Journal Articles

Open Access

Inhibition of β2-adrenergic receptor reduces triple-negative breast cancer brain metastases: The potential benefit of perioperative β-blockade

Cecilia Choy, John L. Raytis, David D. Smith, Matthew Duenas, Josh Neman, Rahul Jandial, Michael W. Lew

Pages: 3135-3142 Published online on: 28 March 2016
Open Access

Expression of tropomyosin 2 gene isoforms in human breast cancer cell lines

Syamalima Dube, Anish Thomas, Lynn Abbott, Patricia Benz, Charles Mitschow, Dipak K. Dube, Bernard J. Poiesz

Pages: 3143-3150 Published online on: 04 April 2016
Open Access

Low dose of GRP78-targeting subtilase cytotoxin improves the efficacy of photodynamic therapy in vivo

Magdalena Gabrysiak, Malgorzata Wachowska, Joanna Barankiewicz, Zofia Pilch, Anna Ratajska, Ewa Skrzypek, Magdalena Winiarska, Antoni Domagala, Tomasz P. Rygiel, Alicja Jozkowicz, Louis Boon, Jakub Golab, Malgorzata Firczuk

Pages: 3151-3158 Published online on: 01 April 2016
Open Access

Enhanced tumor retention of radioiodinated anti-epidermal growth factor receptor antibody using novel bifunctional iodination linker for radioimmunotherapy

Eun Jung Kim, Byoung Soo Kim, Dan Bee Choi, Sung-Gil Chi, Tae Hyun Choi

Pages: 3159-3168 Published online on: 24 March 2016
Open Access

Variable susceptibility of ovarian cancer cells to non-thermal plasma-activated medium

Fumi Utsumi, Hiroaki Kajiyama, Kae Nakamura, Hiromasa Tanaka, Masaaki Mizuno, Shinnya Toyokuni, Masaru Hori, Fumitaka Kikkawa

Pages: 3169-3177 Published online on: 01 April 2016
Open Access

Tumor-suppressing roles of miR-214 and miR-218 in breast cancer

Bo Liu, Yanfeng Tian, Fang Li, Zengren Zhao, Xia Jiang, Congjie Zhai, Xiaodong Han, Like Zhang

Pages: 3178-3184 Published online on: 15 April 2016
Open Access

Characterization of long non-coding RNA expression profiles in lymph node metastasis of early-stage cervical cancer

Chunliang Shang, Wenhui Zhu, Tianyu Liu, Wei Wang, Guangxin Huang, Jiaming Huang, Peizhen Zhao, Yunhe Zhao, Shuzhong Yao

Pages: 3185-3197 Published online on: 29 March 2016
Open Access

Dual oxidase 1: A predictive tool for the prognosis of hepatocellular carcinoma patients

Shengsen Chen, Qingxia Ling, Kangkang Yu, Chong Huang, Ning Li, Jianming Zheng, Suxia Bao, Qi Cheng, Mengqi Zhu, Mingquan Chen

Pages: 3198-3208 Published online on: 14 April 2016
Open Access

Aloe-emodin-mediated photodynamic therapy induces autophagy and apoptosis in human osteosarcoma cell line MG‑63 through the ROS/JNK signaling pathway

Pinghua Tu, Qiu Huang, Yunsheng Ou, Xing Du, Kaiting Li, Yong Tao, Hang Yin

Pages: 3209-3215 Published online on: 24 March 2016
Open Access

Suppression of STAT5b in pancreatic cancer cells leads to attenuated gemcitabine chemoresistance, adhesion and invasion

Hiroki Sumiyoshi, Akira Matsushita, Yoshiharu Nakamura, Yoko Matsuda, Toshiyuki Ishiwata, Zenya Naito, Eiji Uchida

Pages: 3216-3226 Published online on: 01 April 2016
Open Access

Coupling Gd‑DTPA with a bispecific, recombinant protein anti‑EGFR‑iRGD complex improves tumor targeting in MRI

Xiaoyan Xin, Huizi Sha, Jingtao Shen, Bing Zhang, Bin Zhu, Baorui Liu

Pages: 3227-3235 Published online on: 29 March 2016

Malignant, but not benign, intraductal papillary mucinous neoplasm preferentially associates with prior extrapancreatic malignancies

Takaharu Kato, Sergio Alonso, Hiroshi Noda, Yasuyuki Miyakura, Shingo Tsujinaka, Masaaki Saito, Yuta Muto, Taro Fukui, Kosuke Ichida, Yuji Takayama, Fumiaki Watanabe, Nao Kakizawa, Manuel Perucho, Toshiki Rikiyama

Pages: 3236-3240 Published online on: 19 April 2016

Effect of green tea catechins on gastric mucosal dysplasia in insulin-gastrin mice

Takashi Ohno, Masahiro Ohtani, Hiroyuki Suto, Makoto Ohta, Yoshiaki Imamura, Hidetaka Matsuda, Katsushi Hiramatsu, Tomoyuki Nemoto, Yasunari Nakamoto

Pages: 3241-3247 Published online on: 29 March 2016

Gold-conjugated resveratrol nanoparticles attenuate the invasion and MMP-9 and COX-2 expression in breast cancer cells

Sun Young Park, Seon Yeong Chae, Jin Oh Park, Kyu Jin Lee, Geuntae Park

Pages: 3248-3256 Published online on: 29 March 2016

MicroRNA-603 functions as an oncogene by suppressing BRCC2 protein translation in osteosarcoma

Chengbin Ma, Chuan Zhan, Hongmou Yuan, Yan Cui, Zhiyu Zhang

Pages: 3257-3264 Published online on: 30 March 2016

MicroRNA-205 acts as a tumor suppressor in osteosarcoma via targeting RUNX2

Can Zhang, Feng Long, Jun Wan, Yihe Hu, Hongbo He

Pages: 3275-3284 Published online on: 23 March 2016

MicroRNA-130a promotes the metastasis and epithelial-mesenchymal transition of osteosarcoma by targeting PTEN

Jiansong Chen, Dingding Yan, Weiliang Wu, Jian Zhu, Wensong Ye, Qiang Shu

Pages: 3285-3292 Published online on: 31 March 2016

CD44hiCD24lo mammosphere-forming cells from primary breast cancer display resistance to multiple chemotherapeutic drugs

Ping Ji, Yong Zhang, Shu-Jun Wang, Hai-Liang Ge, Guo-Ping Zhao, Ying-Chun Xu, Ying Wang

Pages: 3293-3302 Published online on: 11 April 2016

Silencing of ataxia-telangiectasia mutated by siRNA enhances the in vitro and in vivo radiosensitivity of glioma

Yan Li, Luchun Li, Bo Li, Zhijuan Wu, Yongzhong Wu, Ying Wang, Fu Jin, Dairong Li, Huiwen Ma, Donglin Wang

Pages: 3303-3312 Published online on: 19 April 2016

NOB1 silencing inhibits the growth and metastasis of laryngeal cancer cells through the regulation of JNK signaling pathway

Xin Gao, Jin Wang, Weiliang Bai, Wenyue Ji, Liping Wang

Pages: 3313-3320 Published online on: 24 March 2016

Identification of prognostic microRNA candidates for head and neck squamous cell carcinoma

Lian Hui, Hua Wu, Ning Yang, Xing Guo, Xuejun Jang

Pages: 3321-3330 Published online on: 23 March 2016

Effect of Recepteur d'Origine Nantais expression on chemosensitivity and tumor cell behavior in colorectal cancer

Nuri Kim, Sung-Bum Cho, Young-Lan Park, Sun-Young Park, Eun Myung, Seung-Hun Kim, Hyung-Min Yu, Young-Ae Son, Dae-Seong Myung, Wan-Sik Lee, Young-Eun Joo

Pages: 3331-3340 Published online on: 31 March 2016

Oridonin upregulates PTEN through activating p38 MAPK and inhibits proliferation in human colon cancer cells

Qiu-Xiang Wu, Shuang-Xue Yuan, Chun-Mei Ren, Yu Yu, Wen-Juan Sun, Bai-Cheng He, Ke Wu

Pages: 3341-3348 Published online on: 07 April 2016

Whole-exome sequencing identifies a somatic missense mutation of NBN in clear cell sarcoma of the salivary gland

Lei Zhang, Zhen Jia, Fengbiao Mao, Yueyi Shi, Rong Fa Bu, Baorong Zhang

Pages: 3349-3356 Published online on: 08 April 2016

Karyopherin α2 induces apoptosis in tongue squamous cell carcinoma CAL-27 cells through the p53 pathway

Li Gao, Lei Yu, Chun-Ming Li, Ying Li, Bao-Lin Jia, Bin Zhang

Pages: 3357-3362 Published online on: 15 April 2016

Harmine induces cell cycle arrest and mitochondrial pathway-mediated cellular apoptosis in SW620 cells via inhibition of the Akt and ERK signaling pathways

Jiming Liu, Qiang Li, Zhilong Liu, Liuming Lin, Xiangqiang Zhang, Mingrong Cao, Jianwei Jiang

Pages: 3363-3370 Published online on: 21 March 2016

Genome-wide profiling of long non-coding RNA expression patterns in the EGFR-TKI resistance of lung adenocarcinoma by microarray

Ying Wu, Dan-Dan Yu, Yong Hu, Dali Yan, Xiu Chen, Hai‑Xia Cao, Shao-Rong Yu, Zhuo Wang, Ji-Feng Feng

Pages: 3371-3386 Published online on: 20 April 2016

Circadian clock gene Per2 plays an important role in cell proliferation, apoptosis and cell cycle progression in human oral squamous cell carcinoma

Qingqing Wang, Yiran Ao, Kai Yang, Hong Tang, Dan Chen

Pages: 3387-3394 Published online on: 01 April 2016

Nogo-A inhibits the migration and invasion of human malignant glioma U87MG cells

Shu-Guang Jin, Hyang-Hwa Ryu, Song-Yuan Li, Chun-Hao Li, Sa-Hoe Lim, Woo-Youl Jang, Shin Jung

Pages: 3395-3402 Published online on: 08 April 2016

Tumstatin induces apoptosis and stimulates phosphorylation of p65NF-κB in human osteoblastic osteosarcoma Saos-2 cells

Yang Wang, Ruo-Feng Yin, Jia-Song Teng

Pages: 3403-3408 Published online on: 20 April 2016

Lentivirus-mediated knockdown of TSP50 suppresses the growth of non-small cell lung cancer cells via G0/G1 phase arrest

Wen-Liang Qiao, Hai-Yang Hu, Bo-Wen Shi, Li-Juan Zang, Wei Jin, Qiang Lin

Pages: 3409-3418 Published online on: 20 April 2016

S100A4 promotes endometrial cancer progress through epithelial-mesenchymal transition regulation

Teng Hua, Shuangge Liu, Xiaoyan Xin, Liqiong Cai, Rui Shi, Shuqi Chi, Dilu Feng, Hongbo Wang

Pages: 3419-3426 Published online on: 20 April 2016

Mild oxidative stress induced by a low dose of cisplatin contributes to the escape of TRAIL-mediated apoptosis in the ovarian cancer SKOV3 cell line

Jinzhi Lu, Lei Zhang, Fang Xie, Liya Zhu, Xiaolan Li, Jingping Ouyang, Xiaohua He, Song Han, Cunjian Yi

Pages: 3427-3434 Published online on: 23 March 2016

MicroRNA-194 restrains the cell progression of non-small cell lung cancer by targeting human nuclear distribution protein C

Lirong Zhou, Qingguo Di, Baohua Sun, Xiaosheng Wang, Min Li, Jian Shi

Pages: 3435-3444 Published online on: 28 March 2016

h-prune affects anaplastic thyroid cancer invasion and metastasis

Junko Nambu, Tsuyoshi Kobayashi, Masakazu Hashimoto, Hirotaka Tashiro, Keizo Sugino, Fumio Shimamoto, Akira Kikuchi, Hideki Ohdan

Pages: 3445-3452 Published online on: 20 April 2016

miR-100 suppresses the proliferation and tumor growth of esophageal squamous cancer cells via targeting CXCR7

Shao-Mei Zhou, Fang Zhang, Xue-Bin Chen, Cao-Ming Jun, Xin Jing, Deng-Xiong Wei, Yang Xia, Yu-Bai Zhou, Xiang-Qian Xiao, Run-Qing Jia, Jing-Tao Li, Wang Sheng, Yi Zeng

Pages: 3453-3459 Published online on: 23 March 2016

Zoledronic acid increases the antitumor effect of gefitinib treatment for non-small cell lung cancer with EGFR mutations

Chengjun Feng, Xiaoke Liu, Xiaoyu Li, Fuchun Guo, Chuying Huang, Qing Qin, Yongsheng Wang

Pages: 3460-3470 Published online on: 13 April 2016

Inhibition of autophagic flux by ROS promotes apoptosis during DTT-induced ER/oxidative stress in HeLa cells

Xi-Yan Xiang, Xiao-Chun Yang, Jin Su, Jing-Song Kang, Yao Wu, Ya-Nan Xue, Yu-Tong Dong, Lian-Kun Sun

Pages: 3471-3479 Published online on: 01 April 2016

A novel cell cycle blocker extracted from Stellera chamaejasme L. inhibits the proliferation of hepatocarcinoma cells

Xiao-Xi Kan, Qi Li, Xi Chen, Ya-Jie Wang, Yu-Jie Li, Qing Yang, Hong-Bin Xiao, Zhi-Xin Wang, Ying Chen, Xiao-Gang Weng, Wei-Yan Cai, Xiao-Xin Zhu

Pages: 3480-3488 Published online on: 13 April 2016

EFEMP1 inhibits migration of hepatocellular carcinoma by regulating MMP2 and MMP9 via ERK1/2 activity

Cheng-Yun Dou, Chuang-Jie Cao, Zhuo Wang, Ru-Hua Zhang, Lei‑Lei Huang, Jia-Yan Lian, Wen-Lin Xie, Lian-Tang Wang

Pages: 3489-3495 Published online on: 05 April 2016

Stromal interaction molecule 1 plays an important role in gastric cancer progression

Jin-Mei Xu, Yan Zhou, Long Gao, Shu-Xian Zhou, Wei-Hua Liu, Xiao-An Li

Pages: 3496-3504 Published online on: 24 March 2016

Recombinant adeno-associated virus-delivered anginex inhibits angiogenesis and growth of HUVECs by regulating the Akt, JNK and NF-κB signaling pathways

Ke Ma, Chuying Wang, Qianqian Geng, Yangwei Fan, Jing Ning, Haixia Yang, Xuyuan Dong, Danfeng Dong, Yuyan Guo, Xin Wei, Enxiao Li, Yinying Wu

Pages: 3505-3513 Published online on: 28 March 2016

n-3 polyunsaturated fatty acids abrogate mTORC1/2 signaling and inhibit adrenocortical carcinoma growth in vitro and in vivo

Jun Liu, Meinian Xu, Yongbin Zhao, Chunping Ao, Yukun Wu, Zhenguo Chen, Bangqi Wang, Xiaochun Bai, Ming Li, Weilie Hu

Pages: 3514-3522 Published online on: 31 March 2016

mir-1-mediated paracrine effect of cancer-associated fibroblasts on lung cancer cell proliferation and chemoresistance

Jianmin Li, Jing Guan, Xiaoping Long, Yang Wang, Xudong Xiang

Pages: 3523-3531 Published online on: 29 March 2016

Miz-1 promotes the proliferation of esophageal cancer cells via suppression of p21 and release of p21-arrested cyclin D1

Jun Luo, Cheng Zhang, Congyi Wang, Linjun Li, Chunhong Li, Qiang Li, Min Zhang, Qingchen Wu

Pages: 3532-3540 Published online on: 04 April 2016

miR-491-5p suppresses cell growth and invasion by targeting Notch3 in nasopharyngeal carcinoma

Qi Zhang, Qiang Li, Tao Xu, Hui Jiang, Lin-Gen Xu

Pages: 3541-3547 Published online on: 29 March 2016

Prediction of key genes in ovarian cancer treated with decitabine based on network strategy

Yu-Zhen Wang, Sheng-Chun Qiu

Pages: 3548-3558 Published online on: 23 March 2016

Radiation-induced autophagy promotes esophageal squamous cell carcinoma cell survival via the LKB1 pathway

Chi Lu, Conghua Xie

Pages: 3559-3565 Published online on: 19 April 2016

SPOCK1 promotes the proliferation, migration and invasion of glioma cells through PI3K/AKT and Wnt/β-catenin signaling pathways

Jinghui Yang, Qiwei Yang, Jing Yu, Ximeng Li, Shan Yu, Xuewen Zhang

Pages: 3566-3576 Published online on: 20 April 2016

HOTTIP and HOXA13 are oncogenes associated with gastric cancer progression

Shuai Chang, Junsong Liu, Shaochun Guo, Shicai He, Guanglin Qiu, Jing Lu, Jin Wang, Lin Fan, Wei Zhao, Xiangming Che

Pages: 3577-3585 Published online on: 13 April 2016

LSD1-mediated epigenetic modification contributes to ovarian cancer cell migration and invasion

Yuanxia Li, Xiaolei Wan, Ye Wei, Xiuwen Liu, Wensheng Lai, Liuping Zhang, Jie Jin, Chaoyang Wu, Qixiang Shao, Genbao Shao, Qiong Lin

Pages: 3586-3592 Published online on: 04 April 2016

Inhibition of the Ras-ERK pathway in mitotic COS7 cells is due to the inability of EGFR/Raf to transduce EGF signaling to downstream proteins

Huaiping Shi, Tianying Zhang, Yongqing Yi, Yue Ma

Pages: 3593-3599 Published online on: 21 March 2016

Improved antitumor activity and reduced myocardial toxicity of doxorubicin encapsulated in MPEG-PCL nanoparticles

Chuntang Sun, Le Zhou, Maling Gou, Shuai Shi, Tao Li, Jinyi Lang

Pages: 3600-3606 Published online on: 15 April 2016

FOXQ1 promotes gastric cancer metastasis through upregulation of Snail

Jing Zhang, Yimin Liu, Jia Zhang, Xiaohai Cui, Gang Li, Jiansheng Wang, Hong Ren, Yunfeng Zhang

Pages: 3607-3613 Published online on: 08 April 2016

Meloxicam suppresses hepatocellular carcinoma cell proliferation and migration by targeting COX-2/PGE2-regulated activation of the β-catenin signaling pathway

Tao Li, Jingtao Zhong, Xiaofeng Dong, Peng Xiu, Fuhai Wang, Honglong Wei, Xin Wang, Zongzhen Xu, Feng Liu, Xueying Sun, Jie Li

Pages: 3614-3622 Published online on: 20 April 2016

Tumor metastatic promoter ABCE1 interacts with the cytoskeleton protein actin and increases cell motility

Xu Han, Ye Tian, Dali Tian

Pages: 3623-3629 Published online on: 19 April 2016

NF-YA promotes invasion and angiogenesis by upregulating EZH2-STAT3 signaling in human melanoma cells

Zihan Xu, Yaowen Sun, Yadong Guo, Gaoping Qin, Shengzhi Mu, Ronghui Fan, Benfeng Wang, Wenjie Gao, Hangli Wu, Guodong Wang, Zhenxin Zhang

Pages: 3630-3638 Published online on: 20 April 2016

Radiation induces autophagic cell death via the p53/DRAM signaling pathway in breast cancer cells

Li Cui, Zhiheng Song, Bing Liang, Lili Jia, Shumei Ma, Xiaodong Liu

Pages: 3639-3647 Published online on: 19 April 2016

Diallyl trisulfide induces osteosarcoma cell apoptosis through reactive oxygen species-mediated downregulation of the PI3K/Akt pathway

Hongliang Wang, Na Sun, Xin Li, Ka Li, Jiguang Tian, Jianmin Li

Pages: 3648-3658 Published online on: 01 April 2016

Radiosensitization of esophageal carcinoma cells by the silencing of BMI-1

Xing-Xiao Yang, Mei-Xiang Sang, Shu-Chai Zhu, Zhi-Kun Liu, Ming Ma

Pages: 3669-3678 Published online on: 13 April 2016

ETS transcription factor ERG cooperates with histone demethylase KDM4A

Tae-Dong Kim, Sook Shin, Ralf Janknecht

Pages: 3679-3688 Published online on: 15 April 2016

Oncogene-mediated tumor transformation sensitizes cells to autophagy induction

Ricardo Gargini, Vega García-Escudero, Marta Izquierdo, Francisco Wandosell

Pages: 3689-3695 Published online on: 23 March 2016

Resveratrol inhibits cell cycle progression by targeting Aurora kinase A and Polo-like kinase 1 in breast cancer cells

Rubiceli Medina-Aguilar, Laurence A. Marchat, Elena Arechaga Ocampo, Patricio Gariglio, Jaime García Mena, Nicolás Villegas Sepúlveda, Macario Martínez Castillo, César López-Camarillo

Pages: 3696-3704 Published online on: 04 April 2016

MAP30 inhibits autophagy through enhancing acetyltransferase p300 and induces apoptosis in acute myeloid leukemia cells

Shanhu Qian, Lan Sun, Jiaqi Li, Junqing Wu, Gang Hu, Yixiang Han, Kang Yu, Shenghui Zhang

Pages: 3705-3713 Published online on: 24 March 2016

Exogenous hydrogen sulfide exerts proliferation, anti-apoptosis, angiopoiesis and migration effects via activating HSP90 pathway in EC109 cells

Yiyan Lei, Yulan Zhen, Wei Zhang, Xiuting Sun, Xiaoxiong Lin, Jianqiang Feng, Honghe Luo, Zhenguang Chen, Chunhua Su, Bo Zeng, Jingfu Chen

Pages: 3714-3720 Published online on: 05 April 2016

Suppression of SOX18 by siRNA inhibits cell growth and invasion of breast cancer cells

Jianxiang Zhang, Yanmei Ma, Shoujun Wang, Fu Chen, Yuanting Gu

Pages: 3721-3727 Published online on: 15 April 2016

Curcumin inhibits hypoxia-induced epithelial‑mesenchymal transition in pancreatic cancer cells via suppression of the hedgehog signaling pathway

Lei Cao, Xue Xiao, Jianjun Lei, Wanxing Duan, Qingyong Ma, Wei Li

Pages: 3728-3734 Published online on: 28 March 2016

Combined metformin and resveratrol confers protection against UVC-induced DNA damage in A549 lung cancer cells via modulation of cell cycle checkpoints and DNA repair

Yong-Syu Lee, Barbara B. Doonan, Joseph M. Wu, Tze-Chen Hsieh

Pages: 3735-3741 Published online on: 11 April 2016

Knockdown of p54nrb inhibits migration, invasion and TNF-α release of human acute monocytic leukemia THP1 cells

Xiujuan Zhang, Changli Wu, Wei Xiong, Chunling Chen, Rong Li, Guangji Zhou

Pages: 3742-3748 Published online on: 20 April 2016
Journal Cover

June-2016
Volume 35 Issue 6

Print ISSN: 1021-335X
Online ISSN: 1791-2431

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image