 34-40 Published online on: 24 October 2013
Open Access

Knockdown of LGR5 suppresses the proliferation of glioma cells in vitro and in vivo

Dongliang Wang, Jingru Zhou, Cungang Fan, Feng Jiao, Bo Liu, Peng Sun, Junjie Miao, Qingjun Zhang

Pages: 41-49 Published online on: 31 October 2013

Protein-bound polysaccharide-K reduces the proportion of regulatory T cells in vitro and in vivo

Rieko Aoki, Hiroko Iijima, Mariko Kato, Motoyuki Uchida, Tsutomu Wada, Masatsune Murata, Kenji Ogawa, Yoshihiko Naritaka, Kazuhiko Yoshimatsu

Pages: 50-56 Published online on: 04 November 2013

Zerumbone inhibits tumor angiogenesis via NF-κB in gastric cancer

Ken Tsuboi, Yoichi Matsuo, Tomoya Shamoto, Takahiro Shibata, Shuji Koide, Mamoru Morimoto, Sushovan Guha, Bokyung Sung, Bharat B. Aggarwal, Hiroki Takahashi, Hiromitsu Takeyama

Pages: 57-64 Published online on: 11 November 2013

Comparison of transcatheter arterial chemoembolization and transcatheter arterial chemotherapy infusion for patients with intermediate-stage hepatocellular carcinoma

Hiroki Nishikawa, Yukio Osaki, Ryuichi Kita, Toru Kimura, Yoshiaki Ohara, Haruhiko Takeda, Azusa Sakamoto, Sumio Saito, Norihiro Nishijima, Akihiro Nasu, Hideyuki Komekado, Shuhei Nishiguchi

Pages: 65-72 Published online on: 13 November 2013

Inhibition of ZNF746 suppresses invasion and epithelial to mesenchymal transition in H460 non-small cell lung cancer cells

Bonglee Kim, Eun Jung Sohn, Ji Hoon Jung, Eun Ah Shin, Ok Heui You, Jinwon Im, Sung-Hoon Kim

Pages: 73-78 Published online on: 22 October 2013

Role of fibulin-3 in lung cancer: In vivo and in vitro analyses

Shun Xu, Yong Yang, Yan-Bin Sun, Hao-You Wang, Chang-Bo Sun, Xin Zhang

Pages: 79-86 Published online on: 18 October 2013

In vivo analysis of insulin-like growth factor type 1 receptor humanized monoclonal antibody MK-0646 and small molecule kinase inhibitor OSI-906 in colorectal cancer

Premila D. Leiphrakpam, Ekta Agarwal, Michelle Mathiesen, Katie L. Haferbier, Michael G. Brattain, Sanjib Chowdhury

Pages: 87-94 Published online on: 25 October 2013

Increased metastatic potential of residual carcinoma after transarterial embolization in rat with McA‑RH7777 hepatoma

Guang-Zhi Wang, Zhu-Ting Fang, Wei Zhang, Xu-Dong Qu, Sheng Qian, Rong Liu, Jian-Hua Wang

Pages: 95-102 Published online on: 25 October 2013

Morphological and quantitative analysis of BCL6 expression in human colorectal carcinogenesis

Paola Sena, Francesco Mariani, Marta Benincasa, Maurizio   Ponz De Leon, Carmela Di Gregorio, Stefano Mancini, Francesco Cavani, Alberto  Smargiassi, Carla Palumbo, Luca Roncucci

Pages: 103-110 Published online on: 13 November 2013

Deferoxamine enhances cell migration and invasion through promotion of HIF-1α expression and epithelial‑mesenchymal transition in colorectal cancer

Wenjing Zhang, Yao Wu, Qingqing Yan, Feng Ma, Xinpeng Shi, Yingying Zhao, Ying Peng, Jide Wang, Bo Jiang

Pages: 111-116 Published online on: 31 October 2013

Combination of quercetin and hyperoside has anticancer effects on renal cancer cells through inhibition of oncogenic microRNA-27a

Wei Li, Min Liu, Yun-Fei Xu, Yuan Feng, Jian-Ping Che, Guang-Chun Wang, Jun-Hua Zheng

Pages: 117-124 Published online on: 24 October 2013

VEGF-C and VEGF-D overexpression is more common in left-sided and well-differentiated colon adenocarcinoma

Mariusz Szajewski, Wiesław Janusz Kruszewski, Joanna Lakomy, Maciej Ciesielski, Krzysztof Kawecki, Jerzy Jankun, Tomasz Buczek, Jarosław Szefel

Pages: 125-130 Published online on: 25 October 2013

Wilms' tumor gene 1 enhances nutlin-3-induced apoptosis

Sun-Young Lee, Yun-Jeong Choe, Jik Young Park, Sang Sun Lee, Yoon-Hyoung Kim, Seok Joon Shin, Yeun Jun Chung, Ho-Shik Kim

Pages: 131-136 Published online on: 01 November 2013

Pheophorbide a-mediated photodynamic therapy induces autophagy and apoptosis via the activation of MAPKs in human skin cancer cells

Hyo-Eun Yoon, Seone-Hee Oh, Soo-A Kim, Jung-Hoon Yoon, Sang-Gun Ahn

Pages: 137-144 Published online on: 19 November 2013

Hydroxytyrosol inhibits cholangiocarcinoma tumor growth: An in vivo and in vitro study

Shuai Li, Zhiyang Han, Yong Ma, Ruipeng Song, Tiemin Pei, Tongsen Zheng, Jiabei Wang, Dongsheng Xu, Xiang Fang, Hongchi Jiang, Lianxin Liu

Pages: 145-152 Published online on: 14 November 2013

Stomatin-like protein 2 is associated with the clinicopathological features of human papillary thyroid cancer and is regulated by TGF-β in thyroid cancer cells

Zebing Liu, Yu Yang, Youyuan Zhang, Xuanguang Ye, Li Wang, Guoxiong Xu

Pages: 153-160 Published online on: 04 November 2013

Extract of Bryophyllum laetivirens reverses etoposide resistance in human lung A549 cancer cells by downregulation of NF-κB

Chutima Kaewpiboon, Ratakorn Srisuttee, Waraporn Malilas, Jeong Moon, Sirichat Kaowinn, Il-Rae Cho, Randal N. Johnston, Wanchai Assavalapsakul, Young-Hwa Chung

Pages: 161-168 Published online on: 12 November 2013

Decreased expression of BATF2 is significantly associated with poor prognosis in oral tongue squamous cell carcinoma

Haojie Wen, Yajun Chen, Zedong Hu, Qiao Mo, Jinyong Tang, Chuanzheng Sun

Pages: 169-174 Published online on: 20 November 2013

Death associated protein 1 is correlated with the clinical outcome of patients with colorectal cancer and has a role in the regulation of cell death

Yongning Jia, Lin Ye, Ke Ji, Ann-Marie Toms, Mansel Leigh Davies, Fiona Ruge, Jiafu Ji, Rachel Hargest, Wen G. Jiang

Pages: 175-182 Published online on: 20 November 2013

Combination treatment with paclitaxel and doxorubicin inhibits growth of human esophageal squamous cancer cells by inactivation of Akt

Hwan Hee Lee, Shuai Ye, Xiu Juan Li, Kwang Bok Lee, Man Hee Park, Soo Mi Kim

Pages: 183-188 Published online on: 14 November 2013

Allyl isothiocyanate inhibits cell metastasis through suppression of the MAPK pathways in epidermal growth factor‑stimulated HT29 human colorectal adenocarcinoma cells

Kuang-Chi Lai, Chi-Cheng Lu, Yih-Jing Tang, Jo-Hua Chiang, Daih-Huang Kuo, Fu-An Chen, I-Li Chen, Jai-Sing Yang

Pages: 189-196 Published online on: 20 November 2013

Regulation of major vault protein expression by upstream stimulating factor 1 in SW620 human colon cancer cells

Ryuji Ikeda, Yukihiko Nishizawa, Yusuke Tajitsu, Kentaro Minami, Hironori Mataki, Shogo Masuda, Tatsuhiko Furukawa, Shin-Ichi Akiyama, Katsushi Yamada, Yasuo Takeda

Pages: 197-201 Published online on: 25 October 2013

Upregulation of DNMT1 mediated by HBx suppresses RASSF1A expression independent of DNA methylation

Xuemei Qiu, Lihua Zhang, Sen Lu, Yunwei Song, Yingbin Lao, Jiaojiao Hu, Hong Fan

Pages: 202-208 Published online on: 14 November 2013

18F-FDG uptake on PET is a predictive marker of thymidylate synthase expression in patients with thoracic neoplasms

Kyoichi Kaira, Nobuyuki Yamamoto, Masahiro Endo, Hirotsugu Kenmotsu, Tateaki Naito, Akira Ono, Haruyasu Murakami, Yasuhisa Ohde, Takashi Nakajima, Toshiaki Takahashi

Pages: 209-215 Published online on: 24 October 2013

Reversal effect of bufalin on multidrug resistance in human hepatocellular carcinoma BEL-7402/5-FU cells

Wei Gu, Long Liu, Fan-Fu Fang, Feng Huang, Bin-Bin Cheng, Bai Li

Pages: 216-222 Published online on: 24 October 2013

Association between single nucleotide polymorphisms in the p53 pathway and response to radiotherapy in patients with nasopharyngeal carcinoma

Xiaoxue Xie, Hekun Jin, Jun Hu, Yong Zeng, Jumei Zhou, Shuyu Ouyang, Wenjuan Yang, Bingqiang Hu, Hui Wang

Pages: 223-231 Published online on: 24 October 2013

Aberrant SERCA3 expression during the colorectal adenoma-adenocarcinoma sequence

Wen-Feng Gou, Zhe-Feng Niu, Shuang Zhao, Yasuo Takano, Hua-Chuan Zheng

Pages: 232-240 Published online on: 07 November 2013

CD151 is associated with prostate cancer cell invasion and lymphangiogenesis in vivo

Sujitra Detchokul, Bradley Newell, Elizabeth D. Williams, Albert G. Frauman

Pages: 241-247 Published online on: 29 October 2013

Autophagy induction by low-dose cisplatin: The role of p53 in autophagy

Kyung-Hwa Cho, Ji-Hye Park, Kang-Beom Kwon, Young-Rae Lee, Hong-Seob So, Kang-Kyoo Lee, Sam-Youn Lee, Sun-Rock Moon, Sei-Hoon Yang

Pages: 248-254 Published online on: 24 October 2013

Tumor-associated fibroblasts isolated from colorectal cancer tissues exhibit increased ICAM-1 expression and affinity for monocytes

Vera S. Schellerer, Melanie Langheinrich, Werner Hohenberger, Roland S. Croner, Susanne Merkel, Tilman T. Rau, Michael Stürzl, Elisabeth Naschberger

Pages: 255-261 Published online on: 20 November 2013

SC35 promotes splicing of the C5-V6-C6 isoform of CD44 pre-mRNA

Tiing Jen Loh, Heegyum Moon, Sunghee Cho, Da-Woon Jung, Seong-Eui Hong, Do Han Kim, Michael R. Green, Xuexiu Zheng, Jianhua Zhou, Haihong Shen

Pages: 273-279 Published online on: 24 October 2013

microRNA-27a functions as a tumor suppressor in esophageal squamous cell carcinoma by targeting KRAS

Linan Zhu, Zhiju Wang, Qingxia Fan, Ruilin Wang, Yan Sun

Pages: 280-286 Published online on: 23 October 2013

Suppression of the invasive potential of highly malignant tumor cells by KIOM-C, a novel herbal medicine, via inhibition of NF-κB activation and MMP-9 expression

Aeyung Kim, Nam-Hui Yim, Minju Im, Young Pil Jung, Taesoo Kim, Jin Yeul Ma

Pages: 287-297 Published online on: 25 October 2013

Catechin-7-O-xyloside induces apoptosis via endoplasmic reticulum stress and mitochondrial dysfunction in human non-small cell lung carcinoma H1299 cells

Jang Won Yoon, Jong Suk Lee, Byeong Mo Kim, Joungjwa Ahn, Kyung Mi Yang

Pages: 314-320 Published online on: 08 November 2013

Lapatinib alters the malignant phenotype of osteosarcoma cells via downregulation of the activity of the HER2-PI3K/AKT-FASN axis in vitro

Xin-Hua Long, Guo-Mei Zhang, Ai-Fen Peng, Qing-Feng Luo, Lin Zhang, Hui‑Cai Wen, Rong-Ping Zhou, Song Gao, Yang Zhou, Zhi-Li Liu

Pages: 328-334 Published online on: 29 October 2013

Activation of the JAK-STAT3 pathway is associated with the growth of colorectal carcinoma cells

Xubin Wei, Gang Wang, Wei Li, Xupang Hu, Qinghong Huang, Ke Xu, Wenjia Lou, Jia Wu, Chen Liang, Qibin Lou, Chen Qian, Li Liu

Pages: 335-341 Published online on: 20 November 2013

Proteomic analysis reveals that MAEL, a component of nuage, interacts with stress granule proteins in cancer cells

Liqin Yuan, Yuzhong Xiao, Qiuzhi Zhou, Dongmei Yuan, Baiping Wu, Gannong Chen, Jianlin Zhou

Pages: 342-350 Published online on: 05 November 2013

Potential diagnostic value of miR-155 in serum from lung adenocarcinoma patients

Feng Gao, Jingxia Chang, Huaqi Wang, Guojun Zhang

Pages: 351-357 Published online on: 01 November 2013

Role of long non-coding RNA HULC in cell proliferation, apoptosis and tumor metastasis of gastric cancer: A clinical and in vitro investigation

Yan Zhao, Qinhao Guo, Jiejing Chen, Jun Hu, Shuwei Wang, Yueming Sun

Pages: 358-364 Published online on: 14 November 2013

BRCA1/2 and clinical outcome in a monoinstitutional cohort of women with hereditary breast cancer

Domenico Sambiasi, Rossana Lambo, Brunella Pilato, Stefania Tommasi, Giuseppe Trojano, Anila Kardhashi, Maria Digennaro, Vito Trojano, Gianni Simone, Angelo Paradiso

Pages: 365-369 Published online on: 22 October 2013

Metformin inhibits growth and sensitizes osteosarcoma cell lines to cisplatin through cell cycle modulation

Irene Quattrini, Amalia Conti, Laura Pazzaglia, Chiara Novello, Stefano Ferrari, Piero Picci, Maria Serena Benassi

Pages: 370-375 Published online on: 20 November 2013

Human cancer cell line microRNAs associated with in vitro sensitivity to paclitaxel

Ning Chen, Hye Sook Chon, Yin Xiong, Douglas C. Marchion, Patricia L. Judson, Ardeshir Hakam, Jesus Gonzalez-Bosquet, Jennifer Permuth-Wey, Robert M. Wenham, Sachin M. Apte, Jin Q. Cheng, Thomas A. Sellers, Johnathan M. Lancaster

Pages: 376-383 Published online on: 13 November 2013

Frequent T cell responses against immunogenic targets in lung cancer patients for targeted immunotherapy

Anna Babiak, Max Steinhauser, Marlies Götz, Cornelia Herbst, Hartmut Döhner, Jochen Greiner

Pages: 384-390 Published online on: 23 October 2013

DNA crosslinks, DNA damage and repair in peripheral blood lymphocytes of non-small cell lung cancer patients treated with platinum derivatives

Petra Fikrova, Rudolf Stetina, Michal Hrnciarik, Dana Hrnciarikova, Miloslav Hronek, Zdenek Zadak

Pages: 391-396 Published online on: 23 October 2013

miR-139 regulates the proliferation and invasion of hepatocellular carcinoma through the WNT/TCF-4 pathway

Wei Gu, Xiaomei Li, Jue Wang

Pages: 397-404 Published online on: 01 November 2013

Effect of a specific supplement enriched with n-3 polyunsaturated fatty acids on markers of inflammation, oxidative stress and metabolic status of ear, nose and throat cancer patients

M. M. Roca-Rodríguez, J. M. García-Almeida, Y. Lupiañez-Pérez, J. M. Rico, M. Toledo, J. Alcaide-Torres, F. Cardona, J. A. Medina, F. J. Tinahones

Pages: 405-414 Published online on: 23 October 2013

Lymph node involvement and metastatic lymph node ratio influence the survival of malignant pleural mesothelioma: A French multicenter retrospective study

Ilir Hysi, Françoise Le Pimpec-Barthes, Marco Alifano, Nicolas Venissac, Jérôme Mouroux, Jean-François Regnard, Marc Riquet, Henri Porte

Pages: 415-421 Published online on: 18 October 2013

Decreased c-Abl activity in PC-3 and LNCaP prostate cancer cells overexpressing the early growth response-1 protein

Eduardo Parra, Jorge Ferreira, Luis Gutierrez

Pages: 422-427 Published online on: 31 October 2013

Diethylstilbestrol for the treatment of patients with castration-resistant prostate cancer: Retrospective analysis of a single institution experience

Tal Grenader, Yevgeni Plotkin, Maya Gips, Nathan Cherny, Alberto Gabizon

Pages: 428-434 Published online on: 14 November 2013

Short interspersed CAN SINE elements as prognostic markers in canine mammary neoplasia

Gabriela B. Gelaleti, Adriana Granzotto, Camila Leonel, Bruna V. Jardim, Marina G. Moschetta, Claudia M.A. Carareto, Debora AP.P.C. Zuccari

Pages: 435-441 Published online on: 31 October 2013

S100A4 is upregulated via the binding of c-Myb in methylation-free laryngeal cancer cells

Jia Liu, Zhen-Ming Xu, Guang-Bin Qiu, Zhi-Hong Zheng, Kai-Lai Sun, Wei-Neng Fu

Pages: 442-449 Published online on: 29 October 2013

A 2-nt RNA enhancer on exon 11 promotes exon 11 inclusion of the Ron proto-oncogene

Heegyum Moon, Sunghee Cho, Tiing Jen Loh, Jianhua Zhou, Claudia Ghigna, Giuseppe Biamonti, Michael R. Green, Xuexiu Zheng, Haihong Shen

Pages: 450-455 Published online on: 05 November 2013

Emetine enhances the tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand-induced apoptosis of pancreatic cancer cells by downregulation of myeloid cell leukemia sequence-1 protein

Yujeong Han, Sojung Park, Ann W. Kinyua, Ladislav Andera, Ki Woo Kim, Inki Kim

Pages: 456-462 Published online on: 07 November 2013

Changes in the plasma levels of cytokines/chemokines for predicting the response to chemoradiation therapy in rectal cancer patients

Noriko Tada, Nelson H. Tsuno, Kazushige Kawai, Koji Murono, Takako Nirei, Soichiro Ishihara, Eiji Sunami, Joji Kitayama, Toshiaki Watanabe

Pages: 463-471 Published online on: 19 November 2013

miR-146a gene polymorphism rs2910164 and the risk of digestive tumors: A meta-analysis of 21 case-control studies

Xiaohui Xu, Xiaodong Yang, Gan Ru, Yong Wu, Shuyu Zhang, Chungen Xing, Yongyou Wu, Jianping Cao

Pages: 472-479 Published online on: 15 November 2013

EGFR signaling in the HGG-02 glioblastoma cell line with an unusual loss of EGFR gene copy

Jan Skoda, Jakub Neradil, Karel Zitterbart, Jaroslav Sterba, Renata Veselska

Pages: 480-487 Published online on: 20 November 2013

Purified vitexin compound 1 induces apoptosis through activation of FOXO3a in hepatocellular carcinoma

Jian-Gang Wang, Xing-Xing Zheng, Guang-Yao Zeng, Ying-Jun Zhou, Hong Yuan

Pages: 488-496 Published online on: 15 November 2013

Sanguinarine inhibits invasiveness and the MMP‑9 and COX‑2 expression in TPA-induced breast cancer cells by inducing HO-1 expression

Sun Young Park, Mei Ling Jin, Young Hun Kim, Sang-Joon Lee, Geuntae Park

Pages: 497-504 Published online on: 12 November 2013

Effect of StarD13 on colorectal cancer proliferation, motility and invasion

Anita Nasrallah, Bechara Saykali, Saleh Al Dimassi, Nathalie Khoury, Samer Hanna, Mirvat El-Sibai

Pages: 505-515 Published online on: 20 November 2013
Journal Cover

2014-January
Volume 31 Issue 1

Print ISSN: 1021-335X
Online ISSN: 1791-2431

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image