Journal Articles

Open Access

ARID1A gene mutation in ovarian and endometrial cancers (Review)

Takashi Takeda, Kouji Banno, Ryuichiro Okawa, Megumi Yanokura, Moito Iijima, Haruko Irie‑Kunitomi, Kanako Nakamura, Miho Iida, Masataka Adachi, Kiyoko Umene, Yuya Nogami, Kenta Masuda, Yusuke Kobayashi, Eiichiro Tominaga, Daisuke Aoki

Pages: 607-613 Published online on: 16 November 2015

The roles of microRNAs in the pathogenesis and drug resistance of chronic myelogenous leukemia (Review)

Carla Di Stefano, Giovanna Mirone, Stefania Perna, Gabriella Marfe

Pages: 614-624 Published online on: 26 November 2015

Protein-protein interactions among signaling pathways may become new therapeutic targets in liver cancer (Review)

Xiao Zhang, Yulan Wang, Jiayi Wang, Fenyong Sun

Pages: 625-638 Published online on: 27 November 2015

Novel cellular and post-genomic technologies in the treatment of glioblastoma multiforme (Review)

Igor Bryukhovetskiy, Andrey Bryukhovetskiy, Yuri Khotimchenko, Polina Mischenko

Pages: 639-648 Published online on: 06 November 2015
Open Access

Reduction of apoptosis by proanthocyanidin-induced autophagy in the human gastric cancer cell line MGC-803

Chao Nie, Jie Zhou, Xiaokang Qin, Xianming Shi, Qingqi Zeng, Jia Liu, Shihai Yan, Lei Zhang

Pages: 649-658 Published online on: 13 November 2015
Open Access

An in vivo molecular response analysis of colorectal cancer treated with Astragalus membranaceus extract

Ailun Tseng, Chih-Hsueh Yang, Chih-Hao Chen, Chang-Han Chen, Shih-Lan Hsu, Mei-Hsien Lee, Hoong-Chien Lee, Li-Jen Su

Pages: 659-668 Published online on: 23 November 2015
Open Access

Anticancer effect of xanthohumol induces growth inhibition and apoptosis of human liver cancer through NF-κB/p53-apoptosis signaling pathway

Xiangqian Zhao, Kai Jiang, Bin Liang, Xiaoqiang Huang

Pages: 669-675 Published online on: 26 November 2015

The dipeptidyl peptidase-4 inhibitor sitagliptin suppresses mouse colon tumorigenesis in type 2 diabetic mice

Naoki Yorifuji, Takuya Inoue, Munetaka Iguchi, Kaori Fujiwara, Kazuki Kakimoto, Sadaharu Nouda, Toshihiko Okada, Ken Kawakami, Yosuke Abe, Toshihisa Takeuchi, Kazuhide Higuchi

Pages: 676-682 Published online on: 16 November 2015

miR-181b promotes chemoresistance in breast cancer by regulating Bim expression

Yabing Zheng, Xiaoai Lv, Xiaojia Wang, Bei Wang, Xiying Shao, Yuan Huang, Lei Shi, Zhanhong Chen, Jian Huang, Ping Huang

Pages: 683-690 Published online on: 13 November 2015

131I therapy mediated by sodium/iodide symporter combined with kringle 5 has a synergistic therapeutic effect on glioma

Shuo Shi, Min Zhang, Rui Guo, Miao Zhang, Jiajia Hu, Yun Xi, Ying Miao, Biao Li

Pages: 691-698 Published online on: 13 November 2015

Relationship between expression of PD-L1 and PD-L2 on esophageal squamous cell carcinoma and the antitumor effects of CD8+ T cells

Changsen Leng, Yin Li, Jianjun Qin, Jun Ma, Xianben Liu, Yingying Cui, Haibo Sun, Zongfei Wang, Xionghuai Hua, Yongkui Yu, Haomiao Li, Jun Zhang, Yan Zheng, Wei Wang, Junwei Zhu, Qiuming Wang

Pages: 699-708 Published online on: 17 November 2015

miR-340 suppresses cell migration and invasion by targeting MYO10 in breast cancer

Cai‑Ping Chen, Zong‑Lin Sun, Xiang Lu, Wan‑Xin Wu, Wen‑Li Guo, Jian‑Ju Lu, Chao Han, Jian‑Qi Huang, Ying Fang

Pages: 709-716 Published online on: 12 November 2015

β-catenin is regulated by USP9x and mediates resistance to TRAIL-induced apoptosis in breast cancer

Wen Ouyang, Shimin Zhang, Bo Yang, Chunxu Yang, Junhong Zhang, Fuxiang Zhou, Conghua Xie

Pages: 717-724 Published online on: 27 November 2015

A novel somatic MAPK1 mutation in primary ovarian mixed germ cell tumors

Yang Zou, Wei Deng, Feng Wang, Xiao‑Hong Yu, Fa‑Ying Liu, Bi‑Cheng Yang, Mei‑Zhen Huang, Jiu‑Bai Guo, Qiu‑Hua Xie, Ming He, Ou‑Ping Huang

Pages: 725-730 Published online on: 05 November 2015

Therapeutic effects of bone marrow-derived mesenchymal stem cells on radiation-induced lung injury

Chengcheng Xia, Pengyu Chang, Yuyu Zhang, Weiyan Shi, Bin Liu, Lijuan Ding, Min Liu, Ling Gao, Lihua Dong

Pages: 731-738 Published online on: 17 November 2015

Gut-derived serotonin induced by depression promotes breast cancer bone metastasis through the RUNX2/PTHrP/RANKL pathway in mice

Jian‑Chun Zong, Xing Wang, Xiang Zhou, Chen Wang, Liang Chen, Liang‑Jun Yin, Bai‑Cheng He, Zhong‑Liang Deng

Pages: 739-748 Published online on: 16 November 2015

Microarray profiling of bone marrow long non-coding RNA expression in Chinese pediatric acute myeloid leukemia patients

Lan Cao, Pei-Fang Xiao, Yan-Fang Tao, Shao-Yan Hu, Jun Lu, Wen-Li Zhao, Zhi-Heng Li, Na-Na Wang, Jian Wang, Xing Feng, Yi-Huan Chai, Jian Pan, Gui-Xiong Gu

Pages: 757-770 Published online on: 12 November 2015

EGFR/HER2 inhibitors effectively reduce the malignant potential of MDR breast cancer evoked by P-gp substrates in vitro and in vivo

Yiting Jin, Wei Zhang, Hongying Wang, Zijing Zhang, Chengyu Chu, Xiuping Liu, Qiang Zou

Pages: 771-778 Published online on: 25 November 2015

10-Gingerol inhibits proliferation and invasion of MDA-MB-231 breast cancer cells through suppression of Akt and p38MAPK activity

Ji-Hye Joo, Seong-Su Hong, Young-Rak Cho, Dong-Wan Seo

Pages: 779-784 Published online on: 09 November 2015

A method for establishing a patient-derived xenograft model to explore new therapeutic strategies for esophageal squamous cell carcinoma

Yanan Jiang, Qiong Wu, Xiawen Yang, Jimin Zhao, Yuxi Jin, Ke Li, Yihui Ma, Xinhuan Chen, Fang Tian, Song Zhao, Jinglong Xu, Jing Lu, Xueshan Yin, Kangdong Liu, Ziming Dong

Pages: 785-792 Published online on: 26 November 2015

Antitumor activity of a novel small molecule TLR7 agonist via immune response induction and tumor microenvironment modulation

Yuwen Diao, Xiaodong Wang, Yanyan Wan, Jingjing Zhong, Dong Gao, Yu Liu, Ningning Gao, Wang Li, Bing Liu, Xinping Huang, Zhenchao Jin, Boya Peng, Zhulin Wang, Li Fu, Siping Chen, Guangyi Jin

Pages: 793-800 Published online on: 18 November 2015

Rituximab-conjugated and doxorubicin-loaded microbubbles combined with ultrasound irradiation inhibits proliferation and induces apoptosis in Raji cell lines

Shoubing Zhou, Shiya Zheng, Yongfeng Shan, Lulu Li, Xiu Zhang, Cailian Wang

Pages: 801-808 Published online on: 01 December 2015

Apoptosis-related protein-1 acts as a tumor suppressor in cholangiocarcinoma cells by inducing cell cycle arrest via downregulation of cyclin-dependent kinase subunits

Jianyong Zheng, Qinlong Li, Weihua Wang, Yingmei Wang, Xin Fu, Wenyong Wang, Linni Fan, Wei Yan

Pages: 809-816 Published online on: 16 November 2015

Expression of prion protein is closely associated with pathological and clinical progression and abnormalities of p53 in head and neck squamous cell carcinomas

Wei Wei, Qi Shi, Nai-Song Zhang, Kang Xiao, Li-Na Chen, Xiao‑Dong Yang, Jia-Fu Ji, Xiao-Ping Dong

Pages: 817-824 Published online on: 16 November 2015

Luteolin suppresses development of medroxyprogesterone acetate-accelerated 7,12-dimethylbenz(a)anthracene-induced mammary tumors in Sprague-Dawley rats

Matthew T. Cook, Benford Mafuvadze, Cynthia Besch-Williford, Mark R. Ellersieck, Sandy Goyette, Salman M. Hyder

Pages: 825-832 Published online on: 17 November 2015

Isoalantolactone induces autophagic cell death in SKOV3 human ovarian carcinoma cells via upregulation of PEA-15

Zhiyong Weng, Hongguo Gao, Jiehua Hu, Yonggang Fan, Hongyan Wang, Lihua Li

Pages: 833-840 Published online on: 26 November 2015

Identification of novel therapeutic targets in the secretome of ionizing radiation‑induced senescent tumor cells

Hyun Jung Hwang, Seung Hee Jung, Hyung Chul Lee, Na Kyung Han, In Hwa Bae, Minyoung Lee, Young‑Hoon Han, Young‑Sun Kang, Su‑Jae Lee, Heon Joo Park, Young‑Gyu Ko, Jae‑Seon Lee

Pages: 841-850 Published online on: 02 December 2015

Galectin-9 suppresses the proliferation of gastric cancer cells in vitro

Jitsuko Takano, Asahiro Morishita, Shintaro Fujihara, Hisakazu Iwama, Fuyuko Kokado, Keiko Fujikawa, Koji Fujita, Taiga Chiyo, Tomoko Tadokoro, Teppei Sakamoto, Takako Nomura, Joji Tani, Hisaaki Miyoshi, Hirohito Yoneyama, Hideki Kobara, Hirohito Mori, Toshihiro Niki, Mitsuomi Hirashima, Tsutomu Masaki

Pages: 851-860 Published online on: 26 November 2015

Effects of curcumin on cancer cell mitochondrial function and potential monitoring with 18F-FDG uptake

Kyung-Ho Jung, Jin Hee Lee, Jin Won Park, Seung-Hwan Moon, Young Seok Cho, Yearn Seong Choe, Kyung-Han Lee

Pages: 861-868 Published online on: 26 November 2015

miR-218-5p inhibits the stem cell properties and invasive ability of the A2B5+CD133- subgroup of human glioma stem cells

Zhiwu Wu, Yong Han, Yanyan Li, Xuetao Li, Ting Sun, Guilin Chen, Yulun Huang, Youxin Zhou, Ziwei Du

Pages: 869-877 Published online on: 13 November 2015

Digitoxin and its synthetic analog MonoD have potent antiproliferative effects on lung cancer cells and potentiate the effects of hydroxyurea and paclitaxel

Juan Sebastian Yakisich, Neelam Azad, Rajkumar Venkatadri, Yogesh Kulkarni, Clayton Wright, Vivek Kaushik, George A. O'Doherty, Anand Krishnan V. Iyer

Pages: 878-886 Published online on: 12 November 2015

MicroRNA-340 inhibits prostate cancer cell proliferation and metastasis by targeting the MDM2-p53 pathway

Kai Huang, Yuxin Tang, Leye He, Yingbo Dai

Pages: 887-895 Published online on: 26 November 2015

Hispolon inhibits breast cancer cell migration by reversal of epithelial-to-mesenchymal transition via suppressing the ROS/ERK/Slug/E-cadherin pathway

Zhao Zhao, Yi-Sheng Sun, Wei Chen, Long-Xian Lv, Yong-Quan Li

Pages: 896-904 Published online on: 25 November 2015

Expression of LMP and EBNA genes in Epstein-Barr virus-associated lymphomas in Hu-PBL/SCID mice

Yunlian Tang, Suli Lu, Xiaoning Gan, Fang Liu, Yang Zhang, Chunyan Luo, Yuxia Pan, Li Hong, Ruliang Gan

Pages: 905-911 Published online on: 05 November 2015

Salinomycin induces selective cytotoxicity to MCF-7 mammosphere cells through targeting the Hedgehog signaling pathway

Ying-Zi Fu, Yuan-Yuan Yan, Miao He, Qing-Huan Xiao, Wei-Fan Yao, Lin Zhao, Hui-Zhe Wu, Zhao-Jin Yu, Ming-Yi Zhou, Mu-Tian Lv, Shan-Shan Zhang, Jian-Jun Chen, Min-Jie Wei

Pages: 912-922 Published online on: 17 November 2015

Downregulation of Bmi-1 is associated with suppressed tumorigenesis and induced apoptosis in CD44+ nasopharyngeal carcinoma cancer stem-like cells

Xinhua Xu, Yang Liu, Jin Su, Daojun Li, Juan Hu, Qiao Huang, Mingqian Lu, Xiaoyan Liu, Jinghua Ren, Weihong Chen, Lidan Sun

Pages: 923-931 Published online on: 12 November 2015

Significance of TGFBR3 allelic loss in the deregulation of TGFβ signaling in primary human endometrial carcinomas

Piotr K. Zakrzewski, Maria Nowacka‑Zawisza, Andrzej Semczuk, Tomasz Rechberger, Krzysztof Gałczyński, Wanda M. Krajewska

Pages: 932-938 Published online on: 05 November 2015

BMP9/p38 MAPK is essential for the antiproliferative effect of resveratrol on human colon cancer

Shuang-Xue Yuan, Dong-Xu Wang, Qiu-Xiang Wu, Chun-Mei Ren, Yang Li, Qian-Zhao Chen, Yu-Hua Zeng, Ying Shao, Jun-Qin Yang, Yan Bai, Pu Zhang, Yu Yu, Ke Wu, Wen-Juan Sun, Bai-Cheng He

Pages: 939-947 Published online on: 10 November 2015

Histone deacetylase 4 increases progressive epithelial ovarian cancer cells via repression of p21 on fibrillar collagen matrices

Yu-Fei Shen, Ai-Min Wei, Qing Kou, Qiao-Ying Zhu, Lei Zhang

Pages: 948-954 Published online on: 16 November 2015

ERK signaling mediates long-term low concentration 3,3'-diindolylmethane inhibited nasopharyngeal carcinoma growth and metastasis: An in vitro and in vivo study

Fen Li, Chen Chen, Shi-Ming Chen, Bo-Kui Xiao, Ze-Zhang Tao

Pages: 955-961 Published online on: 16 November 2015

An integrated analysis of cancer genes in thyroid cancer

Li Chai, Jia Li, Zhongwei Lv

Pages: 962-970 Published online on: 01 December 2015

KIF1B promotes glioma migration and invasion via cell surface localization of MT1-MMP

Songyu Chen, Mingzhi Han, Weiliang Chen, Ying He, Bin Huang, Peng Zhao, Qibing Huang, Liang Gao, Xun Qu, Xingang Li

Pages: 971-977 Published online on: 16 November 2015

Magnetic gold nanoparticle-mediated small interference RNA silencing Bag-1 gene for colon cancer therapy

Wenbai Huang, Zhan'ao Liu, Guanzhou Zhou, Ailing Tian, Nianfeng Sun

Pages: 978-984 Published online on: 26 November 2015

Study on the inhibition of hyperthermic CO2 pneumoperitoneum on the proliferation and migration of colon cancer cells and its mechanism

Jiaying Zhao, Yuankun Cai, Chenqing Yin, You Lv, Wanmin Wei, Xin Wang, Zong Hao, Chenxia Shen, Huipeng Wang, Jun Chen

Pages: 985-991 Published online on: 25 November 2015

Hypoxia inducible factor-1 mediates upregulation of urokinase-type plasminogen activator receptor gene transcription during hypoxia in cervical cancer cells

Hirotaka Nishi, Toru Sasaki, Yuzo Nagamitsu, Fumitoshi Terauchi, Takeshi Nagai, Toshitaka Nagao, Keiichi Isaka

Pages: 992-998 Published online on: 25 November 2015

CHRNA7 inhibits cell invasion and metastasis of LoVo human colorectal cancer cells through PI3K/Akt signaling

Tao Xiang, Feng Yu, Rushan Fei, Jing Qian, Wenbin Chen

Pages: 999-1005 Published online on: 27 November 2015

FZD2 inhibits the cell growth and migration of salivary adenoid cystic carcinomas

Lin-Can Ding, Xiao-Yu Huang, Fei-Fei Zheng, Jian Xie, Lin She, Yan Feng, Bo-Hua Su, Da-Li Zheng, You-Guang Lu

Pages: 1006-1012 Published online on: 19 February 2015

Pro-apoptotic effects of splice-switching oligonucleotides targeting Bcl-x pre-mRNA in human glioma cell lines

Zhaohui Li, Qingwei Li, Liang Han, Nan Tian, Qianlei Liang, Yanzhe Li, Xingli Zhao, Chao Du, Yu Tian

Pages: 1013-1019 Published online on: 30 November 2015

Aberrant GRK6 promoter methylation is associated with poor prognosis in hypopharyngeal squamous cell carcinoma

Xiaoxia Qiu, Jianqiu Chen, Zhenxin Zhang, Yiwen You, Zhiwei Wang

Pages: 1027-1033 Published online on: 01 December 2015

Ginkgetin exerts growth inhibitory and apoptotic effects on osteosarcoma cells through inhibition of STAT3 and activation of caspase-3/9

Min Xiong, Lin Wang, Hua‑Long Yu, Heng Han, Dan Mao, Jie Chen, Yun Zeng, Ning He, Zhi‑Gang Liu, Zhi‑Yong Wang, Shou‑Jia Xu, Le-Yun Guo, Yong-An Wang

Pages: 1034-1040 Published online on: 16 November 2015

MARCKSL1 exhibits anti-angiogenic effects through suppression of VEGFR-2-dependent Akt/PDK-1/mTOR phosphorylation

Boh-Ram Kim, Seung-Hoon Lee, Mi-Sun Park, Seung-Hee Seo, Young-Min Park, Young-Joo Kwon, Seung-Bae Rho

Pages: 1041-1048 Published online on: 10 November 2015

Cul1 promotes melanoma cell proliferation by promoting DEPTOR degradation and enhancing cap-dependent translation

Lan Chen, Tianyu Liu, Yunhua Tu, Dongyun Rong, Yu Cao

Pages: 1049-1056 Published online on: 23 November 2015

miR-506 functions as a tumor suppressor in glioma by targeting STAT3

Tao Peng, Lixiang Zhou, Ling Zuo, Yongxin Luan

Pages: 1057-1064 Published online on: 09 November 2015

Curcumin induces autophagy, inhibits proliferation and invasion by downregulating AKT/mTOR signaling pathway in human melanoma cells

Guangming Zhao, Xiaodong Han, Siwen Zheng, Zhen Li, Yang Sha, Jing Ni, Zhe Sun, Song Qiao, Zhiqi Song

Pages: 1065-1074 Published online on: 12 November 2015

miR-331-3p inhibits proliferation and promotes apoptosis by targeting HER2 through the PI3K/Akt and ERK1/2 pathways in colorectal cancer

Dongli Zhao, Yanxia Sui, Xiaoqiang Zheng

Pages: 1075-1082 Published online on: 26 November 2015

Reciprocal negative feedback loop between EZH2 and miR-101-1 contributes to miR-101 deregulation in hepatocellular carcinoma

Da Huang, Xiaobei Wang, Chunbo Zhuang, Wuhe Shi, Mu Liu, Qiming Tu, Detai Zhang, Lihua Hu

Pages: 1083-1090 Published online on: 01 December 2015

Pristimerin demonstrates anticancer potential in colorectal cancer cells by inducing G1 phase arrest and apoptosis and suppressing various pro-survival signaling proteins

Bashir A. Yousef, Mounia Guerram, Hozeifa M. Hassan, Aida M. Hamdi, Lu-Yong Zhang, Zhen-Zhou Jiang

Pages: 1091-1100 Published online on: 26 November 2015

Anticancer effect of SZC017, a novel derivative of oleanolic acid, on human gastric cancer cells

Lei Gao, Zhen Xu, Yan Wang, Bin Sun, Zhicheng Song, Bining Yang, Xu Liu, Yuan Lin, Jinyong Peng, Guozhu Han, Shisheng Wang, Zeyao Tang

Pages: 1101-1108 Published online on: 25 November 2015

β-lapachone suppresses the proliferation of human malignant melanoma cells by targeting specificity protein 1

Woong Bang, Young-Joo Jeon, Jin Hyoung Cho, Ra Ham Lee, Seon-Min Park, Jae-Cheon Shin, Nag-Jin Choi, Yung Hyun Choi, Jung-Jae Cho, Jae-Min Seo, Seung-Yeop Lee, Jung-Hyun Shim, Jung-Il Chae

Pages: 1109-1116 Published online on: 20 November 2015

Suppression of nucleosome-binding protein 1 by miR-326 impedes cell proliferation and invasion in non-small cell lung cancer cells

Dongfan Li, Xusheng Du, An Liu, Peng Li

Pages: 1117-1124 Published online on: 06 November 2015

MicroRNA-663 inhibits the proliferation, migration and invasion of glioblastoma cells via targeting TGF-β1

Qizhuang Li, Quan Cheng, Zigui Chen, Renjun Peng, Rui Chen, Zhiming Ma, Xin Wan, Jincan Liu, Ming Meng, Zhigang Peng, Bing Jiang

Pages: 1125-1134 Published online on: 17 November 2015

Integrated analysis of the miRNA, gene and pathway regulatory network in gastric cancer

Haiyang Zhang, Yanjun Qu, Jingjing Duan, Ting Deng, Rui Liu, Le Zhang, Ming Bai, Jialu Li, Likun Zhou, Tao Ning, Hongli Li, Shaohua Ge, Hua Li, Guoguang Ying, Dingzhi Huang, Yi Ba

Pages: 1135-1146 Published online on: 26 November 2015

Direct binding of Copine3 with Jab1 activates downstream ErbB2 signaling and motility in SKBr3 breast cancer cells

Hye Young Choi, Nammi Park, Jae Boem Na, Eun Sook Ko, Jae-Yong Park, Jae Cheal Yoo

Pages: 1147-1152 Published online on: 02 December 2015

CX3CL1 increases invasiveness and metastasis by promoting epithelial-to-mesenchymal transition through the TACE/TGF-α/EGFR pathway in hypoxic androgen‑independent prostate cancer cells

Jiebing Tang, Lijie Xiao, Rongjun Cui, Dong Li, Xiulan Zheng, Lijuan Zhu, Hui Sun, Yujia Pan, Yandan Du, Xiaoguang Yu

Pages: 1153-1162 Published online on: 02 December 2015

Activation of Tax protein by c-Jun-N-terminal kinase is not dependent on the presence or absence of the early growth response-1 gene product

Eduardo Parra, Luís Gutierréz, Jorge Ferreira

Pages: 1163-1169 Published online on: 16 November 2015

miR-106b~25 cluster regulates multidrug resistance in an ABC transporter-independent manner via downregulation of EP300

Yunhui Hu, Kaiyong Li, Muhammad Asaduzzaman, Raquel Cuella, Hui Shi, Selina Raguz, Raoul Charles Coombes, Yuan Zhou, Ernesto Yagüe

Pages: 1170-1178 Published online on: 12 November 2015

Expression and purification of recombinant ATF-mellitin, a new type fusion protein targeting ovarian cancer cells, in P. pastoris

Manman Su, Weiqin Chang, Kun Zhang, Manhua Cui, Shuying Wu, Tianmin Xu

Pages: 1179-1185 Published online on: 25 November 2015

JQ1, an inhibitor of the epigenetic reader BRD4, suppresses the bidirectional MYC-AP4 axis via multiple mechanisms

Sung Kyung Choi, Seong Hwi Hong, Hyuk Soon Kim, Chan Young Shin, Suk Woo Nam, Wahn Soo Choi, Jeung-Whan Han, Jueng Soo You

Pages: 1186-1194 Published online on: 11 November 2015

RSPH9 methylation pattern as a prognostic indicator in patients with non-muscle invasive bladder cancer

Hyung-Yoon Yoon, Yong-June Kim, Ji Sang Kim, Young-Won Kim, Ho Won Kang, Won Tae Kim, Seok-Joong Yun, Keun Ho Ryu, Sang-Cheol Lee, Wun-Jae Kim

Pages: 1195-1203 Published online on: 11 November 2015

Tripartite motif 16 suppresses breast cancer stem cell properties through regulation of Gli-1 degradation via the ubiquitin-proteasome pathway

Juntao Yao, Tao Xu, Tao Tian, Xiao Fu, Wenjuan Wang, Suoni Li, Tingting Shi, Aili Suo, Zhiping Ruan, Hui Guo, Yu Yao

Pages: 1204-1212 Published online on: 18 November 2015

Uvangoletin induces mitochondria-mediated apoptosis in HL-60 cells in vitro and in vivo without adverse reactions of myelosuppression, leucopenia and gastrointestinal tract disturbances

Zhuanzhen Zheng, Zhenhua Qiao, Rong Gong, Yalin Wang, Yiqun Zhang, Yanping Ma, Li Zhang, Yujin Lu, Bo Jiang, Guoxia Li, Chunxia Dong, Wenliang Chen

Pages: 1213-1221 Published online on: 25 November 2015
Open Access

[Corrigendum] Activation of platelet protease-activated receptor-1 induces epithelial-mesenchymal transition and chemotaxis of colon cancer cell line SW620

Yitao Jia, Suqiao Zhang, Lingling Miao, Jingbao Wang, Zujian Jin, Bin Gu, Zhihui Duan, Zhaolong Zhao, Shunmao Ma, Wenjin Zhang, Zhongxin Li

Pages: 1222-1222 Published online on: 20 November 2015
Journal Cover

February-2016
Volume 35 Issue 2

Print ISSN: 1021-335X
Online ISSN: 1791-2431

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image